Home Actueel Israël September 2015 - DINGEN die GAAN GEBEUREN

September 2015 - DINGEN die GAAN GEBEUREN

Loofhuttenfeest - september 2013 Klik voor ware grootte
Loofhuttenfeest - september 2013

U KUNT GERUST ZIJN. Ik ben geen voorspeller. Ik mag en ga niet voorspellen wat er binnenkort gaat gebeuren. Het opschrift boven dit artikel had beter kunnen zijn: “Dingen die binnenkort zouden kunnen gaan gebeuren”. Er zijn belangrijke ontwikkelingen die direct of indirect met Israël te maken hebben en die binnenkort, misschien al komende maand september voor een gevaarlijke uitbarsting zouden kunnen zorgen.

Vaak gaat het om gebeurtenissen waar wij mee te maken krijgen. Maar bij die analyses vergeten we niet dat uiteindelijk alles in Gods machtige hand is en blijft. In dit verband moet ik erop wijzen dat veel van die ontwikkelingen een profetische dimensie hebben. Er zijn “tekens aan de hemel” waar Jezus al op gewezen heeft. Zelfs al bij de schepping worden ‘tekenen aan de hemel’ door God als waarschuwende signalen voor de mensheid genoemd. In Genesis 1:14 (Statenvertaling) lezen we: “En God zeide: ‘Dat er lichten zijn in het uitspansel van de hemel om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden...”.
“Tot tekenen” dus signalen aan zon maan en sterren, zoals Jezus voorzegde in Lukas 21:25. “Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van de zee en de branding terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen”. Misschien aan het einde van dit artikel meer over een paar ‘tekenen’ die in september zullen gebeuren. Sommige geestelijke leiders voelen wel aan dat er ‘iets’ gaat gebeuren. Bijvoorbeeld evangelist Jaap Dieleman zegt in zijn nieuwsbrief van half augustus: “De wereld dendert met een rotvaart op haar ondergang af”.

We willen u wijzen op enkele ontwikkelingen die in die richting wijzen en nagaan wat we kunnen of mogen of moeten doen.

1. Obama, Israël en de ayatollah’s

De ayatollah’s in Iran triomferen. Zij zien het atoomwapenverdrag als een grote overwinning. Inderdaad wordt het dagelijks meer duidelijk hoe gevaarlijk deze overeenkomst is. Op bijna alle punten hebben de ayatollah’s gewonnen:
* de verrijking van uranium gaat door;
* de ultracentrifuges die de splijtstof uranium 235 maken bijven draaien;
* de voorraar splijtstof die Iran behoudt;
* de inspecties die heel dun zijn;
* het intrekken van de sancties. Ongeveer $ 150 miljard voor de grootste staatssponsor van terrorisme.

Onbegrijpelijk, angstaanjagend en gevaarlijk voor Israël en soennitisch-islamitische staten. Misschien is een pluspunt dat door dit verdrag een vertraging van hun atoomprogramma van een paar jaar is bereikt. Obama en Kerry reizen stad en land af om de wereld te overtuigen van de ‘grote waarde’ van dit verdrag. Zij zijn meesters in het verhullen van de waarheid met ingewikkelde leugens.

Netanjahu en Israël hopen dat het Amerikaanse Congres ‘nee’ gaat zeggen. Liefst mee een grote meerderheid zodat Obama het ‘nee’ van het Congres niet door een veto kan vernietigen. Met veel gelobby worden vooral democratische senatoren benaderd. Sommigen vrezen dat Obama bij een afwijzen van dit verdrag de noodtoestand gaat uitroepen, alleenheerser over de VS wordt en daar dus een enorme chaos ontstaat.

Israël zit vast.

Netanjahu moet snel optreden want als hij lang wacht is het te laat want dan heeft Iran de bom voor de Mahdi. Dat is hun shiïetische eindtijdleer: De Mahdi (de Islamitische messias) zal komen in een tijd van (wereld)oorlog en grote verwarring. Dat willen deze gewetenloze fanatici graag over hebben voor de komst van ‘hun messias’. Dus zal Netanjahu moeten kiezen voor een aanval op de vele atoomcentrales in Iran door een massale aanval met conventionele wapen. Er is nog een grote ‘maar’. Er staat in het verdrag dat de VS Iran zal beschermen tegen aanvallen (ook ITC aanvallen) op hun “atoomonderzoekprogramma”.

De IFI (Voorbidders voor Israël) in Jeruzalem bidden dat ook dat de HERE, de God van Israël, bovennatuurlijk zal ingrijpen. Wat we dan ook lezen in Jeremia 49:35 en 36. “Zo zegt de HEERE van de legermachten: IK ga de boog van Elam (Iran of Perzië) verbreken, de keur van hun gevechtsmacht”. Die boog is voor hen het atoomwapen. Een oorlog in het Middenoosten, die veel experts verwachten, is inderdaad niet onwaarschijnlijk. Iran heeft Israël al omsingeld. In het Noorden door Hezbollah, langs de Golan door diverse door Iran gesteunde moordzuchtige terreurorganisaties, verder in het Westen en Zuiden door Hamas en de andere Palestijnen, die nu ook door Iran worden aangestuurd. Israël doet er goed aan dat ze Iran zeer serieus nemen. De antisemitische dreigementen van de ayatollah’s zijn nog feller, duidelijker en harder dan die van Hitler. Ook de mullah’s zullen die uitvoeren zodra de hun kans zien.

2. Palestijnse terroristen

De Palestijnen in Israël worden al jaren gebruikt door de Israël-vijandige wereld en door internationale media als een stok om Israël mee te slaan. Een paar voorbeelden maken dit duidelijk.

  • Shiïetische milities in Irak hebben de daar wonende Palestijnen zo vervolgd, gemarteld en verjaagd dat er van de 25.000 Palestijnen nog maar 6.000 over zijn. De media, de wereldopinie en de internationale organisaties zwijgen. Palestijnen zijn voor hen alleen interessant als ze Israël de schuld kunnen geven.
  • Organisaties voor mensenrechten, de VN en zelfs de Palestijnse Autoriteit (PA) maken zich niet druk over de mishandeling van hun Palestijnse broeders in verschillende Arabische landen. Ook in de media leest u daar weinig of niets over. De etnische zuivering (bijna de ergste misdaad voor de ‘wereldgemeenschap’) in Arabische landen wordt gewoon doodgezwegen, evenals het leed van de Palestijnen in die gebieden.
  • De leiders van de PA dagen Israël voor de VN en voor het Internationale Gerechtshof voor oorlogsmisdaden. Maar wat er met hun broeders in Arabische landen gebeurt is minder interessant.

Alleen in Israël hebben de Israëlische Arabieren veel rechten. Zelfs rustige Palestijnen in de “betwiste gebieden” hebben het beter dan elders. Zij hebben alleen te maken met de corruptie van hun eigen leiders. Palestijnen worden wereldwijd gebruikt als stok om Israël mee te slaan. Om uiteindelijk Israël te kunnen vernietigen. Wij doen helaas mee aan dit onrechtvaardige, verachtelijke proces en financieren het zelfs. Daarom zullen wij ook getroffen worden door een oordeel dat uiteindelijk altijd komt over hen die Israël vervloeken. Mogelijk door een enorme financiële crash ergens eind september.

3. Hoog spel van Turkije

De Turkse dictator Recep Tayyip Erdogan heeft de verkiezingen van de 13e juni niet zo gewonnen dat hij alleenheerser kon worden. Fusiebesprekingen zijn tot nu toe mislukt. Men speculeert op nieuwe verkiezingen in Turkije. Inmiddels gaat ook Erdogan door met het machtsspel in het Middenoosten. Christenen in Noordoost-Syrië zijn bang dat zij binnenkort slachtoffer worden van de Turkse machtsdrift die moet leiden naar het herstel van het oude Turks-Ottomaanse wereldrijk. Zij vrezen dat de Turken, op jacht naar Koerden, Noordoost Syrië zullen binnenvallen. Met als argument dat ook zij Assad ten val willen brengen.
De Christenen hebben al een eigen leger opgericht om samen met de Koeren tegen de Turken te strijden. Het is dwaasheid waar die Turken mee bezig zijn. Samen met de VS en de NATO, waar Turkije lid van is, vallen zij ISIS aan. Tegelijk bombarderen zij de Koerden die tot nu toe de meeste successen hebben geboekt in hun strijd tegen ISIS.
De verwarring is groot in het Middenoosten.
Iedereen vecht tegen iedereen.
In een ander artikel meer over de geestelijk achtergrond van deze verwarring. Verder verwijs ik alleen naar mijn artikel op deze site van 22 mei 2015: “Op weg naar de grote chaos”.

4. Het Beest in Brussel (+Navo) en de Beer van Moskou

Aan de ene kant de NATO, aangestuurd door de VS en door de EU in Brussel en aan de andere kant Rusland bereiden zich actief voor op oorlog. Staat WO III voor de deur? Oefeningen van de Russen en NATO strijdmachten hebben diverse keren tot incidenten die door experts bijna-missers worden genoemd. In juni 2015 hielden 15.000 NATO troepen schijnoefeningen die gericht waren tegen aanvallen op strijders die gebieden willen bezetten. Zoals de Russen de Krim. Rusland reageerde met het sturen van versterkingen te sturen naar Kaliningrad, de Krim en andere plaatsen die zij tot hun gebied rekenen. De EU rent naar de Baltische staten om die te verdedigen tegen wat genoemd wordt de ‘Russische Agressie’. Rusland heeft de indruk dat de EU Rusland omsingelt en alleen maar ‘groot’, ‘groter’ en ‘grootst’ denkt. Een signaal van oorlogspropaganda is de voortdurende de anti-Rusland propaganda in onze media. Een kwalijke rol van Brussel wordt niet genoemd. Maar de gevolgen van het beleid van Brussel ondervinden onze fruit-, groente- en bloemenkwekers. Denkt u aub niet dat ik een Putin-fan ben. De Russische beer is even gevaarlijk. Maar waarom moet de EU de Koude oorlog weer aanjagen en Rusland uitdagen? Als de HEER hier zijn beschermende hand niet op houdt loopt het uit op een oorlog.

Mag ik iets vreemds zeggen? Luister: “Dan moeten ze (de het Beest in Brussel en het duo Kerry en Obama in Washinton) maar niet zo lelijk doen tegen Israël”. De HERE, de God van Israël is bezig met het herstel van Israël en iedereen die HEM daarbij lastig valt zal het wel voelen. Wij zitten middenin die enorme strijd. Gebed helpt. Netanjahu sprak met de bekende Jan Willem van der Hoeven. Hij zei tegen Jan Willem: “Jullie Bijbel-christenen zijn de enigen die nog echt achter ons staan”. Zo alleen staat Israël! Maar die Bijbel-christenen hebben een machtig wapen: Gebed. Hanteer dan dat wapen.

5. Onheilspellende vergaderingen

De 15e september begint de 70ste zitting van de algemene vergadering van de VN. Naar alle waarschijnlijk zal Frankrijk in de Veiligheidsraad (waar de grote beslissingen worden genomen) een resolutie indienden waarin een Palestijnse staat wordt erkend. Tot op vandaag heeft de VS een veto uitgesproken over aangenomen resoluties betreffende die Palestijnse staat. President Obama heeft al gezegd dat het dit keer wel eens anders zal zijn. Een Palestijnse staat in Judea en Samaria (ook wel de Westbank genoemd) gaat direct in tegen de plannen en het werk van de Almachtige, de God van Israël. Deze opstand is niet alleen gevaarlijk voor de VS maar voor heel de wereld. De profeet Joël profeteert een oordeel over de volken, dus ditmaal de wereld, die Gods land (Israël) verdelen. Bovendien is deze gang van zaken in strijd met de Oslo-Akkoorden waarin gesteld wordt dat dergelijke besluiten alleen door onderlinge vredesonderhandelingen genomen zullen worden.

De 17e september stemt het Amerikaanse Congres over de atoomovereenkomst die president Obama met Iran heeft gesloten. Het Congres zal wel ‘tegen’ stemmen. Maar dan kan Obama altijd zijn door een veto dit verdrag redden en de wereld in groot gevaar brengen. Netanjahu is dus bezig Democratische Congres senatoren over te halen om ‘tegen’ te stemmen. Dan kunnen de tegenstemmers een meerderheid halen die een veto tegenhoudt. Dan, vrezen conservatieve Amerikanen dat Obama de noodtoestand uitroept. Zo kan hij de absolute macht grijpen. Dat zal rampzalig blijken. Niet alleen voor de VS maar ook voor de hele wereld. Het is heel goed mogelijk dat dan de beurzen wereldwijd instorten.

Een volgende kerkvernietigende vergadering wordt door de Wereldraad van Kerken (WCC) gesponsord. Dan 20 -26 september vindt der “Wereldweek voor Vrede in Palestijns Israël” plaats. De volgende anti-Israël resolutie met veel vrome woorden zullen de anti-Israël gevoelens van veel kerkleden voeden. Leugenachtig ‘profeteren’ deze geestelijke leiders in Geneve in Gods Naam. Gods oordeel zal hen treffen, omdat zij leugens tegen Gods volk, tegen Israël gesproken hebben. Zij zullen ten prooi vallen aan de Islam of aan het Vatikaan. Overigens, het Vatikaan heeft die niet bestaande Palestijnse staat op niet bestaande Palestijnse grond met een niet bestaande Palestijnse geschiedenis en cultuur al erkend. Ja, de haat tegen Israël, tegen Gods volk, dus tegen god, zit wel diep. Inderdaad diep tragisch.

De 21ste september houdt de VN de “Internationale Dag van de VN voor de Vrede”. Dergelijke dagen spellen nooit veel goeds voor Israël. Ook dat zal wel weer uitlopen op een resolutie tegen Israël en een oproep die Palestijnse staat te erkennen. Israël zal wel weer zuchten: “Ik ben een en al vrede, maar als ik spreek zijn zij uit op strijd” (Psalm 120:7).

Dan de 23e september. Een laatste vergadering die niet veel goeds voor Israël en de wereld voorspelt. Paus Franciscus bezoekt dan president Obama. De volgende dag zal de Paus de VN toespreken. De Paus, dat is algemeen bekend, is iemand van de NWR, de Nieuwe Wereld Religie. Hij heeft herhaaldelijk gezegd dat hij de godheid van de Islam als dezelfde ziet als de God van de Bijbel. President Obama is d eman van de NWO, de Nieuwe Wereld Orde. Waarover zullen zij spreken, die twee ‘machtigste’ mannen van de wereld? Wat gaat de Paus zeggen als hij de 24ste september de Algemene Vergadering van de VN toespreekt?

6. Bijbelse signalen

In september zijn er een paar “tekenen” die zouden kunnen bevestigen dat de hand van de HERE in bepaalde gebeurtenissen duidelijk zal zijn. Gebeurtenissen genoeg in komende maanden. Welke zijn die tekenen? We noemen eerst de data.

  • 13 September is het Rosh Hashana, het Joodse Nieuwjaar. Dan is er een zonsverduistering. Ook eindigt op die dag een sabbathsjaar dat loopt van 25.09.2014 tot 13.09.2014
  • 28 September is het Sukkot, het begin van het Loofhuttenfeest. Dan valt de maansverduistering van de laatste bloedmaan van de vier van de tetrade in de jaren 2014 en 2015. Zo’n serie van vier maansverduisteringen na elkaar die op Bijbels-Joodse feestdagen vallen komt zelden voor. Ze worden tetraden genoemd. Bijvoorbeeld in 1966-1967 en in 1948-1949 waren er tetraden. De belangrijke gebeurtenissen tijdens deze tetraden waren de Zesdaagse oorlog, toen Israël Judea en Samaria en Jeruzalem op Jordanië veroverde. Bovendien viel toen de Golanhoogte die bezet was door Syrië in de handen van Israël De Golan, Gilead was voor een groot deel stamgebied van de stam Manasse. Deze stam keert momenteel terug uit Noord-Oost India en trekt naar de Golan. De gebeurtenis van 1948/1949 was de Onafhankelijkheidsoorlog.
  • Eind september is het begin van een nieuw Jubeljaar. De messiaans Joodse rabbijn Jonathan Cahn (zie zijn website) heeft uitvoerig onderzoek gedaan. In zijn boek “The Mystery of the Shemitah” doet hij verslag van zijn bevindingen. Kort gezegd: Hij heeft ontdekt dat bij het eind van een sabbathsjaar en het begin van een Jubeljaar vaak belangrijke gebeurtenissen, meestal op financieel-economisch gebied wereldwijd plaatsvinden. Dikwijls een beurscrash.

Het is niet voor niets dat de belangrijke messiaans-Joodse gebedsgroep IfI (Intercessors for Israël) bidden om een machtig, bovennatuurlijk ingrijpen van de HERE de God van Israël.

Genoeg hierover. Dank u voor het helemaal uitlezen van dit lange artikel. De HEER zegene u.

Jvb

39 Reactie(s)

 
 
Beste meneer Van Barneveld,

Bedankt voor uw heldere uitleg. Ik heb een vraag over het financiële gedeelte: ik weet niet wat een beurscrash voor gevolgen heeft voor mijn spaargeld. Wat zou u mij adviseren. Of anders gevraagd: wat doet ú met uw spaargeld, in de wetenschap dat dit er een beurscrash aan zou kunnen komen.

Nogmaals dank voor uw artikelen.

Gods zegen gewenst,
ChrisChris, helaas kan ik je vraag (wat te doen met onze spaargelden nu er mogelijk een beurscrash aankomt) niet beantwoorden. Ik ben geen expert in geld bewaren. Maar hoe en waar?? Ik weet het gewoon niet.
Wel wijs ik je op de reactie van Rik Franx die suggereert spaargeld van d ebank te halen en om te zetten in zilver en goud.

Shalom

jvb
 
 
Veel christenen denken dat de Opname van de Gemeente ook in september as. zal gebeuren en dat dan ook de Grote Verdrukking van start zal gaan. Wanneer dat gebeurt en alle wedergeboren christenen weggenomen zijn, zullen de chaos en de ontreddering echt compleet zijn.

Zal bij de komende VN-vergaderingen dan de antichrist naar voren worden geschoven die het valse verbond met Israël en de omringende landen zal tekenen? 10 landen zullen hem de macht geven. Het kunnen 10 landen uit Europa en/of het Midden-Oosten zijn, het kunnen ook 10 landen zijn van de VN-veiligheidsraad die de macht aan de antichrist zullen overdragen.

Op http://theeconomiccollapseblog.com/ kun je lezen dat de enorme financiële crash er ook aan zit te komen, waarbij de val van Lehman Brothers in september 2008 maar een klein voorproefje is van wat er komen gaat. En dat juist dan ook de Nieuwe Wereld Orde van de antichrist met daarbij één wereldmunt zal worden ingevoerd. Deze munt zal dan na enkele jaren worden vervangen door het beruchte merkteken van het beest.

Misschien eerst de Opname van de gemeente, dan de financiële crash en dan dat de antichrist tijdens de komende VN-vergaderingen naar voren wordt geschoven?

"Daarom zullen wij ook getroffen worden door een oordeel dat uiteindelijk altijd komt over hen die Israël vervloeken."

Wij verlosten door het Bloed van de Heere Jezus vallen toch niet onder het oordeel? Het oordeel is voor de goddelozen bestemd!
Moi,

Ik weet Moi, dat je uitgaat van een "opname van de gemeente" voordat de hel van de "Grote Verdrukking" losbreekt. Ik ben wat meer aarzelen. Er zijn immers, en dat weet je best, vier of vijf theorieën over de vraag wanneer de door
Paulus voorzegde gebeurtenis zal plaatsvinden. Lees maar, beste meelezers, in 1 Thessalonicenze n 4:13-17. Daar voorzegt Paulus dat doden zullen worden opgewekt en wij (gelovigen in de Here Jezus) in één oogwenk weggevoerd zullen worden de Here tegemoet in de lucht". ik noem die theorieën kort.
1. Jouw visie: voordat je ellende van de eindtijd begint.
2. Halverwege de laatste zeven jaren die de antichrist zal regeren.
3. Helemaal aan het einde, als de Here Jezus in grote macht en majesteit komt om Israël te bevrijden.
4. Ergens in de tweede helft van die zeven jaren als de grote oordelen over de wereld beginnen.
Opvallend is dat Paulus in genoemd Bijbelgedeelte geen tijdstip noemt. Dat tijdstip is m.i. niet geopenbaard. Dat houdt ons wakker en waakzaam.
Shalom

jvb
 
 
Dat is een pak van uw hart dunkt mij broeder Jan, om dit 'doemscenario' voor onze ogen te schilderen.
Het is goed gelukt, en een en ander komt me niet bevreemd over.
Op een klein schrijffoutje na perfect.
N.m.l. 13 september is het Rosj Hashana,
6. Bijbelse signalen* waar we lezen:Ook eindigt op die dag een sabathsjaar dat loopt van 25.09-2014 tot 13-09-2014(moet natuurlijk)
13-09-2015 zijn.
De ruiter op het witte paard (antichrist) volgens de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes op Patmos (in Opb.6:2) laat m.i.z. ook niet lang meer op zich wachten, omdat de EU met zijn onderlinge verdeeldheid en problematiek roept om een sterke, briljante geslepen/slimmme leider wacht. Mogelijk is er reeds een zetel daar in Brussel voor die mens-duivel gereserveerd?.
Gelukkig weten wij dat de tijden in Gods handen zijn, ook wijzelf zijn in Zijn handpalm gegraveerd. En die Hem, tot hun heil verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden, zij zullen lopen en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden. (Jesaja.40:31).
Best Otto,

Ik denk dat velen, die serieus het nieuws volgen, en niet alleen NOS en nieuws uit de VS, maar ook uit andere regio's, en die serieus rekening houden met het bijbels=profetische woord, dit 'doemscenario' ook wel zullen herkennen. Inderdaad is het goed mogelijk dat in de chaos, die we eind september verwachten, de antichrist als "een duvel uit een doosje" naar boven schiet. Maar we blijven vasthouden aan de wetenschap dat de HERE, de Almachtige alles in zijn hand houdt en dat Hij "de zijnen, de mensen die bij Hem horen, kent.
Dank voor uw terechte correctie.
Shalom

jvb
 
 
Beste Chris,
Ik zou wel een duidelijk advies kunnen geven met wat je met (overtollig) spaargeld zou moeten doen. Ruil je (in feite waardeloze) euro's bv om in zilver en goud. Open geen goud- of zilverrekening bij een bank maar zorg dat je het fysiek in je handen kan houden. Met name zilver is spotgoedkoop, door marktmanipulati e is de prijs gezakt onder de gemiddelde (delf)kostprijs . Goud is ruim 70 keer duurder dan goud, en dan te bedenken dat er aanzienlijk minder zilver boven de grond aanwezig is dan goud. Dat komt omdat zilver verbruikt wordt, in duizenden soorten producten (electronica, zonnepanelen, defensie, farmacie, ruimtevaart, kleding etc etc). De bekende belegger Robert Kiyosaki stelde onlangs dat zilver uiteindelijk naar $ 6000 per ounce kan (nu nog geen $15). Het lijkt erop dat tekorten zich binnenkort gaan aandienen, dus ik zou niet lang wachten met handelen. Kijk op internet/youtube voor interessante extra info bv naar econoom Mike Maloney, die veel heeft gepubliceerd over het uitermate bedrieglijke huidige geldsysteem en edelmetalen. Veel succes en zegen!
Rik

Reageert op een vraag van Chris van de Kamp. Chris vraagt: "Wat moet ik doen met mijn spaargeld, nu ik weet dat er een beurscrash komt?" Rik suggereert het spaargeld om te zetten in zilver en goud. "Wacht daar niet zo lang mee" zegt Rik, want zilver en goud zullen (nog) duurder worden.
Dank je Rik. Ik denk na over wat wij gaan doen.
Shalom

jvb
 
 
Dag Jan,

Ik lees altijd met veel interesse jouw artikelen op je website. Jouw woorden verwoorden mijn gedachten en zetten deze dan weer eens netjes op een rijtje.
Het wordt nu wel eens tijd om je bedanken voor dit werk dat je voor ons doet.
Hans Vermeulen
Hans Vermeulen
heel hartelijk dank, Hans, voor je vriendelijke bemoediging.
Shalom

jvb
 
 
Beste Jan,

Weer een heldere weergave van de hedendaagse tijd. Het boek van Jonathan Cahn heb ik ook gelezen, erg indrukwekkend. Het kan toch geen toeval zijn dat de wereldleiders de Palestijnen "hun" land gaan geven en dat vrijwel gelijktijdig het Jubeljaar aanbreekt met als wetmatigheid, het teruggeven van land aan de oorspronkelijke eigenaren, in dit geval het volk van Israël.

Laten we allen bidden dat God het volk van Israël bijstaat totdat Zijn Zoon Jezus Christus terugkeert.

Shalom!Je maakt een zeer verrassende opmerking: "Het kan geen toeval zijn dat de wereldleiders de "Palestijnen hun land gaan geven" en dat vrijwel gelijktijdig het jubeljaar (voor Israël!) aanbreekt. Inderdaad, een duidelijk signaal. Want in het jubeljaar krijgen de oorspronkelijke , wettige eigenaars in Israël hun land terug. dat staat in de Torah, de regelgeving voor Israël. Je suggereert dat Israël dan Judea en Samaria weer helemaal in bezit zal krijgen. Mijn reactie: "AMEN, laten we bidden en hopen dat dit zo gebeurt". De profeet Obadja (17) zegt "Het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen" .
Shalom

jvb

 
 
Niemand maar dan ook niemand weet wanneer het einde van de aarde is,
Je kan het overal op gaan baseren, alleen God weet wanneer daar de tijd voor is.want de mensheid heeft het al zo vaak voorspelt met uitleg en theorie, om de mensen bang te maken in deze tijden.Beste Gerritte,

Dank voor je opmerking.
Drie reacties op je opmerking:
1. Er is geen einde van de aarde. Er komt alleen een nieuwe aarde. Helemaal vernieuwd.
2. In het artikel wordt nergens over het 'einde van de aarde' gesproken.
3. Er is zonder dit artikel reden genoeg om ons bezorgd te maken over deze aarde.

Met een hartelijk shalom

jvb

 
 
bedankt Jan voor de nieuws brief,


ik heb hier linken van Jonathan Cahn die u vermelde
hij heeft ook studies op you tube

you tube The Mystery of the Shemitah Jonathan Cahn

https://www.youtube.com/watch?v=RQIoGRh6ppw
Gods laatste jubeljaar :Jonathan Cahn

https://www.youtube.com/watch?v=4emTi432VEM
 
 
Interessant artikel. Ik ben er klaar voor! Als Jezus me komt halen.. Heerlijk naar het Vaderhuis.
Als er oorlog komt:onze voorraad gedroogd voedsel en water voor 2 maanden staat in de kelder.
Financiële crash die er zeker aan komt: heb een deel van mijn weinige spaargeld omgezet in zilveren munten en andere ruilmiddelen.

Trouwens Jan: je zegt dat je geen vriend van Poetin bent. Maar voor christenen en Joden is het in het huidige Rusland goed toeven.
Ik ga het laatste jaar steeds negatiever over Obama en steeds positiever over Poetin denken. Poetin houdt een aantal christelijke waarden hoog die in Brussel en Obama allang ten grave zijn gedragen.
Wat is er erger dan het Beest in Brussel en de slaafjes van het Beest in Den Haag?Dank je voor je goede bijdrage aan het denken over en wat te doen in de tijd waarin 'de dingen gaan gebeuren'.
Je noemt concreet een aantal zaken:
1. Oorlog
2. Beurscrash
3. Tekorten
Heel verstandig.
Bovenal je relatie met de HERE God door de Jezus, Gods eniggeboren Zoon, is goed.
Dat is het allerbelangrijk st .

Shalom

jvb
 
 
Bedankt Jan voor je tomeloze inzet (via jouw boeken, Israël Aktueel, Family7 en jouw website), om vanuit God's Woord, inzichten te delen met de gemeente van Jezus Christus op de actuele gebeurtenissen in de wereld. Ik volg je studie's met belangstelling en hoop dat je dat nog lang in goede gezondheid mag blijven doen. Dit " lange artikel" heb ik ook weer helemaal met belangstelling gelezen.

Gods wijsheid toegewenst.

mvg

Ton
 
 
De afgelopen dagen zijn de aandelenbeurzen fors aan het dalen. De oorzaken daarvan zijn dat beleggers vrezen dat de Chinese economie minder hard aan het groeien is, of zelfs al aan het krimpen is. Want wanneer de Chinese economie hapert, heeft dat negatieve gevolgen voor de wereldeconomie. En het financiële systeem kan een nieuwe globale recessie niet verdragen, omdat staatsschulden en private schulden die nu al torenhoog zijn, onhoudbaar zullen worden.

Centrale banken zullen dit nu op zijn beloop laten gaan, zodat het huidige financiële wereldbestel verwoest wordt en de antichrist heel snel zijn merktekensystee m kan invoeren. Eerder gingen centrale banken bij forse beursdalingen vaak interveniëren om de totale crash te voorkomen. Centrale banken en overheden weten nu ook niet meer hoe ze de huidige zich ontwikkelende crash kunnen aanpakken, al hun middelen die zij sinds de crisis van 2008 gebruikt hebben om het financiële systeem overeind te houden en om de wereldeconomie aan de praat te houden, zijn namelijk uitgewerkt. Middelen als bijv. het opkopen van (staats)leninge n, redden van banken met belastinggeld, bijdrukken van geld (Kwantitatieve verruiming), harde bezuinigingen en lastenverzwarin gen (Austerity).
 
 
dag jan ,
je artikelen zijn prachtig en bemoedigend uiteengezet
er is zoveel verwarring op het internet en jouw artikelen blijven als een enkeling getrouw aan Gods woord :-)
we horen zoveel over de complot theorieen over september
de 1 zegt een meteor de ander zegt een aardbeving weer een ander zegt de dollar gaat vallen
maar wat lezen we in het woord Gods ?
het verhaal dat mij bemoedigt onder deze nieuwsberichten en de vijanden die Israel benauwen is het verhaal van koning josafat van juda
2 kronieken 20 het gaat over angst geloof hoop en vertrouwen in God
het dal van de lijken of josafat of kidron dal
we hebben er dikwijls naar staan kijken in oost -Jerusalem
maar nu vraag ik mij af jan of we dat verhaal kunnen doortrekken naar ezechiel 38-39 waar er ook over een dal van beenderen word gesproken
kunnen we dit zien als een bemoediging ?
God heeft ten tijde van josafat de vijanden van Israel gedood
zou God dit dan ook in de toekomst niet doen gelijk geprofeteerd staat?
ik geloof van wel
groetjesLudwig shalom,

Ja, Ludwig, ik probeer voorzichtig en vooral Bijbels deze tijd te analyseren op grond van het profetische woord.
Er zijn inderdaad heel wat interessante speculaties.
Voor mij staan een paar dingen vast.
1. De VN, de Paus (het Vaticaan) en de Wereldraad van Kerken, gaan in september krachtig door met hun
opstand tegen de Schepper, de God van Israël. Ze verdelen Gods land, waarover volgens de profeet Joël een
oordeel komt
2. In september is er een opvallende samenloop van vergaderingen, ontmoetingen en tekenen aan de hemel.
3. Veel machthebbers staan op tegen Israël en proberen Gods volk te beschadigen en zelfs erger.
4. Nu al zien we iets van Gods beschermende hand over Zijn volk Israël doordat Hij de vijandige volken in
verwarring brengt.

Dank je, Ludwig dat je ons attent maakt over de wonderlijke geschiedenis van koning Josafat en de redding die
God bracht. In Ezechiël 37 staat inderdaad het visioen van het 'dal van de verdorde doodsbeenderen die tot leven
komen. Het herstel van Israël. In Ezechiël 38 en 39 gaat het over de aanval van een groot, primitief leger van Gog
op Israël. Dat leger wordt op de bergen van Israël vernietigd. Dit kan ook nu gebeuren, maar wanneer en hoe weet
ik niet.

Blijf bidden voor Israël en ook voor ons eigen volk.

De HEER zij met je.

jvb
 
 
De reden dat het leger van Gog-Magog een primitief leger zal zijn, is vermoedelijk de totale crash van het financiële systeem. Waardoor brandstof en munitie schaars zullen zijn en deze vijanden dus van paard en wagen gebruik moeten maken.
 
 
Hallo meneer van Barneveld,

Interessant artikel en het zijn inderdaad spannende tijden.

Ik ga alleen geen zilver of goud kopen. De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Onze Here Jezus zegt zelf: Richt je op het Koninkrijk van God en de rest zal u gegeven worden. God voorziet.

Toen er 5000 mannen gevoed moesten worden keken de discipelen vooral om zich heen naar het probleem. Maar de Here Jezus keek omhoog en richtte zijn blik op God en dankte God. Daarna aten al die mensen van 5 broden en 2 vissen.

Ik denk dat als die moeilijke tijden voor ons gaan komen dat Jezus al voor ons uit is gegaan om de storm te laten zwijgen.

God is de Baas en Hij bepaald! En wij weten al dat ondanks dat de weg misschien hobbelig is het eindstation prachtig zal zijn.

Shalom en laten we vooral bidden om wijsheid en liefde. Ook voor mensen die wij misschien als vijand zien. Er zijn nog veel mensen te redden.

Yaniv
 
 
Ha Jan,

Rik deed wat ik de afgelopen 5 jaar, tussen alle bezigheden die Vader op mijn pad bracht, een drang naar kreeg. Doch door huiselijke zaken (ik leef met een agnost met een wel-nietes antipatie tegen Israël. God werkt op Zijn manier.) Eigen energie is afgefinkt, zo ook een leefomgeving waar de mens van kan leven (voedsel in de natuur).

Ik ben geen prepper. Toch roep ik al jaren dat als je over hebt, het in goud (toen) of andere waarde moet omzetten. Maar nooit, nooit thuis moet bewaren.

Toedeloe,
Marinka
 
 
Shalom,

Met veel interesse heb ik uw artikel gelezen. Een collega attendeerde mij hier op. Het sluit aan bij mijn visie op de Bijbelse profetien. Alle mensen hierboven die zich zo druk maken om hun spaargeld zouden zich naar mijn idee beter op een andere manier op de komende crash kunnen voorbereiden. Bij de overgave van het Sioux indianenopperho ofd aan de toenmalige Amerikaanse federatie (Amerikaanse "bevrijdingsoorl og"), zei deze man iets heel wezenlijks.
Hij zei: Eens zal de blanke man leren dat hij geld niet kan eten. Ik denk dat je buik ook niet erg vol wordt van goud of zilver of iets dergelijks. En angst is een slechte raadgever, bidden tot God, en vragen om bescherming voor diegenen die dat in Zijn ogen verdienen.

God's zegen toegewenst

Rob
 
 
Als aanvulling op mijn eerdere stuk 'de Heer is mijn Herder' wil ik toevoegen wat staat in Zefanja 1:18.

Op de dag des Heren hebben we niets aan goud of zilver. Daarmee kunnen wij ons leven niet redden.

Er is maar 1 antwoord: onze Here Jezus Christus! Amen en God bless you!

Groeten,
Yaniv
 
 
Dag Jan,
Hier in Jeruzalem lees ik je laatste artikel over Dingen die gaan gebeuren. Je noemt een aantal Bijbelse feesten, maar wat je niet noemt is Yom Kippur, Grote Verzoendag, beginnend op de avond van 23 September wanneer Obama en de Paus elkaar ontmoeten, en op 24 September, wanneer de Paus de VN toespreekt. Misschien ook belangrijk?
Groet, Inge
 
 
de paus laat me niet lachen. geloof misbruiken zij en nog vele malen erger bahBeste Erik,

Leuk, dat jij er nog om kunt lachen.

Ik helaas niet.
Het gaat wel om meer dan een miljard mensen die bedrogen worden.
Het gaat ook om Israël, Gods volk.

Het is inderdaad erger dan wij denken.

Shalom

jvb
 
 
Ik heb onlangs iets gepost over evt aanschaffen van zilver en/of goud.
Ik zie enige reacties van broeders/zusters die argumenten aandragen om niet op goud en zilver te vertrouwen en die ken ik al heel lang: Je kunt 't niet eten, het zal je uiteindelijk niet redden e.d....Gelukkig weet ik ook dat er 1 redder is dat is onze Heer Jezus. Maar daar gaat het hier niet om. Bekijk het van deze kant: Wij leven nu nog op aarde en om geld kunnen wij niet heen. God is de schepper van zilver en goud en in de Bijbel wordt z&g vooral aangemerkt als kostbaar. Het is zeldzaam, kan niet nagemaakt worden en bezit volstrekt unieke eigenschappen. De mens heeft diverse eigen, frauduleuze geldsystemen opgericht en de huidige bevindt onvermijdelijk in de eindfase. Uit het niets zijn afgelopen jaren duizenden miljarden euro's/dollars/yens/yuans gecreëerd. De schulden zijn wereldwijd gigantisch. De rente staat op nagenoeg 0 en een renteverhoging zal talloze overheden de das omdoen. Iedereen maakt, gewild of ongewild, deel uit van dat systeem want we hebben allemaal te doen met kunstmatig gecreëerde geld dat we dagelijks door onze handen laten gaan en dat op onze bankrekeningen staat. Maw wij nemen allemaal deel aan een ongedekt, frauduleus systeem dat zal eindigen, temeer geen enkele valuta in het (verre) verleden heeft standgehouden.
Is het dan geen juiste overweging om wat van je monopolygeld (want dat is het) om te ruilen voor echt edelmetaal, dat momenteel bespottelijk goedkoop is?
 
 
Wanneer het financiële en monetaire systeem echt instort en geld dus onbruikbaar wordt, hoe kun je dan met goud- en zilverstaven aan voedsel komen? Want ook fabrieken en transportmiddel en zullen stilvallen, waardoor supermarkten niet meer bevoorraad worden. In dat geval zul je dus aan ruilhandel moeten doen, bijv. groenten uit de moestuin in ruil voor wat anders.
 
 
Dit jaar valt Eid el Idha (Offerfeest) op Jom haKippoerim 23/24 okt.
 
 
Hai Jan,

Afgelopen dagen liet het me niet los. Ik was niet duidelijk omtrent mijn reactie, omdat voor mij zo vanzelfsprekend is.

Het sparen van waarden is niet voor mijzelf, ik vertrouw geheel op Vader en Jezus, maar mijn agnost man, zal na de opname (ik geloof voor/net na de overeenkomst met De Leugenaar, zal dan wakker worden en beseffen geld nodig te hebben in het zwarte circuit. Ik denk dus voor hem, want hij ziet het niet. Na de chip is er enkel een ruilhandel mogelijk. Moet je wel wat te ruilen hebben!

Toedeloe,
Marinka

Dag Marinka,

Dank voor je verduidelijking van je standpunt en je vorige mails.
Het is inderdaad niet makkelijk om duidelijkheid te vinden in wat
we zouden moeten doen in deze gevaarlijke tijd.
Ook ik heb hier nog geen helderheid over.
Een ding is zeker: Gebed zal ons naar de juiste weg leiden.
Als wij maar een open oor hebben om te verstaan wat de HEER
van ons vraagt.
Kerken en gemeentes hebben hier ook een belangrijke verantwoordelij kheid en taak.

Opvallend is overigens, dat Israël in het gevaarlijke Middenoosten een oase van rust is.
Zeker, er zijn voortdurend aanslagen en terreuracties.
Maar er is vrede, normaal werk, voedsel, en er worden veel Joodse mensen opgevangen
en in het aliya-netwerk naar een bestaan in Israël geleid.

Shalom

jvb
 
 
In de tweede wereldoorlog was er in Engeland een bijbelschool van Rees Howells. Zij hebben jaren gevast en gebeden om te vragen of God het naziregiem omver wilde werpen. En zij zijn verhoord.
Als ik me niet vergis werd er op zondagavond door heel Engeland gebeden bij de klokslag.
Ook nu mogen ,moeten wij daar onze hulp en wijsheid halenBeste Angela,

Hartelijk dank dat je ons attent maakt op Rees Howells (1879-1950) en het belangrijke boek over hem van
Norman Grubb. Titel "Op de bres". Zeer opmerkelijk zijn al die gebedsverhoring en, vooral tijdens WO II.
Tijdens de luchtslag van de Nazi's om Londen en de slag om Duinkerken. Het boek "Op de bres" kun je bestellen.
Google maar even: "Norman Grubb op de bres". Daar vind je de gegevens. Ook in Jeruzalem heb je zo'n
gebedsgroep IfI, Intercessors for Israël. Zij geven elke vrijdag een verslag van hun bidstond. Floor Poot geeft
wekelijks een vertaling. Belangrijk! een Egyptische vriend zei me eens: "All through prayer, Jan". Zo is het ook.
Als zoiets in ons land zou gebeuren, dan is er nog hoop.
Shalom
 
 
Beste broeder,

Bedankt voor je heldere en bijbelvaste analyse van de tijd waarin we leven. Kan ik me abonneren op je blogs of is er een andere manier waarop ik je kan volgen?

Veel zegen en wijsheid toegewenst!Beste Dirk van G.

Je hoeft je echt niet te abonneren wat onze mail betreft.
In de eerste plaats staan er zoveel publicaties dat je daar wel een paar weken zoet mee bent.
Bovendien, kom af en toe even kijken of er iets nieuws op de site staat.
shalom

jvb
 
 
lieve BR janwat fijn dat u zo duidelijk uit kunt leggen ben blij dat GOD U de wijsheid heeft gegeven we hopen u nog veel te horen dat GOD umag zegenen zrAN
 
 
SJALOOM BR JAN ,wat een mooi en duidelijk geschreven verhaal ,had zelf deze fiesi ook, maar is een hulpvoor de dingen die ik nog niet wist. .fijn om als oprechte christenen aan te vuren en raadte geven.dank uwel GODSZEGEN dat we nog veel mogen lezen van u zr an v dijkBeste An v.Dijk,

dank voor je mails.
Vooral de bemoediging vanuit Psalm 126:5:
"Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien" deed me goed.

Shalom

jvb
 
 
Nu zien we dat Rusland militairen en materieel naar Syrië aan het vervoeren is, zogenaamd om president Asad in het zadel te houden en om zogenaamd tegen IS te strijden. Zien wij hier nu de directe opmaat nar de Gog-Magog oorlog van Ezechiël 38 en 39? Gekoppeld met de start van het Joodse Jubeljaar, Jom Kippoer en de laatste Bloedman op 28 september as. is dat heel goed mogelijk.

Tijdens de afgelopen Wereldhavendage n in Rotterdam heb ik een jonge marineman opgeroepen om zich te bekeren en de Heere Jezus in zijn leven aan te nemen, juist omdat wij ons in de eindtijd bevinden en de Heere Jezus elk moment ons kan komen ophalen en elk moment er een grote oorlog kan uitbreken waarin onze militairen ook in betrokken zullen raken.
 
 
Hallo Jan,
In Timoteüs worden we vermaand onze hoop niet gevestigd te hebben op onzekere rijkdom, maar op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, om WEL te doen, rijk te zijn in GOEDE WERKEN, VRIJGEVIG en mededeelzaam, waardoor wij ons dan EEN VASTE GRONDSLAG VOOR DE TOEKOMST verzekeren om het ware leven te grijpen. Ik begrijp hieruit dat je geld dat uitgaat boven wat je nodig (en dat "nodig" moet ieder voor zich invullen natuurlijk) hebt, het beste weg kunt geven aan wie gebrek lijdt, andere goede doelen, enz. Dat is dus een betere grondslag dan goud, zilver of een ander potje. Een van de grondwetten in Gods Koninkrijk is "wie geeft zal gegeven worden"! Verder lees ik met veel belangstelling je site, kijk al weer uit naar je bijdrage voor deze maand! Jezus zegt ons zelf dat we moeten letten op de vijgeboom (Israël) en de andere bomen (overige volken, vooral daar in de buurt) - als deze uitbotten kunnen we zien dat de zomer (de volheid der tijden) nabij is. Ik probeer dus de dingen die we zien gebeuren in die context te plaatsen, en daarbij zijn jouw artikelen een goede hulp, dank daarvoor!
 
 
Beste Jan
In de reacties heb ik de volgende bijzondere samenloop van data nog niet gelezen, namelijk dat dit jaar Jom kippoer op 23 september, samenvalt met het offerfeest van de Islam!
De inhoud van de feesten kennende, zou ook hier een bijzondere boodschap van kunnen uitgaan!
 
 
zat even matheus 24:15-18 aan het overdenken en het zeven jarig verbond
laat me even filosoferen dus wanneer het offeren in de derde tempel word opgeschort
zie je het al voor je de eerste 3.5 jaar protesteert de wereld hoe kan je dat die dieren aandoen wat een dierenleed organisaties zoals gaia maar dan de hele wereld
stel dat judea of de westbank onder Palestijnse controle komt en ongeveer 300.000 joden hebben de keuze ze mogen in judea blijven maar moeten niet maar als ze blijven vallen ze onder palestijns bewind onder het vredesverbond van zeven jaar
Jezus De Zoon Van God zegt zij die in judea zijn of de westbank vlucht naar de bergen als het offeren word gestopt
en wat met Jerusalem als er in dat verbond zou staan dat Sion gedeeld moet worden met de islam dus een derde tempel naast de gouden koepel of alaqsa moskee
waarom moet judea vluchten ? en niet samaria
heeft dit te maken met dat in de toekomst judea onder palestijns bewind zal vallen ?
God weet het he
beste Ludwig,

Een interessante poging om eindtijdgegeven s uit de Bijbel in een samenhangend geheel te passen.
Een soort mini-scenario.
Ik denk niet dat er veel protesten komen als de offerdienst in de tempel opnieuw wordt ingevoerd.
Immers de Islam kent ook een offerdienst.
Ook hoop ik dat die zogenaamde Palestijnen geen rol van betekenis zullen spelen en dat heel Kanaän
weer Israël zal worden.
Maar je poging boeide mij.

bedankt en shalom
jvb
 
 
Goedendag. Mijn vraag is: waar kan ik (betrouwbare berichtgeving) lezen hoe het vandaag afloopt? Ik bedoel: zegt Obama ja of nee? Hoezo horen we hier niets over in het journaal?
Beste Bea,

Helaas stelde je een bijzonder moeilijke vraag.
De leugen regeert, ook bij de NOS
Ik zelf haal veel nieuws uit Israëlische bronnen.
Maar ook daar moet je voorzichtig mee zijn.
Veel nieuws wordt verkleurd en gekleurd door de links-rechts en de
religieus-seculiere kloven.
Ik laat me soms leiden door mijn Bijbelse vooroordelen.
Dat wil zeggen, als iets in de lijn van de profetieën ligt, vind ik het de moeite waard het
te printen en even te bewaren.
Maar ook dan kan je de plank lelijk misslaan.
Soms is het handig tegenstrijdige berichten te middelen.

Kort samengevat: Ik weet het ook niet
Alleen zegt de Bijbel: UW WOORD IS DE WAARHEID.
.
Shalom

jvb
 
 
Met de overgang naar het Joodse Nieuwjaar op 13 september jl. zijn er geen wereldschokkend e catastrofale gebeurtenissen geweest. Wat wel het geval was met 11 september 2001 en de val van Lehman Brothers in september 2008. Zou de Heere God er zelf voor zorgen dat juist op het moment dat christenen speculeren dat er op bepaalde data rondom Joodse feestdagen de Opname en andere onheilspellende gebeurtenissen zouden plaatsvinden, dat er dan helemaal niets gebeurt? Omdat belangrijke eindtijdgebeurt enissen zich toch echt wel onverwachts voordoen, de Heere Jezus zegt zelf dat Hij het niet eens weet wanneer Hij terugkomt en dat het ons ook niet aangaat wanneer het zal gebeuren. Hij komt als een dief in de nacht.

Ik merk zelf ook dat de speculatieve eindtijd met al die zogenaamde eindtijdsites die met data rondom Joodse feestdagen en bloedmanen goochelen alleen maar tot onrust, verwarring en teleurstelling leidt. Wat is het internet een bron van allerlei dwaalleer, satan misbruikt dat medium om mensen op de verkeerde been te zetten. In 1 Timotheüs 4:1: "Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, 2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn." En dit zien wij nú gebeuren.

De tekenen van de Wederkomst zijn heel duidelijk te zien met wat er on ons heen allemaal gebeurt. En dat gaat op een glijdende schaal.
Dag Moi,

Mijn dank voor je nuchtere en ontnuchterende reactie.
Maar laten we ons door al die speculaties (de 23e september hoorde ook bij de data van de Wederkomst!) in
slaap laten sussen en waakzaam blijven. Want HIJ KOMT.
Zoals je zegt: "Als een dief in de nacht".
En de tekenen der tijden en waarschuwende oordelen rollen over ons heen.

Een groot en belangrijk teken is de tsunami van Moslim immigranten die Europa overstroomt en waarvan hun
hun leiders, bv. een imam in Jeruzalem, in de al-Aqsa moskee roepen: "Jullie zijn onze troepen....wij zullen Europa overwinnen". Het is niet voor niets dat juist de landen van Oost Europa zo tegen zijn. Zij hebben eeuwenland gezucht onder de Islam bam het Turks-Ottomaanse kalifaat. Stel dat dat weer tot leven komt (Erdogan!!) zou dat dan niet
de Gog worden? Overweeg dat eens. Misschien stap je dan af van Rusland en van de EU als hersteld romeinse rijk.
Ik weet het niet maar let wel op.
shalom

jvb
 
 
Bedankt voor dit -en ook andere- artikelen!

In de periode 2002-2011 heb ik mij erg bezig gehouden met de eindtijd en nam veel voorspellingen te letterlijk. Toen die toch niet uitkwamen is de interesse voor het eindtijd-gebeuren bij mij tanende geweest.
De gebeurtenissen in de laatste maanden kon ik echter niet negeren: we komen steeds dichterbij, de weeen volgen elkaar steeds sneller op.
Ik pin mij echter niet meer vast op exacte voorspellingen. Daarom ben ik ook blij dat ik deze site heb ontdekt: hier wordt meer een richting geschetst wat ons te wachten kan staan én ligt de nadruk erop dat de eindtijd niet los kan worden gezien van Israel.

De vluchtelingenst room naar Europa in deze september-maand kan best dé grote gebeurtenis zijn geweest die te koppelen valt aan de tekens aan de hemel. Het is nu nog niet helemaal helder wat de gevolgen van deze mensenstroom zullen zijn, maar dat wordt wellicht later duidelijk.

Van één ding kunnen we zeker zijn:

De Here Jezus komt !Dag Menno,

Dank voor je reactie.
Onlangs pakte ik een boekje uit mijn boekenkast.
Interessant...de wederkomst van de Here Jezus werd 'berekend'
langs drie heel verschillende Bijbelse tijdlijnen.
Aardig overtuigend.
De drie tijdlijnen kwamen alle drie uit op......2005....
Het boek is meteen naar de prullenmand verhuisd.
Inderdaad, nooit vastpinnen op een datum.
De 23e september is ook alweer voorbij. .....daar waren ook voorspellingen over.

Over de 'vluchtelingen' verwijs ik je naar her artikel dat onze webmaster vandaag of morgen plaatst.
Shalom

jvb
 
 
Ik citeer even: "Alleen in Israël hebben de Israëlische Arabieren veel rechten. Zelfs rustige Palestijnen in de “betwiste gebieden” hebben het beter dan elders. Zij hebben alleen te maken met de corruptie van hun eigen leiders...."

Aantal jaren geleden (2010) ontmoetten wij Palestijnen in Egypte die (zij het digitaal) onze vrienden werden. Hele aardige lui!

Moslims, dat dan weer wel, maar keurige nette en mooie mensen.

Zij bevestigden toen al wat U nu eindelijk ook eens hier zegt. Wat betreft 'eindelijk' een klein voorbehoud; Ik ben geen trouw lezer van uw blogs.

Zie dit als een opmerking ter bevestiging.
Dank je hartelijk Fred de Vries, voor je 'kleine bemoediging'.
Dat hebben we af en toe hard nodig in een media-wereld die verzadigd is van leugens.
Shalom

jvb
 
 
Beste mensen,

Vinden we Zilver en Goud niet alleen in het Eeuwige.
Wat is geld, zilver of goud nu waard?

sjalom,

Erik.
 
 
Meneer Jan van Barneveld,
Wat mij raakte, is het gedeelte in Leviticus 25: 23 waar God zegt, en het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij, en jullie zijn vreemdelingen en bijwoners bij Mij.
Dit gaat natuurlijk over de bewoners van het land, maar toeval bestaat niet volgens mij en nu juist met het Jubeljaar gaat de VN ? Gods land verdelen, dank voor je uitleg steeds ik lees het met veel interesse, Gods rijke zegen en wijsheid.
Met vriendelijke groet, Annie van Meeteren
 
 
Je kan wel proberen een datum of maand of zo voor de end tijd maar zelfs Jezus Christ's de zoon van God wist het niet lees Daniel kijk naar het gebeuren op aard en blijf bidden voor elkaar en Israel blijf wakker en vertrouw op god en de here jezus hou je vast aan het woord van god wij moeten niet alles Willen Snape God's macht en eerschapij gaat ons ten Boven vertrouw god op zijn woord Groet aan Allen en blijf bidden to god almachtig
 
 
Jezus begon zijn werk op 30 jarige leeftijd. Nu denken velen dat Hij 3 jaar voor de jaartelling geboren is. Dus begon Hij in het jaar 27.Dat is 4000 jaar van af Adam. Dit is volgens de lijn van Juda na te rekenen. Dus in 2027 is het 6000 jaar vanaf Adam dat is 6 dagen.We weten de dag nog het uur wanneer Hij terug komt. Hij komt als een dief in de nacht voor degene die hem niet verwachten.
Dan moet in 2027 de 7e dag aanbreken. Dat is dan het duizend jarige vrederijk waar Christus zal regeren. Mag je dit zo zeggen?????
De opname is dan 7 jaar eerder, de ontbrekende jaarweek uit Daniel.
Graag uw commentaar hier op.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven