Home Actueel Overig Met de EU naar Mekka

Met de EU naar Mekka

De verwarring is groot.
Vluchtelingen of terroristen?
Islamisering of een ‘Gematigde Islam’?
Wonen we al in Eurabië?
Israël wordt weer verraden.

Begrijpt u er iets van?

Het heden kan alleen begrepen worden als men het verleden en de Bijbel kent. Om de islamisering van de Westerse wereld te begrijpen moeten we bewust zijn van het feit dat we nu de derde overval van de Islam op het Westen meemaken. We zullen eerst die geschiedenis vanaf de profeet Mohammed tot heden kort samenvatten. In het slot van het tweede artikel van deze serie gaan we na waar dit naar kan leiden.

Om de rol van de EU met de regeringen van volgzame EU lid-landen en het gemene verraad dat Israël wordt aangedaan moeten we deze geschiedenis kort beschrijven. Hoe gaan die twee, het verraad van het “Beest in Brussel” en “kalief Erdogan” van Turkije samen? Loopt dit uit op Eurabië of zijn we al een dhimmi binnen de grote wereld van de Islam? Gaat de bevolking van EU lidstaten al deze ontwikkelingen pikken? Waar zullen weerstand en zelfs opstanden en rellen beginnen? In de Oost-Europese lidstaten, in Duitsland, Frankrijk of Zweden? Gaan onze dappere, kiene Nederlandse politici het echte gevaar onderkennen en bestrijden? Of beperken zij hun dappere strijd tot het lelijk doen tegen Wilders? Spelen Rusland en Israël ook een rol in dit angstige krachtenspel dat gaande is? En de laatste vraag: Kan dit alles uitlopen op het rijk van de antichrist?

Vanwege het belang en de omvang van dit onderwerp eerst een inhoudsopgave van de planning van de twee artikelen.

Inhoud:

  1. De jihad van 628 tot heden
  2. De derde overval van de Islam op het Westen
  3. Twee geheimen van het Beest in Brussel
  4. Eurabië vandaag (in artikel 2)
  5. Gematigde Islam?
  6. Europa onder de Islam? Dhimmi gedrag van Europa
  7. Opstanden en rellen
  8. Een valse vredestichter op een wit paard
  9. Openbaring 19:17

1. De jihad van 628 tot heden.

Tijdens zijn leven heeft Mohammed heel wat oorlogen gevoerd. Dat begon in 622, het jaar van de vlucht van Mohammed uit Mekka naar Medina. Dat is het begin van de islamitische jaartelling. In Medina werd Mohammed wel erkend als profeet. Zijn kleine groep volgelingen was niet langer een groepje vervolgde gelovigen. Van eenvoudig profeet van Allah werd hij staatsman en tegelijk oorlogsleider. Warlord noemen de Engelsen zo iemand.

We springen nu naar 629, drie jaar voor Mohammeds dood. Toen kreeg hij de opdracht de strijd voor het geloof uit te breiden over de hele wereld. Hij stuurde boodschappers naar vorsten van omliggende landen met het dringend advies zich te onderwerpen aan de Islam. Vergeefs want zijn boodschappers werden afgewezen en sommigen zelfs vermoord.
Maar de jihad was ingezet.
In de Koran staan veel soera’s (verzen) die slaan op dit begin en de heilige strijd voor het geloof. In 632 stierf Mohammed. Zijn raadgever en opvolger, kalief (betekent opvolger) Aboe Bakr maakte meteen krachtig werk van de taak de Islam te verbreiden, zo nodig met geweld. Dat werd de jihad, de Heilige Oorlog. Soera 2:193 zegt over ons, de “ongelovigen” het volgende: “En bestrijdt hen (=jihad) tot er geen beproeving meer is en de godsdienst van Allah is”.

Dus oorlog totdat de hele wereld onder de sharia (wetten) van Allah in één kalifaat. Dus het tegenbeeld van de Joods-Christelijke verwachting van het messiaanse Vrederijk onder “de wet van de HERE, die van Sion uitgaat” (Jesaja 2:3). De jihad van Aboe Bakr had drie speerpunten.

1. Naar Syrië en Perzië. Het oud, Perzische wereldrijk werd al in 634 onder Moslim voeten gelopen en Jeruzalem in 638 Jeruzalem veroverd.

2. Naar het Noorden ging de strijd ook voorspoedig. Turkije en een deel van Oost Europa werd Waqf, islamitisch grondgebied. Totdat de opmars van Moslim strijders door de Russische Chazaren werd gestopt. Twee interessante bijzonderheden. Die Chazaren hebben zich later tot het Joodse geloof bekeerd. Vervolgens zien we nu hoe Rusland door de spanningen met Turkije weer een obstakel wordt in de opmars van de Islam. “Wie weet”, suggereren sommigen, “komt Rusland ons redden van de islamisering van samenlevingen in EU lidstaten”. Wie weet??? Intussen was wel een groot deel van Oost Europa onder de Islam gekomen. Dit verklaart voor een groot deel de grote weerstand van die EU lidstaten tegen het opnemen van veel Moslim vluchtelingen met als “meelifters” terroristen. Zij verzetten zich fel tegen de door “Brussel” opgelegde verdeelsleutels en sluiten hun grenzen. Het Schengen verdrag waar vrij verkeer tussen de lidstaten van de EU staat op losse schroeven.

3. Naar het Westen werd heel Noord Afrika in een snel tempo onder de voet gelopen. De eens zo bloeiende kerk van Noord Afrika werd van de kerkelijke kaart geveegd. Behalve de Koptische kerk in Egypte. Toen was West Europa aan de beurt. In 711 stak een leger jihadisten de Straat van Gibraltar over. Ze veroverden snel Spanje en Portugal en trokken naar het Noorden. In 732 werden ze door Karel Martel (de grootvader van Karel de Grote) bij Poitiers in Frankrijk verslagen en teruggedreven. De eerste overval van de Islam op West Europa was afgeslagen.

We gaan nu ruim 9 eeuwen verder. In die periode waren er regelmatig kleine overvallen vanuit Noord Afrika op Zuid Europa. De tijd van de Kruistochten, een zwart hoofdstuk in de geschiedenis van het Christendom, was voorbij. Inmiddels was het Turks-Ottomaanse kalifaat machtig geworden. In 1453 maakten de Turken een definitief einde aan het oude Romeinse rijk. Toen werd Constantinopel veroverd en omgedoopt tot Istanbul. Zo was het Romeinse rijk ten onder gegaan. Zoals alle wereldrijken die zich aan Israël/het Joodse volk vergrepen hebben te gronde gegaan zijn en nog zullen gaan. Maar West Europa stond nog hoog op de agenda van de Islam. Wenen was de toegangspoort naar Rome en West Europa. Het beleg van Wenen in 1529 mislukte. In 1683 gaf de Turkse sultan Mehmet IV de opdracht Wenen te veroveren. Dat lukte bijna. Maar onverwachtsen net op tijd kwam de Poolse koning Jan Sobieski Wenen te hulp. Met een betrekkelijk klein leger verjoeg hij de Turken. De tweede overval van de Islam op West Europa was afgeslagen.

2. De derde overval van de Islam

Begin zeventiger jaren van de vorige eeuw werden veel Moslim gastarbeiders met hun gezinnen het luxueuze, verwende en goddeloze Westen binnengehaald. Weinigen dachten toen aan een derde overval van de Islam. Ook die gastarbeiders niet. Opvallend was wel dat zij maar moeilijk integreerden in onze samenleving. Zelf de taal van het gastland werd niet of nauwelijks geleerd. Maar hun religieuze en politieke leiders zagen hier een grote kans voor de Islam. Erdogan van Turkije merkte in die tijd op als “Moskeeën zijn onze kazernes; koepels zijn onze helm en bajonetten en gelovigen onze soldaten”. Alles moet worden ingezet voor de jihad. In lidstaten van de EU en zelfs in de VS drong de Islam langzaam maar zeker op. In het 5e paragraafje “Gematigde Islam?” meer hierover. Nu snel naar september 2015.

Eind september 2015 kwam er voor de Islam een gouden kans voor een beslissende slag in deze derde overval op het Westen. De nood en de tragiek van miljoenen vluchtelingen uit Syrië werd als een nuttig wapen door de jihadisten gebruikt. Hun nood dreef die vluchtelingen naar het Westen. Moslim politieke en geestelijke leiders zagen hier onmiddellijk een mogelijkheid om de oude opdracht uit de Koran en het voorbeeld van de profeet, namelijk de verovering van het Westen in een snel tempo te realiseren. Naast de explosieve toename van Moslims binnen de EU-landen, die de “biologische jihad” wordt genoemd, had men nog een tweede wapen: Terreur, schrik aanjagen. Zoals de soera’s 3:151 en 8:12 zeggen: “Wij zullen schrik werpen in de harten van ongelovigen”. Het gevaarlijkste wapen van islamitische politieke en religieuze leiders van enkele OIC landen (OIC betekent “Organisatie van Islamitische Conference “) is de gewelddadige, extremistische Islam. De (zelfmoord)terroristen en hun organisaties jagen de schrik er goed in. De Islam onder en over ons! Enkele dingen die we zien gebeuren.

Verdeeldheid in onze samenleving. Zware economische druk op de ontvangende EU-landen. Een paar weken geleden kwam er een bericht uit Denemarken dat de regering, bang dat zij de kosten van het legio asielzoekers niet veel langer kan dragen en een “eigen bijdrage” van die asielzoekers die geld en juwelen meegenomen hebben, wil gaan vragen. We zien grote en groeiende ongerustheid bij veel burgers. Ongerustheid die niet alleen zichtbaar wordt door stemgedrag, maar ook in verzet tegen azc’s en demonstraties tegen de islamisering van de samenleving. We lezen (niet in de reguliere media, maar meer op het internet) over no-go gebieden in Europese grote steden. Eisen van Moslims die de restanten van onze Joods-Christelijke cultuur ondergraven. En de visie op dominantie van de Islam illustreren. In het tweede artikel meer hierover.

3. Twee geheimen van het Beest in Brussel

Voordat we verder gaan in het tweede artikel met de weg die de EU gaat naar Eurabië en onze toestand als dhimmi’s even iets over de EU. Twee geheimen die de weg van Brussel naar Mekka en de omsingeling van Israël markeren. We slaan de geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de EEG naar de EU over. We beginnen in 1973 in Israël. Op Grote Verzoendag was alles in diepe, ontzagwekkende rust in Israël. Plotseling en onverwachts overvielen de legers van Egypte en Syrië Israel dat bijna onder de voet werd gelopen en de zee werd ingejaagd. Door een aantal grote wonderen van de HEER keerde het militaire tij en stond het IDF al snel onder de rook van Damascus en van Cairo.

De Arabische landen gebruikten hun oliewapen om de EU landen te dwingen hun steun aan Israël te stoppen. In ruil voor olie kreeg de Arabische Liga invloed op de politiek, de cultuur en het onderwijs van de toenmalige EEG.
Later kreeg deze geheime overeenkomst een meer formeel, karakter door de oprichting van de EAD, het Europees, Arabische Dialoog. Dat betekende nog meer politiek islamitische invloed binnen de EU. Nu van boven terwijl van onderen de islamisering langzaam doorging. Later kwam daar de door president Sarkozy van Frankrijk de Mediterrane Unie bij. Een verbond tussen landen rond de Middellandse Zee. Angela Merkel voegde daar de hele EU bij.
Eurabië was geboren.
De omvang was nagenoeg gelijk aan het gebied van het oude Romeinse wereldrijk. Het islamitische deel van Eurabië haat Israël en het EU-deel verraadt Israël. Een proces dat nog steeds ten koste van Israël wordt voortgezet. Nu bijvoorbeeld door het gemene stompzinnige etiketteren van producten uit Judea en Samaria. Duitsland en ook wij moeten ons schamen over dit “Kauft nicht bei Juden”. Israël heeft alle vertrouwen, in elk geval sympathie in Europa verloren en wendt zich naar het Oosten.
Geheim 1 is het verraad van “Brussel” door het geheime verbond met de Islam. Een verbond dat ons richting Mekka perst. Het tweede geheim is het streven van de EU naar macht over de lidstaten. Alle macht weg van de lidstaten en naar Brussel. Brussel heeft blijkbaar de samenwerking met de Arabische Liga nodig om vereind te blijven. Webnieuws en de Oost Europese lidstaten vragen zich af waar “Brussel” mee bezig is. Het lijkt wel of men in Brussel bezig is de EU zo snel mogelijk ‘vol te pompen’ met Moslim vluchtelingen. Die allemaal onderdak, eten en een uitkering moeten krijgen. Dat kan alleen maar gaan ten koste van pensioenen, uitkeringen, zorg en andere zegeningen van samenlevingen in de EU. Waardoor, vanwege de gemeenschappelijke maatregelen, de EU nog meer macht over de lidstaten krijgt. Nu weer over de grenswacht, die “Brussel’ bij de lidstaten wil weghalen en naar zich gaat trekken.

Ten slotte: Natuurlijk, vluchtelingen moeten geholpen worden in hun nood. De “echte vluchtelingen” dreigen de dupe te worden. Maar de praktijk heeft bewezen dat er (potentiële) jihadisten onder hen mee geslopen zijn. Een diep tragisch dilemma, vooral wat betreft de “echte” vluchtelingen.

4. Eurabië

De OIC (Organisation of Islamitic Conference) is een samenwerkingsverband van 56 +1 (de P.A.) islamitische landen die in Jeddah, de hoofdstad van Saoedi Arabië, is gevestigd. Opgericht in 1969 streeft de OIC naar een wereldwijd kalifaat onder de sharia. Dit is het “normale” doel van de Islam. De onverwachtse stroom van vooral Moslim vluchtelingen/migranten/asielzoekers is een belangrijk, zo niet beslissend potentieel voor de “verovering” van Europa (en de VS) voor de Islam. Eurabië, een term gecreëerd door Bat Yeór. In haar boek “Europe, Globalization and the Coming Universal Caliphate” (Europa, Globalisering en het komende wereldwijde kalifaat) beschrijft zij hoe eerst de EEG en daarna de EU steeds meer naar de OIC, dus naar de islamitische wereld wordt gedreven. Langzaam maar zeker groeien de EU en de OIC naar een vorm van samengaan, dat Eurabië genoemd wordt. Haar bewering dat de meeste verklaringen door EU leiders en ook door president Obama over de Islam en andere gerelateerde zaken komen (indirect) van de OIC. Dit gaat vaak via de talrijke (vaak linkse) NGO’s, hun netwerken en andere instrumenten. Die netwerken zijn druk bezig de wereldregering “in elkaar te zetten” en te propageren.

Zo is de instroom van meer dan een miljoen Moslims is Europa en nog meer in 2016, een belangrijk instrument voor de doeleinden van de Islam die nu belichaamd wordt door de OIC. De EU is druk bezig om ons via Brussel naar Mekka te leiden. Straks meer hierover.

Opvallend is dat Oost Europese lidstaten van de EU zwaarwegende bezwaren hebben tegen de plannen van “Brussel”. Zij verzetten zich fel tegen bijvoorbeeld de verdeelsleutels voor het aantal migranten dat elk EU land zou moeten opnemen. De Hongaarse bisschop László Kiss-Rigó waagde het Paus Franciscus tegen te spreken. De Paus wees op de morele plicht vluchtelingen op te nemen. “Dat zijn geen vluchtelingen, dat is een invasie” zei de bisschop. “Zij komen hier naartoe en roepen ‘Allahu Akbar’ en willen veroveren”. Ook de Hongaarse minister president V.Orbán en andere leiders van Oost Europese EU staten zijn zeer beducht voor deze overval, zoals zij het zien.
Na de eeuwenlange overheersing en verdrukking onder het Turks-Ottomaanse rijk en het duidelijke, openlijke streven van president Erdogan van Turkije om dat oude Turks-Ottomaanse kalifaat te herstellen, is deze beduchtheid meer dan begrijpelijk. Het is een waarschuwing. Het beste zou zijn als de EU openlijk de politieke ambities om een wereldmacht te worden, verlaat en weer een EEG, Europese Economische Gemeenschap, wordt. Nog beter voor ons land zou zijn om de EU vaarwel te zeggen. Niet alleen Grexit en Brexit (Griekenland en Engeland uit de EU) maar ook Nedxit, Nederland vrij van het “Beest in Brussel”. Nu groeit de EU naar Eurabië, een wankel geheel van een gedeeltelijk geïslamiseerd seculier-heidens Europa met een fel islamitische moslimwereld.

Deze situatie lijkt veel op het beeld dat koning Nebukadnessar van het oude Babylon in een droom had gezien en via de profeet Daniël door God werd verklaard. Zie Daniël 2. Dat beeld stelt alle wereldrijken voor vanaf Babylonië tot een rijk van de eindtijd. Dat laatste rijk is nogal wankel, want het staat op lemen voeten gemengd met ijzer. Maar ijzer mengt zich niet met klei. Dit beeld gaat niet alleen op voor de EU, maar ook voor Eurabië. Een gammel geheel. De grootte van de rijken die dat beeld van Nebukadnezar voorstelt komt in grootte aardig overeen met Eurabië. Dat beeld wordt uiteindelijk verpletterd. Dat ‘wereldrijk’ of ‘kalifaat’ wordt vernietigd, door een steen die losgeraakt is van een berg. Een waarschijnlijke uitleg van deze profetie is dat het fel anti-Israël Eurabië door Israël onder leiding van Israëls Messias wordt verpletterd.

5. Gematigde Islam

Voor de Islam is de hele wereld wakf, gebied van Allah. Door Allah beloofd aan zijn volgelingen, de Moslims. Voor de Moslim zijn er dus geen “bezette gebieden”. Alles is voor hen. Allereerst die gebieden die vroeger onder de Islam hoorden. Bijvoorbeeld onder het Turks-Ottomaanse kalifaat. En ook Spanje, Israël, de Balkanlanden. Vandaar dat vooral de landen van de EU in Oost Europa niets van Turkije en de vluchtelingeninvasie moeten hebben. Zich krachtig verzetten tegen het beleid van het “Beest in Brussel”. Voor de Islam is de wereld, is “hun wereld” opgedeeld in twee gebieden: Dar al-Islam = Huis van de Islam en Dar al-Harb = Huis van de Oorlog. Dar al-Harb betekent dus oorlog, totale oorlog. Ook tegen ons. Even hierover twee Hadiths en een vers uit de Koran:

“De apostel van Allah zei: ...Ik heb overwinning gegeven door terreur” (Bukhari 52:220)
“De boodschapper van Allah zei: Ik heb opdracht gegeven te strijden tegen mensen totdat zij getuigen dat er geen god is dan Allah, dat Mohammed is de boodschapper van Allah” (Muslim 1:33)
“En bestrijdt hen totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst alleen aan Allah behoort” (Soera 8:39).

Zo zijn er veel citaten uit de Koran en de hadiths die de Moslim opdragen om te strijden (jihad) voor het geloof en het wereldwijde kalifaat. Nu in dit verband even een tekst uit de Bijbel: “Van de HERE is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen” (Psalm 24:1). Nu weet u meteen waar de strijd om gaat. Om de aarde van Allah, de godheid van de Islam of de aarde van de HERE, de God die Joden en Christenen dienen. Om het kalifaat van Allah met de sharia en het Koninkrijk van de HERE God en Zijn wetten.

Nu is er een interessante ontwikkeling aan de gang. De Westerse politieke elite heeft een nieuwe stroming binnen de Islam “ontdekt”. Namelijk de “Gematigde Islam” of de “Europese Versie” van de Islam. Vooral in de top van de EU en bij sommige regeringen van lidstaten vindt deze “Gematigde Islam” veel enthousiaste aanhangers. En bij veel westerse progressieve, meestal linkse lieden, vindt men veel enthousiaste vrienden en propagandisten van deze “gematigde, vredelievende islamitische broeders”. Deze nieuwe religie is een zeer acceptabel geloof voor het verseculariseerde Westen. Er is namelijk geen gematigde Islam in de Koran, niet in de hadiths, niet in de 56 landen van de OIC maar wel in allerlei Westerse boeken over de Islam en bij politici en andere leiders. “Gematigde Moslims zijn lastig te vinden. Toch een paar voorbeelden: Moslim voetballers die goed geld verdienen bij voetbalclubs als Ajax, PSV of Barcelona. Of Moslim politici die ‘het gemaakt hebben’ en zich af en toe in de Moskee laten zien. Kortweg, totaal geseculariseerde Moslims.

Recep Erdogan, de hope-to-be kalief van Turkije verafschuwt de uitdrukking ‘gematigde Islam’. Hij vindt dat een “lelijke en beledigende” uitdrukking. Hij zegt: “Er is geen gematigde Islam. ISLAM is ISLAM”. Dat is de prediking niet alleen van haat-imams maar de gewone leer van de Islam.

De EU is een enthousiaste aanhanger van deze visie. Waarom? Zonder ‘gematigde Moslims’ krijgt het nationalisme weer voet in Europa. En “Brussel”is juist bezig alle nationalisme af te breken en van ons Europeanen te maken in plaats van Duitsers of Nederlanders. Zonder gematigde Islam gaan de grenzen weer dicht…weg met Schengen. Zoals Hongarije al doet. Dat wil de EU niet. Allemaal en alles voor de eigen grootheid en voor Eurabië. Moge de HERE God ons een regering geven die ons verlost van het verraderlijke, ongekozen, totalitaire “Beest in Brussel”.

6. Europa onder de Islam. Dhimmitude?

In het eerste artikel hebben we laten zien hoe niet alleen door de secularisatie en de val van de kerken, maar vooral ook door het weglaten van God en ook van het noemen van de Joods-christelijke basis van onze cultuur in het Verdrag van Lissabon. Zo heeft Europa God ‘de deur gewezen’. Dan gaat God ook. Een uiterst gevaarlijke situatie ontstaat. Noem het gerust een oordeel. Want er ontstaat een geestelijk vacuüm dat moet worden opgevuld. Daar is de ‘gematigde Islam’ geschikt voor. Zo sluipt de Islam Europa binnen. De islamisering van Europa (en de VS) is in volle gang. De vluchtelingentsunami is daar een behulpzaam vehikel voor. Dagelijks kunt u voorbeelden tegenkomen van deze islamisering van onze samenlevingen. Hoever zijn we nu? Zijn we al dhimmi’s?

Een dhimmi is een niet Moslim in een door de Islam gedomineerd land of samenleving. Als hij de Islam erkent als overheersende macht en een pittige belasting betaalt, krijgt hij als niet-Moslim een zekere bescherming. Hij is een dhimmi, iemand die een ‘contract’ heeft. De Oost Europese landen en Christen gemeenschappen in het Middenoosten hebben daar geen prettige ervaring mee. Dit is voorzichtig uitgedrukt. Een “aardig” voorbeeld van dhimmitude is de volgende opmerking van mevr. Federica Mogherini, de vertegenwoordiger Buitenlandse zaken en Veiligheid van de EU. Volgens haar hoort “de Islam bij Europa en heeft het een plek in de Europese geschiedenis, in onze cultuur, in ons voedsel en…wat het belangrijkste is... in het heden en de toekomst van Europa”. Ook president Obama heeft zich in die geest voor wat betreft de VS uitgesproken.

U zegt misschien: Wij betalen gelukkig nog geen dhimmi-belasting. Wat denkt u dan van de drie miljard euro die we aan Turkije betalen om die vluchtelingen die Erdogan in gijzeling houdt om ons daarmee te chanteren? Turkije heeft de EU in een houdgreep. Vandaar dat mevr. Merkel als een schoothondje naar Turkije vloog om te horen wat Erdogan te bevelen heeft. Wij worden gewoon door Turkije gegijzeld. Wat denkt u van de enorme subsidies die naar de uiterst corrupte Palestijnse Autoriteit en zelfs naar de Hamas gaan? Naar de felste vijanden van Israël? Druk van de OIC zit daarachter. Wat vermoedt u dat de HERE, de God van Israël daarvan denkt? En dan de miljoenen die wij betalen voor al die Moslims met hun gezinnen die ons land binnenvallen? Wie betaalt dat allemaal? Belastinggeld: U en ik. Het is verder dan u wel denkt.

7. Opstanden en rellen

We kunnen verder kort zijn. U hebt waarschijnlijk zelf al uw conclusies getrokken. Dit kan nooit goed gaan. Onze samenleving wordt ondergraven, de fundamenten zijn weggeslagen. Zelfs Putin heeft ons daar al voor gewaarschuwd. Dat geld moet opgebracht worden. Onze pensioenen zullen worden gekort. Onze spaartegoeden gepakt. Onze vrijheid beperkt. De Islam alom tegenwoordig in onze samenlevingen. Wee iemand die iets zegt of schrijft dat onze gematigde islamitische vrienden niet bevalt. De politie staat al snel voor de deur. Islamofobie, racisme, verdraagzaamheid enz. zijn termen die ons nachtmerries gaan bezorgen. Ik denk dat er, allereerst in landen als Duitsland en Frankrijk regelmatig rellen en opstanden zullen voorkomen. Geldermalsen is in ons land een voorbode van deze situatie. Een grote chaos is de nabije toekomst van Europa. Het wankelende beeld van Nebuhadnezar, de EU ofwel Eurabië gaat een niet zo leuke toekomst tegemoet. Want de gewone burgers ‘pikken’ het op den duur niet langer.

8. Valse vredestichter op een wit paard

Nu begeef ik mij op wel heel glad ijs. Ik suggereer een scenario. Die rellen in het vorige hoofdstuk zijn er al en die trend is niet moeilijk te voorspelen. Maar nu? Ik denk dat het volgende scenario niet onmogelijk is, maar zelfs een grote mate van waarschijnlijkheid heeft.

Het wordt een grote chaos in het Europese deel van Eurabië. Regeringen kunnen het niet langer aan. Er moet dus ingegrepen worden. Een sterke leider vanuit de Islam staat op. Eerst brengt hij een zekere rust en vrede in de islamitische wereld. Vooral tussen de Soennieten en Shiïeten. Tussen Saoedi Arabië en Iran. Dan komt hij Europa te hulp. Op een wit paard rijdt hij Brussel en/of Rome binnen. De Paus omhelst en kust hem. De ‘president van Europa’ omhelst hem. Hij, een geniaal leider, brengt vrede met een ‘Gematigde Islam’. Wee de burger die niet gehoorzaam is. We vinden die geniale leider in ‘de ruiter op het witte paard’ in Openbaring 6:1,2. Wit, de kleur van vrede. Maar een valse vrede. In een kalifaat. Het rijk van de antichrist is dan doorgebroken. De geplaagde mensheid zal weer de verkeerde keuze maken. Dan komt het rode paard. Hij zal de ‘vrede van de aarde wegnemen’ (Openbaring 6:3,4). En vervolgens het hele apocalyptische scenario uit Openbaring 6 t/m 18.

Het is maar een scenario. Met een grote mate van waarschijnlijkheid. De toekomst blijft in handen van de HERE de God van Israël. Hij zal Zijn volk beschermen en tot Zijn doel komen met Israël en daarna met de wereld. Moge HIJ spoedig komen.

Openbaring 19:11 en hoop

“En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en Hij die daarop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid” (Openb.19:11). Dan komt Jezus Messias en brengt eindelijk echte vrede. Het Duizendjarige Vrederijk onder Zijn leiding breekt baan. Hij zal als Koning heersen en al die Bijbelse profetieën over een wereld van recht en gerechtigheid worden eindelijk vervuld.

Maar nu, is er nu nog hoop? Bijvoorbeeld voor ons land!

Bij de HERE staat altijd de deur van hoop nog op een kier. Maar daar zijn voorwaarden aan verbonden. Voor onze regering: Een duidelijke kritische houding tegenover de EU. Misschien wel een Nexit! Maar allereerst een eerlijke, positieve houding tegenover Israël. Zodat we weer, als vanouds, een bemoediging voor Israël mogen zijn. Verder begin maken met het aanpassen van veel goddeloze wetgeving in ons land. Ik denk hierbij aan de bijna vrije abortus. Voor kerken en individuele Christenen: Het is voor ons Opwekking of oordeel. Het oordeel bij het ‘Huis van God’ is al aan de gang. Maar gebed opent een deur naar de opwekking. En een Bijbelse relatie met Israël, onze oudere broer.

40 Reactie(s)

 
 
Het bovenstaande lijkt op doemdenken. Helaas het zou wel eens de waarheid kunnen worden. Persoonlijk kan ik instemmen met de visie van br.J.B. Moet ons land/de bevolking meegaan met het doemdenken of moeten we naar het doen-denken? Kortom uit de EU. Gelukkig hebben wij een lied in ons hart: "Vertrouw op MIJ", (De Here Jezus) anders worden wij moe, angstig en dood ongelukkig.
Beste Willem.
Inderdaad doemdenken is een recept voor de ondergang. Zelfs koning Willem Alexander waarschuwde hier al voor.
Alleen jij voegde er iets aan toe: Vertrouwen op de Heer. "Wie op hem vertrouwt zal niet beschaamd uitkomen" zegt
de Bijbel. In Zijn 'rede over de eindtijd geeft de Heer Zelf ons een advies. Lees Lucas 2:36. "Waakt altijd en bidt
dat je in staat mag zijn om te ontkomen aan alles wat gaat gebeuren en gesteld worden voor het Aangezicht
van de Mensenzoon": Begin daar maar mee. dat doe ik ook.
Shalom jvb
 
 
Ik zie hier in grote lijnen dat wij in de eindtijd leven . Maar ik denk dat daar wel heel veel mensen mee eens zijn . Maar begrijpen wij wel echt waar het om gaat ik kan niet anders uit jullie schrijven op maken dat het later is dan wij denken. Wij leven in een tijd dat Jezus op de wolken komt en de waren gelovigen thuis haalt. De wereld is rijp om de antichrist te aan vaarder. Maar van de andere kant wil ik ook waarschuwen dat wij heel alert moeten zijn voor de vele misleidingen om onsheen daar waarschuwt de bijbel ook voor.Beste Evert.
Inderdaad wij hebben een uitzicht op de komst van de Here Jezus Messias. Ik schrijf daarover in het vervolgartikel dat morgen geplaatst wordt. Inderdaad voorzegt Hij ook dat er veel verleiders zullen komen. Valse profeten enz. Dus ken en
wees trouw aan de Bijbel. Want "Heel Uw Woord is de waarheid".
Shalom. jvb
 
 
Misschien is Nederland wel toe aan een aanslag... Ze (regering) zijn al in slaap gevallen, misschien worden ze een keer wakker. Alhoewel ik wel zeker weet dat er ook een elite is die hiervoor zorgt (ook in NL) Verzet tegen eigen regering zijn ze als de d**d voor daarom worden onze koppen allemaal ingedrukt. Er word gigantisch met vuur gespeeld en het lont is al aangestoken, hoelang nog tot het fout gaat? Ik denk erg snel. Gelukkig verwacht ik de Here in de wolken, waarnaar wij ook mogen uitzien. Maar wat ziet het er somber uit voor Nederland en de gehele EU! Zelfs de wereld, zelfs het heelal word beboet door de zonden. Nee, de tijd is kort. Maar bidden kan leiden tot afstel! Bid voor ISRAEL bid voor NEDERLAND! Want zelf ben ik een geboren autochtoon maar voel mij een vreemde in eigen land. Motto: Tijd voor Verzet in Nederland!
Dag Christiaan,

Inderdaad heeft een korpschef van de nationale politie dhr. Bouman gezegd dat hij verwacht, ja er zeker van is dat er binnenkort aan aanslag komt in ons land. Als door een wonder zijn we tot nu toe gespaard.
Erg hoor als je je in je eigen land een vreemdeling voelt. Ik ken nog wel een paar mensen in onze eigen omgeving
die dat vervelende gevoel hebben. Toch blijft er een verantwoordelij kheid voor eigen land. Die begint met gebed.
Dan zal de Heer je wel verder leiden.
shalom

jvb
 
 
Er zijn ook profetische scenario's in omloop waarin de Islam tijdens de komende Gog-Magog oorlog verslagen zal worden en dat dan pas de antichrist aan de macht komt vanuit Europa. Te lezen op http://raptureready.com/soap2/olsen10.html

Ook vind ik de opkomst van extreemrechts in Europa net zo gevaarlijk als de opkomst van de Islam, extreemrechts hitst namelijk diverse bevolkingsgroep en tegen elkaar op en speelt groepen ook uit elkaar. Met als gevolg rellen en onlusten.
 
 
Geachte heer Van Barneveld,

Het is goed dat u ons regelmatig op de hoogte brengt van de diepere betekenis achter de actuele gebeurtenissen in deze onrustige wereld. Als Rooms-Katholiek gelovige waardeer ik uw duiding zeer, want ik leer er veel van. Uw uitleg geeft meer inzicht in wat er zich werkelijk afspeelt in de wereld. Ik heb grote belangstelling voor de joodse wortels van ons christelijk geloof. Ik verdiep me veel in joodse en christelijke geschiedenis. Ik hoop dat u uw werk nog lang kan voortzetten.
Alvast de beste wensen voor 2016!

Mvrgr., Alexia
Beste mevr. vd Kleij,

Uw reactie heeft mij zeer bemoedigd.
Een RK vriend van mij, een zeer geleerd en vroom man, bewandelt hetzelfde pad als u.
De Joods-christelijke wortels van ons geloof.
Hij staat achter Israël, gelooft de profetieën en de Heilige Schrift en onderzoekt alles.
Eens merkte ik tegen hem op: "H., waarom verlaat je de RK kerk niet?"
Hij antwoordde: "Ik blijf trouw aan de moederkerk, maar ik ga niet mee met haar dwalingen"

Overigens, mijn boekje "Eindtijd, Israël en de Islam" maakt veel duidelijk van wat er nu gaande is.
De strijd tussen het komende Koninkrijk van de Here Jezus, het messiaanse vrederijk en het
koninkrijk van deze wereld, waarbij de Islam momenteel een hoofdrol speelt.
Ook het boek "Met Israël op weg naar de eindtijd" geeft zeer veel informatie over Gods weg met
Israël en de wereld.

Een gezegend, Gezond en Goed 2016 toegewenst

Shalom.
jvb

 
 
Flink van u om in dit jaar 2015 nog een waarschuwend woord te laten uitgaan Jan van Barneveld. In deze tijd moeten we meer dan ooit waakzaam zijn en blijven.
Israel wordt altijd weer geslachtofferd, de aangewezen zondebok, in de wereldgeschiede nis.
Ten diepste wil de mens de Enige en Waarachtige God niet in het 'eigen leven' toelaten, de zondeval bracht een eeuwige scheiding tussen Licht en duisternis. De Enige uitweg is door de komst van Jezus Christus, de Verlosser en Zaligmaker.
En zeker weten dat het oordeel Gods begint bij 'het huis van God'.
Wanneer het bij 'ons' begint, waar zal het dan eindigen?
Laten we ons oog opwaarts heffen, want onze verlossing is nabij, dus biddend en waakzaam blijven, kostte wat het ook kost.
Beste heer en broeder Obbe Nauta,

Dank voor uw mail.
Ik moet u toegeven dat ik op het moment erg moe ben.
Het is een wonder dat ik telkens weer de kracht vind/krijg om te schrijven, te waarschuwen en te studeren.
Dank voor uw bemoediging die ik graag op onze site zie.
Ten slotte wens ik u en de uwen de Zegen van de HEERE uit Sion, vooral voor 2016.

Shalom

jvb
 
 
We weten dat de laatste oorlog in Israel zal worden uitgevochten en niet in Europa uw denkrichting is de westers! Israel is omgeven door vijanden alle islamitische landen! Iran wil de vernietiging van Israel niet Europa! De paus speelt de rol van de hoer uit de Apocalypsis de antichrist is duidelijk de islam die Vader en de Zoon verloochenen en het valse lam zijn de vele Mariaverschijni ngen die zich alle eigenschappen van God toeeigend en in dienst van de paus staat. Ze noemt zich de koningin van de vrede die alle religies juist als de paus omarmd! Ook dit staat vermeld in Apocalypsis! Je heb een punt dat de chaos in de wereld zal toenemen en het heel onrustig zal worden in een wereld die wij niet zien.De vier rijken uit het boek Daniel zal men alle terugvinden in het beest .Maar niet de gehele wereld zal islamitisch worden. Er komt volgens de Apocalypsis wel een uur waarin God zich zal terugtrekken uit de wereldgeschiede nis en dat is helemaal geen goed nieuws !

Beste mevr. Willy Heirweg,

Bedankt voor het doorgeven van uw visie op eindtijdzaken.
Ook voor uw kritiek op wat u denkt over mijn visie op 'de laatste oorlog'.
We mogen nooit vergeten (en als ik 'we' zeg sluit ik mijzelf daar helemaal bij in)
dat onze visies en scenario's menselijk betrekkelijk zijn.
Vandaar dat het goed is om rustig de feiten naast de Bijbelse gegevens te leggen en
met elkaar te vergelijken en overleggen.
Maar de belangrijkste heilsfeiten blijven voorop staan.
De Heilige Schriften als Gods onfeilbare Woord en het centrale van Messias Jeshua en Gods Torah
in dat woord.

Shalom

jan van b.
 
 
hoi jan
al die chaos die vluchtelingenst room ...
het lijkt of onze zekerheid en zorgeloosheid hierdoor in Europa aan diggelen word geslagen
is er nog hoop is er nog toekomst welk leven gaan de gezinnen hun kinderen tegemoet
mensen hebben angst en de media voed die angst alleen maar ...
maar laten we de les van God aan salomo ter harte nemen
God deed salomo bij Zijn tweede Verschijning een prachtige belofte
als salomo geen afgoden zou dienen
de eerste 20 jaar ging alles goed salomo was God trouw maar dan wouden zijn buitenlandse vrouwen hun cultuur in het land Israel vestigen met alle gevolgen van dien
in 1 koningen 8 lezen we het gebed van koning salomo
wauw dat bemoedigde mij
in exodus had God gewaarschuwd om ons niet in te laten met andere volkeren die een andere idiologie aan hangen dan de toen thora maar nu de bijbel
misschien is het goed om ons hart te richten op de bijbel en niet op de volkeren met hun afgoderij
weet dat God de controle heeft als je 1 koningen leest staat er vanaf salomo zich met afgoderij bezig hield zette God vijanden op tegen salomo
ook nu zet God van alles in gang wat velen benauwd maar weet dat Gods Heilsplan mooie beloften heeft voor het joodse volk en ons die in het boek des Levens staan
die dingen moeten geschieden
weest niet bevreesd en laat je bemoedigen door Jezus De Zoon van God neem geen deel aan de cultuur van de heidenen wat God Toornig maakt
Beste Ludwig,

Ook jij dank voor je mail.
Inderdaad is er nauwelijks nog eerlijke en onafhankelijke pers..
Moeilijk hoor en dat schept inderdaad onrust.
Maar je hebt gelijk: Gods heilsplan gaat door.
Let maar eens op Israël, Gods volk.
De terugkeer zal ook in 2016 in een snel tempo doorgaan.
De stam Efraïm komt terug.
En vergeet niet, gebed is het machtigste wapen in de strijd om het Koninkrijk en om
Israël die nu gaande is.
Shalom

jvb
 
 
De veelheid aan breekbare gebeurtenissen in Europa zijn duizelingwekken d, zeer beangstigend en duidelijk waarneembaar voor iedereen. Er wordt veel haat gekweekt tegen minderheden en ook het Joodse volk is weer het mikpunt van geweld. Tijdens de geschiedenis lessen over de holocaust werd me duidelijk dat dit nimmer meer gebeuren mag, vreselijke illustraties van 6 miljoen vermoorde medemensen, in een woord afschuwelijk. Ik weet dat de Almachtige zijn eigen scenario heeft. Voor de bron van 'het leven', voor wie 1 dag 1000 jaar en 1000 jaar 1 dag is, is niets onmogelijk en alles is in zijn hand. De Eeuwige heeft mensen nodig die vrede en liefde uitdragen en geen moordbrigade die mensen het leven neemt. God is licht en liefde en geen duisternis en haat! Wat u de mensen te vertellen hebt lees ik vaak en ik geef een kleine aanvulling.

Voor dat de Jom kippoer oorlog begon heeft Koning Hoessein premier Golda Meir ingelicht over een komende aanval van Syrië en Egypte.

Wat de goddeloze wetgeving betreft; een paar jaar geleden schrok ik enorm van het bericht dat het plegen van abortus in Israel 3X hoger ligt dan in ons land (het vernietigen van ongeboren leven)!

Moge de Eeuwige ons leven in zijn hand houden!

Beste heer H.vogel,

Mijn dank voor uw maill
Heel interessant te lezen hoe u door lessen geschiedenis geconfronteerd werd
met de grote ellende en het grote kwaad van de Holocaust.
Inderdaad is bij god niets onmogelijk.
Interessant is ook dat u vertelde dat Mevr. Golda Meïr door koning Hoessein is gewaarschuwd.
Ik denk dat zij afgetreden is omdat zij die waarschuwing in de wind heeft geslagen.
Als ik bid voor Israël vraag ik soms dat de HERE in Israël een golf van verontwaardigin g bij volk en regering
opwekt over het kwaad van abortus. Zeker er zijn uitzonderingen, maar het is een gruwelijk kwaad geworden.
Bid u maaar mee hiervoor.
shalom

jvb
 
 
Kan me goed in dit verhaal vinden.Caspar,

Zo goed weer van je te horen, beste Caspar V.
Ben blij dat je je kunt vinden indit verhaal.
nogmaals dank voor onze goede samenwerking in een ver verleden.
Dank voor je andere mails
Shalom

jvb
 
 
Dit schept toch wel een heel duidelijk perspectief.
Het ontstaan van Eurabië is in volle gang.
Om de derde invasie van moslims te overwinnen moet de tsoenamië van moslims stoppen wij helpen onszelf naar de Filistijnen ;-)
Laten we geen oordeel van onze Heere de God van Israël over ons oproepen.Beste Aart van Duyn,

Hartelijk dank voor je mail.
Inderdaad zijn we, is onze overheid onder sturing van het "Beest in Brussel" bezig ons land
"naar de Filistijnen" te sturen. Bid dat we een regering krijgen die achter Israël staat.
Shalom

jvb
 
 
Hai Jan,

Weer een accuraat en scherp stuk! Zit geen woord Spaans bij.

Het is zo spannend allemaal. Je ziet wat voorzegd is voor je ogen gebeuren. En ik deel je mening dat het witte paard in aantocht is; zeg maar dat de hoeder hem nu uit de wei aan het halen is, dus duurt nog wel even voor de boze te paard zal gaan.

Ik geloof in de Opname, aan het begin van het einde:).

Goed Nieuwjaar toegewenst! En dat je van Vader nog maar flink wat artikelen mag maken en publiceren!

Toedeloe,
Marinka
Beste zuster "Dierenleed", beste Mariska

Inderdaad is het angstig spannend.
De Heer waarschuwt aan het eind van zijn rede, in Lucas 21 dat we waakzaam moeten zijn en bidden
dat we kunnen ontkomen aan alles wat gaat gebeuren en gesteld worden voor Zijn aangezicht.
Want HIJ komt!
shalom

jvb

 
 
Geachte hr van Barneveld,
Wat ik mijn keer op keer af vraag, hoe is het mogelijk dat onze overheid en koningshuis bewust mee werken aan het tot stand komen van Eurabie?
Waarom bieden de SGP en ChristenUnie niet meer weerstand, wat doet een mw Merkel er toe om miljoenen "vluchtelingen" uit te nodigen naar Duitsland te komen.
Naar mijn idee weten ze allemaal heel goed welk plan ze dienen.
Zou er niet in Nederland opgeroepen kunnen worden tot een dag van verootmoediging in alle Nederlandse kerken en gemeenten, zoals Daniel zich verootmoedigde voor de zonden van zijn volk in Babel.
Daarbij biddend: Wij hebben gezondigd, Wij hebben gedaan wat kwaad is in Uw ogen?
Kerken, gemeenten, vrije groepen zouden de handen ineen moet slaan en de God van de bijbel, de God van Israel om genade moeten smeken voor Nederland en de gehele wereld.
We moeten ergens beginnen, voor het te laat is.
Harm
 
 
Beste heer Barneveld ,hoe duidelijk hebt u het weer verwoord dank u wel heb de boeken van u gelezen en het word heel duidelijk allemaal voor mij zelf ook dat de islam een grote rol gaat spelen in deze eindtijd. Dit kun je eigenlijk maar tegen weinig mensen zeggen het is zelfs zo dat mede (christenen) het niet geloven dat de islam het anti-christelijke rijk is heb het er een keer met een dominee over gehad en die kon helemaal niet meekomen met het idee hij zei ieder die Jezus verwerpt is anti christelijk kortom er zijn weinigen om dit te delen je word al snel islamofoob genoemd. Een vraag aan u zijn er beloftes voor het islamitische volk in de bijbel terug te vinden omdat dit volk afstamt van ismael ?? Ook hiermee word ik vaak geconfronteerd heb daar niet zo veel inzicht in . U wel??
Hoop dat u een keer tijd heeft om uitleg te geven
Shalom
Beste Bernadette BB,

Mijn dank voor je reactie met vraag.
Toch, ondanks alle gebrek aan interesse en begrip, blijf de mensen voorlichten.
Nu je vraag.
Het is in deze tijd heel belangrijk het Woord van God en ook de profetieën te kennen.
Inderdaad zijn er grote beloften voor volken.
Bijvoorbeeld in Jesaja 19, een profetie over Egypte.
In het laatste vers spreekt de HERE over "Mijn volk Egypte dat samen met Assyrië (een deel van Irak en
van Syrië) en Israël een mooie rol in de eindtijd gaat spelen.

Over de val van Iran en het herstel in de eindtijd lees je in Jeremia 49.
Lees zelf maar en je zult nog veel meer ontdekken.

Shalom

jvb
 
 
Dank weer voor uw heldere christelijke inzichten. Ik zeg daar Ja en Amen op!


Beste Anne,

Hartelijk dank voor je bemoediging.
Ik hoop dat iedere bezoeker van onze site, begrijpt hoe angstig-spannend de situatiee is.

shalom

jvb
 
 
666+666+666+6+6 +6=2016. toeval? Op:13:28. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft laat het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666.

Satan in de Bijbel= In naam van allahBeste Peter,

Dank voor je rekensommetje. Leuk gevonden..
Ik was leraar natuurkunde en wiskunde.
Dus even nagerekend: Je som klopt: Een tien voor deze beurt..
Zou de profetische duiding ook kloppen?
Ik ben benieuwd.
Blijf waakzaam.
De Heer zij met je.

jvb .
 
 
WAAR blijft de opname??
1 thess.4:18

Vertroost elkaar met deze woorden
Verder leer ik veel van je!!!

hart gr. en Gods zegen, Inez Burgers
 
 
shalom Jan en allen die dit lezen.
EEn zeer goed Bijbelse oproep,eigenlij k zouden alle zich noemende gelovigen dit moeten lezen en nog meer geef het dpoor aan uw v oorgangers het is zeer profetisch en is bezig zich te vervullen Jan ik sta hier voor 100 procent achter en zal het zekrer door geven.
dit moeten alle gelovigen in nederland weten.
veel sterkte en overdenk dit alles en doe er wat mee voor GODS aangezicht.
allen shalom voor het nieuwe jaar. am Israel chai.
Lou .
 
 
Beste Jan,
Allereerst de beste wensen voor 2016 en bedankt voor je berichtgeving in het afgelopen jaar.

Opstanden zullen er zeker komen. Als je in het nieuws leest dat er in Keulen in een nacht tijd 60 vrouwen zijn aangerand dan kan de vlam maar zo in de pan slaan.

De laatste tijd speelt bij mij de gedachte dat de islamitische tsunami een oordeel is. Wat de ongelovige EU Israël wilt aandoen krijgen wij nu zelf over ons heen. Ook kan het bijna niet anders dan dat één van de aartsvijanden van Israël, de Syriers, de laatste Joden in Europa gaan wegjagen. Deze verjaagde Joden zullen dan w.s. naar Israël gaan, zo werken de Syriers dan mee de de vervulling van de profetieën. Wellicht kunnen ze dan in Judea en/of Samaria gaan wonen.

ShalomBeste Jan van Dijk,

Hartelijk dank voor je reactie en de aanvulling op mijn lange artikel "Met de EU naar Mekka".
Ja die rellen in Keulen zullen toenemen. Duitsers en Nederlanders, Zweden en Denen en ook Fransen
pikken het niet meer. Erg is dat. Onze 'leiders' zullen koste wat kost bij de burgers de EU willen redden.
Als Polen durft gaan ze de EU uit. Maar ze zijn bang onder Rusland te vallen.
Natuurlijk is het een oordeel. Ik stel dat ook in mijn artikel.
Natuurlijk houdt het verband met wat wij Israël hebben aangedaan en met de voorbeeldfuncti e van Israël
voor de volken. Paulus zegt niet voor niets "Eerst de Jood".
Judea en Samaria zijn allereerst voor het Joodse volk. waarschijnlijk wordt het voor de stam die nog moet
komen, voor Efraïm. Zo gaat het profetische Woord in vervulling!

Shalom

jvb
 
 
Beste Jan,

Bedankt voor de deskundige analyse (ze zijn nog spannender dan een thriller) en tevens een gezegend Nieuwjaar 2016 toegewenst voor een ieder op dit platform. Veel is al gezegd dus van mijn kant overbodig om te herhalen. Slechts één gedachte m.b.t. de Opname die ik wil delen. Jezus waarschuwt ons op de vijgeboom te letten m.n. wanneer deze uitloopt oftewel in knop komt. Naar mijn mening is er een gerede kans dat de Opname zal plaatsvinden wanneer dit in geestelijke zin is dus bijv. aanvang van het herstel van de Tempel in Israel ( of een andere opmerkelijke gebeurtenis m.b.t. Israël) alsmede in letterlijke zin dus uitlopen van de vijgebomen in Israel, d.i. plm. februari, maart (als ik me niet vergis). Dus wanneer deze twee gebeurtenissen samenvallen. Dit omdat God de Schepper is van de natuur en omdat de natuur een belangrijke rol speelt in de bijbel. De meeste profetiën worden ook letterlijk vervuld. Dit wilde ik even kwijt.

Vriendelijke groet,
Roy
Beste Roy,

Dank voor je interessante mail.
Mijn reactie is: Beste mogelijk.
In al die discussies over de Opname en het tijdstip ervan wijs ik er vaak op dat
het gedeeltelijk nog een Bijbels geheimenis is.
Waarschijnlijk zal dat geheim, het tijdstip waarop de HEER zijn Gemeente weghaalt, nog verborgen is
pas vlak voordat het gebeurt, openbaar worden.
Wij moeten er wel klaar voor zijn.

Shalom

jvb.
 
 
Op http://www.z24.nl/bijzaken/comeback-varoufakis-start-eigen-linkse-europese-partij-608129 lees ik het volgende over Yanis Varoufakis:

"De voormalige Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis gaat een eigen linkse Europese partij beginnen, waarmee hij de democratie in Europa wil vergroten. Duitse media melden dat de partij op 9 februari in Berlijn zal worden gelanceerd.

De partij moet Democracy in Europe Movement 2025 gaan heten. Hij mikt op de kiezer die niets wil weten van de huidige pro-Europese politici, die volgens Varoufakis ondemocratisch zijn, en de nationalistisch e partijen die de afgelopen jaren een opmars maken in Europa.

Varoufakis zegt dat hij wil voorkomen dat kiezers op partijen stemmen die een nationalistisch e koers varen. Hij zegt dat de huidige Europese bestuurders de kiezers in de armen van deze partijen drijft."

Ik zie dat Yanis Varouvakis best wel eens de antichrist kan wezen die vanuit Europa aan de macht zal komen, houd deze man dus goed in de gaten!

Nu zien we dat de spanningen in het Midden-Oosten nog verder aan het oplopen zijn door oplopende spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran. Hier ook weer de spanningen tussen Sjiieten en Soennieten.
 
 
Sorry mijnheer van Barneveld maar in Belgie staat Willy als jongensnaam vermeld en dat is geen kritiek hoor! Ik weet wel dat deze voornaam ook in Nederland voor meisjes geldt. Je moet eens wat meer naar het zuiden afzakken altijd welkom en uw boeken zijn zeer goed bedankt! Willy
 
 
http://www.omroepwnl.nl/video/detail/gnl__70116

Deel 4 en dan de laatste 6 min ongeveer. Persoonlijk vindt ik Donald Trump een gevaarlijke man oftewel misschien een/de antichrist? Hij beweert door God gezonden te zijn en hij zegt zelf altijd een kind van 6 jaar te zijn. Misschien kan een ieder zelf ook de video kijken en zelf zijn mening vormen. Drs. van Barneveld wat is uw mening over deze man?

Ik lees al een tijd al uw artikelen op deze site en dank de Heer dat u zo'n duidelijke en heldere uitleg geeft. Ook zondags bij family7, ik zie elke week weer uit naar een volgende afl. Dank!Beste Regina,

Dank voor je mail met vraag.

Op dit moment heb ik te weinig gegevens om een eerlijk oordeel te geven van deze kandidaat voor het
presidentschap van de VS. Hij is echter wel stevig pro-Israël.
Wel ben ik geneigd om het eens te zijn met een 'deskundige' die zei dat Donald Trump niet eens uit is om
president of zelfs maar genomineerd te worden als kandidaat voor de Republiekijnen.
Alleen naamsbekendheid schijnt voor hem te tellen.
Shalom

jvb
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Ik ben erg nieuwsgierig wat uw mening is over het eten van
halal vlees. Mag een christen dat ??

vr.gr,
Peter Martijn
Beste Peter,

Je vraag over het eten van offervlees (halal) is meer gesteld.
Ik weet niet of halal voedsel aan de godheid van de Islam is geofferd of aan hem wordt opgedragen
of dat zijn naam over dat voedsel wordt uitgeroepen. Maar Paulus zegt: "alles wat in de vleeshal te koop is
mag je eten, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar "
Hij maakt een uitzondering. Als iemand je zegt "dit is gewijd vlees" en hij heeft bezwaren tegen eten van offervlees
ter wille van zijn geweten, niet van het jouw, die het dan niet om die ander niet te kwetsen. Lees 1 Cor, 8:1-12 en
1 Cor. 10:23-32.
Maar, nogmaals, ik weet niet of er en wat voor spreuken zijn uitgesproken over halal voedsel.

Kosher is OKE, dat zal je wel weten.

Shalom

jvb
 
 
Op http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/01/08/in-mei-breekt-hier-de-revolutie-uit-1573894 lees ik dat er een grote revolutie in Europa zal uitbreken.

"In mei breekt hier de revolutie uit

Een volksopstand kent vaste ingrediënten. Die van de Arabische Lente zijn ook in Europa aanwezig, waarschuwt Arnold Karskens.
Herinnert u zich de Arabische Lente? Een volksopstand tegen regeringen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika die in 2010 begon en werd veroorzaakt door werkloosheid, oneerlijke machtsverdeling en een bevolkingsexplo sie? Welnu, gelijksoortige ingrediënten vormen ook een serieus geweldsprobleem binnen de Europese Unie anno 2016. Ik voorspel daarom voor mei van dit jaar het begin van een Europese Lente. Een succesvolle revolutie voldoet aan vijf factoren.

1. Een hechte club neemt de leiding
2. Economische onvrede
3. Gebrek aan leiderschap
4. Een incident
5. Gunstige weersomstandigh eden"

Mogelijk dat deze revolutie in Europa door de antichrist geleid zal worden en dat hij dan tijdens de revolutie aan de macht komt.
 
 
Volgens Daniël 9:27 zal de laatste jaarweek, waarvan Daniël mag profeteren, beginnen met een verbondsluiting tussen de antichrist en Israël. Hoe ziet u dit?Beste Edwin,

We zijn net terug van een paar dagen vakantie.
Was hard nodig.
Maar nu 87 mails....
Ik las net jouw opmerking over Daniël 9:27:
"en hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en
spijsoffer doen ophouden..."
Vertaling en uitleg van deze profetie zijn even moeilijk.
In Engelse vertalingen staat in plaats van 'zwaar maken' het woordje 'confirm' bevestigen dus.
Welk verbond? Ik denk aan vervolging van Torah getrouwe Joden, waarover je ook in Daniël 11:30-35 leest.
Het noemen van het stopzetten van offers duidt ook op het verbond van God met Israël.
Maar ook jouw uitleg acht ik niet onmogelijk.

shalom

jvb
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Allereerst dank voor het delen van uw inzicht in kennis.
Ook ik maak me zorgen over de in stroomversnelli ng geraakte islamisering van Europa/Nederland.
De fabriek waar ik werk wordt binnenkort HALAL gecertificeerd en de meeste van onze fabrieken in Europa zijn dit reeds.
Ik ben van mening dat we HALAL eten niet tot ons moeten nemen aangezien het aan een afgod geofferd is.
Wat is uw mening hierover?

Ik wil u veel kracht en wijsheid toewensen bij het werk dat u dat doet!

Shalom,

FrankBeste Frank,

We zijn net terug van een paar dagen vakantie. die we hard nodig hadden.
Vandaar dat ik nu pas reageer op jouw en andere reacties.
Waarvoor uiteraard mijn dank.

Nu de mails.
Het aanbieden van halal voedsel is een verdere stap naar de islamisering van onze samenleving.
Dat is geen sluipend proces meer, maar het haast zich met steeds grotere stappen naar een einde.
Het hoort bij het proces dat de EU insluit bij Eurabië.
Ik denk dat veel Nederlanders, Duitsers, Fransen etc. het niet langer pikken.
opstanden en rellen van komen.

Ja, Frank, wijsheid heb ik hard nodig.

Shalom

jvb
 
 
dag jan
wat leuk te horen dat de stam efraim terugkeert
2dagen geleden keek ik naar het programma "via anemie"
en dat ging over een joods gezin uit belgie dat de alia maakte naar Israel
de joodse kinderen hadden wat moeite omdat al hun vrienden in belgie waren maar eenmaal in Israel zij dat joods gezin :
we hadden de alia al 5 jaar eerder moeten maken
in Israel zijn volgens de statistieken de kinderen daar het gelukkigst in de hele wereld
in de zomer van 2015 hebben 18 joodse gezinnen uit antwerpen de alia naar Israel gemaakt :-)
Dag Ludwig,

Goed om ook wat goeds door te sturen.
Bemoedigend!

Profetieën worden vervuld en goede zaken worden werkelijkheid door gebed.
Dat geldt took voor de terugkeer of het zichtbaar worden van de stam Efraïm.
Als dat gebeurt en bijvoorbeeld Efraïm en Manasse (die stam is al onderweg naar Israël)
het aan hen toekomende gebied in bezit genomen hebben. Dat gebied ligt voor Efraïm ten noorden
van de stam Benjamin. Jeruzalem ligt in Bemjamin. Ten Noorden van Efraïm komt Manasse te liggen.
beide stammen in het gebied dat men aan de zgn. Palestijnen wil toewijzen. Om er een hamas
terreurstaatje van de maken.
Maar we zingen en geloven: "God, de HERE, regeert" en wij bidden. zo gaat het en zo werkt het.

shalom

jvb
 
 
Op http://appie.abspoel.nl/?p=12017 lees ik dat er buitenbijbelse Joodse profetieën zijn over de komst van de Messias, hij waarschuwt er voor dat deze profetieën niet naar de komst van de Heere Jezus wijzen, maar naar de komst van de valse messias, ook wel de antichrist. Dus valse profetieën die je gelijk kunt stellen aan waarzeggerij, laat je er dus niet mee in!
 
 
Mij zou het niets verbazen als die massaverkrachti ngen in Keulen en elders ook in dit patroon van angst zaaien passen. Immers in de meeste van de plaatsen waar deze aanrandingen plaatsvonden, was een opvallend groot gedeelte van de daders donkerhuidig. "Voordeel" van deze manier van angst zaaien is dat je als moslim vrij gemakkelijk ook westerlingen kunt verleiden om mee te doen: (a) de hormonen werken bij iedereen, en (b) hoe meer westerlingen ze kunnen laten meedoen, des te kleiner is de kans dat men gelooft dat het in feite een islamitische aanval is.

Is dit vergezocht of niet?
Geachte heer Hahn,

Het zaaien van angst lukt ze heel aardig, om niet te zeggen heel goed.
Uw biologische opmerking (a) is uiteraard juist.
Of autochtone kerels zich in een dergelijke gevaarlijke situatie zullen storten weet ik niet.
Ik vermoed van niet.
Shalom
 
 
Beste Jan,

Ik heb hier enkele artikelen gelezen ook over halal. Mijn mening is dat als we het eten zegenen ons het niks kan maken. Ik eet kosjer en volgeling van Yeshua. Allah is een demon geen 'God' en afgoderij!!

Wat denkt of geeft God U als ik dit even mail?

Ben blij deze pagina gevonden te hebben!! Want we zitten in een cruciale tijd!!!

ShalomBeste Pascale,

Een hartelijk shalom en onze dank voor je goede tip.
De Joodse zegenbede voor het eten is:
"GEPREZEN ZIJT GIJ, HEER VAN HEMEL EN AARDE, DIE HET VOEDSEL
UIT DE AARDE DOET UITSPRUITEN"

Ja, deze pagina bevat een schat van artikelen over Israël en de Bijbelse profetie.
Daar kun je wat van leren.

De HEER zij met je.

Shalom

jvb
 
 
Beste meneer van Barneveld,

Het was weer een heel epistel en ik neem het ter kennisgeving aan. Zoals Maria woorden 'in haar hart' bewaarde, zie ik dit als antwoord op de opdracht van Jezus om de vijgenboom in de gaten te houden. Met de vijgenboom wordt mijn inziens de gebeurtenissen in de wereld bedoeld....maar heel speciaal ook Israel.

Meer dan in de gaten houden hoeft niet en wat Israel komt nog bij dat we het land moeten zegenen en moeten bidden voor vrede. Het is dus eigenlijk heel overzichtelijk.

Toch snap ik 1 ding niet!

U hebt het over vluchtelingen en ik krijg uit uw woorden toch stellig de indruk dat dit een opgezet plan is...wat me niet verbaasd overigens.
Maar waarom zijn er geen vluchtelingen uit het door Israel 'bezette' gebied? Waarom zijn er geen Palestijnen uit Gaza of uit het Palestijnse gedeelte van Jerusalem?

Ze moeten het daar verschrikkelijk slecht hebben door de Joodse onderdrukker. Nu weet ik wel dat Israel soms ook niet braaf is....maar als die Palestijnen het dan zo slecht hebben, waarom zijn ze niet hier naartoe gekomen? Ze kunnen heel makkelijk via Egypte naar Europa vliegen.

Ze doen het niet.

Wat is uw visie hierover?

Beste Fred,

Mijn dank voor je reactie.

Ja, ik denk soms dat ik beter wat kortere en dan meer berichten kan sturen
Maar nu zijn we net terug van een week vakantie met alle kinderen en kleinkinderen.

Inderdaad als je het profetische woord uit de Bijbel een beetje kent dan krijg je tegelijk
kijk op wat er gaande is. Maar is soms wel verwarrend. Vooral om dat én politici én de media
het begrip waarheid niet weten toe te passen.

Interessant is je opmerking dat er geen 'arme, onderdrukte en zwaar lijdende Palestijnen vluchten.
Een vluchtweg via Egypte of Jordanië is niet onmogelijk.

Overigens heeft Franklin ter Horst een sterk artikel geschreven waarin hij 'bewijst' dat de migrantencrisis
een vooropgezet plan is van duistere, politieke intriganten.
Zoek het even zelf op. Zijn site heet: HIJ KOMT.

shalom

jvb
 
 
Jan,

Er verschijnen de laatste tijd zo veel boeken en video's over een islamitische antichrist, maar in deze uitvoerige studie, ook aan de hand van vroegchristelij ke apoocalyptische pseudepigrafa (waar veel van de islamitische eschatologie in de hadiths uit voortkomt), maakt ex-newager Christ White korte metten met deze visie, waarin in de tweede helft o.a. het boek van Joel Richardson wordt besproken,, en het galdde ijs waarop hij zich begeeft:

https://www.youtube.com/watch?v=1fliOwze_o8

Hij schreef er ook een heel boek over.
Beste Ed,

Heel hartelijk dank voor de interessante informatie.
Ik heb er even naar gekeken (vandaar het woordje 'interessant').
Als ik het wat minderdruk heb kijk ik er uitvoeriger naar of bestel het boek.
Dan komt er hopelijk ook wat tijd om voor onze site te schrijven.
Want het gaat allemaal wel erg snel.
En, je hebt gelijk, we worden overspoeld met info.
Het moet eerst wat bezinken voordat we er de Bijbelse betekenis iets
onder woorden kunnen brengen.
Shalom

jvb
 
 
We beginnen u te missen.
Beste Hendrik Vogel,


Je hebt gelijk.
Veel te lang heb ik verzuimd jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond Israël.
Het enige excuus dat ik heb is dat ik erg druk ben geweest met het bijwerken van EINDTIJD, ISRAEL EN DE ISLAM.
Deze gehaal bijgewerkte zevende druk komt eind deze maand uit.
Verder was ik nog drukker met het voorbereiden van de 15e serie EINDTIJD EN PROFETIE van Family7.
Deze serie van twaalf uitzendingen komt begin april op de buis.
Dan ben ik nog gezegend met een vrij grote familie (vijf volwassen kinderen en zeven die eens per jaar jarig zijn.
Maar, ik doe mijn best.

Veel dank voor je vermanende bemoediging.

Shalom

 
 
Geachte heer van Barneveld,
U schrijft heel veel over Rusland, Europa, Amerika. God heeft in het verleden al grotere rijken laten opkomen en verdwijnen. Wat ik zou willen weten is hoe aankijkt u vanuit de Bijbel tegen de Koerden. In 2 Koningen 17 staat hoe het 10 stammenrijk in ballingschap wordt weggevoerd naar Assur en zich daar vestigen. Dat is ongeveer dezelfde landstreek als Koerdistan. Ook zijn er veel overeenkomsten tussen Joden en Koerden als het gaat om een echt volk zonder eigen land, geen internationale erkenning, relatief veilige vluchtplaats voor moslims en christenen, eeuwen bedreigd met onderdrukking en oorlog en een sterk leger. Zou het kunnen zijn dat veel Koerden afstammen van de Israelieten?
MVG
B. Brouwer
Beste heer Bram Brouwer,

Veel dank voor uw interessante vraag.
Ik heb ook(?) wel eens gedacht dat de Koerden iets met de "tien verloren stammen" te maken zouden kunnen hebben.
Bijvoorbeeld met Efraïm, het 'hoofd' van het oude Bijbelse tienstammenrijk dat naar Assyrië in ballingschap is gegaan.
Maar daarmee is het hele verhaal nog lang niet verteld. In de tijd van koning Salomo zijn veel Israëlieten uit het
Beloofde Land weggetrokken. Ze hebben zich in andere landen gevestigd. Vaak tijdens een handelsmissie.
Ook zijn er velen van het gevlucht naar het Tweestammenrijk . Vooral inde tijd van koning Hizkia, Hoe dan ook, Efraïm en de
stammen die daarbij horen zal wel weer zichtbaar worden als de HERE Zijn reeks wonderen in en aan Israël gaat voortzetten.
Maar over de Koerden heb ik in dit verband weinig gelezen.
ik zal opletten.

shalom

jvb
 
 
Beste broeder, het is alweer 2 1/2 maand geleden dat u een artikel schreef. Is alles OK met u?

Ik hoop van wel.

Broederlijke groet,

nantioBeste Nantio,

Hartelijk dank voor je vriendelijke en bemoedigende belangstelling.
Ik ben te druk geweest.
1. Een nieuwe serie uitzendingen voor Family7 heeft zeer veel tijd en energie gekost.
2. Het bijwerken en corrigeren van de 7e druk van "Eindtijd, Israël en de Islam" was net zo druk.
3. Een weekje vakantie was niet genoeg.
Nu druk bezig voor het Zoeklicht.
Maar een dezer dagen, misschien zelfs volgende week, ga ik weer aan onze site werken.

Shalom
 
 
Goedemiddag meneer Van Barneveld,
Ik heb even uw hulp nodig: U heeft het er ooit eens overgehad in Eindtijd en Profetie dat de Meden hun eigen staat zouden uit roepen. Wat schetst mijn verbazing: vandaag 17 maart las ik op teletekst van de Belgische zender één. De Syrische Koerden hebben hun onafhankelijkhe id uitgeroepen.Ik moest direct aan uw woorden denken. Weer een profetie die werkelijkheid wordt? Nu is mijn vraag waar vindt ik die in de Bijbel?
Hartelijke groet, Herman van Aalderen
Beste Herman,

Dank voor je wel heel interessante vraag.
Alleen het probleem is dat ik me echt niet kan herinneren dat in gezegd zou hebben
dat de Meden weer in de picture zullen komen en een stuk onafhankelijkhe id zullen krijgen. .
Ik heb gezocht en kan het ook niet in de profetieën vinden.

Misschien heb ik de Koerden bedoeld. En gesuggereerd dat onder hen een deel van de stam Efraïm is te vinden.
Inderdaad hebben die Koerden recht op een staat.
Men spreekt nu over Irak op te delen in een aantal kleine staatjes: Voor de Koerden, voor de IS, voor de Shiïeten en nog een groep.
Maar het is alles wel heel ingewikkeld.
Shalom

jvb

 
 
best jan
hopelijk is alles goed met jou ?
we missen je artikelen :-)

greetz ludwig
 
 
Nederland een volk zonder gezicht?Krijgen we een herhaling van 40-45?
 
 
Hallo broeder,

Allereerst wens ik u toe dat de vrede van God de Vader met u is, en Zijn Geest in u woont. Wij zijn broeders en zusters door de relatie met de Here Jezus. Broeder, hoewel een en ander aan God is te oordelen is uw artikel naar waarheid geschreven zover als ik dat kan zien met mijn beperkte menselijke vermogens. Ik meen zelfs dat de naam van deze leider al bekend is. Zijn naam is Erdogan. De Bijbel beschrijft de kleuren van Turkije en het is logisch. Turkije haat Israel. Deze strijd is terug te voeren op de kinderen van Abraham. Daar ligt de wortel van dit conflict. Het ene kind stichtte het christendom en het andere de islam. Voila. Maar nu, laten wij bidden dat God ons wijsheid en inzicht geeft over hoe wij onze kinderen, broeders en zusters bestand kunnen maken tegen het kwaad dat nadert. Ik vrees het, broeder. Ik zie veel bloed, veel haat en ons christelijk geloof dat verstopt dient te worden. De Bijbel beschrijft het en wee hen die dan leven. Ik moet er bijna van huilen. Geen Bijbel mag op de tafel liggen en God mag niet beleden worden. Laten we bidden, met heel ons hart dat deze tijd maar kort duurt, en nog veel meer hoop ik en bid ik dat wat ik schrijf de wereld bespaard blijft. Satan is een gruwelijke mensenmoordenaa r. Helaaas beseffen maar weinig mensen dat de strijd een geestelijke is.Bidden is het antwoord! Bind Satan! Voor wie niet weet hoe, kijk de film war room! Met een hartelijke groet van uw liefhebbende zuster.
Beste Esther Scholten,

Mijn dank voor uw vriendelijke vredewensen.
Ik wens u van harte hetzelfde toe.

Ondanks de toenadering en de 'verzoening' tussen Israël en Turkije blijft uw zinnetje:
"Turkije haat Israël" staan. Dat blijft zo.
Inderdaad want de antichrist gaat volgens de Bijbel ook met list en vleierijen te werk.
Maar ik ben nog niet zo ver om te zeggen: Het is Erdogan.
Ja, helaas zie ook ik die rampen komen.
Het is de Here Jezus zelf die ons adviseert te bidden dat die 'tijd verkort zal worden'.
Dat doen we dan ook.

De HEER zegene u.

shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven