Home Artikelen Geestelijk GOG Wat? Wie? Waar? Wanneer?

GOG Wat? Wie? Waar? Wanneer?

Putin bij de Kotel ( 2012 ) Klik voor ware grootte
Putin bij de Kotel ( 2012 )

Hoe krijgen we wat meer zicht op het turbulente wereldgebeuren? Wat wil Vladimir Poetin? Het herstel van de oude USSR? Loopt de venijnige strijd met de EU, de VS en de NAVO om de macht in Oosteuropa uit op WO III? De theorie dat Rusland het land Magog is dat onder leiding van een zekere Gog in de eindtijd een enorm leger aanvoert dat Israël binnenvalt is nog springlevend. Wie is die Gog? De vorst van Rosh (Rusland) of de grootvorst (kalief)van Mesech en Tubal, waarbij men Mesech en Tubal in Turkije lokaliseert?

Deze en nog meer vragen brengen ons in een doofhof van meningen, eindtijdscenario’s, onderzoeken en woordbetekenissen waardoor we meer verwarring dan antwoorden over ons heen krijgen. Toch moeten we aandacht geven aan het profetische Woord. We zullen dan ook wat nauwkeuriger kijken naar Ezechiël 38 en 39 waar de Gog-oorlog beschreven wordt. Misschien brengt dat onderzoek ons wat antwoorden op het “Wat, wie, waar en wanneer”. Dit artikel is voor een groot deel verschenen in het blad Profetisch Perspectief dat half december 2014 is verschenen.

Tsaar Poetinus

Vladimir Poetin werkte van 1985-1990 in Dresden in het toen nog communistische Oost Duitsland. Daarna werkte hij voor de KGB (Russische Geheime Dienst) tot hij in 2000 tot president van Rusland werd gekozen. In 2004 herkozen staat hij tot op heden aan het hoofd van Rusland. Hij was getrouwd met Maria, een vroom lid van de Russisch Orthodoxe Kerk. Ze hebben twee volwassen dochters, waarvan er een in Rotterdam woont. Poetin zelf werd in 1992 lid van de Russisch Orthodoxe Kerk. Toen, na de val van de USSR in 1991, kon dat pas. Belangrijke vragen zijn: Werkt hij aan het herstel van het oude USSR imperium? Of verdedigt hij alleen Rusland tegen een wilde uitbreidingsdrift van het Westen, van EU, VS en NAVO? Verzet hij zich tegen de manipulaties van het Westen in de Oekraïne of wil hij op z’n minst heel Oost Oekraïne inlijven zoals hij met de Krim heeft gedaan?

In 2005 sprak Poetin de Doema (het Russische parlement) toe: “De ineenstorting van de Sovjet Unie (1991) was de grootste geopolitieke ramp van de 20e eeuw”. Wil hij die ramp ongedaan maken? Of vreest hij oprecht dat het Westen uit is op WO III? Het Russisch wapenarsenaal wordt in elk geval sterk gemoderniseerd. Nieuwe kernwapens met bijbehorende raketten. EMP (Electro Magnetische Puls) wapens waardoor in een grote streek alle elektronica wordt plat gelegd. Maar ook de VS is druk bezig met dergelijk afschuwelijk wapentuig. We zitten middenin een nieuwe wapenwedloop!

Poetin, het Westen en Israël

Er is in Rusland nog veel antisemitisme. Tegelijk constateren we dat er in de EU-landen veel en zelfs steeds meer antisemitisme voorkomt. Joden haasten zich uit Frankrijk en de Oekraïne naar Israël. Ook in ons land voelen onze Joodse vrienden zich niet veilig meer. Schande over ons! De VS en het “Beest in Brussel” berokkenen Israël (en daardoor zichzelf) veel schade door de politieke en ruime financiële steun aan de terroristen van Fatah en Hamas. En het drammerige, gevaarlijke gezeur over een “Palestijnse staat”, die de “Palestijnen” zelf niet eens willen. Immers sinds 1937 hebben ze consequent elk aanbod en elke opening van Israël afgewezen. Gelukkig heeft de VN de “Palestijnse resolutie” eind december 2014 afgekeurd.

Een paar jaar geleden stond Poetin bij de (Klaag)Muur in Jeruzalem. Tot grote woede van Palestijnse leiders (nu zijn die nogal gauw kwaad) zei Poetin: “Hier zien we het Joodse verleden in de stenen van Jeruzalem gekerfd staan”. Waarmee hij de oude rechten van Israël op Jeruzalem benadrukte. Ik zie Koenders of Frederica Mogherini (de nieuwe dame voor buitenlandse zaken van de EU) daar nog lang niet bij de Muur staan en iets goeds over Israël zeggen. Uit Brussel hoor ik in het algemeen weinig positieve geluiden over Israël. Eerder gegrom over boycots, sancties en de beruchte Tweestatenoplossing. Poetin heeft ons ook gewaarschuwd voor het gevaar als we de Joodse-Christelijke wortels van onze cultuur loslaten. De EU en ook Nederland zijn druk bezig deze wortels definitief door te snijden.

Poetin fan?

Denk niet dat ik een Poetin-fan ben. Ik probeer alleen maar wat tegengas te geven tegen de anti-Rusland en de anti-Poetin winden die door veel van onze media waaien. “De beer in Rusland gromt” las ik in een politiek commentaar. Ook “het Beest in Brussel” gaat lelijk tekeer.

Nog een paar statements naast elkaar: Graag geciteerde Russische dissidenten klagen: “Poetin is een onderdrukkende dictator”. Veel inwoners van de EU mopperen: “In Brussel zetelen dieven die niet alleen ons geld maar ook onze nationale identiteit stelen”. Rusland moppert boos: “We worden door het Westen omsingeld”. Het Westen klaagt over de toenemende militaire plaagstootjes van Rusland. Het Europese Leiderschap Netwerk (ELN) houdt dat allemaal precies bij. Het Westen vreest dat Rusland Oost Oekraïne wil inlijven, zoals met de Krim is gebeurd. Rusland ziet de manipulaties van de VS en de EU rond de Oekraïne als een poging dat land binnen hun invloedsfeer te brengen. “Blijf van onze voortuin af” gromt de Russische beer. Een zeer gevaarlijke situatie.

Gorbatsjov, die de moed had om het IJzeren Gordijn opzij te schuiven waarschuwde bij de herdenkingsbijeenkomst begin november dat als het Westen zo doorgaat, de Koude Oorlog weer losbarst. Ook Henri Kissinger waarschuwde onze Westerse leiders in dezelfde geest als Gorbatsjov. Die Koude Oorlog, die in feite al aan de gang is, levert angstige spanningen op, die makkelijk kunnen escaleren. WO I begon 28.06.1914 met één pistoolschot op aartshertog Franz Ferdinand in Serajewo. WO II begon op 1.9.1939 toen Duitsland Polen binnenviel en Danzig bezette. Wat zal er gebeuren als het Westen Rusland ervan beschuldigt Oekraïne binnen te vallen? Of als de VS/het Westen Kiev gevaarlijke wapens levert, die de Separatisten en burgers in Oost Oekraïne doden? Het gevaar zit in een klein hoekje. We leven in een heel gevaarlijke tijd. Een tijd waarin we oordelen over onszelf gehaald hebben.

Gevaarlijke chaos

Een tweede gevaar. De hele Islam gonst van de kaliefen. Abu Bakr al-Baghdadi van de Islamitische Staat (IS) speelt momenteel een hoofdrol in de media en onder de radicale Moslims. Veel radicale splintergroepen in veel landen sluiten zich bij IS aan. 80% - 90% van de Turkse Moslim jongeren staan achter de IS en vereren de (zelf)moord jihadisten. Onze overheden slapen door. Laten alleen af en toe wat snurkgeluiden horen.

Vergeet de bedrieglijke dubbelrol van Turkije niet. Erdogan werkt snel en hard aan het herstel van het oude Turks-Ottomaanse Rijk. Turkije is inmiddels een felle vijand van Israël geworden. Zo hoort het onder de Islam. Dit land wint krachtig aan invloed in het Middenoosten. De uit Egypte verjaagde Moslimbroederschap, de moeder van alle Moslim terroristen, heeft onderdak en hulp in Turkije gekregen. Hun eerste doel is Egypte terug te winnen. Dus generaal al-Sisi te verjagen. Misschien is deze situatie een voorspel van de strijd tussen de “koning van het noorden” (Turkije?) en de “koning van het zuiden” (Egypte). Ook de toenadering tussen Turkije en Iran is opvallend. President Obama probeert goede maatjes met de ayatollah’s in Teheran te worden. Israël kijkt met argusogen naar deze gevaarlijke ontwikkelingen. Die strijd vindt u terug in Daniël 11:40-45.

Maar er staan meer kapers aan de kust van een Moslim sharia-kalifaat te wachten. Iran staat op het punt om hun moslim-bom af te bouwen. Als de VS Iran het groene licht geeft om hun plan, de bom, te voltooien, staat Israël er alleen voor. Het Joodse volk heeft een goed collectief geheugen. Ze weten dat, als een antisemitische machthebber dreigt Joden/Israël te vervolgen en te vernietigen, dat hij, zodra hij de macht daarvoor heeft dat ook onmiddellijk gaat doen. Dus Netanjahu zal dan, hoe voorzichtig hij ook is, iets moeten doen. Israël zal zelf dat “gevaar voor de wereldvrede” die moslim-bom, moeten uitschakelen. Nu slechts één profetie: “Zie IK ga de boog van Elam breken, de keur van hun gevechtskracht... IK zal hen verstrooien naar al deze windstreken” (Jerema 49:35,36). Elam is Perzië is Iran. De boogschutters van Elam waren in de oudheid bekend om hun bekwaamheid. Wat is vandaag de “keur van hun gevechtskracht”? Waarmee hopen zij Israël te vernietigen en hun Shiïetische Mahdi (Messias) zijn kalifaat te bezorgen? Zeker, met een atoombom.

Er zijn zelfs geruchten dat het shiïetische Iran en het soennitische Turkije gaan samenwerken. Wat moeten we hiermee? Eindtijdscenario’s? Misschien straks hierover nog even. “Eindtijddeskundigen” (er is maar Een Deskundige en dat is de HEERE) maken met hun verschillende scenario’s in boeken, tijdschriften, tv programma’s en in de sociale media op het internet de zaak alleen maar ingewikkelder. Wie is nu die Gog, die volgens Ezechiël 38 en 39 in de eindtijd Israël gaat overvallen? Volgens “eindtijddeskundigen” zijn er twee of drie kandidaten. De eerste kandidaat, Rusland, is sinds Poetin, weer volop in beeld. Ook Turkije speelt een toenemende rol in eindtijdscenario’s als het land Magog van de machthebber Gog. En de EU als het “Herstelde Romeinse Rijk”?

Dan is er de vraag naar het beruchte en gevreesde rijk van de antichrist. De Europese Unie doet als het“Herstelde Romeinse Rijk nog steeds mee als kandidaat voor dat monster. Tot nu toe horen wij alleen het griezelig gegrom van het “Beest in Brussel”. Ik schreef het al, Erdogan van Turkije werkt hard en efficiënt aan het “Herstelde Turks-Ottomaanse Rijk”. In die visie is niet het oude Romeinse Rijk het laatste wereldrijk, maar het Turks-Ottomaanse Rijk dat zo’n 400 jaar over het hele Middenoosten, Noord-Afrika en een groot deel van Oost-Europa heeft geheerst. Dat Turkse kalifaat is in 1918 door Engeland en Frankrijk verslagen. Probeert nu te herstellen van die “dodelijke wond” (zie Openbaring 13:1-4). Turkije speelt steeds meer een leidende rol in het Middenoosten.

Overslaan?

De verwarring wordt steeds groter. Dus maar stoppen? Maar die verwarring is ook wel Bijbels. Want de “vier dieren” die de grote wereldrijken uit de oudheid voorstellen (Daniël 7) en het ene dier dat die vier dieren in één is (Openbaring 13:4) komen uit een opgezweepte, woelige, onrustige volkerenzee. Verwarring alom. Dus maar stoppen met scenario’s? Het profetische Woord uit de Schrift maar overslaan? De Heere Jezus geeft ons een belangrijke hint waarom wij het profetische Woord goed moeten bestuderen. Hij zegt tegen zijn discipelen: “Nu zeg IK het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, jullie zult geloven dat IK het ben” (Johannes 13:19). Als we zien hoe profetieën vervuld worden geeft dat niet alleen inzicht in onze tijd, maar wekt ook geloof op. Zelf heb ik, aarzelend in mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam” (6e druk) gesuggereerd dat de EU door een verbond met de islamitische landen (Arabische Liga of de OIC) de wankele voeten van klei en ijzer van het beeld van Nebukadnezar (Daniël 2) zullen gaan vormen. Wordt dat het rijk van de antichrist? De EU is er slap genoeg voor en de Islam is al een eind op weg met de derde poging Europa te veroveren. De islamisering gaat in veel Europse landen wel erg ver.

Het profetische Woord moet in elk geval bestudeerd worden. Daarom gaan we nu wat nauwkeuriger kijken naar Ezechiël 38 en 39. Misschien vinden we daar wat antwoorden op het “wie, wat, waar en wanneer” van wat gebeuren gaat. Bovendien zijn er een paar bijzonderheden in de profetie die in veel scenario’s verwaarloosd worden. Dus maar niet “overslaan”.

Het verhaal van de oorlog

Een zekere Gog neemt de leiding van een enorm leger dat Israël binnenvalt. Wat andere volken en economische machthebbers beperken zich tot een slap commentaar. Opeens wordt het hele Gog-leger door een aardbeving en een tsunami vernietigd (38:19,20). Dit gebeurt op de “bergen van Israël” waar het leger van Gog ook nog onderling slaags raakt (38:21). Een grote natuurramp van regen, vuur, pest en bloed maakt een einde aan Gog. De HEERE heeft Zich “heilig in Israël” (39:7) bewezen. Israël is zeven jaren (39:9)druk bezig met het wapentuig te verbranden en zeven maanden (39;11,12) de lijken te begraven.

Opvallende zaken bij de Gog-oorlog

 • Islam
  Gog geeft leiding aan een leger uit landen die in onze tijd islamitisch zijn. We noemen: Perzen (Iran), Ethiopië (Soedan), Puteeërs (Libië), en vooral Turkije (inclusief een paar islamitische staten in het Kaukasus gebied. Nu vraagt men zich af of die, meest fanatieke moslim staten, wel onder leiding van een ‘verfoeide ongelovige’ uit het ‘atheïstische Rusland’ willen schikken.
 • Rusland of Turkije?
  Zouden al die islamitische landen niet veel liever onder een sterke Turkse kalief Israël gaan beroven en vernietigen? Er worden nog meer landen of volken genoemd in Ezechiël 38:1-6. Bet-Togarma, Mesech en Tubal, Gomer en Magog worden door onderzoekers allemaal in Turkije gelokaliseerd. Natuurlijk vinden aanhangers van de visie Rusland = Magog argumenten om die plaatsen Zuid Rusland en nog “verder in het Noorden” (zie 39:2) te plaatsen. Het argument dat Poetin die Gog is door het annexeren van de Krim een grote stap dichtbij Israël is gekomen, kan door beide partijen gebruikt worden. Dan is er nog de kwestie Rosh. Sommigen zien hier Rusland in. Het woordje Rosh schijnt wel 600x in de Tenach voor te komen en wordt 599 keer als ‘hoofd’, ‘top’, leider’’ zoals in Rosh Hashana (hoofd van het jaar) vertaald. Dus weinig kans op Rusland.
 • Vrede en rust
  Vier keer benadrukt de Bijbel dat Israël tijdens de Gog-aanval in gerustheid (38:8), vreedzaam en zonder veiligheidsmuur (38:11) en zonder zich te verdedigen in Israël woont. Vrede of de verwachte ‘valse vrede’?
 • Oorlog
  Israël heeft, waarschijnlijk een paar jaar voordat Gog en zijn bendes Israël overvalt, een oorlog moeten voeren. Er staat namelijk: “Een land dat zich van de krijg hersteld heeft” (38:8). Misschien is dat het moment waarop de “bergen van Israël” Gaza en een stuk van Jordanië bevrijd worden van terroristen. Efraïm met de stammen die erbij horen kunnen dan hun bezittingen weer in bezit nemen (Obadja:17). Nog een paar tekstgedeelten die op die oorlog kunnen duiden: Psalm 60:8-10, Psalm 80:3,4. Psalm 83 en Ezechiël 36:8-13.
 • Ontwapening
  Opvallend is dat het leger van Gog zo primitief bewapend is. Er zijn ruiters, ze dragen zwaarden (38:4), knotsen, speren, pijlen en bogen, schilden (39:9). Het meeste wapentuig is van hout. Dus geen wagens (Daniël 11:40) en geen “opspringende wagens”, “vlammende zwaarden en bliksemende lansen” (Nahum 3:2,3) waar men best modern wapentuig in kan zien. Of Joël 2 waar verteld wordt over “ratelende wagens die op de toppen van de bergen springen”. Waarschijnlijk is na de oorlog die we in punt 4 noemden, een verdrag opgedrongen, waarin algemene ontwapening afgedwongen wordt. Een “valse vrede’ dus. Vandaar dat Israël “onbezorgd, in gerustheid woont” (38:8).
 • Schatrijk Israël en rijke kooplieden
  Gog en zijn bendes komen “om roof te plegen, om buit te roven” (38:12). De machthebbers en rijken van de wereld sturen een boodschap naar Gog: “Komen jullie om roof te plegen... om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren... om grote roof te plegen?” (38:13). Er valt blijkbaar heel wat te halen in Israël.
 • De bergen van Israël zijn bevrijd
  De bergen van Israël zijn wat men tegenwoordig noemt “het hartland van Israël” dat opgeëist wordt voor een “Palestijnse staat”. Stamgebied van EfraIm, Juda en een deel van Manasse. De profetie zegt in dit verband dat Gog optrekt tegen “een land dat hersteld is van het zwaard bijeengebracht uit veel volken op de bergen van Israël” (38:8). Dus de Palestijnse Autoriteit en de terroristen zullen verdwenen zijn.
 • Eindtijd
  Deze Gog-oorlog zal in de eindtijd plaatsvinden. De profetie zegt tegen Gog: “Aan het einde van de jaren zult gij komen” (38:8). En: “Het zal gebeuren aan het einde van de dagen” (38:16). Sommigen denken aan het begin van het Duizendjarig Vrederijk, als de Here Jezus orde op zaken gaat stellen op deze aarde. In die tijd zal er echt nog wel verzet zijn tegen het Koninkrijk van de Heer. \het zal best wel wat tijd kosten totdat de “zwaarden omgesmeed zijn tot ploegscharen” (Jesaja 2:4).

Advies van de Heere Jezus

De Heiland besluit zijn rede over de “grote verdrukking” (Lukas 20:36) met een bemoediging: “Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt”. En: “Waak dan altijd en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen”

13 Reactie(s)

 
 
Persoonlijk denk ik dat het onbezorgde leven in Israël vlak voor de Gog-Magog invasie het resultaat is van het valse vredesverbond dat Israël met de antichrist zal hebben gesloten, mogelijk na een oorlog met de omringende landen volgens Psalm 83. Is dit nu waarvan de mensen zullen zeggen alles is vrede en rust en dat dan het plotselinge verderf over de wereld komt?

Hoe dan ook denk ik dat deze invasie zal gebeuren tijdens de Grote Verdrukking en verder zal uitlopen op de laatste veldslag Armageddon. In Ezechiël 38:18-23 worden ook enorme aardbevingen en andere vreselijke natuurrampen beschreven, gebeurtenissen die samenvallen met de Bazuinen- en de Schalenoordelen uit Openbaringen wanneer enorme aardbevingen de gehele wereld zullen teisteren en vuur gemengd met zwavel op de aarde zal neerdalen.
 
 
Ja, hr. Van Barneveld, er zijn gegadigden genoeg voor de eindstrijd. Veel wordt er gespeculeerd, maar het Woord van de Heere, waar u steeds naar verwijst, is wel de veiligste onderzoek methode. Waar u mee eindigt, nl. dat we moeten ontvluchten is ook door de Heere Jezus gezegd, Bid dat uw vlucht niet geschiede des winters of op een sabbat Math. 24:20. Dat er gevlucht zal moeten worden is daarom een waarschuwing, en de tijd waarop is ook gegeven. Een sabbat in de winter! Een verboden (ongeoorloofde) reistijd in armzalige, (onbeschermde?) omstandigheden.
Zorg dan dat u bereid bent en leg uw klederen klaar zodat u niet naakt hoeft te vluchten gelijk de onwetenden! Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie. Openb 16 : 15
 
 
beste broeder jan

ik las net op www.nu.nl dat ban kimoon palestina zal gaan erkennen in april
2015

het gaat nu echt hard met de tekenen van de eindtijd
shalom

http://www.nu.nl/buitenland/3967789/palestina-volgens-ban-ki-moon-april-lid-van-internationaal-strafhof.html
 
 
Beste Jan!

Gisteren was er een onvervalste anti semitische aanslag vanuit de Islam op onschuldige burgers in Parijs, verschrikkelijk , ik moet je bekennen, dat ik er helemaal naar van ben en velen met mij.
Wat afschuwelijk is daarnaast , is, dat de media al direct na de ontknoping ,imans en andere moslims op tv podium gaven, te vertellen, dat dit niet hun islam is, integendeel. Terwijl we er van uit mogen gaan, dat wie de Koran naleeft, zonder passages weg te strepen, wel degelijk weet van de hoed en de rand, hoewel niet alle moslims even fanatiek zijn.
Maar een uiteenzetting over die steeds maar toenemende Jodenhaat (in grote mate in Fr) blijft/bleef achterwege.
Ja, Esther Voet (cidi) kon wel bij Nieuwsuur gisteravond vertellen over het anti semitisme in Frankrijk en de verdubbeling van het aantal Joden, dat weggegaan is uit Frankrijk, naar Israel, deze kleine Exodus zal in dit nieuwe jaar blijven doorgaan. En ja Jan, jouw woorden komen alweer uit.
Zie, hoe Fr er aan toe is nu, dan moet ik denken aan: Joden weg, zegen weg!
Enfin, woorden schieten te kort in mijn geval,
Ik ben opnieuw begonnen, passages te lezen uit Uit Sion's wil niet zwijgen!
Ik ben altijd blij, even mijn verdriet bij jou te kunnen ventileren en troost te vinden in alle artikelen van jouw hand. Moge het je gegeven zijn, nog heel lang met dit werk te kunnen doorgaan.

Metvr. groet van Dicky
Beste Dicky,

Dank voor je reactie.
Voor mij een beetje bemoedigend.
Daarvoor hartelijk dank.

Wanneer komen er demonstraties voor de miljoenen vluchtelingen uit Irak en Syrië?
En voor de gruwelijke slachtpartijen van Boko Haram in noord Nigeria?
En voor Israél, dat al jaren vecht tegen het Moslim terrorisme dat Israël teistert?
Een beetje hypocriet gedoe van onze politieke leiders.

Overigens, mijn boek, "Eindtijd, Israël en de Islam" is ineens weer erg actueel geworden.
Ik leg uit dat al dat geweld de derde overval van de Islam op Europa is.
Het beleg van Wenen dat, als ik me goed herinner, door de Poolse koning Jan Sobieski in 1683 is ontzet.
Door de dappere medewerking van onze politieke leiders dreigt de derde overval van de Islam op
West Europa te lukken. Wee onze kinderen en kleinkinderen.
Lees allemaal maar in dat boek.

shalom

jan van B

 
 
De afgelopen weken heb ik mij verdiept in het boek openbaring. Daar wordt ook over gog gesproken in aansluiting op het duizendjarig rijk. Is dat ook een eindtijdscenari o, die deze verzamelde macht, dus juist daar plaatst, dus aan het einde van het duizendjarig rijk, wanneer de satan voor een korte tijd wordt losgelaten? In dat licht is de periode van vrede en rust en ontwapening, waarover de bijbel spreekt, dus ook heel goed te plaatsen. Dank voor uw reactie.Voor Jm.
Dank voor je reactie plus vraag. Inderdaad staat ook in Openbaring 20 weer een aanval van Gog en zijn bendes op Israël beschreven. Opvallend is het TEGEN ISRAËL. Altijd tegen Israël. Ook de terroristen in Parijs moesten nog even laten weten dat het tegen Israël gaat. Vandaar de geplande overval op de Joodse winkel. Opvallend was dat de synagogen zaterdag dicht moesten blijven vanwege het gevaar. Maar de moskeeën waren de dag daarvoor open!
Nu je vraag.
Ik geloof dat er twee aanvallen van God bedoeld worden in de Bijbel. De eerste (Ezechiël 38 en 39) vlak voor het begin van het Duizendjarig Rijk en de tweede (Openbaring 20) vlak erna. Satan wordt dan losgelaten om de volken te testen. Waren ze tijdens het Vrederijk van harte gehoorzaam aan Gods wetten of gedwongen? Daar lees je over in Psalm 2.
Die test maakt duidelijk dat ze nog steeds keihard in opstand waren tegen de Almachtige en dat, zoals altijd, op Gods volk afreageren.

Shalom

jvb
 
 
Ook ik ben geen Poetin fan. Maar... een klein beetje sympathie heeft hij toch wel gekregen. Als ik zie hoeveel beloften het Westen ten opzichte van hem heeft gebroken en hoe ze steeds verder oprukt naar de grenzen van Rusland, dan denk ik dat we de ellende niet aan Putin, maar aan onze Brusselse leiders te danken hebben. Als EU -leiders heulen met de corrupte Oekrainers, kan ik me de aversie van Poetin zeer goed voorstellen. De EU stelt zich immers zeer bedreigend op.
Laten we ook niet vergeten, dat we een gezamenlijke tegenstander hebben: de islam. Poetin doorziet de gevaren van de oprukkende islam 10 keer beter dan de "politiek correcte" EU leiders. Wat mij ook opvalt is dat er steeds met twee maten wordt gemeten. Waarom steunt Amerika de rebellen in Syrië en wordt dat in de regel omschreven als 'goed' , maar mag Rusland geen rebellen steunen die zich afkeren van het corrupte regime in Kiev? Dat wordt immers negatief geduid.
Kiev wil niets liever dan de EU betrekken bij haar strijd tegen Rusland. Het is vreemd om vast te stellen, maar op dit moment zijn de uitgangspunten van Putin meer in overeenstemming met de bijbel, dan de uitgangspunten van het Beest in Brussel. Soms kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de EU leidslieden niets liever willen dan Europa zo snel mogelijk ombouwen tot Eurabie.
Voor 1234Johan,

Onze dank voor je uitvoerige en nuchtere politieke analyse over de Oekraïne kwestie. Jij komt inderdaad tot de conclusie dat veel van de schuld van de spanningen en het uitbreken van Koude Oorlog II in Brussel ligt. Het gevaar van een oorlog is heel reëel. Wat doen wij eraan, behalve gebed? Het is, zoals ik herhaaldelijk in mijn boeken en in artikelen heb geschreven: OPWEKKING OF OORDEEL. En een regering of minister van BZ die zich achter Israël opstellen. Dat betekent twee grote wonderen van God en grote genade van God.
shalom.
JvB

 
 
Misschien is het zo dat Poetin de oude USSR wil herstellen , dat zou best kunnen. Ik vraag me af of dat zo erg is. Mijn familie woont in Wit-Rusland en ze hebben het er fijn. Zelf ben ik daar ook geweest. In de tijd van de USSR was het geen kommer en kwel. Bovendien was het beslist niet zo dat je meteen opgepakt werd als je ergens een openlijke mening over had. Dat is ons wijs gemaakt door onze eigen westerse propaganda. Volgens mij leven we hier binnenkort in een soort DDR.
In Wit-Rusland wonen nog steeds heel veel joden ; openlijk en in vrijheid !
Ook is er algemene godsdienstvrijh eid ; mijn familie gaat daar gewoon naar een pinkstergemeent e.
Dan hier in Amsterdam, waar per definitie elke jood met een kipa zal worden bespuugt.
Het heeft allemaal niets met de islam te maken , zo houdt men ons voor.
Misschien wel toeval..,maar het volledige Joodse stadshart is letterlijk verdwenen ; een Stopera bedekt de grond. Steeds vaker twijfelt men aan de moord op o.a. zes miljoen joden. Nog even en dan lijkt alles bedekt ; als een soort fabel.

Michael Shabbatsvierder .


Hartelijk dank, Michael ("Wie is als God" betekent je naam) voor je interessante en verhelderende reactie.

Het is goed om de zaak ook eens van die kant te bekijken. Zelf heb je jaren in Mokum gewoond en gestudeerd. Ook heb ik meegewerkt met de vereniging "tot Heil des Volks" in de Jordaan. Heel gezellig en heel positief. Ik hield van de stad. Helaas is dat nu voorbij. Je begrijpt zeker wel waarom ik me grote zorgen maak over ons land. En nog meer over Frankrijk. Inderdaad vertrekken veel Joodse mensen naar Israël, ook uit ons land. Joden weg, zegen weg.

Met een hartelijk shalom

jvb

 
 
goed artikel en een goede analyse
zoals de koning van het noorden erdogan versus de koning van het zuiden el siss
is mogelijk? God weet het
of het Ottomaanse rijk de hoofdwond is kunnen we denk ik uitsluiten omdat de 2 beesten levend in de poel van zwavel en vuur worden gesmeten
en gog zal sterven op de bergen van Israel
dus turkye en iran en soedan en libye en andere bondgenoten zullen verzameld worden op de bergen van Israel en sterven door een grote aarbeving , tsunamis , vuur , zwavel , door hun eigen zwaard, pestziekten enz....
en dan pas begint het zeven jarig verbond en komen de 2 beesten op hun hoogtepunt van de eindtijd
wat die hoofwond is , is ook voor mij nog even koffiedik kijken je hebt er wel 100den filosofieën over en ander meningenBeste Ludwig,

Dank voor het delen van jouw visie.
Andere meningen en uitleg zijn prima, want het scherpt je denken over je eigen uitleg.
Shalom

jvb
 
 
Hallo Jan
De in Daniel 7 vermelde fase van het statenbeeld, ijzer vermengd met leem, kan wel degelijk worden gezien als een vermenging met een vreemde cultuur, met name de Islam, maar die nu eenmaal niet aan ijzer, de oorspronkelijke cultuur, hecht. Zelfs de nog te verwachten fase van de tien tenen bestaan uit dezelfde samenstelling. Waar dit op uitloopt zien we wellicht in Openb.6:4, in de ruiter op het rode paard, die duidelijk een burgeroorlog beschrijft, waaruit blijkbaar die tien tenen uit ontstaan, die dan later op een uur hun macht aan "het beest" geven. Ook in die periode vinden we de massale slachting onder hen die in die tijd het Woord aannemen, Openb.6:9,7:9-17 en dat is dus nog voor de grote verdrukking voor de Joden, Openb.13.
Wat de inval van Gog betreft, moeten we toch even opletten. In Ezechiel wordt met geen woord gerept over de wereldmachten die in Daniel worden beschreven en die aan de macht zijn gedurende de tijd dat Israel Lo-Ammi is. In de tijd van Ezechiel was en is dat niet meer zo, en dat plaatst de gebeurtenis in ieder geval na de val van Babylon. Ook vinden we direct na de val van Gog en zijn trawanten de herbouw van de Tempel in het vrederijk. Dus hierna is geen "Babel" meer te vinden!
 
 
De eerste ruiter op het witte paard met een pijl-en-boog is de antichrist die aan de macht komt, overwint en het valse vredesverdrag met Israël tekent. Op dat moment dat zij zullen zeggen: "Er is vrede en rust", komt het verderf en dat is dan de tweede ruiter op het rode paard. Met daarna een zeer grote hongersnood en pandemieën. Dit is eigenlijk de Nieuwe Wereld Orde in een notendop en speelt allemaal af in de eerste 3,5 jaar van de laatste 7 jaar voor de Wederkomst van de Heere Jezus.
 
 
.Donderdag 5 Febr. 2015 Reformatorisch Dagblad:

Dr.C.S.L. Janse: Israëlliefde mag best een tandje minder......

Dit schrijft hij in zijn nieuwe boek: De Refozuil ondervuur.

Onbegrijpelijk in een tijd waarin het antisemitisme zo toeneemt.

Broeder, misschien kunt u op hem reageren,ik weet niet of u deze mail moet plaatsen, uiteindelijk wil ik hem niet zwart maken, maar oh die verschrikkelijk e arrogantie!
Mijn nichtje is net terug uit Auschwitz, toen ze daar was kon ze niet meer stoppen met huilen, zo schreef ze me, het ging alle waanzin te boven. Ze werkt voor Christenen voor Israel, en probeert op de scholen de kinderen bewust te maken wat antisemitisme is, en hoe dit te stoppen. Voor haar ook ontmoedigend dat een man als hij dat schrijft terwijl de Joden nu opnieuw weg vluchten uit Europa, een Refobroeder.....
 
 
Beste Jan v B,
Als nieuwkomer op deze site weet ik nauwelijks iets over M.O. politiek. Wel volg ik via F7 al meer dan een jaar uw bijbelstudies waar ik veel mocht van opsteken. Door Gods Woord bij de huidige politieke ontwikkelingen kon ik meer met Gods Visie toegerust worden. Als Belgische hoor ik ook in Antwerpen over toenemend geweld tegen Joden. En openlijke doodsbedreiging en van politieke en religieuze leiders rond Israël. Erger vind ik de openlijke uitspraken dat Israël onrechtmatig in hun nieuwe land gekoloniseerd is. Zij vormen een gevaar voor de omringende buurlanden. Hoe kan dat? Een landje dat nog kleiner is dan België met slechts 6 miljoen inwoners tegenover een 30-tal grote Arabische landen rondom? De grootste bedreiging van dit volk is dat God zelf met hen is. Dat Hij zelf hen plant, voedt, zegent en uitbreidt. De vele onjuistheden over de moderne ontstaansgeschi edenis van Israël zijn niet meer te tellen. Ik las ooit het boek Exodus van Ullrich. Open Doors en andere hulporganisatie s lichten ons in over toenemend geweld tegen christenen in vele landen buiten West-Europa. Zijn wij westerlingen al klaar om te lijden? Zijn we voldoende toegerust als De Grote Verdrukking onverwachts komt?
MB
 
 
Geachte heer van Barneveld,

Ik volg vaak uw programma op de TV (Family 7) en ben zelf een Messiaanse Jood, Kwam op deze site door mijn vraag over Mesech en Tubal. Volgens mijn informatie wordt er met Tubal de Tubalari bedoeld, de oorspronkelijke bevolking van (Russisch) Siberie.
Is dit een interessante stelling?
mvg
RBeste Richard,

Een hartelijk shalom.

Ik heb nog nooit van de Tubalari gehoord.
De meeste volken, behalve de Perzen (Iran), de Ethiopieërs en mensen uit Libiä (Put) vindt men de volken die genoemd worden in Eze. 38:1-6 in Turkije en het Kaukasus gebied.
Er zijn twee 'sollicitanten' voor Gog, namelijk een leider van Rusland dat dan Magog wordt en een kalief van Turkije waar Erdogan hoge ogen naar gooit.
Ik waag me niet verder aan speculaties.

Shalom

JvB
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven