Home Actueel Midden Oosten SIGNALEN uit het MIDDENOOSTEN

SIGNALEN uit het MIDDENOOSTEN

We leven in een gevaarlijke tijd en in een gevaarlijk land. De tijd dat we als we even naar de bakker moesten de deuren niet op slot deden, ligt ver achter ons. In plaats van rust en vrede begint angst te heersen. Grote nationale en internationale dieven maar ook kleine diefjes loeren op ons spaargeld en op steeds grotere delen van ons inkomen. De leugen regeert vanuit media, politiek, commercie en zelfs vanuit de overheid.

Gelukkig is nog niet iedereen vergiftigd door de leugen. Wel gaan we hard naar een angstaanjagende tijd waarvan de profeten Micha en Jeremia zeggen: “Laat iedereen voor zijn naaste op zijn hoede zijn en vertrouw op geen enkele broeder... iedereen bedriegt zijn naaste, zij spreken niet de waarheid”. En: “Geloof een vriend niet... bewaak de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt”. Ik heb bij die passage uit de Bijbel in de marge geschreven:

“WAT ERG!”

Zeker, er zijn en gebeuren ook nog goede dingen. Daar zijn we dankbaar voor. Maar hoe lang nog? Wat komt er uit het buitenland over ons heen? Wat is er aan de hand? De laatste vraag kunnen we over zo goed als heel de wereld stellen. Deze vragen zijn belangrijk want als we een goede kijk op de problemen en de gevaarlijke toestand hebben kunnen we misschien nog naar oplossingen en uitkomst zoeken. Wij beperken ons in dit artikel tot het Middenoosten. Daar ligt middenin een gebied vol angst, oorlog, vluchtelingen, vervolging, moord en wreedheden een eiland van vrede, veiligheid, vredelievend, godsdienstvrijheid, eten voor iedereen. Dat “eiland” heet Israël. Maar is, onbegrijpelijk, gehaat door velen in de wereld. En Israël bidt: “HERE, red mij van de leugenlippen” en “Ik ben een en al vrede maar als ik spreek zijn zij uit op strijd”(Psalm 120:2,7). Dit tekent het verraderlijke “vredesproces”, waar Israël nu weer wordt ingeperst.

Joodse mensen hebben eeuwenlang geleerd om met gevaar te leven. Nu hebben zij, God-dank, een veilige plek om het gevaar voor te blijven. Premier Netanjahu zei het treffend: “Israël is een goede plek om te leven”. Meer dan 5.000 Joden uit de Oekraïne hebben dit begrepen en in 2014 voor de vluchtweg naar Israël gekozen. Uit Frankrijk en de rest van Europa kwamen en komen er nog veel meer. De duistere geest van het antisemitisme is over veel landen van de EU gekomen. Heeft de laatste jaren, 70 jaar na de Holocaust steeds meer de gedachten van mensen vergiftigd. Weer voelen veel Joden zich in Europa niet meer veilig. Hierover hebben we al herhaaldelijk geschreven. We concentreren ons nu op het Middenoosten. Dat is een zeer explosief kruitvat met veel heel korte en snel brandende lontjes. Als u verder leest kunt u uit de volgende “lontjes” uw keuze maken:

 1. Iran, dat hard werkt aan hun bom voor de islamitische messias, die de Shiïeten de Mahdi noemen. Iran, waarvan een kenner zegt: “Op geen enkele wijze, kan het feit dat Obama (en de G5+1) toestaan dat Iran door de voorgestelde overeenkomst op de drempel staat een atoommacht te worden, verzoend worden met een veilige toekomst voor Israël”.
 2. Turkije, dat een gevaarlijk politiek machtsspel speelt op weg naar het herstel van het oude Turks-Ottomaanse wereldrijk. Wat zijn de ambities van Erdogan? En Israël?
 3. Hezbollah, Hamas en de Palestijnse Autoriteit, die met woorden vol haat tegen Israël een volgende aanval voorbereiden. Een van de lonten die het kruitvat Middenoosten kunnen aansteken. Hamas streeft nu naar een eigen sharia-staat in Gaza.
 4. ISIS, een barbaarse groep vernielers, verkrachters en moordenaars, die ook ons bedreigt. Plus een flink aantal kleinere extremistische, islamitische terreurorganisaties. Zij hebben heel wat lonten in hun wrede handen.
 5. De VS en de EU, die met hun gevaarlijke politieke spelletjes de situatie nog gevaarlijker maken.
 6. De derde aanval van de Islam op het Westen. Deze aanval is in volle gang.
 7. Israël, dat in het nauw wordt gedreven en toch een veilig en goed land voor Gods volk blijft.

In korte hoofdstukken zullen we bovenstaande zeven onderwerpen toelichten. Zo kan u eventueel uw keuze maken wat u wilt lezen in dit lange artikel. In elk hoofdstuk zoeken we ook naar een (mogelijke) profetische dimensie. In een laatste hoofdstuk zoeken we naar wegen die misschien voor ons mogelijkheden bieden om te “redden wat nog te redden valt” in ons eigen land.

1. IRAN

IRAN, is geen Arabisch land, maar stamt af van de oude Perzen, De Bijbelse profeten noemen Iran Elam. Iran is het centrum van één van de twee hoofdstromingen van de Islam. De onenigheid die tot deze scheuring heeft geleid, ging over de opvolging van de profeet Mohammed, die in 632 stierf. De ene, grootste, groep, wilde Abu Bakr, vriend en adviseur van Mohammed als opvolger. Dat zijn de Soennieten geworden. De andere groep wilde beslist een familielid van Mohammed. Zij kozen voor Ali, neef en schoonzoon van Mohammed. Dat zijn de Shiïeten. De vijandschap tussen deze twee islamitische groepen heeft in bijna 13 eeuwen geschiedenis van veel oorlog en bloedvergieten veel ellende veroorzaakt. Iran is het centrum voor de Shiïeten en Saoedi-Arabië voor de Soennieten. In de loop van de eeuwen zijn die twee groepen uit elkaar gegroeid. Beiden verwachten wel een islamitische messias. Maar hun eindtijdleer loopt uiteen. De Shiïeten, Iran dus, zien ‘hun’ Mahdi komen in een tijd van felle oorlog. Dan zal Jezus (Isa in de Koran) komen om hem te helpen. Ze zullen Jeruzalem veroveren en Isa zal ook helpen de Christenheid tot de Islam te bekeren. Dus Iran is uit op een vreselijke eindtijdoorlog en de verovering van Israël en Jeruzalem. Maar eerst gaat de strijd om de hegemonie in heel het Middenoosten. Ze zijn al een eind op weg. Via hun ‘stoottroepen’, Hezbollah die heerst Iran in Libanon. Via andere door Iran gefinancierde en bewapende terroristenbewegingen is Iran heer en meester in grote gebieden van Irak en Syrië. De Houthi’s proberen Jemen voor Iran en het Shiïetische geloof te veroveren. Via Hamas speelt Iran ook een grote rol in de directe strijd om Israël. U ziet het al gebeuren: Iran omsingelt als het ware Israël. De ayatollah’s in Teheran zijn felle Israël-haters.

De atoombom, waar Iran mee bezig is, is het machtmiddel waarmee Iran de hegemonie in het Middenoosten wil krijgen. Recent vrijgegeven informatie van de Amerikaanse inlichtingendienst vermeldt dat Iran 2 – 3 maanden nodig heeft om de bom klaar te maken. Het centrum van de eeuwenoude vijand de Soennieten, is Saoedi-Arabië. Dat is een van de doelen van Iran. Volgens hun eindtijdleer wordt Jeruzalem de hoofdstad van de Mahdi, die over de wereld het islamitische kalifaat zal leiden. Dus Israël staat bovenaan de agenda van Iran.

De bom voor de Mahdi noemt de profeet Jeremia de “zenuw van hun kracht”. Het atoomprogramma van Iran een van de lonten die het kruitvat Middenoosten in een grote vuurzee zal veranderen. Gaat Israël dat lont aansteken? Netanjahu zal niet aarzelen de atoomcentrales van Iran aan te vallen zodra het duidelijk is dat Iran bezig is hun atoombommen op hun langeafstandsraketten te monteren. Een nieuw aspect is Rusland dat zeer geavanceerde Russische S300 luchtafweerraketten aan Iran einde dit jaar zal leveren. Israël is bang dat die raketten een eventuele maar wel te verwachten aanval van Israël op de atoominstallaties van Iran heel lastig zal maken. Rusland en China helpen Iran met het opzetten van fabrieken voor kernenergie, zeg: ‘voor atoombommen’. Noord Korea zal voor de nodige technologie zorgen. De concept-overeenkomst van de G5+1 met Iran over het atoomprogramma heeft de proliferatie (verspreiding) van atoomwapens in het Middenoosten sterk versneld. Ook Saoedi-Arabië en Turkije en diverse terroristenorganisaties proberen atoombommen te bemachtigen. Bijvoorbeeld die van Pakistan. Daardoor is er maar een klein lucifertje nodig om het atoomlont aan te steken. Zeer gevaarlijk niet alleen voor Israël, maar ook voor heel de wereld.

Iran wordt geleid door de ayatollah’s (geestelijke leiders), waarvan Ali Khamenei de leider is. Hassan Rouhani is de president van Iran. Zij worden gedreven door dezelfde fanatieke en niets ontziende ijver als de diverse islamitische terroristische groepen, als ISIS, al-Nusra, el-Queda en nog wat kleinere groepjes, die allemaal een “eigen kalifaat” stichten.

De conceptovereenkomst met de G5+1 (VS, UK, Frankrijk, Rusland en China + Duitsland) is volgens premier Netanjahu een groen licht voor Iran om binnen zeer afzienbare tijd een atoommacht te worden. Het is bijna zeker dat zodra Iran bezig is de atoomkoppen aan hun langeafstandsraketten te bevestigen Israël door premier Netanjahu zal ingrijpen. De vraag is welke vreselijke uitwerking dit op de wereld zal hebben.

Een profetie over Iran die heel goed kan passen op deze tijd vinden we in Jeremia 49:34-39 “Zo zegt de HERE der heerscharen: ‘zie IK breek de boog van Elam, de zenuw (andere vertaling: “de steunpilaar”) van hun kracht en IK breng over Elam vier winden van de vier hoeken van de hemel en IK verstrooi hen naar al die windstreken….maar in het laatste van de dagen zal IK in het lot van Elam een keer brengen”.

Kort commentaar:

 • De oude Perzen waren beroemd (berucht) als bekwame boogschutters. Nu is de atoombom de ‘steunpilaar van hun kracht’Die wordt door ingrijpen van de HERE God gebroken. Hoe? Weten we niet.
 • Vier winden van vier kanten die over hen komen, kan een totale oorlog over Iran betekenen, waardoor het volk in ballingschap wordt gevoerd.
 • In de eindtijd is er goede hoop voor Iran.

2. Turkije.

Turkije heeft een interessante geschiedenis als wereldmacht achter de rug. In hoofdstuk 6 meer hierover. Nu alleen het volgende. Turkije is zo’n 400 jaar lang een grote wereldmacht geweest. Het Turks-Ottomaanse rijk regeerde over het hele Middenoosten tot het huidige Pakistan, over een groot deel van Oost-Europa, over Egypte en Soedan en heel Noord Afrika. Nadat Turkije in WO I met Duitsland had meegedaan en dus verloren, werd het Turks-Ottomaanse rijk ontmanteld en Engeland en Frankrijk kregen het mandaat over veroverde gebieden. In 1922/1924 werd Turkije een moderne, seculiere staat onder leiding van Kemal Mustafa Atatürk (betekent: vader van de Turken), die het Turkse kalifaat afschafte en een seculiere, moderne staat van Turkije maakte.

Het seculiere Turkije stond na WO II positief tegenover Israël. Totdat de fundamentalistische Moslim Recep Tayyip Erdogan, leider van de AK Partij (Gerechtigheid en Ontwikkeling partij) zijn kans zag seculiere militaire leiders opzij (in de gevangenis) te schuiven en te gaan werken aan het herstel van het oude Turks-Ottomaanse rijk en aan het propageren van een orthodoxe versie van de Islam.

Zo begon Turkije onder Erdogan hun strijd om de hegemonie in het Middenoosten. Hij, Erdogan, houdt zich buiten de telkens oplaaiende, bloedige gevechten tussen Soennieten (Turkije zelf is Soennitisch) en Shiïeten, en probeert een bemiddelende rol te spelen. Het is duidelijk dat Iran en Israël de opstanding van het oude Turks-Ottomaanse kalifaat in de weg staan. Dus probeert Turkije goede relaties met Iran te ontwikkelen. Ook door logistieke en financiële steun te geven aan verschillende terroristenbewegingen, die, verwacht Erdogan, zich op den duur wel bij het Turkse kalifaat aan zullen sluiten. Immers alleen Turkije heeft de macht en de ervaring een groot kalifaat te besturen. Als zo Soennieten en Shiïeten gaan samenwerken zal dat een unieke ontwikkeling zijn in de geschiedenis van de Islam. Het is ook nodig voor een mogelijk begin van een kalifaat in het Middenoosten. Want westerse, democratische staten, zullen in die regio niet zo gauw opstaan. Alleen Israël is een democratische rechtsstaat in het chaotische en brandende Middenoosten.

Voordat we verder gaan met een interessante recente ontwikkeling even een notitie vanuit profetieën. U weet dat er een wereldrijk van de antichrist komt. De klassieke theorie is dat vlak voor de wederkomst van de Here Jezus het rijk van de antichrist (zie bijvoorbeeld Openbaring 13) zeven jaar een schrikbewind op aarde zal uitoefenen . Velen denken dat dit een hersteld Romeins rijk zou zijn. Bijvoorbeeld zou de Europese Unie de basis van dat rijk van de antichrist kunnen worden. Maar nu zijn er steeds meer onderzoekers van de profetieën die denken aan een hersteld Turks-Ottomaans rijk als begin van het rijk van de antichrist. In verband hiermee een kort commentaar uit Bijbelse profetieën.

Waarom altijd dat “hersteld”? In Openbaring 13 lezen we over een gruwelijk beest uit de zee. Het stelt de vier beesten uit Daniël 7 in één beest voor: Het rijk van de antichrist. Dat beest krijgt een dodelijke wond die wonderlijk geneest. De uitleggers die vasthouden aan het herstelde Romeinse rijk en zij die geloven in een hersteld Turks-Ottomaans rijk hebben allebei een punt. Beide rijken waren dood en leven nu weer op een of andere manier.

Kijken we nu naar Ezechiël 38. De massale aanval van een machtige vorst, Gog genaamd, tegen Israël. Veel volken doen mee aan die oorlog. U leest dat in de eerste verzen van Ezechiël 38. De meeste van de genoemde volken stammen uit Turkije. Erdogan is druk bezig de volken uit de Kaukasus met moskeeën en onderwijs in de Islam tot trouwe volgelingen van Mohammed en….van “kalief Erdogan” te maken.

Walid Shoebat, een bekeerde Moslim en Palestijnse terrorist, is gefascineerd door het profetische woord. Hij ziet in Turkije niet alleen het rijk van de Gog uit Ezechiël 38, maar ook de kern van het rijk van de antichrist. Dus een wereldwijd kalifaat. In hoofdstuk 6 misschien iets meer over de rol van de EU in dit ‘eindtijdspel’.

Een recente verrassende ontwikkeling is dat Turkije, na jaren van felle vijandschap en haat tegen Israël, nu weer toenadering zoekt. Het is interessant dat deze toenadering komt vlak nadat begin april de inhoud van de raamovereenkomst van de G5+1 met Iran bekend werd. Turkije heeft via de partij van Erdogan, de AK partij (Gerechtigheid en Ontwikkeling partij) een aantal positieve signalen, tekens van toenadering, naar Israël gestuurd. Opmerkingen van Turkse ministers spreken over “een nieuw start”, “goed voor de veiligheid van Israël”, “normalisatie van de betrekkingen” en “twee broederstaten die niet gescheiden mogen worden”. Erdogan kent de situatie in het Middenoosten veel beter dan de VS en zelfs dan de EU. Ook Turkije vreest de ‘bom van Iran’ en zoekt hulp van Israël om zich te verweren. (Ook Saoedi-Arabië staat, na bijna 70 jaar vijandschap opeens heel positief tegenover Israël). Stel dat Turkije in zijn vriendelijke glimlach naar Israël Iran meeneemt om samen de vermeende atoombommen van Israël te neutraliseren dan kan deze ontwikkeling wel tot de door Israëls profeten voorzegde “valse vrede” leiden. Alle profetie moet worden vervuld voordat de Heer terugkomt! Ook die van een valse vrede.

Er valt nog veel te zeggen over de aspiraties van Erdogan. Hij ziet zichzelf als leider van een islamitische politieke beweging. Dit is duidelijk hetzelfde waar Mohammed al voor stond. Ieder land en ieder volk moest zich bij de Islam (“Onderwerping” betekent dat woord) aansluiten. Hierover iets meer in hoofdstuk 6.

3. Hezbollah, Hamas en de Palestijnse Autoriteit

Hezbollah, Hamas en de Palestijnse Autoriteit, het onheilige driemanschap dat gesteund door de VN, de EU, de VS en bijna heel de wereld. Met als doel Israël het even zuur te maken. Beter gezegd: de Joodse staat Israël te vernietigen. Hezbollah (Leger van God) is een vooruitgeschoven post van Iran. Deze terroristenbeweging is door Iran vanuit Zuid Libanon naar Syrië gestuurd om Assad te verdediging tegen de “gemengde terroristenbendes” die, samen met Assad, Syrië uitmoorden. Zodra Hezbollah klaar is met deze ‘taak’, kunnen ze hun haat tegen het Joodse volk en hun meer dan 15.000 dodelijke raketten op Israël loslaten. De militaire top van Israël verwacht dan ook dat de volgende oorlog er een met Hezbollah zal zijn. Die oorlog zal veel onschuldige Libanese burgers het leven kosten en zoals gewoonlijk in deze door antisemitisme vergiftigde wereld, Israël veel schade berokkenen. Dan Hamas. Deze fanatieke moslim terreurbeweging, is druk bezig zich weer te bewapenen. Kinderen en jongemannen worden gevuld met haat tegen Joden en de staat Israël en opgeleid voor nieuwe oorlogen tegen Israël. In plaats van iets te doen aan herstel, waar geld voor beschikbaar is, graaft Hamas, ijveriger dan mollen, tunnels. Egypte beweert sinds eind maart 69 tunnels te hebben vernietigd. Israël heeft apparatuur ontwikkeld waarmee het graven van tunnels ontdekt kan worden. Recent is het nieuws dat Hamas een eigen regering wil vormen in Gaza. Leuk voor de bewoners, die in een fel sharia-staatje komen te wonen. Een vertegenwoordiger van Hamas heeft verzekerd dat als er een Hamas-staat komt, de oorlog met Israël niet ophoudt. Heel Israël is hun doel. En wij dat fanatieke soort antisemieten maar steunen! Waarschijnlijk zijn deze en dergelijke uitingen van antisemitisme druppels die de emmer van Gods toorn doen overlopen. Gods waarschuwende oordelen gaan al over West Europese landen. Dan is er de Palestijnse Autoriteit. De “vredespartner” voor Israël volgens de EU en Obama en zijn regering. Het voert te ver om al de onzinnige politieke manoeuvres van Mahmoud Abbas tegen Israël uitvoerig te vermelden. (bij de VN; het Internationale Strafhof, dreigen met intifada’s).Gevaarlijk is dat Abbas dreigt het veiligheidspact met Israël te annuleren. Het Israëlische leger beschermt de Palestijnse Autoriteit en Abbas tegen de Hamas. Het is nu afwachten tot de dag waarop Hamas die Westbank (Judea en Samaria) overneemt en er een nieuwe oorlog uitbarst. Want die gebieden horen bij Israël. Een profeet zegt: “Het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen” (Obadja 1:17). Volgens oude besluiten van de Volkenbond en de VN , en volgens de Bijbel horen die gebieden bij Israël. “Gij bergen van Israël zullen uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor Mijn volk Israël want nabij is zijn komst ” (Ezechiël 36:8). Momenteel heerst de Palestijnse Autoriteit over de ‘bergen van Israël’ ofwel Judea en samaria. Zo zal het gaan!

4. ISIS

ISIS is de meest opvallende, wrede en gevreesde islamitische terreurorganisatie. Al die terroristen beroepen zich op de Koran en hadiths om hun wreedheden te rechtvaardigen. Denk aan Taliban, al-Queda, Bokoo Haram, al-Nusra, al-Shabab en nog een handvol plaatselijke kalifaten. Twee uitspraken van Jezus die ons kunnen helpen bij het identificeren en beoordelen van dergelijke groepen. De eerste vinden we in MatteUs 7:16-19 en Lucas 6:43 en 44. Samengevat zegt de Heer in deze Bijbelgedeelten: “Aan de vruchten kent men de boom”. En in Johannes 10:10 omschrijft de Heer kort en duidelijk het werk van de duivel: “De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te vernielen”.

Franklin Graham, de zoon van de bekende evangelist dr. Billy Graham, is momenteel de leider van de BGEA en van een grote hulporganisatie Samaritans Purse. Hij is van mening dat na de gruwelijke moord van ISIS op 30 Ethiopische Christenen “de maat vol is”. Hij verwijt het Witte Huis (president Obama) het lauwe optreden tegen ISIS. “Stop alle immigratie uit Moslimlanden, discriminatie of niet. Dit is oorlog en wij moeten deze terroristen uitschakelen en doden”. Op de vraag van de presentator van het nieuwsprogramma van “The Real Story” hoe we kunnen weten of het om echte vluchtelingen of om terroristen gaat en of er op die manier niet gediscrimineerd wordt, reageerde Graham: “Dat weet je niet. Je moet gewoon zeggen dat ze niet kunnen komen. Dit is oorlog en in een oorlog moet je (soms) discrimineren om die oorlog te winnen. Anders krijgen we grote problemen in dit land”. Ook wij hebben grote problemen in ons land. Maar veel kunnen we niet doen omdat het Beest in Brussel ook hier steeds meer de baas speelt. “Verlos ons van de EU!”

5. VS en de EU

De VS en de EU kwamen hierboven al even ter sprake. President Obama heeft het goed verbruid bij de Soennitische, meest Arabische landen. Zij hebben hun ogen niet in hun zak. Zij zien hoe Obama de vriendschap met hun meest trouwe en betrouwbare bondgenoot in het Middenoosten, Israël, heeft verruild voor de fanatieke Ayatollahs van Iran. Hoe hij bewust en opzettelijk Netanjahu heeft vernederd. Hoe hij de VS vlak voor de verkiezingen in Israël zijn promotieteam naar Israël heeft gestuurd om de linkse partijen te helpen Netanjahu te verslaan. Ze zien dat allemaal en zeggen: “Als de VS z’n vrienden zo behandelt, wat kunnen wij dan nog van de VS verwachten”. De VS kan het Middenoosten wel vergeten.

Een tiental jaren geleden, toen ik met Franklin Graham in het internationale hulpwerk samenwerkte, heb ik hem gezegd: “As soon as the US drops Israël the Lord will drop the US”. We zien dit gaan gebeuren.

Nog onbetrouwbaarder voor Israël is de EU, het Beest in Brussel. De EU sleept ons door de hatelijke en vijandige houding tegenover Israël die van “Brussel” uitgaat, naar een afgrond, waarin in de loop van de geschiedenis alle vijanden van Israël uiteindelijk in terecht gekomen zijn. De VS en de EU zijn nu al bezig, voordat Israël een nieuwe regering heeft, Israël onder druk te zetten concessies aan de Palestijnse Autoriteit te doen om snel onderhandelingen te beginnen over de mislukte Tweestatenoplossing.

De EU dreigt met boycots van Israël. De VS en de EU en individuele EU-landen steunen de Palestijnse Autoriteit met miljoenen dollars en euro’s. Dan kunnen Abbas en de zijnen zich wijden aan hun onheilige taak: De vernietiging van Israël. De oordelen hierover gaan nu al over de VS en de EU landen. Ook over ons land.

6. De derde aanval van de Islam op het westen.

Een Moslim wordt geacht in de voetstappen van de profeet van de Islam, van Mohammed te gaan. We kunnen in het kader van dit artikel slechts één aspect te behandelen. De laatste tien jaren van zijn leven was Mohammed vooral een krijgsheer. Hij veroverde Mekka en daarna het Arabische schiereiland. Hij schreef brieven Heraclius de keizer over het Oost-Romeinse rijk in Constantinopel (nu Istanbul) en naar Choroes, de heerser over het Perzische rijk. Hij nodigde hen dringend uit om zich te bekeren tot Allah en zijn profeet, Mohammed. Beiden weigerden.

Ibn Ishaq was de eerste biograaf van Mohammed. Hij probeerde een samenhangend verhaal te maken van het leven van Mohammed. Ibn Ishaq meldt dat tijdens het leven van Mohammed 26 oorlogen en overvallen op karavanen hebben plaatsgevonden. Zelf heeft de profeet deelgenomen aan negen van die oorlogen. Mohammed wordt met recht een krijgsheer genoemd. Zijn opvolger Abu Bakr zette de “heilige traditie” van verspreiden van de Islam door jihad, de heilige oorlog, voort. Zes jaar na de dood van Mohammed werd Jeruzalem veroverd. Het grote Perzische rijk werd onder de voet gelopen. In 640, acht jaar na de dood van de profeet, werd Kaïro al veroverd. Binnen een paar jaar werd de eerst zo bloeiende kerk van Noord Afrika opgerold.

Toen in 711 begon de eerste overval op het Westen plaats. De generaal Tarik ibn Zijad stak met 7.000 jihadisten de Straat van Gibraltar over. Binnen drie jaar werd een groot deel van Spanje en Portugal veroverd. Over de Pyreneeën trokken de Moslims Frankrijk binnen en gingen door naar het Noorden. In 732 versloeg de Frankische vorst Karel Martel ergens tussen Poitiers en Tours de jihadisten. Het Arabische leger trok zich toen terug naar Spanje en Portugal.

Om een lang verhaal van overvallen en oorlogjes kort te maken gaan we nu snel naar de tweede overval. Inmiddels, we zijn nu halverwege de 15e eeuw, werd het Turkse kalifaat steeds sterker. In het jaar1453 werd Constantinopel (nu Istanbul) veroverd. Dat betekende het definitieve einde van het Oost-Romeinse rijk. Het West-Romeinse rijk was al in 476 ondergegaan. In 1492 gebeurden twee belangrijke zaken. De RK koning Ferdinand en zijn vrouw Isabella, fel RK, joegen van de ene dag op de andere alle Joden uit Spanje. De Turkse sultan Bayezad II hoorde dat en kondigde meteen een edict af dat Joden op de vlucht uit Spanje in zijn hele kalifaat (dus in Oost Europa, Turkije en alle gebieden van het grote Turks-Ottomaanse rijk) gastvrij moesten worden ontvangen. Met de Joden kwam er dus zegen volgens Genesis 12:3, waar staat: “IK zal zegen wie u zegent en vervloekt wie u vervloekt”. Onder deze sultan en zijn opvolger Selim I genoot het Turks-Ottomaanse rijk dus voorspoed op politiek, economisch, militair en cultureel terrein. Dus tijd voor de tweede overval op het westen. In 1521 veroverde sultan Suleiman Belgrado. De belegering van Wenen in 1529 mislukte vanwege zeer slecht winterweer. In de zomer van 1683 gaf sultan Mehmet II opdracht aan zijn grootvizier Kara Mustafa Wenen te veroveren. De toegangspoort tot Rome en het hele Westen. Op het nippertje werd Wenen gered door de Poolse koning Jan Sobieski, die met een betrekkelijk klein leger de Turken versloeg.

Nu snel naar de derde overval. Momenteel een bijzonder actuele zaak. Een stroom van politieke, economische vluchtelingen en gelukzoekers plus als vluchteling vermomde jihadisten steken in wrakke bootjes de Middellandse Zee over. Meest Moslims. Een zeer tragisch detail is dat velen onderweg verdrinken. Of worden, als ze christen zijn, overboord gegooid. Geen politicus durft de woorden van Franklin Graham (zie het slot van hoofdstuk 4 van dit artikel) in zijn mond te nemen laat staan in zijn programma te schrijven.

Begin zeventiger jaren kwamen de eerste gastarbeiders uit islamitische landen. Het voert te ver om uit te leggen hoe deze import van Moslims groeide tot de huidige situatie nu men sreekt van de islamisering van de samenleving. Tot no-go gebieden in grote steden. Tot een griezelige toename van het antisemitisme.

Joden trekken weg omdat ze zich hier niet veilig meer voelen. Kort gezegd: Joden weg, Moslims erin. Maar ook: Joden weg, zegen weg. De islamisering van onze samenleving gaat in een ongelooflijk tempo door. De blindheid van onze politieke leiders (op een enkele uitzondering na) lijkt ongeneeslijk. Ook veel kerkelijke leiders houden zich blind voor de realiteit en de ernst van de situatie. Men wordt pas wakker als op het strand bij Zandvoort 30 Nederlandse Christenen worden onthoofd.

7. Israël

Israël is in deze chaos een oord van rust, vrijheid en vrede. Die rust en vrede zijn in de eerste plaats een gave van de HERE, de schepper van hemel en aarde. HIJ is ook te God van Israël die bezig is met Zijn verlossingsplan voor Israël. Dat plan houdt een drievoudig herstel in: 1.Herstel van het verwoeste land. Dat herstel gaat nog steeds door. 2.Het herstel van het volk. De terugkeer van de stammen van Israël uit de eeuwenlange ballingschap. We wachten nu op de terugkeer van de stam Efraïm en stammen die daarbij horen. Lees, als u geïnteresseerd bent, Ezechiël 37:15-22. 3.Een geestelijk herstel van Israël. Dit herstel gaat vooraf aan de wederkomst van de Messias, waarvan wij geloven dat het Jezus (Joodse naam Yeshua) is. Dan komt het echte messiaanse vrederijk dat echt 1000 jaar zal duren. Als u bovenstaande drie regels als vuistregel voor inzicht in het gebeuren niet alleen in het Middenoosten maar ook in de rest van de wereld, begrijpt u wat er allemaal gaande is. Het is de strijd om het komende Koninkrijk. Jeruzalem en Israël spelen een hoofdrol in dat rijk en dus ook in de strijd om het Vrederijk van de Joodse Messias. Hij stierf als “Koning van de Joden” en komt terug als Koning van Israël. Het is nu voor de mensheid: Kalifaat of Koninkrijk. De God van Israël of de godheid van de Islam. De Mahdi van de Moslims of Yeshua, het Hoofd van de christelijke Gemeente en de Koning van Israël.

De HERE, de God van Israël zorgt voor Zijn volk. Een klein voorbeeld nog. De laatste oorlog van Israël, de Hamasoorlog, heeft veel geld gekost. De defensie drukt zwaar op de begroting van Israël. De internationale boycot bezorgt Israël ook problemen. Dus verwachtte men in Israël grote tekorten. Maar het financiële jaarverslag gaf aan dat er geen tekort was over 2014. De inkomsten van het Tamar gasveld hebben de extra kosten precies goed gemaakt. Gods oordelen en vloek gaan over allen die Israël beschadigen en vervloeken. Hierop komen we later nog wel terug.

EN WIJ?

Vroeger stonden we bekend als grote vrienden van Israël. Tijdens de Yom Kippur oorlog lieten heel wat landen Israël in de steek. Nederland niet. We werden “beloond” met een hartelijk spotprentje in de Jerusalem Post: Een vuilnisbelt die o.a. Europa voorstelde. Op die vuilnisbelt stond één tulp te bloeien. Ik was dankbaar en trots. Daar is niets meer van over. Wij wauwelen de media na. We volgen politiek Brussel na en zeuren mee over de Tweestatenoplossing en over “bezette gebieden”. We zetten verdrietige gezichten als het gaat over de “arme onderdrukte Palestijnen” die “recht hebben” op een eigen staat. Een staat die ze zelf niet willen maar alleen gebruiken als springplank voor terroristische aanvallen op Israël. We financieren de vijanden van Israël. Dit moet verkeerd aflopen. De Bijbel waarschuwt ons en de hedendaagse geschiedenis bevestigt dit. Wat te doen?

 • Bidt Jeruzalem vrede toe (Psalm 122:6)
 • Steun Israël door op te komen voor de waarheid, waardoor u zand gooit in de leugenmotor die op volle toeren draait
 • Steun Israël door waar u kunt uw politieke vertegenwoordigers te informeren wat Israël betref.
 • Steun Israël ook als het even kan financiëel.
 • Maak eens, als het kan, een Israëlreis. Heel boeiend.
 • Wees zelf ook goed geïnformeerd. Hierover een klein verhaal. Ik heb veel seminars gegeven over Israël en de profetieën. Iemand kocht op zo’n seminaravond mijn boek “Om Sions wil niet zwijgen”. Een vrij dikke pil die handelt over de moderne geschiedenis van Israël, de aliya, de oorlogen, de “Palestijnen” en nog veel meer. Ook veel Bijbelse informatie. Wel die mijnheer vroeg de volgende seminaravond even iets te mogen zeggen. Dat mocht. Hij zei: “Nu ik uw boek gelezen heb begrijp ik pas hoezeer we worden voorgelogen door de media.” Hij kocht nog een paar boeken om weg te geven. Waar gaat het mij om: Wees geïnformeerd

13 Reactie(s)

 
 
Beste Jan, zelfs als er hier op het Zandvoortse strand 30 Christenen worden vermoord, worden ze niet wakker! Laten we blijven bidden voor open ogen en Gods volk zegenen. We leven in bijzondere tijden, Gods woord komt uit. Sjalom.
 
 
Dank je voor je inzichten. Een stukje op schrift van hetgeen je al bij family7 vertelde, mooi inzicht in wat er gaande is. Hoelang nog blijft men blind?
 
 
Verbijsterd maar niet verslagen. Bedankt Jan van Barneveld, voor het informeren over 'onze' wel erg verziekte wereld.
Wat is er aan de hand? Jammerlijk genoeg zien we steeds meer, dat het maaksel (de mens) zich steeds vaker van z'n Maker los gaat maken. En denken zo vrij te zijn van een juk, dit is wel heel erg hoor.
Maar God is LIEFDE, en zal nooit laten varen wat Zijn hand begon, (ondanks de donkerte en duisternis rondom ons heen). Creert Hij, voor hen,( de geroepenen uit alle volk, stam, taal en natie -creaties-) een veilige plek, van rust, met het vooruitzicht op een hoopvolle toekomst.
Wij die Hem oprecht willen dienen, en volgen, mogen Zijn handen en voeten op aarde zijn, totdat we thuisgehaald worden.
Hij wil niet met rust gelaten worden, aangaande al het wereldgebeuren, alsmede ook Zijn 'het erfdeel' het volk dat nu in een 'ongekende' vrede mag leven.
Maar wel onder de druk en spanningen moet leven van talloze vijanden. Daarom gunnen wij(die Zijn rust mochten ingaan) onszelf ook geen rust, door Hem te blijven aanroepen, zodat Zijn Koninkrijk hier op aarde gevestigd zal worden.Mijn hartelijke dank voor je bemoedigende reactie. Inderdaad maakt het Westen zich steeds losser van onze Maker. Langzaam drijft het Westen dus naar het kamp van de vijand. Dit wordt zichtbaar door vijandschap vijandschap tegen Israël en het Joodse volk (=antisemitisme) en door Christenvervolg ingen. En loopt uit op waarschuwende oordelen en ten slotte ondergang Zo werkt het nu eenmaal. Helaas. alleen intensief en eenparig gebed kan helpen.
Shalom
jvb
 
 
Dag Jan,

Super bedankt voor dit overzicht, daar is (ook weer) veel werk in gaan zitten. Wat moet het heerlijk zijn zo Gods zienswijze te mogen verwoorden:).

Ik kan dit stuk goed gebruiken om een flink aantal mensen om mij heen en op internet duidelijkheid te geven. Ik kan het zelf niet altijd goed verwoorden en God zet mij op andere plaatsen, zodat er geen tijd is dit zelf uit te diepen.

Het ga je goed, Jan, vrede voor jouw en je dierbaren.

Toedeloe,
MarinkaHet kost inderdaad heel wat werk. Maar het belang van de zaak, alles wat in en rond Israël gebeurt en al de leugens die bewust en vaak onbewust door de media worden verspreid, maken het vele werk nodig. Fijn dat je het artikel goed kunt gebruiken. Print het en maak er rustig gebruik van. Met een hartelijk shalom.
jvb

 
 
Op http://appie.abspoel.nl/?p=11596 lees ik het volgende:

"Paulus spreekt hier tot de Gemeente (‘broeders’, ‘gij’) en zegt dat de Gemeente zal weten ‘hoe laat het is’, omdat wij al weten van ‘tijden en gelegenheden.

Een vredesverdrag
Maar dan spreekt hij over een andere groep mensen: ‘wanneer zij zeggen’, ‘overvalt hen een haastig verderf’. Dit verhaalt over een moment dat de leiders op aarde zoeken naar vrede en rust, omdat een allesvernietige nde wereldoorlog in het Midden-Oosten dreigt. Deze leiders zullen spreken over ‘vrede en rust’ maar juist dan komt er een plotseling verderf, wat zij niet aan zagen komen. Gebeurt zoiets nu dan? Jazeker."

En deze dreiging van een allesvernietige nde wereldoorlog is precies wat hierboven in dit artikel met al die lonten in het kruitvat beschreven wordt.


Hartelijk dank dat je naar aanleiding van het artikel ons herinnert aan 1 Thessalonicenze n 5:4 en 5. Het is opvallend hoe veel van wat er gebeurt en wat op het punt staat te gaan gebeuren, in de Bijbel is terug te vinden. Citaat: "Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf en zij zullen niet ontkomen. Maar jullie broeders, zijn niet in de duisternis, zodat die dag jullie zou overvallen als een dief". Inderdaad roepen de G5 +1 onder leiding van pr. Obama: "Vrede, veiligheid". Terwijl ze zelf best weten dat ze Iran het groene licht geven voor de bom voor de Mahdi. Het verdrag van Lausanna zit vol vaagheden, Iran is volstrekt onbetrouwbaar, en zo wordt de weg gebaand voor de Shiïetische bom voor de 12e imam, de Mahdi. Maar ook het 2e deel van genoemde profetie van Paulus zal waar blijken te zijn. Plotseling zal het ons overkomen. Als Netanjahu ziet dat Iran de atoombom monteert op z'n langeafstandsra ketten, moet hij wel reageren.
jvb
 
 
Hallo Jan.
Bedankt voor deze signalen uit het M.O. Bedankt dat je de bazuin wil blijven 'blazen' voor ons. Dit is echt heel hard nodig. Raak alsjeblieft niet ontmoedigd als er weinig reacties komen. Iemand moet dit blijven doen. Ik dank God voor de taak die hij jou gegeven heeft. We genieten van je onderwijs. O.a. via Fam7 en soms ergens in het land. We blijven voor je bidden. En voor Gods volk natuurlijk.
Groet en zegen.
Cor v d WeijdenVeel dank, Cor, voor je bemoedigende woorden. Deed me goed. Maar je woorden houden ook een ernstige waarschuwing in. Ik hoop dat velen het ter harte nemen.
shalom
jvb
 
 
Jezus zegt: "Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen." (Matth. 12:30 HSV).
De overgrote meerderheid van de maatschappij -- inclusief de meeste politici! -- kennen Jezus niet persoonlijk en zijn dus blind voor de geestelijke achtergronden van het Midden-Oostenconflict (en van veel andere dingen eveneens). Dat de koran schrijft dat je mag liegen als dat in het voordeel van de islamverspreidi ng is, weet men niet, of men negeert het. Maar dat bepaalt wel voor een groot deel de uitkomsten van allerlei politieke afspraken met moslimlanden -- inclusief dat zogenaamde kernakkoord met Iran.
De kern van het probleem dus het ontbreken van inzicht in de geestelijke achtergronden van de hele politiek, en de onwil om zich serieus in die achtergronden te gaan verdiepen. Net als een klein kind dat tegen zijn moeder zegt: "Ikke zelf doen", zo negeert de hele wereld onze hemelse Vader.U hebt gelijk, hr. Hahn als u constateert dat de meeste mensen Jezus niet kennen en dus ook blind zijn voor de dramatische ontwikkelingen. Toch bet u niet helemaal gelijk. In veel landen, bv. China en Afrika, komen velen tot geloof in de Here Jezus. Het mooie is dat zij ook open staan voor de boodschap over Gods machtige werk in en voor Zijn volk Israël. Een tweede aanvulling op uw opmerking is dat velen die de Heer wel kennen ook niet (willen) zien wat er gaande is. Overigens, u hebt zeker wel gemerkt dat het boek "Het einde van de vervangingsleer " eindelijk uit is. Nog hartelijk bedankt voor uw hulp hierbij.
Met een welgemeende zegenwens,
jvb
 
 
De paus zal op en rond Yom Kipoer dit jaar het Congres en VN toespreken. Velen zien in hem de nieuwe wereldleider. Er wordt dan gesproken over klimaat, vrede en rust. Deze datum is geen toeval!
Ook hebben Europese Joodse rabbi's onlangs een ontmoeting met de paus gehad in het Vaticaan, vanwege de dreigende antisemitisme.
De dreiging komt niet alleen van de Islam, maar ook uit het westen: daar ligt de agenda voor een nieuwe wereldorde al klaar. Velen zijn hier blind voor, ook deze rabbi's? Op Yom Kipoer a.s. September begint ook het 120ste jubeljaar!
God laat in deze tijd duidelijk Zijn voetstappen zien. Hij gaat zijn beloftes vervullen!

LucyBeste Lucy,

mijn dank voor je aanvulling op mijn lange artikel over de "Signalen uit het Middenoosten".
Je hebt gelijk dat ook Rome een grote rol speelt in het eindtijdgebeure n.
Wellicht als "het Beest uit de aarde", de propagandist van de antichrist, het "Beest uit de zee".
Lees Openbaring 13 maar (weer) eens.

Wat betref de 13e september, dat begint inderdaad het Jubeljaar.
Uitleggers van de profetieën vrezen dan het instorten van de financiële markten in de VS.
Google maar eens naar "The Mystery of the Shemitah" van Jonathan Cahn.

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog zoek naar de waarheid in deze zaken.
Het gaat allemaal zo snel.

Één ding is zeker: We moeten/mogen/kunnen/zullen bidden in deze spannende bijna-eindtijd die elk
moment kan uitlopen op de echte eindtijd. Die begint voor zover ik het allemaal goed begrijp, bij Openbaring 6:1.
Als de ruiter op het Witte paard de wereldgeschiede nis binnenstormt.

Shalom

jvb
 
 
"Het is bijna zeker dat zodra Iran bezig is de atoomkoppen aan hun langeafstandsra ketten te bevestigen Israël door premier Netanjahu zal ingrijpen. De vraag is welke vreselijke uitwerking dit op de wereld zal hebben. "

Wat voor vreselijke uitwerking op de wereld? Ik denk aan torenhoge olieprijzen in combinatie met instortende financiële markten, aanslagen door IS-groeperingen op Europees grondgebied, Rusland die Europa aan zal vallen. Dit allemaal wanneer de Eurozone financieel in puin ligt door toedoen van Griekenland en een grote oorlog in het Midden-Oosten.

Dit zal de perfecte chaos opleveren waarin de antichrist aan de macht zal komen.
 
 
Dag meneer van Barneveld,

Ik lees in bovenstaande over de theorie van zeven jaar schrikbewind..,.. is het niet zo dat er geen periode van zeven maar een van drie en een half jaar overblijft ?
Het betreft de laatste jaarweek , ( uit 70 ), mijns inziens heeft Yashua daarvan de eerste drie en een half ingevuld. Nota-bene staat er geschreven dat Hij in de helft van de week spijs en slacht-offer deed ophouden, ( Zijn dood ). Er blijven nog drie en een half jaar over.
Ik denk dat dit een belangrijk punt is, omdat je hiermee je meester of je Meester gaat accepteren. Je zou dan kunnen stellen ; kalifaat of Koninkrijk ,mahdi of Yashua.
Ik hoor graag hoe u daar over denkt.
Groet, Michael.
 
 
Hallo Jan,
Ik las vandaag iets verschrikkelijk s wat ik je niet wil onthouden. Uit onderstaande link http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/195236#.VU8_bfntlBd
blijkt, dat onze "geweldige" regering het pensioen van een Nederlandse Jodin en holocaustoverle vende van 90 jaar met 35% inkort (van 1100 euro naar 740 euro), enkel en alleen omdat ze de "misdaad" heeft begaan om in de Westbank te gaan wonen buiten de "1949" grens.
Ze is hiervan zo overstuur, dat ze overweegt om buiten Israël te emigreren, terwijl ze juist vanwege het toenemend antisemitisme in Nederland naar haar familie in Israël was gevlucht.
Ik vind dit een diep diep trieste zaak en we moeten ons schamen met zijn allen!!
Waar gaat het heen met ons land?
 
 
Beste Jan,

Ik heb je laatste boek en je blogs met veel plezier gelezen. Het is niet alleen leerzaam maar geeft ook eens een andere en kritische kijk op het geheel.

Met het stukje hierboven bekruipt mij alleen, met opmerkingen over de EU, moslims en grenzen, dat het enige dat ons rest is: terug trekken in bunkers, vasthouden aan wat we hadden en "preppen" voor wat gaat komen. Missen we met deze denkwijze dan juist niet een kans om moslims te bereiken met Jezus? Dit is geheel in de lijn met wat Jezus deed namelijk uitreiken naar de verlorenen.

Verdediging is niet altijd het beste, vaak is in de aanval een veel betere strategie.

Vriendelijke groet, Johan

Dag Johan,

Ik begrijp niet helemaal op welk stukje je doelt.
Heb ik ooit opgeroepen ons terug te trekken in bunkers. Bunker is een woord dat ik zelden of nooit
hebt gebruikt. De EU noem ik inderdaad "het Beest in Brussel". Een griezelig, gevaarlijk momster, die ons berooft van
ons spaargeld, onze identiteit en onze vrijheid. Ook ons meesleept in de anti-Israël mentaliteit die er van de EU
uitgaat. Ook is niet alleen de extreme Islam anti-Israël maar ook antisemitisch. Van Mahmoud Abbas mag er geen Jood in zijn "toekomstige staat" wonen. Hoeveel oorlogen hebben de omringende islamitische staten niet tegen Israël, tegen
het Joodse volk gevoerd. Heb je de demonstraties tegen Israël tijdens de Gaza oorlog gezien en gehoord?

Zeker, ik ben het met je eens dat er gelegenheid wordt geschapen om moslims te Here Jezus te verkondigen. Dat doet bijvoorbeeld Trans World Radio en de Arabische Wereld Zending. Dat is de geestelijke aanval en dat moeten we doen zolang het mogelijk is. De mensen voorlichten, ook over de waarheid betreffende Israël is heel belangrijk.

Shalom
jvb
 
 
In 1962 waren er ongeveer 120 000 moslims in Europa, nu 68 Miljoen!


EU leiders willen niet stoppen met het import van moslims. Ze gaan door met het converteren van de beschaving!
Europa met het importeren van miljoenen islamitische vluchtelingen en immigranten tegelijkertijd hun haat en permanente oorlog tegen de beschaving binnenhaalt en hiermee wordt de allerergste cultuur zich razendsnel verspreidt over de continent!
Beste Florac,

Dank voor je mail.
Helaas heb je gelijk.
De EU, onze regering en de Paus zijn
bezig een weg te plaveien voor een kalifaat
onder de wrede shariawetten
Daar gaat onze vrijheid.
Ook de vrijheid van godsdienst zal onder druk komen te staan.
Wee onze kinderen en kleinkinderen.
Maar ik blijf zeggen,

shalom.

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven