Home Actueel Nederland OORLOGEN - Vijf waarschuwingen

OORLOGEN - Vijf waarschuwingen

Essalam moskee in Rotterdam Klik voor ware grootte
Essalam moskee in Rotterdam

Interessante tijden

Als Chinezen elkaar verwensen zeggen ze soms: “Ik wens u interessante tijden toe”. We leven echt wel in interessante tijden. Inderdaad angstig interessant. Wel vijf actuele, dreigende oorlogen of andersoortige rampen dreigen over ons in het Westen te komen.

En de kerk, die geestelijk over een land hoort te waken, de kerk, zij slaapt rustig door. Als in een droom babbelend over allerlei kleinigheden. Onze overheden hebben zich allang overgegeven aan de stille Islam, die net zo hard als de gewelddadige jihad streeft naar een wereldwijd kalifaat. Er komt een tijd dat uw kleinkinderen met een hoofddoekje naar school gaan en dat Christelijke symbolen, zoals een kruisje in het openbaar verboden worden.

Maar eerst zal van minaretten in dorpen en steden de azam, de islamitische oproep tot gebed over Nederland klinken. De naam van de godheid van de Islam zal dan over ons land worden uitgeroepen. Allah is groter (dan de God van Israël, dan de Schepper van hemel en aarde en dan zijn Zoon, Jezus Messias).

Zo wordt ons land dan geestelijk geclaimd voor de Islam. De regering zal dan de rest van de overgave regelen. In Frankrijk gaat het al met een sneltreinvaart die kant op.

Voorpostengevechten

Misschien is er hier en daar een moedige politieke leider die pittig tegengas geeft. Bijvoorbeeld Stephen Harper, de Minister President van Canada, die onlangs opmerkte: “De internationale jihad-beweging heeft (ons) de oorlog verklaard”. Oorlog aan iedereen die niet denkt zoals zij en aan landen die waarde hechten aan vrijheid, openheid en tolerantie. Maar zijn opmerking dat we dit “in overeenstemming met onze bondgenoten moeten doen” snijdt nog geen takje hout van een berk af. Immers die bondgenoten hebben zich al overgegeven aan wat onze politieke leiders noemen de “echte, gematigde Islam”. Zij roepen in koor: “Die terroristen hebben niets te maken met de echte Islam”. De Duitse kanselier Merkel zingt mee. Zij verzet zich fel tegen PEGIDA (Patriottische Europeanen Tegen de Islamisering van het Westen) die met grote aantallen rustig en zonder veel geschreeuw regelmatig demonstreren tegen de islamisering van Duitsland.

En dan de Franse premier Hollande die roept dat de terroristen die onder het schreeuwen van “Allahu Ackbar”, de mensen van Charly Hebdo in koelen bloede vermoordden niets te maken hebben met de echte Moslim religie. Wat een geruststelling dat we dergelijke Islamkenners als leiders hebben. In Frankrijk wordt racisme voornamelijk gezien als islamofobie, waaronder in de praktijk iedere negatieve uitspraak over de Islam, de Koran en/of moslims strafbaar is. Monddood wordt elke kritiek. Als er iets gezegd wordt dat Moslims niet bevalt rennen ze naar de rechter en roepen: “Racisme”. Publieke kritiekmop de Islam is immers strafbaar en ook nog gevaarlijk.

Onze leiders en veel media passen wel op dat ze iets zeggen dat Moslims niet bevalt. Ze roepen luid en hartelijk over “vrije meningsuiting”. Daar demonstreren ze heldhaftig voor. Maar Wilders wordt monddood gemaakt, ook door de pers. In de Tweede Kamer wordt hij door spierballen-Samson bijna uitgemaakt voor terrorist. Schandelijk. Het verbaast mij dat niemand een interruptie plaatste door te zeggen dat zoiets echt niet kan. Pechtold probeerde met een vals grafiekje de Islam ter wille te zijn. Hij werd snel ontmaskerd en zo voor schut gezet. Maar zo wordt wel de weg gebaand voor een verder gaande islamisering van ons land. We zitten middenin voorpostengevechten die we aan het verliezen zijn.

Vijf gevaren

Gevaar 1. WO III

In mijn vorige artikel “Gog, wie, wat, waar en wanneer?” heb ik gewezen op het gevaar dat de Koude Oorlog II snel kan uitbarsten in WO III. Het rumoer rond de terroristische moordaanslag op Charlie Hebdo heeft de aandacht even afgeleid van de Koude Oorlog die de EU en Rusland voeren. De EU is bezig een legertje tegen Rusland op te zetten. De Russische beer blijft grommen. Wat gaat de regering van de Oekraïne in Kiev doen? De Krim ver- of heroveren op Rusland? Als dat gebeurt hebben we wel 1000 verpleegsters als Florence Nightingale nodig om de gewonden van deze Krimoorlgte verzorgen. De situatie is buitengewoon gespannen.

Wat is President Obama van plan? Hij zal de geschiedenis van de VS toch niet willen ingaan als een president van alleen maar mislukkingen? Hij blijft Israël prikkelen en ergeren. Nu door een aantal Palestijnen uit Jeruzalem op te leiden als bewaker van de Amerikaanse Ambassade in Tel Aviv. Tegen eerder gemaakte afspraken met Israël in. Zie verder mijn artikel dat kort na 31.12.2014 op deze site werd geplaatst.

Gevaar 2. Verstandige ratten.

Het gezegde “de ratten verlaten het zinkende schip” zal je zeker bekend zijn. Verstandige beesten! Nu is het ver, heel er van mij om Joden te vergelijken met ratten. Maar het juiste gevoel voor gevaar hebben ze wel. Sinds 2013 zijn er al zo’n 100.000 Joden uit Frankrijk vertrokken. Uit angst voor het toenemende antisemitisme en het Moslim terrorisme. Niet allemaal naar Israël. Ook gingen veel Franse Joden naar de VS en naar andere Europese landen. Van de Engelse Joden is 45% van plan te emigreren. Het zinkende schip Europa wordt verlaten door de Joden. Joden, die eeuwenlang een positieve en zegenrijke inbreng hadden in onze cultuur. Joden weg, zegen weg. Synagogen dicht, moskeeën open en kerken lopen steeds verder leeg. Het goddeloze Nineveh uit de Bijbel kreeg via de boodschap van de profeet Jona nog 40 dagen uitstel. Zij pakten hun door God gegeven kans en werden gered. Het Nineveh (Mosul in Irak) is door ISIS onder de voet gelopen en een sharia stad geworden. Wat gaat er met het Nineveh-EU gebeuren? Er is nog kans om gered te worden van komende catastrofen.

Gevaar 3. Oorlog met de radicale Islam

Een Amerikaanse inlichtingendienst Stratfor waarschuwt dat de bedoeling van de jihadistische aanvallen en dreigingen tot doel hebben Europa te destabiliseren, uit het evenwicht te brengen. Stratfor suggereert het volgende scenario: Jonge Moslims wordt steeds meer geradicaliseerd. Hier en daar aanslagen voeren de spanningen tussen de autochtone bevolkingen en moslims steeds meer op. Denk aan PEGIDA in Duitsland, het Front National in Frankrijk en de PVV in ons land. De provocaties uit (geradicaliseerde) Moslimhoeken nemen toe. Denk aan de banlieus (arme buitenwijken in Frankrijk) en de no-go moslimwijken in ons land. Tussenkomst van politie en leger zullen meer Moslim jongeren aantrekken. Ook het feit dat het Westen geestelijk een hol vat is werkt mee aan de islamisering van ons land. Kerken hebben nauwelijks enige invloed en nog minder wervingkracht. Dat leidt tot nog meer de toenemende invloed van de Islam op het maatschappelijk leven in deze landen. Dan komen er steeds meer explosies. Uiteindelijk tot WO III tussen het Westen en de Islam. Lieve mensen, ik schrijf dit met intens verdriet in mijn hart. Het is voor ons land en vooral voor de kerken: OPWEKKING of OORDEEL. Rest op dit moment alleen intens gebed.

Israël

Israël heeft al sinds 1948, toen de staat Israël opgericht werd, te maken met een strijd tegen Islamitische krachten en Moslimlanden. Door oorlog, door terrorisme en internationale organisaties roepen ze: “Weg met Israël”.

In Israël leven ongeveer 1,5 miljoen Moslims. Meest Arabieren. Al ruim 65 jaar gaat dat betrekkelijk goed. De Israëlische Moslims en Christen Arabieren genieten van de gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, uitkeringen, vrijheid en ze mogen stemmen en hebben toegang tot rechtbanken en diverse hoge functies in het maatschappelijke leven. Er zijn wel wat voorwaarden en beperkingen voor Moslims: Moslims mogen zich niet bewapenen, mogen zich niet haatdragend uiten, moeten zich onderwerpen aan het recht van de staat Israël en moeten onderwijs van de Israëlische staat volgen. Wel hebben ze stemrecht en hun eigen politieke partijen en vertegenwoordigers in de Knesset.

Op 17 maart zijn er verkiezingen in Israël. Als centrum-links wint komt de beruchts Tweestatenoplossing weer aan de orde. Een Palestijnse staat in Gods land, in Judea en Samaria. Dat is een zeker recept voor oorlog. Nafatli Bennet, van de partij Joods Tehuis, wil een deel van Judea en Samaria (Westbank) annexeren. Moshe Feiglin en zijn medestanders willen heel Judea en Samaria annexeren. Als dit gebeurt zullen terroristische Israëlhaters onder de “Palestijnen” het gebied moeten verlaten en anderen zullen zoals hun broeders-Arabieren in de staat Israël dezelfde rechten en plichten gaan genieten.

Gevaar 4. Israël en haar vijanden

Oorlog om en met Israël in het Middenoosten. Iran zal inmiddels wel klaar zijn met een paar bommen voor de Islam. Zij zullen niet aarzelen die op Israël af te vuren. Israël zal dat voor willen zijn en de atoominstallaties in Iran preventief aanvallen. Een situatie die waarschijnlijk zal escaleren. Zelfs tot binnen de grenzen van de EU. Ook Turkije wordt een belangrijker speler in het Middenoosten en tegen Israël. Men verwacht dat Turkije binnen afzienbare tijd tegen Jeruzalem zal optrekken om, zoals men zal zeggen, de stad tegen het Zionisme voor de Islam te bewaren. Zo zal Turkije zijn leidende positie binnen de Islamitische wereld versterken.

Dan zijn er Hezbollah en Hamas, die liever vandaag dan morgen beginnen met hun rijke voorraad dodelijke vernietigingswapens op Israëlische burgerdoeleinden af te vuren. Graag zullen zij hun vrouwen en kinderen inzetten als levende schilden. Foto’s van jammerende vrouwen en vaders die hun bloedende kinderen naar een ambulance dragen zullen het Europese antisemitisme doen oplaaien. Maar Israël moet zich verdedigen en de vijandelijke installaties en voorraad raketten vernietigen. Zal de EU ingrijpen? Dit zal een heftige reactie van de HEERE, de God van Israël veroorzaken. Immers, de oorlog is een geestelijke strijd. Een strijd om het komende Koninkrijk van God. Daarom keren Joden terug naar het Beloofde Land. Zo staat het in het Woord. Daarom is die strijd om Jeruzalem. Vanuit de Heilige Stad zal de Messias en niet de Islamitische Mahdi, over de wereld heersen en (eindelijk!) vrede en gerechtigheid brengen. Voorbereidingen van Zijn komst zijn in volle gang. Dat leest u in het profetische Woord van de Heilige Schriften. God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en doet ook precies wat Hij heeft gezegd. De tegenstand tegen het werk van de God van Israël is voor de HEERE een casus belli.

Gevaar 5. De Economie

Het verhaal wordt te lang om nog diep in te gaan op de door economen voorspelde diepe recessie die over de westelijke wereld gaat komen. Bezuinigingen, diefstal van onze spaartegoeden, problemen in de zorg, de EU die nog dieper in onze beurzen zal graven zullen voor grote onrust en opstanden en rellen zorgen in onze steden.

Te somber?

Niet somber maar helaas realistisch. Maar nog niet te laat. Prayer changes things, is een Engels gezegde. Ook een flinke, positieve steun aan Israël is van groot belang. Temeer nu de steun van evangelische Christenen door de invloed van de vervangingsleer een beetje afbrokkelt. Vooral in de VS. Maar het is altijd een gideonsbende die het gevaar en de vijand overwint. Met Gods hulp. Shalom.

18 Reactie(s)

 
 
Het doet me goed dat ik de alarm trompet, door u Jan geblazen, hoor. Ondanks de sombere berichten, welke wij horen, gaan we hoop ik een Gideon's bende vormen. En houden God's plan en doel met ons leven, deze wereld voor ogen. Mogelijk en hopend gaan er nog zielen gered worden, ook in Europa, wanneer de Heer des oogste's ons dringend roept om te staan aan Zijn zij, mogen we die taak (hoe klein ook) gaan vervullen. Het geldt immers Zijn schat en eer. Gebed kan zeker mens en situatie wijzigen/veranderen. Want de nacht is ver gevorderd,en de dag komt, dat de Here zelf voor Zijn volk zal strijden, en wij stille kunnen zijn. Laten we wachten op onze Jezus de Messias, en zelf geen gouden kalf gaan maken, of ander goden gaan dienen. Verder is 't van belang dat wanneer er gejuich weerklinkt, dit kunnen onderscheiden uit welke bron dit gejuich komt. Tevens is het van belang, nooit de goede daden aan ons verricht te gaan vergeten, en strijdbaar te blijven.

Moge de Here u zegenen en behoeden, voor alle soort van kwaad.
Veel dank voor uw bemoedigende reactie.
In al dat negatieve en soms angstige wat er gebeurt mogen we niet vergeten wat de Here Jezus
ons adviseert in Zijn rede over de eindtijd:
"Waakt altijd en bidt dat jullie instaat zullen zijn te ontkomen aan alles wat gaat gebeuren en
gesteld te worden voor het Aangezicht van de Zoon des mensen" (Lucas 21:36)
Shalom
jvb
 
 
Ik ben het eens met de strekking van het verhaal. Het enige wat ik enorm belangrijk vind is dat wij zegen spreken daar waar het nodig is. De kerk staat op, Jezus zegt, MIJ is gegeven alle macht. Nederland zal trouw zijn aan GOD en aan Israel en Wilders zal serieus genomen gaan worden.

God sprak en het was er, in lukas 1 werd Zacharias stom gemaakt omdat " het zal gaat zoals gesproken is" Wij hebben de taak scheppend te spreken, wij kunnen zeggen wat er gebeurt is maar ook wat er moet gebeuren.. dankzij uw mail over de 35 palestijnen heb ik een mail verstuurd naar de verschillende Ambassadeurs. Bij alles wat gebeurt, GOD is alomtegenwoordi g en voor Hem is alles mogelijk. Wij moeten geloof houden als Abraham. Want de overwinning is aan Hem. Alle zegen en ik wens iedereen enorme ambitieuze gebeden toe. Dat de schellen van de ogen van misleide mensen zullen vallen en massaal tot Jezus zullen komen.

Veel zegen en bedankt!

Liesbeth
 
 
God beschermt Israel niet meer, sinds ze de Messias hebben verworpen, alleen geestelijk Israel beschermt God. Die oude testament teksten zijn niet meer geldig, net alsof God de landen eromheen wil vernietigen en op die manier Israëls geweld wil goedkeuren.
Israel zal als land de prijs betalen voor het verwerpen van de Messias, het land dat de profeten doodde en nota bene God zoon liet afmartelen en doodde. Of kennen mensen het nieuwe testament niet ofzo!

grBeste Remco,

Op twee van de tirade tegen Israël "dat Jezus verworpen zou hebben" ga ik even in.
a. "God beschermt Israël niet".
En het herstel van Israël dan?
* En de bescherming en overwinning in zware oorlogen?
* En de bescherming tegen meer dan 4000 Hamas raketten?
En het grote aantal Messiaanse Joden in Israël dan?
b. O.T. teksten zijn niet meer geldig"
* Wie ben jij dat je woorden van God ongeldig durft te verklaren?!
* Alle Schriftwoorden zijn door God ingegeven.
Shalom

jvb
 
 
Shalom, dit artikel zou ik erg graag naar de Burgemeester van Gouda Dhr.Schoenmaker willen sturen, zou ik dit mogen copieren en bij het gemeentehuis van Gouda in zijn postvakje mogen doen?
Reden, er zijn al beslissingen genomen om de moskee in de Alexander Kazerne door te laten gaan. Dit zou de grootste moskee moeten worden van Europa (vlakbij ons huis) Er is een groeperig opgericht genaamd " Gouda Noord zoals het hoort) maar de beslissing is al genomen en uitstel verleend voor verdere stappen naar maart dit jaar.
Groeten Joke Harcourt
Ik zou erbij moeten zetten: te Gouda.
Natuurlijk ben je vrij het artikel uit te printen en te verspreiden.
Ga gerust je gang.
Men, onze politieke leiders moeten weten wat voor rampen zo over ons halen door
de Islam te steunen en overal te helpen.

Shalom

jvb
 
 
"Gevaar 5. De Economie:"

De diepe depressie en de daarbij behorende bezuinigingen en lastenverhoging en (Austerity) zijn nu al sinds het uitbreken van de depressie in 2008 volop aan de gang. De economie moddert maar voort en groeit nauwelijks, waardoor schulden steeds verder toenemen en de rente steeds lager wordt. Ik sluit niet uit dat binnenkort het gehele financiële en monetaire systeem compleet instort en we daardoor met een catastrofe te maken krijgen die nog vele malen erger is dan welke diepe recessie dan ook! Een catastrofe met daarbij omvallende banken, het elektronische betaalverkeer dat stilvalt, Euro's waar je niks meer mee kunt (hyperinflatie) en dat we in de supermarkten met lege schapen te maken krijgen. Met daarbij ook nog eens de dreiging van het terrorisme door moslimradicalen , oorlog in het Midden-Oosten en Rusland (Gog-Magog)!

Dat is iets heel anders dan bezuinigingen op uitkeringen en op de zorg, bezuinigingen op uitkeringen, toeslagen en op de zorg kunnen door de samenleving zelf opgevangen worden wanneer burgers weer onderling voor elkaar zorgen en elkaar ondersteunen. Maar lege schappen in de supermarkt, geld dat waardeloos is geworden is een catastrofe die je nauwelijks kunt overleven!

Goed weer eens van je te horen.
Je zorgen die je maakt zijn terecht.
Blijf waarschuwen.
shalom

jvb

 
 
Ik denk dat het ook zo is dat Volk tegen Volk zal gaan opstaan en Koningrijk tegen Koningrijk? door die aanslagen word Europa van binnenuit aangevallen ,ze hebben het Paard van Troje in Europa al binnengehaald ( De Islam dus) en zo kan je Europa destabiliseren. Wat kan er nu gaan gebeuren ? , als je kijkt dat de gewone bevolking van Europa er zat van word , dat ze steeds meer in de gaten hebben ,dat de Islam hier niet hoort , er zijn dacht ik wel cijfers van 50 of 60 % van de bevolking die er zat van zijn . Dan is de kans dus erg groot dat een groep daarvan de Wapens ook zal opnemen om weer te strijden tegen de Islam ! Daarnaast zal je het leger en de politie hebben , die dus normaal gesproken onafhankelijk moeten zijn en de Orde moeten handhaven , maar als het eenmaal begint ,dan kunnen er dus burgeroorlogen ontstaan , Volk die Tegen Volk vecht ! of Mensen die tegen de Islam vechten en de Islam die weer tegen het Westen vecht ! er kan totale chaos ontstaan !! en de overheid kan zelfs de controle geheel verliezen ,als het eenmaal begint!! ik denk dat het al over 12 uur is dat dingen gaan gebeuren .
Inderdaad heeft Jezus Zelf al die ontwikkelingen voorzegt
We zien het voor ons gebeuren.
Opstanden, volk tegen volk.
Maar we blijven bidden.
Voor onze gezinnen, voor Israël en ook voor ons land en volk.
Shalom

jvb
 
 
Dit zegt Yhwh de Allerhoogste, de God van Israël : Zie, Mijn Messias zal zeer spoedig van uit de hemel wederkeren tot het beloofde land en tot Jeruzalem en Sion. Tot deze tijd zal het tumult der volkeren toenemen jegens alle dragers van het heilig woord van GOD, zowel de Joden als de christenen. IK BEN. Velen zullen het leven laten onder vervolging. Velen zullen de martelaarsdood sterven en velen zullen vrezen voor hun leven.Velen zullen wegvluchten van hun woonplaatsen en velen van de Joden zullen hun toevlucht elders zoeken, maar ook daar geen blijvende woning vinden omdat zij opgejaagd worden om uiteindelijk terug te keren tot hun eigen land Israël. Zie, vele christenen zullen vluchten voor het zwaard van de Islam, maar uiteindelijk toch het leven laten, daar de woedde van de Islam toeneemt van dag tot dag wegens de ophitsende preken van satans slaven. Zie, velen zullen in de verzoeking komen hun geloof af te zweren en zich te bekeren tot de Islam. Menigeen zal afvallen onder de druk en de angst om gemarteld of gedood te worden. Alleen de uitverkorenen van voor grondlegging der schepping zullen overwinnaars zijn in die dagen, daar hun namen opgeschreven staan en blijven in het boek van het Lam van God, daar zij ook bereidt zijn hun leven te laten voor hun Here en Heiland in navolging van Hem.
Zij nemen dagelijks hun kruis op zich en verloochenen zich zelf en zijn bereidt de smaad om Christus' naam wil te verdragen en zo ook het lijden om Christus wil. Amen.

Inderdaad, het is opvallend en vanuit de Bijbel te begrijpen, dat Joden en ook Christenen
zwaar vervolgd worden. Jezus Zelf wil ons bemoedigen. hij zegt: "Als deze dingen
(bv. vervolgingen) beginnen te gebeuren richt u op en heft uw hoofden omhoog want uw
verlossing komt eraan" (Lucas 21:28)
Shalom

jvb
 
 
"Waakt altijd en bidt dat jullie instaat zullen zijn te ontkomen aan alles wat gaat gebeuren en gesteld te worden voor het Aangezicht van de Zoon des mensen" (Lucas 21:36)"

Is dat de Opname van de Gemeente die vooraf zal gaan aan de oordelen van het Boek Openbaringen?

Volk zal opstaan tegen volk, ook hier in Europa door toedoen van extreemrechtse haat- en verdeeldheid zaaiende partijen als Le Pen en de PVV! We zien nu dat diverse bevolking- en inkomensgroepen worden opgezet om met elkaar te gaan vechten, waardoor de kans op een burgeroorlog hier in West-Europa steeds groter wordt en regeringen machteloos staan toe te kijken. Zo is het voor Europese landen een koud kunstje om de macht aan de antichrist over te dragen, zeker wanneer de economie ook aan het instorten is. Zo zien we wat begon met de kredietcrisis in 2007-2008, zich verder ontwikkelde tot de Eurocrisis 2009-heden met de daarbij behorende bezuinigingen (Austerity) die vooral de lagere en de middeninkomens hard raken, nu op oorlog aan het uitdraaien is!
 
 
Broeder Barneveld ,

Het is een zeer spannende tijd maar toch moet mij iets van het hart , waarom hoor je in de kerk er zo weinig over . Het is net of de christenen hun oren en ogen dicht hebben , en al die leugens over Israel en het lijkt of iedereen het slikt het is net of niemand meer nadenkt niemand meer leest , ik voel me soms wanhopig ivm met de leugenmachine media, internet , ik ben ook zo kwaad dat ik soms denk dat ik ontplof ! En ik huil vanwege het leed wat men moet verdragen vervolgde christenen en joodse volk . Ik volg alles nauwlettend en u spreekt de waarheid ik ben trots dat u het zegt of schrijft , ik was laatst in een kerk daar zei de Pastor Allah is onze G'd ik ben opgestaan en eruit gelopen als daar de waarheid zelfs niet meer gepredikt word ben ik weg ! Dank u wel Broeder Jan voor uitleg en woord , wilt u D van de Vegte vragen u niet zo vaak in de rede te vallen want het is hinderlijk !
Shalom
Dag Gerda,

Bedankt voor je reactie.
Het is inderdaad te spannend.
Je bent uit d ekerk gelopen.
Ik ben niet zo uitloperig.
Maar as men beweert dat de godheid van de Islam ook "onze God"
dan zou ik ook weglopen en duidelijk naar de kerkenraad protesteren.

Er zijn meer mensen die vinden dat de interrupties van br. vd. Vegte irritant zijn.
Anderen vinden het prima want dan is het meer een gesprek.
Zelf heb ik het al eens met hem besproken.
In maart hopen we weer een serie van tien uitzendingen te maken.

Met een hartelijk shalom

jvb
 
 
Geachte hr. Van Barneveld,
De zorg om kinderen en kleinkinderen is tastbaar.
Maar is het niet zo dat wij (de iets ouderen) deze zorg al kenden tijdens de Koude Oorlog?
Heel weinig mensen hebben toen in die angsten en benauwdheden hun toevlucht gezocht in het geloof! Het gevolg is nu een sterke, goddeloze EU en een veel te machtige islam.
Goed dat U in uw commentaar de juiste Bijbelteksten citeert. Het Woord van God beschrijft de huidige situatie duidelijk. Voor de politiek geïnteresseerde n heel interessant.
Wat ik niet begrijp, is het feit dat men nauwelijks oog heeft voor "de persoonlijke toerusting".
Als wij onze hulp verwachten van de Here Jezus, dan moet Hij ons toch kunnen gebruiken?
Zoveel zonden staan onze relatie met God in de weg! Wat weten wij nou van een persoonlijke opdracht?
Spreekt de bijbel niet over de toerusting van de individuele gelovige die zeker is van zijn (of haar) band met de Heer Jezus en is ingeschakeld in het plan dat Hij heeft?
Ik vrees daarom dat ook 'de kerken' nog een zware pijp zullen gaan roken, omdat zij hebben geput uit het Woord zonder de juiste conclusies te trekken.
Geachte br. Peter,

Onze dank voor uw ernstige reactie.
Ook profeten, zoals Daniël (9)en Jesaja (63 en 64) beleden hun zonde en schuld "Wij zijn allen geworden als een onreine" en "wij hebben gezondigd".
Er is helaas zoveel te noemen.
Wij hebben Israël in de steek gelaten.
Wij hebben door abortus en vele andere zonden het land verontreinigd.

Wat u schreef over de kerken is ook mijn zorg.
Waar zullen onze (klein)kinderen nog een goed geestelijk dak boven hun geestelijk hoofd vinden.

Toch pleiten we nog op de grote genade van de HERE, de God van Israël die in de Here Jezus ook onze God is.

Shalom

jvb

 
 
Geachte Heer van Barneveld ,

Ik dank de God van Israel voor u , dank u voor uw heldere uitleg in uw boeken en uw artikelen en in de uitzendingen op family 7.
Ik dank God en u hiervoor ,ga door alstublieft !!!!

Shalom Shalom,

Pieter van Oosterhout.
Beste Pieter, Dank voor je bemoedigende reactie.
Vergeet niet: Alles is genade.
Shalom

jvb

 
 
Ja er zijn zeker spanningen, maar dit artikel is wel erg somber en depressief. Het atoomgeweld vanuit Iran gaat op zich laten wachten. Dat kan gelukkig niet gepermitteerd worden. De Iraanse bevolking is klapvee voor hun overheid, maar vanbinnen broeden daar allerlei andere niet zo islamitische gevoelens. Hier in NL gaat de secularisatie onder de moslims en in de islam erg hard. De invloed van de islam op met name de jonge moslims neemt snel af: ze eten halal en daar houd het voor een grote groep moslims wel mee op. En ik vermoed dat er voor de Oekraïnecrisis ook een duurzame oplossing gaat komen. Want ook Rusland heeft geen baat bij een oorlog, zeker met de huidige olieprijs niet. En het belangrijkste: LEEF SAMEN MET ELKAAR! als wij allemaal elkaars vijanden worden, dan is samenleven lastig en ga ik snel naar Paramaribo emigreren waar een synagoge en moskee gezellig naast elkaar staan. Tot slot wees verblijd in de Heere, Hij voorziet in jouw noden (al voordat je zelf weet wat je nodig heb, kent God ze al). Dus geloof in de goedheid van God en wees niet bang!


Mijn dank voor je optimistische reactie.
Speciaal dank voor de bemoediging aan het slot van je reactie.
We zullen wel zien of je optimisme gerechtvaardigd wordt door de ontwikkelingen.
Netanjahu en zelfs Timmermans zijn minder optimistisch.
Israël gaat zich steeds meer naar het "Oosten wenden"," want," zei hij tegen de premier van Japan, Abe,
"Europa wordt steeds meer geïslamiseerd en de vijandschap tegen Israël en de Joden neemt alleen maar toe".

Paulus waarschuw ook nogal ernstig: "Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen" (1Thessalonicenze n 5:3). We moeten wel waakzaam blijven en de gevaren signaleren. Een grappige variant op uw bijdrage staat op de cover van de EO Visie voor volgende wek. een klein schattig meisje met een bord waarop staat: : "Maak je niet ongerust, verlies de moed niet". Moed is er omdat we weten dat God alles in Zijn hand heeft en dat de Heere Jezus komt.
Shalom.

jvb
 
 
Op http://tora-yeshua.nl/wp-content/uploads-ptoray01/2015/01/VK-20-01-2015-EU-pact.pdf lees ik het volgende:

"EU wil pact met Arabische landen na terreur
BRUSSEL

De EU gaat meer en intensiever samenwerken met Arabische, Aziatische en Noord-Afrikaanse landen om terreurdaden van moslimextremist en te voorkomen. Als eerste stap krijgen alle EU-ambassades in de betrokken landen een speciale veiligheidsatta ché die de kwaliteit van de nationale veiligheidsdien sten aldaar moet verbeteren"

Hé, zien we nu het Rijk van de antichrist steeds meer vorm krijgen? Dat rijk dat zal bestaan uit Europese, Arabische en Noord-Afrikaanse landen op het grondgebied van het oude Romeinse Rijk.


Dan Moi,
Inderdaad, onze EU landen gaan steeds meer in de richting van de Islam landen. Het wordt bijna Eurabië. Kregen we maar een regering die de moed heeft om uit de EU te stappen en achter Israël te gaan staan.
Shalom,

jvb
 
 
Beste Jan!

Net tipte mijn man mij, het nieuws op NU.nl te lezen:
De regering in de VS is ontstemd over de uitnodiging van het Congres aan Netanyahoe , om een lezing te komen houden/te komen praten over het gevaarlijke Iran en het kernwapen, ook over het Islam gevaar/geweld in Europa.
Netanyanhoe blijkt de uitnodiging te hebben aangenomen.
Obama is not amused, we kennen allen de slechte verstandhouding .
tussen hen beiden.

Overigens Jan, ik heb je raad ter harte genomen en heb je boek (Eindtijd/Israel/Islam) opnieuw gelezen, maar dit keer in het geheel, de eerste keer heb ik globaal het boek doorgenomen en heb me verder vastgehouden aan je artikelen.
Het boek is van 2009, dus het is niet de hernieuwde aangevulde versie.
Nu, het is verbluffend Jan, het is alsof ik de hedendaagse ontwikkelingen en gebeurtenissen lees, ik ben helemaal verbaasd, wat heb je een goed onderbouwde vooruitziende blik gehad, w.b. de gevolgen, wat een uitermate goede Bijbelverklarin gen heb je toen al geschreven. Ik op mijn beurt zou een ieder aanraden, dit boek met grote aandacht te lezen.

Met vriendelijk groet
Dicky
Inderdaad verrast het ook mij dat mijn boek "Eindtijd, Israël en de Islam" zo actueel is. Zelfs de 1e of 2e druk uit 2009. We zijn nu aan de 6e druk die mei vorig jaar is uitgekomen. Uitvoerig bijgewerkt. En verhelderend over de achtergronden van de problemen met de Islam. Als er een 7e druk komt, ik weet niet hoe het met de verkoop staat. Maar die zal wel wat vertraagd worden door de enorme aandacht voor het boek Wake Up. Maar als er een 7e druk komt zal ik een extra hoofdstuk toevoegen over de islamisering van Europa en ook ons land. En ver het antwoord van de kerk van de Heere Jezus Christus,
Mijn dank voor je sympathieke reactie.
Shalom voor jou en je gezin.

jvb
 
 
Hallo iedereen,

We leven momenteel in de tijd van de bloednamen en zonsverduisteri ng. Of dit nu wel of geen betekenis heeft vindt er heel wat heftigs plaats wat in een profetisch perspectief kan worden geplaatst.

Zo zijn er constant geruchten van oorlog in Oekraïne, waardoor de Joden daar terug keren naar Israël. Uit India keert de stam van Manasse terug. Uit Frankrijk zijn 100.00 Joden vertrokken naar Israël en velen andere overwegen het. In Engeland overweegt 25% van de Joden om te vertrekken. In ons eigen land willen de Joden dat de synagogen beveiligd worden.

Terwijl deze Joden terug keren vormt zich in Israël omringende landen een, nu nog met elkaar strijdend, jihad leger. Deze jihadistische beesten zullen zeker proberen om Israël van de kaart te vegen om “hun” Jeruzalem te bevrijden.
Diverse landen uit Europa hebben de Palestijnse staat al reeds erkent en ook kunnen de Palestijnen tegenwoordig bij het Internationaal strafhof in Den Haag terecht. Ons eigen land wacht met het erkennen van de Palestijnse staat, naar ik begrijp, tot het moment dat een erkenning meer gewicht heeft.

Jan van Barneveld:
Wat vindt u van het boek Wake-Up, ik ben in bezig en het is, naar mijn mening, verbluffend en verhelderend. Toch lees ik zo hier en daar op de diverse sites dat het maar niks is en dat er maar wat word voor gespiegeld.

Graag uw reactie

Shalom en laten we bidden voor Israël.
Dag Jan Gerrit van Dijk,

Mijn dank voor je reactie.

Inderdaad is de jihad allereerst tegen Israël gericht.
Waarom?
Omdat Israël het volk is van de Ene, waarachtige God, de god van Abraham, Izak en Jakob.
De Islam en hun godheid moeten daar niets van hebben. Dus niets van Israël.
Ook moeten zij niets hebben van Christenen die de Here Jezus belijden als Zoon van de
Allerhoogste God, de schepper, de God van Israël.
Vandaar de vervolgingen.
Hun voornemens zullen allereerst wat betreft Israël niet lukken.
Want de HERE is een werk in en aan Israël begonnen en dat laat HIJ niet vallen.

Wat Wake Up betreft heb ik een positieve recensie geschreven in het blad De Oogst
Uiteraard zijn er zaken waar ik het niet (helemaal) mee eens ben.
Daarover is er een vriendschappeli jke, boeiende discussie geweest met een van de auteurs.
Die discussie voer ik niet in het openbaar.

Shalom

jvb
 
 
Beste heer van Barneveld,

Persoonlijk vind ik dat er nogal wat plaats vind ten tijde van de tetrades. Zo maken vele Joden aanstalte om naar Israël te vertrekken terwijl anderen recentelijk al reeds zijn teruggekeerd. Ook vormt zich om Israël een gigantisch leger jihadisten met een atoombom achter de hand. Ook begint Europa palestina te erkennen. (ons land wacht af met erkennen tot het moment meer gewicht heeft.... HELAAS)

Totdat de Here Jezus terug keert ziet het er niet best uit voor de wereld.

In een van de reacties noemde u het boek WAKE-UP. Met dit boek ben ik bezig. Op de diverse sites zijn veel voors en tegens. De tegens menen dat het boek misleidend is, en dat de eigenlijk boodschap niet gegeven word etc etc.

Wat vindt u van dit boek, zelf vind ik het verhelderd, sterkend maar ook zo nu en dan onthutsend.

Een reactie op mijn privé mail mag ook.

Shalom.
 
 
Ik krijg de indruk dat we de laatste jaren niet zoveel meer over de val van Babylon (Openbaring 18) wordt gezegd.
De in dat hoofdstuk beschreven situatie doet me denken aan de verhalen over Hiroshima en Nagasaki na de atoombom: Alles in puin; er lopen wel dieren rond, mee geen mensen. (Mensen weten dat het er gevaarlijk is en blijven er blijkbaar uit de buurt.)

Dat Iran nog steeds aan een atoombom werkt, is duidelijk. Als ze inderdaad een raket met atoomkop op Jeruzalem willen afschieten, dan moet die raket ongeveer over Bagdad (vlakbij het oude Babylon!) vliegen. (Op een globe is dat goed te zien.)
Ook duidelijk is dat ze de bom niet kunnen testen, want daarmee zouden ze zichzelf verraden. Als zij dus een bom op Israël willen schieten, is dat een ongeteste bom! Stel dat er halverwege (dus ongeveer boven Bagdad/Babylon) iets misgaat, en je hebt "Openbaring 18"...!

Ongeacht de gevolgen hiervan voor Israël, het zal een "mijlpaal" zijn in de vervulling van Bijbelse profetieën, en mensen aan het denken moeten zetten.
Overigens is de kans groot dat Bagdad tegen die tijd een hoofdstad van het ISIS-kalifaat is.
 
 
Beste broeder Jan,
Net heb ik uw boek Eindtijd, Israel en de Islam druk 2010 opnieuw gelezen. Nu kom ik in uw reacties tegen dat als er een 7de druk uit komt van uw boek er een extra gedeelte bij komt over de Islam?
Overweegt u om dit ook als los gedeelte uit te geven, met daarbij wellicht ook andere informatie die gewijzigd is tussen deze en de oudere drukken (ik heb de derde).
Van harte G-d's Shalom toegewenst,
Mw. J. Korver
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven