Home Actueel Midden Oosten De strijd om het Koninkrijk - De Bom voor de Mahdi in Iran

De strijd om het Koninkrijk - De Bom voor de Mahdi in Iran

Wereldleiders na aankondiging van het beriekte nucleaire akkoord met Iran Klik voor ware grootte
Wereldleiders na aankondiging van het beriekte nucleaire akkoord met Iran

De 9e november 2009 is een eerste artikel over bovenstaand onderwerp op deze site gepubliceerd. De strijd om Israël, de diplomatieke strijd om de “bom voor de Mahdi” in Iran, de nieuwe koude oorlog tussen de EU + de VS met Rusland en veel meer internationale spanningsvelden, dat alles gaat ten diepste om de macht over de aarde. Dus strijd tegen de komst van het Koninkrijk van God. Dus om Messias Yeshua en zijn lang verwachte Rijk. “Uw Koninkrijk kome” bidden we dagelijks.
We weten dat Israël een hoofdrol speelt bij die komst.
God zei tegen Abraham: “Met u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden" (Genesis 12:3). Daarom verloste de HERE, de God van Abraham, Izak en Jakob, Israël ruim 35 eeuwen geleden uit Egypte. De HERE God bracht dat volk eerst naar de berg van God in de Sinaï woestijn. Daar gaf HIJ aan Mozes en dus aan Israël de Torah met als kern de Tien Woorden. Die zijn een morele code voor heel de wereld. Dat wil die wereld niet. Dus die wereld moet Israël niet. Want ook vandaag nog geldt: “Hun zijn de woorden van God toevertrouwd” (Romeinen 3:2). Niet “waren” maar “zijn”. Israël wordt ten diepste gehaat omdat dit volk de drager is van Gods Woord. Ook de Verlosser, Messias Jezus, kwam 2.000 geleden uit Israël.

Nu komt het:
Ook de wederkomst van Jezus, als Hij zijn Koninkrijk van vrede, recht en gerechtigheid komt vestigen (eindelijk kunnen we dan zonder ons te generen zingen “Vrede op aarde”) zal vanuit Israël zijn. Immers Paulus zei, nadat Jezus al gekomen was en naar de hemel was gegaan, “De Verlosser zal uit Sion komen” (Romeinen 11:26).

Uit Israël dus.

Daarom komt het Joodse volk, komt Israël terug naar het land dat God onder ede aan Abraham, Izak en Jakob heeft beloofd. Daarom al die strijd tegen Israël, om het land van Israël en om Jeruzalem. In wezen strijd tegen de komst van het Koninkrijk. Want duistere machten zijn al eeuwen bezig te proberen de wereld in hun macht te krijgen. Dat zal de antichrist voor een zeer korte tijd lukken. Volgens Openbaring 13:5 en Daniël 7:25 zal dat “rijk van het Beest” 3,5 jaar duren.

Nu zijn we op een belangrijk tijdstip aangekomen in deze strijd om het Koninkrijk, die tegelijk strijd tegen Israël is.

Groen licht voor de bom voor de Mahdi

Na 20 maanden onderhandelen en leugens van beide partijen, waren ze eruit. Dat was op de 14e juli een feestje waard. De G5+1, de EU en de onderhandelaars van Iran waren het eens geworden. De overeenkomst kon getekend worden. President Obama juichte over “het grootste resultaat van zijn periode als president”.

Ging het over een nieuwe, vriendschappelijke relatie met Iran? Welnee, want een paar dagen later, de 18e juli blies de grote leider van Iran, Ayatollah Khamenei hoog en helder van de toren in Teheran: “De Islamitische Republiek zal nooit buigen voor de overdreven eisen van de vijand”. Israël kreeg er ook van langs en hij noemde Israël: “het zionistische, infantiele, terroristische Israëlische regiem”. Als kinderen zeiden we al: “wat je zegt ben je zelf”.

De president van Iran, Hassan Rouhani voerde ongeveer tegelijkertijd een demonstrerende massa in Teheran aan, die riep: “Dood aan Amerika! Dood aan Israël”. Onbegrijpelijk dat de VS en in feite ook de rest van de wereld, met dergelijke lieden een overeenkomst sluit om de productie van kernwapens te stoppen en ook nog (net doen alsof?) zij geloven dat Iran zich eraan zal houden. De “bom” heeft namelijk een diepe religieuze betekenis voor de ayatollah’s en hun aanhang. Iran, het centrum van de shiïetische tak van de Islam, gaat uit van hun eigen angstig-boeiende eindtijdleer (eschatologie), die in mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam” (zesde druk) wordt beschreven. Kort samengevat:

“Er komt, na of tijdens een verschrikkelijke oorlog, een islamitische messias, de Mahdi. Die zal winnen en uiteindelijk vanuit Jeruzalem over de wereld heersen. Eerst zal hij de Moslims verenigen. Dan zal hij, met de inmiddels teruggekeerde ISA (Jezus in de Koran), de Christenen tot de Islam bekeren. Dan zal er een sharia-vrede op aarde komen.

Hier werken de ayatollah’s in Teheran aan. Nu begrijpt u ook de “broederoorlog” met de soennitische Moslims, die in Mekka, Saoedi-Arabië, hun hoofdkwartier en aanvoerders hebben. Vandaar de oorlog die Saoedi-Arabië tegen de Houthi’s (zij zijn shiïeten, handlangers van Iran) voeren. Vandaar dat Iran met behulp van de vele terroristische legertjes duidelijk op weg zijn naar Jeruzalem. Via de Sinaïwoestijn in Egypte, via de Hamas in Gaza en via Jordanië. Logisch dus dat én Jordanië én Saoedi-Arabië steun zoeken bij Israël.

Licence to kill

Minister John Kerry met zijn negen G5+1 vrienden en de onderhandelingspartners van Iran poseerden dinsdag de 14e juli stralend in Wenen. President Obama rende naar de Veiligheidsraad om die om goedkeuring te vragen. Zo zou hij het Amerikaanse Congress een stap voor zijn. Want hij vreesde dat de Amerikaanse heren senatoren wel wat vragen zou hebben. Tegelijk verklaarde deze ‘democratische’ president dat hij “een veto zou uitspreken over elke wet, die de succesvolle uitvoering van deze overeenkomst zou verhinderen”. Overigens, daar zal Iran zelf wel voor zorgen. Over die “succesvolle uitvoering” verschillen heel wat politici en ‘deskundigen’ duidelijk van mening. De delegatie onderhandelaars en leiders van Iran juichten over de overwinning die zij behaald hadden. Premier Netanjahu sprak over de overeenkomst als een “licence to kill” en merkte op dat Israël het recht houdt zichzelf te verdedigen als er inderdaad bommen worden gemaakt in Iran. Anderen spreken over een periode van vijf, tien of dertien jaar van uitstel die gewonnen is door deze overeenkomst. In elk geval “hebben we uitstel gewonnen”.

Dreigement

De onderhandelaars in Wenen hebben goed begrepen dat Israël binnen afzienbare tijd zich genoodzaakt zal zien met een enorme militaire slag de atoomfabrieken van Iran te vernietigen. Iran zal terugslaan met tienduizenden raketten en... Een gevreesde oorlog in het Middenoosten zal uitbreken. En waarschijnlijk ook in onze regio’s veel bloed doen vloeien.

De onderhandelaars hadden dit wel begrepen.

Vandaar dat er ergens achter in het verdrag, dat zo’n 150 pagina’s telt, een clausule staat dat Israël met de handen op de rug moet binden. De VS en andere wereldmachten zullen Iran helpen bij hun (“vreedzame”) nucleaire programma te beschermen en om bedreigingen tegen dat programma te detecteren.

Dit laatste slaat o.a. op de computeraanval van, naar men vermoedt, Israël en de VS op de ultracentrifuges die Iran nodig heeft om het beruchte uranium 235 voor de bom te produceren. Dus Iran krijgt niet alleen groen licht maar ook een garantie voor de bom. Ook John Kerry gaf toe: “De VS zal Iran helpen het atoomprogramma van Iran te beschermen tegen sabotage”. Verschrikt concludeert een Amerikaanse site: “Wij zijn de vijand van Israël”. Premier Netanjahu wees erop dat de ballistische raketten van Iran ook de Oostkust van de VS kunnen bereiken. Uiteraard wringt John Kerry zich nu in allerlei bochten om te ontkennen dat bovenstaande gaande is. Daar is hij politicus voor; meester van de leugen.

Mensen die de overeenkomst gelezen hebben houden vol dat het echt in het verdrag staat. Maar de opmerkingen van Netanjahu over het feit dat Israël zich zal en kan verdedigen kunnen we gerust serieus nemen.
*In 1967 vernietigde de Israëlische luchtmacht in twee dagen de hele luchtmacht van Egypte.
* In 1981 vernietigde de Israëlische luchtmacht de atoominstallaties van Irak.
* In 2007 waren de atoomfabrieken van Syrië aan de beurt.
Bovendien: Israël roept niet tevergeefs: “O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden” (Psalm 25:22). “Al zijn benauwdheden”, want er is nog veel meer gaande in de strijd om het Koninkrijk en om Israël. Maar eerst nog iets over het “verdrag”.

Negen voorwaarden

Leerzaam vond ik een analyse waarin negen voorwaarden voor een goede overeenkomt met Iran aan zou moeten voldoen. Ik geef ze verkort en voorzien van wat commentaar, door:

 1. Geen verrijking van uranium
  De huidige overeenkomst staat Iran toe door te gaan met het verrijken van uranium. Het uranium 235, dat splijtbaar en dus nodig is voor de bom, is minder dan 1% van het hele uraniumerts. De ultracentrifuges waar over wordt gesproken, zijn in staat om U235 en U238 te scheiden en zo verrijkt uranium te produceren. Zo lang die centrifuges draaien is Iran in staat aan de bom te werken.
 2. Geen productie van plutonium
  Plutonium is ook splijtbaar en dus te gebruiken als bom. Een van de twee bommen in 1945 in Japan dood en vernietiging zaaiden, was een plutoniumbom. Dit radioactief plutonium kan in een reactor worden geproduceerd. De overeenkomst staat Iran toe om in hun zwaarwater reactor in Arak plutonium te maken.
 3. Krachtige controle
  In april 2015 beloofde president Obama dat er “robuuste controles” zouden komen van de IAEA. De onderhandelaars van Iran hebben zich hiertegen krachtig verzet. Bijvoorbeeld militaire installaties worden uitgezonderd.
 4. Vragen over mogelijke militaire aspecten
  Er zijn nog een groot aantal militaire vragen van de IAEA die Iran nooit heeft beantwoord. De inlichtingendienst van de VS hebben een magere oogst over het ontdekken van WMD programma’s in bijvoorbeeld noord Korea, Irak en Iran. (WMD betekent Wapens voor Massa Destructie). ABC wapens (Atoom, Biologische en Chemische wapen) vallen daar onder.
 5. De sancties in etappes verlichten als reactie op hoe Iran zich aan de overeenkomst houdt.
  Geen sancties opheffen als een soort bonus alleen voor het tekenen van het verdrag. Met name Israël is bang dat er miljarden dollars naar de vooruitgeschoven terroristische kalifaat-clubjes van Iran gaan. Die zaaien echt moord, dood en verderf. Interessant en uiterst laakbaar en laag is de houding van Europese leiders die zich haasten naar Teheran om daar geld te verdienen, nu de miljarden loskomen.
 6. Iran moet zijn programma voor internationale ballistische raketten krachtig beperken
  Iran heeft die raketten nodig om hun bommen te vervoeren naar de Grote Satan en de Kleine Satan, naar Israël en de VS. En wellicht ook naar Mekka om de soennieten een doodslag te bezorgen. Vandaar dat Saoedi-Arabië druk bezig is te proberen zelf ook aan atoombommen te komen. Maar Pakistan lijkt niet bereid Saoedi-Arabië te helpen.
 7. Iran moet ophouden terreur te financieren en onrust te stoken in het Middenoosten
  Dat spreekt vanzelf, maar het gaat in tegen de aspiraties van het bewind van de shiïetische mullah’s, de religieuze leiders van Iran.
 8. Iran moet ophouden met zijn vijandigheid tegen Israël
  Net als 7 kunnen we ook dit vergeten. Dat die haat en vijandigheid hoort bij hun religie.
 9. Iran moet alle Amerikaanse gevangenen vrijlaten
  Ook dat staat niet in de overeenkomst en staat in schril contrast met de inzet van Israël voor hun gevangen burgers en militairen,

Er is nog veel meer gaande

Dan is er nog de voor Israël gevaarlijke wereldwijde BDS campagne. De B staat voor boycots tegen Israël. Niet alleen economisch, maar ook cultureel en wetenschappelijk. Het weren van Israëlische kunstenaars en wetenschappers. De D van desinvesteren werkt nog niet zo hard. De EU is met de banken bezig geweest. Maar grote bedrijven hebben meer visie op zelfbehoud en eigen winsten dan op oorlog te voeren tegen Israël. Dus zij blijven samenwerken met Israël’s talent en vindingrijkheid. De S van sancties is dermate belachelijk en slaat terug op de ruggen van andere landen die de sancties ook echt verdienen. Zo is de BDS campagne ontaard in een grote, internationale laster- en leugencampagne tegen Israël. Helaas moet gezegd worden dat al dat BDS-volk onder Gods oordeel ligt. Maar Israël heeft het er maar moeilijk mee om zich al dat leugen-volk van het lijf te houden.

Dan zijn er de dagelijkse gemene, giftige speldenprikken van de zogenaamde Palestijnen en het gedoe over een Palestijnse staat. De Paus loopt hierbij voorop door zijn erkenning van een niet bestaande Palestijnse staat op niet bestaand Palestijns grondgebied gebaseerd op niet bestaande internationale wetgeving. Zo zet de Paus zijn RK kerk weer op het oude anti-Joodse spoor en op de weg naar de kerk van de antichrist. Veel kerken zijn op dezelfde weg.

Jammer, heel jammer dat veel christenen in deze strijd om het Koninkrijk aan de zijlijn blijven staan. Geen belangstelling voor wat onze oudere broer Israël overkomt. Nauwelijks belangstelling voor alles wat samenhangt met de wederkomst van de Here Jezus Messias. Geen band met Gods volk Israël. Als wij nu niet voor Israël op de bres staan en intensief bidden voor Gods volk in deze benauwde tijd, zal er voor ons, als er benauwdheid over ons komt, ook niemand zijn.

Ten slotte nog iets over het verraderlijke “Beest in Brussel” en de even verraderlijke leiders in Washington. De EU staat op instorten en zal of opgeslokt worden door de Islam of in de klauwen vallen van het Beest uit Openbaring 13. Wee ons, burgers van de EU. President Obama en minister John Kerry wacht een roemloos einde. Ook wat over de VS komt doet mij pijn vanwege de goede vrienden en vanwege het vele goede wat deze wereldmacht heeft gedaan. Toen de VS Israël liet vallen ging het fout. Jaren geleden heb ik tegen Franklin Graham Ik werkte nauw met hem samen) gezegd: “Franklin, as soon as the US drops Israël, the LORD will drop the US”. Dat zien we nu gebeuren. Erg hoor. Maar God zal doorgaan met Zijn verheven handelen in verband met de verlossing van Israël en de komst van het Koninkrijk.

En wij?

Nog heel even een kort ‘preekje’. De Bijbel zegt: “De schrandere ziet het onheil en bergt zich” (Spreuken 22:3). Herhaaldelijk roepen de Psalmen ook ons toe: “God is ons een toevlucht en sterkte ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden” (Psalm 46:2). En: “Het is beter bij de HERE te schuilen, dan op mensen te vertrouwen” (Psalm 118:8). Beste bezoekers en lezers, bidt voor Israël. De HEER zal u verder de weg wijzen.

9 Reactie(s)

 
 
Op http://appie.abspoel.nl/?p=11714 "Wat gebeurt er in september 2015?", http://appie.abspoel.nl/?p=11725 "Ben jij niet bang?" en op http://www.raptureready.com/featured/lawley/lawley90.html "Ten Signs Something Big Is About to Happen" lees ik dat veel christenen verwachten dat er in september zeer belangrijke dingen zullen gebeuren die met de eindtijd te maken hebben. Temeer omdat ook het Joodse Jubeljaar zal beginnen, namelijk de 40e sinds de Heere Jezus voor mij stierf en uit de dood opstond, de 70e sinds de Exodus en de 120e na de schepping. De Paus zal op 25 september as. bij de VN het plan lanceren over een wereldregering, volgens velen zou de huidige Paus de Valse Profeet moeten zijn. Ook dat er de zogenaamde tweestatenoplos sing met Israël en Palestina zal komen.

De eerste zegel (Ruiter op het witte paard) is de komst van de antichrist en het valse vredesverdrag dat hij met Israël en vele anderen zal sluiten, mogelijk dat het atoomdeal met Iran daar ook deel van uitmaakt.
Zal de tweede zegel (Ruiter op het rossige paard) verbroken worden wanneer Israël Iran aanvalt en daarmee ook de vrede van de wereld weggenomen wordt? Dan zal IS ook in het Westen massaal keihard toeslaan. En de derde zegel (Ruiter op het zwarte paard) is een wereldwijde hongersnood t.g.v. dat de vrede wordt weggenomen met de tweede zegel, klimaatprobleme n en de totale crash van het financiële systeem.
 
 
Beste heer van Barneveld,

Ik wil u graag danken voor uw altijd super duidelijke uitleg van wat er in de wereld, en dan met name tegen Israël, gebeurt.
Door uw heldere en duidelijke taal is alle moeilijke en mooi verwoorde politiek goed te begrijpen. En wordt het telkens weer duidelijk hoever de wereld richting de eindtijd gaat.
Ik hoop dan ook dat u nog lang zulke gebeurtenissen zult uitleggen.
Vind het dan ook bijzonder jammer te moeten lezen dat u zal stoppen met uw artikelen in Het Zoeklicht, want ook daar, net als in uw boeken word de situatie in de wereld super helder en begrijpelijk uitgelegd.

Nogmaals heel hartelijk dank.

Wim
 
 
We worden wederom gewaarschuwd door u broeder Jan. En een gewaarschuwd mens geld voor twee.
En wie kan de brandende toorn van een Rechtvaardige HERE God verdragen? wanneer die 'eens' (na zo veel geduld en afwachten,,mens en hier ben Ik uw God,,) gaat losbarsten.
Want we komen in benauwdheid dat is vast besloten.
Met al die goddeloze handelingen en praktijken die er bedreven worden.
In het bijzonder t.o.z. van Zijn verbondsvolk, wee,wee die Zijn oogappel durven aanraken.
Bemoedigend te weten wat er in Spreuken 11:8 staat:,,De rechtvaardige wordt uit benauwdheid gered, en dan komt de goddeloze in zijn plaats,,.
,,wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden,,. (Math.24:13).
In dit hoofdstuk 24 verteld Jezus zijn discipelen 'zaken' over de laatste dingen. Laten we dus altijd waakzaam zijn en blijven, broeders en zusters in de Here Jezus Christus.
Hij zegene en behoede u.
 
 
Hartelijk dank hr.Van Barneveld voor Uw prachtige uitleggingen en moge God U nog lang sparen om Uw werk voor de vele belangstellende n te doen. Afgelopen week ben ik erg geschrokken, mijn zwager was jarig en daar kwam de eindtijd ook ter sprake, de meeste waaronder 3 broers van mij alle trouwe kerkgangers, maar ze gaven niet thuis, maak jij je maar druk om andere zaken. Met onze predikant diverse malen gesproken. Ik heb hem gevraagd de gemeente te informeren,is niet nodig, maar jij moet vooral verder vertellen wat je er van denkt. Ik wist wel dat niet iedereen het met mij eens zou zijn,maar dat het zo erg zou zijn dat kwam hard aan. In Nederland is nog veel werk te doen op geestelijk terrein Dan nog even het laatste nieuws : in 1940 munitie op , 1n 2015 munitie op. Wijst dit in een bepaalde richting? Moge God ons behoeden! Shalom. ps. In twee kerkdiensten is de naam Israel niet gevallen noch in de preek noch in het gebed!!!
 
 
Hartelijk dank, meneer Barneveld voor dit artikel.
Ik kan het er helemaal mee eens zijn.
Fijn, dat u het zo duidelijk op een rijtje zet, wat er allemaal speelt in de wereld en hoe dit geestelijk gezien kan worden.
Heel triest, dat de wereldleiders zich liever laten leiden door economische belangen (handelsverdrag en sluiten met Iran vindt men belangrijker dan veiligheid) en Israel in de kou laten staan.
De media doen er ook aan mee door Netanyahu te portretteren als een overbezorgde, op Iran gefixeerde premier.
Maar ik begrijp zijn zorgen heel goed en vind de rest van de wereld erg naïef.
Gelukkig heeft Israël een Wachter, Die sluimert noch slaapt...
 
 
Dag meneer van Barneveld,

In september komt er een profeet naar Nederland. Hij heet Dr. David Owuor. Deze man staat bekend om zijn eindtijd visioenen. Ook heeft hij veel rampen en gebeurtenissen voorspeld die allemaal zijn uitgekomen. Verder voorspelt hij dat binnen jaar de opname gaat plaatsvinden, gezien de ontwikkelingen in Israël.
Veel mensen uit mijn omgeving nemen deze man erg serieus. Ik heb echter mijn twijfels over deze man.

Mijn vraag aan is of u ooit van deze man heeft gehoord en hoe u over deze man denkt.

Gods zegen!

Vriendelijke groeten,
Sander Ferwerda
 
 
Beste Jan,

Wederom bedankt voor je tomeloze inzet voor deze belangrijke berichtgeving. Triest om te zien waar het op uit loopt in deze wereld. Nu het sabbatsjaar bijna afloopt kunnen we concluderen dat er heel wat heeft gespeeld op het wereldtoneel, zoals de onderwerpen Griekenland, Rusland, isis/boko haram, Iran en de plannen van de VN om een Palestijnse staat goed te keuren.

Mocht Obama (in september?) het Amerikaanse veto-recht niet inzetten om de vorming van een Palestijnse staat binnen de grenzen van Israël te voorkomen, dan kan dat wellicht Amerika duur komen te staan. Vooral nu het sabbatsjaar op zijn eind loopt en dus elul 29 nadert. In het verleden zijn hier al diverse voorbeelden van geweest, zoals o.a. 9/11 in 2001 en de beurs-crash in 2008. Het sabbatjaar dat nu bijna ten einde is word dit keer gevolgd door een jubeljaar. In het jubeljaar moeten bezittingen terugkeren naar de rechtmatige eigenaar, wellicht goed nieuws voor Israël.

Verder sluit ik me aan bij de opmerking van Jelte Cuperus, die stelt dat bijna niemand zich druk maakt om de ontwikkelingen. Ook ik ervaar dit zo. Men ziet wel dat er heel wat speelt op wereldtoneel, alleen als je dit vertaalt naar de Bijbel en de eindtijd staat men je ongeloofwaardig aan te kijken. Ook bij ons in de kerk word er nooit over het hedendaagse ontwikkelingen rondom Israël gesproken.

Groetjes
 
 
Op http://theeconomiccollapseblog.com/ kun je de berichtgeving volgen over de aankomende economische crash die zo ernstig zal zijn dat de Westerse levensstandaard compleet weggevaagd wordt. Meteen moet ik daarbij aan Openbaringen 6 denken met de opening van de derde zegel (Ruiter op het zwarte paard met een weegschaal in de hand).
 
 
Hai Jan,

Van de week bedacht ik ineens... laat maar komen, ik ben er gereed voor. Zoveel tekenen en zaken die voorzegt zijn voor je ogen werkelijkheid zien worden.

De rust kwam over mij, de veel te drukke bezige bij, laat maar komen... en dat voelt goed.

Leuk te vermelden (denk ik) is het volgende:
Ik lees al een paar jaar GeenStijl. Het is prachtig om te zien hoe God werkt. De 'reaguurders' en bloggers blijven atheïst en zijn blind voor God (op een enkeling na:). Die enkelingen kennen vast jouw site of mensen die jouw artikelen lezen want sinds een jaar anderhalf is de ommekeer daar. Met de leugens over Israël van de NPO/Joop/Volkskrant/etc. wordt korte metten meegemaakt en gedegen weerlegd met de op feiten gebaseerde waarheid.
En ook artikelen die juist helemaal niet in het overige nieuws komen.

Een lust voor het oog te lezen hoe de waarheid duidelijk wordt en hoe God altijd mensen gebruikt om inzicht te geven. Een belangrijke doelgroep wordt bereikt en loopt warm voor Israël, prachtig.

Fijne week, Jan en bedankt voor je top artikel!

Toedeloe,
Marinka

Dag Marinka

Goed te lezen dat je tot rust bent gekomen.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik nogal eens ongerust ben over al die berichten die bij mij binnenkomen.
Die ook passen in het profetisch scenario dat ik in de Bijbel meen te zien.
Dan moet ik telkens snel weer terug naar Jezus die zegt:
Komt tot MIJ allen die vermoeid en belast zijn en *IK zal u rust geven" (Mat.11:28).

Het gaat allemaal ongelooflijk hard.
We zullen zien wat er in september gaat gebeuren.
Ik heb nog geen tijd en vrijmoedigheid om daarover te schrijven.

Dank voor je sympathieke mail.

Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven