HOELANG NOG ?

ISIS-leden voeren massa-executies uit in Irak Klik voor ware grootte
ISIS-leden voeren massa-executies uit in Irak

Het is angstig-spannend in de wereld. Nu ook in ons land. Zelfs onze overheid begint zich zorgen te maken.

Zal de felle strijd om het wereldwijde moslim sharia-kalifaat op een of andere manier ook over ons land komen?
Wat gaan de teruggekeerde, meest jonge, fanatieke, niets en niemand ontziende jihadisten doen? Gaan de EU en/of het Vatikaan zich bij de oprukkende Islam aansluiten?
Is deze situatie door Bijbelse profeten voorzegd?

We geven een kort overzicht van wat er met de moslim gemeenschap in het Middenoosten gaande is. En een, ook al kort, historisch overzicht. De vraag klemt hoelang het nog duurt tot er geen toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen meer is in een vrij Westen.
Wat kunnen wij doen?

Abu Bakr al Bagdadi en anderen

De gedachte aan en hoop op een wereldwijd kalifaat is diep in de koran en in de moslim tradities, de Hadith, verankerd. We zien nu de zwarte vlaggen van de jihad wapperen boven de snel oprukkende strijders van wat eerst de ISIS (Islamitische Staat in Irak en Syrië) heette. Een paar dagen geleden heeft de ISIS of ISIL zich officieel tot “Islamitische Staat” (IS) met als kalief Abu Bakr al Bagdadi, uitgeroepen. De ISIS heerst in grote delen van Irak en Syrië en is onderweg naar het gehate Israël en het Westen. De zwarte vlaggen van de Jihad wapperen boven de enthousiaste strijders en hun militair materieel.
Al Bagdadi heeft de moslims in de wereld opgeroepen mee te werken aan het kalifaat en te helpen hun broeders in andere landen te bevrijden. Logisch want hij heeft geen kader om een groot land te besturen. Ook in de andere landen moet de wrede sharia wet worden. Zo zijn we op weg naar het Kalifaat van de Mahdi en van Allah.

Het is nog niet zover. Er zijn meer kandidaten voor het ambt van kalief.

Turkije werkt al jaren en hard naar het herstel van het oude Turks-Ottomaanse Rijk. Een wereldrijk dat 400 jaar (tot 1918) heerste over het hele Middenoosten, Noord Afrika en grote delen van Oost Europa.
Premier Recep Tayyip Erdogan en zijn minister van BuZa Ahmed Davutoglu streven openlijk naar dat kalifaat onder leiding van Turkije.

Dan gaan we naar Iran, het oude Perzië. De leiding van dat land is in handen de ayatollah Ali Khameini, de Hoogste leider, Allah’s plaatsvervanger op aarde.
De gekozen president, Hassan Rouhani is alleen maar een vriendelijk glimlachende stroman. Ook zij werken hard aan een kalifaat onder leiding van Iran. Ze zijn goed op weg met het maken van de “Bom voor Allah”. Dit gebeurt onder het oog van de G5+1, de vaste leden van de Veiligheidsraad van de VN + Duitsland.

De volgende kandidaat is koning Abdullah van Saoedi Arabië (89 jaar). Hij volgt al die ontwikkelingen naar het kalifaat zorgvuldig. Immers hij is de Hoeder van de Heilige Moskeeën in Mekka en Medina. Daar ligt de oorsprong van de Islam. Al die kalifaten in oprichting zijn eerder een verhindering dan dat zij het Moslim wereldrijk onder de sharia zouden kunnen realiseren. Immers tot het einde zullen zij onderling oorlog voeren.

Dan is er nog de bloedige strijd tussen de twee hoofdrichtingen van de Islam: De Shiïeten en de Soennieten. Shiïeten in Iran en voor een deel in Irak. Soennieten hebben hun centrum in Saoedi Arabië.
Dat conflict heeft al zeer veel mensenlevens gekost.
Oorlogen tussen Irak en Irak. Die strijd dateert vanaf de dood van Mohammed, de profeet van de Islam, in 632. De vriend en adviseur van Mohammed, Abu Bakr werd zijn opvolger. Soenni betekent “iemand die de tradities van de profeet navolgt”. Een deel van de volgelingen van Mohammed wilde dat een familielid hem zou opvolgen als kalief. Zij kozen Ali bin Abu Talib als kalief. Hij was neef en schoonzoon van Mohammed. Zij werden Shia genoemd. Dat betekent “Partij van Ali”. En nu hebben we Abu Bakr al-Bagdadi als nieuwe kalief. Ook hij is vast van Plan Jeruzalem te veroveren. Ook wil hij naar Mekka optrekken om de Ka’aba,de Heilige Steen te vernietigen. “wij aanbidden alleen Allah en geen steen” argumenteert hij.

Met al die concurrerende en vechtende partijen komt er toch niets van, zult u wellicht denken. Maar in Syrië, Libië en Irak zien we hoeveel ellende, dood en verderf de jihad, de strijd om een wereldwijd sharia kalifaat, kan brengen.
Immers onderweg naar hun doel doden ze niet alleen elkaar maar met een wrede, fanatieke ijver worden ook Joden en Christenen niet alleen bedreigd, maar ook op gruwelijke wijze afgeslacht.

Hoelang nog voordat deze strijd over Europa en ook over ons land komt?
Sommigen hebben hun hoop gevestigd op, wat men noemt de “gematigde moslims”.
Twee opmerkingen hierover. Allereerst, de jihad, de strijd om een wereldwijd kalifaat, is een heilige plicht voor iedere moslim. Vervolgens had men vlak voor WOII hoop op de “gematigde Duitsers”. En op Hitler die zich wel zou inhouden na het verdrag met de Engeland, met minister Chamberlain.
Nee dus.
Het duurde niet lang of WOII barstte los.
Hoelang nog voordat in onze regio strijd losbarst?

Een klein stukje geschiedenis

Direct na de dood van Mohammed in 632 begon de eerste “veldtocht” van de moslims. In 638 werd Jeruzalem veroverd. In 680 verkende hun vloot de kusten van Spanje. In 711 stak een leger van Moslim Berbers de Straat van Gibraltar over. Snel werden Spanje, Portugal en grote delen van Frankrijk onder de moslim voeten gelopen. Tot in 732 Karel Martel hen in de buurt van Poitiers stopte.

De tweede invasie van de Islam in West Europa kwam vanuit het Turkse Ottomaanse Rijk. In 1529 werd Wenen, de toegangspoort tot Rome en West Europa, belegerd. Door extreme kou moest het leger van sultan Suleiman zich terugtrekken.
In 1683 werd Wenen weer belegerd. De stad werd ontzet door de Poolse koning Jan Sobieski.
De derde invasie is nu aan de gang. Het is begonnen met de immigratie van grote aantallen gastarbeiders uit islamitische landen. Moslims die weigeren zich aan te passen.
Een Turkse president merkte op dat de baarmoeders van de moslim vrouwen het sterkste wapen waren. Een demografisch wapen dus. Dat heeft gewerkt en nu gaat het echte wapen, een gewelddadige jihad, gehanteerd worden. De strijders zijn getraind en gehard in Syrië.
Hoe zal de EU reageren?
En onze regering?
En het Vatikaan?
De weg naar hun oplossing wordt al gebaand. Het Vatikaan, paus Franciscus, heeft duidelijk gemaakt dat hij de islam en het (RK) christenendom als twee takken aan eenzelfde religieuze boom ziet. Een compromis dus. De EU heeft via de Mediterrane Unie intensieve contacten met de Arabische moslimwereld. Waarschijnlijk zal de oprukkende jihad een verder samengaan tussen de EU en de Arabische Liga bevorderen.
Op religieus gebied groeit een samengaan tussen het Vatikaan en islamitische geestelijke leiders. Het is niet onmogelijk dat dit zal leiden tot Eurabië waaruit het rijk van de antichrist zal voortkomen.
Hoelang nog?
Joden vluchten al weg uit Europa. Terechte angst voor het door de islam geïnspireerde antisemitisme. Door het geweld dat nu al over hen komt.

De apostel Paulus zei het al: “Eerst de Jood, maar ook de Griek (=niet Jood)”. Eerst werden in 1948/49 850.000 Joden uit de landen rond Israël verjaagd. Alleen in Israël zijn ze veilig. Nu zijn de Christenen in het Middenoosten aan de beurt. Eerst trekken de Joden uit het onveilige Europa weg. Hoelang zal Europa nog veilig zijn voor (Bijbelgetrouwe) Christenen?

De Bijbel en de actualiteit

Het is duidelijk dat de Bijbel voorzegt dat in de eindtijd een groot anti-Joods en anti-christelijk wereldrijk voor korte tijd een schrikbewind zal uitoefenen.
Bijvoorbeeld de profeet Daniël heeft heel wat profetie over deze situatie.
Daniël werkte in ballingschap onder een van de grootste machthebbers van de wereld, Nebukadnezar van het Babylonische rijk. Deze had een droom die hem angst aanjoeg. Hij wilde een betrouwbare uitleg van die droom. Daniël kreeg van de HERE, de God van Israël dezelfde droom plus een uitleg.
Nebukadnezar had een enorm, prachtig beeld gezien. Het hoofd van goud stelde het Babylonische wereldrijk voor. De zilveren borst en armen het daarop volgende rijk van de Meden en Perzen. Momenteel Iran en omstreken. Daarna kwam de koperen buik en heup. Dat was het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote. Daarna kwamen de ijzeren benen, die het Romeinse wereldrijk voorstelden. Dat is allemaal zo uitgekomen.

Aan het eind van Daniël 2 zijn we in de eindtijd aangekomen. In de buurt van onze tijd dus. Dan staat dat beeld (weer) overeind.
De voeten en tenen hadden we nog niet genoemd. Zij bestaan uit leem en ijzer. Die voeten stellen een rijk van de eindtijd voor. Het (beeld) wordt verpletterd door een grote steen en in plaats van dat wereldrijk komt een ander “hemels koninkrijk”, wat ik zie als het zogenaamde Duizendjarig Vrederijk. In dat Koninkrijk zal Jezus vanuit Jeruzalem de wereld regeren. Samen met het volk Israël zal eindelijk het lang verwachte Koninkrijk gerealiseerd worden.
Overigens, de voeten van het beeld waren van klein en ijzer, die niet goed samengaan. Ook dat zien we nu gebeuren: De EU, het grootste deel omvat het oude Romeinse rijk, wordt voorgesteld dor het ijzer en de islamitische landen zijn de klei. Die gaan samen maar zullen geen samenhangend geheel vormen. Een verdere aanwijzing voor dat samengaan vinden we in een paar hoofdstukken verder in Daniël.
In het 7e hoofdstuk ziet Daniël dezelfde vier wereldrijken als monsters uit de zee opkomen. Het laatste verschrikkelijke monster wordt ook in Openbaring 13 beschreven. Het is opvallend dat dit monster een combinatie is van de vier beesten die Daniël zag. Dus de vier wereldrijken van het beeld van Nebukadnezar zullen in de eindtijd als één optreden. Je kunt daarin makkelijk een verbond, een samengaan van het oude Romeinse rijk (Oost en West) en de wereld van de Islam in het Middenoosten. Die richting gaat het razend snel op.

De Bijbel geeft nog heel wat details over dat rijk en de machthebber, de antichrist. Ook over details van het karakter van die antichrist en over situaties en ontwikkelingen in dat wereldrijk dat zeven jaren zal duren. Het beruchte getal 666, meestal met geïmplanteerde chips maar soms ook met de Islam in verband wordt gebracht wordt ook in Openbaring 13:18 genoemd.
Hoelang zal het duren nu het allemaal zo snel gaat?

Israël en wij

U las maar een kleine doorsnede van wat Bijbelse profetieën zeggen over deze tijd. In dit artikel wordt maar weinig verteld over de belangrijke rol van Israël in deze bijna-eindtijd. Er moet nog veel gebeuren. Wat Israël betreft verwachten veel meer aliya, terugkeer van Joden naar Israël. Bijvoorbeeld de stam Efraïm met de stammen die daarbij horen moet nog terugkomen. En 75% van de Franse Joden overweegt ernstig om naar Israël te vertrekken.

Een Joodse tempel zal nog op het tempelplein worden gebouwd. In de bijlage van het laatste nummer van Christenen voor Israël Aktueel heb ik iets over de Tempel geschreven. De bezetting door de Hamas en de Palestijnse Autoriteit van Judea en Samaria zal ook worden opgeheven. Opvallend en steeds feller zullen de islamitische buurvolken van Israël en ook de Europese Unie met de huidige regering van de VS tegen Israël tekeer gaan. Met als gevolg dat rampen die landen zullen blijven achtervolgen. De HEER, de God van Israël, komt tot Zijn doel met Zijn volk Israël. Het Koninkrijk van de Heer komt. Daar gaat het om.

Het is Kalifaat of Gods Koninkrijk. Het is voor de kerk oordeel of opwekking. Voor de volken vloek of zegen. Het is de islamitische Mahdi of de Messias die Israël en ook wij verwachten. Met Israël bidden we om Zijn spoedige komst. En zolang het dag is werken we biddend aan Gods Koninkrijk.

Hoelang nog?

18 Reactie(s)

 
 
Beste Jan van Barneveld,

Via mijn vader, die fanatiek volger is van uw website, ben ik ook in contact gekomen uw werk.
Ik heb de boeken: Met Israël op weg naar de Eindtijd, Eindtijd, Israël en de Islam gelezen.
Ik wil een compliment naar u maken, omdat u in mijn ogen altijd zorgvuldig uw woorden kiest, voorzichtig overkomt als het gaat om het formuleren van zinnen en het belang van bidden aantoont!
Ik kom uit een christelijk gezin, waarvan mijn vader na de Vergadering gaat en ik midden in het leven sta en mag ervaren hoe lastig deze tijd is waarin wij leven.
Dankzij mijn vader en u heb ik God weer mogen hervinden en daar ben ik u dus ook dankbaar voor.

Met veel interesse blijf ik uw werk volgen. U heeft een dankbare taak.

Met vriendelijke groet,

Nick
 
 
Beste medechristenen,

Moeten wij christenen,zola ng wij nog niet door de Heere Jezus zijn opgenomen, nu ook emigreren naar Israël? Verder denk ik dat de Heere Jezus vanaf nu een aantal van ons voortijdig thuis zal halen, voordat het hun te moeilijk wordt. Vooral onze medechristenen die nu al lijden onder lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen zullen voortijdig thuisgehaald worden, omdat het anders voor hun te zwaar zal worden, zodat hun verdere lijden bespaard zal blijven.

Mocht de Jihad echt toeslaan hier, dan zullen vooral de plaatsen in de Bible Belt het heel zwaar te verduren krijgen, denk ik althans.
 
 
Ja, hoelang nog. Na al het lezen van de Bijbel en overige boeken, duizelt het wel eens in je hoofd. Momenteel lees ik het boek Wake Up. Hier lees je weer andere uitleg, met name de getallen en jaren, feesten enz. Dat de opname niet ver meer is, geloof ik van harte. We zien de volkeren rondom Israël woelen. Inderdaad kan die verdeeldheid van de Islam landen wel eens spoedig omslaan in een krachten bundeling tegen Israël. In ieder geval, het profetisch Woord is zeer vast.
 
 
Inderdaad hoelang nog? Persoonlijk volg ik het nieuws de laatste paar maanden niet meer zo zeer op de voet als voorheen, de Here laat ons (mijn man en ik) met ietwat andere zaken bezig zijn tegenwoordig.
Wel kan ik beamen dat wat er vandaag aan de dag gebeurd, hetgeen is wat de Bijbel duidelijk voorzegt heeft. Uiteindelijk gaat het tóch om; "Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede Heer." En dat is nou exact wat er hier gebeurd...Gods wil, Zijn volmaakte en ongeëvenaarde wil geschiede op deze aarde waarin wij thans leven. Ik zou zeggen...Maranatha! Jezus komt terug!!!
Sandra
 
 
We zien momenteel strijders uit alle landen naar het MO trekken om daar mee te doen aan de jihad. Zal Israël het volgende doelwit zijn?

Deze week laaide ook de discussie weer op rondom zwarte piet. De nieuwssites kopte dat de VN van mening was dat NL een racistisch land is. Wij weten natuurlijk wel beter. Wat een trieste ongefundeerde visie van een instituut als de VN. Het is meteen ook een prachtige berichtgeving., want als ze zich jegens NL zo opstellen, dan doen ze dat natuurlijk ook over Israël. Dit wist ik al wel, maar nu kunnen we dus zelf inzien dat de VN fouten maakt.

Groetjes
 
 
De naam Laodicea kun je vertalen met: ‘gerechtigheid aan het volk’, oftewel: democratie. In Laodicea werd de, door de heilige Geest geleide, Godgerichte, gemeente getransformeerd tot een ‘evenwichtige’ religieuze, mensenrechtenor ganisatie. In Laodicea werd Gods recht vervangen door mensenrecht. Religieus humanisme deed zijn intrede.

Bovenstaand stukje is een citaat uit een weblog van Bart Repko en geeft duidelijk weer wat er met een groot deel van de kerk van vandaag de dag aan de hand is. Deze kerk predikt verzoening, vrede vrede......... Eerst verzoening met God door Jezus Christus wordt hier voor het gemak maar even overgeslagen. Laodicea is het grote probleem van de kerk in de eindtijd! Laten we hopen en blijven bidden dat veel Christenen zullen ontwaken uit hun Laodiceaanse slaap! Anders ziet het er héél slecht uit voor deze kerk.

Bekeer je!, is de boodschap in Matheus 3. Want de bijl ligt aan de wortel van de boom!
 
 
U verwijst in Uw stuk naar Daniël 2 De droom van Nebukadnezar en de uitleg die God aan Daniël gaf van die droom.
Waar wordt in dit bijbelgedeelte gezegd, dat dat beeld in de laatste dagen weer wordt opgericht, en wel op leme voeten?
Ik lees dat De Steen dat beeld verbrijzelde.
Maar niet dat die al gedeeltelijk verbrijzeld was, en weer opnieuw is opgericht, en wel op voeten van ijzer en leem.

Tekst
Dan. 2
34 Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die.

Waar kan ik dat vinden?
 
 
Beste Jan!

Allereerst: weer veel dank voor het laatste artikel! Hoe ernstig de situatie voor Israël en als gevolg daarvan voor de hele wereld ook is, jouw artikelen geven uitzicht, inzicht en bemoediging, omdat je ons sowieso wijst op het belang van gebed voor Israël en je laat ons aan de hand van de Bijbel zien, hoe het ernstige wereldgebeuren te verklaren is.

Sinds enige tijd krijg ik na aanvraag van Floor Poot regelmatig een weekbrief, in samenwerking met Israel Today, hoogstwaarschij nlijk zijn deze brieven jou welbekend. Dit keer echter is er een extra nieuwsbrief, geschreven door Yair en Karen Strijker, Nederlanders, die naar Israël zijn geëmigreerd vorig jaar.
Te lezen valt in dit extra bericht van 9 juli, vandaag dus, de uitermate gevaarlijke situatie op dit moment in Israël, de foute kijk van de wereld op dit land. Zij delen hun ervaringen en gebedslast vanuit Israël, te lezen na aanklikken van het onderstaande!

http://www.israelpatform.nl/eekbrief/weekbrief.pdf

Voor anderen, die geïnteresseerd zijn in dit nieuws, kunnen zij zich aanmelden bij


Ik weet niet, of mijn mail geplaatst kan worden, Jan, omdat ik de naam van iemand anders noem, maar ik wilde dit bericht toch aan je vertellen.

Voor nu vriendelijke groeten van DickyBeste Dicky,

Dank voor je reactie en je mail.
Ik denk dat onze kundige webmaster al voor plaatsen heeft gezorgd.
In een eerder artikel op onze site heb ik de nieuwsbrief van Floor Poot aanbevolen.
Floor liet me weten dat hij al minstens 6 reacties heeft gehad.
Dus nogmaals aanbevolen vanwege de nieuwswaarde.
De familie Strijker ken ik ook.
hun vader heeft nog een artikeltje geschreven voor het boek: "Eindtijd, Israël en de Islam".
De zesde druk is pas uit en helemaal bijgewerkt tot mei 2014.
Shalom

jvb
 
 
Protesten tegen Israël in Den Haag, Berlijn, Parijs en diverse andere Europese steden. Het conflict doet ook in Nederland de emoties hoog oplopen. In Den Haag deden zaterdag duizenden betogers mee aan een anti-Israël demonstratie, die mede was georganiseerd door het Nederlands Palestina Comité. Het tonen van borden en vlaggen met hakenkruizen erop bij de anti-Israël demonstratie, afgelopen zaterdag in Den Haag, gaat alle perken te buiten. Afschuwelijk dat dit in Nederland anno 2014 voor kan komen. En nog beschamender is het feit dat er politici mee hebben gelopen. Buiten de PVV kwam er geen enkele reactie van de politiek! Kennelijk vinden sommige politici het 'zwarte' pieten protest belangrijker dan dit.
 
 
Nou…..laten we hopen niet al te lang??

Het is echt afturven om te zien welke bijbelteksten allemaal wel niet uitkomen.

Dank voor dit stuk(je)!

Er is me weer veel duidelijk!!!

P.S.
Let wel even op de vaak storende schreifvauten in uw epistels!
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Hierbij een korte suggestie om een keer de heer van Agt uit te nodigen
teneinde uw uitleg van de Palestijnse kwestie te geven. Meneer van Agt is naar mijn beleving te goeder trouw maar wel op een volledig dwaalspoor c.q. slachtoffer van misleiding. U heeft alle historische feitenkennis paraat.
Zou wellicht ook een programma van family 7 van gemaakt kunnen worden .Eindelijk eens een keer een discussieprogra mma op deze zender .Dan kunt u tevens vermelden dat het zeer geringe aantal slachtoffers aan Israëls zijde, sturing van de God van Israël is . Of moet dat ook weer eerst "bewezen" worden ? Zie ook xander nieuws d.d.16/7.

Vriendelijke groet,
Raymond
 
 
Daarop weet enkel en alleen de Here God het antwoord. En ten behoeve van Zijn uitverkorenen kort onze Hemelse Vader de tijden ook nog eens in! God de Vader heeft dwars door alles en over alles en iedereen de regie. Al de groepen als boko haram, hamas, al quaida, isis, mogen weten dat een heilige oorlog, niet met letterlijke wapens gevoerd kunnen worden, maar met de geestelijke. Ondertussen wel dood en verderf zaaiend onder de Christen broeders en zusters wereldwijd. Door de eeuwen heen aan alle kanten een letterlijke strijd , en de laatste maanden ijzig voorop gegaan met de totalitaire invoering van de sharia. De paus die zich laat inpakken door een compromis, waarvan iedere gelovige beseft dat een compromis wel degelijk een instrument van de duivel zelf is. Er kan geen vrede zijn, dan door de Here Jezus, de enige Weg, Waarheid en Leven. Zo snap ik niets van de "wandeling"van de paus met compromis. Aan de vruchten kent men de boom, Jezus Zelf vervloekt een boom welke geen vrucht droeg. Voor al de slachtoffers en bedreigden, Het Bloed van onze Heiland heeft niet voor niets gevloeid,let maar op als de Here terug komt. Het vlees kan dan wel gedood worden, de Geest en de Ziel geenszins.Dank U Vader voor het inkorten van de dagen,Vrede...... enkel en alleen bij de Wederkomst, op Gods Tijd. Moeten we nog ergens verbaasd over zijn, hoe erg alles kan worden, God weet het , het beste. Vrede over Jeruzalem, vrede over Israel en alle leven welke Onze Vader dient, door Jezus Christus.
 
 
Volgens mij past dit in het plaatje naar de WO3, Amerika kan Europa als voorportaal gebruiken voor WO3, 666 komt nu dichterbij, een totalitaire gebeuren, zie uw eerdere artikel over het Beest van Brussel
 
 
Een vreselijke ramp met het neergestorte vliegtuig van Malaysia Airlines waarbij zoveel Nederlanders bij zijn omgekomen, laten wij bidden voor de nabestaanden en dat velen door deze ramp zich zullen bekeren, juist nu de Opname van de Gemeente, de Grote Verdrukking en de Wederkomst nabij zijn!

Persoonlijk denk ik dat deze ramp zaken in gang gezet hebben die te maken hebben met de komst van de antichrist die vanuit Europa aan de macht zal komen en met de Wederkomst van de Heere Jezus. Zware sancties tegen Rusland zullen Europa zelf ook keihard raken, met daardoor nog meer politieke, economische en sociale onrust, terwijl de Europese economie het nu ook al niet gemakkelijk heeft. Met daarbij ook nog weer de toenemende onrust in het Midden-Oosten.

Het valt mij op dat de boel aan het escaleren is, sinds op woensdag 19 juli jl. de E.U.-top over de verdeling van belangrijke E.U.-posten mislukt is. Grote kans dat op een volgend E.U.-top over deze verdeling er een sterke leider aan de macht komt die met Israël een vals verbond zal sluiten.
 
 
Beste Nick, 04 juli 2014 23:30 uur, Dank niet Van v Barneveld maar God. Die heeft br v Barneveld aangesteld als verkondiger van Het Woord.
 
 
Massa-immigratie uit moslimlanden en Remigratie!

Terwijl de islam gewelddadig oprukt vanuit Irak en Syrië tot in onze straten en nog meer jihadisten uit islamitisch Midden- Oosten en Afrika richting Nederland komen, gelijk een verblijfsvergun ning, stemrecht en dubbelpaspoort krijgen, de politiek in meerderheid wegkijkt van de werkelijke problemen, worden de islamitische apartheids-gebieden steeds groter in Nederland! 

Helaas is het nu overduidelijk dat de moslims ons uitkeringsparad ijs niet zullen verlaten, in tegendeel, ze zullen apartheids-gebieden creëren in Nederland. In Nederland dreigt een soort midden-oosten land toestand te ontstaan. Overal in de steden zijn er jihad strijders actief, imams en andere moslimstrijders zijn bezig om jonge mannen en vrouwen op te leiden! Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Moslims zouden nieuwe instroom bevorderen door meer bruiden uit een islamitische land te halen, hun kinderen als anti-Nederlands opvoeden etc.. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief gegroeid. De vele Jihadisten uit Marokko, Turkije, Somalië, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en koran cursussen ???.
 
 
ik wil alleen 1 ding zeggen, zoek al het goede van alle gods profeten in jezelf want daarin zal je de mahdie of messias vinden dat is dat kleine lichtpuntje in je menselijke hart dat we gezamelijk als een grote zon kunnen laten schijnen tot in de eeuwigheid.Beste Rasjad,

Dank voor het 'ene ding' dat je wil zeggen.
Ook voor de mooie toekomst die je ons voorspiegelt.

Mag ik door twee dingen reageren:
1. Jezus, de grootste profeet van alle tijden, zegt:
"Uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij diefstal, leugenachtige getuigenissen,
godslasteringen ". Matteüs 15:19.
Heeft de wereldgeschiede nis niet bewezen dat al die daar geen "grote zon" maar grote ellende uit voorkomt.
2. Alleen God kan ons een nieuw hart geven: "Een nieuw hart zal IK u geven en een nieuwe geest in uw binnenste" (Ezechiël 36:26). Dat wordt ook wel de "wedergeboorte" genoemd. Het oude hart, vol van boosheid
wordt gereinigd van alle boosheid: "Het bloed van Jezus Zijn (Gods) Zoon reinigt ons van alle zonde" (1 Johannes 1:7)

Dit is een begaanbare weg naar vrede.

Shalom

jvb
 
 
Jezus en / of Mohammed van Mark A. Gabriël is een goed boek om moslims aan te prijzen..en.. óók lezenswaardig vóór hen die zich Christenen noemen . Verrassende paralellen en diepgaande verschillen worden beschreven.! De uitgever is Medema.
De auteur en schrijver was eertijds een moslimgeleerden , maar thans overtuigd met de Waarheid van de Bijbel als het Woord van De Eeuwige en Waarachtige, Die niet liegen kan !Beste Piet S,

Dank voor je reactie en herinnering.
Inderdaad staat de Bijbel, hele bijbel, nog steeds open voor iedereen,
De waarheid van het Evangelie van de Redding door Jezus, Gods Zoon.
De waarheid van de verbonden met Israël, Gods volk en de profetieën hierover.

Overigens heb ik je citaat uit de Koran in Soera 10 : 91 niet teruggevonden.

Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven