Home Actueel Midden Oosten Op WEG naar de GROTE CHAOS

Op WEG naar de GROTE CHAOS

Pro - Erdogan rally Klik voor ware grootte
Pro - Erdogan rally

De wereld is voor veel mensen geen prettig oord. Hele regio’s dreigen uit elkaar te barsten vanwege de toenemende instabiliteit. Het Middenoosten loopt hierbij voorop. Ook op mondiale schaal is de strijd om de economische, financiële en uiteindelijk de politieke macht in een beslissend stadium gekomen. Een ander voorbeeld zien we als een monster opkomen in de landen van de EU. Kleine landelijke politieke machthebbertjes hebben hun ogen meer gericht op Brussel dan op de belangen van de burgers die hen hebben gekozen om hun rechten te verdedigen. In Brussel berijden ongekozen politici het “Beest in Brussel” en koersen naar meer macht en geld voor de EU. Dat veroorzaakt grote onrust onder de bevolking in veel lidstaten. Maar de grootste onrust en de grootste gevaren komen dreigend uit het Middenoosten op ons af. Maar de mondiale spanningen tussen de VS, China, Rusland en de EU vormen ook een groot gevaar voor de labiele wereldvrede.

We leven in een gevaarlijke wereld. Een tijd van “oorlogen en geruchten van oorlogen”. En een tijd waarin “volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk”. Dat betekent opstanden en rellen. U kunt dit lezen in uw krant en in de rede van de Here Jezus over de eindtijd, in Mattheüs 24. Dit is nog maar “het begin van de weeën” (Mattheüs 24:8).

Middenin de chaos ligt Israël. Een eiland van (relatieve) rust vergeleken met de rest van de wereld.

Op de lijst van het World Happiness Report 2015 staat dit meest bedreigde land van de wereld, Israël als nr. 11. Zwitserland staat nr. 1, Nederland is nr.7 en de VS is nr.15. Het is ook een wonder dat Israël zo rustig en veilig blijft onder de enorme druk van de VS, VN. EU, van de islamitische wereld en de levensgevaarlijke dreiging van het moslimterrorisme. Premier Netanjahu heeft dan ook “veiligheid” als eerste prioriteit voor het beleid van de nieuwe regering gezet.

Al deze spanningen zullen (waarschijnlijk na een periode van schijnvrede) uitlopen op het binnenstormen van de beruchte, apocalyptische ruiter op het rode paard uit Openbaring 6. Hij zal “de vrede van de aarde wegnemen, en dat zij elkaar zouden slachten” (Openbaring 6:3,4). Een situatie die we nu al kennen van de diep tragische gebeurtenissen in Syrië en in Irak. Een grote, vreselijke chaos. We kunnen niet zeggen dat we niet gewaarschuwd zijn. Want het komt eraan.

Eeuwenoude wereldmachten maken zich klaar

In de oudheid was het Middenoosten het centrum van verschillende grote wereldrijken. Die wereldrijken hebben hun nek gebroken op Israël en het Joodse volk. Dit gebeurde op grond van het woord dat God sprak tegen Abraham (Genesis 12:3), tegen Jakob (Genesis 27:28) en van de heiden-profeet Bileam (Numeri 24:9): “Gezegend wie u (Israël) zegenen en die u vervloeken, vervloekt!”.

Dit is een geestelijke wetmatigheid die tot op de dag van vandaag geldig is gebleken. Vandaar dat ik zo verontwaardigd ben over minister Koenders die met 15 andere Europese landen aandringt op etikettering van Israëlische artikelen uit Judea en Samaria. De nederzettingen zijn “een ernstige bedreiging van het vredesproces” zeurt Koenders mee in het valse concert van Israël-vijanden. “Kauft nicht bei Juden” riepen de Nazi’s al en roept Koenders nu. Hij roept het oordeel over die Nazi’s over ons af. Genoeg hierover.

Wat is er in het Middenoosten aan de hand?

We zullen kort ingaan op Iran, Turkije, Saoedi-Arabië en de extreem-islamitische terroristenbendes zoals ISIS, al-Nusra enz.

Iran is het oude Perzië en in de Bijbel Elam genoemd. Het is duidelijk wat de ayatollah’s van Iran willen. Een herstel van het oude, beroemde Perzische wereldrijk De zilveren borst en de armen van het reusachtige en vreesaanjagende beeld dat koning Nebukadnezar van het Medo-Perzische wereldrijk in een droom had gezien en dat door de Joodse profeet Daniël werd verklaard. Een wereldrijk dat vele eeuwen heerste over een groot deel van het Middenoosten. Dat Perzische wereldrijk moet weer tot leven komen. Dat “wonder” zal gerealiseerd worden door hun messias, de Mahdi. Een Shiïetisch wereldrijk dus. Daar hebben zij de atoombom voor nodig. Daar riskeren zij, in een vurig religieus fanatisme, een wereldoorlog voor. Vandaar hun vijandschap tegen Saoedi-Arabië, dat de grootste meerderheid van de moslims, de Soennieten, vertegenwoordigt.

Dus Iran streeft naar de hegemonie in het Middenoosten. Tegelijk naar de vernietiging van Israël. Dat moet volgens hun eindtijdleer. Vanuit het Middenoosten naar Europa, naar Rome. Iran heeft tot nu toe aardig veel succes. Het land is de baas over vier hoofdsteden in het Middenoosten: Beiroet (Libanon), Bagdad (Irak), Damascus (Syrië) en Sa’ana (Jemen). Dus Saoedi-Arabië en Iran staan op voet van oorlog. De spanningen in Syrië lopen ook hoog op. Nu ISIS Damascus dreigt over te nemen is het mogelijk dat Iran ingrijpt. Ook dit brandende lont kan een kruitvat laten ontploffen.

Het verdrag tussen Iran en de G5+1 geeft Iran groen licht voor het klaarmaken van de bom. De ondertekening van dit verdrag is gepland voor de 30e juni. Zelfs alle controle op de naleving ervan wordt door de ayatollah’s geweigerd. Obama blijft toegeven. Israël kijkt scherp toe. Zodra de Israëlische veiligheidsdienst ‘ziet’ dat Iran de bom op een van hun intercontinentale raketten koppelt, zal Israël optreden. Daar hopen (rekenen?) de Soennietische Moslimlanden op. Vandaar dat Saoedi-Arabië en de Golfstaten het vertouwen in Obama hebben opgezegd en zich tot Israël wenden. Immers een gevaarlijke, gemeenschappelijke vijand brengt zelfs felle vijanden bij elkaar. Hoe het met Iran en de bom afloopt leest u in Jeremia 49:35-39.

Saoedi-Arabië is een tweede hoofdrolspeler om de macht in het Middenoosten. In z’n schrik voor de opmars van Iran is dit land een oorlog tegen de door Iran gesteunde Shiïetische Houthi’s begonnen. De Houthi’s hebben al een groot deel van Jemen in hun macht. Bovendien is Saoedi-Arabië bezig atoombommen van Pakistan te kopen. Maar Pakistan kijkt wel uit. Dat land is al erg instabiel en heeft 30 miljoen Shiïeten binnen z’n grenzen. Zelfs Egypte heeft geweigerd Saoedi-Arabië te hulp te komen in de oorlog in Jemen. Vandaar dat Saoedi-Arabië zich nu tot Noord Korea wendt om hulp te kopen voor ‘hun bom’. Waarom is Saoedi-Arabië belangrijk?

Waarom streeft ook Saoedi-Arabië naar de wereldmacht?

Het huis van Saoed, koning Hassan, stamt rechtstreeks af van Mohammed. De belangrijkste heilige plaatsen, Mekka en Medina, vallen onder hun beheer. Daarom is Saoedi-Arabië voor de overgrote meerderheid van de Islam het centrum van hun religie. Bovendien vergeet niet dat ook en juist dat land een hoofdrol speelt bij de uitbreiding van de Islam over Europa door de zogenaamde stille jihad. Wat ze helaas heel aardig lukt door de ‘medewerking’ van veel Westerse regeringen. Overigens zijn er onderzoekers van de profetieën die in Jesaja aanwijzingen vinden dat Saoedi-Arabië in deze machtsstrijd het onderspit zal delven en totaal in een oliebrand ten onder zal gaan. “IK zal het wegvagen met de veger van het verderf, spreekt de HEERE van de legermachten” (Jesaja 14:23). Iets wat Saddam Hoessein jaren geleden al heeft geprobeerd.

Turkije houdt de 7e juni belangrijke verkiezingen. Waarschijnlijk zal de AKP van president (over 14 Recep Tayyip Erdogan wel winnen. Over dagen moeten we misschien zeggen ‘sultan’ Erdogan I. Met 330 zetels krijgt Turkije dan de eerste gekozen sultan. Maar Erdogan wil meer. Met 367 zetels wordt hij alleenheerser. Een groot probleem voor Turkije wordt de grote niet-Turkse minderheid, waaronder de Koerden.

Ook Turkije heeft een groot verleden als wereldmacht. Het Turks-Ottomaanse rijk heerste eeuwenlang tot 1918 over het hele Middenoosten, Noord-Afrika en een groot deel van Oost Europa. Het herstel van het Turks-Ottomaanse rijk is waar Erdogan met alle macht aan werkt. Hij gedraagt zich al helemaal als een ouderwetse Turkse sultan. Wil uiteraard Israël vernietigen. Immers dat is volgens de sharia de plicht van de Moslims. Aan de andere kant zit Turkije met gouden banden van handel en economie vast aan Israël. De jaarlijks handelsbalans schommelt rond de Euro 14 miljard! Maar Erdogan wil ook de macht over Mekka en Media, het heilige plaatsen van de Islam. Dat zou zijn plaats als sultan bevestigen. In verband met de “bom van Iran” is Erdogan nu opeens weer wat vriendelijker tegenover Israël. Het spel om de macht in het middenoosten gaat dus tussen Iran, Turkije en Saoedi-Arabië. Soms lezen we kleine berichten dat deze drie machten nu eens met de een dan weer met de ander probeert tot samenwerking te komen. Vermoedelijk zal dat lukken als de beruchte grootvorst Gog (je leest van hem in Ezechiël 38) met o.a. Iran en gebieden die nu Turkije vormen, Israël gaan aanvallen en op de “bergen van Israël” vernietigd zullen worden.

Terroristen

Over de wrede terroristenbendes die grote delen van het Middenoosten tot een hel maken, kunnen we kort zijn. Hun doelstellingen zijn in wezen niet anders dan die van Iran, Turkije en Saoedi-Arabië. Ook zij strijden voor een herstel van het kalifaat. Voor een wereldwijde islamitische sharia-staat. Te beginnen in het Middenoosten en dan naar Rome, Europa. Waarbij eerst Israël moet worden vernietigd. Ze worden financieel en materieel gesteund door genoemde hoofdrolspelers in het Middenoosten. Die landen zullen, als de tijd volgens hun inzichten rijp is, die terroristengroepen wel inlijven of opslokken. Of ISIS sluit zich bij het “hersteld Turks-Ottomaanse kalifaat” aan.

China, EU, Rusland en VS. Israël

Ook de rest van de wereld is in economische, politieke en sociale chaos. Het voert te ver om hier nu op in te gaan. Let op de eurocrisis en het gevaar dat de EU een totalitaire macht gaat worden. Wat de VS en Rusland gaan doen. Wel zien we hoe eensgezind men, zo goed als heel de wereld, zich opstelt tegen Israël. Israël de Tweestatenoplossing, die Israël maar ook Hamas en de Palestijnse Autoriteit niet willen door de strot duwt. Dit te behandelen vergt een nieuw artikel.

Wat Israël betreft is het inmiddels ALLEN TEGEN EEN geworden. De hele wereld die Israël dwingt een Palestijns terroristenstaatje in Judea en Samaria naast en tegen zich te dulden. Ik verwacht niet dat Leon de Winter gelijk krijgt als hij in zijn spannende boek “Recht op terugkeer” die situatie beschrijft. Israël als een kleine getto middenin vijandige Arabieren. De HERE, de God van Israël, heeft Israël tot op heden beschermd. HIJ is een werk in en voor Israël begonnen en zal dat voltooien. Het is Zijn land en Hij zal oordelen allen die Zijn land willen verdelen. Lezen wij in de profeet Joël 3:1,2. Israël is en blijft Zijn volk. Jeruzalem is en blijft “de stad van de Grote Koning”.

Laten wij bidden en hopen dat de HERE op tijd zal ingrijpen en de regering van Israël wijsheid geeft niet op de grootmachten te vertrouwen maar op de Heilige van Israël. Tot nog toe is Israël ontkomen aan de ‘grote chaos’. Heeft Israël gezegevierd in een groot aantal oorlogen die bedoeld waren om Israël te vernietigen. Heeft de HERE Israël voorspoed en rust gegeven om staande te blijven tegen het pesterige gezeur van de EU en het Koenders en zijn vrienden. Moge de HEER ons land genadig zijn.

12 Reactie(s)

 
 
Beste Jan,ooit las ik een lijst met sancties tegen Israel en de gevolgen daarvan die de landen ondervonden die deze sancties oplegden.
Het ging om verschillende zaken die tegen Israel ondernomen werden.
Kent u deze lijst en weet u of deze nog bijgehouden word en waar ik die zou kunnen vinden?
Het lijkt mij goed om feitelijkheden hieromtrent onder de aandacht van kamer leden te brengen.

Ook heb ik nog deze vraag: Ik las in de CvI dat u schreef: "eerst moet er herstel komen tussen het huis van Juda en het huis van Efraim.
Kunt u deze twee "huizen"definiëren?
 
 
Veel christenen denken dat komende september een cruciale maand zal zijn als het om eindtijdontwikk elingen gaat, wanneer het huidige Joodse sabbatsjaar eindigt en het Jubeljaar begint. Wie weet, stort in september het huidige financiële en monetaire systeem in, of dat tegelijkertijd een grote oorlog in het Midden-Oosten komt en dat Rusland in oorlog komt met de NAVO! De Val van Griekenland kan al daartoe de aanzet zijn.
 
 
Hallo Jan, bedankt voor je stuk. Ik zou willen dat je tijd had om ons nog vaker te bemoedigen met je visie. Gods zegen voor je werk. Sjalom
 
 
Speedreading dit door gelezen....

Moest vooral een beetje lachen om de term 'pesterig gezeur van de EU....'

Vraag me af of je dat zo zachtzinnig moet zeggen, neemt niet weg: Ze pesten maar, winnen doet de EU het toch niet ze krijgen het leem van Griekeland en Portugal niet eens bij het ijzer van Duitsland, Nederland en Frankrijk bij elkaar....
 
 
Met het vertrouwen in overheden komen we steeds meer beschaamd uit, men schuift de verantwoordelij kheid zoals in dit verhelderende artikel te lezen is naar 'het beest van Brussel'
De Waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden, en daarvoor moeten 'allen' eens verantwoording afleggen; voor woorden van ik wist het niet is voor die Rechter ook geen excuus aan te dragen.
Te midden van alle chaotische toestanden mogen de daders des Woord,s zich vasthouden aan Zijn betrouwbaar woord in volharding, wetend dat Zijn beloften voor Jood en Griek ja zijn, en wij er amen op mogen zeggen.
 
 
Beste Jan!

Hoe duidelijk weer is het laatste artikel, dat je geplaatst hebt. Dat wordt weer uitprinten en uitdelen aan degenen in mijn omgeving, die wereldvreemd staan tegenover Israel , de EU en alle machten, die tegen Israel en dus tegen God strijden , die geen benul van de Bijbelse (en politieke) hoed en de rand hebben. Dat valt me steeds op: hoe een groot aantal mensen meegaat in de leugen over "het "Palestijnse" volk. Door oninteresse en onkunde vaak.

Gelukkig is er af en toe een lichtpuntje, dat de huiskamers binnenkomt, zoals de uitzending van Radar van afgelopen maandag, a.s. maandag volgt deel 2.
Hier wordt door economen, bankiers en anderen verteld over die verschrikkelijk e euro en zijn ontstaan. Je hoort, dat het hele EU gebeuren op drijfzand is gebouwd , (we wagen het er op, we kunnen niet terug), hoe de burgers de dupe zijn, elke dag opnieuw, hoe onze soevereiniteit al verkwanseld is toen stap 1, de Euro invoering, gezet werd.

Enfin Jan, het is verheugend toch, dat er van diverse kanten vaker protesten te horen zijn over de Westerse houding jegens Israel en de kijk op die (Goddeloze) EU, dat er meer kennis aangeboden wordt over het Midden Oosten, de spanningen überhaupt in de wereld .

Hartelijk dank voor je artikel, Jan!
Met vr.gr. van Dicky
 
 
Beste Jan,
Kijk vaker op uw site en gelukig hebt u weer een goed artikel geschreven.
Probeer het bij anderen ook kenbaar te maken, maar alles wat bijbels is, honen ze weg. Terwijl alles in elkaar past zoals geprofiteerd. De meeste mensen weten niet, dat onze Lieve Heer voor de deur staat, Jammer!
Verheug me al op u volgende artikel.
Gegroet en God's zegen.

Jan.
 
 
Hallo Jan, bedankt voor je werk.

Vandaag las ik dat IS de stad historische Palmyra vernield heeft. Onder anderen zijn er beelden van Baal gesloopt. Past dit voorval in een profetie dat Baal/goden van babylonie ten onder zal gaan.

Shalom
 
 
Misschien begrijpt de nieuwe regering het wel dat ze op niemand kunnen vertrouwen
http://brabosh.com/2015/05/24/pqpct-b90/
 
 
dank je jan voor je stuk heel leerzaam,je ziet alles in de bijbel stukje bij beetje uitkomen,als een boerol die oprolt,al zal het ons bitter in de maag zijn,laten we vooral veel en vaak bidden,en blijven vertrouwen op onze SCHEPPER
 
 
Geachte heer Van Barneveld,
Uw verhaal doet denken aan de boeken 'De dreiging van chaos' door Ahmed Rashid. En 'Opmars van de wanorde' door Morgan Norval, een oud-marinier.
De chaos waarover u schrijft, wordt bewust gecreëerd en is een dodelijk gevaar, omdat onze beschaving er onder dreigt te bezwijken.
Terecht verwijst u naar het Woord Gods.
Maar… juist deze Bron is tegenwoordig steeds minder in ere, onder de machtige propaganda die ons dagelijkse leven beheerst.
In een vorig bericht schreef u te willen rekenen op de genade die God geeft in Jezus Christus (Rom. 6:23).
Kent u de profetie over de dorre stam van Isaï? Voor Israël nieuw leven uit de dood?
Het is alsof 'beleid' niet langer is opgewassen tegen de omstandigheden
en wij door God worden gedwongen om ernst te maken
van onze overwinning over de dood.
 
 
Beste Jan
God regeert er gebeurd niets buiten Zijn wil, wij kunnen dat niet na of voorrekenen alleen het is altijd door de eeuwen heen al, gebleken dat Hij een verrassend God is, die uitkomst geeft daar waar niemand het verwacht. alles is in Zijn Vaderlijke hand
Groet Jan
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven