Home Actueel Midden Oosten Wereld in Beroering (2)

Wereld in Beroering (2)

Klik voor ware grootte
ISIS sympathisanten in Nederland

De cijfercombinaties 9/11 en 13/11 zullen in boeken over de wereldgeschiedenis vastgelegd worden. 9/11/2001, de zelfmoordaanslag op de Twin Towers in Washington, 13/11 de terreuraanslag in Parijs samen met het afgelasten van de voetbalwedstrijd wegens terreurdreiging in Hannover 17/11. Op Middelbare Scholen zullen die getallen geschiedenisproefwerken ontsieren. In Islamitische Koranscholen zal vermeld worden dat op 13 en 17 november 2015 ISIS 2-0 scoorde in hun al 13 eeuwen durende oorlog tegen de “westerse kruisvaarders”.

“Het is oorlog” riepen diverse politieke leiders. Onze premier Rutte voegde daar haastig aan toe dat het beslist niet ging om oorlog met de Islam maar met wrede terroristen. Maar de Islam is wel in oorlog met u, heer Rutte. Het politieke leiderschap in den Haag en in Brussel en elders in het “Westen” schijnt niet te (willen) begrijpen dat we inderdaad al 13 eeuwen in oorlog zijn met de Islam.

Al in 711 trok een leger jihadistische veroveraars de Straat van Gibraltar over en zij werden pas in 722 bij Poitiers (vlak bij Parijs) door de grootvader van Karel de Grote, Karel Martel gestopt. In de eeuwen daarna bleven overvallen van islamitische bendes voornamelijk Zuid Europa overvallen. Tot de Ottomaanse Turken in 1683 bijna de toegangspoort tot het Westen, Wenen veroverden. Wenen werd ontzet door de Poolse koning Jan Soesbieki.

Sinds begin zeventiger jaren van de vorige eeuw is de ‘stille jihad’ aan de gang. Men noemt dit ook wel de ‘biologische jihad’. Toen begon de derde overval van de Islam op het Westen. In het vorige artikel meer hierover. 17/11, het afgelasten van de voetbalwedstrijd Duitsland-Nederland heeft nog eens extra aan het licht gebracht dat de schrik er bij ons goed in zit. Wat ook een door de Koran bevolen strategie is in de wereldwijde jihad. Ik citeer: “Wij zullen in de harten van hen die ongelovig zijn, schrik (terreur) werpen” (Sura 3:151). En: “Wij zullen schrik werpen in de harten van hen die ongelovig zijn. Slaat dan op de nekken en slaat al de vingertoppen af” (Sura 8:12). Dat “slaan” gaat door tot de dag van vandaag.

Wat te doen?

De islamisering van onze samenleving, in andere woorden: Het onderwerpen van het Westen aan de Islam (Islam betekent ‘onderwerping’) schiet al aardig op. Veel gewone burgers zien dat en beginnen zich mateloos te ergeren. Maar protesten worden afgewimpeld als “isamofobie” (Islamhaat of Islamvrees). Met kritiek op de Islam krijg je gauw een aanklacht van racisme op je dak. Of ‘ultra-rechts’ en in Duistland zelfs ‘Nazi’. Elke ‘intocht’ van migranten brengt het risico mee dat en (potentiële) jihadisten bij zijn. Shoebat noemt zelfs een aantal van 100.000.

Jihad is in feite verplicht voor Iedere Moslim: “Leen niet het oor aan de ongelovigen en ijver tegen hen daarmee met grote ijver” (Sura 25:52).
Jihad betekent niet altijd geweld.
Wel is iedere Moslim verplicht deel te nemen in de strijd voor het wereldwijde kalifaat van Allah.
Wat te doen?
In de eerste plaats moet onze overheid eens luisteren naar Paulus. “Zij, (de overheid) draagt het zwaard niet tevergeefs” (Romeinen 13:4). Het is één van de belangrijkste (grondwettelijke) plichten van de overheid de burgers te beschermen tegen hen die kwaad bedrijven of van plan zijn. Het gevaar is momenteel al reëel dat burgers het ‘recht in eigen hand’ nemen. Dat zal tot rellen, chaos en zelfs opstanden leiden. Onze leiders zijn heus wel op de hoogte van wat er gaande is. Zij maken kleine uitbarstingen van terrorisme in de EU landen mee. Zij zien hoe Christelijke gemeenschappen uit islamitische landen verjaagd worden. Of horen Wilders in de Tweede Kamer. Zij weten ook dat iets langer geleden (1948/1949) de Islam zich heeft ontdaan van grote Joodse gemeenschappen in het Middenoosten. Syrië is momenteel helemaal “Judenfrei”.

Langzaam maar zeker slaat de islamisering van samenlevingen in de EU landen toe. Vooral Frankrijk, België, Zweden, Noorwegen en Denemarken zijn klaar voor een samensmelten van de EU met bijvoorbeeld de Arabische Liga, met Turkije of, wat verder af, het blok van de 56 islamitische landen, de OIC. Oost Europese landen zijn veel weerbarstiger en stellen zich, tot ergernis van “Brussel”, veel weerbaarder op. Zij hebben immers eeuwenlang geleden onder het islamitische Turks-Ottmaanse rijk. Dit ‘migrantenproblematiek’ wordt steeds meer een splijtzwam middendoor de EU. Hongarije, bijvoorbeeld, weigert het EU besluit om producten uit de Israëlische “Westbank” en de Golan te etiketteren.

De dans om WOIII en Israël

De spanningen in het Middenoosten maar inmiddels ook in de EU zijn te snijden. We hebben niet alleen (1) Grexit en Brexit (mogelijk uittreden van Griekenland en Engeland), maar ook (2) de zwakte van de euro, (3) het gebrek aan onderlinge samenhang, (4) de toenemende wrevel van EU-bevolkingen tegen “het Beest in Brussel” en (5) de voor een groot deel door de EU zelf opgeroepen spanningen met Rusland. Het gevaar is groot dat de Brusselse kat in het nauw gevaarlijke rare sprongen gaat maken. De ongekozen, dictatoriale Brusselse politieke elite zal, met steun van regeringen van sommige EU landen, die alleen tijdens de verkiezingen ‘contact’ met de bevolking zoeken, mee krijgen. Want, helaas, helaas staan onze regeringen zover van de bevolking af, dat ze geneigd zijn met ‘rare sprongen’ van de EU mee te springen. Nog meer:

(6) De crisis om de Oekraïne kan ineens van een lokaal conflict uitbarsten tot een echte oorlog. Zelfs WOIII als de NAVO gaat meedoen. (7) De vreemde, onbegrijpelijke houding van bondskanselier Merkel van Duitsland, die zoveel migranten wil toelaten in Duitsland dat dit machtigste land van Europa het eerste Europese Moslimland dreigt te worden. Dat zullen de Duitsers niet pikken en opstanden, en chaos zullen het gevolg zijn. Chaos is een besmettelijk virus dat snel naar andere landen overslaat.

Ook de situatie in en rond Israël is zeer gespannen. De derde intifada, waarbij kinderen, zelfs van 13 jaar zo worden volgestampt met middeleeuwse Jodenhaat en opgehitst door de zeer goddeloze Palestijnse geestelijke en politieke leiders, dat ze als dolle honden met messen Joodse burgers bespringen. Die burgers in Israël redeneren en reageren steeds meer: “Eerst schieten dan praten”. Ook deze situatie kan elk moment escaleren. Netanjahu manoeuvreert dan ook erg voorzichtig, te voorzichtig volgens veel Israëli’s. Maar elk Palestijns slachtoffer wordt een wapen in de handen van de Palestijnse Autoriteit en van bijvoorbeeld de Israël-vijandige EU met bijbehorende media.

Intussen gaat Iran steeds meer en gehaast door met bewapenen en met de bom. Dat kan het voor Israël nodig maken in te grijpen. Ook dat kan leiden tot WOIII. Voorzichtig hint Netanjahu de laatste tijd steeds meer aan annexeren van Judea en Samaria. Dus niet alleen van gebied C van de betwiste gebieden waar verreweg de meeste “kolonisten”, of beter gezegd “Joodse mensen, die niet alleen volgens Goddelijk recht, maar ook volgens internationaal recht dat land tot ontwikkeling brengen. De EU is overgegaan tot etiketteren (brandmerken) van producten. Dat er ongeveer 10.000-15.000 ‘Palestijnen’ en hun gezinnen een goede, eerlijke boterham en een heerlijke rijsttafel verdienen interesseert de EU blijkbaar niet. Ach ja, de Nazi’s gaven ons genoeg woorden waarmee we de smerigheid van de handelwijze van de EU kunnen duiden: “Kauft nicht bei Juden”. Alleen het woord “Endlösung” ontbreekt nog. Dat komt nog wel als de EU (zoals Bat Ye’or een kleine tien jaar geleden al voorspelde), de EU opgaat in de islamitische wereld en Eurabië een feit wordt.

Eigen schuld, dikke bult

Hoe is de EU in deze impasse terecht gekomen? De narigheid is begonnen in de eerste helft van de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Toen tijdens de oliecrisis en de Sinaï-oorlog van 1973 de EEG (voorloper van de EU) een verbond sloot met de Arabische landen van de Arabische Liga. De Arabische Liga kreeg invloed in de EU in zo begonnen langzaamaan de instroom van islamitische gastarbeiders en hun gezinnen en de islamisering van Europa. De EEG, later de EU, verliet de pro-Israël houding (verraad) en sloot steeds meer aan bij de Arabische vijanden. Dit proces is nu in een gigantische stroomversnelling gekomen dat zal uitgroeien tot een Euro-Arabisch verbond tegen Israël.

De beruchte, antisemitische BDS (Boycot, Desinvesteren en Sancties) campagne is er in geslaagd de EU zover te krijgen om Israëlische producten uit de Golan en de Westbank te etiketteren. “Kuft nicht bei Juden” riepen de Nazi’s eind dertiger jaren. Nu weer!! De volgende stap van de EU tegen Israël is een aanval op een belangrijke bron van inkomsten van Israël: De toeristenindustrie. Dat zal de EU, ons dus, duur te staan komen. Een glasharde en hoogmoedige belediging aan de God van Israël die dat land aan Israël onder ede beloofd heeft. Nu dus de volgende stap van de EU naar de eigen ondergang: De komende maanden zal elk reisbureau in Europa en in Israël dat tours naar de Oude Stad van Jeruzalem aanbiedt in hun voorlichtingsmateriaal en in hun dagprogramma’s ontdekken dat ze bedolven worden onder een voortdurende stroom van processen, schadeclaims en boetes. Zaken en officiële lichamen die toeristisch materiaal publiceren en verspreiden waarin staat dat de Muur in Israël ligt zal waarschijnlijk juridische aanklachten krijgen vanwege het verspreiden misleidend en schadelijk materiaal.

Intussen gaat binnen Europa de jihad krachtig door. In Spanje braken Moslims in een kerk in. Ze vernielden een kruisbeeld en spoten Allah op de muur. De plaatselijke bisschop reageerde: “Waarom doen ze dit? De kerk heeft de stumpers vast geprovoceerd”. De Israël-vijandige houding van de EU en het toenemende antisemitisme binnen de EU doet de “beker van Gods toorn” snel vollopen. Vandaar dat de EU door alle problemen staat te wankelen op de voeten van ijzer en leem, zoals de profeet Daniël zo’n 25 eeuwen al zag in een visioen.

Maar het “eigen schuld-dikke bult” heeft voor bijvoorbeeld Frankrijk, maar via Frankrijk ook voor de EU diepe wortels. Professor Gert Kwakkel, hoogleraar Oude Testament in Frankrijk legt uit: “Frankrijk is de koploper wat betreft de liberale waarden van het geseculariseerde Westen….Godsdienst wordt zover mogelijk uit het openbare leven gebannen”. Dus: Weg met alles wat met christendom en met God te maken heeft. Verdwijn uit onze samenleving! Vreselijk: Dan gaat ook God weg. HIJ de Gever van het goede en Weerhouder van het kwaad. Demonische en zeer boosaardige krachten krijgen dan de overhand in een land en een samenleving. Hierbij komt nog dat de EU geen ideologie heeft; op niets is gebaseerd. Op 29/10/2004 is de Europese Grondwet ondertekend door de ministers van Buitenlandse Zaken en in mei/juni 2005 door een referendum goedgekeurd. Behalve door Frankrijk en Nederland. Uiteindelijk is op 13.02.2007 het Lissabonverdrag gesloten. Overigens de aanvankelijke weigering van Nederland en Frankrijk had niets met God te maken. Ondanks felle tegenstand van de Paus en van Polen bleef God buiten de deur, buiten de grondwet van de EU. Vandaar dat de ‘godloze’ EU nu ten prooi valt aan de Islam die krachtig strijdt voor het koninkrijk van hun eigen godheid. Maar nog steeds roept de Here Jezus, namens de HERE, de God van Israël: “Bekeert u want het Koninkrijk van de hemel is nabij”.

Moed? Hoop?

Zo lang er leven is, is er hoop. Maar dan moet er wel wat gebeuren. Ik noem slechts twee dingen:

 1. De kerken spelen een hoofdrol in deze kritieke situatie. Ik geef alleen maar een paar voorbeelden uit de Bijbel waarbij Israël gered werd door boete, bekering en dringende voorbede. Want deze Bijbelverhalen “zijn ons ten voorbeeld gebeurd” (1 Korintiërs 10:6). Drie voorbeelden volgen:

  1. De profeet Amos zag in visioenen twee zware oordelen over Israël aankomen. Hij bad twee keer: “Here HERE, vergeeft toch; houd toch op. Hoe zou Jakob staande kunnen blijven?” Hij is immers klein”. “Het zal niet geschieden” reageerde de HERE. (Amos 7:1-3 en 7:4-6)
  2. Israël had zwaar gezondigd. De HERE zei tegen Mozes dat het afgelopen was met Israël en dat HIJ Mozes wel tot een groot volk zou maken in plaats van Israël. Mozes bad dringend en argumenteerde op een eerbiedige manier met de HERE God. De HERE “Kreeg berouw over het kwaad dat Hij gezegd had Zijn volk te zullen aandoen” (Exodus 32:7-14).
  3. De profeet Joël zag een vreselijk eindtijd-achtig oordeel over Israël aankomen. Hij riep tot God (Joël 1:19) en riep het volk op om ook te bidden (Joël 2:12-17). “Toen nam de HERE het op voor Zijn land en kreeg medelijden met Zijn volk” (Joël 2:18). Ook hier gebedsverhoring!
  Voor Christenen individueel en voor kerken geldt: Gebed, gemeenschappelijk bidden. Het is namelijk OPWEKKING of OORDEEL.
 2. De politiek moet ook eens luisteren naar premier Netanjahu van Israël. Ik citeer een klein stukje uit de redevoering die hij tot de Algemene Vergadering van de VN heeft gehouden:

  “Israël respecteert de vrijheid van godsdienst van allen – Joden, Moslim, Christenen, iedereen... Onze christelijke gemeenschap blijft groeien en bloeien van jaar tot jaar terwijl christelijke gemeenschappen in het Middenoosten worden gedecimeerd. ….Israëlische artsen en verpleegsters behandelen duizenden gewonden uit Syrie…en duizenden meer van natuurrampen van Haïti en Nepal... Dit zijn de waarden van Israël...
  Dus hier is een nieuw idee voor de VN: In plaats van doorgaan met het beschuldigen en belasteren van Israël, sta met Israël. Sta met Israël als wij het fanatisme aan onze grenzen controleren. Sta met Israël als u wilt voorkomen dat het fanatisme uw deuren bereikt.

  Dames en heren,
  Sta mét Israël omdat Israël niet alleen zichzelf verdedigt
  Meer dan ooit... Israël verdedigt u!

Sta mét Israël. Dat is makkelijk genoeg. Stem tegen al die anti-Israël resoluties van de VN. Stop met steunen van de BDS campagnes. Wees binnenin de EU een land dat achter Israël staat. Dan zal Genesis 12:3 tot een zegen worden. Want God zegt: “Gezegend wie u zegenen”.

17 Reactie(s)

 
 
Wederom een goed artikel. De meeste West Europese leiders laten zich misleiden, ze worden aangestuurd door een valse bron. Vergeet trouwens ook niet een groot aantal voorgangers (ze heten meneer) die verkondigen dat Judea en Samaria bezet gebied zijn. J.B met u zijn er nog een tiental meer die de waarheid durven spreken en schrijven. Velen zijn al geworden als dhimmy,s en kiezen nu al voor de volledige overgave.
Wij weten dat het profetisch Woord zeer vast is en zien uit naar de opname en daarna Zijn komst.
 
 
hallo Jan,

als ik Ezechiel 38 lees dan valt het me op dat Turkije wel eens Magog kan zijn omdat het noordelijk ligt en dat Turkije als Leider kan functioneren in de aanval naar Israel toe. Nu ook Turkije een straaljager heeft neergehaald van Rusland denk ik dat de Russen en de Turken wel eens een soort van oorlog kunnen krijgen. Ik zie daarom Rusland ook niet als een gevaar voor Israel en Putin weet als Christen heel goed dat Israel Gods oogappel is. Jammer is helaas dat de Westerse media vaak Rusland onterecht neerzet als een land dat slecht is etc.
 
 
"Het gevaar is momenteel al reëel dat burgers het ‘recht in eigen hand’ nemen. Dat zal tot rellen, chaos en zelfs opstanden leiden.

De vreemde, onbegrijpelijke houding van bondskanselier Merkel van Duitsland, die zoveel migranten wil toelaten in Duitsland dat dit machtigste land van Europa het eerste Europese Moslimland dreigt te worden. Dat zullen de Duitsers niet pikken en opstanden, en chaos zullen het gevolg zijn. Chaos is een besmettelijk virus dat snel naar andere landen overslaat."

Dit zal er toe leiden dat extreemrechts in deze tijd van chaos t.g.v. aanslagen en de vluchtelingenpr oblematiek in Europa de macht zal grijpen met alle nare gevolgen van dien!

Vandaag op dinsdag 24 november schoot een Turkse F-16 een Russische gevechtsvliegtu ig boven Turkije uit de lucht. Poetin is uiteraard woedend daarover en de NAVO roept Turkije op tot kalmte. Zal dit incident kunnen uitdraaien op een grote oorlog tussen Rusland en de NAVO?
 
 
Ezechiel 38 en 39 noemt een woonplaats uit het 'uiterste noorden'.
T.o.v Israel is dat Rusland, dat Poetin "christen" is zegt niets, zijn daden zijn er niet na, gezien de wet die door hem is ondertekend om meer vrijheid van geloof te beperken.
In Ezechiel 38 wordt verder gesproken over een leger met paarden en ruiters, en dit is mijn invulling, dan moet ik denken aan kozakken.
.
 
 
Het oude en thans herstelde Romeinse rijk met al zijn kerken zal ervaren wat het wil zeggen:tot de hemel zijt gij verhoogd,maar tot de hel toe zult gij neergeworpen worden;Ook geld voor hen,Ik zal haken slaan in uw kaken en u komen halen ,en op Mijn bergen met u in het gericht treden
Ik stel mij voor dat de Heer dan eenvoudig vraagd; Wat hebben jullie met Mijn volk gedaan deze 2000jaar
 
 
Met complimenten aan uw werk toch even een kleine correctie op
een door u gemaakte fout in de eerste regel van dit artikel. De cijfercombinati es moeten zijn 9/11 en 11/13 ( of 11/9 en 13/11). 9/11 betreft de engelse notatie van 11 september wat reden zal zijn van uw vergissing.Geen probleem natuurlijk. Ook u bent (maar) een mens.
 
 
Wat te doen?!
Ik wil dronken lijken en spreken over de grote daden van God.
Zo vol zijn en vervuld zijn van Zijn liefde dat geen enkele angst mij tegenhoudt.
Onze oudste broer steunen en vissen voordat de jagers jagen en vissen zodat anderen gediscipeld kunne worden.
Wat leven in een fantastische tijd met ongekende mogelijkheden.
Al die duisternis en 1christen laat de duisternis al verdwijnen.
Fantastico
Jij injouw klein hoekje en ik int mijn
 
 
hoi jan

weer een goed artikel :-)
gelijk jan schreef het beest uit brussel weten we dat het beest de hoer zal haten als we het beest kunnen verstaan als de islamering van Europa door onze regeringen ,de hoer kunnen we verstaan met vaticaan ,jan schreef dat islamisten in spanje een vaticaankerk bekladden dan weten we wat ons te wachten staat
de oorlog om kerstmis of de cristelijke waarden en symbolen in brand steken (openbaring 17 )door de islam .kerstmarkten en kerstmis en zondagskerken zijn een doelwit in Europa voor islamisten "
ik persoonlijk vier geen kerstmis maar Pesach en het Loofhuttenfeest en zaterdag de shabbat ik probeer te leven volgens de tien geboden en vraag vergeving voor al mijn zonden. ik hou van Koning Jezus De Zoon Van God en heb geen angst dankzij Hem.ik geloof in de belofte aan jacob dat het joodse volk voor ons een licht zal zijn in het duizend jarig vrede rijk. ik verheug mij niet in wat van de wereld is maar dat ik in het Boek Des Levens sta door Zijn Genade en Offer, voor onze zonden, zodat wij ,door Hem tot God van abraham,izaak en jacob mogen komen
ik hou van de Heilige Geest
greezt ludwig
 
 
Wellicht is het ook van belang om achterom te kijken ipv de richting die de media ons willen laten bezien. Parijs/Brussel/Israel/ Syrie. Maar achter onze rug komen de duizenden Europa binnen. Dit kan Europa niet aan, dit kan Nederland ook niet aan. Zie de tactiek van Den Haag om middels belonen of beboeten de gemeenten in NL te dwingen woningen beschikbaar te stellen. Heeft Den Haag ook zoveel moeite gedaan in het verleden om de woningnood te lenigen? Nee dus, ze hebben het probleem alleen maar groter gemaakt. Maar u, beste brave belastingbetale r, draait op voor de boete en voor de beloning. En de volgende keer weer dapper stemmen op die partijen die u dit "kunstje"geflikt hebben!!!
 
 
Wellicht heeft u mijn vorige mailtje niet ontvangen. Er zit een vergissing
in de eerste regel van uw artikel. 9/11 bekent geen 9 november maar is de engelse notatie van 11 september.

Vriendelijke groet,
Roy
 
 
Ik denk dat alleen gebed ons zal beschermen tegen aanslagen van IS, of welke terreurgroep dan ook! Want we hebben hier met een geestelijke strijd te maken die alleen maar met geestelijke wapens bestreden kan worden. En gebed is daarin een heel krachtig wapen!
 
 
Laten wij oppassen voor allerlei misleidende 'profetieën' over de eindtijd! Er is tegenwoordig via internet zoveel misleiding en verwarring op het gebied van de eindtijd en profetie. Dirk van Genderen waarschuwt daarvoor op http://www.dirkvangenderen.nl/2015/11/27/15-jarige-joodse-jongen-zou-hemelse-boodschap-hebben-ontvangen/

Daar lees ik het volgende:

"15-jarige Joodse jongen zou hemelse boodschap hebben ontvangen…

Er is momenteel een video in omloop met het verhaal van de 15-jarige Joodse jongen Natan, die vertelt over een hemelse boodschap die hij heeft ontvangen tijdens een bijna-doodervaring. Veel mensen zijn er zeer van onder de indruk. Wat hij vertelt, klinkt velen Bijbels in de oren. Ik meen echter dat hier sprake is van een boodschap die haaks staat op de Bijbel."
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Bedankt voor de interessante dubbelafleverin g 'Wereld in Beroering''. Gezien de pijlsnelle dagelijkse ontwikkelingen durf ik te vragen: komt er nog een derde vervolg artikel?


Het kan niet anders dan dat de Here God kwaad op de mensen is, of beter gezegd, verdrietig:
1. Vrijwel alle landen laten Israel vallen, ook de verbinding USA-Israel is nog maar een heel dun draadje.
2. De ethiek: vreemde samenlevingsvor men terwijl de Here toch duidelijk heeft gezegd dat het de bedoeling is dat man en vrouw één zullen zijn. Ook het vermoorden (aborteren) van miljoenen ongeborenen is een gruwel. Organen van ongeborenen worden gebruikt en verhandeld....
3. Het verlaten van God. Iemands' niet-christelijke buurvrouw of buurman kan best een aardig persoon zijn en is misschien 'slechts' even zondig als menig Christen. Er is echter één groot verschil met een ware Christen: deze gewone buurman -of -vrouw wandelt niet met God. De Here God wil juist dat je met Hem gemeenschap heeft: oftewel met Hem communiceert, Jezus als je Redder ziet en werkelijk berouw van je zonden hebt.

Wanneer het rijk van satan zich in zijn ergste vorm manifesteert en het rijk van God op aarde zijn meest zuivere vorm heeft - het boze en het goede zijn ten volle gerijpt - dan komt de oogst.
Dat moment komt steeds dichterbij.
 
 
geachte jan ,
heb juist een boek gekocht "oog in oog met hizkia" van gerrit vink
koning hizkia die van profeet Jesaja te horen kreeg ;
assur is het werktuig van Gods toorn .
hizkia beseft dat assyrie niet het grote probleem is ,maar wel de zonden van het volk.
De ontrouw van het volk tegenover de Heer, de God van Israel, en het vereren van vele afgoden ,wekken Zijn rechtvaardige toorn op
in Jesaja 13 lezen we ; zie ik wek tegen u de meden op
isis of assyriers maar zijn zij in ons leven het grote probleem?
of is isis het werktuig van Gods toorn die al die afgoden en tempels opblaast?
ik denk het wel
ook nu in Israel heb je zoarisme, kabbalisten, katholieken , mormonen ,moskeeën enz..
dit zijn de huidige afgoden van onze tijd die Gods toorn opwekken
maar er is hoop God zal elia sturen om Zijn volk terug tot Hem te brengen met een andere getuige
gelijk koning hizkia
er is hoop er is geloof en de liefde
laten we niet bevreesd zijn om de dingen die het wereldnieuws halen maar onze hoofden omhoog richten .
mattheus 25 de 10 maagden het lange wachten op de bruilofdsmaal
Koning Jezus De Zoon van God heeft het beloofd :-)
verblijd u indien gij lijden moet terwille van uw geloof in Hem
greetz ludwig
p.s. jan , als je eens inspiratie hebt om een boek te schrijven over koning josafat daar is nog geen nederlands boek over geschreven :-)
 
 
Op http://raptureready.com/soap2/snyder28.html lees ik het volgende:

"Donald Trump Dares to Say That Turkey

“Looks like they’re on the side of ISIS”
By Michael Snyder

Donald Trump just said something that he was not supposed to say, and it is something that Barack Obama will never admit. During an appearance on Sirius XM’s Breitbart News Daily on Tuesday morning (Dec. 1), Trump stated that the Turkish government “looks like they're on the side of ISIS more or less based on the oil.”"

Tijd dat Turkije uit de NAVO wordt gezet en dat de NAVO ophoudt te bestaan!
 
 
Beste broeder Van Barneveld,

Uw artikelen zijn als vanouds goed en ter zake. Alleen ditmaal dreigen ze wat onoverzichtelij k te zijn.

Wellicht kunt u een duidelijke hoofdstuk- (1., 2., 3., etc.) en./of paragraafnummer ing (1.2, 1.2, ..., 2.1, 2.2, etc.) hanteren en waar zinvol ook naar die nummers verwijzen. Ook in de reeds geplaatste afleveringen van dit onderwerp zou deze nummering alsnog aangebracht kunnen worden.

Verder lijkt het me handig als een groot artikel van meerdere afleveringen ook rechtstreekse hyperlinks naar de andere afleveringen heeft! Zo zouden in aflevering 1 (van 16 november) alsnog links naar bovenstaande aflevering 2 en eventuele nog volgende afleveringen kunnen worden geplaatst. Technisch geen probleem, maar wel erg handig!
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven