Home Actueel Overig Wereld in Beroering (1)

Wereld in Beroering (1)

De “echte vluchtelingen”, de “goeden”, moet weer eens onder de kwaden lijden. Klik voor ware grootte
De “echte vluchtelingen”, de “goeden”, moet weer eens onder de kwaden lijden.

In een duizelingwekkende vaart vliegen gebeurtenissen en ontwikkelingen langs en over ons heen. De meeste mensen hebben het opgegeven om er iets van te begrijpen, laat staan om er enige greep op te krijgen. Onbewust denkenen soms zeggen ze ook: “We zullen wel zien”. Of: “Het zal mijn tijd wel uitzingen”. Een ander probleem is de informatiestroom die ons in de war brengt. Vooral doordat veel informatie vergiftigd is door leugen, halve waarheden (erger dat leugen!) en door politieke en economische belangen die de informatie (ver)kleuren (ook al leugen).

In dit artikel zullen we proberen enig inzicht te krijgen te krijgen in wat er gaande is. Twee van de belangrijkste zaken die ons zouden moeten verontrusten komen ter sprake. De eerst hangt samen met de vloedgolf van vluchtelingen/migranten/asielzoekers/jihadisten. Zoekt u zelf maar een geschikte naam uit voor die volksverhuizing van meest Moslims die Europa binnendringen. De omvang van deze tsunami is verbijsterend en voor velen zelfs schrikaanjagend.

De reacties van veel mensen spelen zich af tussen twee polen: 1a. De reacties van veel goede Christenen en linksmensen: “Het is onze plicht die arme vluchtelingen te helpen”. 1b. We moeten deze derde overval van de Islam op ons vrije Westen krachtig en zo snel mogelijk stoppen.
Een tweede ontwikkeling die gaande is: De toenemende rol van Rusland in het wereldgebeuren. Gelijk hiermee opgaand is de toenemende Koude Oorlog. Als onze politieke leiders niet oppassen kan dit makkelijk op WO III uitlopen. Momenteel schijnbaar op de achtergrond, speelt Israël in al die politieke, economische, sociale en dus menselijke turbulenties een heel belangrijke rol.
Twee problemen:
1. Wie of wat kunnen we geloven?
2. Hoe kunnen we in al die chaotische ontwikkelingen Gods machtige hand zien?
We zullen dit duiden door het hier en daar citeren van de Heilige Schrift.

Vier historische ontwikkelingen

Graag wil ik vier gebeurtenissen en ontwikkelingen die van historisch belang zijn kort behandelen. Ze zijn mijns inziens zo belangrijk dat ze in geschiedenisboeken (als er nog “geschiedenis” komt) vermeld en geanalyseerd zullen worden. Het zijn ingrijpende veranderingen die de afgelopen maanden in gang gezet en duidelijk aan het licht gekomen zijn. In elk geval zullen ze onze levens ingrijpend beïnvloeden. Wat Israël betreft is dat zeker het geval. In grote lijnen en vaak ook in opmerkelijke details staat de toekomst van Israël vermeld in het profetische Woord van de Bijbel. Dat is vast en is het gebleken dat het ook uitkomt. Altijd. Want Bijbelse profetie betekent: “Zo spreekt de HERE”. Want Gods plannen gaan door. Hij heeft nu eenmaal Israël uitgekozen als Zijn volk. Israël is toetssteen voor Gods zegen of vloek over volken die Israël haten en benadelen. Israël is toetssteen voor de morele integriteit van veel volken. Israël is toevluchtsoord voor het over de hele wereld verstrooide en steeds meer bedreigde Joodse volk. Ten slotte zal Israël steeds meer “zwaard van de Messias” (Psalm 149: 6-9) blijken te zijn. De vier onderwerpen zijn:

  1. De wereldmacht gaat over van de VS, misschien via Rusland, naar Machten van de Chaos.
  2. De derde overval van de Islam en het komende kalifaat.
  3. De dans om WO III en Israël.
  4. Het mislukte EU experiment

In dit artikel behandelen we alleen de punten 1 en 2. In een volgend artikel waarschijnlijk iets mee rover 1 en 2; het gaat allemaal zo snel!

Wereldrijken

In alle eeuwen zijn er wereldrijken geweest. Een recent, groot wereldrijk was het islamitische Turks-Ottomaanse kalifaat, dat heerste over het hele Middenoosten, het grootste deel van Noord Afrika en een groot deel van Oost Europa. Meteen na de dood van Mohammed in 632 begon de jihad, de veroveringstocht van de Islam. In 638 was Jeruzalem al veroverd. Zo ging het verder. Het hele Middenoosten, een deel van de Balkan en zo goed als heel noord Afrika werden veroverd. In het noorden was het Rusland die de jihadistische strijders tegenhield. Via Spanje trok de Islam op naar het noord Westen. In 722 werden ze door Karel Martel bij Poitiers gestopt. Maar toen het Turks-Ottomaanse kalifaat sterk werd kwamen de Turkse, islamitische legers naar het westen. Wenen werd in 1529 belegerd maar door de invallende winterse kou moest sultan Suleiman de Prachtlievende zich terugtrekken. In 1683 werd Wenen weer belegerd en bijna ingenomen. Koning Jan Sobieski van Polen redde toen de belegerde stad. De tweede overval van de Islam op het Westen was mislukt. Maar het Turks-Ottmaanse wereldrijk heerste nog steeds over een groot deel van de toenmaals bekende aarde. Totdat begin van de 20e eeuw (1918, na WOI) niet alleen Duitsland maar ook Turkije door de Geallieerden verslagen werden was het grote Turks-Ottmaanse kalifaat verdwenen van de wereldkaart. Nu pakt de Islam die bijna 15 eeuwen oude, door Koran en Hadith opgelegde veroveringsdrang weer op: Wij maken de derde overval van de Islam mee.

In de tweede helft van de 17e eeuw kwam Engeland onder de Puriteinse (Protestantse) leiders Oliver Cromwell en na hem Willem van Oranje (William III) tot grote bloei. De grote sympathie voor Israël en het Joodse volk van die vorsten en hun Puriteinse aanhang maakte Engeland tot een groot wereldrijk. Op het hoogtepunt van de macht van Engeland kwam de beroemde Balfour-verklaring tot stand. Na WOI werd het Joodse volk in het toenmalige Palestina een nationaal tehuis beloofd. Door de Volkenbond (de voorganger van de VN) is deze Balfourverklaring overgenomen en geldt nog steeds als internationale rechtsgrondslag voor de Joodse staat, die in 1947/1948 voor de VN werd erkend.

Engeland was dus ongeveer 2,5 eeuw een grote wereldmacht. Maar toen Engeland in de twee decennia vóór en vlak na WO II Israël liet vallen liet de HERE God Engeland vallen. De macht van Engeland stortte in. Toen de VS Engeland en Frankrijk in 1956 dwong op te houden met hun oorlog tegen Egypte, kon de Engelse premier niet anders doen dan een telegram naar de Amerikaanse president sturen met als veelbetekende inhoud: “Over to you”. De scepter van de wereldmacht lag ineens bij de VS. Weer was Genesis 12:3 realiteit geworden. Zolang Engeland Israël en het Joodse volk gunstig gezind was, was er zegen. Zodra UK Israël liet vallen, liet de HEER van heelal Engeland vallen.

Inderdaad werd de VS steeds machtiger. Militair, politiek, economisch en financieel steunde de VS Israël. Vooral in de VN tegen de opdringende massa islamitische landen, die pas onafhankelijk waren geworden. Door de oliemacht konden zij de “menigte” jonge, onafhankelijke lidstaten van de VN aan zich binden. Elke anti-Israël resolutie, hoe zot of leugenachtige ook, werd aangenomen. Steeds was het de VS die door een Veto zo’n resolutie blokkeerde. Maar sinds president Obama aan de macht is, is de relatie met Israël steeds slechter en de houding van de VS tegenover Israël steeds moeilijker en negatiever geworden. De val van de VS als wereldmacht trad niet plotseling in. Signalen hiervan zijn: Geleidelijk verloor de VS vertrouwen van met name Arabische moslimlanden. In augustus dit jaar nam Rusland de regie van de chaos en ellende in Syrië over van de VS. De Russen stuurden grondtroepen om ISIS (IS, Islamitische Staat) te bestrijden. De Russische luchtaanvallen op IS en andere terroristische groepen, die elkaar en Assad bestreden, bleken veel efficiënter dan die van de coalitie onder leiding van de VS. De VS verloor het vertrouwen meer bij een oude bondgenoot Saoedië Arabië. De ‘gewone man’ in Israël heeft geen enkel vertrouwen meer in president Obama.

We zien nu hoe Putin van Rusland rustig en bijna geruisloos (op de explosies van hun bommen na), de regie van de strijd tegen IS in Syrië heeft overgenomen. Zelfs grondtroepen inzet. Een enorm militair machtscentrum en de Syrische havenstad Lataki opbouwt. Met moderne S300 en S400 gevechtsvliegtuigen. Rusland lijft de Krim in. Wie doet er iets tegen? De onmachtige EU en NATO niet. Alleen maar boycots met veel machteloos gegrom. Rusland nestelt zich in het stervende Syrië. Rusland is in de Oekraïne. En Obama doet niets. Rusland ondermijnt samen met China de economische positie van de VS. De dollar als wereldmunt wordt ondergraven.

Dus, na de VS, wat nu? Vermoedelijk richt Rusland op het herstel en de verdediging van de vroegere Sovjet Unie. En Rusland houdt de opkomende radicale Islam nauwkeurig in de gaten. Het land heeft in Tsjetsjenië genoeg ellende gehad met de jihadisten. Ik denk dat Putin zich ook ergens ziet, als lid van de Russische Orthodoxe kerk, als beschermer van de christelijke waarden. Vooral nu het Westen het christendom en de Joodse christelijke cultuur grondig vaarwel heeft gezegd. In elk geval heeft hij de ‘zegen’ van de Russisch Orthodoxe patriarch in de strijd tegen de Islam. Zoals in vroegere eeuwen Rusland de opmars van de Islam naar het noorden tot een halt heeft gebracht. Israël heeft met Rusland een overeenkomst elkaar in Syrië niet “in de weg te vliegen”

Dus weer: Wat nu? De VS raakt uit beeld, de NAVO en de EU ziek, zwak en in elk geval misselijk. Waarschijnlijk zal, na een periode van chaos in het westen, de beruchte antichrist de kop opsteken. Hierover meer in punt 4, het vervolgartikel. Hier alleen kort: Chaos vanwege de rare financiële sprongen die de EU gaat maken om overeind te blijven. Kosten, noch burgers, noch de pensioenfondsen, noch uw spaargeld zullen daarbij gespaard blijven. Helaas moet ik vrezen dat veel van de regeringen van de 28 EU staten gretig met “Brussel” meeroven. Bovendien chaos vanwege de jihadistische moslims die we hebben geïmporteerd hebben en die nog zullen binnenvallen onder de “zegen en de druk” van Turkije. Gewone burgers in de EU zullen, en dat zien ze nu al gebeuren, “het niet meer pikken”. De manier waarom Pediga wordt aangepakt en de radicale Islam tot op grote hoogte vrij baan krijgt, moet ons grote zorgen baren. Het zal niet lang meer duren of de lang verwachte en nog meer gevreesde antichrist, zal vanuit de chaos opduiken en aanvankelijk vrede stichten. In Openbaring 6:2 wordt hij de “ruiter op het witte paard” genoemd.

2. De derde overval van de Islam

In het voorgaande hoofdstuk hebben we al iets verteld over de “politieke ideologie” van de Islam. De opdracht om de wereld te veroveren en onder de sharia te brengen. Hoe we nu de derde overval van de Islam in de EU landen meemaken. Men noemt dat de biologische jihad. De eerste fase van deze jihad was de stille jihad. Stilletjes wordt een land of een gebied overstroomd met Moslims. Als ze een bepaald percentage van de bevolking hebben bereikt komen ze naar de oppervlakte van de samenleving en stellen op zeer duidelijke, ook gewelddadige manier hun eisen. Zo wordt een samenleving geïslamiseerd. Dit proces is eind september in een enorme stroomversnelling gekomen. Noem het gerust een tsunami. De resultaten zijn al zichtbaar in Duitsland, Zweden, Denemarken en Noorwegen. In grote steden zijn er no-go wijken waar autochtone Zweden niet kunnen komen. Waar de sharia heerst. “Vluchtelingen” die niet snel genoeg naar hun zin ‘bediend’ worden komen in opstand. Hier moet wel even worden opgemerkt dat een oud drama zich afspeelt. De “echte vluchtelingen”, de “goeden”, moet weer eens onder de kwaden lijden. Dit is een onverteerbaar maar helaas onvermijdelijk bijverschijnsel van de reusachtige volksverhuizing van grote groepen Moslims uit Afrika en het Middenoosten. Het lijkt erop dat sommige regeringsleiders de ogen een beetje open gaan en deze migrantenstroom proberen in te dammen.

Volgende week verder.

Jvb

20 Reactie(s)

 
 
En die periode van chaos waarna de antichrist de kop opsteekt, hoeft niet lang te duren, het kan maar een paar maanden zijn. Zeker wanneer er dagelijks grote aanslagen zijn en daarmee de gehele economie en de samenleving totaal ontwricht worden.

Het valt mij op dat deze aanslagen in Parijs op vrijdag de 13e gebeurden en dat er op 7 plaatsen tegelijk aanslagen werden gepleegd. En dat er juist een aanslag werd gepleegd toen een occulte deathmetalband optrad. Nu zijn 13 en 7 belangrijke getallen binnen de occulte Illuminatie-groeperingen.

Zal dit het startschot zijn van een reeks grootschalige bloedige aanslagen in heel Europa waarna in de ontstane chaos 10 E.U.-landen bij elkaar komen om de macht aan de antichrist over te dragen? Hoe dan ook zal dit samen met de vluchtelingenpr oblematiek er toe leiden dat extreemrechts nog meer aanhang krijgt, (links)liberale regeringen daardoor omver geworpen worden en extreemrechts in Europa de macht grijpt. Ik sluit niet uit dat de antichrist uit een extreemrechtse hoek komt. Want in extreemrechtse kringen wordt veel over 'Law and Order' gesproken.

Het is zeker mogelijk dat IS aanslagen kan plegen op effectenbeurzen , (centrale) banken en andere financiële instellingen. Met als doel het omver brengen van het Westerse financiële systeem en daarmee ook de Westerse beschaving.
 
 
Beste Jan.
Zeer gewaardeerd!
Jij gebruikt gelukkig bijbels inzicht en bent niet , zoals bijna iedereen in mijn kerk, besmet met het zieligheidsviru s.
Wij halen zelf het paard van Troje binnen op deze manier. Helaas..Beste Johan,

Het is moeilijk een goed evenwicht te vinden tussen (wat jij noemt) het 'zieligheidsviru s' waardoor velen
besmet worden en het gevaar niet onderkennen. Aan de andere kant het enorme gevaar van het islamiseren van onze samenleving. In dat proces zitten we nu in fase 2. Fase 1, de import van vele Moslims, die weigeren zich aan te passen aan de cultuur van het gastland. Als er genoeg backing van moslims is, volgt geweld en vrees aanjagen. Eisen van 'respect' en aanpassen aan hun religie volgen totdat de samenleving aan de Islam onderworpen is. Alleen terugkeer naar onze Jood-Christelijke wortels tegelijk met een stuk echte bekering en solidariteit met Israël zal helpen.
shalom
jvb
 
 
Shalom, lieve broeder Jan,
Geprezen zei mijn hemelse Vader, dat Hij u zo helder en scherp dit alles laat verwoorden.Voor mij zijn dit Woorden van Leven. Het roept mij op tot het aanroepen, smeken aan Abba.
Bedankt !
Marjolein VosBeste Marjolein Vos,

Ik ben bemoedigd door je reactie. Al mijn schrijven is in wezen een oproepen tot gebed en bekering.
Shalom
jvb
 
 
Dank voor deze uitleg.
Afgelopen zaterdag was bij Pillar of Fire pastor Marthen.A Su. Hij sprak over het zegenen van Israel en wat dit teweeg had gebracht in Papoea.
Zondag kwam ik toevallig(wat heet) een gemiste kerkdienst tegen waarin Keegstra via een andere invalshoek hetzelfde vertelde. God is onze hoop, misschien het doen van Zijn wil een verandering in het profetisch raamwerk?
http://kerkdienstgemist.nl/assets/1231358-Ochtenddienst#.VkroUtIvfGi
de preek begint op ongeveer 38 minuten
Beste Angela,

De zegen die het zegenen van Israël in Paoea heeft gebracht is mij bekend. De zoon van een Papoea broeder vertelde hoe zijn vader door de HERE Zelf vermaand werd om voor Israël biddend op de bres te staan, heeft diepe indruk gemaakt. Hij kwam met mij in contact door mijn boeken. Hij heeft er heel wat gekocht en verspreid.
Je vraag of we biddend verandering in het "profetisch raamwerk" kunnen bewerken is belangrijk. Natuurlijk is het profetische woord VAST, zegt Petrus in zijn brief. Maar de Bijbel leert dat we wel uitstel kunnen krijgen. Denk aan de geschiedenis van Jona en Nineveh. En nog veel meer gebedsverhoring en waardoor oordelen werden afgewend, dus
uitgesteld. Misschien in een volgend artikel meer hierover.
Shalom

jvb
 
 
Beste br.,
Op mijn website laat ik zien hoe het leven van de profeet Jona een rode draad vormt voor de huidige ontwikkelingen.
http://jezusalleen.com/
Kijk ook eens op http://jesusonly.us/america-in-isaiah-18.html
Dat is een schriftgedeelte dat broeder Heijkoop ( allang bij de Heer) mij aanreikte als mogelijk een schriftgedeelte waar Amerika wordt genoemd.
De uitleg komt van mij.

Hartelijke groet en Gods zegen op uw werk.
Leo
 
 
Voor het overgrote deel ben ik het met de strekking van je artikel eens. Maar ...
je "Zolang Engeland Israël en het Joodse volk gunstig gezind was, was er zegen. Zodra UK Israël liet vallen, liet de HEER van heelal Engeland vallen," geeft impliciet aan dat het veroveren van een groot deel van de wereld door de Britten dan door de bijbelse God gezegend werd???
Dan kan ikzelf bijvoorbeeld beweren, dat de 'Gods zegen' over Nederland al vanaf 1688 (Willem II! naar GB) en 1715,misschien al eerder, begon te tanen. Niet toevallig de tijd dat onze Republiek via o.a. 1).VOC en WIC steeds meer onnoemelijk leed via de door hen gevoerde handels-, veroverings- en verslavingspoli tiek veroorzaakte! Gewin boven geloof dus! 2). De Zuidelijke Nederlanden (België) werden wederom in de steek gelaten en als 'buffer tegen de Fransen' aan Oostenrijk afgestaan.
Hoe dan ook: mijn stelling over Gods zegen op ons is wellicht 'net zo onhoudbaar' als de jouwe over de Britten.
Met vriendelijke groet,

Andr''e Kievit
 
 
Moeilijk te verwerken zaken broeder Jan. We blijven nauwlettend toezien en geven acht, als gelovigen op hetgeen er wereldwijd staat te gebeuren.
Met een blik naar boven, waar vanuit onze Redder en Verlosser komen gaat.
Om Zijn rijk van vrede op te richten. De rest van Israel gaat behouden worden lezen we in Jesaja 10:20-27.
Ook zal Zijn Volk Israel door Hem gebruikt worden in de strijd.
Dat velen hunner mogen gaan inzien, wie er voor hen strijd. Vanuit eigen kracht is iedere strijd ten dode gedoemd.
Met belangstelling zie ik uit naar uw vervolg schrijven. En naar wat de HERE gaat doen in deze eindtijd.
Daarbij biddend voor de vrede van Jeruzalem.
 
 
Afgelopen zondag werd in mijn kerk gepreekt over de vluchtelingenst room en hoe daar als christen mee om te gaan. Het antwoord was: op een christelijke wijze, zonder aanzien des persoons van de vluchteling. Als je niet openstaat voor 'de vreemdeling' zegt dat iets over jezelf en wel dat je waarschijnlijk teveel beheerst wordt door angst. Die angst moet dan vervangen worden door liefde, de liefde van de Vader, want uit onszelf kunnen we het niet, liefhebben. Als dan de vreemdeling toch een terrorist zou blijken te zijn, rest ons als christenen niets anders dan vergeving te schenken. M.a.w.: met een hart vol liefde kun je niet fout gaan.
Wat vindt u van deze zienswijze?
Beste Hannah,

Wat kunnen sommige geestelijke voorgangers het toch zo mooi zeggen.
Komt die preek neer dat als er een terrorist binnenstapt, je een stoel aanschuift en
zegt: "Wilt u een kop koffie voor u onze kinderen en ons doodschiet?"
Sorry, Hannah, de situatie is te ernstig om er over te spotten.
De Bijbel zegt ook dat "De overheid het zwaard niet tevergeefs draagt". Dus gebruiken moet
om de burgers te beschermen. Dit is een andere kant van de preek die u hebt gehoord.
Dus de grenzen dicht en gevaarlijke migranten goed in de gaten houden en zo nodig verwijderen.
En blijven bidden dat de HERE God, de almachtige, de Islam te schande maakt, zoals in de
oorlogen tegen Israël. Zodat Moslims zich gaan afvragen wat er met hun religie aan de hand is.
Gaan zoeken en vinden dat de Isa (Jezus) die in hun Koran genoemd wordt inderdaad de Zoon van
de allerhoogste God en de Verzoener van onze zonden en de komende Koning is. Ze zullen wel verrast
zijn als ze ontdekken dat Hij de Koning van Israël is die vanuit Jeruzalem zal regeren over heel de aarde.
Shalom!
jvb
 
 
Beste broeder, wat goed dat in uw uiteenzetting de waarheid de boventoon voert, Dat hebben we nodig en wordt steeds meer verzwegen.
Jezus zegt in de schrift ,Ik ben de waarheid !
Hij komt ons Zelf halen.
Dat geeft Hoop.
HK


Beste Henk,

Inderdaad is leugen een van de ergste dingen die de eindtijd gaan kleunen.
Wie, wat of welk pers medium kun je nog vertrouwen?
Toch denk ik, beste Henk, dat we meer kunnen en moeten doen dan bidden
"Kom haastig. Here Jezus". al zou dat de beste oplossing zijn.
Shalom

jvb .
 
 
Hallo meneer Van Barneveld,

Uw stukjes lees ik graag. U zet de zaken wiskundig op een rijtje...
En dat is keihard nodig!!

Ik loop de laatste tijd tegen een aantal dingen aan:
*Mijn hart brandt voor Israël (het land en het volk), maar ik weet bijna niet meer hoe ik tegen de vloedgolf van leugens op moet boksen. Omdat ik vaak (en graag) in Israël kom, weet ik dat het gemene leugens zijn, maar momenteel worden deze smerige onwaarheden voor zoete koek geslikt...
*Wordt het niet eens tijd, dat wij ons gaan voorbereiden op de komende laatste periode. Als ik straks niet meer kan "kopen of verkopen", wil ik toch graag een broodje kunnen blijven eten. Toch?

Met vriendelijke groet,
Arie-Leen van der Kevie
Beste Arie-Leen,

Hoe raad je het ?!
Ik heb natuurkunde en wiskunde gestudeerd en ben vrij lang leraar geweest voornamelijk in natuurkunde.
Leugen is het sterkste wapen van satan.
Hij is immers de vader van de leugen. Zo noemt Jezus hem.
Er zijn aanwijzingen in de Schrift dat in de eindtijd de wereld vergiftigd zal zijn door leugen.
Dat is, besef ik, een schrale troost.

Mijn zoon belde me eens op, een paar jaar geleden bij hetbegin van de BDS campagnes.
"Pa, er staat een vent met een bord 'boycot Israël voor de AH". Wat moet ik doen?"
"Vraag hem eens of hij een gsm heeft" Waarom?
Die worden in Israël gemaakt.
Dus hij naar die man.
"Mijnheer, mag ik u iets vragen?" Natuurlijk.
"Hebt u een gsm?? Jazeker.
Waarom gooit u dat ding niet in de vuilnisbak. Ze worden nl. in Israël gemaakt.

Je kunt anti-Israël opmerkingen en verhalen vaak het beste pareren met een vraag.
Ze weten vaak heel weinig, worden alleen wat opgejut door, vaak linkse lieden.

Verder moet ikje eerlijk zeggen dat ik ook doodmoe wordt van al die leugens.
maar we moeten doorgaan het echte verhaal over Israël te vertellen.

Shalom Arie.

jvb
 
 
Dat we in de eindtijd leven wordt steeds meer zichtbaar.
Het lijkt erop dat verschill. politieke machten de weg kwijt zijn, of is dat juist bewust? Dat verschill. landen er een vreemd beleid erop nahoud, alsof 'men' bewust voor een islam invasie/overheersing kiest en een 'onbekend' politiek agenda heeft.
Heeft dit parallelen met Noachs tijd, ik denk het wel. Niet vanwege het geweld maar vanwege de wetteloosheid, het afkeren van de mens naar God en het zelf wel bepalen wat goed is en wat slecht. Als gevolg daarvan was het de aarde die vol was van geweld en dat uitte zich in het openbreken van de hemelse en aardse fontijnen. De vloed zal niet weer komen maar inplaats daarvan komt vuur, naast andere natuurrampen. De 'reuzen' van deze aarde zorgen net als toen dat een ieder denkt het zonder God te kunnen. Wij zijn toch niet zo slecht als iss, wij doen toch wat god zegt?? Wij zien niet (willen niet) dat Gods wetten (natuurlijk en Geestelijk) de hemel en aarde bij elkaar houden. Mensen beinvloeden gebeurtenissen direct en of indirect, de mens zorgt voor zijn eigen ondergang, het is JHWH die ons steeds uit de probl. moet halen. Maar juist door onze eigen gecreeerde probl., heeft Hij een oplossing. De 'reuzen' denken dat hun bloed, adelijk of door geld/macht, bepaald wat er in de wereld gebeurd. JHWH lacht erom, het Bloed van Zijn Zoon is nl het enige wat werkelijke macht heeft. Problemen, ik denk dat we pas aan het begin staan, kijk naar Noach, hij deed wat God zei, en U?
 
 
Etiketteringspl icht voor producten uit de nederzettingen, aanslag Parijs. Zou er een verband zijn? Jezus is volgens de geschiedenis op vrijdag de 13e (goede vrijdag) gekruisigd. Dit bracht verlossing voor de hele wereld. Vrijdag de 13e als ongeluksdag, een wereldse leugen?

Godszegen en bedankt voor alle goede informatie o.a. via deze website en family7.
 
 
hoi jan

weer een zeer goed artikel , wou verder lezen maar zal moeten wachten tot je het vervolg publiceert he :-)
wat mij vooral opviel bij die aanslag bij parijs was dat frankrijk 5000 extra veiligheidsmens en nodig heeft en dat ze door die extra kost in het rood zullen gaan qua geld
dus dat betekent dat een brood binnenkort zeer duur zal worden gelijk de derde zegel profeteert
ook gaan ze door die aanslag meer controle weten stemmen in het euro parlement die tot uiteindelijke doel heeft : "niemand kan kopen of verkopen zonder ..."
de mensen smeken door angst om zulke wetten zodat we geen privici meer hebben
dit is de eindtijd voor het zeven jarig verbond
greetz ludwig
 
 
Op http://raptureready.com/soap2/ward37.html lees ik het volgende over dat IS zelfs in staat is om chemische of nucleaire wapens te gebruiken bij een terreuraanval op een Westerse stad als Londen, Berlijn of Parijs.

"In the event of a chemical or nuclear attack on a western country the response would likely be the same. All borders would be immediately closed for a sustained period of time. All ports, airports, ferry terminals and international rail hubs would immediately be shut down. Martial law would be imposed, the army would be rapidly deployed to the streets and all citizenry would be militarily subjugated until the perceived danger passes. This could last for months.

This therefore means that any successful WMD attack on any western city would almost certainly cause the instant and complete collapse of the world wide economy. Everybody would feel the economic pain of such an attack. Everybody would feel the considerable negative impact it would have on critical world trade; like the transportation of vital food stuffs, for example. chaos would ensue and causing this chaos is the number one aim of ISIS in the next decade."
 
 
In Openbarinbg 6:2 wordt de antichrist de 'Ruiter op het witte paard genoemd....'

Daar is wat mee.

Allereerst wordt vaak verondersteld (de laatste jaren ook in Evangelische kringen) dat de Rooms-Katholieke kerk wordt gezien als de antichrist.

Zelf ben ik erg huiverig hiervoor, door mijn werk als musicus moet ik ook vaak optreden in de RK kerk, ik zie veel rare dingen, die me tegen de borst stuiten; vergeef me, dit heb ik even geparkeerd.

Vooral de termen 'ruiter' en het 'witte paard' integreren mij. Wat zit daar achter? Komt het van een bepaalde symboliek, waar de Bijbel vol mee staat en die ons in de oorspronkelijke tekst meer vertellen dan wat vertalingen (hoe goed ook) ons willen doen geloven?

Als ik het over Israel heb, dan ben ik vrij neutraal, neem de info ter kennisgeving aan en spreek dan graag over 'kijken naar de vijgeboom....'

Veel meer dan bidden voor de vrede van Jerusalem en kijken naar de vijgeboom hoeven we ook niet de doen, toch? De termen 'ruiter' en 'wit paard' vallen daar ook onder. Mijn puzzeltje van de vijgeboom is namelijk nog niet compleet.Beste Fred,

mijn dank voor je mail waarin je een paar van je observaties aan ons toevertrouwt.
Veel ervan deel ik. Wat de RK kerk betreft spreek ik meestal liever over het Vatikaan.
Dat is nl. ook een politieke entiteit. Alleen vrees ik dat de Paus het tweede beest uit
Openbaring 13 wordt. Het beest dat de mensen naar het eerste beest, de antichrist brengt.

Wat ruiter en paard betreft vraag ik je daar eens wat meer onderzoek te doen en ons dan
je bevindingen te laten weten. In de profeet Zacharia komen ook heef wat ruiters en paarden voor.
Inderdaad geeft Bijbelse symbolentaal ook heel wat boodschappen.

Wat Israël betreft moet je blijven vasthouden aan de Bijbelse basiswaarheden over Gods volk.
Maar als je bidt en goed op de vijgenboom let, wordt je al doende ook heel wat wijzer.

Shalom

jvb
 
 
Ik volg Arthur Pink in zijn visie dat de antichrist straks eerst zal opkomen vanuit Syrië (bedenk dat Syrië ook tot het Romeinse Rijk hoorde, het Oost Romeinse Rijk), en in dat licht zie ik dan ook de verzameling der mahcten in Syrië ...Beste Eddy,

Onze dank dat je de visie dat de antichrist uit Syrië zal komen, met ons deelt.
God-dank zijn onze visies op de antichrist niet 'zaligmakend'.
Dat is alleen onze visie op, beter gezegd geloof in de Here Jezus de Zoon van de Allerhoogste God.
Er zijn al heel wat kandidaten de revue gepasseerd.
Obama is er een van. De Paus doet ook mee in het hedendaagse rijtje. De leider van de EU. Iemand van de VN.
Erdogan doet ook nog mee.
We wachten waakzaam af.
Shalom

jvb
 
 
Op http://raptureready.com/soap2/olsen10.html lees ik een artikel met als titel "God Will Not Let Islam Win". Daarin lees ik dat de Islam verslagen zal worden tijdens de aankomende Gog-Magog oorlog. Volgens dat artikel zal deze oorlog al voor de opkomst van de antichrist moeten plaatsvinden. In ieder geval zijn de meningen over de exacte tijdstip van de Gog-Magog oorlog verdeeld, want deze oorlog kan zich ook aan het eind van de Grote Verdrukking vlak voor de Wederkomst plaatsvinden.

In dat artikel op Raptureready stat het volgende:

"The “coastlands” referred to in the following Scripture are also destined to experience the wrath of God for participating in the offense against Israel, indicating that the Muslim population will significantly decrease. The coastlands are maritime regions in the Middle East with heavy Muslim populations.

These are homelands to those who will assist Russia against Israel with their fleets and troops. The “coastlands” extend to what would actually encompass global Islam, reaching all around the world, including Indonesia. One of the results of this war will be the removal of a significant portion of Islamic dominance. God will thwart Islam’s aggression."

Is IS ook in staat om complete steden, dorpen en zelfs West-Europese landen te bezetten, zoals Nazi-Duitsland dat deed tijdens de Tweede Wereldoorlog?
 
 
Beste Jan,

Wellicht wist je dit al maar de eigenaar van de Bataclan Joods was in PARIJS. De club had regelmatig bedreigingen vanwege pro Israel activiteiten. Zoals je hier Christenen voor Israël hebt, werd de locatie afgehuurd. De eigenaar had net bijna anderhalve maand de club verkocht. Er werd ook regelmatig geld opgehaald voor de Israelische grens te bewaken. De naam is Joel Laloux. Google maar even. Regelmatig is de club bedreigd. GroetenDank jullie wel fam. Verbruggen, voor de informatie.

ik wist het wel, alleen had ik gelezen dat het gebouw twee maanden geleden verkocht was.

Het is allemaal ongelooflijk spannend.
Ik vraag me af of nu vanuit de "Gematigde Islam" of de "Echte Islam" fatwa's tegen ISIS worden
uitgevaardigd.
Als in Israël bepaalde groepen kerken bekladden, keurt heel Israël woedend dit af.
Als in Nederland een moskee wordt beklad komen kerkleden schoonmaken.

Shalom

jvb
 
 
Beste Jan,
Goed en interessant artikel weer. Wil wel vragen of je voorzichtiger en meer met respect wil schrijven over islamitische vluchtelingen. Woorden/zinnen als 'moslims geïmporteerd' en 'zoekt u zelf maar een geschikte naam voor de volksverhuizing van moslims' vind ik niet netjes. Het gaat om mensen, ook schepsels van God. Als je in een ander land was opgegroeid, had je ook als moslimkind geboren kunnen worden.
Kritisch zijn en waakzaam is prima, maar schrijf niet zo suggestief.Beste Jacobien,

Mijn dank voor je vermaan.

moet ik nog voorzichtiger zijn?
"Volksverhuizing " is een term die je in geschiedenisboe ken normaal tegenkomt.
"Schepselen van God" kunnen ook verhuizen, vluchten of zelfs een beter bestaan zoeken in andere landen.
"Importeren" kan verkeerd, negatief worden opgevat.
Ik ben net bezig weer een tiental uitzendingen voor Family7 voor te bereiden. Een paar gaan over deze
materie. Een vermaan net op tijd. Overigens ben ik erg gematigd vergeleken bij andere schrijvers over dit
gevoelige onderwerp.
Shalom

jvb
 
 
Israël vertrouwt inzet Poetin inzake Syrië.Shimon Peres riep Putin op een grotere rol in het Midden-Oosten te spelen.Volgens hem,Rusland net zoals 70 jaar geleden,kan een beslissende bijdrage aan vrede leveren, nu in het Midden-Oosten.Assad is zeker geen vriend van Israël, maar hij is waarschijnlijk beter dan de ISIS nazi-groep....
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven