Home Actueel Israël Gelukkig 2015 ?

Gelukkig 2015 ?

Israelische straaljagers controleren de lucht Klik voor ware grootte
Israelische straaljagers controleren de lucht

Het grootste gevaar voor de wereldvrede is niet Israël maar de wereldwijde uitbarsting van antisemitisme. En de felle haat tegen de Joodse staat Israël, bekend onder de schuilnaam antizionisme. Wat leert de geschiedenis van het antisemitisme? Is er ook een geestelijke achtergrond aan te wijzen van dit bijna onuitroeibare kwaad? Gaat de Turkse Moslim extremist, kalief Erdogan of de leider van de IS bende moordenaars kalief al-Bakr de wereld regeren? Of staat er een ander koninkrijk op? Hoe het Beest in Brussel aan onze werkt. Wat is er momenteel gaande en wat kan er in 2015 gebeuren? Er is echter nog een weg om te ontsnappen. Dit ondanks het feit dat de HEERE, de God van Israël, “voorgoed zal afrekenen met alle volken waaronder de Joden verstrooid waren” (zie Jeremia 30:11).

Veel vragen, veel ernstige tekens aan de wand. Vrijblijvend zijn deze tekens, waarschuwingen niet. Verlossing komt niet zomaar.

Geschiedenis

Antisemitisme is “de diepste en oudste vorm van haat uit de geschiedenis” verklaarde een RK geleerde Edward Flannery jaren geleden. Oud is de haat tegen Israël zeker. 32 Eeuwen geleden was Israël een slavenvolk in Egypte. God had hen een eigen vaderland beloofd: Het land Kanaän. Dus kwam de Uittocht uit Egypte onder leiding van Mozes. Farao verzette zich fel en begon een genocide (volkenmoord) op het volk Israël. Het liep slecht met Farao en zijn volk. Hij en zijn leger kwamen om in de Rode Zee. Een tweede, zeer oude aanslag op het Joodse volk kwam vanuit Perzië (tegenwoordig Iran). Veel Joden kwamen toen terug uit de Babylonische ballingschap. Zij waren in Israël druk bezig Jeruzalem en de Tempel te herbouwen. Een Perzische topambtenaar, Haman, haatte de Joden en maakte plannen om het Joodse volk helemaal en voorgoed uit te roeien. Het liep slecht af met Haman de Jodenhater. Israël herdenkt deze geschiedenis nog steeds tijdens het Purimfeest. De voorlaatste antisemitische aanval op het Joodse volk was ruim 70 jaar geleden. Hitler en Nazi-Duitsland probeerden met hun Europese handlangers Europa “Juidenfrei” te maken. De Nazi’s wilden ook de Joden die zich in Israël hadden gevestigd en druk bezig waren het land te herstellen, te vergassen. De Duitse legers waren goed onderweg naar het toenmalige Palestina. In een tangbeweging. Via Turkije en via Noord Afrika. Ook dat is mislukt. U weet hoe Nazi-Duitsland aan een einde is gekomen. In de tussenliggende eeuwen waren er onder andere de pogroms en de antisemitische vervolgingen vanuit de RK kerk. Het Joodse volk spreekt niet voor niets over de “hel van de Middeleeuwen”. Belangrijk is te noteren dat antisemitisme een kwaad is dat zichzelf straft. Het “Beest in Brussel speelt met onze levens.

Wat nu?

Europa is een gevaarlijk gebied voor Joodse mensen geworden. In Frankrijk leven ongeveer 600.000 Franse Joden in angst voor antisemitisch geweld van zes miljoen Moslims in Frankrijk. Veel Joodse mensen hebben hun koffers al gepakt. Joden proberen uit Oekraïne naar Israël te komen. Zelfs onze Joodse landgenoten voelen zich niet meer veilig in ons land. Ze willen weg. Schande over ons! Het lijkt erop alsof de hele wereld besmet is met het zeer besmettelijke en kwaadaardige virus dat Jodenhaat is. Een heel gevaarlijk aspect is dat dit virus momenteel een variant heeft dat zich tegen de staat Israël richt. Bijna de enige veilige plek waar Joodse mensen heen kunnen vluchten. Men noemt deze variant ook antizionisme, dat een vruchtbare, giftige voedingsbodem kweekt voor ouderwets, gemeen antisemitisme. We hebben dat gezien tijdens de Gazaoorlog, toen uit anti-Israël demonstraties al snel felle antisemitische bedreigingen naar boven kwamen. Leugen is het machtigste wapen voor de anti-Israël menigte. De BDS (Boycot, Delegitimatie en Sancties) maakt met behulp van leugen, gretig gebruik om Israël in diskrediet te brengen.
Paulus waarschuwde al dat in de eindtijd “God hun een krachtige dwaling zal zenden, zodat zij de leugen geloven” (2 Thessalonicenzen 2:11).
Een ernstige situatie wereldwijd, dus ook voor ons land. Want antisemitisme is niet alleen gevaarlijk voor Joden, maar richt ook de bedrijvers van dit kwaad te gronde.

Het “Beest in Brussel”

Het “parlement” van de Europese Unie (EU) heeft met een duidelijk pro-Palestijnse resolutie aangenomen. Er waren 498 voorstemmers, 88 stemden tegen (PVV, CU en SGP) en 111 onthoudingen. Een steun in de rug van een “Palestijnse staat” in Gods land. Een terroristenstaatje op minder dan 20 km van het centrum van Israël. Nu kan de EU geen staat erkennen, dat kunnen alleen de lidstaten. Maar de symbolische betekenis, de keuze voor terroristische Palestijnen en tegen Israël is heel belangrijk. Dit wordt nog eens onderstreept doordat Hamas is geschrapt van de lijst van terroristische organisaties.
Een duidelijke keus tegen Israël.
Hamas is druk bezig met een nieuwe serie raketten aan te schaffen, met nieuwe tunnels te graven, is niet eens begonnen met herstelwerkzaamheden, blijft ‘trouw’ aan het Hamas handvest waarin de vernietiging van Israël als hoofddoel van de Hamas wordt vastgelegd, werkt aan nieuwe terroristische aanslagen op Israëlische burgers. En ontziet eigen burgers en zelfs kinderen niet. En de EU blijft Hamas steunen met geld en erkenning. Ze (de EU) en helaas ook wij, zullen de gevolgen van dit anti-Israël beleid wel ondervinden.

Israël is woedend. Premier Netanjahu vergeleek de houding van de EU met de Nazi’s die 6 miljoen Joodse mensen vermoordden. De EU werkt aan een nieuwe Holocaust. Minister Naftali Bennett, leider van HaBayit HaYehudi (Het Joodse Tehuis), merkte op: “Als iemand denkt dat het opofferen van Israël Europa zal redden hebben ze het mis. Israël is sterk en weet hoe het zich moet verdedigen... maar degenen die zullen lijden onder het versterken van terreurorganisaties zijn de Europeanen zelf. Terreur... zal snel overslaan op Londen, Parijs en Brussel”. Waarschijnlijk heeft Naftali Bennett profetisch gesproken.
We zijn gewaarschuwd.
Onlangs bad iemand: “HEER, verlos ons van het Beest in Brussel”. Hierover komt inderdaad de Toorn van de God van Israël. Immers wie Israël vervloekt, wordt vervloekt.

Geestelijke achtergronden

Velen hebben geprobeerd een verklaring te formuleren voor dit boosaardige, bijna onverklaarbare kwaad. Wat denkt u van het volgende rijtje: Antisemitisme is “een geestelijke afwijking”, “een instinctieve kwaadwilligheid”, “rassendiscriminatie” of “een irrationeel vooroordeel”. Anderen zoeken naast deze min of meer psychologische “verklaringen” op religieus gebied verklaringen. Hoge, akelige ogen gooit de bijna 19 eeuwen oude vervangingsleer. De visie dat de kerk de rol van Israël heeft overgenomen. Inderdaad is een zeer kwalijke vrucht van deze visie felle Jodenhaat geweest. Maar afdoende is deze verklaring niet, omdat Jodenhaat er al voor het Christendom was. Andere denken aan jaloersheid op Israël en de Joden. Of de joden als zondebok voor eigen falen. Of het “anders zijn” van joodse mensen vanwege hun geloof. Een definitie die mij erg aanspreekt is die van drs. H.van Praag: “De antisemiet bevecht de intenties van JHWH”.

Dus de antisemiet is in opstand tegen JHWH, de God van Israël en zijn plannen en voornemens met Zijn volk Israël. Het speerpunt van de antisemitische golven die over de wereld gaan wordt gevormd door de radicale Islam. De jihadistische groepen die de wereld tot een onveilige plaats maken. Allereerst voor de Joden maar ook voor ons. Het is opvallend dat al die gruwelijke moordenaars het allereerst gemunt hebben op Israël en het Joodse volk en op Christenen. Eerst, in de jaren rond 1948 hebben Moslim Arabieren 850.000 Joden uit hun landen verjaagd. Nu zijn de Christenen het eerste slachtoffer in het Middenoosten. “Eerst de Jood en ook de Griek” voorzegde Paulus al. De islamitische vertaling van deze profetie van Paulus is de spreuk die onder de jihadisten populair is:

“Op zaterdag doden we de Joden en op zondag de Christenen”.

Waarom joden en Christenen samen het doelwit? Het gaat uiteindelijk om de komst van het Koninkrijk van God. Het kalifaat is waar niet alleen de jihadisten, maar de hele Islam naar streeft. Iran is met dat doel bezig met “de bom voor Allah”. Erdogan van Turkije is ook al een kalief. Hij werkt hard aan het herstel van het oude, grote Ottomaanse Rijk, dat tot 1918 regeerde over het hele Middenoosten, Noord Afrika en grote delen van Oost Europa. Dan hebben de jihadistische terroristen hun eigen kalifaat. Toch is er een grote overeenkomst. De IS, Boko Haram, al-Shabaab, en andere groepen strijden voor het kalifaat via geweld, een wrede, niets en niemand ontziende jihad. In Europa, ook in ons land, is de zogenaamde gematigde Islam bezig met de stille, steelse jihad. Zodra ze voldoende invloed en mensen achter zich hebben komt de sharia ook over ons. Erdogan is bezig met een listige politieke jihad waardoor hij veel invloed wint in het Middenoosten. We leven in een gevaarlijke tijd en in een gevaarlijk land.

Waar loopt het op uit?

We gaan een gevaarlijk jaar tegemoet. Wanneer is Iran zo ver met de productie van hun atoombom dat Israël het nodig vindt hun atoominstallaties te vernietigen? Wat zijn dan de gevolgen? Mahmoud Abbas is bezig om Israël via de VN of via het Internationale Strafhof aan te vallen. Om zo een Palestijnse Staat op de Westbank als springplank naar heel Israël te krijgen. Wat doet de VS? Velen vrezen dat president Obama, geen grote vriend van Israël, ditmaal een veto in de Veiligheidsraad van de VN zal weigeren. Dan komt er een staat die nu al door veel Europese landen erkend is en door het “parlement” van de EU hartelijk wordt omhelsd. Dan zal Hamas zeer snel die “Palestijnse Staat” overnemen. Het schieten op Israël zal, en dat (zeggen sommige optimisten) kan een voordeel voor Israël zijn. Want als een staat opeen andere staat schiet zal dat een casus belli (een wettige zaak voor oorlog) voor Israël zijn en dan kan Israël eindelijk van die zogenaamde Palestijnen af. Zeggen die optimisten. Of Hezbollah kan zijn zeer ruime voorraad raketten op Israël afvuren. Angstig opvallend is dat nu de VS, de EU, de VN en Rusland met een plan komen om Israël te dwingen zo’n terroristenstaat te accepteren. Over al die steun, die wij nu al geven aan de Palestijnse terroristen komt een zwaar oordeel van de HEERE, de God van Israël.

Ontkomen

Geeft de Eeuwige ons nog een laatste kans om te ontkomen? Alle tekens aan de wand spreken duidelijke taal. De golven van antisemitisme en Israëlhaat lopen onherroepelijk uit op een grote catastrofe. We weten dat de HEERE, de God van Israël, die ook onze God is, groot van geduld en vol van genade is. De deur naar verlossing staat meestal nog op een kier open. Nineveh (tegenwoordig Mosul) was ongeveer 28 eeuwen geleden een zeer zondige stad. De HEERE besloot die stad aan vernietiging prijs te geven. Maar HIJ gaf Nineveh nog 40 dagen uitstel te geven. Ze grepen hun kans, bekeerden zich allen en werden gered. Het Kanaän voordat Jozua en de Israëlieten het veroverden, was zeer goddeloos. Daarom zei God tegen Abraham dat zijn nakomelingen niet direct naar het Beloofde Land konden gaan. Kanaän kreeg nog 400 jaar uitstel en kansen zich te bekeren.
Pas na 400 jaar was “de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten vol” (Lees Genesis 15:13-16). Maar ook toen stond de deur op een kier. De stad Gibeon in Kanaän en Rachab uit Jericho grepen hun kans, sloten zich bij Israël aan en werden gered.

Een laatste voorbeeld:
In de eindtijd zal de strijd om Jeruzalem en Israël zich toespitsen. Eerst zullen de volken rond Israël en dan alle volken van de aarde Jeruzalem aanvallen. U leest dat in Zacharia 12:2-9. Dan is de HEERE van plan al die volken weg te vagen. Er staat: “In die tijd zal IK zoeken te vernietigen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken”. (Zacharia 12:9). “Zoek te vernietigen” staat er. Maar de HEERE doet het nog niet. Hij geeft die volken nog een kans. Wat gebeurt er? Jezus verschijnt dan op de wolken. Israël herkent Hem en komt tot geloof. De volken zien het ook en krijgen een laatste kans. Grijpen ze die kans? Nee, want in Zacharia 14 lezen we dat ze weer tegen Jeruzalem oorlog voeren. Dan komt de Here Jezus met grote pracht, macht en majesteit terug op de Olijfberg. Zal Israël bevrijden en Zijn Koninkrijk vestigen.

Wij leven in een tijd van laatste kansen. Laten we die in 2015 grijpen. Alleen dan kan er sprake zijn van een “Gelukkig Nieuwjaar”.

14 Reactie(s)

 
 
Geliefde broer Jan,

Bedankt voor deze heldere uiteenzetting. En waarschuwende woorden God's. We mogen in de schuilplaats des Allerhoogste ons verblijf hebben. En verwachten het Heil en de Zegen, alleen van boven.
Zegen, kracht en overwinning, voor de Gemeente God's, de poorten der hel kunnen ons niet overweldigen! We mogen door genade het eigendom van Jezus Christus zijn.
 
 
een duidelijke boodschap voor allemaal
gelukkig mogen wij weten dat de Heere ons zal behoeden voor de komende toorn over de wereld!!
Hij zal zijn bruid ophalen om met Hem te regeren!!
 
 
Bedank broerder Jan

Gelukkig zijn er nog mensen met een heldere kijk op de wereld, waar het meer onduidelijk is van wat er gebeurt.Ook dit volgende.
De jihadistische groepen die de wereld tot een onveilige plaats maken.
Het probleem is soms niet te denken en de andere kant op te kijken ,dan weer de waarheid onder ogen zien ,bedank,God heeft alles gemaakt we zijn in zijn hand.
 
 
Geliefde broeder,dank voor de goede uitleg vanuit Gods woord in deze donkere tijd,,samen kunnen wij in Gods kracht en van uit Zijn genade nog dat licht uitstralen in deze duisternis,,,do or gebed en juist nu pal achter israel te blijven staan.zolang totdat de Heere komt en Hij komt spoedig maranatha.ik wens u een gezegend 2015
 
 
Als je je op internet je bezighoudt met complottheorieë n over de Illuminatie en de Nieuwe Wereld Orde, krijg je al heel snel met antizionisme te maken in de trend van dat de Joden de wereld zouden willen overheersen. Ik vind dit een kwalijke zaak en daarom is het zeer verstandig om die complottheorieë n links te laten liggen.

Ik denk dat de erkenning van de Palestijnse Staat direct te maken heeft met de komst van de antichrist die vanuit het Hersteld Romeinse Rijk (E.U.) een vals vredesverbond met Israël zal sluiten. En dit kan al in 2015 of in 2016 al plaatsvinden. Terwijl zij zullen zeggen: Er is vrede en rust, komt er een plotselinge catastrofe, namelijk de rampspoed van de Grote Verdrukking!

Komend jaar hebben we in het kader van de 4 bloedmanen in 2014-2015 nog een zonsverduisteri ng op 20 maart 2015 en twee maansverduister ingen op Pesach 4 april 2015 en op het Tabernakelfeest 28 september 2015.

De Bloedmanen in 1948-1948 waren vlak na de oprichting van de Staat Israël, de Bloedmanen 1967-1968 vielen samen met de bevrijding van Jerusalem en zullen deze bloedmanen van 2014-2015 samenvallen met het verbond met de antichrist?
 
 
Het woord Antisemitisme komt oorspronkelijk van Sem de zoon van Noach. Uit het geslacht van Sem koos God in zijn ondoorgrondelij ke wijsheid een man Abraham. Uit Abraham heeft God zichzelf een volk " geschapen" let wel geschapen, want zowel Abraham als zijn vrouw Sara waren onvruchtbaar. Daarom noemt God het volk wat uit Abraham geboren is ook ZIJN EERSTGEBOREN ZOON!!!! Het was God zelf die Abraham zijn vruchtbaarheid terug gaf en zijn verbondszoon Izak geboren werd. Izak werd door God boven Ismael gekozen. Uit Izak, Jacob ( door God de naam Israël gegeven) is via Juda en David Jezus geboren , ( opmerkelijk is dat dit Gods ENIG GEBOREN ZOON is en ook door een scheppings daad van God geboren werd.) de verlosser der mensheid. Satan weet dit heel goed en probeert uit alle mogelijke macht de zijn ter beschikking staande boze machten en geesten in de lucht aan te wenden om Gods grote HEILSPLAN ongedaan te maken. God kunnen de boze machten niet vernietigen, bij de verzoeking in de woestijn is het satan ook niet gelikt om Jezus te verleiden, dus probeert satan nu wat God het liefste is ( zijn oogappel) te vernietigen. Bovendien als Israël vernietigd zou worden als volk, of weer het land uitgejaagd zou worden dan zou de profetie ban Jezus wederkomst op de olijfberg niet vervuld kunnen worden.
 
 
Bedankt Jan voor jouw duidelijke uiteenzetting over de huidige toestand in het Midden -Oosten; in het bijzonder Israel en de rest van de wereld.
De verbondseed die onze God met Abraham sloot ( zie Genesis12:3) is ook heden ten dage van kracht voor zijn nakomelingen Israel en de volken, die geloven in God en Zijn Zoon en daardoor geent zijn op de stam Israel.
Zegent gij Israel, dan zult gij gezegend zijn en dan zullen je rust, vrede, welstand, gezondheid, vreugde en blijdschap je ten deel vallen voor nu en tot in eeuwigheid.
Vervloekt gij Israel, dan zult gij vervloekt zijn en rampen, oorlog, angst, armoede, vernietiging etc. je overkomen. Het ergste is dat je de heerlijkheid van een eeuwig leven bij de Vader en zijn Zoon zult moeten missen.
Zegen of vloek; de keuze is aan u vanaf NU !!!

Beste Jan wees gezegend voor 2015 en de rest van de tijd, dat je bij God en ons zal zijn.
 
 
Volgens de Hebreeuwse kalender komt er een zonsverduisteri ng in september, precies op de dag van het Bijbelse bazuinenfeest. Dit najaarsfeest is nog niet vervuld. Overigens is deze zonsverduisteri ng ook in Jeruzalem zichtbaar.Mijn dank, M.van Dijk.
Het is allemaal wel angstig spannend.
Want al dat antisemitisme in Europa en de steun
aan het Palestijnse terrorisme vanuit veel landen van de EU
roepen om een ernstige reactie van de HEER, de God van Israël.
HIJ is een groot werk aan zijn volk begonnen en wee de landen/mensen
die dat tegenwerken. Dat draagt niets bij aan een "Gelukkig 2015"
In tegendeel.
Shalom

jvb
 
 
Geachte Heer van Barneveld.
Vorige week +_ 22 dec heb ik op deze plaats een aanvullend stukje geschreven over het ontstaan van Antisemitisme.
Dit heb ik geschreven als reaktie op uw weblog hierboven.
Mag ik u vragen is dit stukje niet goed aangekomen?
Of vind u het niet voor publicatie geschikt?
Of is dit schrijven niet conform uw visie op antisemitisme?
Of is deze invalshoek nieuw voor u en kunt u het gebruiken op uw website of in Israël actueel als artikel.
Gezien de lijn van uw verhaal is de oorsprong van het satanische tegenspel tegen de God van de schepping niet duidelijk, en dacht ik met mijn kennis een goede aanvulling te kunnen geven.
Ik vind het niet plaatsen dan ook erg jammer

Graag zou ik van u een reaktie ontvangen wat de reden is van het niet publiceren. Mijn e- mail adres is milhous@Zeeland net.nl met vr. Groeten Anna.
 
 
Beste Jan!

Vanuit Duitsland wil ik jou en jouw familie een gezegend en gezond 2015 toewensen. Ook veel zegen toegewenst op het werk, dat je zo intensief met zoveel wijsheid verricht en waar zovelen bij gebaat zijn en blij mee zijn. Hartelijk dank daarvoor!
Sinds ik middels jou Israel heb leren "kennen" is het leven voor mij veranderd. Alsof er een sluier is opgelicht.

Met een vriendelijke groet van DickyDag Dicky, een hartelijk shalom.
Moge de vrede van de HERE, de god van Israël je volgen in 2015.
Dank voor je bemoedigende mail.

Ook de vele trouwe bezoekers van onze site wens ik een Goed, Gezond, Gelukkig maar vooral een Gezegend 2015.

Voor u allen en Israël wens ik een jaar van SHALOM.

Jan van B.
 
 
Hallo,

Allereerst, bedankt meneer van Barneveld voor de mooie en duidelijke uitleg over de bijbels actualiteiten. Ik leer er erg veel van.

Hierbij een interessant nieuwsbericht van 2014 die ik graag wil delen.

http://www.nu.nl/buitenland/3965233/recordaantal-joodse-immigranten-israel-in-2014.html

Gods zegen
 
 
Allereerst de beste wensen voor 2015 jan, het belooft een spannend, belangrijk jaar te worden.

Bij de uitspraak “De antisemiet bevecht de intenties van JHWH” sluit ik me aan. Zelf zeg ik redelijk vaak: de Joden zijn niet teruggekeerd naar Israël vanwege de tweede wereldoorlog, maar de tweede wereld oorlog is geweest om de terugkeer tegen te verhinderen. Zo'n zelfde beeld zie ik ook bij het verhaal van Haman.

Onderlaatst las ik een artikel op NOS.nl, waarin Europa het Avondland word genoemd. Mijn interesse viel op dit woord avondland. Een korte zoektocht via Google gaf al snel de hierna volgende tekst uit de Naardense bijbel:

Jesaja – 43 : 5
Vrees niet, want met jou ben ik,-
uit Zonsopgang laat ik je zaad aankomen,
uit Avondland laat ik je samenstromen.

Interessant naar mijn mening.


http://nos.nl/artikel/2009182-duitsland-worstelt-met-anti-islambeweging-pegida.html

Groet Jan
 
 
Beste br. van Barneveld,

Graag wou ik van deze gelegenheid gebruik maken om extra een hart onder de riem van ISRAËL te zetten met deze tekst.
Alvast bedankt.

Gods bescherming
Maar gij, Israël, mijn knecht, Jacob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, gij, die Ik geroepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zeide: Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad - vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. (Jesaja 41: 8-10)
 
 
Ik heb een diepe zegen ontvangen toen ik aan het staren was naar een vlag van Israel op het internet. Vrede en tranen kwamen tegelijk en diep. Dit herhaalde zich in gesprekken met Joden.
Ik mediteer al 30 jaar, de laatste 14 in verbintenis met de R.K. Kerk.
Sataanse machten hebben mij jaren dagelijhks aangevallen. Met de hulp van gebed, een R.K. excorsist en diverse Paters is de rust nu sinds enkele maanden terug. Voor mij persoonlijk blijft het moeilijk, de oude profetieen, te koppelen aan het nu. Dat er koppelingen zijn is me duidelijk, maar welke? Als Bijbel leek een verschrikkelijk e puzzel, maar God schrijft zijn wet niet alleen in de Bijbel, maar ook in ons hart. Ik denk zelfs dat de geestelijke wet, die Hij in ons hart schreef, de Bijbel verklarend en begrijpelijk maakt. En niet andersom. Daarom bidt ik Lieve God, sta ons bij in Naam van Jezus, dat wij die U zegening mochten ontvangen, een mogen zijn met hart, verstand, en wet ( Bijbel). Dat onze onwetendheid een veilig onderkomen heeft in Uw verstand en Genade. Amen

Gezien de turbelentie in het weer, en de groeiende joden haat, de verhardingen van standpunten, van de afgelopen jaren, vrees ik en kijk ik uit naar de komende tijd. Het word alleen maar intenser in 2015.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven