Home Actueel Israël De Val van de VS ( chickenshit incident, 1000 woningen Jeruzalem, tempelberg aanslag )

De Val van de VS ( chickenshit incident, 1000 woningen Jeruzalem, tempelberg aanslag )

Obama en Netayahu in het Witte Huis Klik voor ware grootte
Obama en Netayahu in het Witte Huis

De ordinaire scheldpartij van een hoge ambtenaar van de regering van president Obama tegen premier Netanjahu is meer dan een kwajongensruzie op het schoolplein van de wereldpolitiek. De jacht van Iran op de Moslim atoombom voor ‘zijn’ Mahdi (messias) en met moslim terrorisme van Hamas en de Palestijnse Autoriteit kregen een enorme steun in de rug. Er zijn aanwijzingen dat de tragische val van de VS een paar grote stappen dichterbij is gekomen. Niet alleen tragisch voor de VS maar ook voor grote delen van de wereld. Chaos, recessies, opstanden en zelfs oorlogen komen aanstormen.
Wat leest u in dit artikel?

 • Kippenstront
 • Tempelberg. Jehuda Glick
 • Profetische herkenningen

Kippenpoep

Eind oktober publiceerde de Amerikaans-Joodse schrijver Jeffrey Goldberg een artikel in de Atlanta. Goldberg wordt vaak door het Witte Huis gebruikt om het ongenoegen van de regering Obama met premier Netanjahu naar buiten te brengen.

Goldberg citeerde een ongenoemde hoge ambtenaar van de regering Obama die Netanjahu uitschold voor chickenshit. “Chicken” is het Amerikaanse scheldwoord voor lafaard. Wel heel erg beledigend voor een “bevriend staatshoofd”.

Naftali Bennet, de Minister van Economie van Israël ziet dit terecht als een belediging voor heel het Joodse volk. Immers door het staatshoofd beledig je zijn land en zijn volk. Een aanzet tot antisemitisme dus! Want als geestelijke of politieke leiders Joden uitschelden sijpelt dit door naar de samenleving en moedigt antisemitische gevoelens aan. Dat begon al in de eerste eeuwen toen kerkvaders zich zeer negatief uitlieten over het Joodse geloof en Joden in het algemeen. Dat liep voor de Joden uit op de antisemitische hel van de Middeleeuwen.

De formele aanleiding tot de “woede” van de regering Obama is het plan ruim 1.000 huizen te bouwen in Oost Jeruzalem. Wijken waar veel Arabieren wonen. De plek die Mahmoud Abbas ziet als hoofdstad van de Palestijnse staat. Netanjahu gooide wat olie op het vuur door te zeggen: Fransen bouwen in Parijs, Engelsen in Londen en wij bouwen in onze hoofdstad, Jeruzalem.

Interessant is dat de Bijbel zegt: “De HERE bouwt Jeruzalem” (Psalm 147:2).

Dat brengt de woede van Obama direct over naar de troon van de Allerhoogste.

Arme Obama!

Er is nog meer. Obama was niet nijdig over de 200.000 doden in Syrië. Hij protesteerde niet eens toen de Palestijnse terroristen Amerikaans-Joodse mensen vermoordden in Israël. Het annexeren van de Krim maakte Obama niet eens woedend. Alleen als Israël een paar huizen in Jeruzalem bouwt. Een messiaans-Joodse leider in Jeruzalem vraagt zich af of de HERE, de God van Israël niet bezig is het hart van Obama te verharden zoals HIJ in de tijd van de Uittocht uit Egypte deed met het hart van Farao. De vreselijke gevolgen voor het oude Egypte zijn u uit de Bijbel bekend. Tien vreselijk plagen kwamen er over Egypte voordat Farao toegaf. Wat gaat er over de VS komen als de administratie Obama doorgaat met de anti-Israël politiek. Overigens, gisteren was het John Kerry die afstand nam van het vulgaire scheldwoord.

Nog meer: Jehuda Glick, Iran en de “Palestijnse staat”

Er is nog meer gebeurd waardoor het zeer waarschijnlijk is dat het “chickenstront incident” een berekende zet en niet een ongelukkige uitlating van een ambtenaar was. Yehuda Glick is een activist die streeft naar onbeperkte toegang voor Joodse mensen op hun eigen heilige plaats, de Tempelberg.

Wat was er gebeurd?

Toen Netanjahu de Tempelberg had afgesloten voor Moslims en Joden, gingen Moslims zoals gebruikelijk tekeer. Mahmoud Abbas hield een ophitsende toespraak. Hij zei: “We moeten hen (Joden) op alle manieren tegenhouden (de Tempelberg) te betreden... Zij hebben het recht niet om die te ontheiligen. We moeten hen bestrijden en onze heilige plaatsen verdedigen”.

Deze opruiende toespraak, deze oproep om Joden op de tempelberg aan te vallen, werd binnen een paar dagen 19x herhaald. Toen werd de Tempelberg activist Yehuda Glick neergeschoten door een Palestijnse terrorist. Hij ligt nu in coma in het ziekenhuis. De terrorist werd gedood. In diezelfde periode waren tijdens terroristische aanslagen ook Amerikaanse burgers onder de slachtoffers. Geen protest uit het Witte Huis of van de kant van de regering van de VS. Zelfs geen woord van kritiek op de wijze waarom de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, en volgens Amerikanen, de “vredespartner” de terroristen en zelfmoordbommen als nationale helden en voorbeelden voor de jeugd werden verheerlijkt.

De regering Obama moedigt dus het Palestijnse terrorisme aan.

En financiert terroristenbendes, die er opuit zijn de Israëlische staat te vernietigen.

De woede van Obama en zijn staf tegen Israël en de toenadering tot Iran is niet alleen verraad van Israël, maar ook een grote stap voorwaarts voor het atoomprogramma van Iran. Regelmatig wordt Netanjahu onder druk van de regering Obama gezet. Volgens collega ministers en veel van het Israëlische publiek is Netanjahu veel te en gevaarlijk toegeeflijk tegenover de regering Obama. Overigens, de Europese Unie doet hier venijnig aan mee. Dreigt Israël met sancties en boycots. Nu is er in de VS nog een grote achterban vooral onder evangelische Christenen, die van harte achter Israël staan. Dat ontbreekt in Europa helemaal. Hier is het achterland vergiftigd door antisemitisme, dat tijdens de demonstraties in verband met de Gaza-oorlog in de lelijkste vormen naar voren kwam.

Wat gebeurt er dus: Joden-haat wordt gebruikt als politiek wapen waarmee het Palestijnse terrorisme en het atoomprogramma van Iran worden gesteund. Ten slotte is er nog het punt van de VN. De terroristenbaas, Mahmoud Abbas is druk bezig zijn “Palestijnse staat” via de VN erkend te krijgen. Dat is tot heden mislukt omdat de VS in de Veiligheidsraad steeds een veto heeft uitgesproken. Dat schijnt nu afgelopen te zijn. Waarschijnlijk komt die “Palestijnse staat” er in 2015. Dan zal Abbas eerst eisen dat het Israëlische leger per direct moet vertrekken en Israël Judea en Samaria “judenfrei” moet opleveren.

U zegt dat dit puur racisme is.

Zeker, u hebt gelijk.

Maar de wereld “ziet dat niet zo“. Want de HERE, de God van Israël heeft zo’n “Palestijnse staat” in zijn land al 67 jaar tegengehouden. Oordelen over de volken zullen het gevolg zijn. God zegt tegen Israël: “Ik zal met alle volken waaronder IK u verstrooid heb voorgoed afrekenen, maar met u zal IK niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen” (Jeremia 31:11).

Gevaarlijk 2015

Een gevaarlijk jaar, dat 2015! Voor Israël:

 1. 1. De terroristische dreigingen aan de grenzen. Hezbollah dreigde de Israëlische luchthaven Ben Gurion met raketten te bestoken. Hamas maakt weer raketten. Egypte ontdekte een groot aantal tunnels en sluit de grens met Gaza. Uiteraard geen protest van de VS, of de VN of de vele pro-Palestijnse groepen. Die zijn er alleen om Israël te veroordelen. Dus zal er een oordeel over hen komen.
 2. De islamitische atoombom van Iran. De VS en Iran lijken nu wel vriendjes te worden. Waarschijnlijk zal Israël gedwongen worden zelf dat gevaar te keren. Gesteund, u gelooft het niet, door Saoedi-Arabië.
 3. Het nieuwe wapen van Mahmoud Abbas is wel buitengewoon wreed. Een kinderintifada. Palestijnse kinderen zijn opgevoed in een sfeer van haat tegen Israël en alles wat Joods is. Zij worden ingezet als voorhoede voor een nieuwe aanval, intifada, op Israël. Een gewond en liefst dood kind wordt met behulp met de vijandige media, een grote overwinning voor de Palestijnse Autoriteit en voor Hamas. Wreed, ongewoon wreed.
 4. In de VN kan Israël de steun van de VS wel vergeten. We noemden de consequenties van een “Palestijnse staat al in de vorige paragraaf van dit artikel.
 5. De EU en een groot aantal Europese staten die vaak bij voorbaat die Palestijnse staat erkennen. Het “Beest in Brussel” bezint zich al op sancties en boycots van de EU. De enige positieve band van de EU met Israël is zijn de economische overeenkomsten. Er zijn sterke en positieve handelsrelaties met Israël. Tot schade van Israël en tot grote schade van ons zal hieraan afbreuk worden gedaan. Israël wendt zich steeds meer op de nieuwe grote economieën in het Verre Oosten. Kunnen we nog van de EU verlost worden?

Bijbelse notities

Het is goed om even de bijbel naast deze ontwikkelingen te leggen. Iedereen de de Bijbel een beetje kent weet van de relatie van de schepper van hemel en aarde met het volk Israël. En iedereen die een beetje verder gaat en zich verdiept in Bijbelse profetieën zal tot de verrassende conclusie komen dat het profetische Woord van de Bijbel heel betrouwbaar is. In onze tijd worden er veel profetieën, juist in verband met Israël vervuld. We noemen er een paar die met bovenstaande te maken hebben:

 • Een heidense profeet Bileam, sprak een Godswoord uit over Israël: “Zie, een volk dat alleen woont en onder de naties zich niet rekent” (Numeri 23:9). Vlak na de openbaringen van God op de berg Sinaï zondigde Israël. Mozes pleitte voor zijn volk en vroeg of God toch wilde meegaan op hun toch door de woestijn naar het Beloofde Land. Mozes zei: “als U Zelf niet meegaat, laat ons van hier niet optrekken. Waaraan zal men anders weten dat ik (Mozes) en uw volk in uw ogen genade hebben, gevonden doorat U met ons meegaat? Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken die op de aardbodem zijn” (Exodus 33:16). We zien nu de waarheid van deze Godswoorden. Israël staat zo goed als alleen. Vanaf het begin van het bestaan van Israël als natie was het afgescheiden, afgezonderd van de volken. Gods doel was en is dat Hij Zich openbaart via Israël. In onze tijd zien we hoe God Israël beschermde tegen meer dan 4000 raketten en een dertigtal aanvalstunnels van Hamas. Hij gaf overwinning in divers oorlogen.
 • Een Woord van God tegen en over Israël: “IK zal mijn grote Naam, die onder de volken ontheiligd is, die jullie te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen en de volken zullen weten dat IK de HERE ben... IK zal u weghalen uit de volken... en IK zal u brengen naar uw eigen land”. Eeuwenlang heeft het Joodse volk alleen gewoond onder de volken. Ook nu, als staat, woont het Joodse volk alleen. Nu trekken zij weg uit de volken en worden zij naar “hun eigen land” terug gebracht. Het is duidelijk te zien hoe de HERE, de God van Israël Zijn hand heeft in deze terugkeer en hoe HIJ Israël, Zijn volk beschermt en helpt. Tegen de raketten van de terroristen, tegen de oorlogen van de omringende Moslim landen, tegen economische druk . Kort maar twee profetieën: “Tot u zal de rijkdom van de zee zich wenden” (Jesaja 60:5). Denk aan de enorme gasvondsten in de Middellandse Zee. En: “Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten” (Jesaja 54:17). Denk aan de 4000 raketten van Hamas die niets hebben uitgehaald. En al die verloren oorlogen van de omringende Moslim volken tegen Israël.
 • Oordelen over de volken die zich tegen Israël keren blijven niet uit. De regering Obama heeft de leider van Israël, Netanjahu, pittig uitgevloekt. God zegt: “Ik zal zegenen wie u zegent en die u vervloekt, Vervloekt” (Genesis 12:3 en Numeri 24:9). Ik ben er echt bang voor de Amerika een vloek over zich haalt. Als Amerika valt zal de halve wereld met dit vroeger zo belangrijke en machtige land, mee vallen.
 • Het vroeger “beschaafde Westen” steunt massaal terroristische organisaties die de vernietiging van Israël tot doel hebben. Het Westen heeft de Schepper, de God van hemel en aarde opzij gezet. Want er is geen plek meer voor God en voor de Joods-Christelijke cultuur, die het Westen tot zegen zijn geweest. Zelfs niet in de grondwet van de EU. God “vertrekt” uit Europa. Dat vacuüm wordt opgevuld door een woest normloos heidendom en de Islam. En het onrecht Israël aangedaan komt op onze eigen hoofden terecht. Want de apostel zegt: “Wie onrecht doet zal zijn onrecht terug ontvangen” (Kolossenzen 3:24). Wie terroristen financiert krijgt recessie en terrorisme over zich. Wie meewerkt aan de ondergang van Israël zal zelf ten onder gaan. Enz.

WE ZIJN GEWAARSCHUWD

17 Reactie(s)

 
 
mijn naam is ans ik hou van van mij broer israel maar als god ons land gaat oordelen maar mensen zo als ik die wel van israel houden komen die dan ook om het leven of zal ik ontkomen aan oordel ik ben wel bang voor wat gaat komen ik hou van de god van israel ik hoop dat uw mij antwoord kan geven hartelijke gr ans
Beste Ans,

Hartelijk dank voor je openhartige mail.
Jij bent niet de enige die bang is.
We leven momenteel in een gevaarlijke wereld.
"De mensen zullen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die
over de wereld komen", zegt de Here Jezus over de eindtijd in Lucas 21:26.
Maar Hij zegt ook, in hetzelfde hoofdstuk van het evangelie van Lucas vers 36:
"Waakt altijd, en bidt dat je in staat mag zijn om te ontkomen aan alles wat zal
gaan gebeuren en gesteld mag worden voor het Aangezicht van de Zoon des mensen"
Er is dus ontkomen. We moeten wel bidden en waken.
Ook in de Psalmen uit de Bijbel vind je veel troost en bemoediging.
Bijvoorbeeld Psalm 121: "Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
Waar zal mijn hulp vandaan komen?
Mijn hulp is van de HERE, die hemel een aarde heeft gemaakt"
Weet je, Corrie ten Boom zei eens: "De HEER heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel
een behouden aankomst". dat is heel kort de Bijbelse boodschap in deze gevaarlijke wereld.
Dus: Waken en bidden.
En: Lees elke dag een Psalm.

Shalom

JvB
 
 
Beste broeder van Barneveld,

Het is opvallend dat de media en politiek zwijgt terwijl Egypte in Gaza huizen opblaast om een bufferzone te maken. Als Israël dat doet dan is het moord en brand.

De media en politiek meten met twee maten, maar dat verwonderd ons niets. De God van Israël heeft het laatste woord.
 
 
Wanneer de V.S. valt, door de val van de Dollar het financiële systeem instort en Israël Iran aanvalt, is de chaos in de wereld compleet en is er een compleet machtsvacuüm. Dan zal vooral Europa zo hard getroffen worden dat de bevolking met massa-werkloosheid te maken krijgt, in massa-armoede vervalt en te maken krijgt met schaarste aan van alles en nog wat. Met daarbij ook nog islamterrorisme . Onder zulke omstandigheden is het voor de antichrist dan een koud kunstje om aan de macht te komen.
 
 
Beste Jan!

Steeds opnieuw blijkt, dat het de waarheid is, wat in jouw artikelen/boeken staat.
Gisteravond was er een uitzending op tv over muren, genoemd "de muur" door M. Bentveld.
Weinig mensen weten, hoeveel muren er in de wereld zijn opgetrokken, maar jong en oud weet van de muur tussen Israel en de Gazastrook en heeft er een uitgesproken mening over, bijna altijd ten nadele van Israel.
Het is niet voor niets dat juist deze muur het conflict in de hele wereld uitvergroot , de wereldvrede bedreigt.
Hoe juist heb jij over deze muur geschreven, Jan, in boeken en artikelen, eyeopeners tot en met.
Overigens, hartelijk bedankt weer voor de recente beschrijving , uiteenzetting!
Met vr. gr. van Dicky
 
 
Een ordinaire scheldpartij van een hoge ambtenaar van de administratie Obama heeft een belangrijk bijdrage geleverd aan het forse verlies van Obama's eigen politieke partij, de Democratische Partij. De Democratische Partij van Barack Obama heeft haar meerderheid in de beide kamers, het Huis der Afgevaardigden en de Senaat, verloren. Een flinke klap voor Obama. Nog belangrijker; het Amerikaanse volk verliest haar vertrouwen in Obama!! Ik zeg tegen Obama;"Dat is jouw eigen schuld, alleen maar omdat je Israël jarenlang hebt geschoffeerd en gekleineerd!" Zegt de Bijbel niet:"Wie zaait, zal oogsten!?" Bovendien vergeet Obama dat hij ook door zijn tegenstanders wordt geschoffeerd. Vreemd genoeg lijkt hij blind te zijn voor de ordinaire scheldpartijen die aan zijn adres gericht zijn! Mijn Amerikaanse nicht, een fan van Obama, zal wel erg janken als haar idool (= afgod) als een hond aan de leiband van de Republikeinen geleid wordt. Mijn nicht is ook helaas blind voor het anti-Israël beleid van Obama. Ze weet dat ik president Obama nog nooit heb gemogen.

Ik vind dat de hoge ambtenaar zijn mond moet houden als het om een bevriende staatshoofd gaat. Zo staat geschreven:"De goden zult gij niet vloeken en de oversten in uw volk zult gij niet lasteren (Exodus 22:28)." Een ander schriftwoord zegt ook:"Eert de keizer (in de SV koning) en vreest God." De ambtenaar heeft niet alleen Netanyahu maar ook God en Zijn volk Israël uitgescholden!! Schandalig!!
 
 
We weten uit Daniel 9:27 en Jesaja 28:15 en Joh.5:43 dat de leiders van Israel een verbond zullen sluiten van zeven jaar. Ongetwijfeld zal dit de door de hele wereld gewenste Palestijnse staat betreffen, waar Israel veiligheidsgara nties voor eist, Psalm 2. Uit alles blijkt dat de tijd steeds meer nabij is en dat de tijd van de open deur der genade kort is. Want we weten ook dat Paulus schrijft dat als "zij" zullen zeggen, vrede, vrede en geen gevaar, hen, de opstandige wereld, een plotseling verderf zal overkomen, 1Thess.5:3. Hoewel de profetische tekenen al zeer duidelijk om ons heen te zien zijn, kan het toch zo maar gebeuren dat zonder enige aankondiging vooraf, de Heer komt als een dief in de nacht. Waakt dan want u weet niet wanneer Hij komt, Matt.24:42.
 
 
hey jan enkele jaren kwam ik je eens tegen in Israel , ik was toen met de groep van henk poot
dat is nog al een getier he van de volkeren om Jerusalem

als ik Zacharia 12 van 1:4
overdenk in de Here
1ste intifada van 1987 tot 1993
2de intifada van 2000 tot 2005
3de intifada van 2014 tot....
nu is er weer spanning tussen fatah en hamas vanwege de herdenking van Arafat ook zijn er volgens de geruchten bomaanslagen door hamas uitgevoerd op de westbank vanwege de herdenking van Arafat
gelijk het in Zacharia 12 staat ze slachten hun eigen uit
Dank voor je reactie, Ludwig!
Ik denk dat de Jeruzalemoorlog en op veel grotere schaal zullen plaatsvinden dan de
ongeregeldheden van Fatah en Hamas. het is best mogelijkheden dat die rellen en aanslagen uitlopen
op Zacharia 12:1-4. In Zacharia 12 zie ik nergens dat de vijanden van Israël. elkaar afslachten.
Wel in Ezechiël 38.
Inderdaad is het allemaal erg spannend.
Wij staan achter Israël met gebed (daardoor wordt kracht gegeven. Aan de regering, aan het IDF (leger) enz.)
Shalom

jvb
 
 
Vele teksten in de bijbelse tot en met het einde van openbaring zal Israël nooit echt kapot gaan! De wereld oorlog nummer 3 staat echt voor de deur christen familie, holocaust 2.ook zegt de bijbel dat wat we voor ons neus zien gebeuren, dat God Israël uiteindelijk altijd beschermd en zal het juist later zo zijn dat de wereld gezegend zal zijn dóór Israël! Naar helaas ziet het ernaar uit dat de mensheid eerst om destructie vraagt.ik vind het zo triest voor mijn Abba Vader en zijn Zoon Jezus dat voorlopig de mens niet bekeerd.de meerderheid van de wereld bedoel ik.ik blijf bidden voor genade voor de verlorenen want de prijs naar de verdoemenis is veel te hoog! Ik heb oprecht verdriet. Want zoals God zegt: mijn volk gaat ten onder aan gebrek aan keInnis. En bid voor de verlorenen dus dat doe ik ook.
 
 
Ze kunnen zeggen over Israël wat ze willen. Geen land is zonder zonde! Prijs God van Israël de enige ware lieve God! I hou van U Abba en Zoon Jesus die alles heeft volbracht! Dank voor de Heilige Geest!
 
 
Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Hier zegt God dat zij die de joden vervloeken zelf vervloekt zullen worden en dat zij die de joden zegenen, zelf gezegend zullen worden.
 
 
Jan, ik wil alleen even ventileren, want wat ben ik geschrokken van wat vandaag weer is gebeurd in Isr. , nu in Jeruzalem, vreselijk.
En nog gaan de leugens in de commentaren op de televisie door de huiskamers, nog wordt er gesproken over het "Palestijnse" volk, dat uit is op bevrijding. Weer wordt gezegd dat in het conflict Israel de bezettingsmacht is. Dus....
Het is niet te begrijpen, dat in deze situatie tussen Israel en de Gazastrook niet eindelijk aan alle mensen verteld wordt , hoe de werkelijke situatie was en is bij en sinds het ontstaan van de Staat Israel, het kan al een stuk schelen, als dit stuk politieke geschiedenis bekend wordt, dat op scholen dit verteld wordt, door alle jaren heen wereldwijd is de leugen aan het woord gebleven, zo pijnlijk.
Ik probeer ook aan niet Christenen te vertellen , hoe de situatie werkelijk in elkaar steekt, het is ongelooflijk, dat zowat niemand zich ooit daarvan bewust is geweest, ik geef ook steeds jouw website door,
Jan, dank voor je aandacht, ik wilde slechts even kort mijn hart luchten.
Vr Gr van Dicky
 
 
Vandaag lees ik op NOS dat Nederland Palestina voorlopig niet gaat erkennen. Men wacht wacht tot met erkenning tot het het meest effect heeft. Dus eigenlijk is NL al over stag, wat moet er van NL terechtkomen? Dit kan niet zonder consequenties blijven!

Ook denk men in De Haag/BRUSSEL dat een twee staten oplossing vrede geeft voor Israël. Onder wat voor steen gegeven deze leiden zich? Er heerst momenteel een totale chaos in het MO omdat men niet met vrijheid om kan gaan. En hier in West Europa is men zo blind dat men dat niet ziet.

Laten we vooral bidden voor Israël, maar ook voor ons eigen land. Laat ons kabinet alstublieft genesis 12:3 even lezen!
 
 
Ons land zegt iets over de Palestijnse Staat en de vogelgriep breekt uit op kippenboerderij en!
 
 
5)Aan't einde van het betoog van Jan van Barneveld staat: een vraagteken ,,Kunnen we nog van de EU verlost worden?,,

Mocht de HERE het ons vergunnen! Laatst kwamen mij 3-Afbeeldingen van sterrengroepen, -beelden onder ogen, met hun beschrijvingen; 1. grote beer. 2.grote hond. 3.grote ellende die maakte de EU cirkel,-sterrenbeeld ,compleet'. Dat God ook door alles heen Zijn macht en majesteit gaat tonen, staat vast. Hij zal mede door Zijn eeuwig erfdeel Israel, aan de wereld (in barensnood) tonen wie Jezus Christus is. Hij stierf voor onze zonden, stond op uit de dood, en zit nu bij Zijn en onze Vader ter(rechterhand Gods).

Zijn koningschap zal dan ook ONVERDERFELIJK Koningschap zijn, en ook op niemand anders meer overgaan.
Binnenkort mogen we daarom weer jubelen van ,,Komt laten wij aanbidden, die Koning,,
 
 
Op http://bit.ly/1HNn8I3 lees ik het volgende:

“Vader Jihadganger: slapende cellen IS ontketenen oorlog in Europa

Door: Karen Van Eyken
24-11-14 – 21:00 Dimitri Bontinck. © belga.

Dimitri Bontinck, de vader van de Belgische jihadstrijder Jejoen Bontinck is in de Engelse pers naar buiten gekomen met een opmerkelijke uitspraak. ,,IS heeft overal slapende cellen en zal een oorlog in Europa ontketenen,” zo verkondigt hij in de Daily Mail.”
 
 
Het gevaar om alles te noemen wat er gaat gebeuren werkt scheppend. Wat er gebeurt is ja, daar kan ik inkomen maar voor de toekomst hoor ik graag het zoutend zout.
Daarom hoop ik dat wij meer gaan spreken wat het mooiste scenario zal zijn en dat wij hoop spreken. Ben Carson is een geestvervulde president kandidaat en ik denk dat dit GOD's antwoord is op al die gebeden van mensen die willen dat het goed gaat met Israel en de VS. Hoe mooi zou het zijn als hij president wordt? Daar wil ik graag voor bidden, dus bij deze de oproep..Inderdaad, beste Liesbeth, het proclameren van de woorden van God en zijn beloftes is zeer belangrijk.
Juist in deze tijd.
We moeten wel opletten dat we de woorden van god uitspreken en niet ongefundeerde eigen wensen.
Dus eerst bidden dan spreken.
Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven