Home Artikelen Geestelijk Drie actuele bijbelse stellingen

Drie actuele bijbelse stellingen

Begin juni gaven de regering Obama en de EU hun hartelijke steun aan de nieuwe regering van Hamas en de PLO terroristen. De voorkeur van Obama voor de Moslimbroederschap verbaast zelfs Moslims. Het zal u niets verbazen dat de VS snel de positie machtigste land en als politieman van de wereld verliest. Klik voor ware grootte
Begin juni gaven de regering Obama en de EU hun hartelijke steun aan de nieuwe regering van Hamas en de PLO terroristen. De voorkeur van Obama voor de Moslimbroederschap verbaast zelfs Moslims. Het zal u niets verbazen dat de VS snel de positie machtigste land en als politieman van de wereld verliest.

Veel mensen zappen vrolijk schouderophalend verder als ze het woordje “Bijbel” lezen. Als ze even de moeite en tien minuten de tijd nemen zullen ze ontdekken hoe bovennatuurlijk actueel die Bijbel is. In dit artikel pakken we drie stellingen uit de Bijbel en tonen de actualiteit van die stellingen aan.

Stelling 1.

Genesis 12:3 is wel bijzonder actueel: “IK zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal IK vervloeken”. In Genesis 27:29 wordt deze stelling aan de aartsvader van Israël, Jacob doorgegeven. In Numeri 24:9 geldt dit Godswoord voor het hele volk.
Israël is de toetssteen voor Gods zegen of vloek voor volken. Door heel de geschiedenis heen is gebleken dat volken die goed waren voor de Joden gezegend werden en over volken die Joden onderdrukten en vervolgden kwam een vloek. Nu zo goed als de hele wereld tegen Israël te hoop loopt is het belangrijk goed op Genesis 12:3 in verband met onze houding te letten.Anders lopen we het risico van een oordeel van God. We geven maar één voorbeeld. De VS was (en is?) een belangrijke leider onder de naties. Daarom letten we nu voornamelijk op de VS. Dat land verdedigt Israël maar zet Israël ook regelmatig onder zware druk om gevaarlijke concessies aan hun fel hatende vijanden te doen.
Wat met de VS gebeurt heeft grote invloed in heel de wereld.

Genoeg gewaarschuwd?

In mijn eerste boek, “Israël onze oudere broeder” vindt u in hoofdstuk 17 een aantal voorbeelden van landen en volken die werden gezegend toen zij goed en positief tegenover de Joden waren. Ook voorbeelden van hoe de zegen in vloek veranderde toen de Joden vervolgd werden. Spanje en Engeland zijn twee van die voorbeelden. Na WOII is de VS de machtigste en ook de leidende natie van de wereld geworden. In 1956 dwong de VS Engeland, Frankrijk en Israël hun oorlog tegen Egypte te stoppen. De Engelse premier Eden telegrafeerde toen aan de Amerikaanse president Eisenhower: “Over to you”. Engeland accepteerde dat de VS de “politieman van de wereld” was geworden. In het zogenaamde vredesproces tussen Israël en de zogenaamde Palestijnen speelt de VS altijd een hoofdrol. President na president heeft zijn Amerikaanse bemiddelingspogingen zien stranden. De conclusie is: Geen “Palestijnse staat” in Gods land Israël. Regelmatig werd Israël door de VS zwaar onder druk gezet om gevaarlijke concessies aan de Palestijnen te doen. Dus om bijvoorbeeld de “Tweestatenoplossing” te accepteren. Ook de beruchte land-voor-vrede formule faalde. Zeer opvallend is het feit dat telkens als de VS Israël onder druk zette om concessies te doen of kwalijk behandelde, kwam er een grote ramp over de VS. Meestal op dezelfde dag. We noemen een paar voorbeelden. De VS is vaak gewaarschuwd.

De Oslo-Akkoorden en de “volmaakte storm”

Op 30 oktober 1991 tekenden Israël en de PLO in Madrid de Oslo-Akkoorden. Deze overeenkomst was onder druk van president George H.Bush Sr. tot stand gekomen. De “land-voor-vrede” formule, waar Israël zelfs nu nog last van heeft, werd toen opgesteld. De deur naar Judea en Samaria, het hartland van Israël ging open naar Yasser Arafat en zijn terroristenbende. Die dag trok een zeldzaam zware storm over de VS. Vanwege de buitengewone combinatie van meteorologische factoren wordt dit noodweer de “volmaakte storm” genoemd. Schade: Dertien doden en $ 200 miljoen. Ook het huis van president Bush werd door die storm vernietigd.

Oslo II en orkaan Andrew

Er zat geen schot in het Oslo-vredesproces. Dus president Bush ontbood de partijen naar Washington en oefende weer druk op Israël uit. Dezelfde dag, 23.08.1992, joeg de orkaan Andrew over Florida, verwoestte 180.000 huizen. De schade bedroeg toen $ 30 miljard.

De Golan en een aardbeving

President Bill Clinton sprak met president Assad van Syrië. Israël zou de Hoogte van Golan (stamgebied van Dan en Manasse) moeten opgeven voor vrede. De gesprekken waren op de 16e januari 1994 en de volgende dag trof een 6.9 aardbeving Californië.

Netanjahu en Monica

De 21e januari 1998 zou premier Netanjahu op het Witte Huis in Washington worden ontvangen. Netanjahu, en dus Israël, mocht (beledigend) via een zijdeur naar binnen. De gebruikelijke lunch van de president van de VS met een bevriend staatshoofd ging niet door. Diezelfde dag kwam het sex-schandaal van president Clinton met Monica Lewinsky aan het licht. Het begin van een weinig eervol einde van het presidentschap van Clinton.

Vredesproces en de afzettingsprocedure Clinton

De 12e december 1998 reist president Clinton naar de “Palestijnse gebieden” om daar het mislukken van het “land-voor-vrede” proces te bespreken. Dat voorspelde niet veel goeds voor Israël. Diezelfde dag stemde het huis van Afgevaardigden van de VS voor vier artikelen betreffende de impeachment (afzetting) van Clinton.

Routekaart naar vrede brengt orkaan Allison

De 8e juni 2001 stuurde president George W.Bush Jr. zijn minister Tenet naar Israël met een nieuw plan. Het Oslo-Akkoord werkte niet dus kwam er een nieuw, uiteraard schadelijk, plan voor Israël, de zogenaamde routekaart naar vrede. Die dag joeg de tropische storm Allison over Texas en richtte daar voor $ 7 miljard schade aan. Pas vijf dagen later, toen Tenet uit Israël vertrok, bedaarde Allison.

Gush Katif en Katrina

Plotseling, in 2005, besloot president Ariel Sharon de Gazastrook te ontruimen. Als gebaar van ‘goede wil’ en volgens de agenda van de “routekaart naar vrede” werden ongeveer 8.500 Joodse mensen uit hun huizen en bloeiende nederzettingen verjaagd. Dat gebeurde de 23e augustus 2005. Op die dag werd de zware orkaan Katrina op de oceaan geboren. Een paar dagen later vernietigde de Katrina New Orleans. Amerikaanse bulldozers vernielden Joodse huizen in Gaza. Katrina deed hetzelfde in de VS. Een paar maanden later raakte hij (4 januari 2006) door een beroerte in coma. Begin dit jaar stierf hij.

Van de VS naar de NWO

Hierboven las u slechts zeven voorbeelden hoe de VS door Gods regel van Genesis 12:3 is gewaarschuwd. We springen over naar het tijdperk Obama, die nu ruim vijf jaar president van de VS is. Israël ervaart de politiek van de regering Obama als Israël-vijandig. De voortdurende druk van John Kerry op Israël had bijna de ramp van een Palestijnse Staat in het hartland van Israël veroorzaakt. Begin juni gaven de regering Obama en de EU hun hartelijke steun aan de nieuwe regering van Hamas en de PLO terroristen. De voorkeur van Obama voor de Moslimbroederschap verbaast zelfs Moslims. Het zal u niets verbazen dat de VS snel de positie machtigste land en als politieman van de wereld verliest. Wie volgt de VS op? Het rijk van de beruchte antichrist? Een islamitisch kalifaat?

Stelling 2: Het loon van de leugen

Het eerste slachtoffer in een oorlog is de waarheid. Israël wordt wereldwijd belasterd door leugens. Vervalste foto’s, leugenachtige berichten, halve waarheden die soms erger en smeriger zijn dan hele leugens, hebben Israël tot een paria onder de volken gemaakt. Terwijl Israël, gehoorzaam aan hun Bijbelse wetgeving van de Torah, zich tot het uiterste inspant om burgerslachtoffers te voorkomen. De Engelse kolonel Richard Kemp, die 30 jaar in het Engelse leger heeft gediend, ontmaskert in een publicatie van het Gatestone Institute (03.08.2014) de leugenindustrie van Hamas. Ik geef maar één incident door:

“Een Hamasleider vertelde voor de Palestijnse tv hoe Israël hem gewaarschuwd had om zijn woning te evacueren voordat het IDF (Israëlische leger) het zou bombarderen. Na deze waarschuwing bracht deze leider familie, vrienden en buren naar het dak van zijn huis”.

Veel westerse media maakten van hun verslaggeving een soort wedstrijd. Zoveel Israëlische doden tegen tienmaal meer Palestijnse doden. Meestal werd eraan toegevoegd: Meest burgerslachtoffers. Als men dan nog “kinderen en vrouwen” kon toevoegen was het beeld van Israël als een schurkenstaat al getekend en nieuw voer aan ouderwets antisemitisme gegeven.

Nu is het zo, dat God de leugen haat. De duivel wordt door Jezus “de vader van de leugen” genoemd. Door de eeuwen heen tot op vandaag werd en wordt het Joodse volk besmeurd door leugen. Dit vinden we terug in de Bijbel. Ook het lot van de leugenaars wordt in Psalm 120 geschetst:

“In mijn angst heb ik tot de HERE geroepen en Hij heeft mij geantwoord. HERE redt mij van de leugenlippen; van de bedrieglijke tong. Wat zal Hij u geven, en wat zal Hij u toevoegen, gij bedrieglijke tong? Gescherpte pijlen van een held en gloeiende kolen van brem…Te lang woon ik bij wie vrede haten; ik ben een en al vrede maar als ik spreek dan zijn zij uit op geweld”.

Kort commentaar:

  • Tegen leugen kan bijna niemand op. Altijd blijft er iets van hangen. Israël heeft door de Hamas leugencampagne veel sympathie verloren. Wanhopig roepen veel Israëli’s tot de HERE, hun God: “Redt mij van de leugenlippen”.
  • Wat gebeurt er met die leugenaars? “Scherpe pijlen en gloeiende kolen”. Dus geweld van burgeroorlog, oorlog en wreed geweld. Dat zien we nu gebeuren in als die landen rond Israël en bij al die terreurorganisaties rond Israël. Maar dat zal ook komen over al die landen, media en groepen die gretig de leugens verspreiden en zo de wereld klaar maken voor een poging tot een nieuwe Holocaust, die ditmaal op hun eigen hoofden terecht zal komen. Ook dat zien we nu in Syrië en Irak gebeuren. Helaas moet ik nu zeggen: Wij zijn heus niet beter dan die landen.
  • Het zogenaamde vredesproces wordt helder beschreven in de laatste zin van Psalm 120. Israël woont midden tussen landen “die vrede haten” en veel islamitische terreurorganisaties herbergen. Er is geen volk dat zo naar vrede snakt als Israël. Maar als Israël spreekt (bijvoorbeeld tijdens vredesbesprekingen) zijn de andere deelnemers uit op oorlog tegen Israël.
  • Nog één opvallende profetie in dit verband: Psalm 55 spreekt over de terreur die over Israël is gekomen, over het onheil (de leugen) die over hen wordt uitgestort en over het “geschreeuw van de vijand”. Dan roept Israël: “verwar hen Here, verdeel hun spraak” (Psalm 55:10). Dat zien we nu gebeuren bij de islamitische vijanden van Israël.
  • De Bijbel zegt ook in dit verband: “Wie onrecht doet zal zijn onrecht terugontvangen” (Kolossenzen 3:25). Dit zien wel heel speciaal in verband met Gods volk Israël. We zijn gewaarschuwd.
  • De andere kant van het verhaal is dat we de machtige hand van de HERE zien die de meer dan 3000 raketten als het ware wegblies. De profeet Jesaja (54:17) zegt hiervan: “Elk wapen dat tegen u (Israël) gesmeed wordt zal niets uitrichten”. De HERE, de God van Israël is een goed werk van verlossing en herstel voor Zijn volk begonnen en Hij duldt geen tegenstand. Ook niet van alle landen die de terroristen, de Hamas, steunen. Zoals minister Timmermans nu weer naar Cairo rent om zijn loyaliteit met Hamas te showen. Zijn optreden is een van de manieren om ons land in de vernieling te helpen. Want ook hij hanteert en rent de leugen achterna.

Een derde stelling

De apostel Paulus confronteert de Christenheid met een serie stellingen over zijn volk Israël. In het begin van zijn onderwijs aan de kerk in Rome, dus in deze tijd speciaal aan de Paus, poneert Paulus één van die stellingen. Die belangrijke stelling luidt: “Eerst de Jood en ook de Griek”.
Paulus legt het uit: Verdrukking en benauwdheid over de boosdoeners en vrede en eer over mensen die het goede doen. Eerst over de Jood en ook over niet-Joden. Israël is dus ook over deze zaken een voorbeeldvolk. Wat Israël overkomt, komt vroeg of laat ook over de volken. Dat geldt voor morele en ethische zaken. In de geschiedenis zijn veel voorbeelden van deze stelling aan te wijzen. We noemen hier alleen een zeer actuele zaak. Israël lijdt al van vóór 1948, voor de oprichting van de moderne staat Israël, onder de terreur van de Islam. Dat is nu al een vreselijke realiteit.
Paulus zei: “...en ook de Griek”. We zien nu de druk van de Islam steeds dichterbij komen. Eerst willen de islamitische terreurbewegingen zoals IS Spanje overnemen. Maar Frankrijk en Engeland staan ook hoog op hun lijstje. In ons land begint “hun glorie” in de Schilderswijk en de Transvaalbuurt in Amsterdam.

De Bijbel leert ons ook dat de deur bij God altijd op een kier open blijft staan. Altijd is er ruimte voor genade bij God. Ook voor “de Griek”. Zelfs voor niet-gelovigen. Maar hier zijn voorwaarden aan verbonden. Hierover een volgende keer. Eerst een stukje vakantie. Zolang het nog kan.

10 Reactie(s)

 
 
Ik kan niet anders zeggen dan dat Uw opsomming van de rampen volkomen terecht zijn.
Wat moet Israël zelf doen om uit deze benarde situatie te komen?
 
 
Bedankt broeder van Barneveld voor de goede artikelen die u op uw website plaatst, ik lees ze altijd met heel veel..... plezier is misschien niet altijd het goede woord, dus ik houd het op interesse. Laten wij bidden voor onze politieke leiders dat zij wijsheid mogen ontvangen van de Heer en zich achter Israël scharen.

Gods zegen!
 
 
Beste Jan, allereerst een heel fijne en goede vakantie toegewenst. Heel bijzonder is toch dat Hamas geklaagd heeft, dat de God van Israël hun raketten maar steeds uit de koers drijft en zij niets kunnen uitrichten, geen Israëli die geraakt wordt. Een wonder, maar neemt niet weg dat er doden zijn te betreuren. Een staat naast Israël, kan niet, want dat staat niet in de Bijbel. Ondanks geloof ik in het woord van Gods waarheid, dat Israël eens een zegen voor deze wereld zal zijn. Maar er staat nog veel te gebeuren en onze gebeden daarin zijn zeer belangrijk.
Dank voor deze goede uitleg en hopen dat velen dit ter harte zullen nemen ter wille van Israël, waarover wij niet mogen zwijgen.
Hartelijke groet,
Agatha Reurich
 
 
Zo waar..., we zien het voor onze eigen ogen gebeuren.
 
 
Op http://www.raptureready.com/featured/duck/dd137.html "Showdown in the Land of Babylon" kun je achtergrondinfo lezen over de huidige situatie in Irak. Ik lees daar dat voordat de Grote Verdrukking zal beginnen, het land Irak compleet verwoest zal worden en dat de wereldelite de stad Babylon zal herbouwen. En dat is nu al aan de gang.

En valt het jullie ook op dat er voor de post E.U.-Buitenlandcoörd inator die nu door Catherine Ashton wordt vervuld, nog steeds geen nieuwe kandidaat is gevonden? Haar functie loopt op 31 oktober af. En ik denk dat de antichrist heel goed de aanstaande E.U.-buitenlandcoörd inator kan zijn die met Israël een vals verbond zal tekenen.

Het zijn vooral de VVD en andere rechtse politieke partijen die ISIS en haatzaaien hard willen aanpakken. Zo heeft CDA-tweedekamerfrac tievoorzitter Buma terecht er voor gepleit dat het verheerlijken van ISIS-geweld strafbaar moet zijn en hard aangepakt moet worden. Te lezen op https://www.cda.nl/actueel/toon/buma-verheerlijking-terrorisme-strafbaar-maken/

Nu is het in IJsland ook hommeles met de Bárdarbunga-vulkaan. Komt er een grote vulkaanuitbarst ing in IJsland, dan zal Europa daar behoorlijk last van krijgen, niet alleen maar door aswolken, maar ook door giftige vulkanische gassen. Denk maar an de gifgassen die vrijkwamen tijdens de Laki-uitbarsting in 1783.
 
 
beste heer van Barneveld,

Dank voor uw uitleg, niet alleen in de nieuwste (25-8) maar ook voor die van de afgelopen jaren, ik lees ze altijd!!!! Indien u een lijstje van "fans" c.q. Trouwe lezers bijhoud, kunt u mij mee tellen.
 
 
Bij stelling 1:
Van Messiasbelijden d-Joodse zijde is mij ooit verteld dat „IK zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal IK vervloeken” eigenlijk zwak vertaald is. Voor „zegenen” staat er in het Hebreeuws wel tweemaal hetzelfde woord, maar voor „vervloeken” niet. Een juistere vertaling zou zijn zoiets als „Wie negatief over u spreekt, zal ik vervloeken”, of „Wie over u roddelt...”, of zoiets. Het zou dus nog veel gevoeliger liggen dan het gangbare „Wie u vervloekt...”

Bij stelling 2:
„Wiens brood men eet, diens taal men spreekt.”. Dat geldt blijkbaar ook voor geestelijke taal! Wie Gods taal (Gods Woord, levend Brood!) spreekt, brengt vrede; die satans taal (leugens) spreekt, brengt rampspoed.

Goede vakantie gewenst!
 
 
Ieder gelovig kind van God is in zijn hart ten diepste overtuigd van de waarheid die door de profetieen zijn onderbouwd. Wat baat het ons de wereld te omarmen en schade te lijden aan onze ziel!!!!!!
Laten we bidden en getuigen zolang het kan.
Er is maar 1 God en dat is de God en Vader van onze Heere Jezus. Amen.
 
 
Iemand opperde dit : "En valt het jullie ook op dat er voor de post E.U.-Buitenlandcoörd inator die nu door Catherine Ashton wordt vervuld, nog steeds geen nieuwe kandidaat is gevonden? Haar functie loopt op 31 oktober af. En ik denk dat de antichrist heel goed de aanstaande E.U.-buitenlandcoörd inator kan zijn die met Israël een vals verbond zal tekenen."

Dat maakte me nieuwsgierig en vond er deze link over : http://www.pastorbrianroberts.com/bro__brian_s_commentary1/?y=2014&m=8

Hartelijke groet Anita
 
 
Nog ter aanvulling op mijn reactie. IK ben altijd geïnteresseerd in betekenis van namen. Dit is wat Frederica betekend :

http://www.babybytes.nl/namen/meisjes/Frederika

vredig, machtig heerser`
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven