Home Actueel Israël Ons Kwaad Achterhaalt ons

Ons Kwaad Achterhaalt ons

'En God zei: laten er lichten zijn aan het hemelgewelf ... en laten die zijn tot tekenen en tot vaste tijden' Klik voor ware grootte
'En God zei: laten er lichten zijn aan het hemelgewelf ... en laten die zijn tot tekenen en tot vaste tijden'

We leven in een gevaarlijke wereld. In een flink aantal spanningsvelden zullen binnenkort angstaanjagende explosies plaatsvinden. Simpel gezegd: Er gaan heel wat tijdbommen ontploffen. De negatieve en zelfs verraderlijke houding van en in veel landen tegenover Israël is de achterliggende oorzaak van veel van die spanningsvelden en dus van explosies. Het is heel goed mogelijk dat we in september een paar van die explosies zullen horen, zien en wellicht meemaken. Ook dat er in Israël bijzondere dingen zullen gebeuren.

Waarom september?

Het feit dat er bij Eilat voor miljarden euro’s aan goud is ontdekt en dat men dit goud wil gaan gebruiken voor de herbouw van de tempel in Jeruzalem is toch al bijzonder genoeg? Zeker, maar er is nog veel meer aan de hand. Over september zullen we aan het slot van dit artikel nog wel even hebben. Wat komt u in dit artikel tegen?

 1. De gevaarlijke antisemitische BDS campagne
 2. 100.000 Raketten en fel hatende jihadisten tegen Israël
 3. De Tweestatenleugen
 4. De jihad van Iran
 5. De dief van Brussel
 6. September 2015

BDS

De laatste tijd gaat Israël zich toch wel wat bezorgd maken over de wereldwijde BDS campagne. BDS= B=boycot, D=desinvesteren, S=Sancties. Een internationale campagne die in eerste instantie Israëlische producten uit Judea en Samaria wil boycotten. Maar in bredere zin worden geleerden en kunstenaars uit Israël en ook producten uit Israël geboycot. Aanvankelijk maakte Israël zich niet zo druk over, zoals men het zag, een paar dwaze, linkse activisten, die niet wisten waar ze het over hadden en waar ze zich gretig voor laten gebruiken. Maar momenteel komt die anti-Israël campagne goed op gang. De EU en ook onze minister Koenders doen eraan mee. De Intercessors for Israël (een belangrijke groep voorbidders voor Israël die elke week een overzicht geeft van hun gebedspunten en van een aantal opmerkelijke gebedsverhoringen) schrijft in hun overzicht van de 5e juni: “Wat de Heilige Geest verdriet zal doen is niet de BDS beweging in de wereld, maar in kerken. Veel Christelijke groepen en denominaties, zoals de Methodisten, de kerk van Schotland en de Presbyterianen doen eraan mee”. Hun activiteiten zijn gebaseerd op het drijfzand van leugens over Israël. Zij zullen zelf wegzinken in dat drijfzand. Deze anti-Israël campagnes betekenen het einde van die kerken. De moderne BDS beweging is al in 1930 door de Nazi’s in Duitsland begonnen. “Kauft nicht bei Juden” klonk het toen en klinkt het nu. Maar ook regeringen en organisaties die aan de BDS-actie meedoen zullen het wel merken. “Want wie onrecht doet zal zijn onrecht terugontvangen” (Col.3:25). Dat is een goddelijke regel. Kerken lopen leeg. Wie Israël economisch wil beschadigen zal zelf grote economische en financiële problemen tegenkomen. We zullen het wel merken. We halen het zelf over ons heen.

Een positief signaal uit Duitsland. Een delegatie van 100 industriële leiders uit Duitsland bezoekt Israël om ‘handel te drijven’. Enkele namen: BMW, Bosch, Deutsche Bank, Telekom en Lufthansa.

100.000 raketten

Begin juni was er in Israël een grote oefening van de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst. Een aanval op drie fronten tegelijk werd gesimuleerd. In het noorden Hezbollah met z’n meer dan 100.000 geavanceerde en nauwkeurige raketten. Verborgen in, naast en onder de huizen van de plaatselijke bewoners. Het Israëlische leger maakt dan ook plannen om, in geval Hezbollah weer een oorlog begint, ongeveer een miljoen Libanezen te evacueren uit die streek. Om te verhinderen dat die mensen door Hezbollah als schild worden gebruikt. En Israël weer beschuldigd wordt van “buitensporig geweld” en de schuld krijgen van elke burger die omkomt in die strijd. Het tweede front ligt in de Golan langs de grens met Syrië. Daar zijn diverse jihadistische terreurgroepen actief. Zij zullen graag via de Golan Israël binnenvallen. Israël is dankbaar dat de Golan geannexeerd is, waardoor die terroristen nu niet bij het meer van Galilea hun raketwapens kunnen opstellen. Het derde front is Hamas in het zuiden. Nu al worden er vanuit Gaza weer raketten op Israël afgeschoten. Het is niet duidelijk of die raketten van Hamas of van ISIS komen. Hoe dan ook, Hamas blijft verantwoordelijk voor wat er vanuit Gaza op Israël afgevuurd wordt.

Waarschijnlijk zal Mahmoud Abbas van de gelegenheid gebruik maken om weer een intifada te beginnen. Om zo zijn ‘steentje’bij te dragen. Het is heel goed mogelijk dat in die komende oorlog Israël de “bergen van Israël” weer in bezit zal nemen, zodat dit gebied weer door de stam Efraïm in bezit genomen kan worden. De situatie is heel ernstig. Want de Veiligheidsdienst van Israël schat dat als zo’n gecoördineerde aanval komt, de eerste dagen er in Israël 4.000 slachtoffers zullen vallen. Want de Gouden Koepel, Davids Slinger en andere raketafweersystemen van Israël zijn niet instaat om zoveel raketten tegelijk op te vangen. Gevaarlijk voor heel Israël want vooral de door Iran geleverde Hezbollah raketten kunnen heel het land bereiken. Hamas, de terroristen in Syrië en Hezbollah zijn in feite voorposten van Iran. Dat betekent dat de oorlog met Iran al aan de gang is en Israël zo nodig ook de atoominstallaties onklaar kan maken.

Een ander probleem voor Israël is dat “de publieke opinie”, de “wereldgemeenschap” en ook en vooral de EU, de VN en in toenemende mate ook de VS, zodra Israël zich gaat verdedigen, Israël de handen op de rug bindt. Ook over deze houding van met name de VN en de westelijke wereld (van ons dus) komt een oordeel. We zullen het merken hoe erg het is als je door raketten wordt bestookt. En door atoomwapens wordt bedreigd. Het kwaad straft in veel gevallen zichzelf. Ook ons kwaad tegenover Israël.

De Tweestatenleugen

Al ongeveer 65 jaar is men bezig een Palestijnse staat in het hartland van Israël, in Judea en Samaria, op de bergen van Israël te vestigen. Drie namen voor het gebied waar men een “Palestijnse staat” wil vestigen. Een neutrale naam voor dat gebied is Westbank. Palestijnen en een groot deel van de wereld spreken over “de bezette gebieden”. Een interessante vraag is: “Door wie bezet?”. De grote meerderheid zegt: “Door Israël”. Veel Arabieren in dat gebied spreken over “ons land”. Deze discussie heeft al boekdelen gevuld. Dus hier een korte reactie, want we willen snel naar de actualiteit. Vanuit de Bijbel gezien is het Gods land. De Almachtige zegt dan ook “Mijn land, dat ze verdelen” (Joël 3:2). Dat land heeft HIJ aan Israël toegewezen. Helaas, voor Palestijnen en de wereld geldt de Bijbel niet. Maar ook internationale verdragen uit het begin van de vorige eeuw wijzen het hele gebied ten Oosten van de Jordaan aan Israël toe.

Hoe dan ook, een “niet bestaande Palestijnse natie” eist hun “niet bestaande grondgebied” op voor een staat. En, zoals het er nu uitziet zal de Veiligheidsraad van de VN deze claim erkennen door in september een Franse resolutie daarover aan te nemen. Een resolutie die de VS waarschijnlijk niet door een veto teniet zal doen. Deze resolutie wil een Palestijnse staat en een Joodse staat, Israël. Dit laatste wordt consequent en voortdurend door Mahmoud Abbas afgewezen. Hij zal deze voorwaarde tijdens zijn bezoek aan president Obama, maandag 22 juni, nog eens benadrukken. Ook Jeruzalem zal een heet hangijzer blijven. Zelfs de Westelijke Muur (Klaagmuur) eist de PA op. En vrijlaten van een aantal gevangen Palestijnse terroristen. Hij, de ‘president’ van de Palestijnse Autoriteit is al 11 jaar aan de macht en zou al zes jaar geleden nieuwe verkiezingen hebben moeten uitschrijven. Wat niet is gebeurd. Zo zijn de “vredesbesprekingen” bij voorbaat mislukt.

Er speelt op dit moment nog veel meer. Interessant is dat veel Arabische staten, speciaal Saoedi Arabië, toenadering zoeken tot Israël. Sinds begin 2014 zijn er geheime diplomatieke besprekingen geweest tussen de Saoedische ex-generaal Anwar Ashki en de Israëlische Dore Gold in India en Tsjechië en Italië. Het gaat wel tien bruggen te ver om met het Nederlands dagblad van de 18e juni te juichen: “Arabieren hunkeren naar vrede met Israël”. En: “Een historische kans...om het Palestijnse probleem op te lossen”.

Daarvoor zit de haat tegen het Joodse volk en de staat Israël te diep en is er in het verleden teveel gebeurd. Denk aan de verloren Arabisch-Israëlische oorlogen in 1948, 1956, 1967 en 1973, die volgens islamitisch-Arabisch denken gewroken moeten worden. Denk aan de felle haatcampagnes. Maar vooral zitten de door de Koran gevoede en door de Hadiths opgestookte strijd om Jeruzalem en om het land Israël te diep geworteld in het denken van de Moslim Arabieren. Israël zoekt momenteel naar de beste wegen om die Arabische toenadering te effectueren en om tot vrede te komen. Maar meer dan 30 jaar onderhandelen met de Palestijnen hebben bewezen dat die besprekingen niets opleveren. Hamas en ook de Palestijnse Autoriteit willen geen vrede met Israël. Ze willen heel Israël van de kaart vegen en een Palestijnse staat, zo nodig twee Palestijnse staten daarvoor in de plaats.

Waarom opeens die toenadering? Angst voor de opdringende terroristische, jihadistische bewegingen en angst voor Iran dat hard op weg is de territoriale hegemonie in het Middenoosten te krijgen. Voor Saoedi Arabië en andere soennitische Arabische landen geldt het gezegde: De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Een wankele basis voor vriendschap. Nu die Arabische landen de VS van Obama niet meer vertrouwen wenden ze zich voorzichtig tot Israël. Of dit naar een tweestatenoplossing zal leiden, is een grote vraag. Geestelijk gezien, vanuit de Heilige Schriften, zullen veel Israëli’s en met hen Christenzionisten zich afvragen of ze dan niet Gods land verkwanselen voor een wankele, valse vrede. Een tweede vraag is of zo’n Palestijnse, in zichzelf verdeelde staat, niet snel een bolwerk voor de ISIS jihadisten zal worden.

In elk geval liggen al die landen, organisaties, kerkgenootschappen en NGO’s die streven naar een Palestijnse staat op de bergen van Israël onder de vloek van de Eigenaar van dat land, de HERE, de God van Israël. Zij komen onder Gods oordeel. Ook dit kwaad zal ons achterhalen.

De jihad van Iran

De jihad van Iran, de strijd om het kalifaat van ‘hun’ Mahdi, de shiïetische messias, verloopt gunstig voor Iran. Vandaar dat de soennitische landen zo bang zijn en zelfs steun bij Israël zoeken. De ‘voorhoedes’ van Iran, onder anderen Isis, Hezbollah, al-Nusra en andere terroristenbendes maken opzienbarende vorderingen. Ook in de richting van Israël. ISIS schiet vanuit de Sinaï en is in Gaza ‘gast’ van de Hamas. Hezbollah (zie 2) is klaar voor de strijd. Zij worden aangestuurd, voorzien van wapens en logistieke steun door Iran. Op het diplomatieke vlak heeft Iran nog geen regel toegegeven aan de G5+1, dus aan president Obama. Dat de laatste niet tot inzicht is gekomen door de beweging van soennitische Arabische landen naar Israël in hun vrees voor Iran, is een raadsel. Straks wordt er een voor Israël een gevaarlijk verdrag met Iran gesloten, waardoor Israël wel wordt gedwongen de constructie van een atoombom te verhinderen. Nogmaals citeer ik Jeremia 49:35-39 in verband Iran (Elam in de Bijbel). “Zie IK ga de boog van Elam breken, de keur van hun gevechtskracht. IK zal over Elam doen komen vier stormwinden van de vier einden van de wereld en IK zal hen verstrooien naar al deze windstreken...IK zal onheil over hen brengen... maar het zal in later tijd gebeuren dat IK een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Elam, spreekt de HERE”. Dus “de keur van hun gevechtskracht” zal gebroken worden. Daar kun je op dit moment de atoombom in zien. Er zal een internationale coalitie tegen Iran oorlog voeren. Maar in de eindtijd komt het goed met Elam, met Iran.

De dief van Brussel

De Europese Unie (EU, het Beest in Brussel) wil koste wat het ons, de burgers, kost, Griekenland binnen de EU houden. Premier Tsipras weet glimlachend van geen wijken. Het risico is groot dat landen zoals Portugal en Italië volgen.

De tweedeling tussen het ‘rijke noorden’ en het ‘arme zuiden’ brengt de reus op lemen voeten aan het wankelen. Dan is er nog het grote probleem dat in veel EU landen onder de bevolking de wrevel tegen “Brussel” snel groeit. Bij verkiezingen krijgen anti-EU partijen veel stemmen.

Vervolgens dreigen de problemen met Rusland op een koude oorlog uit te lopen. Een situatie die via een plaatselijk conflict, zoals in de Oekraïne makkelijk op een oorlog kan uitlopen. Een hoge NAVO-beambte heeft gezegd dat de wereld deze zomer “waarschijnlijk in oorlog” zal zijn. Hij zei ook: “Als we geluk hebben wordt het geen kernoorlog”. Je vraagt je soms af wat die NAVO/EU tanks in de Baltische staten moeten? Waarom Putin uitdagen in de voortuin van Rusland. Dit land voelt zich steeds meer bedreigd door de NAVO en gromt grimmig terug.

Dan is er nog de financiële en economische crisis, de eurocrisis. Daarover misschien een andere keer. Het is nu al bijna teveel. Nu nog even twee belangrijke zaken: Israël en uw spaarrekening.

Kenners weten hoe negatief de EU zich voortdurend tegenover Israël opstelt. Het hitleriaanse “kauft nicht bei Juden” wordt vanuit Brussel aangestuurd en aangemoedigd. Venijnig wordt Israël naar de gevaarlijke Tweestatenoplossing gedrongen. Logisch dat de EU in grote problemen terecht is gekomen. De VS heeft dat al jaren ervaren, maar nog niets geleerd. Wat geleerd? Wel, dat elke keer dat een president van de VS Israël tot gevaarlijke concessies dwingt, er grote natuurrampen of andere problemen over de VS komen. Je kunt dat tot op de dag nagaan. Ga zelf maar na op het internet of in mijn boeken. Dat zien we nu met de EU gebeuren. “IK zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal IK vervloeken”. (Genesis 12:3). Dit is een geestelijke, of als u wilt een natuur- of een politieke wetmatigheid, die door de eeuwen heen bevestigd is. Israël is de toetssteen voor Gods zegen of vloek voor de volken en landen. Immers ons eigen kwaad achtervolgt en achterhaalt ons. In dit geval kwaad tegenover Israël. En dat tikt extra hard en snel aan.

De EU kan de crisis op één manier overleven. En aan die manier is men druk bezig. Alleen de geldmacht kan de EU redden. Zoals de VS voort blijft wankelen door steeds maar meer dollars te drukken. Overigens zal dat ook snel afgelopen zijn. Hoe komt de EU aan veel geld? Dat komt van uw en mijn spaarrekeningen en uit onze pensioenfondsen. Hoe dan? Door cash (contant) geld te verbieden. Deze grootscheepse diefstal zijn de machthebbers nu aan het voorbereiden. De afschaffing van contant geld. Franklin ter Horst schreef mij onlangs in verband hiermee: “Op termijn volgt dan het merkteken van het Beest”. Lees Openbaring 13, het 2e deel. Het gaat allemaal wel erg snel. Het Middenoosten ondergaat nu de eerste, vreselijke slagen. Wij zijn niet beter. Ons kwaad, of het kwaad van onze leiders zit ons op de hielen.

September 2015

Er staan nog meer spannende dingen op het wereldprogramma. Bijvoorbeeld de dreigende oorlog van de VS met China. Maar ik moet afsluiten. Alleen nog de vraag: Waarom september? Met grote voorzichtigheid sluit ik dit artikel af. Ik houd mij ver van voorspellingen. Want de HERE God heeft en houdt alles nog krachtig in zijn hand. Hij kan een profetie in vervulling laten geen of dat nog jaren uitstellen. Oordeelsprofetieën, ook over ons land, zijn voorwaardelijk. Als een land zich bekeert gaat het oordeel niet door. U weet wat u te doen staat, geestelijke leiders! Waarom dat toch september?

God geeft ook signalen, tekens, waarschuwingen af. In het scheppingsverhaal lezen we: “En God zei: laten er lichten zijn aan het hemelgewelf...en laten die zijn tot tekenen en tot vaste tijden” (Genesis 1:14). De Here Jezus spreekt in zijn rede over de eindtijd over: “tekenen in zon maan en sterren” (Lucas 21:25). Bijzondere “tekenen”zijn de tetraden. Dat zijn vier opvolgende maansverduisteringen die precies vallen op data van Bijbels Joodse feesten. Ik zet ze even op een rijtje:

 1. 15 april 2014 Pesach (Pasen)
 2. 8 oktober 2014 Sukkot (Loofhuttenfeest)
 3. 4 april 2015 Pesach
 4. 28 september 2015 Sukkot

De 13e september is er ook nog een zonsverduistering. Vervolgens eindigt in die maand een sabbatsjaar en begint het jubeljaar 2015/2016. Een paar voorbeelden:

 1. De tetraden van 1948/1949: Het jaar van de staat Israël en de Onafhankelijkheidsoorlog
 2. De tetraden van 1967/1968: Het jaar van de bevrijding van Jeruzalem en van Judea en Samaria tijdens de Zesdaagse oorlog
 3. Er gebeurden tijdens Bijbels Joodse feesten grootse dingen. Bijvoorbeeld Het sterven en de opstanding van de Here Jezus tijdens Pesach en de uitstorting van de Heilige Geest tijdens Shavuot (Pinksteren).

Drie opmerkingen nog. 1. Het enige waarop ik wil wijzen is dat we gemaand worden door de Heer Zelf om te letten op de tekenen van de tijden. 2. Er staan zoveel spanningsvelden op het punt te ontploffen dat er in september best wel belangrijke dingen zullen gaan gebeuren. 3. Onze gebeden hebben belangrijke invloed op de loop van de gebeurtenissen.

20 Reactie(s)

 
 
Dag Jan , dank voor Uw boeiend artikel.

Door het contante geld af te schaffen plegen zij diefstal schrijft U.

Dit begrijp ik niet helemaal, zou U dit beter kunnen uit leggen ?

Bvd. en mvg. H.L. te E.
 
 
Beste HENK,

Jan schreef: "Deze grootscheepse diefstal zijn de machthebbers nu aan het voorbereiden".

Het verbieden/afschaffen van contant geld is een belangrijk onderdeel van die voorbereidingen .
Geen contant geld in omloop (en vervolgens het contant geld waardeloos gemaakt) betekent dat al het geld op bank-rekeningen komt te staan.
Klaar om geconfisqueerd te worden ....

Beste Jan,
Ik zag in je zeer lezenswaardig (!) artikel een kleine verschrijving: (Iron Dome = IJzeren Koepel).

Van harte Gods zegen op je noeste arbeid toegewenst!
(we hebben nog enkele jaren ....)
Cees.
 
 
Hai Jan,

Er zal een aanval op Israël zal komen. Ik denk dat we nu zo ver zijn in de tijd dat Vader die aanval zelf zal afweren. Het maakt me blij te weten dat Vader zelf zal ingrijpen, het geeft mij dat gevoel van rust voor Zijn volk, al zien ze zelf nog niet.
Het is helend voor mijn verdriet wat ik voel over het onrecht wat Israël door de wereld wordt aangedaan. En ook al voel ik mij machteloos, ik ben het niet, ik bid en ga geen discussie uit de weg om de wereld de waarheid te vertellen, en dat wordt, zoals je zelf altijd ervaart, me niet in dank afgenomen.
Maakt mij niet uit, Vader, Jezus en de Geest houden van mij en dat is waar het uiteindelijk omdraait. Hun het werk laten indelen en ik als vliegende keep daar waar ze me willen hebben:)...

Dag Jan, een fijne dag gewenst.
 
 
Hallo meneer Jan van Barneveld
Bedankt voor dit inzicht, wat speelt er veel op dit moment in de wereld.
Ik heb een vraag over dat goud: ik heb er niks over gehoord in de media of ergens anders.
Kunt u zeggen hoe wat en waar?

Mvg gerrit elzinga
 
 
Dag Jan,

Interessant onderwerp! Maar wat zijn we snel geneigd om op de 'snooze-knop' te drukken en weer verder te slapen. Daarom draag ik altijd alles op aan Jezus wat ik lees of ontdek op dit gebied. Zie: http://vervullingvanfeesten.nl

Vriendelijke groet,

Julian Brasser
 
 
Beste Jan,

Ik ben meestal zeer goed geïnformeerd, echter de informatie welke u als feit benoemt zijn mij niet bekend. (zie uw reactie onder)

Graag zie ik uw bronnen !

(Vanzelf zou dit, als dit werkelijkheid wordt ook de "haak" kunnen zijn welke "Gog" nodig heeft om het land in te vallen....Zoveel harde valuta aan goud.....dat is niet te versmaden !)

------
`Het feit dat er bij Eilat voor miljarden euro’s aan goud is ontdekt en dat men dit goud wil gaan gebruiken voor de herbouw van de tempel in Jeruzalem is toch al bijzonder genoeg?`
------

Vriendelijke groet,

PatrickPatrick
Wat betreft het goud voor de tempel verwijs ik je naar de link op de reactie van Esther.
Die link was ook een van mijn bronnen voor het artikel.
Ik zal eens aan de webmaster of aan mijn zoon of aan een kleindochter vragen hoe een link
toe te voegen aan een artikel.
shalom
jvb
 
 
Heeft het begin van het Jubeljaar er volgens u ook nog mee te maken??Emma.
Je vraagt je (wat verbaasd) af of het Jubeljaar er ook al iets mee te maken heeft.
Jonathan Cahn, een messiaans-Joodse leider heeft uitgezocht dat er bij het begin of einde van een Jubeljaar en ook een Sabbatsjaar opvallende beurscrashes en vaak ook andere rampen gebeuren. Hij legt dat uit in zijn boek "The Mystery of the Shemitah". Shemitah betekent bevrijding (van schulden en slaven) tijdens die feestjaren van het Jubeljaar.
Zijn grafieken en feiten komen erg geloofwaardig over.
Shalom
jvb
 
 
Dag Jan,

Dank voor het artikel wat geen slecht nieuws maar goed nieuws, immers de voorbode van Gods koninkrijk. Hierbij wat info wat ik denk dat (op korte termijn) realiteit is :

Afschaffing van het contant geld (uiteindelijk wereldwijd) is in bijbels perspectief het voorportaal van Openbaringen 13:16-18 waarin uitgelegd wordt dat niemand kan kopen of verkopen zonder merkteken van het beest. Volgens vele bijbeluitlegger s betreft dit een geïmplanteerde chip op hand of voorhoofd met niet alleen allerlei gedigitaliseerd e persoonlijke (o.a. bancaire) gegevens maar tevens het getal van het beest. Dit geïmplanteerde persoonsbewijs en bankpasje kan men zien als satans eigendomsbewijs en tegenhanger van de heilige doop. Het volgt elkaar nu snel op en staat met elkaar in verband.

Groet,
RoyRoy
Dank voor je reactie. Inderdaad kan het afschaffen van cash leiden naar Openbaring 13:16-18, waar een profetie voorzegt dat er een tijd komt dat niemand zonder het teken van het Beest niet kan kopen of verkopen. Mark Hitchcock schreef daar al over in 2009 in zijn boek "Cashless. Op weg naar een maatschappij zonder contant geld". Het is zeker een teken van de Komst van Gods Koninkrijk. Maar vergeet niet dat de weg naar het Koninkrijk een zware weg is.
Shalom
jvb
 
 
Heel interessant allemaal weer bedankt broeder Jan. Het stuk over contant geld heb ik ook gelezen en wel op xandernieuws.nl ook daar veel actueel bijbelse uitleg over de eindtijd het zijn hele spannende tijden waar we in leven bid voor de vrede van Jeruzalem en blijf Jezus volgen zeker nu in deze (eind-tijd) Hij zal verlossing brengen halleluja amenBB
Dank voor je aanstekelijk enthousiasme. De Verlosser komt,,,, Halleluja!
Maar vergeet niet dat de weg zwaar naar dat Koninkrijk zwaar kan zijn. De Here Jezus wist dat Hij zou opstaan uit de doden en het Koningschap en Gods heerlijkheid zou krijgen. Maaar wat een zware weg is Hij gegaan!
Shalom
 
 
In reactie op eerdere vragen mbt het goud:

http://www.breakingisraelnews.com/43278/temple-mount-activists-find-billions-dollars-gold-jerusalem/#TlxI0xzPuBi5ieRQ.97


Bedankt voor de link.
Ik had dat bericht ook gebruikt voor het artikel.
Maar toch bedankt, want soms krijg ik zo informatie die mij niet bekend is.
shalom

jvb
 
 
Nogmaals..

Graag zou ik een antwoord willen zien op de vraag naar bronnen van het "feit van dat er bij Eilat voor miljarden euro’s aan goud is ontdekt"

In geen enkele media, seculier, regulier, binnen / buitenland, Israëlisch etc is hier wat over terug te vinden !

Vriendelijke groet,

Patrick
 
 
Ja zeker is dat zo en dat vergeet ik niet die tijd zal dan ook verkort worden anders zouden we het niet vol kunnen houden en dat bezwaard mijn hart menig maal maar gelukkig lees ik dan ook dat Hij Jeshua komt met grote macht en dat wij die in Hem geloven en Zijn naam belijden dat we dan voor eeuwig mogen leven voor altijd met Hem en dat geeft troost zeker in deze eindtijd als ik dan alle martelaren nu zie die in Zijn naam volhouden tot de dood toe dan krijg ik diep diep ontzag voor mijn hemelse Vader die deze mensen de kracht geeft om ondanks hun leven Zijn naam belijden hoe zwaar is dit alles al en dat dan Jeshua zegt weet dan dat ik het eerst geleden heb dus ja Jan het zal zeker nog heel zwaar kunnen worden toch verlang ik naa Zijn terugkomst laten we in gebed gaan voor al die mensen die Hem nog niet/willen kennen dat zij zich bekeren tot God en dat Jeshua onze verlosser is en laten we bidden voor vrede in Jeruzalem en rust binnen haar muren ShalomBernadette BB

Dank je Bernadette, voor je bemoediging.
Tot op het laatst zal de hand vol genade van de HEER uitgestrekt blijven.
HIJ zegt± Ieder die de Naam van de Heer aanroept zal behouden worden.
Laat `iedereen` dit goed in zich opnemen en onthouden.
Want er komt inderdaad een tijd dat de mensheid gaat roepen.
Als men de Naam van de Heer aanroepen dan is er redding.
shalom

jvb

 
 
" Een hoge NAVO-beambte heeft gezegd dat de wereld deze zomer “waarschijnlijk in oorlog” zal zijn. Hij zei ook: “Als we geluk hebben wordt het geen kernoorlog”"

Hoe komt hij aan deze informatie, zou hij soms een ingewijde binnen de Illuminatie-kringen zijn en dit naar buiten hebben geklapt?

De Val van Griekenland (Grexit) zal echt dramatische gevolgen hebben in heel Europa en wereldwijd, zeker op financieel-economisch gebied. Denk maar alleen al aan enorme koersdalingen op de effectenbeurzen , massabankruns wanneer mensen hun spaargeld van de bank halen, de derivatenzeepbe l die knapt en ook nog vertrouwenseffe cten. Dit zal de totale ineenstorting van het huidige financiële en monetaire bestel veroorzaken waar na een tijd van chaos en totale paniek de antichrist met zijn één wereldmunt-systeem zal komen dat weldra zal uitdraaien op dat beruchte merkteken van het beest.

Ook op geopolitiek gebied zal een Grexit enorme gevolgen hebben. Zal dit ook aanleiding kunnen geven tot de Derde Wereldoorlog met o.a. de Psalm 83 oorlog en de Gog-Magog oorlog wanneer Rusland met zijn bondgenoten Israël zal proberen binnen te vallen om de buit te verkrijgen? Op http://www.volkskrant.nl/politiek/de-hoop-scheffer-grexit-is-risicovol-en-kortzichtig~a4075751/ lees ik dat Oud-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer van de NAVO vreest dat Rusland en China invloed op Griekenland kunnen uitoefenen wanneer dat land de Eurozone verlaat.
 
 
Bedankt Jan, voor diegene die engels spreken luister ook eens naar Perry Stone http://www.voe.org/media/watch-manna-fest-online/ of prophesyinthene ws of Sid Roth, allemaal sprekers over de eindtijd. Ik luister erg graag naar Perry Stone en heb van hem de afgelopen jaren al meer geleerd over God woord dan alle jaren daarvoor in de kerk(en). Ik ben dankbaar dat ik 40 jaar terug al het boek van Hal Lindsay heb gelezen, ook al zat hij hier en daar mis, ik zie nu wel heel veel uitkomen waar hij al over schreef. Toen dacht iedereen dat je gek was als je t over een teken op je hand of voorhoofd had.......maar nu is het bijna zover. Hef je hoofd omhoog,! P.s Peter Steffens legt ook de bijbel goed uit, met veel achtergrond informatie.
Dag Lida,

Dank voor je reactie en voor het aangevan van sites en
sprekers over de eindtijd.
We mogen niet vergeten dat die eindtijd niet alleen het einde en de komst
van de Messias voorzeggen, maar ook een vreselijke tijd is.
Dit is een van de redenen waarom de Eeuwige, die barmhatig, geduldig en vol
medelijden zo lang wacht. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat.
Het is inderdaad goed aandachtig te letten op de "tekens van de tijd" en die
naast de Bijbelse profetieën te leggen.
Maar er is meer.
De redding van mensen, de grote nood van ons land, ons binnen en de verhoring
van gebeden, hulp aan de naaste in nood enz. enz.

Overigens, kijk je wel eens naar Family7? Daar draait al zo'n 12 jaar het
programma Eindtijd, Israël en profetie,
De producer Dolf v/d Vegte en ik spreken in dat programma over Israël, de profetieën
en de wederkomst van de Heer. Kijk maar eens.

Shalom.
jvb

 
 
Zou dat goud dat onder de berg Eliat is gevonden de aanleiding kunnen zijn voor Rusland om Israël binnen te vallen om deze buit te bemachtigen? Kan heel gemakkelijk in tijden van financiële chaos t.g.v. de Val van Griekenland.
Moi,

Daar ben je weer, Moi.
Ik denk niet dat Rusland om dat goud dat ze bij Eilat in de bergen hebben gevonden voor
Rusland aanleiding zal zijn Israël te overvallen. Te wenig.
bovendien denk ik dat niet Rusland maar Turkije die wilde bendes die onder een zekere Gog
(lees Ezechiël 38 en 39) Israël zullen overvallen, zal aanvoeren. Lees genoemde hoofdstukken maar eens zorgvuldig na. 1. Israël zal in vrede en ongewapend leven. En zeer rijk zijn. 2. de bewapening van die legers van Gog zal heel primitief zijn.Als er belangstelling voor is zal ik hier
eens artikel over publiceren.
Shalom

 
 
"Bovendien denk ik dat niet Rusland maar Turkije die wilde bendes die onder een zekere Gog
(lees Ezechiël 38 en 39) Israël zullen overvallen, zal aanvoeren. Lees genoemde hoofdstukken maar eens zorgvuldig na. 1. Israël zal in vrede en ongewapend leven. En zeer rijk zijn. 2. de bewapening van die legers van Gog zal heel primitief zijn.Als er belangstelling voor is zal ik hier eens artikel over publiceren."

Ik zou het erg waarderen wanneer je binnenkort een uitgebreid artikel over dit onderwerp zou publiceren.

De primitieve wapens van de legers van Gog, zou dat een gevolg kunnen zijn van de totale ineenstorting van het huidige financiële systeem?
 
 
Dag meneer van Barneveld,

Zelf voel ik aan dat er nu op korte termijn grote donkere dingen kunnen gaan gebeuren.
Wat ik me dan afvraag is hoe je je hier het beste op voor kunt bereiden, ik geloof niet in een z.g. pre-opname, maar een opname naar de wolken als Hij terugkomt bij de laatste bazuin. Ik denk dan, ( hoop ik ), dat we 1335 dagen vooraf aan de Wederkomst ( Daniël ), kunnen vluchten naar veiligheid. Hoe bereidt je je praktisch voor ? Wat kunt u daar over zeggen ? Een overlevingsuitr usting op de man te dragen ?
Ook hier komt het dichterbij dat er geen geld meer uit de muur komt en zelfs geen stroom en gas .
Groet.
 
 
Dag Jan,

Dank weer voor je boeiende artikel. Ik denk dat je een punt hebt en geloof zelf ook dat het allemaal niet zolang meer duurt. Er zijn zoveel signalen en ze wijzen zo duidelijk die kant op...

En toch... in het weekend lees ik je blog en ben bezig met allerlei studies. Dan wordt het maandag en moet ik weer aan het werk. Leuk werk, interessante projecten. Maar wat is er de zin nog van?! Ik merk dat ik het steeds moeilijker vind om motivatie op te brengen voor zaken die volledig irrielevant zullen worden. Hoe zie jij dit?
Dag Wout

Inderdaad, beste Wout, is het heel belangrijk dat je let op de tekens van de tijd.
Die signalen wijzen aan de ene kant op de komst van de Here Jezus maar aan een andere kant op zware tijden,
zoals Paulus dat al voorzegd heeft: "Weet wel dat er in de laatste dage zware tijden zullen komen" (2Tim.3:1).
En nu dat gewone, dagelijkse werk dat zo boeiend kan zijn.
We kijken weer naar Paulus. Hij zegt:
"...met moeiten werkten wij dag en nacht om niemand van u lastig te vallen (hij was tentenmaker)...om ons aan u tot een voorbeeld te stellen......Wil iemand niet werken, dat zal hij ook niet eten" En: "Wij horen namelijk dat onde ru zich sommigen zich ongeregeld gedragen door geen werk te verrichten; maar bezig te zijn met wat geen werk is; zulke mensen bevelen wij en vermanen hen in de Here Jezus dat zij rustig bij hun werk blijven en huin eigen brood eten"(2Thess.3:8-12)
Dus beste Wout blijf tustig bij je interessante projecten.
Maarten Luther zei eens: "Als morgen de Heer komt plant ik vandaag nog een boompje".

Duidelijk dus, zoals de Schrift altijd is.

Shalom

jvb
 
 
Hierbij een interessante link waarbij 2 Nederlanders een goudschat hebben ontdekt voor de haven van Caesarea:

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27366097.ece

Mvg Marvin
 
 
Beste heer Van Barneveld,
Ik lees uw artikels. Ik geloof zeker dat er dingen staan te gebeuren. Maar soms word ik ook bang van artikels. Dat vind ik eerlijk gezegd ook van het hele Christendom en heb daar jaren in gezeten. Een aantal dingen zijn waar een aantal dingen niet, het volgen van HaSchem of G'd is meer een leidraad. Er zijn ook uitwegen, Hem kennen is de uitweg. Wij zouden niet bang hoeven te zijn of vrees moeten kennen. En als dat zo is, plakt men meteen een Duivel erop. Iets wat mij jaren in bedwang heeft gehouden. De mens maakt ook zelf keuzen, de slang is gemaakt door God zelf. Maak je bepaalde keuzen, is het niet meteen demonisch maar gewoon een leer les. Ik geloof dat God die wij allen volgen, ons leidt. Geen angst moeten kennen en richting geven wat er zou kunnen gebeuren in de toekomst. Dus hoe ik het zie is ondanks wat er om ons heen gebeurt, HaSchem mooie uitwegen kan geven, en de mens zelf een keuze heeft. Soms gebeuren ook dingen omdat HaSchem mensen een keus wil laten maken. Wij kennen zijn wegen niet, dus ook niet in de toekomst kijken. Je kunt niet zonder Tora. Iets wat in het Christendom wordt weggeschoven, De Joden leggen Tora heel anders uit. Die zien dingen veel minder vrezend als het Christendom. Ik ben blij verlost te zijn van het Christdom en religie of andere geloven maar weet zeker dat HaSchem de God van Tora een volk uit zou leiden die Hij op het oog heeft. Mvg fam. Verbruggen
Beste fam. Verbruggen,

Hartelijk dank voor uw vriendelijke, bemoedigende en begrijpende mail.
U duidt waarschijnlijk op Jerema 9:24.
"....wie roemen wil, roeme hierin dat hij verstand heeft en MIJ kent, dat IK JHWH ben, die goedertierenhei d, recht en gerechtigheid doe, want daarin heb IK behagen".
Ik begrijp dat u een niet zo makkelijke weg bent gegaan.
Ik begrijp ook dat u de weg van het Joodse geloof op gegaan bent.
Waar u bent weet ik niet.

Een Joodse vriend vroeg mij eens: "Jan, waarom kom je ook niet over?"
Mijn antwoord was en is "....(naam vriend).... daar is Yeshua mij te lief voor".
Wat betreft de Tora en het uitleiden van een volk door de HERE in die gedachten sta ik naast u.

Maar de vrees van d eprofeet Habakuk (zie 3:2) zit er bij mij diep in.
Zeker d euitkomst is goed en positief.
Want de HERE laat niet vallen hen die HEM vrezen en "allen die de NAAM van de HERE (HaShem)
aanroepen zullen behouden worden. Maar de weg is soms zwaar. daarvan zult ook u weet hebben.

Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven