Home Actueel Midden Oosten De SNELHEID van JESAJA 60 ( ISIS, De dubbelrol van Turkije, Do-Nothing-Obama, Rusland, verwarring ... )

De SNELHEID van JESAJA 60 ( ISIS, De dubbelrol van Turkije, Do-Nothing-Obama, Rusland, verwarring ... )

Obama onthult zijn ISIS strategie Klik voor ware grootte
Obama onthult zijn ISIS strategie

Haast en profetie

De Bijbel is vol profetie. Er zijn 16 profetische boeken. Ook in de 150 Psalmen komt veel profetie voor. Dan de verhalen over Abraham, Jozef en veel meer personen uit de Bijbel. Ook de gelijkenissen van Jezus bevatten profetie. Nu is Jesaja 60 een hoofdstuk vol positieve profetische beloften en hoop voor Israël. Ik noem alleen iets uit de eerste twee verzen:

“Sta op, wordt verlicht, want uw licht (voor Israël) komt en de heerlijkheid van de HERE gaat over u (over Israël) op, want zie duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de naties, maar over u (Israël) zal de heerlijkheid van de HERE opgaan...” (Jesaja 60:1,2).

Dus zegen en licht voor Israël maar ellende en duisternis over de aarde.

Dat zegt de HERE God.

Het is gebleken dat HIJ, de God van Israël van tevoren zegt wat HIJ gaat doen en ook precies doet wat HIJ heeft gezegd.

Honderden profetieën uit de Bijbel zijn precies uitgekomen. Dus “in het verleden behaalde resultaten” geven hier garantie dat nog niet vervulde profetieën ook uit zullen komen.

Wel, de profetie van Jesaja 60 eindigt als volgt: “Ik de HERE zal het te Zijner tijd, met haast volvoeren”. Het zal dus in de eindtijd, als alle profetieën vervuld worden, razend snel gaan. Dat zien we ook nu gebeuren. Alles gaat zo snel dat wat we vandaag schrijven over een week achterhaald kan zijn.

We zullen het er toch maar op wagen.

Middenoosten

Het hele Middenoosten, (behalve Israël) is in verwarring.

Af en toe weet je niet wie er tegen wie vecht. Zelfs de gemeenschappelijke haat tegen Israël en het Joodse volk brengt de Soennieten (Saoedi Arabië en de meerderheid van de Islam) en de Shiïeten (Iran en een groot deel van Irak) niet bij elkaar.

Ook verhindert die haat niet dat de talrijke jihadistische terreurgroepen elkaar niet enthousiast, bloedig en koelbloedig afslachten. Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Het aantal dodelijke slachtoffers overstijgt de 200.000. De wreedheid jaagt wereldwijd grote schrik aan. Genocide op minderheden is dagelijkse praktijk. Zelfs kinderen worden onthoofd.

Ondertussen werpt een van de meest stompzinnige organisaties van de wereld, ik doel op Human Rights Watch (HRW), de mensenrechten organisatie van de VN, zich op de “oorlogsmisdaden” van Israël tijdens de recente Hamasoorlog, die vanaf 28 augustus door een wapenstilstand tot voorlopige rust is gekomen. Israël dat in twee of drie dagen de hele Hamas had kunnen uitroeien en dat niet deed omdat er dan nog meer burgers, zeg maar door de Hamas misbruikte menselijke schilden, zouden omkomen. Maar Israël is een makkelijk prooi door de anti-Israël lobby in de grote internationale organisaties.

De oorlog in Syrië woedt door.

Terroristengroepen, zoals Taliban in Afghanistan, al-Shabaab in Somalië, al-Quaeda in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan en in diverse Afrikaanse landen, Boko Haram Noord Nigeria, al-Nusra in Noord Syrië langs de grens met de Golan bij Israël en nog een handvol afsplitsingen, die aan de hand van de Koran en de naam van hun godheid prijzend de regio moordend onveilig maken, angst aanjagen en stromen vluchtelingen op gang brengen. Ze produceren tevens hier en daar een zelfbenoemde kalief en dreigen het machteloze Westen vrees aan te jagen (wat ze aardig lukt) en binnen te dringen door (zelfmoord)aanslagen.

En... uiteindelijk gaat het allemaal om Israël. Ze zijn op weg naar Jeruzalem. Immers wie Jeruzalem beheerst, overheerst de wereld. Zouden zij de Bijbel gelezen hebben?
In dit verband maar één tekst:

“Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem. En HIJ zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden... geen volk zal tegen een ander het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren” (Jesaja 2:3,4).

Daar draait het om, om het koninkrijk van God. Dan wordt Jeruzalem de hoofdstad van de wereld. Zal er eindelijk vrede en gerechtigheid zijn. Voorlopig staat de Islamitische staat (IS) dat koninkrijk nog in de weg.

Om welke godheid gaat het? De God van Israël of de godheid van de Islam?

De Hadith, een uitvoerige islamitische en gezaghebbende traditie, geeft ook een eschatologie (=eindtijdleer) die een messias, de Mahdi, een “vrederijk”, waar de sharia (Mohammedaanse wetgeving) regeert en een antichrist voorkomen. Een compleet tegenbeeld van de Bijbelse toekomstverwachting. U leest hier meer over in mijn boek ( “Eindtijd, Israël en de Islam”; zesde druk, bijgewerkt tot voorjaar 2014).

Over de komst van de Mahdi is men in de wereld van de Islam het wel eens. Maar voor de rest is de verwarring enorm. Die verwarring is nog toegenomen door de plotselinge, gewelddadige, brute en snelle opmars van de jongste spruit aan de boom van Islamitische terreurorganisaties de Islamitische Staat, voorheen ISIL en toen ISIS. De IS heeft een “eigen kalifaat” in noord Irak en noord Syrië met als hoofdstad Raqqa in Irak.

Ze vormen een bedreiging voor Iran en andere Islamitische staten in het Middenoosten.

Islamitisiche Staat (IS)

De opmerkelijke opmars van de IS met de daarbij horende wreedheden jagen de hele wereld vrees aan. De wreedheden houden volgens hun interpretatie van de Koran onthoofden, kruisigen en bloedbaden in.
Laat ik de betreffende soera’s maar even citeren:

“Wanneer gij dan een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn, houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien” (Soera 47:4).

En “De vergelding van hen die Allah en zijn boodschapper bestrijden... is dat zij ter dood gebracht worden of gekruisigd, of dat hun handen en voeten worden afgekapt van weerszijden, of dat zij uit het land verbannen worden” (Soera 5:33).

Waarschijnlijk zullen Moslim geleerden wel een vriendelijke interpretatie van deze verzen vinden. Maar het feit dat ze letterlijk, wreed en hard worden toegepast door IS, al-Nusra, Boko Haram en anderen blijft.

Een ander gruwelijk feit is dat zelfs hun Islam-broeders, die in hun ogen niet “radicaal”genoeg zijn, niet veilig voor hun wreedheden zijn. Vandaar dat koning Abdullah van Saoedi Arabië het Westen onlangs waarschuwde dat het volgende doelwit van IS de westelijke wereld is. Inderdaad wapperden de zwarte jihadistenvlaggen vrolijk mee in de anti-Israël demonstraties tijdens de Gazaoorlog. Zelfs in Israël op het Tempelplein en in sommige Arabische dorpen liet IS zich zien.

Waarschijnlijk zijn ze nu iets te ver gegaan. Zelfs voor hun Moslim geloofsgenoten en zelfs voor president Obama.

Vandaar dat de Arabische Liga min of meer oorlog heeft verklaard aan de IS. President Obama heeft zelfs een driejarenplan laten opstellen om IS te verslaan. Obama, president van de huidige wereldmacht, de VS kunnen we vergelijken met een oudere wereldmacht, Egypte. Dus met Farao.

In Jesaja 30 waarschuwt de HERE, de God van Israël,zijn volk Israël niet op Egypte te vertrouwen:

“Maar de bescherming van Farao zal u te schande worden en het schuilen in de schaduw van Egypte tot smaad” (Jesaja 30:3).

Farao, en ook Obama, wordt vergeleken met de spotnaam “Stilzittende Rabab” of in een Engelse vertaling: “Do-nothing Rahab”. Zo was het en zo zal het zijn. IS gaat vrolijk moordend door in de naam van hun godheid. Onder bescherming van een andere kandidaat voor de functie van kalief van een groot islamitisch rijk, Turkije.

De dubbelrol van Turkije

Turkije speelt een handige, maar gemene dubbelrol. Vergeet niet dat president Erdogan uit is op het herstel van het oude Ottomaans-Turkse wereldrijk dat van 1518 tot 1918 heerste over het hele Middenoosten, een groot deel van Oost-Europa, Noord-Afrika nog verder. Dat rijk is na de Eerste Wereldoorlog ontmanteld.

Maar Erdogan roept luid en duidelijk dat hij uit is op het herstel van het Turks-Ottomaanse rijk. Daarom heeft hij ISIS gesteund met wapens, vrije doorgang via Turkije naar Syrië en Irak, schuilplaatsen, medische zorg en training. Volgens deskundige waarnemers knappen zij het “vuile werk” op. Dat betekent het “opruimen” van de eigen kalifaatjes onder de Arabische landen en machthebbers voor hem op. Op zijn tijd neemt hij dan, eventueel samen met Iran en hun atoomwapen, de draad van het “Herstelde Ottomaanse kalifaat” weer op.

Vandaar dat Netanjau blijft waarschuwen, omdat Iran in die grote chaos rustig door blijft gaan met de ontwikkeling van een atoomwapen voor de godheid van de Islam.

Let op de volgende profetie over Elam, het tegenwoordige Iran: “Ik breek de boog van Elam, de zenuw (of steunpilaar) van hun kracht en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken van de hemel en Ik verstrooi hen naar al die windstreken...’ (Jeremia 49:35,36).

Elam stond vroeger bekend om zijn boogschutters. Momenteel is de zenuw of steunpilaar van hun kracht het atoomwapen dat zij in een snel tempo ontwikkelen. Dat plan van Iran wordt verbroken door een oorlog vanuit vier hoeken.

De wereld zal, net als ze nu het gevaar van IS onderkennen, ook het gevaar van Iran in gaan zien. En van vier kanten aanvallen. Netanjahu zal uiteindelijk gelijk krijgen. Turkije speelt dus een listig spel. Momenteel doen ze mee met het westelijke verbond van de Do-Nothing Obama. Hun lidmaatschap van de NAVO heeft Turkije een zekere onschendbaarheid. Bovendien is Turkije een belangrijke verbindingsschakel tussen het Westen en het Middenoosten. En, ten slotte, is de haat tegen Israël van Erdogan en de zijnen bijna tastbaar.

Geestelijke strijd

Kijken we nu naar Israël. Let op de volgende getallen. Van de 4.564 raketten die er vanuit Gaza op Israël zijn afgevuurd kwamen er 3417 op lege plekken terecht. De IJzeren Koepel heeft 735 raketten, op weg naar steden en bevolkte plekken, onderschept. Een aantal raketten bleven in Gaza steken, mislukte lanceringen. Gods beschermende hand was duidelijk over Israël. Slechts 6 burgers kwamen om. Zes teveel natuurlijk, maar vergeleken met het aantal raketten wel heel weinig.

“Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt zal niets uitrichten” (Jesaja 54:17). Wel kostte die oorlog veel geld. Een raket door de IJzeren Koepel afgeschoten kostte tussen de $ 10.000 en $ 50.000. Een zware belasting voor de economie van Israël. Daarom gaf de HERE Israël een sterke economie en enorme hoeveelheden gas uit de Middellandse Zee. “Tot u zal de rijkdom van de zee zich wenden” lezen we in Jesaja 60:5.

Het is duidelijk een geestelijke strijd. Het gaat om het Koninkrijk van de HERE God, dus het Duizendjarige Vrederijk of het shariarijk van de godheid van de Islam.

Inmiddels gaat God door met de terugkeer van het Joodse volk, uit alle hoeken van de aarde, zoals de profeet Jesaja in hoofdstuk 41 zegt. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn er uit Frankrijk 4566, uit de Oekraïne 3252, uit Rusland 2632 en uit de VS 2213 Jodennaar Israël vertrokken. Zo gaat de HERE door met Zijn plan, en zo zal Hij uiteindelijk tot Zijn doel komen met Israël en dan ook met de wereld.

Rusland

De Europese Unie aangemoedigd door de VS, is nog steeds bezig de Russische beer uit te dagen. Dat begon met de Oekraïne. Rusland wilde zijn marinehaven in Sebastopol, in de Krim veilig stellen en pikte de Krim in. De EU antwoordde met economische sancties. Rusland pakte onze tuinbouw en fruitteelt.

Momenteel koopt Rusland fruit in Israël. Russische oorlogsvliegtuigen vliegen dreigend over Europa en Europa verzint op meer sancties om Rusland te plagen. De Europese Unie probeerde hun machtsgebied in Oost-Europa te vergroten en speelde politieke spelletjes.

Rusland accepteerde dat niet: ‘blijven jullie, EU, weg uit onze voortuin, ons machtsgebied’ lijkt Rusland te zeggen.

Zo wordt ook hier een verwarrend, maar gevaarlijk spelletje gespeeld. Rusland is terug in het wereldwijde machtsspel.

Verwarring

Wie wordt de Gog, de grote vijand die Israël in de eindtijd zal binnenvallen?

Gog wordt uitvoerig beschreven in Ezechiël 38 en Ezechiël 39.

Sommigen houden vast aan de oude theorie dat het Rusland van Putin is.

Anderen wedden op Erdogan en Turkije.

We zullen goed op de ontwikkelingen letten. Op de tekenen van de tijd, zoals de Here Jezus die noemt.

De verwarring die we nu zien is ook al voorzegd in de Schrift: “De schrik voor Mij zal Ik voor u uit zenden: Ik zal in verwarring brengen elk volk waarmee gij in aanraking komt” (Exodus 23:27).

Die verwarring is overal. Behalve bij wie het profetische Woord van de Bijbel kent. Deze mensen weten dat de HERE, die God van Israël alles in Zijn hand heeft.

Hij komt tot zijn doel met Israël.

En Hij heeft gezegd: “Wie u aanraakt raakt Zijn oogappel aan” (Zacharia 2:8).

Die de profetieën kent weten nog meer. Zij weten hoe belangrijk Israël voor de HERE God is. Zij bidden voor Israël, staan achter Israël en steunen Gods volk. Zo zijn zij niet alleen zegen voor Israël maar ook voor ons eigen volk. en een stuk zegen en genade hebben we hard nodig. Want de “snelheid van Jesaja” dringt ons tot haast.

25 Reactie(s)

 
 
Maar Israël is een makkelijk prooi door de anti-Israël lobby in de grote internationale organisaties.

Zijn de mensen van de internationale organisaties (en hun regeringen)
zo ontzettend naïef. Zullen ze niet door hebben dat ze worden aangestuurd door een valse geest?.
Wanneer wij deze dingen zien gebeuren, heft dan u ogen op, uw verlossing komt dichterbij.
Wat zullen de Joden, christenen en vele anderen met name in het Midden Oosten het moeilijk hebben.
Uw verlossing komt dichterbij, maar het doet wel veel pijn, ook hier in het Westen.
Goed artikel, jammer dat zo weinig ongelovigen dit soort artikelen niet lezen. Alhoewel, je weet maar nooit.
Weer bedankt br. Van Barneveld voor dit artikel.Dank voor je bemoedigende, vriendelijke reactie.

Inderdaad lezen voornamelijk medestanders mijn publicaties en in iets mindere mate deze site.
Soms heb ik het gevoel voor eigen parochie te preken. Ophouden???
Mensen van internationale organisaties en van allerlei regeringen zijn niet naïef.
Hun houding komt voornamelijk voort uit vage (soms zelfs uitgesproken) anti-Israël gevoelens en zelfs antisemitisme. Meestal ergens tussen voorgaande houding en morele slapheid waardoor ze gewoon met de meerderheid of met de mensen met de grootste bek, meepraten. Zo blijven ze "in de club".

Een enkeling doet daar niet aan mee. Denk aan Wilders, v/d Staay en voordewind.

Shalom

jvb
 
 
Israël is het belangrijkste teken in deze eindtijd. We zien ook andere tekenen: Het steeds goddelozer wordende Europa, de steeds verdere ontaarding van het midden-oosten t.g.v. de islam, het alsmaar onduidelijker wordende beleid van Amerika, de toenemende corruptie wereldwijd, en tenslotte de lauwheid onder vele christenen. We staan aan de vooravond van de "grote verdrukking." Maar diegenen die God waarlijk liefhebben vanuit een rein en oprecht hart, die zullen niet onder Gods vernietigende toorn komen, doch zij zullen die toorn ontvlieden en voor altijd bij de Here wezen.
Inderdaad is Israël een belangrijk signaal van de Almachtige, de God van Israël. HIJ zegt: IK zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie u vervloekt. Israël is dus een criterium voor Gods zegen of vloek.

Met de meeste constateringen van jou ben ik het helemaal eens. Alleen bij je laatste zin, waarin je stelt dat zij die God van harte liefhebben, niet onder de toorn van God komen. Dat is op zich God-dank juist. Want de Here Jezus heeft die Toorn aan het kruis gedragen, Maar als jij bedoelt dat we niet in verdrukking zullen komen, moet ik je toch waarschuwen. Wat te denken van de Christenen in de gruwelijke kampen in noord Korea. De tienduizenden vluchtelingen die op de vlucht zijn voor de radicale moordzuchtige Islam. die hun vaders, moeders en zelfs kinderen hebben zien afslachten. Of de gelovigen in Noord Nigeria. enz.

Er is momenteel een christenvervolg ing zoals nooit in de geschiedenis. Er is geen reden om aan te nemen dat wij zullen ontkomen.

Want we zijn geen haar beter.

Shalom

jvb

 
 
Beste Dr Jan van Barneveld,
Als U goed op de foto van Obama kijkt ziet je boven het hoofd van Obama twee hoornen staan. Kan dit toeval zijn? Ook zend ik U bij seperaat email een artikel van Walid Shoebat, What Every Christian Needs to Know about the Rapture and the Soon Coming Invasion of Jerusalem. Hij is een wedergeboren voor malige palestijnse moslim die de Bijbel van een Midden Oosterse perspektkief benadert. Graag Uw reaktie hierop.
Besjem Jesjoea Hamasjiach Willem GriffioenIk heb die foto van Obama gezien.

Wie zegt, beste Willen, dat die foto niet bewerkt is.

Ik ben geen fan van Obama, maar ook geen fan van de media waarvoor geen truc te gemeen is.

Shalom

jvb

 
 
Even een reactie op jouw artikel: "De snelheid van Jesaja 60". Leuk om te weten dat Jesaja 60:1-22 de Haftara-lezing (profetenlezing ) is in de synagoges van afgelopen zaterdag! (Ki Tavo; Deuteronomium 26:1–29:9 (8); Jesaja 60:1–22; Lucas 23:26–56). Zie de site van Messianic Bible 12-9-2014. Groetjes, Ron Ezerman.
 
 
Ik ben blij dat God zijn plan ondanks alles uitvoert alle dingen zullen mee werken ten goede voor hen die de Heer geloven. Amen.
 
 
Toch vraag ik me sterk af of je Amerika met Obama zo makkelijk mag stellen i.p.v. het Egypte in de profetie. Het zou op dit moment aardig passen, maar wie zegt dat er straks misschien een rol voor Egypte weggelegd is?
Dank voor het artikel en groet van Jaap GroenendijkBeste Jaap,

Je vraagt je af of we Obama wel gelijk mogen stellen aan de Do-Nothing Rahab uit Jesaja 30:7.

Ik schreef dat Farao van Egypte de leider was van de machtigste natie uit die tijd. Alles in de Bijbel is ten voorbeeld gebeurd. Obama deed niets, had geen plan. Ineens, onder druk van de publieke opinie in de VS hangt hij met veel retoriek de stoer bink uit.

We zullen verder zien of de parallel doorgezet wordt.

Shalom
jvb

 
 
Wat de opmerking van de heer Jan van Barneveld betreft dat Israël een gemakkelijke prooi is voor de anti-Israëllobby, adviseer ik jullie elke dag een gebed te houden opdat de macht van deze lobby verbroken zal worden. "Heer, verbreek de macht en invloed van de anti-Israëllobby in Nederland en stel de leugens van de lobby aan de kaak,"aldus mijn gebed. Elke dag bid en strijd ik. Ook bid ik voor de slachtoffers van de IS.

Eén ding moeten we goed onthouden: Het Westen heeft een zéér zware vergissing begaan in haar houding jegens Israël, het Midden-Oosten en Rusland. De Amerikaanse inval in Irak (2003), de NAVO-inmenging in Libië en de westerse bemoeienissen met Syrië en Oekraïne hebben voor enorme chaos en wetteloosheid gezorgd. Dat hebben we duidelijk gezien. De waarheid is dat het Westen de doos van Pandora heeft geopend. De IS komt van de doos van Pandora. Europa kampt nu met een enorme stroom vluchtelingen. De afgelopen drie dagen waren er al 800 immigranten die vanuit Libië de zee overstaken, verdronken. De vraag is of het Westen de lessen uiteindelijk leert. Wanneer? Het Westen leert eindelijk de lessen als het oordeel Gods allereerst begint bij het huis Gods dat nu afvallig is. Ja, het oordeel begint bij de kerken die een anti-Israël beleid voeren en in stilzwijgen hullen als er elke dag abortus gepleegd wordt.
Beste Paul,

Dank voor je twee reacties.

Je noemt terecht een hele serie fouten die het Westen (EU en VS) in de laatste decennia heeft gemaakt en waar we nu de wrange vruchten van plukken.

Je vraagt: wanneer leren we het eens?

Antwoord: Nooit.

Een filosoof, ik meen Kierkegaard, heeft een gezegd: "Het eerste wat men kwijtraakt als met het geloof overboord gooit, is het gezonde verstand". Dat is gebeurd toen de EU weigerde God en onze Joods-Christelije cultuur niet in de grondwet te melden. Verder ben ik het met je eens dat de godheid van de Islam absoluut niet dezelfde is als de God van de Bijbel. Integendeel, hij is de Tegenstander.

Groet
jvb

 
 
Ik vergeet bijna nog te zeggen; Het ergert mij mateloos als iemand beweert dat de god van de moslims hetzelfde is als de God van Israël. Ik had vorige maand gediscussieerd met een bezoeker van mijn blog. Hij geloofde niet dat mijn moslimvriend de waarheid sprak dat zijn god niet hetzelfde is als de God van Israël. Ook wees ik de bezoeker op een feit dat een rechtbank in Malaesië bepaald had dat katholieken en protestanten de naam van Allah niet mogen aanroepen. Ik geef de rechtbank geen ongelijk. Alleen de Roomse Kerk is het niet eens met de beslissing van de islamitische rechtbank.

Bovendien is het niet juist van de Nederlandstalig e Wikipedia dat de Joden de naam Allah gebruiken. De Joden (en mijn Joodse voorouders) hebben de naam Allah nooit gebruikt. De Joden noemen de God van Israël alleen Adonai (en ook Jahwe hoewel deze Naam angstvallig niet uitgesproken mocht worden). De naam Allah is afkomstig van een heidens godheid (Moabitische godheid Haboel). Dat is hetzelfde als Baäl. Taalkundig gezien betekent Baäl de heer (of de bezitter). Allah betekent; de god. Dat is hetzelfde als de heer of de bezitter. De moslims beschouwen zichzelf als slaven van Allah, gezien het feit dat de islamitische god ook "de bezitter" betekent. Aan onwetende christenen een dringend advies: gebruik NOOIT de naam Allah. Gebruik alleen de Naam van Jezus. Want Jesjoea haMasjiach (Jezus) staat ver boven alle namen. Door Zijn Naam zijn we alleen behouden!
 
 
Zeer goed geschreven Hr. V. Barneveld
Vind u het goed als ik stukken uit dit artikel gebruik voor mijn 12 stammen studie en mijn te schrijven boek? Ik ben bezig om voor de komende generatie (Mijn kleinkinderen, en alle kinderen die nu nog te kleien zijn om de profetische gebeurtenissen te snappen, te schrijven. Heb dit nog nooit gedaan, een boek schrijven, maar dit heb ik van God Zelf als opdracht ingegeven gekregen. Vr gr. JokeBeste Joke,

Neem gerust over. Wel met bronvermelding.
De Heer zegene je.

jvb

 
 
Jezus Christus is overwinnaar..AMEN


Beste Jannie,

Het is goed en heel belangrijk te proclameren.
De Waarheid uit te roepen.
Ga daarmee door.
Dat Jezus Heer is.
Dat Israël Gods volk is.

shalom
 
 
goed artikel, waar ik volledig achter sta. Shalom
 
 
De reactie van Paul kan ik volledig onderschrijven. De God van Israël is God. Allah heeft namelijk geen zoon! In de koran (soera 9:30) staat: "En de Christenen zeggen: de Messias is de zoon van Allah; Allah's vloek zij over hen". Daar heb ik wel een passend antwoord op! In Jesaja 24:6 staat dat een vloek de aarde zal verslinden. En het Hebreeuwse woord voor "vloek" is "allah"! (alef-lamed-hee). Trouwens, in de koran staat ook: "De Barmhartige is te verheven dat Hij een zoon zou hebben"(19:93) en: "Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken"(19:36) of: "Hoe zou Hij een kind kunnen hebben"(6:101). Wat een genade dat onze God Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder, die in Hem gelooft, eeuwig leven mag hebben! (Joh. 3:16). Daar mogen wij, en alle moslims, (incl. de IS-barbaren!) het mee doen! De Tenach spreekt ook duidelijke taal! "Wie heeft de wateren samengebonden in Zijn kleed, Wie heeft al de einden der aarde vastgesteld? Hoe is Zijn Naam en de Naam van Zijn Zoon?"(Spr. 30:4). Trouwens, goed dat br. Jan van Barneveld even verwijst naar de tekst in Jeremia 49:35 over de boog van Elam. En Jesaja (22:6) zegt dat Elam de pijlkoker heeft opgenomen. En wat zien we dan? (hoe 't nou precies zal gaan, dat weet ik ook niet, hoor!) Maar Ismaël was een boogschutter (Gen. 21:21), Elam heeft de pijlkoker opgenomen, en de koning van Babel zal de pijlen schudden (Ezechiel 21:21). Mogen we dan denken aan de ruiter op het witte paard uit Opb 6:1 met die boog?
 
 
dank voor de verhelderende uitleg iedere keer en met name dat de bijbel -Gods woord uw- de Bron is.We horen veel te weinig over deze zaken rond de eindtijd onze kerk blijft daarin ook ver achter helaas sinds ik uw artikelen lees welke God in mij doorwerkt is mijn nieuwsgierighei d aangewakkerd daarom dank ik God dat er altijd en zeker in deze tijd mensen zijn die door het geloof in Jezus Christus uitleg mogen geven over de profeten en openbaring u bent daar 1 van. In mijn zoektocht ben ik filmpjes tegen gekomen wat erg veel lijkt op de stijl die u gebruikt. Jack van Impe ministeries Call out to Jesus zij hebben veel filmpjes op you tube staan.
Deze 2 mensen doen verslag van het nieuws rond de eindtijd in het daglicht van de bijbel zeer interessant alleen de taal is beetje barrière.Mijn vraag aan u is of u deze filmpjes kent en als u de tijd vind hoor ik heel graag uw mening erover.Verder wens ik u Gods onmisbare zegen toe en dat uw verstand verlicht mag blijven meer en meer zodat wij onze olielamp kunnen blijven vullen en we niet in donker hoeven te wandelen als Jezus terug komt en ons roept dat we klaar mogen staan Wat een voorrecht te mogen weten dat Jezus voor ons is gestorven en opgestaan en dat we door Hem zijn gered wat er ook gebeurd. laten wij christenen in gebed gaan /blijven voor Israël de vervolgde christenen voor moslims dat zij Jezus mogen aanvaarden als hun redder God is groot Hij die is en die was en komt en blijft tot in eeuwigheid!!! Amen
 
 
Jan van Barneveld, bedankt voor de wederom duidelijk weergegeven uiteenzettingen , welke op bijbelse leest geschoeid is geworden!
Ook de daarop volgende reacties v/d reageerders zijn zeer waardevol en bruikbaar.
Zou de geitebok uit:Dan. 8:5,8 en21 ten tonele gebracht worden misschien?
 
 
Beste Jan

Vandaag 21-9-2014 zag ik het volgende bericht op nos.nl.
http://nos.nl/artikel/701001-khorasan-nog-gevaarlijker-dan-is.html

Het gaat over Khorasan een historisch gebied in Iran. Het betekend in het perzisch 'Land van de rijzende zon’ Wat ook in openbaring word genoemd. Veelal word er vanuit gegaan dat dit China is, maar dit is dus ook een gebied wat deze benaming heeft.

Ik ben toen eens gaan zoeken op internet en wat schets mij verbazing, volgens Shoebat , via xandernieuws, blijkt dit gebied in de hadiths voor te komen. De Madhi zal ten tonele verschijnen als er zwarte vlaggen van khorasan uit gaan. Hieronder een citaat 8-7-2011 van de site van xander:
'De Hadith geeft aan dat zwarte vlagen uit het gebied van Khorasan (Iran) zullen aangeven dat de verschijning van de Mahdi nabij is', aldus de zogenaamd gematigde sjeik Kabbani. Khorasan bevindt zich in hedendaags Iran, en sommige moslimgeestelij ken hebben verklaard dat als er letterlijk zwarte vlaggen te zien zijn in dit centraal Aziatische gebied, de verschijning van de Mahdi inderdaad zeer nabij is.
http://www.xandernieuws.punt.nl/content/2011/07/wat-de-bijbel-zegt-over-de-islam-in-de-eindtijd-6

Let wel dat dit in 2011 al op site van xander stond.
Dit lijkt mij toch een opzienbarend iets.

Groetjes Jan
 
 
Ziet iemand hier ook op het plaatje dat de achtergrond van obama's foto hoorns op zijn hoofd lijkt te hebben.?
Het lijkt erop dat de 'nieuwe wereld orde' groep er het om doet...heel verdacht.
God's zegen voor allen.we moeten omhoog blijven kijken, altijd de Heere verwachten elke seconden van de dag...Dag Charlie,

Inderdaad ben ik het met je eens dat president Obama volstrekt onbetrouwbaar is. Eerst helpt hij de tegenstanders van Assad, het Vrije Syrische Leger, dat bestaat uit een losse groep, terroristenorga nisaties, waar ISIS, al-Nusra enz. deel van uitmaken. Nu helpt hij Assad door ISIS te bombarderen. Eerst ramt de vS en vooral het verdere Westen Israël vanwege buitensporig geweld. Nu doen ze in Irak en Syrië hetzelfde en schieten maar raak, vaker mis, wand ISIS lijkt nog steeds te winne.

Dan die foto van Obama. Ach, ik hecht daar niet zoveel betekenis aan. Foto's kunnen worden gemanipuleerd. We krijgen zoveel 'verrassende feiten' over de mail. Feiten tellen meer en daarboven staat het profetische woord van God, dat vast is. Alles is voorzegd.

Shalom Charlie en bedankt voor je reactie.

jvb
 
 
Israel bestond toen uit 12 stammen, het Israel van nu uit 2 stammen en Levie. Waar zijn de 10 stammen van Israel gebleven????
Wie kan dat beantwoorden en goed uit leggen.

Tevens zei G'd tegen Abraham dat zijn nakomelingen talrijk zouden, als zandkorrels, nu kun je van Israel( de joden) niet zeggen dat talrijk zijn als zandkorrels.

Hoe zit dat in elkaar?????Beste Mowdes,

Leuk, die vraag van je!
Over dit onderwerp zijn veel dikke boeken geschreven en zijn er heel wat theorieën.

Een paar korte opmerkingen:

1. In het jaar 722 v.Chr. is het tienstammenrijk in ballingschap gejaagd door Assur.

2. Voor die tijd hebben velen uit die tien stammen zich bij het zuidelijke tweestammenrijk gevoegd. Een voorbeeld is de profetes Hanna uit Lucas 2:36 en volgend, die uit de stam Aser kwam.

3. Dus de "Joden" is niet alleen Juda en Benjamin en velen uit Levi (Priesters) en Levieten), maar er zijn ook van andere stammen onder hen.

4. De stam Dan, is uit Ethjiopië terug.

5. Momenteel komt Manasse uit Noordoost India terug.

6. Af en toe, onlangs weer door een boek, steekt de oude Brits-Israël theorie weer de kop op. Engeland zou Efraïm zijn, de VS Manasse en Nederland Zebulon. Ik heb daar veel over gelezen en ben tot de conclusie gekomen dat in elk geval de redeneringen die aanhangers gebruiken niet deugen. Een interessant Engels boek heet "The footsteps of the lost ten tribes"van professor Shachan. Objectief en wetenschappelij k.

shalom

jvb.

 
 
Op http://nos.nl/artikel/706616-isleden-tussen-vluchtelingen-syrie.html las ik dat volgens de Duitse Bild am Sonntag IS van plan is om IS-terroristen als ‘vluchtelingen’ naar Europa te verplaatsen met als doel het plegen van aanslagen in West-Europa of om het strijdtoneel dat zich nu in Syrië en Irak bevindt naar West-Europa te verplaatsen!

Moge de Heere God dit boze plan weten te verijdelen!
 
 
Gebed is erg belangrijk in deze tijd. Opmerkelijk is dat op Xander wordt geschreven (onderzocht via diverse bronnen) dat de Christenen in het Midden-Oosten alleen in Israël veilig is.
 
 
Wat doen alle moslims als ze gaan bidden?
Ze gaan door de knieën en en laten het hoofd zakken, bijna tot op de grond.
Wat moet je doen als je Jezus Christus wil volgen?
Luc21:28 richt u op en heft uw hoofden omhoog.
Een duidelijk verschil!
 
 
Hallo Jan , er viel me iets op , dit is een merkwaardige foto van Obama , als je goed kijkt naar die vlag boven zijn hoofd , dan is het net of die 2 hoorns met een klein hoorntje op zijn hoofd hebt ,percies in het midden en dan bij de oren links en recht dus ook weer hoorns ,dus zeg maar 2 horens bij de oren , 2 boven op zijn hoofd en een kleintje in het midden ,het viel me op , of is deze foto zo geshopt ofzo , maar het ziet er merkwaardig uit , misschien vind U dit een vreemde reactie ,maar ik wou er ff op wijzen
 
 
Dank U wel Jan van Barneveld. Mooi dat mannen zoals u niet schromen om de waarheid met passie uit te dragen.
Zo jammer dat de kerken dit over het algemeen niet doen of er zelfs niet veel over weten. Mijn vlok gaat te gronde aan bij een gebrek aan kennis.. zegt Gods Woord.
Veel zegen en kracht om zo door te gaan het volk te onderwijzen in de profetieën uit Gods Woord. De enige waarheid.

Ankje
Dank je, Ankje, voor je bemoediging.
Zorg dat je (Bijbel)kennis op pijl is of blijft.
Want de leugen jaagt over en door ons heen.
Vooral wat Israël betreft.
Met een hartelijk shalom

jvb
 
 
Beste Jan,

De Bijbel is een ontzettend dik boek en er staat heel veel in over Israël. Het is niet altijd gemakkelijk om te bepalen waarop de profetieën betrekking hebben, op het verleden of het heden?
Momenteel verdiep ik mij in Israël en de Eindtijd. Voor Israël heb ik altijd sympathie en heb ook grote interesse voor dat land en de Eindtijd.
Voorbeeld: de verwoesting van Damascus in Jesaja 17. Zal dit binnenkort gebeuren of heeft de verwoesting in het verleden plaatsgevonden? De meningen hierover zijn verdeeld!
Ik bid voor jouw werk en voor Israël en wens jou Gods zegen toe!

Met vriendelijke groeten,

Jan-Anne van Lunteren
 
 
Ik wil graag reageren, maar hoe kort ik het artikel ook maak, ik krijg steeds de melding dat wat ik schrijf, te lang is... BS
 
 
Zolang het dag is kunnen zij die met de Bijbel niet zijn opgevoed benaderd worden. De Thora en het Evangelie ( Indjil ) kan nog worden verspreid of aangereikt worden. Óók moslims, zó deze er vóór open staan ! In de Qor'aan hoofdstuk 10 vers 91 staat een bijzonderheid..vermeld over Pharao en zijn scharen die op een ONrechtvaardige en aanvallende wijze de Israëlieten achtervolgde..
En voor deze verdrinkt zei : " Ik geloof dat er geen God is dan HIJ, in Wie de Kinderen Israëls geloven..en ik behoor tot de Moslims " !
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven