Home Actueel Overig Gevaarlijk europa

Gevaarlijk europa

Op het Beursplein in Brussel worden de aanslagen van gisteren herdacht ... Klik voor ware grootte
Op het Beursplein in Brussel worden de aanslagen van gisteren herdacht ...

Het komt nu wel akelig dichtbij. Ik schrijf dit op de woensdag na 22 Maart, de gruwelijke terroristische aanslag in Brussel. De teller staat nu op 34 doden en 230 gewonden. Ongeteld de trauma’s en het intense verdriet van nabestaanden en van hen die op het nippertje zijn ontkomen. Gisteren hoorden (tv en radio) we en vandaag lezen we commentaren van politici en allerlei “deskundigen”. Veel politiek-correct gewauwel (= vervelend praten volgens het woordenboek).

In een opiniestuk in de Telegraaf van vandaag legt Leon de Winter haarscherp de vinger op diverse zere plekken. Argumenten als wanhoop, uitzichtloosheid en werkloosheid die begrip moeten opwekken voor de misleide Moslim misdadigers worden weer aangesleept om de Islam buiten de discussie over de oorzaken te houden. Met zijn argumenten verwijst de Winter met een overtuigende logica de onzin die “verblinde politiek-correcten” aanvoeren om begrip op te brengen voor de radicalisering van Moslim jongeren naar de redactie van fabeltjeskrant. “Onze publieke plekken zijn open doelwitten voor de waanzinnigen die beweren dat onze manier van leven in strijd is met de regels van hun god”. Hun leiders, de hoofdschuldigen, laat Leon de Winter nog buiten het schootsveld van zijn scherpe pijlen.

Leon de Winter wijst er verder uitvoerig op dat we een “Israëlisch beveiligingsniveau nodig hebben”. We kunnen van Israël leren. De Belgische premier Michel schijnt dit te hebben begrepen. Hij heeft contact gehad met premier Netanjahu en gaat binnenkort naar Jeruzalem om hierover te praten. Over de geestelijke achtergrond van deze rampen (Parijs, Brussel…) lezen of horen we weinig. Ik waag een poging om hier iets Bijbels over te zeggen. Want in dat Boek ligt de diepere waarheid.

Herhaaldelijk heb ik betoogd dat de tsunami van Moslim migranten en het huidige terrorisme deel is van de derde overval van de Islam op het Westen is. Jihad dus. De onnozele elkaar na-pratende politieke correctelingen die ons vanuit Brussel en den Haag regeren en ons blijven roepen “Wij zijn niet in oorlog met de Islam. We bestrijden alleen het terrorisme”. Zij willen niet inzien dat de Islam wel in oorlog is met ons. Al sinds hun profeet Mohammed en zijn opvolger kalief Aboe Bakr die allebei de geduchte strijders voor de leer van Allah waren. Al ruim 13½ eeuw. Gruwelijke anslagen zoals gisteren in Brussel en morgen... zijn veldslagen in deze oorlog. Zoals in elke oorlog gruwelijke excessen voorkomen.

Opvallend is hoe Leon de Winter de veiligheidsmaatregelen en de veiligheid in Israël beschrijft. Het Westen, de EU moet ophouden met al dat stompzinnige en gevaarlijke anti-Israël gedoe en samen met Israël de strijd aanbinden tegen het Moslim terrorisme. Zoals Netanjahu in zijn recente rede voor de VN al heeft aangeboden. Hij kreeg geen instemmend applaus maar een grimmig zwijgen. Het Westen moet leren van Israël hoe met terrorisme om te gaan. In geestelijke zin staat hier een interessante profetie over: “In die dagen zullen tien mannen ... Vastgrijpen de slip van een Judese man en zeggen: Wij willen met u gaan, want wij hebben geoord dat God met u is” (Zacharia 8:23).

Wat is er gebeurd dat Europa zo ver gezonken is?

De EU (toen nog de EEG) heeft twee verkeerde keuzes gemaakt. Keuzes die de diepere oorzaak zijn van de huidige narigheden en ellende en voor het gevaarlijke Europa die nu over ons komen. Wij, in Nederland zijn medeschuldig. De politieke elite in den Haag en van de EU in Brussel zijn niet van plan om het tij te keren. Welke foute keuzes hebben ze gemaakt? Ten eerste heeft de EU de God van de Bijbel en van Israël de deur gewezen. Wanneer? In de ‘grondwet’ van de EU, het verdrag van Lissabon in 1973, is bewust de naam van God en elke verwijzing naar de Joods-christelijke achtergrond van onze cultuur onvermeld gebleven. We zijn dus een God-loze Europese Unie geworden. Een voorbeeld uit de Bijbel. Een gelovige koning, Joas, vertrouwde op God. Alles ging goed. Toen zijn vrome adviseur stierf ging Joas de verkeerde kant op. Een profeet Zekarja zei toen: ”Omdat u de HERE verlaten hebt, heeft HIJ u verlaten”. Met alle nare gevolgen. Wat zijn voor ons de gevolgen van onze god-loze samenleving? Als God ons verlaat komt er een geestelijk vacuüm dat moet worden opgevuld. Dus de godheid van de Islam komt binnen. Plus goden van de chaos en van geweld. Dat zien we gebeuren.

Ten tweede heeft Europa Israël verraden en doet dat nog steeds. Wanneer is dat gebeurd? Op Grote Verzoendag 1973 toen heel Israël stillag en naar de synagoge ging, overvielen de legers van Egypte en Syrië Israël. Israël werd bijna verslagen. Opeens, als door een wonder, keerde het tij. Het IDF (Israëlische leger) stond toen onder de rook van Cairo en Damascus. De Arabische oliestaten grepen toen in. Zij stelden de Europese landen voor de keuze: Olie of Israël. Ze brachten hun oliewapen in stelling. De EU koos voor olie, voor de god van het geld, de Mammon. Sinds die tijd zijn de banden tussen de EU en met Moslimlanden steeds sterker geworden. Beter gezegd: Sindsdien werd de islamisering van Europa ingezet en groeit snel toe naar Eurabië. De geestelijke kant van deze ontwikkeling is Genesis 12:3. Daar zegt de HERE, de God van Israël tegen Abraham over Israël: “IK zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie u vervloekt” (Genesis 12:3).

Intussen ervaart Israël de EU als een vijand en vluchten Joden uit Europa vanwege het toenemende antisemitisme en het felle antizionisme. We moeten nu die ‘vloek’ vrezen. Meer terrorisme, meer chaos en meer anti-Israël. Is er nog hoop? Misschien komt er toch nog een ontwaken van Christenen en gaan er golven van gebed vanuit ons land naar de hemel. En komt er een toenadering naar Israël.

19 Reactie(s)

 
 
Dag meneer Barneveld,

Ten eerste mijn complimenten voor Eindtijd en Profetie bij family7,
verder ben ik het met u eens; God heeft Nederland verlaten want
Nederland denkt het wel alleen te kunnen doen, alleen gebed van
alle broeders en zusters kunnen het plan van God nog afremmen.
Ik ervaar deze tijd als "barensweeen" en zie met verdriet en bevestig-
ing van het Woord hoe de chaos en angst onder de goddelozen toeneemt.
 
 
We moeten gewoon onze rug recht houden aldus onze aardse koning Willem Alexander. Onze Hemelse Koning zegt: Angst voor mensen is een valstrik, wie op de HEER vertrouwt, wordt beschermd. spreuken 29;25
en: Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten. Deuteronomium 31:6 en: Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Romeinen 8:31

Zo maar een paar teksten die zeer actueel zijn:
Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Johannes 17:15
Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.Jakobus 4:7

Hoe het ook gaat ik ben het eens met Jan dat we op onze knieën moeten en het bij Vader mogen neerleggen.Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Efeziërs 6:11
 
 
Ik acht het zeer waarschijnlijk dat IS in staat is om zware aanslagen op (centrale) banken, effectenbeurzen en andere financiële instellingen te plegen. Met als doel het creëren van grote financiële en sociale chaos en het omver werpen van het huidige financiële systeem.
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Goed weer eens wat van u te kunnen lezen.

In Lukas 21:25 staat wanneer de Here Jezus over de tijd van de wederkomst spreekt:
"En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven."

Is dit niet precies wat wij nu zien?
Vaak wordt in de Bijbel met de zee de volkerenzee bedoeld, in dit geval wordt de hele vluchtelingencr isis en het effect van de aanslagen een heel stuk duidelijker.

Hartelijke groet,
Menno
 
 
Ondanks het gevoel van verdriet en machteloosheid vraag ik de Eeuwige de slachtoffers en de nabestanden van deze onzinnige daden in Brussel bij te staan.

Knieval?: het woord 'Pasen' wordt door de Hema geboycot. Paaseitjes en vrolijk Pasen zijn vervangen door 'vrolijk voorjaar' en 'voorjaarseitjes ' wel verkoopt dit bedrijf volop producten voor de ramadan en het suikerfeest.

Gelukkig laat de Almachtige van hemel en aarde niet varen het werk waar hij eens aan begonnen is - wie zich aan Jezus klijft, klijft zich aan een rots - dit mogen we niet vergeten, onder welke omstandigheden dan ook!

Over de politieke elite in den Haag en Brussel kan ik maar een woord zeggen en dat is: 'teleurstelling' de deur staat op een kier om een figuur binnen te halen zoals gebeurde in WO 2 in Duitsland.

Fijn weer iets van u te lezen - groet
 
 
ik heb nog nooit gereageerd, maar nu wil ik dat toch doen. Veel dank Jan, voor de heldere uitleg, zowel politiek als Bijbels. ik sta helemaal achter je artikel en hoop dat we als christenen het er allemaal mee eens zijn dat het noodzakelijk is dat we met ons allen op de knieën gaan voor intens gebed. laten we elkaar daarvoor oproepen.
 
 
Beste Jan,

Leuk stuk en onheilspellend tegelijkertijd. Een samenleving als die in Israel wens je niemand toe op het moment. Als echte harde bijbelse meet punten nog niet zichtbaar zijn dan zijn dit slechts de weeën. Wat staat ons te wachten in de grote verdrukking voor de toorn van God als Christen?! Ik bid dat dat Christenen in deze tijd gevuld zullen blijven met de HG en zich niet laten afleiden van waar we voor geroepen zijn.
Bedankt voor je analyse.
Johan
 
 
Beste Jan,

Ik merk dat de islam ook christenen onderling splijt. Ik ben met je eens dat de islam een groot gevaar is voor onze samenleving. En dat terroristen echt geen kansarme jongeren zijn, maar vaak mensen met een goede opleiding, notabene in de westerse wereld gedaan. Ook hun zieke ouders en grootouders zijn in onze ziekenhuizen liefdevol geholpen en begeleid.

Veel mede-christenen zeggen dat heus niet alle moslims zo zijn. Dat ben ik met ze eens, want in Nazi-Duitsland was ook niet elke Duitser een Nazi. Maar hoe meer moslims in een land wonen, des te meer ellende kun je verwachten. In Islamitische landen is christen- en jodenvervolging een gewoon goed. Dat soennieten en sji-ieten ook heel veel last van elkaar hebben is alom bekend. Maar hoe meer islam hier des te meer van deze ellende ook hier komt.
Deze mening stellig verkondigen maakt je binnen sommige christelijke kringen (PKN) een "niet-christen". Ik ben bang dat veel hedendaagse christenen de christelijke normen en waarden gelijk stellen aan politiek correct gedrag.

Zo lang de kerken hier geen gezamenlijk standpunt over kunnen vinden en de tweespalt blijft bestaan, zal de islamisering doorgaan. Angela merken zegt dat de Islam bij Duitsland hoort. Dan weet je nu al wat we in Duitsland en de rest van Europa de komende jaren allemaal kunnen verwachten.
Hans Vermeulen
 
 
Hallo Jan, prachtig en duidelijk wat je schrijft. Je bent een gezegend mens. Waar ik zelf mee zit is dat als een land/volk tegen Israel is dat God dat land zal vervloeken. Je brengt zelf een aantal voorbeelden van landen die tegen Israel zijn waar het nu bergafwaarts mee gaat. Ik denk dan aan de 2de wereldoorlog en Duitsland. Een land dat een vreselijke slachting onder de joden heeft toegebracht maar na de oorlog heeft dit land een ongekende bloei en groei gehad en recentelijk, weinig problemen met de recessie. Hoe zie jij dit?
 
 
hoi jan
weer een prachtig artikel en goede analyse van jou
we zien dat wereldleiders de islam als een stuk gereedschap gebruiken om de christelijke waarden in het westen te vernietigen om dan nadien uit die chaos een wereldleider aan te stellen
o.bama danste een tango in argentinia alsof die aanslag in brussel hem
niet deerde
ik deel met jou de troost in de tekst van Zacharia 8:23
ik wil met het joodse volk meegaan want God is met hun
shalom ludwig
 
 
De pamperpolitiek in Europa gaat verder vele Belgische politici vooral linksen zeggen dat deze terreur niets met islam heeft te maken volgens mij heeft het er alles mee te maken islam is een geweldcultuur die alles leeg zuigt en geen schaamte kent! Je hebt gelijk wanneer je schrijft dat Europa Israel heeft verraden maar hoe komt dat denk je? Vele politici in Europa hebben een moslimachtergro nd en Oost-Europa is antisemitisch! En het kalifaat is dat door de terroristen ook uit hun duim gezogen? Weet je wie de grootste schuldigen zijn die zogenaamde christenen met hun afgod de paus op de eerste plaats ze hebben de theologische barmhartigheid van God vervangen door een humanistische barmhartigheid waarin de vluchteling centraal staat en Jezus buiten het is nu pasen en het is muisstil wie weet nog wat jezus deed op het kruis?
 
 
Beste Jan van Barneveld,
Dank voor je duidelijke uitleg, ik ben het helemaal met je eens,
ik heb al heel lang gezegd: Nederland is Nederland niet meer maar kon niet uitleggen waarom niet!! maar nu begrijp ik het wel..
ze (EU en de regering) hebben de "Here God de Almachtig" er buiten gezet.
met een hartelijk Shalom
 
 
Beste Jan,

Hartelijk dank en compliment voor jouw heldere uitleg over de toestand in ons werelddeel en elders.
De bijbel geeft in Efeze 4: 27 duidelijk aan dat de mens de duivel geen voet dient te geven. Indien hij/ zij dat doet, dan komt hij bij je binnen en zal hij je beroven, slachten, verkrachten/schenden en tot slaaf maken.
Ik ben van mening, dat dit niet alleen geldt voor de mens, maar ook voor zijn dorp, stad of land.
Waar we nu in de huidige tijd mee te maken hebben is dat de duivel ons werelddeel is binnengekomen, omdat de mensen hier woonachtig dit hebben toegelaten. De consequenties worden nu ondervonden en de ellende zal alleen maar groter worden. De remedie hiertegen is inderdaad gebed, maar ook verzet. M.a.w. in de ene hand het zwaard van God en in de andere hand het aardse zwaard. Helaas kan ik het niet anders meer zeggen.

Jan heel veel zegen voor jou werk en ik en vele anderen zijn blij, dat je het aandurft deze politiek incorrecte stukjes te blijven plaatsen. Wij worden daarmee erg bemoedigd.
 
 
In reactie 9 ("Ik zal zegenen.....ik zal vervloeken.... - Erwin - vrijdag, 25 maart 2016 22:01") staat onder meer dat Duitsland in de Tweede Wereldoorlog Israël veel kwaad heeft gedaan, maar dat Duitsland na de oorlog er desondanks vrij snel bovenop is gekomen.
Dat klopt, maar wel alleen voor West-Duitsland (Bondsrepubliek ). Daar heeft naar ik meen Adenauer heel expliciet schuld beleden, en West-Duitsland heeft zeer ruime herstelbetaling en aan Israël gedaan. Dit in tegenstelling tot Oost-Duitsland (DDR).
Dus toch: "Wie u zegent (West-Duitsland) wordt gezegend, wie u vervloekt (Oost-Duitsland) wordt vervloekt. Nu Oost-Duitsland weer bij de Bondsrepubliek is gevoegd, lijkt het daar weer beter te gaan -- blijkbaar hebben ze er toch van geleerd.
 
 
Bedankt voor deze actuele brief Jan van Barneveld. U bent in Nederland een v/d weinige (poort)- wachters, die bij naderend gevaar ons waarschuwt. Hopend gaan wij als christen-gemeente de 'gewone kerkmensen' dan ook de waarschuwende woorden Gods doorgeven. Omdat er door deze onstabiele tijd en vaak tegenstrijdige berichtgeving het er onstabiel en onbertrouwbaar uitziet!. En ook is. Eigen zin en wil, als ondergeschikt houdend, en Gods Woord als uitgangspunt nemend, gaan we de eindstreep halen. Gods wetten en inzettingen zijn VOLMAAKT. En geven zekerheid en houvast.
 
 
Ja we weten dat Gods beloften uitkomen.
Hij heeft geen plan b.
de Joden komen terug een uittocht nog groter dan met pesach uittocht uit Egypte nu?
Wij mogen als gojiem helpen ondersteunen zoals staat in Jes 60.
Fysiek herstel steeds meer geestelijk herstel.
We bidden Jerusalaiem sjalom vrede volheid compleetheid toe.
Want het is niet compleet zonder de melech sjalom/Vredevorst en Gods sshekina in de tempel enz.

We weten Gods afgesproken tijden om te naderen waarin Hij wil naderen

De vijand probeert altijd die momenten te gebruiken ook in Brussel.
1dag voor bidden en vasten voor poerim /Estherfeest.


Let op de tijden straks 21 april pesach feest van voorbijgaan van bevrijding.


laten we bidden voor bevrijding en uitkijken hoe Hij ons bevrijdt en moedig maakt om keuzes te maken als Mordechai ,Esther,Mozes.Islam kent geen papa omdat Ismael weggestuurd werd door Abraham.
Die geest zit er nog achter :r geen zoon enz.

misleid.!Laten we op onze eigen plek bidden vasten helpen zoals Esther en uitkijken naar de overwinning die allang vast staat.

We weten dat anti christ eerst komt en 3,5 jaar zal regeren over elk voll taal enz.
We weten dat we van heerlijkheid naar heerlijlheid gaan op naar de komst van. Onze messias.

Zijn Sjalom toegwenst
 
 
Zou het ook een idee zijn om in alle landen een soort joodse staat te stichten?
Immers wij joden mogen van god altijd mensen uitroeien en hun land afpakken. Wij zijn immers uitverkorenen van god. En niet alleen van god. Wij hebben onszelf ook uitverkoren. En het is ook wel gebleken dat we superieur zijn.
Immers toen we in '48 eindelijk ons land weer terugkregen en nog maar slechts 1/3 van de bevolking waren, slaagden we erin om 100.000 wrede Palestijnen die eeuwenlang zonder onze toestemming en die van god het land bezet hadden gehouden te vermoorden en een miljoen van hen op de vlucht te jagen.
Als we nu hetzelfde klaarkrijgen in bijv. Nederland en we zeggen dat Amsterdam en omgeving van ons is en we vermoorden er ook weer tienduizenden mensen die ons joods geloof verachten dan zouden we mogelijk binnen 30 jaar praktisch heel Nederland in bezit kunnen nemen met steun van bijvoorbeeld de VS die de Joodse Staat ook jaren vele miljarden toeschuift.
Wat ook zo mooi zou zijn dat we eventueel alle landen die ons niet aanstaan gewoon kunnen bombarderen zoals we ook hebben gedaan met de landen die vonden dat de Palestijnen hun land niet afgepakt mocht worden omdat dat tegen elke rechtsorde ingaat maar wel degelijk door god is bevolen.
Er is nog een voordeel. In Nederland mag een politieagent niet maar zo iemand doodschieten. In de Joodse staat Israël hoeft een kind maar even met een mes te zwaaien en dan mag het wel.
 
 
Beste Jan ik nodig je uit om hier is tekomen in ons gezin om te praten met ons wij wonen in IJsselmuiden jaagpad 12 alstublieft Gr foekje
 
 
Google:Connecti on Between 666 and the Islam!
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven