Home Actueel Herbouw Tempel Het TRAGISCHE EINDE van EUROPA ( slag om Tours (732), slag om Wenen (1529), vandaag de derde aanval van de Islam op "Christelijk" Europa )

Het TRAGISCHE EINDE van EUROPA ( slag om Tours (732), slag om Wenen (1529), vandaag de derde aanval van de Islam op "Christelijk" Europa )

Ottomaanse troepen bij Wenen - schilderij van Poolse Józef Brandt Klik voor ware grootte
Ottomaanse troepen bij Wenen - schilderij van Poolse Józef Brandt

De derde aanval

Al meer dan 13 eeuwen is de Islam in oorlog met het “Christelijke” Europa. ‘Met de kruisvaarders’ zeggen Moslims dan.

Twee grote aanvallen heeft Europa op het nippertje overleefd.

Momenteel maken we de derde, de meest succesrijke (voor de Islam!) mee.

De eerste aanval begon ruim 13 eeuwen geleden. Na de dood van Mohammed in 632 lieten zijn opvolgers er geen gras over groeien.

Waarover?

Over de opdracht de wereld te onderwerpen aan de Islam.
De opvolger van Mohammed, begon een jihad in alle richtingen van het kompas.
In 638 werd Jeruzalem veroverd.
Het oude Perzische rijk en Egypte en heel Noord Afrika kwamen achtereenvolgens aan de beurt.
In 711 stak een Moorse generaal met een klein leger van 7.000 man, de Straat van Gibraltar over. Snel werden Spanje en Portugal veroverd.
Daarna op naar het Noorden. Een Frankische hofmeier (heerser), Karel Martel, wist de Moorse legers in 732 ergens tussen Poitiers en Tours te verslaan en terug te drijven.

Eeuwenlang bleven Spanje en Portugal onder islamitische bezetting. Vandaar dat u tijdens Moslim demonstraties of in redevoeringen regelmatig oproepen of dreigementen ziet om Spanje te “heroveren” voor de Islam.

Inmiddels werd Turkije een machtig, islamitisch land. Van 1519-1919 heerste het Turks-Ottomaanse wereldrijk over heel het Middenoosten, Noord-Afrika en een groot deel van Oost-Europa.
In 1529 werd zelfs Wenen belegerd. Deze stad was de toegangspoort tot Parijs, Rome, tot heel West-Europa.
Deze tweede aanval op onze streken mislukte. Door een invallende strenge kou moest het leger van sultan Suleiman de Prachtlievende zich terugtrekken.
Maar de Islam geeft niet op.

In 1683 lag een Turks leger van 183.000 man voor de poorten van Wenen. De 30.000 soldaten in Wenen konden de val van de stad niet langer tegenhouden. De Paus in Rome vreesde voor de val van het Vaticaan. Daar ging het de Moslim heersers voornamelijk om. Rome, eeuwenlang het centrum van het Christendom moest vallen.

Ditmaal kwam de redding van een Poolse koning, Jan Sobieski, die met een leger van 70.000 man de Turken verjoeg.

In onze eeuw ramt de Islam weer op de poorten van Europa. Nu van binnenuit. De leider van ISIS, Bakr al-Bagdhadi, verklaarde onlangs, dat Europa het (eerste) doel van ISIS is. Hij riep radicale Moslims op om Europeanen te vermoorden. Deze aanval neemt zeer serieuze vormen aan. Het begon een paar decennia geleden. Toen werden veel Moslim gastarbeiders het decadente Westen binnengehaald.
“De buiken van de Moslim moeders zijn ons machtige wapen” zei de huidige president van Turkije, Erdogan, jaren geleden.
Verraad van de EU heeft die immigratie van Moslims sterk bevorderd.

Wat is er gebeurd?

In 1973 was de Yom Kippoer oorlog in en om Israël. Bijna werd Israël door de Egyptische en Syrische legers onder de voet gelopen. Het tij keerde en de Israëlische legermachten kwamen tot bij de poorten van Cairo en Damascus. De Arabieren gooiden hun oliewapen in de strijd en de Arabische Liga sloot een overeenkomst met de EU (toen nog EEG).

Wij, Europa, moesten stoppen met de steun aan Israël. Dan zou de toevoer van olie gewoon doorgaan. Ook eiste de Arabische Liga invloed op de politiek, de cultuur en het onderwijs in het Westen. Het tweede wapen dat de islamitische minderheid binnen de EU bekwaam tegen ons gebruikt betreft onze democratische verworvenheden.

Zo krijgen Moslims steeds meer ingang, invloed en toegang tot overheidsinstanties en andere instellingen. Zo worden sharia-regels afgedwongen.

Het derde wapen is tevens de voorlaatste fase van de oorlog van de Islam tegen het Westen. Dat wapen is geweld, terreur en dreigen met geweld.

Van terreur naar chaos

Een topman van de Moslimbroederschap, de ‘moeder’ van de meeste jihadistische terreurbendes, Mohammed Akram verklaarde dat “hun werk (van de Moslims) in Amerika is een soort grote jihad om de Westerse beschaving van binnenuit te vernietigen en dat ellendige huis met hun handen te saboteren”. We noemden de oproep van de leider van ISIS om ons te vermoorden al.
Vrees aanjagen en terreur is een oude en door de Koran aanbevolen tactiek om de ongelovigen er onder te krijgen.
Dit bedoel ik letterlijk.
Voorbeelden van de wreedheden van ISIS krijgen we regelmatig via het internet te zien. Tijdens de strijd om de Koerdische stad Kobani werden gevangen Koerden bruut onthoofd. Hetzelfde lot trof Westerse hulpverleners en journalisten, die ISIS in handen kreeg. Ook de Christenen in het Middenoosten werden hard aangepakt.

Inmiddels is het Middenoosten op de islamitische wijze al bijna van Christenen van “geschoond”. Ze zijn of vermoord of gevlucht. Maar hier zijn ze ook niet helemaal veilig.
Israël is één van de weinige landen, in het Middenoosten het enige, land waar Joden, Christenen en Moslims veilig en (tamelijk, als we naar de stenengooiende Moslim jongeren op het Tempelplein even vergeten) vreedzaam naast elkaar wonen.
De krankzinnige razernij van de Islamitische staat (IS=ISIS) slaat in een snel en gevaarlijk tempo over op Moslims in Europa. Aanvallen van (jeugd)bendes op uit het Middenoosten gevluchte Christenen en op Joodse mensen geven hen ook hier een gevoel van onveiligheid. Een Joodse collega van onze dochter vertelde haar dat zij met haar gezin naar Israël (op aliya) ging.

Want, zei ze, omdat ze zich hier niet veilig meer voelde.

IK SCHAAM ME DIEP. Een Christen meisje in Denemarken werd aangevallen door zeven Moslims.

“Jij draagt een kruisje,
daarom ben je een christelijke ... hoer.
Weet je wat wij doen met mensen zoals jij? We stenigen jullie”.

Die dingen gebeuren steeds vaker in andere Europese landen. In veel Europese steden ontstaan zogenaamde no-go wijken. Wijken waar het voor “gewone” Nederlanders niet verstandig is om daar te gaan wandelen.
Onze politici en veel van de media proberen ons te overtuigen dat we nog niet in oorlog zijn met de Islam. Wij mogen dan, volgens onze overheid, geen oorlog hebben met de (gematigde) Islam, maar zij wel met wel met ons. Want voor de Islam is elk land, waar de Islam niet heerst, een Dar al-Harb, een huis van oorlog.
Oorlog met de “kaffirs”, de ongelovigen.
Met ons dus.
Overheden ontkennen, bagatelliseren (“het valt allemaal wel mee”) en verzwijgen (waardoor de feiten niet in de media komen). Zij kletsen maar wat: “Islam is een religie van vrede”. En: “Deelnemers aan terroristenorganisaties zijn geen echte Moslims”.

Of een “gematigde Islam” wordt tegenover geradicaliseerde moslimjeugd en terreurorganisaties, zoals Hamas, IS, Boko Haram, Korashan, al-Nusra enz. gezet. Als overheden niet krachtig optreden wordt de terreur steeds machtiger en loopt uit op chaos. Burgers gaan knokploegen vormen om zichzelf, hun gezinnen en bezittingen te beschermen.
Ook hiervan maakt de Islam handig gebruik.
Ze gaan dan klagen over discriminatie en spelen de “bedreigde minderheid”. Ze krijgen altijd wel een paar Nederlandse advocaten mee. Deze houding roept uiteraard nog meer geweld op. Wordt dit het einde van Europa? In zijn profetische redes over de eindtijd spreekt Jezus over opstanden (“volk zal opstaan tegen volk”), hongersnoden, aardbevingen en pestziektes.
Het komt wel erg dichtbij.

Over de rug van Israël

Een groot deel van de strijd wordt uitgevochten over de rug van Israël. De Joden vluchten niet voor niets uit Europa. De eerste acht maanden van dit jaar zijn er 4.566 Joden uit Frankrijk gevlucht voor het toenemende, veelal islamitische antisemitisme. Ook kwamen er 3.252 Joden uit de Oekraïne.
God grijpt “zijn volk van de einden van de aarde” (Jesaja 41:8). Antisemitisme over heel Europa is erger dan vlak voor WOII. Anti-Israël demonstraties van voornamelijk Moslims en linkse sympathisanten liepen uit op antisemitische rellen.
Joodse mensen voelen zich niet veilig meer. Wat Hitler niet lukte, Europa “judenrein” maken, lijkt nu wel te lukken.
Wee Europa!

Er zijn nog meer onrustbarende tekens aan de wand.

Zweden en Engeland gaan een Palestijnse staat erkennen. Een duidelijk anti-Israël gebaar. Bovendien, ze werken mee aan het “verdelen van Gods land” en daar komt een oordeel over. De profeet Joël spreekt hierover Gods oordeel uit. God zal oordelen over hen “die Mijn land verdelen” (Joël 3:2).
De vijandschap van de naties kwam onlangs in Cairo uit onze beurzen. Nederland, minister Timmermans, zegde de terroristen Fatah en Hamas jaarlijks een bedrag van 50 miljoen euro toe. Voor de wederopbouw van Gaza werd $ 4,3 toegezegd. Of was het $ 5,4 miljard waarvan de helft voor Hamas in Gaza. De EU zegde $ 540 miljoen toe.
Wie zal dat betalen?
U en ik.
Een woordvoerder van Fatah (de politieke tak van de regering van Mahmoud Abbas) Ahmad Assaf beschuldigde Hamas van het verduisteren van $ 700 miljoen. Uiterst corrupte regiems, verklaarde vijanden van Israël (lees hun statuten). Hamas kan dat geld ook goed gebruiken voor de aanschaf en productie van nieuwe raketten en de opleiding van verse terroristen.
Daar betalen wij aan mee.

Wie betaalt is medeschuldig. Wee over Europa.

Kalifaat of Koninkrijk

De strijd gaat om de macht op aarde. Een wereldrijk. Het is “kalifaat of koninkrijk”.
“Moslims, sta op voor het kalifaat” staat er op borden die tijdens islamitische demonstraties meegedragen worden. Daar gaat het bij de Moslim terreurgroepen en bij de “gematigde Moslims” om.
Alleen de strijdmethode verschilt.
Sommige moslims geloven nog in en werken aan de “steelse jihad”. Dat betekent het gebruik maken van door bestaande wetten en democratische mogelijkheden macht tot zich te trekken en zo een stuk sharia in een land te introduceren.
Turkije ziet dat anders. Dat wil een terugkeer van het oude Turks-Ottomaanse rijk. Eerst in het Middenoosten. En dan verder de wereld in.

Diverse terreurgroepen hebben hun eigen kalifaat dat op den duur, verwacht Turkije, zich wel bij Turkije zal voegen. De EU is al een eind op weg om Eurabia te worden. Een “verbond” tussen een islamitisch kalifaat en de EU. Turkije hoort al bij de NAVO!

Vanuit een profetie van Daniël kunnen we denken aan het ijzer en de klei van de voeten van het beeld van het wereldrijk van de eindtijd dat in Daniël 2 wordt beschreven.

Hoe dan ook, de Koran en de Islamitische tradities, de Hadith, eisen en voorspellen een wereldwijde overheersing van de Islam, die met geweld bereikt zal moeten worden.
De andere kant van de strijd is het Koninkrijk van God, ook wel het Duizendjarige Vrederijk genoemd. In dat Koninkrijk is het Jezus, die vanuit Jeruzalem vrede, recht en gerechtigheid op aarde zal brengen.
De Joden wachten op de Messias. Velen van hen zeggen: “We zullen wel zien Wie het is als Hij komt”.
De profeet Jesaja zegt: “Zij zullen de oorlog niet meer leren” (Jesaja 2:4). Dan zal “de aarde vol zijn van kennis van de HERE, zoals wateren de bodem van de zee bedekken” (Jesaja 11:9).

De plaats en rol van Jezus staat als volgt beschreven in de Heilige Schrift:

“In de naam van Jezus zal alle knie zich buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zij en alle tong zal belijden: Jezus Messias is Heer tot eer van God, de Vader” (Filippenzen 2:10).

Dus Jezus Messias als Hoofd van allen en alles. De keus is eenvoudig: Of een sharia-kalifaat of Jezus als Heer met het Woord van God als wet en regel. Vandaar dat de terreurgroepen fel tegen Israël en tegen Christenen tekeer gaan.

Op naar Eurabia en andere oordelen

Nu nog even terug naar de EU. In 2007 werd de “Europese grondwet” het verdrag van Lissabon geratificeerd. In die grondwet wordt God niet genoemd. Europa nam toen afscheid van de Almachtige, de HEER van hemel en aarde.
Dan “vertrekt” God ook.

De Bijbel heeft daar een uitdrukking voor: “De HERE verbergt Zijn Aangezicht”.
Populair uitgedrukt: “Zoeken jullie het dan zelf maar uit”.

Als God Zich terugtrekt, krijgen de machten van het kwade vrij spel. Dat zien we dan ook gebeuren.
Wee over Europa!
Nu komen de vijandschap vanuit Brussel tegen Israël en de vlucht van de Joden door het toenemende antisemitisme daar nog bij.

Een Bijbelse, dus een vaste en zekere wetmatigheid, is hier van toepassing: “Gezegend die u zegenen; en die u vervloeken, vervloekt!” (Genesis 12:3 en Numeri 24:9). Die “u” is Israël en de vloek komt over ons.

Weer klinkt het ”wee jullie” over Europa.
De invloed van de Islam binnen de EU wordt snel sterker. We noemden het al: Het is niet onmogelijk dat het tot een soort samengaan tussen de Arabische Liga en de EU komt.

Dan hebben we Eurabia.

De Islam zal hierbij een sterke invloed op ons krijgen. Want een andere religie dan de Islam is er dan niet of nauwelijks meer in Europa. Wij krijgen dan de dhimmi status. Een dhimmi is iemand, een niet–Moslim, die het oppergezag en superioriteit van de Islam erkent en een daarvoor extra belasting betaalt. Het is niet onmogelijk dat we op dan ons belastingformulier over 2015 een heffing zullen aantreffen voor een dhimmi belasting.
Ook andere waarschuwende oordelen komen angstaanjagend binnen ons gezichtsveld.
Denk aan de recessie, die nog lang niet voorbij is. En aan de genoemde chaos die uit kan breken. Aan een vreselijke epidemie, zoals ebola.

De weg terug?

Bij onze God staat de deur van genade altijd nog op een kier.

De stad Nineveh uit de oudheid (het huidige Mosul) kreeg 40 dagen om zich te bekeren. Ze kwamen massaal tot berouw en bekering en de stad werd gered.

De stad Gibeon in het heidense Kanaän in de tijd van jozua stond op het punt veroverd en vernietigd te worden. Ze sloten een bijna onmogelijk verbond met Israël en werden gered.

Voor ons?

Bidt God dat we een regering krijgen die achter Israël staat en verder niet meegaat met de anti-Israël politiek van het “Beest in Brussel”. Kerken moeten samen, gemeenschappelijk en één van geest biddend tot God komen en schuld belijden. Als er een opwekking van door Gods Geest komt is er hoop uit uitstel van het oordeel en redding.

18 Reactie(s)

 
 
Jan ,een heel mooi en duidelijk artikel,ik hoop dat je alle bestuurders in Nederland ,die er enigszins toe doen, deze informatie doet toekomen!Shalom van Leon van Duren.
 
 
Het Antwoord op Angst voor de Islam , oorlog, ebola Staat in Psalm 91
Het antwoord op Haat is Liefde
De oorzaak van liefdeloosheid is wetteloosheid.
Welke Wetteloosheid ? de wet van GOD 's LIEFDE.
Heb God lief met Geheel Uw Verstand, Geheel Uw Hart en Geheel Uw Kracht en Uw Naaste als U zelf.
Echte liefde voor Uw naaste is :
PROCLAMEER het EVANGELIE; dat JEZUS MET ZIJN KOSTBAAR LEVEN AL MIJN / UW / ONZE ZOONDEN VOLLEDIG HEEFT BETAALD .
De rest is aan HEM.

E.Witvoet
 
 
dit artikel geeft ook te denken!!

http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/10/Obama-laat-ISIS-winnen-vanwege-islamitische-Armageddon-profetie
 
 
Zoals we weten, zullen er 10 landen zijn die de macht aan de antichrist zullen overdragen. Ik denk dan aan 5 Europese landen (het ene been) en 5 Arabische landen (het andere been). Wie weet, zal de strijd tegen het radicale IS daartoe wel de aanleiding voor zijn. De antichrist zal naar mijns inziens iemand zijn die vrede zal beloven en het in eerste instantie ook zal bewerkstelligen . Hij zal dan ook met Israël en de landen rondom een vals verbond sluiten dat hij na 3,5 jaar zal verbreken. Terwijl het bij IS alleen maar om geweld gaat.

Verder zie ik juist niet de Islam als de godsdienst van de antichrist, maar veel eerder de New Age, namelijk een samenraapsel van diverse religies waarbij er voor Bijbelgetrouwe christenen geen plaats is.

In de bijbel staat dan ook het volgende: “Alles is vrede en rust, en dan komt het verderf”. En dat betekent dat nadat de valse vrede is gesloten hier op aarde de hel zal losbreken tijdens de Grote Verdrukking.
 
 
9 On that day I will set out to destroy all the nations that attack Jerusalem.

Zacharia 12:9 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen.

Deze tekst onderschrijft de boodschap van uw artikel. Wee Europa!
 
 
Tot men grote spijt, denk ik je er niet ver naast zit,
Alles is gewoon en normaal in deze tijd, en niemand schenkt aandacht om goed en kwaad, en zoals vele God verloochenen , verloochenen ze ook de boze, het kwaad, al wat gebeurd is voor de meeste onder ons, de ver van men bed show , maar het kwaad houd ons goed vast,
Hopelijk krijgen meerdere onder ons tijdig een zicht op wat hier zich binnen geen al te lange tijd gaat afspelen.
En zien ze dat onze leiders ONS niet helpen, dat de geldduivel hen volledig in zen macht heeft .
Waarom verloochenen we ons geloof? ? ?
Waarom ???
 
 
beste Jan , je bent weer beter? dank Hem
op de site christenen voor Israël las ik een interview met een gevluchte Koerd. Hij heeft een boek geschreven en ik las daar dat hij zoveel overeenkomsten zag met het Joodse volk en dat hij zelfs denkt dat het Koerdische volk wel eens 1 van de 10 verloren stammen zouden kunnen zijn omdat zij ook tot nu toe geen eigen staat hebben en ook zo verdrukt zijn nu nog en nog meer gelijke dingen aan Israël..hebt u hier een visie over ik zelf vond het een heel interessante gedachte het boek heet trouwens ``het verdriet van Koerdistan``en z`n tweede boek ``het bestaan van Koerdistan een probleem voor het westen`` ben benieuwd naar uw reactie!!

Gods zegen
Shalom
BB.Vahl
Beste BB,

Dank voor je interessante opmerking.
Je raakt een belangrijk maar heel moeilijk probleem aan.
Waar zijn de stammen?
Dan is terug.....uit Ethiopië.
Manasse komt terug...uit Noordoost India.
Men onderzoekt de Afridi's....Afghanistan, Noord Pakistan en India.
Er zijn talloze stammen en groepen in Afrika en de Amerika's die claimen bij de
"Tien Verloren stammen" te horen.
Anderen zeggen dat ze in de tijd van de koningen in Israél bij Juda terecht zijn gekomen.
Dan is er de oude Brits-Israël dwaalleer: Engeland is Efraïm en de VS Manasse dit is een duidelijke variant op de
vervangingsleer , die claimt dat de Christenheid de rol en plaats van Israël heeft overgenomen. Een zo mogelijk nog ergere dwaalleer.
En nu de Koerden.
Ik weet het gewoon niet.
Wel weet ik dat bij Manasse en de groep uit Ethiopië en bij de Afridi's een heel duidelijke Bijbelse traditie door de eeuwen heen is vastgehouden. Namen, Sabbat, feesten, kosher enz. Is dat bij de koerden ook zo?
Ik denk dat de HEER het maar moet uitzoeken. HIJ waat waar zijn "lievelingszoon" Efraïm zit en Hij weet hen terug te brengen volgens het profetische Woord.

shalom

jvb
 
 
Nederland helpt met de wederopbouw van de Gazastrook. Dit jaar zal Nederland €12 miljoen aan Gaza besteden, en in totaal ruim €50 miljoen aan de Palestijnse Gebieden. Nederland richt zich in de Palestijnse Gebieden op het lenigen van humanitaire noden, voedselzekerhei d, water, rechtstaatontwi kkeling, veiligheid en mensenrechten. Deze steun wordt besteed via onze vertegenwoordig ing ter plekke, UNRWA (VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen), NGO's en het bedrijfsleven. Nederland blijft ook na 2014 gecommitteerd aan de ontwikkeling van de Palestijnse Gebieden en is voornemens de inspanningen de komende jaren op een vergelijkbaar niveau voort te zetten.

En nu krijgen we een onverwachte naheffing van de EU van 642 miljoen Euro. Straf voor onze onwetendheid en arrogantie t.a.v van Israël? Is dat de straf als je de Almachtige voor de voeten loopt?
 
 
"En nu krijgen we een onverwachte naheffing van de EU van 642 miljoen Euro. Straf voor onze onwetendheid en arrogantie t.a.v van Israël? Is dat de straf als je de Almachtige voor de voeten loopt?"

Ik kan me niet voorstellen dat we er zo mild van afkomen, eerlijk gezegd. Een 'aflaat' van 642 miljoen euro...

En nu dit weer: http://www.katholieknieuwsblad.nl/opinie/item/6450-minister-koenders-moet-palestijnse-staat-erkennen
 
 
Niet de mensen, maar de beweging Europa, is een vloek.Die treft ons allemaal. Camera's ter controle, extra belasting, eisen dat moslims worden toegelaten. In alle landen. Het gaat stapsgewijze verder
Die vloek zal steeds meer zijn invloed doen gelden in onze huizen, in onze portemonnees maar ook in onze levens.
We staan erbij, we kijken ernaar, we spreken er misschien onze afkeer over uit... En er verandert niets.
 
 
Dag Jan, je schrijft:
"Kerken moeten samen, gemeenschappeli jk en één van geest biddend tot God komen en schuld belijden."
Zie http://tora-yeshua.nl/2014/11/kerken-doop-en-asielzoekers-een-drama-net-zo-erg-als-is/ met een verslag van een symposium van St.Gave/PKN
Niet 1 kerk of synagoge stelt duidelijk op de eigen website, dat de islam een duivels totalitair systeem is, geen enkele geloofsgemeensc hap ontmaskert men de islam met tegelijk evangelieverkon diging aan moslims.
Men durft niet duidelijk te maken dat de koranAllah een totaal ander iets is dan JHWH in de Bijbel, al bracht men dat maar naar voren.
Maar vele voorgangers en rabbijnen stellen dat het om "dezelfde God " gaat, zie mijn artikel.
Alleen onze Tora-Yeshua gemeente is op dit punt duidelijk, zie de site.Dus die kerken en synagoges gaan echt niet eendrachtig bidden tot God ( welke God ?) om herstel, ze zoeken slechts de NWO eenheid met een of andere Vrijmetselaarsg od als "grote Architect".
Weet jij of een van de lezers 1 kerk of synagoge te noemen, die wel islam-ontmaskerend en evangelieverkon digend op de eigen website duidelijk bezig is?
Ik hoor het graag, mail even naar of zet het op onze site onder genoemde link.
Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)
 
 
Ik ken de geschiedenis van de slag om Poitiers en de slag om Wenen. Geschiedenis is mijn favoriete hobby. De Jood Lance Lambert schreef dat God zich had ontfermd over het leed van vele duizenden onschuldigen die door de islamitische legers omgebracht werden, en besloot in te grijpen. Zo schonk Hij de legers van Karel Martel en de Poolse koning Jan Sobieski de overwinning op de islamitische horden. Zo werd Europa gespaard (we moeten goed onthouden: dankzij God!!!). Indien de Here niet ingreep, waren jullie als moslims in Europa geboren, dan was de Bijbelverspreid ing in de hele wereld NIET mogelijk!! De wereldwijde Bijbelverspreid ing wordt meestal in het Westen verzorgd. Vandaar het feit dat de moslims het Westen zo haten en met geweld willen veroveren.

Ik las de reactie van Ben Kok dat alle kerken eensgezind moeten zijn. Maar helaas is dat nog niet het geval!! In plaats van verootmoediging en schuldbesef is de kerk zo hooghartig doorgegaan met het demoniseren van Israël en het verkondigen van leugens over de "vredelievendhei d van de islam". Ik keek eergisteren naar eenvandaag op TV hoe een dominee en een imam de Bijbel en de Koran in een kerkgebouw naast elkaar op tafel legden. Ik werd al kotsmisselijk van de schertsvertonin g. Here Jezus walgt ook ervan! Vertoornd over de lauwheid en lafheid van de Kerk heeft Hij deze kerk uit Zijn mond gespuwd!! (lees Openbaring 3:16). Het zij gewaarschuwd! Daarom moet de Kerk zich eerst bekeren!!
 
 
Nog even..; de heer Jan van Barneveld schreef;"Overheden ontkennen, bagatelliseren ('het valt allemaal wel mee') en verzwijgen waardoor de feiten niet in de media komen. Zij kletsen maar wat;"Islam is een religie van vrede." Dat klopt.

Maar ik wil nog even een opmerking doen: Niet alleen politici, media maar ook geestelijken (dominees) liegen!! Ook de "gematigde" moslims zeggen dat hun religie vredelievend is. Dat is een onderdeel van de 'Taqqiya' hetgeen betekent: moslims mogen liegen, bedriegen en misleiden in het belang van de islam. Ik wil duidelijk maken: de Islam is GÉÉN religie van tolerantie en vrede!! Ook niet tegenover het christendom. Zo staat het in de Koran te lezen dat de moslims iedereen die niet-moslims zijn, mogen doden en door moeten gaan totdat iedereen moslim is:

"En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijd de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven." Soera 2:190-191

De zegeviering van de islam over alle religies (christendom, Jodendom, enz) staat ook in de Koran beschreven:

"Hij is het, Die zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle (andere) godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende." Soera 48:28

Deze Koranverzen zijn origineel en rechtstreeks uit Arabisch vertaald.
Dag Ben en Paul,

Dank voor jullie inhoudelijke interessante en belangrijke reacties. Kort twee opmerkingen.
1. Er bestaan blijkbaar heel wat vertalingen van de Koran. Ik heb de vertaling van prof. dr. J.H. Kramer.
Lastig is dat, net als bij Bijbel vertalingen, er onderling nogal wat afwijkingen voorkomen.
2. Ik wil er even op wijzen dat onze site in de eerste plaats een site voor Israël en zaken die direct verband houden met Israël is. Nu is het inderdaad zo dat de Islam een grote vijand van Gods volk is. Vandaar dat we in dit verband ook regelmatig aandacht geven aan de Islam en Israël.

shalom

jvb
 
 
Inderdaad, moslims mogen liegen als dat in het belang van de islam is. En wat is dan precies het criterium? Dat maakt niet uit! Ze kennen toch geen goddelijke genade. Als ze sterven in de sharia-strijd, zijn ze behouden (geloven ze). Dus erop los liegen maakt niet uit.

Veel erger nog is dat de hele wereld doof en blind is voor dit gegeven. Gevolg daarvan is dat moslims ook in belangrijke internationale functies kunnen komen, zoals toezichthouder bij vredes- of wapenstilstands overeenkomsten-- óók als daar moslimstaten bij betrokken zijn! Dat is dus twee-handen-op-één-buik.

"Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen." (Matth. 12:30). Het spreekwoord zegt: Wiens brood men eet, diens taal men spreekt. Dus iedereen die niet bij Jezus hoort, staat wagenwijd open voor de invloed van de vader van de leugen!
 
 
J. Van Barneveld, goed artikel en erg leerzaam !!

Ik wou vragen hoe u er toch steeds bij komt dat het Ottomaanse rijk duurde van 1519 t/m 1919 ?

In de geschiedenis boeken staat er steeds :

Het Ottomaanse Rijk begon rond 1299 in West-Anatolië, en eindigde na de 1e W.O.

Vriendelijk groet, Smith657
Beste Smith657,

Even een reactie op je bericht met je kritische opmerking over 1519 - 1919 als periode van het grote Ottomaanse rijk. Dank voor je terechte kritische vraag. Over de einddatum 1919 zullen we het wel eens zijn. toch was het niet het einde van Het grote Engelse wereldrijk begon ergens met Oliver Cromwell en koning William III. eindige ergens na WO II. Maar Engeland is er nu nog. Turkije. Ik moest even in de geschiedenis duiken. Inderdaad begonnen ze in Turkije al in 1299 wat geschiedenis te maken. In 1453 werd Constantinopel veroverd en de hoofdstad Istanbul.Onder de beroemde sultan Suleyman (1520-1566) werd het een groot wereldrijk. De Balkan, Noord Afrika en het Middenoosten. Ergens rond 1519 was er pas sprake van een Ottomaans Rijk. Maar waar en hoe ik aan 1519 ben gekomen ben ik kwijt. Interessant is ook hoe, vooral na de verdrijving uit Spanje in 1492 veel Joden in Turkije werden ontvangen en een thuis konden opbouwen in hun ballingschap. En toen ze zionistische beweging in de eerste helft van de 20e eeuw hun medewerking weigerden aan de Joden ivm hun vestigen in Palestina,
Nogmaals mijn dank

jvb
 
 
U artikel heeft de volgende vraag opgeworpen :heeft de heer wilders dan gelijk met zijn ideeën over de islam?
Maar staat er ook niet in de bijbel hebt uw vijanden lief?
En we moeten vluchtelingen toch gastvrij ontvangen
Ik vind dat best moeilijk omdat de islam ook een teken van de eindtijd is
Dag Marjan Visser,

Onze dank voor je belangrijke, eerlijke vragen.
Ik ga proberen ze te beantwoorden.
1. In Mattheüs 5:44 zegt de Here Jezus inderdaad: "Hebt uw vijandenlief en bidt voor wie u vervolgen".
We mogen en moeten wel de leer van de Islam (en van andere valse godsdiensten) duidelijk afwijzen.
2. Ik vind dat Wilders gelijk heeft met al zijn ernstige waarschuwingen tegen de leer van de Islam en de gruweldaden
van bijvoorbeeld de Islamitische staat. hoe hij dat naar voren brengt is zijn zaak. Mijn vogeltje is iets anders gebekt.
3. In Jesaja 16:4 staat inderdaad "Verraad de vluchtelingen niet en laat Moabs verdrevenen bij u vertoeven".
Wel moeten die vluchtelingen zich gedragen naar de wetten van ns land en als ze willen of moeten blijven moeten ze zich aanpassen aan onze cultuur. En zich niet eisend en dreigend opstellen.
4. In mijn boek "Eindtijd, Israël en de Islam" (6e of 7e druk) beschrijf ik uitvoeriger deze dingen.

Shalom

jvb
 
 
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven