Home Actueel Israël Het Einde! Welk Einde?

Het Einde! Welk Einde?

Bondskanselier Angela Merkel op bezoek bij President Erdogan Klik voor ware grootte
Bondskanselier Angela Merkel op bezoek bij President Erdogan

Wat niet is gebeurd

In de periode september/oktober 2015 zouden er volgens eindtijdkenners heel wat opzienbarende dingen gebeuren. Op grond van allerlei tekenen waarvan de laatste bloedmaan van de tetraden van 2014/2015 op 23 september het meest opvallende teken was. Bovendien viel Yom Kippoer, Grote Verzoendag, het belangrijkste Bijbels-Joodse feest op die dag. Dan was er in die periode het einde van een sabbatsjaar en het begin van een Jubeljaar waardoor ook de nodige verwachtingen van (financiële) rampen werden opgewekt. Er waren natuurlijk zoals al zo vaak is gebeurd, voorspellingen van de Komst van de Heer, die uiteraard weer niet uitkwamen. Immers Jezus zei Zelf dat “die dag en dat uur is aan niemand bekend” (Mat.24:36).

Dat moet genoeg zijn om voorspellingen over de datum van de wederkomst na te laten. Ik had gehoopt dat Judea en Samaria, de door de Palestijnse Autoriteit bezette gebieden die door God aan Israël zijn toegezegd, terug zouden komen onder Israëlisch gezag. Want daar hoort de stam Efraïm te wonen. Dat is nog niet gebeurd. Ook had ik stilletjes gehoopt dat Israël zou kunnen beginnen met de herbouw van de Tempel op de Heilige Berg, de berg Sion. Ook dat is (nog) niet gebeurd. En er is (nog) geen oorlog uitgebroken. Gelukkig maar.

Wat wel is gebeurd

Verder over twee belangrijke zaken die in de periode september/oktober duidelijk aan het licht zijn gekomen. Deze zijn wel zo belangrijk dat ze in de geschiedenisboeken over de wereldgeschiedenis terecht zullen komen. Ook zullen deze gebeurtenissen hun duidelijke weerslag hebben op ons land en op u en mij. Het Joodse volk en Israël zijn er ook in betrokken. Het gaat om twee ontwikkelingen:

  1. De invasie van massa’s voornamelijk Moslims in Europa
  2. De koude oorlog tussen de VS en Rusland.

1. De derde overval van de Islam op West Europa

Het staat al in het boekje
In 2009 kwam de eerste druk uit van “Eindtijd, Israël en de Islam”. In hoofdstuk 4.4 beschrijf ik dat we nu het begin van de derde overval van de Islam meemaken. Van de drie manieren waarop de Islam deze overval uitvoert is momenteel de stille of biologische jihad het belangrijkste. En de meest spectaculaire en succesvolle. Het gaat dus om de instroom van grote massa’s Moslims in Europa. Op blz. 109 van mijn boek staat: “...hun verborgen agenda: ‘Straks zijn wij (Moslims) de meerderheid en nemen het land over’”. Nu, zes jaar later, wordt dit openlijk door imams en islamitische politieke leiders gepredikt. Het is zo plotseling over ons gekomen, dat in de zesde druk van mei 2015 hier nog geen melding wordt gemaakt. De meeste migranten zijn zich niet of nauwelijks bewust waarvoor zij worden gebruikt door hun leiders.

Een andere opvallende zaak is dat de 57 islamitische landen geen hand uitsteken om de “arme vluchtelingen” op te vangen. Of is het hun bewuste de bedoeling dat zij Europa overnemen? Saoedi Arabië heeft wel toegezegd aanzienlijke bedragen willen geven voor die ‘vluchtelingen’. Driehonderd miljoen dollar! Waarvoor? Voor moskeeën in Duitsland. De boodschap is duidelijk: “Wij blijven in Europa; wij blijven Moslim; wij passen ons niet aan aan de cultuur van de gastlanden. Maar al te vaak zeggen ze: “Passen jullie je maar aan ons aan”. Een volgende en zeer grote stap naar het einde van de Joods-Christelijke cultuur waarop de samenlevingen in West Europa gebaseerd waren. Zelfs Putin heeft ons hiervoor al gewaarschuwd.

Stemmen uit Oost-Europa

De Europese Unie (EU) wil macht. De nationale staten moeten veel meer bevoegdheden en geld naar “Brussel” overhevelen. Geen Nederlanders, Noren of Spanjaarden meer. Alleen Europeanen. De stroom asielzoekers, miljoenen Moslims zijn er al en bijvoorbeeld in Turkije wachten er nog zo’n twee miljoen. Zij zullen niet alleen door hun aanwezigheid de nationale identiteit van de lidstaten ondergraven. Zij eisen sharia-wetgeving in de gebieden/wijken die zij al bezetten in Parijs, Malmö, Kopenhagen enz. Zij eisen hun “rechten”. Het begin van tegenstand vanuit de autochtone bevolking is hier en daar al opgedoken. Autoriteiten doen hun best niet alleen om dit uit de publiciteit te houden maar ook om deze tegenstand te onderdrukken.

Uit EU landen in Oost Europa komen waarschuwende stemmen. Bijvoorbeeld Lâszló Kiss-Rigô is bisschop van een streek in het zuiden van Hongarije, waar tienduizenden asielzoekers uit Syrië het land binnenkwamen sprak duidelijke taal. In een interview met de Washington Post waarschuwde hij: “Ze komen hier naartoe en roepen ‘Allahu Akbar’. Ze willen veroveren”. Deze bisschop is het eens met de minister-president van Hongarije, Viktor Orbin die zichzelf de beschermer van ‘christelijke deugden’ in Europa noemde. Daarmee rechtvaardigde hij de harde koers van Hongarije. Dan luisteren we even naar de Poolse aartsbisschop Henryk Hoser, die in een radio-interview waarschuwde: “Europa zal islamitisch worden; daar kan geen twijfel over bestaan...Christenen zullen hier een rol gaan vervullen zo als nu de Christelijke minderheden in het Middenoosten”. Hij vraagt zich af of zij, de Christenen, het in Europa zullen overleven. Het einde van veel kerken in Europa? Zal Europa leeglopen wat Christenen betreft net als het Middenoosten behalve Israël?

Nu de V-4. De V-4 zijn vier Europese EU-landen, Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije. Zij verzetten zich fel tegen elke verdeelsleutel voor de opvang van het leger migranten die “Brussel” wil opleggen aan de ‘leden’ van de EU. “Geen ‘vluchtelingen’, geen Moslims meer; het is genoeg” zeggen de V-4. Het zit hun zo hoog dat ze zinspeelden op een EU-exit. De vier premiers, Ader (Hongerije), Duda (Polen), Zeman (Tsjechië) en Kiska (Slowakije) hebben onlangs besloten tot een nauwere militaire samenwerking. Waarom die waarschuwende stemmen en dat felle verzet juist vanuit Oost Europese landen? Die landen hebben eeuwenlang geleefd en geleden onder een bezetting van het Turks-Ottomaanse rijk. Dat willen ze niet nog een keer meemaken. “Behalve Polen” zult u zeggen. Zeker, maar het was een Poolse koning Jan Sobieski die in 1683 Wenen, dat belegerd werd door een enorm Turks leger, heeft bevrijd (zie blz.108 en109 van “Eindtijd, Israël en de Islam”). Zij weten hoe de onderdrukking van de Islam voelt.

Problemen

Het vrees aanjagen is een andere strijdmethode van de islamisten. We zien dat al aankomen door de agressie in verschillende azc’s. En in de no-go wijken in grote steden van Europa waar de sharia en geweld toegepast wordt. Buitensporige en felle eisen van jonge asielzoekers. Een Duitse vrouw, Petra Raab, die klaagt over het feit dat jonge, mannelijke asielzoekers haar vrijheid en onbezorgdheid afgenomen hebben. Immers de islam leert de Moslims, dat zij recht hebben op onze bezittingen, onze vrouwen en kinderen en zelfs ons land. Dus als zij molesteren, stelen, verkrachten enz. dan nemen zij waarop zij denken volgens de Koran recht op te hebben. Burgers in Duitsland en Oostenrijk gaan zich steeds meer bewapenen. Hier en daar is er zelfs sprake van burgeroorlog. West Europa is een slagveld geworden en onze overheden staan al met een been over de grens tussen hun gezag te handhaven en overgeven. De Here Jezus voorzegde dat er vlak voor de eindtijd opstanden zouden zijn. Lees Mattheüs 24:6 en 7. Het enige wat onze dappere politici doen Wilders, die ernstig en met feiten ondersteund niet ophoudt ons te waarschuwen, belachelijk te maken. Franklin ter Horst schrijft een grondig en goed onderbouwd artikel “De Deense hoofdstad Kopenhagen is een Moslim ‘war-zone’”. U kunt dat artikel aanvragen via zijn mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Twee andere onderwerpen dwingen mij niet verder te putten uit de stapels materiaal die om me heen ligt.

2. De koude oorlog tussen de VS en Rusland.

Een zeer interessante ontwikkeling is in Syrië aan het licht gekomen. Rusland heeft de regie van de strijd tegen het Moslim extremisme in Syrië van de VS overgenomen. Rusland steunt de oorlogsmisdadiger Assad en Hezbollah en staat hierbij naast Iran. Niet alleen IS wordt gebombardeerd, maar ook terreurgroepen die Assad willen verdrijven worden gebombardeerd. Hier staan de Rusland, Assad, Hezbollah, Iran en Turkije tegenover de VS en zijn bondgenoten van de EU. Het schijnt dat de Russische luchtmacht in korte tijd meer succes hebben geboekt in de strijd tegen de wilde terreur van ISIS dan het Westen in drie jaar. De VS trekt zich duidelijk terug uit het Middenoosten en verliest in een snel tempo de eerste plaats als wereldmacht. Intussen wordt de anti-VS as van Rusland en China steeds sterker. Net als Rusland is ook China zeer beducht voor de islamitische terreurgroepen. China heeft pittige maatregelen genomen: Ramadan, hijab, moslimbaarden en openbare moslimgebeden worden verboden. Rusland heeft genoeg problemen gehad met het moslimextremisme. Dat is één van de redenen dat dit land zich met de Syrische burgeroorlog is gaan bemoeien. In het Middenoosten staan nu twee kampen tegenover elkaar: Rusland en China met hun bondgenoten die duidelijk en krachtig tegen de moslimfundamentalisten strijden en aan de andere kant het Westen met de VS die wel zegt tegen de Islam te strijden maar duidelijk schuift in de richting van het kamp van de Islam. Putin wordt openlijk gesteund door de Russisch-Orthodoxe kerk, die hem ziet als een soort ‘redder van het Christendom’. Zien we hier het begin van de val van de VS als opvolger van Engeland als wereldmacht? Speelt hierbij de houding van president Obama een rol? Wordt zoals al zo vaak in de wereldgeschiedenis is gebeurd het Godswoord in Genesis 12:3 van kracht: “Gezegend wie u (Israël!) zegent en vervloekt wie u vervloekt”.

Israël

Tussen al die partijen en elkaar bestrijdende terreurgroepen staat Israël en waakt over hun grenzen. Met Rusland heeft Israël een overeenkomst gesloten elkaar in Syrië niet lastig te vallen en confrontaties te vermijden. Netanjahu vindt dat Israël nu op goede voet staat met Rusland. Ondanks het feit dat Israël en Rusland lijnrecht tegenover elkaar staan wat Iran betreft en Israël zich het recht voorbehoudt om te verhinderen dat Hezbollah wapens krijgt van wie dan ook, schijnt de relatie met Rusland goed te zijn. Sommige waarnemers speculeren op de mogelijkheid dat Rusland op een langere termijn zal ingrijpen zodra Europa door de Islam overmeesterd wordt. Bijvoorbeeld wanneer Europa Eurabië gaat worden. De houding van de EU tegenover Israël blijft droevig. Ondanks de meer dan 300.000 doden in Syrië, de vluchtelingenstroom die als een tsunami over Europa komt, het gevaar van het slechte akkoord met Iran en het verval van Irak en Libië heeft het Europese Parlement een belangrijk besluit genomen: De wijn uit de Golan wordt geëtiketteerd. In de Golan woont geen enkele ‘Palestijn’ maar de EU heeft een ‘krachtig gebaar’ gemaakt. Zoals wij met onze discussies over Zwarte Piet een sterk gebaar hebben gemaakt. Maar Israël lastig vallen is een sterk punt van de EU. Zo werkt de EU krachtig aan de eigen ondergang.

En de Islam, zij stormt verder.

Netanjahu heeft in zijn rede voor de VN hier een paar profetische uitspraken over gedaan. In zijn indrukwekkende rede, waarin hij uitvoerig en sterk onderbouwd gewaarschuwd tegen de atoomwedloop en de daden en doelen van Iran. Ook zette hij de positieve bijdragen van het kleine Israël aan de hele wereld op gebieden als gezondheid, landbouw, waterbeheer, biotechnologie enz. Hij zei: “....de dromen van onze mensen, vastgelegd voor de eeuwigheid door de grote profeten worden alleen gerealiseerd als er vrede is”. Hij wees op de vredesverdragen met Egypte en Jordanië (die tot nu toe gespaard zijn gebleven voor veel ellende) en riep de Palestijnen op om vrede te maken. Aan het slot van zijn rede wees hij erop dat ISIS, een handlanger van Iran, ook aan de grens van Israël staat. “Israël is de frontlijn van de beschaving in de strijd tegen de barbarij”. Hij riep de VN, dus ook de EU op om naast Israël te staan voordat het fanatisme onze deuren bereikt. “Sta met Israël omdat Israël niet alleen zichzelf verdedigt. Meer dan ooit – Israël verdedigt u”.

Conclusies

De maanden september en oktober van dit jaar hebben belangrijke en opzienbarende zaken gebracht. De tsunami van asielzoekers dreigt onze samenlevingen te vernietigen. Het komt als een oordeel over ons. Het is wel te begrijpen als we even nadenken. Immers wat een mens zaait dat zal hij ook oogsten. Na de oorlog, toen de vreselijke misdaden van de Nazi’s aan het licht kwamen, riep iedereen over de Holocaust: NOOIT WEER!. Nu moeten we roepen ALWEER! Het nieuwe Europese antisemitisme heeft de deur opengezet voor veel mensen die hebben geleerd Joden te haten en dat Israël slecht is. Joden in Duitsland gaan hun koffers al pakken. Zo hebben we zelf een oordeel over ons gehaald. Het doodzieke Europa heeft tegelijk God verlaten. Heeft Israël weer in de steek gelaten. Met name door de grote politieke en financiële steun aan de Palestijnse terroristen. De VS heeft Israël in de steek gelaten o.a. door het gevaarlijke en verraderlijke verdrag met Iran, de grootste vijand van Israël. Nu vallen wij ten prooi aan de machten van de Islam. Door de onderhandelingen met Turkije over de migrantencrisis en de prijs die we daarvoor moeten betalen. En door de islamitische extremisten onder de asielzoekers die hun eisen luid en krachtig laten horen. De EU heeft weer grote stappen gezet naar Eurabië. Waar alleen een djimmi rol voor ons is weggelegd. Ook de VS laat Israël vallen. We zien nu ook de val van de VS als wereldmacht. Rusland komt weer op. Samen met China. De wereld wordt steeds gevaarlijker. Toch is er hoop. Als de politiek eens naar Wilders zou luisteren in plaats van belachelijk te maken. Maar meer nog als de overgebleven Christenen hun geestelijke wapens gaan gebruiken: Gebed voor Israël en voor ons land. Het Woord van God serieus gaan nemen. Dat begint op onze bidstonden. Dan is er nog kans op een Happy End.

30 Reactie(s)

 
 
Dank u voor deze heldere uiteenzetting. Ik was door alles wat er gebeurd in Europa en in Israel al totaal in verwarring...U heeft mijn vrees woorden gegeven dus mijn angst is niet denkbeeldig maar terecht.Gods Zegen toegewenst en toegebeden.
 
 
Jan, je schrijft hier uitvoerig oa het europatoneel op en ja dit is exact wat er aan het gebeuren is. Maar wat als dit moet gebeuren voordat we een scenario kunnen krijgen waarop we een 'redder' van de huidige en nog verdere wereldtragedie kunnen verwachten in de vorm en genaamd 'antichrist'. Wanneer Yeshua terugkomt weten we niet maar is het niet zo dat voordat Hij komt het eerst nog heel erg gaat worden, zo erg dat JHWH de dagen moet gaat inkorten. Zoals je wellicht weet is er in het Joodse "lernen" minstens 4 aspecten die een verhaal verteld waarvan jij het 1ste niveau hier uitvoerig hebt beschreven. Hoe staat het met de andere 3 bijbehorende inzichten? Wat ik wel wil zeggen aangaande de tempel, of die nu wel of niet gebouwd gaat worden. is in ieder geval voor JHWH niet relevant. De vorige twee tempels werden vernietigd omdat Gods tegenwoordighei d daar niet meer was (Hij stond het toe dat ze werden vernietigd), en de tempels gewoon mooie gebouwen waren met hele dure meubels. Een nieuwe Tempel zoals die heeft gestaan door Salomo en Nehemia had/heeft alleen maar nut indien het in opdracht van JHWH is en waar Zijn geest in nederdaald. Hetzelfde gold voor de tabernakel, zonder Zijn aanwezigheid was het gewoon een tent. Hoewel de huidige menorah in zijn stolp indrukwekkend is en de gemaakte voorwerpen bij de tempelinstituut dat ook zijn. zonder Zijn aanwezigheid zijn het gewoon voorwerpen, een religie. Zonder Gods geest is er geen leven niet in een mens en niet in een ding.Beste RayWilliam,

Dank voor je uitvoerige reactie en welgemeende adviezen.
1. Je weet waarschijnlijk ok wel dat Jezus Messias ons dringend geadviseerd heet en via de bijbel nog steeds adviseert om te letten op de 'tekenen van de tijden'. dat is wat ik doen. dat die tijden wijzen naar de antichrist, de zgn. valse Messias, heb ik herhaaldelijk aangeduid.
Nu de tempel. ook de 'derde tempel' is een gebeuren dat volgens de profetieën moet gebeuren. Ook al een teken. dat die antichrist in die tempel plaatsneemt, wordt door Paulus voorzegd.
Wat het "christelijk neo-Judaïsme" is weet ik niet. ik probeer alleen maar bijbels te zijn.
shalom

jvb
 
 
Jezus' Evangelie staat centraal voor Christenen. Mattheus 28:20 Zorg Jac 1:27 staat centraal voor Christenen. Bid voor Israel amen, maar het oogsten wat je zaait in goepolitieke zin voor Europa heeft meer te maken met tientalle jaren goddeloosheid, abortus, vrije seks, legalisatie drugs prostitutie en gokken, euthanasie, materialisme, en kapitalisme. God zal Israel redden dat is zeker maar Israel staat niet centraal voor Christenen.
God geeft zijn eer niet aan een ander wat dat betreft, ook niet aan de christen. Die hebben een andere missie: nl Jezus centraal en het Evangelie. Dat Evangelie zegent zelfs de vijanden... en strijdt in de geestelijke zin. Tegen machten in de hemelse gewesten. Geen christelijk neo judaisme Jan. Leer dat een keer af. Ik denk dat je daarmme christenen op het verkeerde been zet, wat een behoorlijke zonde is. Ga evangeliseren onder de Arabieren.. is dat wat? Of zijn dat je vijanden? Be blessed en welgemeend broeder. Remko
Beste Remko,

Zeker, Remko, de Here Jezus Messias staat centraal.
Dat stelt Paulus ook heel duidelijk. en Zelf zegt Hij:
"IK ben de weg, de waarheid en het leven".
Maar Paulus besteedt wel meer dan 1/4 van zijn onderwijs aan de
gemeente in Rome aan Israël, de uitverkiezing en toekomst van Israël.

Inderdaad, Remko, wij zaaien in Europa wat wij oogsten.
We hebben de HERE God vaarwel gezegd en HIJ vertrekt nu en laat de deur open
voor een tsunami aan Moslims tussen en door de vele vluchtelingen.

Het is ook mijn gebed dat nog veel Moslims Jezus mogen erkennen als Verlosser en als
Zijn van de allerhoogste God.

Shalom.

jvb
 
 
Goedemorgen Jan,

Quote:
"Het vrees aanjagen is een andere strijdmethode van de islamisten. (tot en met) ... Dus als zij molesteren, stelen, verkrachten enz. dan nemen zij waarop zij denken volgens de Koran recht op te hebben..."

Ons dorp krijgt 100 assielzoekers vanaf aanstaande vrijdag. Bovenstaande quote laat mensen met een veroordelende blik naar vluchtelingen kijken, wat toch niet de bedoeling kan zijn. Als er mensen vluchten uit een dictatoriaal land, omdat er bommen vallen op hun huizen waar zowel hun eigen leiders als het westen debet aan is, dan vluchten ze. Dat zou ik ook doen! Dat er schurken tussen zitten, dat geloof ik direct omdat schurken nu eenmaal in alle lagen van een bevolking voorkomen. Maar om mensen bij voorbaat al een stempel te geven, of een klimaat te scheppen om deze vluchtelingen heen waardoor ze al door ons met een vooringenomenhe id tegemoet worden getreden, daar heb ik moeite mee! Zowel vanuit mijn christelijke overtuiging, als vanuit humanitair oogpunt.
Mooi artikel maar ik mis de nuance.
Beste Martin Buijs,

Dank voor je reactie. en vooral voor de rustige, gematigde toon. Dat doet mij goed.
Mag ik voorzichtig een paar opmerkingen maken?
1. Het is zo moeilijk een goede nuance te vinden tussen het "weg met die zogenaamde vluchtelingen; een gevaar voor ons land" en de andere kant "wij als Christenen hebben als plicht deze arme mensen te helpen".
2. Een legio berichten uit Zweden, Duitsland, Engeland jaagt mij schrik aan.No-go wijken, Harde, niet alleen qua van volume, qua migranten, het niet willen aanpassen aan het gastland enz. enz. enz.
3. Er zijn al sinds het begin van de zgn Arabische lente, stromen van vluchtelingen in het Middenoosten. Waarom nu ineens een door de islamitische leiders toegejuichte en aangemoedigde stroom van vluchtelingen.
4. In mijn boek "Eindtijd, Israël en de Islam (1e druk 2009, momenteel 6e bijgewerkte druk) geen ik aan dat we nu de derde aanval van de islam op het Westen ondergaan. Toen al waren de tekens zichtbaar en werd de biologische jihad door leiders zoals Erdogan luidkeels aangemoedigd.

U begrijpt dat ik voorzichtig ben en zelfs (niet het ergste) maar erge situaties vrees. Die nu al zichtbaar zijn in diverse landen van de EU. Oost Europese landen, die eeuwenlang onder de druk van het Turks-Ottomaanse wereldrijk hebben gezucht, waarschuwen en houden de stroom zoveel mogelijk tegen of maken er zo snel mogelijk een doorstroom van.

Dit alles neemt niet weg dat de situatie in Syrië en Irak heel gevaarlijk is en echte vluchtelingen geholpen moeten worden. Maar wie, o wie, maakt onderscheid?

Shalom

jvb .
 
 
Is dhr wilders iemand die ons waarschuwt of iemand die verdeeldheid wil zaaien ?
Eerlijk gezegd weet ik niet wat ik er mee aan moet wat als hij gelijk krijgt, één ding is zeker we kunnen dan niet zeggen dat we niet gewaarschuwd zijn hoe denkt u hier over want je maakt je niet geliefd als je openlijk zegt dat je wilders steunt
En wat moet ik met matt 25:35-46 woorden van Jezus zelf?
Groet marjan visser
Beste Marjan Visser
Goed dat je de prediking van de Here Jezus over zijn oordeel over de schapen en de bokken aanhaalt. Overigens, in 25:14 spreekt de Here Jezus over de "één van deze mijn broeders" die geholpen wordt. dat zijn Joodse mensen. Maar verder (25:45) gaat het over "één van deze minsten" dus hongerigen en vluchtelingen enz. in het algemeen. Je hebt gelijk, het is een heel moeilijke zaak het gevaarlijke kaf van het arme koren te scheiden.
Wat Wilders betreft, waarschuwen veroorzaakt vaak verdeeldheid en boosheid. De haatzaaierij tegen deze man is een schande voor onze samenleving.
Met een hartelijk shalom

jvb
 
 
Dank voor deze woorden.
Ik mag dit altijd graag lezen.

Het is een bange tijd waarin we leven.
We weten niet precies wat er gaat gebeuren,
maar dat er wat gaat gebeuren is zeker.
De bijbel is daar duidelijk over.

Laten we bereid zijn om God te ontmoeten.
En de Heere bidden om staande te blijven.
Op me zelf gezien slaat de angst me soms om het hart en denk ik wat moet dit nog worden.
Maar de Heere is getrouw en laat Zijn kinderen niet in de steek.
 
 
Hallo Jan,
Ook ik maak me zorgen om NL en EU. Toch denk ik dat we het e.e.a. aan ons zelf te denken hebben. De afvallige EU wilt Israël met een Palestijns staat opzadelen, nu in oktober 2015 worden we zelf voorzien van miljoenen moslims!
De diverse voorspellingen zijn inderdaad niet uitgekomen, maar let wel dat rond het Joods nieuwjaar de Russen zijn begonnen met hun acties en dat er ook een chinees vliegdekschip is gearriveerd in Syrië. De combinatie Rusland, China en de islam zou volgens mijn bescheiden mening in een profetisch plaatje kunnen passen.

Shalom!
 
 
shalom Jan.
even een kleine reactie ,trouwens een zeer helder stuk.
wat mij opvalt bij veel chr5istenen is dat er weinig wordt geleerd,in de zin van geschiedenis zowel profane alsa Bijbelse geschiedenis.
Je kunt de Bijbel gerust naast de grote geschiedenis leggen.
Mede door de vervangingsleer is er helaas weinig zicht op wat de profeten zeggen namens DE EEUWIGE.
wat ook zeer doet is de misplaatste arrogantie onder ons tov Israel
c het joodse volk.
Je hoort gauw weer van mij. shalom en todah rabah .
Lou.
 
 
Beste Jan,

Eigenlijk kijk ik maar naar twee nieuwswebsites en dat zijn die van jou en die van xander nieuws . De publicatie van vandaag ( 21/10 ) is een duidelijke (onbewuste) bijval aan jou en zelfde mening over de media m.b.t. Israël als die van jou. Dat moet je toch een beetje tot vreugde stemmen.Ik kon het niet nalaten je daarop te attenderen voorzover je het zelf nog niet ontdekt had. Dank voor de duidelijke analyses.

Warme groet,
Roy
 
 
Dag Jan,

Ik lees je berichten aandachtig en mooi om te lezen hoe God je daarin gebruikt om deze wijsheid te delen. Ik wil graag wat er op mijn hart ligt met je delen. De vluchtelingen stroom die nu gaande is, is heftig. Je artikelen sluiten aan bij de tekenen van de tijd. Ik zie het wel als een grote uitdaging dat juist in deze tijd de kerk op zal staan en de ogen krijgen van de Here Jezus want onze Heer wilt dat niemand verloren gaat. Ook deze vluchtelingen niet, wat ze ook geloven of welke religie ze hebben. Hun ogen zijn bedekt en zolang ze niet de goede boodschap hebben gehoord kunnen we daarin ook niet veroordelen. Jezus kwam juist voor het verlorene hier op aarde. Jezus zei dit: ‘Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben.
Dit is het hart van God en laten we dit niet vergeten maar elke dag vragen aan de Heer of hij met zijn heilige geest ons inzicht en fijngevoelighei d wilt geven om de verloren schapen te redden. En in deze vluchtelingenst room zijn velen verloren schapen. Laten we ze niet veroordelen maar tonen dat De Here Jezus liefde en genadig is!!.

ZegenGroet, Mark Koolmees
Beste Mark,
Inderdaad is de Bijbel heel duidelijk over het feit dat God geen behagen heeft in de dood van een zondaar. En jij hebt gelijk dat het proclameren van het Evangelie van de Verlossing het belangrijkste is. Ik hoop dat die kansen gebruikt zullen worden. zelfs Israël hoopt dat. "Want, als ze tot jullie geloof overgaan" zei naar ik meen Netanjahu eens, "haten ze ons tenminste niet zo erg".
Shalom
jvb
 
 
Shalom Jan,
op de enkele echte vluchteling na, die moeten geholpen worden, is het overgrote deel islamiet die hier als het paard van Troye wordt binnengehaald. Dit zijn allemaal satanische afgoden dienaars. Aan de boom herken je de vruchten, deze vruchten zijn al volop te zien, satan is de afgod van de dood, de oorlogsgod en YHWH’s tegenstander die, samen met zijn gevallen engelen(demonen ), erop uit is de schepping te vernietigen en de vrede van de aarde weg te nemen.

Wat staat er in YHWH’s woord ten opzichte van afgoden dienaars?
Exodus 20: 3-6

3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeenonder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.
5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;
6 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

exodus 23:
Gij zult met hen, noch met hun goden, een verbond maken.
Zij zullen in uw land niet wonen, opdat zij u tegen Mij niet doen zondigen; indien gij hun goden dient, het zal u voorzeker tot een valstrik zijn
 
 
Shalom Jan,
het vervolg op mijn hiervoor ingezonden stuk:

Aan de andere kant schept deze volksverhuizing weer mogelijkheden:

In het Middenoosten komt op deze manier volop ruimte vrij, dit geeft voor Israël gelegenheid om te groeien (volgens de bijbel van de Eufraat tot de Nijl plus grote delen ten oosten van de Jordaan en een groot deel van Saoedie Arabië).

Omdat velen in de gehele wereld, uit de gelovigen in YHWH, tot het noordelijk 10 stemmenrijk behoren (oftewel Ephraïm, zonder dat zij dit beseffen), dan naar Israël kunnen verhuizen in de nabije toekomst.
Dank voor je reactie.
Inderdaad bestaat het overgrote deel van de migranten uit Moslims. Die kunnen een reusachtig en gevaarlijk "Paard van Troye" worden in ons land. In sommige wijken van Europese grote steden zijn ze, de radicale, extremistische Moslims, het al. Alleen moeten we het niet vergeten, en je noemde het al, dat er ook heel wat echte vluchtelingen zijn en dat ook moslims in nood geholpen moeten worden.
Dat de Tien Geboden ook in deze tijd zeer relevant zijn kan niet genoeg benadrukt worden. Ten slotte zie ook ik ernaar uit dat en wanneer de Tien stammen, Efaraïm en de stammen die daarbij horen terug komen. dat zal een enorme stap zijn in Gods machtige en grote handelen met Zijn volk.
jvb
 
 
Beste Jan,
Natuurlijk is er niets gebeurd. Dit komt ook omdat merendeel van die gehypte thema’s gebaseerd waren op niet apocriefe geschriften, Torah, joodse verhalen, Koran Hadith en hemelverschijns elen; kortom niet op Geest geïnspireerd schrift, de Bijbel. Als we de bijbel lezen dan komen we tot de conclusie dat deze tekenen bekering en niet alleen het najagen van verschijnselen tot gevolg dient te hebben. Lees Mark 13: 9-11 "En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, weest dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de heilige Geest." Angst is een voedingsbodem om mensen te volgen die zeggen het bovenstaande te kunnen voorkomen door haat te verspreiden en mensen uit te sluiten of zelfs uiteindelijk te vervolgen. Zij hebben alleen niet de vruchten van de Heilige Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid , goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Voor WWII uitbrak waren er ook een hoop Christenen die dachten aan het communistische gevaar te kunnen ontsnappen door anderen te volgen en vergaten dat we niet tegen mensen strijden maar tegen hemelse machten en we toch echt niet aan Gods plan voor deze aarde kunnen ontsnappen. Kortom, valse hoop en een verkeerde aardse strijd. Kortom, laten we onze ogen openen en niet een hemelse strijd op een aardse wijze aan te vallen en ons alleen te richten op zaken die geen eeuwigheidswaar de hebben.
MVG Johan
 
 
Beste Jan,
M.b.t. de tekenen aan de hemel, wat mij opviel was, dat we in Europa, na elke gebeurtenis, weer een trede dieper wegzakten van de neerwaartse spiraal. Ook ik verwachtte de opname van de gemeente tijdens het Bazuinenfeest, maar het was nog niet zover... De komst van de Here is nabij en voor wie Hem verwachten komt Hij niet als in dief in de nacht.
De vraag is alleen: Wat zullen we er nog van meemaken, van al die verdrukking?
Ook heb ik mij afgevraagd welke houding ik zou moeten hebben t.o.v. de vluchtelingenpr oblematiek. Is het het paard van Troje of krijgen we de kans om te evangeliseren in onze omgeving?
Een ding is mij nu wel duidelijk. Iedereen zal moeten kiezen of je voor of tegen Jezus bent. Het komt er nu op aan of je echt een christen bent.
Laat je je leiden door de Heilige Geest dan zal Hij je laten zien wat je moet doen. Verder zou het eigenlijk niet zoveel verschil moeten maken hoe onze houding is t.o.v. andere mensen of dat nu vluchtelingen zijn of niet. Wij moeten onze naasten liefhebben en onze vijanden. We kunnen in principe dus gewoon Leven zoals we als christen al deden mits we dichtbij Hem zijn en blijven.
Efeze 3: 20 God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.
Het komt er nu dus op aan sterk te zijn in Hem en bruikbaar te zijn voor Hem. Dat is voor iedere christen een persoonlijke keuze elke dag weer.
 
 
Ik heb toch wel enige moeite dat u Wilders als waarschuwer laat optreden. In mijn optiek is Wilders vooral iemand die haat tegenover de Islam predikt. Daar kan en wil ik als christen niet in meegaan.(in die haat) Want ook al zouden we de vluchtelingen als een bedreiging zien (vijanden) dan nog wordt ons opgeroepen om voor onze vijanden te bidden en van ze te houden...
Gelukkig zie ik in uw reacties wel terug dat u ook voor de vluchtelingen bid dat ze Jezus mogen leren kennen. En tot slot... onze Westerse maatschappij is dan nog wel een vrije maatschappij maar staat minstens zo ver af van de boodschap van Yeshua als een Moslim staat....dat geeft ook te denken.

Dag Petra,

Dank voor je reactie.
Ik begrijp best dat je vanuit bepaalde delen uit de woorden van de Heer oproept te bidden voor Moslims en ze lief te hebben. Maar wat te doen als bepaalde extremistische elementen uit de Umah (de moslim gemeenschap) vanuit de Koran met groot geweld proberen hun zin, Nederland en "dood aan de Joden"proberen te krijgen. Dat benoemt Wilders luid en duidelijk. Daar waarschuwt hij voor. weet je, Petra, dat is er ook. Verhalen van Christenen die vele jaren in vrede en vriendschap naast hun moslim buren gewoond en geleefd hebben en opeens moeten vluchten omdat ze met een mes op hen afkomen. Moeilijk hoor!
Wat onze goddeloze samenleving betreft heb je gelijk. Daarover komt zeker een oordeel. Maar moeten wij, christenen, niet zeggen: WIJ hebben gezondigd....
Ik heb het hier echt moeilijk mee, Petra.
Let ook eens op de voorbeelden van Israël.
* Israël trekt zich uit Libanon terug voor vrede. Ze krijgt Hezbollah.
* Israël trekt zich uit Gaza terug om de Palestijnen een kans te geven en ze krijgt raketten en haat van Hamas terug.
* Israël verzorgt Palestijnse gewonden en zieken in hun ziekenhuizen en krijgt "Verboden voor Joden" op de muur bij Bethlehem.
* Zodra Israël de grens maar even open doet of de waakzaamheid verslapt komen er geestelijk gedrogeerde zelfmoordterror isten die als helden worden vereerd door hun familie en door de Palestijnse leiders.

Sorry, Petra, dit moest er ook even uit.
We leven in een gevaarlijke wereld en in een gevaarlijke tijd.

Shalom

jvb
 
 
Beste Jan, Jij ziet m.i EU als het toekomstige anti-christelijke rijk. Wat vind jij van de visie van Walid Shoebat die oa het anti-christelijke rijk ziet als zijnde de moslimlanden rondom Israel? Zijn uitleg en argumentatie komen sterk op mij over. Kun/wil je eens op die visie / uitleg ingaan?
 
 
Beste Jan,

Een kennis van mij was deze zomer op een grieks eiland op vakantie. Zij vertelde dat het daar 2 weken een komen en gaan was van "vluchtelingen": meest jongemannen onder de 30 jaar. Deze mannen boezemden haar enorme angst in. Dit omdat zij vroeger zelf gevlucht is uit Irak. Nu is zij zelf Christen en durft niet terug te gaan naar Irak, ze durft zelfs haar familie niet te vertellen dat ze Christen is geworden. Ze houdt haar hart vast van wat zulke jonge mannen in Europa kunnen gaan aanrichten.

Ook was ik verrast iets over de V4 te lezen. De actie van deze 4 landen wordt bewust uit de msm-media gehouden. Zelf heb ik een tijdje in Transsylvanie gewoond en kan daarom wat hongaars. Zo af en toe volg ik hongaarse media: zeer verhelderend. Victor Orbán is een christen en heeft niets tegen moslims, maar wél tegen de islam. Hij probeert Hongarije op een legale (dus volgens EU wetten) manier te beschermen tegen de islam-invasie.

De gewone media is selectief in haar berichtgeving, eerlijke journalistiek bestaat niet meer. Dit geldt helaas al langer voor Israel. Media en politiek werken samen om eenzijdige berichtgeving te geven: veel wordt achter gehouden, er wordt geknipt in beelden, tegenstanders worden monddood of belachelijk gemaakt. Dit is hoe een totalitaire staat werkt. Een voorproefje van het rijk van de antichrist?

Toch hoeven wij niet te vrezen: wie gelooft in redding door de Here Jezus zal behouden worden!
Beste Menno,

Snel ga ik in op je vraag.
In mijn boek, "eindtijd, Israël en de Islam" (Zesde druk) ga ik op je vraag in. In de lijst van mijn bronnen zul/kun je het boek van Shoebat en iets van zijn ideeën tegenkomen. Hij ziet Turkije als toekomstig rijk van de antichrist.
Waarschijnlijk heeft hij gelijk. Maar ook maakt een los verband tussen de EU en Turkije plus de Arabische wereld ook een grote kans. Een soort Eurabië.
Het gaat hard. we maken nu de derde overval van de Islam op West Europa mee. Voor een groot deel georkestreerd door Turkije. De Heer ziet het en wacht op onze gebeden, waarin wij roepen: "Uw Koninkrijk kome". En: "Wilt U de tijd van benauwdheid verkorten?" Shalom

Jvb
 
 
Beste Jan,

Ik zou u en mede lezers eens willen adviseren om de partij van Joram van Klaveren te volgen. Zij gaan samenwerken met Nigel Farage en staan pal achter het Joodse volk en Israël. Ze hebben ook gepleit dat Nederland excuus moet aanbieden aan het Joodse volk na WO 2, vluchtelingen naast de Joodse wijk en het Jeruzalem congres wordt bezocht. Ook in tv programma s pleit hij hiervoor. Hij is niet tegen moslims maar wel tegen haat imams ed. Wilders wil alles laten verdwijnen. Iets minder haat dragend. Uiteraard heeft HaShem het laatste woord maar ik ben zeker heel oprecht met deze partij begaand. www.bontesvanklaveren.nl. Lees even hun artikelen en ook in tv programma s wordt het Joodse volk openlijk gesteund.
 
 
In de TV. uitzending, op 26 oktober werd via '7' o.m. gesteld dat tijdens de Yom kippoer-oorlog, in 1973 er sprake zou zijn van de regering (Ruud) Lubbers . Dit is echer onjuist want het premierschap werd eerdergenoemde (pas) tien jaar later aangeboden.

Met vriendelijke groet,
Wouter de Vos
 
 
Het einde ! Welk einde?

Net als zovelen kijk ook ik uit naar de Opname van de Gemeente omdat we leven in 'tijden die moeilijk door te komen zijn' zo zegt Gods Woord. Natuurlijk, er blijft een sluier van mysterie over wanneer dit zal zijn . Toch heeft Jezus aanwijzigingen gegeven over wanneer dit ongeveer plaats moet vinden.In Matteüs 24 zegt hij dat het einde pas zal zijn als het goede nieuws van het koninkrijk in de gehele wereld wordt verkondigd. Ik heb nog niet zolang een artikel gelezen dat pretendeerde dat Jezus dus voorlopig niet terug zal komen omdat er plm.nog 9000(!) bevolkingsgroep en zijn die het Evangelie nog niet kennen.Naderhand kwam ik tot de conclusie dat dit niets zegt over het
tijdstip van de Opname (eerste Wederkomst) omdat het evangeliseren ook daarna doorgaat.
Hoe, weet ik niet precies ( door de 144000 uitverkorenen? ) maar het evangeliseren blijft doorgaan door tot het echte einde van het huidig samenstel van dingen zal komen, wanneer Jezus voeten de grond van de Olijfberg zullen raken (tweede Wederkomst).En dit laatste gedeelte van evangeliseren, wat hier dus aan voorafgaat, kan heel snel gaan.
Immers in in Gods Woord staat ook dat Hij de dingen in de laatste dagen zal bespoedigen.

Bij het lezen van de titel van dit artikel moest ik hier weer even aan terugdenken.

Vriendelijke groet,
Roy
Beste Roy,

Ja, zaken als de Gog oorlog, de opname van de Gemeente, De "Nieuwe Romeinse Rijk" hebben wel erg veel aandacht.
Bovendien zegt de Here Jezus in zijn eindtijdredes (Mat.24, Marc.13 en Luk.21) duidelijk dat eerst aan alle volken het Evangelie gebracht moet zijn. dan pas komt het EINDE. Nu is het erg belangrijk dat we moeten letten op de tekenen van de tijd en op het profetisch Woord. Daarbij mogen we niet vergeten dat de Evangelieverkon diging bovenaan op het prioriteitenlij stje moet staan. Dat is de Grote Opdracht. Maar als we dat net doen komt de Heer nooit terug.
Met een hartelijk shalom.

jvb
 
 
hoi jan ,
wat een fantastisch artikel weer van jou
jouw artikelen laten mij soms dingen beseffen over de eindtijd voor het zevenjarig verbond
de titel "het einde , welk einde ?"
bracht mij in gedachten in de Here naar 2 petrus 3:3
"Dit vooral moet gij weten , dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen , die naar hun eigen begeerten wandelen , en zeggen : waar blijft de belofte van Zijn komst " of "het einde , welk einde?"
goed artikel jan hierover :-)
we zien een 1ste grote migratiestroom vanuit syrie en irak Europa overspoelen gelijk een tsunami maar er komen nog migratie stromen
een tweede een derde en misschien wel een vierde ...
jeremia 49:35-36
Zo zegt de Here der heerscharen, zie ik breek de boog van elam , de zenuw van hun kracht , en Ik breng over elam 4 winden van de 4 hoeken des hemels en ik verstrooi hen naar al die windstreken , zodat er geen volk zal zijn , waar niet verdrevenen van elam komen zullen...."
elam het huidige iran aan de kust van de Arabische zee waar zich op dit moment een cycloon "chapala" opbouwt aan de kust van jemen en oman
of die cycloon die profetie gaat vervullen weet ik niet God weet het maar we kunnen wel de les van de vijgenboom leren onderwezen door Jezus De Zoon Van God
 
 
Zo langzamerhand is mede door het internet het goede nieuws wel voort gebracht en gaat het nu snel met het verkondigen van het evangelie. Ieder werelddeel is op de hoogte en vrijwel ieder land ook wel. Zelf denk ik dat we wel in een fase zijn dat het goede nieuws wel overal bekent is. In Nederland is het ook bekend wat niet in houd dat iemand er iets van wil weten etc.
 
 
Op http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/34592_merkel_grens_sluiten_kan_tot_militair_conflict_leiden/ lees ik het volgende:

"Merkel: Grens sluiten kan tot militair conflict leiden
Duitse bondskanselier waarschuwt voor het gemak waarmee conflicten kunnen escaleren

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft gewaarschuwd voor militaire conflicten in Europa als gevolg van de vluchtelingencr isis. Dat deed ze op een bijeenkomst van christendemocra ten in Darmstadt waar ze haar zorgen uitte over spanningen op de Balkan."
 
 
OP http://raptureready.com/soap2/franklin3.html lees ik dat het vluchtelingenpr oblematiek in Europa zal leiden tot de opkomst van de antichrist. Hij zal volgens de schrijver van dat artikel geen Islamitische achtergrond hebben, maar een Romeinse.

In dat artikel staat o.a. het volgende:

" Scripture tells why we won’t have an Islamic Antichrist. Daniel 9: 26 confirms the Antichrist’s Roman origin. Verse 27 shows he will make a peace/protection treaty with Israel, which will signal the start of the Tribulation.

Chapter 11:37 is interesting in that the NASB correctly translates it as stating Antichrist will show no regard for the gods—plural; of his fathers. That again proves he will not be Islamic. Islam has one (false) god—Allah.

“He is Antichrist that denieth the Father and the Son” (1 John 2:22)."

Zal de antichrist wellicht uit een rechts-nationalistisch e hoek komen en dat 10 landen zich aan hem zullen onderwerpen en een totaal ander Europa zullen gaan vormen dan de huidige E.U.? We zien nu dat in heel Europa rechts-nationalistisch e groeperingen steeds meer aanhang krijgen.
Beste Moi,

Ik moet je eerlijk zeggen, dat Daniël 9:26 mij helemaal niet overtuigt dat de antichrist van Romeinse oorsprong
zal zijn.Bovendien ben ik erg voorzichtig met het zo zeker duiden en op een manier waarvan alleen de toon
overtuigend klinkt, van profetieën. Ik heb respect voor de manier waarop bv. Derek Prince dat deed. Altijd een bescheiden "naar mijn mening" of "zoals ik het zie".
Daniël 11:20 leert ons iets over de antichrist: "En in zijn plaats zal een veracht man opstaan wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht.... enz...nog meer kenmerken van de antichrist. Als je zo letterlijk mogelijk de Schrift volgt heb je de minste kans om te vervallen tot fouten en bla, bla.
Shalom

jvb
 
 
Hallo Jan,

Ik citeer: “Ze komen hier naartoe en roepen ‘Allahu Akbar’. Ze willen veroveren”

Dat zijn woorden van een Bisschop, vertegenwoordig er van een RK kerk, die ook door Evangelische Christenen meer en meer wordt gezien als de anti-christ. Dat laatste laat ik graag in het midden. Mocht dat zo zijn dan is het wel opmerkelijk dat hij dat dan zegt.

Verder blijft Wilders maar roepen en wordt hij niet serieus genomen. Je vergeet dat daar ook een reden voor is. In de aanloop naar de verkiezingen riep Wilders heel hard: "Handen af van de AOW" Een verkiezingsbelo fte die hij daag na de uitslag verkwanselde. Wilders is dus niet te vertrouwen. Hij had gewoon gezag gehad (en ook mijn erkenning) als hij dat niet had gedaan.

Verder mis ik het zogenaamde 'coco' verdrag wat de ING bank heeft afgesproken met de regering en wat te denken van TTIP?

Wat je hierboven zegt is waar. We moeten de moslim tsunami vrezen, maar moeten we niet eerder een parlement vrezen die niet kan omgaan met massa-migratie, daar waar wij in het verleden altijd goed hebben weten om te gaan met migranten?

Maar als je ook nog eens TTIP erbij optelt, worden wij van twee kanten aangevallen.

Het is dus misschien wel een heel stukje erger als boven omschreven.

Dag Fred de Vries,

Dank voor je reacties.
Belangrijk en interessant.
1. wat de RK kerk betreft moet je niet vergeten dat de Islam en Rome eeuwenlang felle vijanden
zijn geweest. Bovendien was Rome een van de hoofddoelen van de jihad-tochten van de Islam.
Wat er nu gaande is kan ik alleen maar vermoeden.
Volgens mij zoekt Rome een compromis met de Islam, zoals de EU en bv. de Arabische Liga en de OIC
een dergelijke verhouding hebben. Uit een soort verbond komt volgens mijn inzichten het rijk van de antichrist.
Een samengaan van ijzer en leem, zoals de profeet Daniël al voorzien heeft in zijn visioen van het Beeld
in Daniël 2 en Openbaring 13 en ook 17 ook zoiets voorzegt. Gevaarlijk is het inderdaad.
2.Wat Wilders betreft moeten we niet vergeten dat de meeste politici professionele leugenaars zijn. Maar dat
doet niet af van het feit dat hij terecht waarschuwt voor het grote gevaren van de islamitische jihad die nu
over ons komt.
3. Inderdaad het grote gevaar komt van onze eigen regeringen en de EU, die ons, waarschijnlijk willens en
wetens overleveren aan die ellende.

shalom en
De HEER zegene je, Fred.

jvb
 
 
onlangs 6dagen geleden zagen we op het nos nieuws dat irak en bagdad te kampen heeft met zware overstromingen Iraakse vluchtelingenka mpen zijn veranderd in waterbekken en dit bracht mij in de Here tot de volgende profetie :
Jesaja 14 :22-23
"Zo sta Ik tegen hen op , luidt het Woord van de Here der heerscharen , en Ik roei van babel uit naam en rest, telg en spruit, luidt het Woord des Heren . En Ik zal het maken tot een bezit van roerdompen en tot waterpoelen , en ik zal het wegbezemen met de bezem der verdelging , luidt het Woord van de Here der heerscharen."
we lezen hier wat we op het nieuws zien over irak
roerdompen=watervogels zoals reigers die in waterbekken rusten
waterpoelen=bekken van water bij overstromingen
ik wou deze vervullende profetie even met jullie delen .
greetzDag Ludwig,

Dank voor je mai.
Heel interessant, je aanhaling uit Jesaja 14 over Bagdad.
Die overstromingen kunnen heel goed een gedeeltelijke vervulling zijn van die profetie
Profeten kregen vaak een visioen van wat zij in de verre toekomst zagen gebeuren.
Dikwijls zijn het fragmenten van eindtijdgebeurt enissen.
Lastig, en soms moeilijk te duiden.
Maar het zal allemaal wel duidelijk worden.
Vooral als we elkaar een beetje helpen en op het spoor van het belang van gebed zetten.
Gebed voor Israël
Maar ook voor ons land, want wij lopen waarschijnlijk nog meer gevaar dan Israël.
Dat volk, Israël, staat nog onder de bescherming van de Almachtige.
Maar die bescherming moet ook worden afgebeden.
Shalom

jvb
 
 
Beste Jan,in Mattheus 24 staat geschreven bid dat uw vlucht niet in de winter of op sabbat valt een ander getijde wat aangekondigd is in mattheus,is dat als de vijgenboom uitloopt dat de zomer nabij is. als je de serie bloedmanen tetraden bekijkt is vanaf het sterven van Jezus de afgelopen bloedmanenreeks de vierde in rij! kondigt dit de wintertijd aan?genesis 1:14 zegt dat de lichten de seizoen dagen en jaren aan moeten geven.het leeglopen van de kerken zoú wel eens 'de herfsttijd kunnen zijn'de tijd van veel afval in het geloof.de laatste maan was ook een grote maan.staan wij niet op de vooravond van de wederkomst en in aansluiting de grote verdrukking? in mattheus 24:9-11 staat dat er een verdrukking is waarin ook valse profeten zullen opstaan, in 2 tess 2:6-7 staat dat eerst gemeente weg moet zijn voordat zij op kunnen staan. als je kijkt naar de islamtsunami en welke route ze lopen en varen,vind ik het wel verdacht dat irak,syrïe en libïe (door vs vrijgebaand zijn) en tegenover libïe het toevallig bijna failliette griekenland (de belangerijkste aankomsthaven)v rijgebaand is. ik denk dat ISIS wat nu aangevallen word door rusland wel eens 1 van de koppen van het beest kunnen zijn die ten dode gewond raakt, de andere koppen is lastig maar 1 daarvan zou ook nog wel eens de femacamps in amerika kunnen zijn.ik denk dat als Jezus binnen korte tijd terugkomt dit directe aanleiding is voor de tempelbouw,isra ël kan zich begin 2016 geheel verbergen tegen aanvallen dmv de iron dome
Beste Danny,

Interessant, wat je aanstipt.
Het zou zo kunnen.
Maar dat hebben we altijd als we 'tekens van de tijd' willen duiden.
Het kan zo zijn en zo gaan.
De Heer kan ook anders beslissen. HIJ regeert!
Wel volgens lijnen en vaak ok volgens details van het profetische woord, 'dat zeer vast is'.
Bedankt dat je je visie met ons hebt willen delen.

Die IJzeren Koepel van Israël is een prachtig verdedigingsapp araat.
Maar tijdens de vorige Hamas oorlog is gebleken dat het systeem geen hele zwerm raketten tegelijk
kan onderscheppen. We blijven bidden voor Israël.

Shalom

jvb
 
 
Zullen deze vrijhandelsakko orden TTIP en TPP pas daadwerkelijk worden uitgevoerd wanneer de antichrist aan de macht gekomen is, over de NWO regeert en Babylon de wereldhoofdstad van de NWO is? Meer info over TTIP staat op http://stopdebankiers.eu/ttip-critici-u-zit-ernaast-het-wordt-veel-erger/
 
 
Het valt mij op dat de aanslagen in Parijs op vrijdag de 13e gebeurde en dat er op 7 plaatsen tegelijk aanslagen werden gepleegd. En dat er juist een aanslag werd gepleegd toen de occulte deathmetalband "The Eagles of deathmetal" optrad. Nu zijn 13 en 7 belangrijke getallen binnen de occulte Illuminatie-groeperingen.

Zal dit het startschot zijn van een reeks grootschalige bloedige aanslagen in heel Europa waarna in de ontstane chaos 10 E.U.-landen bij elkaar komen om de macht aan de antichrist over te dragen? Hoe dan ook zal dit samen met de vluchtelingenpr oblematiek er toe leiden dat extreemrechts nog meer aanhang krijgt, huidig (links)liberale regeringen daardoor omver geworpen worden en extreemrechts in Europa de macht grijpt. Ik sluit niet uit dat de antichrist uit een extreemrechtse hoek komt.
 
 
Hallo Jan!

Tja, mooi artikeltje van jou weer!
Jammer dat je zegt aan 't einde: "dat de politiek maar naar Wilders luisteren moet".
Kan je niet meer koshere figuren ten tonele opvoeren dan Geert?

Joost
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven