Home Artikelen Jeruzalem De hoofdstad van de wereld

De hoofdstad van de wereld

Panorama over Jeruzalem vanaf de Olijfberg. (Op de voorgrond Joodse graven.) Klik voor ware grootte
Panorama over Jeruzalem vanaf de Olijfberg. (Op de voorgrond Joodse graven.)

Wat is er allemaal aan de hand met Jeruzalem?

Waarom staan miljoenen Moslims klaar een ‘heilige oorlog’ (jihad) om Jeruzalem te beginnen? Hoe komt het dat de ‘heilige stad’ pas na 1967 zo heilig voor de Moslims is geworden?

Wat beweegt gelovige Joden om elk jaar met Pesach (Pasen) te bidden: ‘Dit jaar hier, volgend jaar in Jeruzalem’? Al bijna 2000 jaar bidden Joden dagelijks vurig voor Jeruzalem. Waarom de scherpe aandacht van de V.N. en het Vaticaan voor die tamelijk kleine stad? Hoe komt het toch dat alles wat er in Jeruzalem gebeurt onmiddellijk reacties oproept in de hele wereld? Elk huis dat gebouwd, afgebroken, gekocht of verkocht wordt toept felle reacties van een of andere groep op. Er is geen stad in de wereld waarom zoveel oorlogen zijn gevoerd en die zo vaak is verwoest. Komen er nog meer oorlogen om Jeruzalem? Wat is de toekomst van de ‘stad van de Grote Koning’, zoals Jezus Jeruzalem noemde?

Een stukje geschiedenis

  • Ongeveer 4000 jaar geleden was Jeruzalem al bekend. Dat weten we omdat Jeruzalem voorkomt in oude Egyptische teksten. De aartsvader Abraham bracht in die tijd hulde aan Melchizedek, een koning van (Jeru)Salem. Duizend jaar later veroverde koning David Jeruzalem. Hij maakte Jeruzalem tot hoofdstad van Israël.
  • In 952 v.Chr. werd de schitterende Tempel van Salomo op de heilige berg Sion, midden in Jeruzalem, ingewijd. In 586 v.Chr. werd de tempel verwoest door de troepen van de Babylonische vorst Nebukadnezar. Een feit dat nu nog elk jaar door de Joden wordt herdacht.
  • Ongeveer 70 jaar na die verwoesting wordt op dezelfde plaats weer een tempel gebouwd. In die tempel trad Jezus op en bracht daar het Evangelie. Deze Tweede Tempel werd in 70 n.Chr. door het Romeinse leger verwoest.
  • Daarna volgde een lange periode waarin Jeruzalem door veel landen onder de voet werd gelopen. Maar nooit is die stad hoofdstad van een of ander land geweest. Het was altijd een klein, achteraf provinciestadje.
  • In 639 veroverden de Arabieren onder kalief Omar de stad. De beroemde Rotskoepel op de heilige berg in Jeruzalem kwam in 692 klaar en werd een islamitisch heiligdom. Tot 1917 waren verschillende islamitische landen baas in Jeruzalem.
  • In 1917 veroverde Engeland Jeruzalem op de Turken.
  • Van 1948-1967 was West Jeruzalem de hoofdstad van Israël. Maar de oude stad, Oost Jeruzalem, werd in 1948 door Jordanië op Israël veroverd.
  • In 1967 brak de Zesdaagse Oorlog uit. Toen heroverde Israël Oost Jeruzalem op Jordanië en kort daarop heeft de regering van Israël Jeruzalem tot ‘eeuwige en ongedeelde hoofdstad van Israël’ uitgeroepen.

Nu, in de 21e eeuw, zijn we weer terug in de tijd van David en van de andere koningen van Israël en van Juda. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. Maar dat wordt door verreweg de meeste landen niet erkend.

Verboden te bidden

Er waren orthodoxe Joden die in 1967 meteen wilden beginnen met de herbouw van de Tempel. Maar op het tempelplein staan de Rotskoepel en de al-Aksa moskee. Als een gebaar van goede wil heeft de Israëlische regering het beheer over het tempelplein toen overgedragen aan een Moslim beheersorganisatie, de Waqf. Het gevolg is dat momenteel Joden en ook Christenen niet eens mogen bidden op het Tempelplein. Dat was trouwens voor Joden ook niet mogelijk in de periode dat Jordanië de ‘heilige berg’ in bezit had. Toen alles in 1967 onder Israël kwam kregen alle religies vrije toegang tot hun heilige plaatsen in het ‘heilige land’. Dat ging goed totdat de Palestijnen in 1987 de eerste intifada (opstand) begonnen. Nu bidden Joden alleen bij de Westelijke Muur, die vroeger ‘Klaagmuur’ heette. Palestijnen beweren dat er nooit een Joodse tempel op de berg Sion heeft gestaan. Tegen alle afspraken in worden er nog twee moskeeën gebouwd. Eén ervan ondergronds, waardoor het tempelplein wordt ondergraven. Muren vertonen scheuren en staan op instorten. De Israëlische regering is bang voor een catastrofe. Niet zozeer vanwege de islamitische heiligdommen, maar omdat ‘de Joden’ dan weer de schuld zullen krijgen.

Heilige stad?

Dat Jeruzalem belangrijk is voor Joden en Christenen is duidelijk. Eeuwenlang was het de hoofdstad van Israël. De ‘heilige berg’ in Jeruzalem is het centrum van het Joodse geloof. In de Tenach (O.T.) komt Jeruzalem 750x voor. Dan wordt de stad nog eens 180x Zion genoemd. Er zijn nog veel andere namen voor Jeruzalem, zoals de ‘stad van David’, de ‘heilige stad’, de ‘heilige berg’, ‘Ariël’ enz. Zo wordt Jeruzalem wel 2000 maal genoemd in de Tenach. Ook in het N.T. komen we Jeruzalem wel 150x tegen. Maar het heilige boek van de Islam, de Koran, noemt Jeruzalem niet eenmaal. Er is iets geheimzinnigs, iets onbegrijpelijks met die felle, fanatieke concentratie van de Islam en vooral van de Arabieren op Jeruzalem. Ze hebben Mecca en Medina als heilige plaatsen. Eén van de vijf heilige plichten voor een Moslim is een bedevaart naar Mecca. Niet naar Jeruzalem. Er moet een diepere, religieuze reden zijn voor de aandacht van de Islam, en ook van andere machten van onze wereld, voor Jeruzalem. Als we naar religieuze oorzaken zoeken moeten we de Bijbel er bij betrekken.

Een prachtig plan

In de Bijbel kunnen we het plan van de Schepper terugvinden. Het is een schitterend plan om het verloren paradijs weer terug te brengen op aarde. In dat plan gebruikt Hij mensen. Hij gebruikte Adam en Eva, maar dat ging mis. Abraham was één van de mensen die een grote rol speelden in Gods reddingsplan. Toen koos Hij een heel volk, namelijk Israël. Aan dat volk gaf Hij regels voor dat plan, de wetten. De Torah, noemen de Joden dat. Voor dat volk koos God ook een land, Israël. In dat volk en middenin dat land koos Hij een stad die een grote rol speelt in Gods reddingsplan. Dat is Jeruzalem. Maar niet alleen de aarde moet verlost worden van het kwade. Ook wij mensen hebben verlossing nodig. Dus zond God Jezus om ons mensen te redden. Hij trad op als een Joodse rabbi in het Joodse land. Hij bracht verlossing door Zijn dood en opstanding bij Jeruzalem. Nu is het plan bijna compleet. In onze tijd wordt er hard gewerkt aan de einduitvoering van Gods plan. Jeruzalem speelt daarin een grote rol. Dat is de stad waar God ‘zijn Naam wil vestigen om daar te wonen’ (Deuteronomium 12:5). Vanuit die stad, vanuit ‘Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE (God) uit Jeruzalem’ (Jesaja 2:3).  De residentie van de komende Messias zal dus Jeruzalem zijn. Vandaar dat alle destructieve machten van de wereld loeren op Jeruzalem. Vandaar ook dat er op de Rotskoepel staat geschreven: ‘Allah is groter’, waarmee de Islam bedoelt te zeggen dat hun godheid groter is dan de God van Israël en dan Messias Jezus. Ook staat er op die Rotskoepel: ‘God heeft geen zoon’, waarmee ontkend wordt dat Jezus de Zoon van God is. Niet de naam van de godheid van de Islam zal in Jeruzalem gevestigd worden maar de namen van de God van Israël en van de Messias. Vandaar die strijd om Jeruzalem.

Oorlog

De Bijbel vertelt ons ook over een gevaarlijke oorlog die de volken rond Israël om Jeruzalem zullen voeren.

‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond’

Zacharia 12:2

Inderdaad zien we hoe de massa’s in de Arabische landen bedwelmd worden door Jeruzalem. Tijdens wilde demonstraties schreeuwen ze ‘Jihad’ en zijn ze bereid hun leven te geven in die (on)heilige oorlog. Die oorlog zal en moet Israël winnen en dan zullen ‘alle volken van de aarde zich daarheen (naar Jeruzalem) vergaderen’ (Zacharia 12:3). Dat betekent dat de V.N., de V.S. en de E.U. er zich mee gaan bemoeien. Ook zij zullen merken dat uiteindelijk God de Almachtige, de God van Israël, het laatste woord heeft. Dan komt Jezus terug en zal Gods rijk van vrede en gerechtigheid op aarde vestigen. We hopen dat Hij spoedig komt!

4 Reactie(s)

 
 
Ik hoop het met u. Hoe eerder hoe liever.
En daar mogen we om bidden. Paulien
 
 
Als Melchizedek Abraham ontmoet bij Jebus,ontmoet Abraham dan niet GOD in de gestalte Koning en Hoge Priester???
Want ging Abraham ook geen offers brengen???
Neem mij niet kwalijk dat ik hier kommentaar op geef.
Ik heb nog een vraag.ligt de berg GODS in de Sinai of in Jordanie.???
Hoogachtend A.POSTHOUWER.
GODs zegen toe gewenst.
Beste heer Posthouwer,

Dank voor uw interessante reactie.

Over Melchizedek bestaan heel wat visies. Rabbijnen denken aan Sem, de zoon van Noach, die zelfs Abraham heeft overleefd.
In Hebreeën 7 wordt hij vergeleken, en velen zeggen gelijkgesteld aan de Here Jezus Messias. In zijn boek: "Waarom Jeruzalem?" besteedt de schrijver, ds. Willem Glashouwer, een hoofdstuk aan al die visies.

De berg Gods is allereerst de berg Zion bij Jeruzalem. Verder denk ik dat de berg van de wetgeving in de Sinaï ligt, bij het Katrina klooster. Een berg die mijn vrouw en ik een paar jaar geleden al hijgend hebben beklommen.

Met een vriendelijke groet en ook u Gods zegen toewensd,


Jan van Barneveld
 
 
Wat een heerlijk vooruitzicht:ni et New York,Parijs
Londen,Madrid,R ome,Moskou,Toki o Sydney of welke andere stad dan ook,maar JERUZALEM zal de hoofdstad van de wereld zijn,het centrum van het hele wereldgebeuren, de stad waarheen alle naties ieder jaar zullen optrekken,om de grote Koning alle eer te geven die Hem toekomt.Wat een zegen zal er van deze Heilige stad uigaan!Heel de Aarde zal vervuld worden met de Heerlijkheid van Gods Majesteit,Die woont te JERUZALEM.Shalom El Shadai.
Mooi!
Dus: Ijverig bidden: "Uw koninkrijk kome".
Jvb
 
 
De nabijheid van het Koninkrijk kleurt het heden.
Het maakt dat er hoop is op deze wereld.
En wat ons ook overkomt, het staat in het Licht van God' s toekomst
die ons is beloofd.
-deze is niet van mij zelf, maar hij blijft waar-

GerardusMooi, Ger, deze hoopvolle boodschap.

Maar de ‘weeën van de Messias’ blijven pijnlijk.
Rabbijnen noemen deze tijd: “De weeën van de Messias”.
De Here Jezus noemt deze tijd: ‘Het begin van de weeën’
Het boek openbaring beschrijft een paar van die vreselijke (ontsluitings)w eeën.

Maar de hoop blijft, want als de persweeën klaar zijn, komt het kindje....het koninkrijk is dan aangebroken.
Vrede op aarde.
Die hoop blijft en wij kunnen bidden dat die tijd van weeën verkort gaat worden.

ShalomJvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven