Home Actueel Overig Gevaarlijke Wereld

Gevaarlijke Wereld

Nieuwe immigranten vanuit Amerika arriveren in Israel Klik voor ware grootte
Nieuwe immigranten vanuit Amerika arriveren in Israel

In dit artikel gaan we proberen wat orde te scheppen in de verwarrende chaos van nieuws, ontwikkelingen, berichten en leugens die dagelijks over ons komen. Het is heel lastig om waarheid en leugen te kunnen scheiden. Het gaat allemaal wel razend snel. Nauwelijks heeft Rusland wat bommen laten vallen om Bashar Assad op z’n troon te houden, of de Russen vertrekken weer. Om wellicht volgende week weer terug te komen. Nauwelijks heeft Obama besloten zich uit het gruwelijke geweld in Syrië terug te trekken of ze zijn er weer. Waar Rusland is wil de VS ook zijn.

Nauwelijks is het ene ‘vredesplan’ gekrompen tot een voetnoot in een boek over de moderne geschiedenis, of een andere politicus komt met een volgend plan. Meestal met de nodige dreigementen aan Israël. Of de VN met een anti-Israël resolutie vol leugens. Netanjahu komt tijd tekort om al die lieden beleefd van z’n lijf te houden. Het is en blijft een heel gevaarlijke wereld. Niet alleen voor Israël maar meer nog voor ons. Want de Toorn van de Eeuwige rust op al dat anti-Israël gedoe en al dat wrede geweld.

Om de ontwikkelingen goed te begrijpen en in te zien waar het om gaat moeten we niet alleen weten wat allemaal gebeurt. In dit artikel zullen we profetieën uit de Bijbel erbij halen. Deze profetieën trekken heldere lijnen door de chaos van vandaag. We beginnen met de ‘grote lijnen’.

  1. We leven nu in de tijd die Jezus in Zijn toespraak over de eindtijd noemt: “Het begin van de weeën” (Mattheüs 24:8).
  2. In die tijd wordt de roep om een sterke wereldleider die ‘orde op zaken’ stelt steeds sterker. Deze wereldleider grijpt steeds meer macht over de mensen, over ons dus. Hij probeert een wereldrijk op grond van een valse vrede over de wereld te brengen. Interessant in dit verband is dat president Obama ambities heeft na zijn aftreden secretaris generaal van de VN te worden.
  3. Intussen gaat de NWO (Nieuwe Wereld Orde) met de NWR (Nieuwe Wereld Religie) over een groot deel van de aarde heersen. Een ander scenario is dat een wereldomvattend kalifaat aan de macht komt. Wij zullen bij dat kalifaat horen als Eurabië, een los-vaste groep van landen en volken uit de EU en Moslimlanden uit het Middenoosten.
  4. Intussen zal de HERE, de God van Israël, gewoon doorgaan met Zijn herstelplan voor Zijn volk Israël. Veel Joden uit Europa ‘vluchten’ naar Israël. De Hand van de Almachtige rust beschermend God op Zijn volk.
  5. Dan breekt een periode van oordelen en rampen los. Door profeten de “Dag van de HERE” genoemd. Die wordt in het Bijbelboek Openbaring vanaf hoofdstuk 6 beschreven. In die periode heerst op aarde een duivels knappe heerser die in de Bijbel de antichrist, de “Tegenmessias” wordt genoemd.
  6. Israël wordt onder zware druk gezet. Ten slotte wordt leger uit “alle volken” gevormd om Jeruzalem te onderwerpen. Op het laatste nippertje worden Jeruzalem en Israël gered door de verrassende komst van de Messias op de Olijfberg. Met Zijn komst breekt het lang verwachte en door veel profeten voorzegde vrederijk aan.

Hoop voor Israël.

We leven in een zeer gevaarlijke wereld. De grote vraag is of er valt te ontkomen aan al die rampen, onderdrukking, oorlogen en rellen die voorzegd zijn. De profeet Jesaja zegt tegen Israël: “Sta op, wordt verlicht want uw licht komt en de heerlijkheid van de HERE gaat over u op. Want zie duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de naties, maar over u zal de HERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden” (Jes.60:1,2). Dus dikke duisternis en donkerheid over de volken. Dit zijn de verschijnselen die volgens alle profeten bij die “Dag van de HERE” horen. Maar over Israël licht en heerlijkheid. Net als tijdens de Uittocht uit Egypte onder Mozes. Rampen over Egypte en licht over Israël in Gosen. Een ander gedeelte uit Jesaja: “In een uitstorting van toorn heb Ik Mijn Aangezicht een ogenblik voor u verborgen (de Holocaust!) maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt u Losser, de HERE” (Jesaja 54:8). Bij alle dreigingen over Israël is er hoop!. Nog één tekst, waarbij ook ons land is betrokken. “Ik zal met alle volken waaronder Ik u (Israël) verstrooid heb voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, maar u naar recht tuchtigen” (Jeremia 30:11). Voorgoed afrekenen. Waarvoor? Om alle onrecht, vanwege het felle antisemitisme en de haat tegen Israël. Voor wie? Voor alle volken, dus ook wij. Aan het slot van dit artikel een klein woord van hoop voor ons land.

Moslim migranten

We stappen even uit de Bijbel en staan met beide voeten in de tsunami van migranten die over ons gekomen is en nog steeds aanzwelt. Onze premier, dhr. Rutte, loopt snuffelend en glimlachend in het uiterst gevaarlijke spoor van kanselier Merkel. Wie komen er? Vluchtelingen, die zeker geholpen moeten worden. Moslims? Inderdaad, de grote meerderheid van de migranten is Moslim. Met een sterke Jodenhaat, met onwil om zich in te passen in onze samenleving, opgegroeid in de visie dat de Islam de religie is die de wereld zal overheersen en dat zij de rechtmatige eigenaars zijn van de welvaart van het Westen en met veel (potentiële) jihadisten. Dat gaat nooit goed. Er komen opstootjes en rellen. Vanuit autochtone kringen (de mensen ‘pikken het’ niet langer) en vanuit migranten die eis op eis gaan stellen. Zoals de Heer in Zijn rede over de eindtijd ook heeft gezegd. Deze situatie leidt tot periode nr.1 (zie boven). We zitten wat dit betreftal in het ’begin van de weeën”. Denk aan Oud-en-Nieuw in Keulen. Denk aan wat half maart in Brussel gebeurde. Politie, op zoek naar medeplichtigen van de ISIS aanval in Parijs, november vorig jaar, werd beschoten met zware wapens. Verhalen over no-go gebieden in grote steden en over aanrandingen en verkrachtingen bereiken ons alleen via internet. Maar ze zijn er wel. De schrik zit er al in. Politie in ons land, Zweden en Duitsland adviseert vrouwen en meisjes geen korte rokken te dragen. Begint te lijken op islamitische kledingvoorschriften. Op een dhimmi-houding in het Westen. Gevaarlijk!

Zeer opvallend in dit verband is dat in Israël jonge Moslima’s in het leger gaan. Ook jonge Arabische Christenen gaan steeds meer in het leger. Hoe slaagt Israël erin om van oudsher vijanden zo aan zich te binden dat ze zelfs in het leger willen?

Ook een les voor het Westen is dat Israël sinds de stichting van de moderne staat Israël druk is de weer is geweest om vluchtelingen op te vangen en goed te integreren in de Israëlische samenleving. Het begon met de Joden in de moslimlanden rond Israël. Zij moesten in 1948/49 hals-over-kop vluchten en alles achterlaten. Denk aan de “Russen” die na de val van het grote, communistische rijk, eindelijk Rusland konden verlaten. Russisch is nu de derde taal in Israël. Intussen zijn ook de Ethiopische Joden (stam Dan) terug. De stam Manasse uit noord Oost India is onderweg. God gaat ‘gewoon’ door met Zijn plan (punt 4): “Breng ‘de Joden’ thuis! Ook Efraïm zal komen.

Oorlogen, ziektes en geruchten over oorlog

In de tijd van de “weeën van de Messias” zal het vol zijn van geruchten van oorlogen, pandemieën en oorlogen. Oorlog met China. Noord Korea dreigt met een atoombom. Putin die na een provocatie van de NAVO, grimmig zijn atoomwapens tevoorschijn haalde. Oorlog dreigt om de Oekraïne Grote chaos door oorlogen in het Middenoosten. Iran blijft Israël dreigen en tegen de atoomovereenkomst handelen. Oorlog in Jemen. Een volgende Hamas-oorlog staat voor de deur. Hezbollah wil niets liever dan een volgende ‘ronde’ met Israël te beginnen en de Palestijnse Autoriteit probeert via de ‘messenintifada’ en de ‘auto-intifada’ oorlog met Israël uit te lokken.

Dan de ziektes. Ebola is nauwelijks min of meer bedwongen of Zika duikt op. De gesel van kanker pijnigt zeer veel mensen. Dit begin van de weeën door de Heer is bedoeld als een waarschuwing. Niemand is er die luistert. Zelfs de meeste kerken en groepen niet.

En de goddeloosheid in ons land en in bijna heel de EU woekert door. De EU heeft al in het verdrag van Lissabon God vaarwel gezegd. Ons land schaft de zondagswet af. Weer een gebaar naar de Schepper dat Nederland Hem ‘niet meer moet’. Zo hebben ook wij de HERE vaarwel gezegd. Als wij dat doen dan gaat de HERE. Wie komt dan in de plaats van de God van de Bijbel? Dat zijn de goden van de chaos en de godheid van de Islam. In dat licht begrijpen we iets meer van de strijd om de islamisering van de westerse samenlevingen. We zien het voor ons gebeuren. Synagogen weg, moskeeën erin. Kerken gesloten, moskeeën geopend. Joden weg, zegen weg.

Het gevaarlijke, wankelende Beest in Brussel

Woensdag 6 april mogen we stemmen. Een ‘raadgevend referendum’ over de ‘Associatieovereenkomst tussen de EU en de Oekraïne’. “Ja” betekent toegeven aan de machtswellust van het “Beest in Brussel’ en de woede van Putin. “Zo heilig als Jeruzalem is de Krim voor ons” zei Putin. “Ja” betekent weer een doodarm land, geteisterd door oorlog ten laste van uw belastinggeld. “Ja “ betekent de Oekraïne dichter bij Europa te brengen. En het risico van een oorlog met Rusland. “Nee” betekent toegeven aan Putin. Maar ook rekening houden met de historische banden van Rusland met de Oekraïne.

Gelukkig voor Israël is de EU te druk met 101 problemen om zich erg dwingend bezig te houden met bedreigen van Israël in verband met het zogenaamde vredesproces. Denk ook aan Brexit, de Britten die binnenkort gaan stemmen over uittreden uit de EU. En de mijns inziens terechte onwil van Oost-Europese lidstaten om toe te geven aan de druk van “Brussel” om de migranten over de lidstaten te verdelen. De premier van Hongarije Orban heeft de grenzen potdicht gesloten omdat hij (populair weergegeven) “zijn vier dochters niet wil zien opgroeien in een land waar ’Keulse toestanden ‘ voorkomen”. Het is niet onwaarschijnlijk dat er ook Oost Europese “exits” dreigen. Maar goed ook. Dan moet de EU (ook al populair gezegd) maar niet zo lelijk doen tegen Israël.

Islamisering

In vorige artikelen op deze site hebben we herhaaldelijk vanuit de Koran en de geschiedenis aangetoond dat de jihad een heilige plicht is voor elke Moslim. In de geschiedenis zijn er twee duidelijke jihadistische aanvallen op West Europa geweest.De eerste is afgeslagen door Karel Martel bij Poitiers en de tweede bij Wenen. Nu maken we derde aanslag mee. De biologische jihad. Massa’s mensen, vooral vluchtelingen en vooral Moslims worden de grenzen over gejaagd door Turkije en andere islamitische politieke en godsdienstige machthebbers. Vergeet niet dat de Islam niet alleen een religieuze beweging is maar ook een duidelijke politieke component. De Islam is een politieke religie. Die migranten weten meestal niet eens waar ze mee bezig zijn. Ze worden misbruikt om Europa te veranderen in Eurabië. In een snel tempo krijgen we de Islam met sharia over ons. We noemden al het “korte rokjes advies” van de politie. Geen varkensvlees bij sommige bedrijven. Wij mogen de Moslim migranten en moslim medelanders niet ergeren. . No-go gebieden in Europese grote steden. Daar geldt niet de wet van die Europese landen maar de sharia. Zelfs onze politieke leiders doen eraan mee. Zie punt drie van bovenstaande lijst. We leven in een gevaarlijk land.

Hoop

Het is voor ons land “Opwekking of onderdrukking”. Maar eerst moeten kerken en gelovigen wakker worden. En in gebed gaan: ”HEER wees ons land en volk genadig; HEER wijs ons een begaanbare weg in ons gevaarlijke land; Wij hebben gezondigd!”. Natuurlijk, we helpen vluchtelingen. Maar we staan wel onder het oordeel.

Een klein Bijbels voorbeeld dat hoop geeft: Toen God Abraham beloofde dat het land Kanaän voor zijn nakomelingen, het volk Israël, bestemd was, moesten de Israëlieten eerst nog zo’n 400 jaar wachten. In ‘ballngschap’ in Egypte. De inwoners van Kanaän, die zeer goddeloos waren, kregen 400 jaar van God om zich te bekeren. Toen werden de Israëlieten uit de slavernij in Egypte verlost. Ze veroverden Kanaän. Het oordeel van God kwam over de goddeloze volken van Kanaän. Israël diende als het ”Zwaard van de Messias”. Eén stad was uitgezonderd. De leiding van de stad Gibeon hoorde hoe Israël de steden Jericho en Ai had veroverd. Zij sloten zich niet aan bij de coalitie van een zestal machtige volken die samen de Israëlieten wilden vernietigen. Gibeon sloot door middel van een list een verbond met de leider van Israël, met Jozua. Die zich eerlijk aan dat verbond met Gibeon hield. Waarom namen die Gibeonieten zoveel risico’s? Lees wat zij tegen Jozua zeiden: “Omdat aan uw knechten stellig werd meegedeeld wat de HERE, uw God zijn knecht Mozes geboden had: Namelijk om het hele land aan u te geven… wij vreesden voor ons leven. Daarom hebben wij dit gedaan” (Jozua 9:24-27). En Gibeon werd gered. Zij geloofden de God van Israël. Zij handelden naar hun geloof. Zij stelden een moedige daad. En werden gered. Een dorpje dat bij Gibeon hoorde werd ook gered en bestaat nog. Velen van uw zullen wel eens in Kirjat Jearim (Jozua 9:17) geweest zijn. Bij de HERE God is er altijd een uitweg. Voor individuen en landen. Voor ons land? Een moedige keus voor Israël is een eerste stap. Ernstig gebed bereikt de troon van de Almachtige. De inwoners van Nineveh deden het na de keiharde boodschap van de profeet Jona: “Nog 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden”. Zij bekeerden zich massaal en werden gered. De profeet Joël kondigde een vreselijke oorlog aan in de eindtijd. Lees Joël 1:15 – 2:14. Toen belegde men volgens de profeet bidstonden over heel het land (Joël 2:15-17). “Toen nam de HERE het op voor Zijn land en kreeg medelijden met Zijn volk” (Joël 2:18,19).

Zou de HEER het ook niet opnemen voor ons volk als er eendrachtig en zonder onderling gezeur naar Hem geroepen wordt?

23 Reactie(s)

 
 
"Want de Toorn van de Eeuwige rust op al dat anti-Israël gedoe en al dat wrede geweld.

Dan breekt een periode van oordelen en rampen los. Door profeten de “Dag van de HERE” genoemd. Die wordt in het Bijbelboek Openbaring vanaf hoofdstuk 6 beschreven. In die periode heerst op aarde een duivels knappe heerser die in de Bijbel de antichrist, de “Tegenmessias” wordt genoemd."

De Toorn van de Eeuwige komt niet alleen maar door dat anti-Israël gedoe maar vooral door het consequent afwijzen van de Heere Jezus als Verlosser en Heer en wat Hij voor jou en mij heeft volbracht aan het Kruis van Golgotha! Want wie niet gelooft, is reeds veroordeeld.

Verder zullen wij worden weggenomen, voordat deze oordelen van de Grote Verdrukking over deze wereld komen, want Paulus schrijft in 2 Thess. 5 dat wij niet gesteld zijn tot Toorn. Voordat Sodom en Gomorra geoordeeld werden, werden de rechtvaardigen uit deze steden gered. De Heere God zal geen oordelen over deze wereld laten gaan, zolang wij, de rechtvaardigen door het Vergoten Bloed van de Heere Jezus, nog op deze wereld zijn. Het is nu nog de Genadetijd die spoedig afloopt, bekeer je!
 
 
Ik heb al een tijdje het gevoel om ons te bekeren tot God en berouw te tonen diep berouw om wat wij toegelaten hebben in onze maatschappij.Ik denk aan abortus/ euthanasie/echtscheidingen het al jaren in de steek laten van al onze broeders en zusters die vermoord/mishandeld zijn in moslimlanden,ov er het volk Israel, dat ook in ons land uitgescholden bedreigt worden, en iedereen zwijgt. Mevr Merkel die door veel christenen gezien wordt als een heilige, omdat zij de bijbel aanhaalde inzake de vluchtelingen, maar waarom heeft Mevr Merlel nooit iets gezegd over de verdrukte christenen, die bij duizenden vermoord zijn? Ik hoor bijna bij elke predikant/evangelist over God die liefde is(en dat is ook zo) en of wij net bij grootvader op visite gaan, maar je hoort bijna niemand meer over berouw, over echt berouw, voor ons persoonlijk, en wat wij hebben laten gebeuren in ons land/Israel, en onze broeders en zusters in de vervolgde landen.Lees Hosea hoofdstuk 4 eens vers 1 t/m9 dat zegt toch alles Zie ook openbaringen hoofdstuk 6 vers 9 t/m 11 over degene die gedood zijn om Gods woord.Wij als christenen moeten opkomen voor onze broeders en zusters, ook in de asielcentra's men praat alleen over de homo die gepest wordt,maar over de christenen summier, terwijl het toch onze christenplicht is zie Gelaten hoofdstuk 6 vers 9 t/m10, en timotheus hoofdstuk 4 vers 10 t/m 11 met voorang voor onze broeders en zusters op te komen. Kom tot diep innig berouw tot God, ook in onze bijeenkomsten.
 
 
Jan van Barneveld,
Toen dit nieuwste bericht werd geplaatst op: 04-april-2016 lees ik nu ook dat er op diezelfde dag in de plaats Rosh HaAYin erook een steekpartij met goede afloop is beeindigd. Alle soorten aanvallen zijn de laatste weken sterk afgenomen, meldt het leger.
En waar heeft het 'gehuurde' leger en onze politie van Nederland het zo druk mee?, dat schreef je al op in het artikel.
We moeten hier daadwerkelijk in de Schuilplaats van de Allerhoogste gaan vernachten/verblijfhouden, opdat niets onverhoeds ons zal overkomen Jan. God heeft in ons land mogelijkerwijs alreeds een 'Gideons-bende' achter de hand!?. Die God zien vanaf de smalle Rotsrichel. Uit ervaring(God's Woord) weten we dat Hij zowel door weinigen als door velen heen kan werken.
God heeft alleen maar kinderen, welken Hij opleidt tot zonen God's.
Zou Jezus, onze plaats, in de hemel bijna gereed hebben, zodat wij kunnen afvaren van hier? Niemand onzer weet die tijd of dat uur.
De tijd gaat dan in eeuwigheid over..! En mogen onze intrek bij Hem hebben, dat is verreweg het BESTE. Maar hier op aarde geldt dan: ,,Wee u aarde,, en breekt echt de hel los.
 
 
Gevaarlijke misleidende verslaggeving vanuit zgn beschaafde en ontwikkelende Westerse landen. Die aan eenzijdige politieke 'waarheden' hechten; omdat er olie-belangen op het spel staan...! Want in 2013 ging de The New York Times smerig nieuw brengen. Omdat er 'nieuws, gemaakt moet worden, de messentrekkers en stenengooiers werden verheerlijkt. Ze werden helden genoemd, en het was een eervolle daad, van zelf-verdedigers.
Eveneens wordt de corrupte 'bende van Ramallah' door de BBC en CNN opgehemeld. Vertekende beelden altijd ten nadele van Israel. Waar kinderen in hun ziekenhuizen liefdevol behandeld worden. Zelf gaat de PA hun kinderen (op)-offeren aan de afgoden.
 
 
De God van Israel denkt verder vooruit dan menig mens kan denken en dat al die moslims hierheen komen is bedoelt om hen kennis te laten maken met de bijbel en hen vooral te leren dat Jezus de zoon van God is en dat de bijbel de waarheid is. In de meeste Moslim landen hebben ze in het verleden vaak de bijbel verdraaid met allemaal leugens etc. Juist in deze tijden van communicatie door middel van radio en vooral internet kan men Jezus al beter leren kennen dan voorheen. En hopelijk kunnen de moslims die deze kant op komen ook het goede nieuws vertellen in hun land van herkomst.
Vroeger was ik totaal niet bezig met de bijbel en met God maar door het een en ander ben ik 1,5 jaar geleden begonnen met bijbel lezen etc. Inmiddels de bijbel 3 of 4 keer gelezen en in geestelijk opzicht helpt het mij. Dus ja, er zal wel iets bijzonders gebeurd zijn wat mij deed aanzetten tot het bestuderen van de bijbel en om dagelijks te bidden. Gelukkig bestaat er een God en mogen we deel uitmaken van de opstanding in het vredesrijk als we de ware God leren kennen en Jezus als middelaar accepteren naar God toe.
 
 
Broeder Jan,
De tijd zal het leren werd vroeger vaak gezegd. Nu weten heel veel mensen het. Ze hebben een "comfortabel" evangelie opgedronken, opgenomen worden voor de grote verdrukking. Maar Matt.24 zegt iets anders, maar daar wenst "men "niet naar te horen, want wij zijn niet tot toorn gesteld. Dat grote verdrukking en de toorngerichten niet hetzelfde zijn ontgaat hen. Jammer. De leiders van Israel wisten de Here Jezus wel te antwoorden op Zijn vraag: "Wat zal de eigenaar vd wijngaard doen met de boze pachters, die de knechten en de Zoon sloegen en doodden.
 
 
https://jeanschoonbroodt.tumblr.com/post/142265646119/prophecy-to-israel
 
 
Beste Jan,

Fijn dat uw blog weer een opwekking heeft. Er gebeurt ondertussen zoveel in zo'n korte tijd dat het soms moeilijk te vatten is. U weet in uw boeken en via uw blog altijd op een Bijbels onderbouwde manier een duidelijker beeld te scheppen van de tekenen van onze tijd. Uw blog is een van die lichtpuntjes in de chaos waarin de wereld, en 'ons' Eurabië zich in bevindt.

Dat de God van Abraham, Izak en Israel over u mag waken, en uw werk zegenen.

Shalom,

Juriaan
 
 
hoi jan
voor judea staan mooie beloftes gepland maar ook zware tijden
in daniel 9:26 staat "een verwoester op vleugelen" en in mattheus 24
een gruwel der verwoesting en in openbaring 12 een vurige rode draak
dan staat er voor zij die in judea zijn vlucht naar de bergen
judea is een vlakteland aan de middelandse zee
als er een tsunami alarm is vlucht je dan naar de bergen
wie op de daken van zijn huis zit gaat niet naar beneden voor huisraad
wie zit er op de daken als er overstromingen zijn
wat veroorzaakt dit zou het kunnen dat dit planeet x is die dit alles in werking zet dode vissen dode vogels aarbevingen enz.
en de profetieën over Damascus , edom, aman , irak dat moet wel een verwoester meteor zijn dat de zwaartekracht en het magnetisme van de aarde doet wankelen gelijk een dronken man Jesaja 24
wat is jouw mening hierover jan ?
is het een mogelijk scenario ?
 
 
Vandaag 6-april-2016 komt er nieuws naar buiten, dat l.l. zaterdag het hoofd van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Palestina en Jordanie gearresteerd is. Volgens de Palestijnse-veiligheidsdien sten en ooggetuigen werd aartsbisschop Murad bij de Geboortekerk in Bethlehem in hechtenis genomen.
 
 
Als je al die eindtijdsenario s soms leest en hoort via you tube en web sites dan leven we echt in een bijzondere tijd.
zo lekker zwart wit en natuurlijk veel bloopers en missers want tijden lijken moeilijk te verstaan en profetieen verstaan vraagt ook iets bovennatuurlijk s.

Avi Lipkin een gelovige joodse man heb ik laatst ontdekt op het internet you tube filmpjes.

Wat hij zegt lijkt mij in de oren te klinken als processen die misschien niet zo spectucilair zijn als andere uitleggers maar eens overwegen lijkt me me geen slechte optie.
Het is wel in het engels.

vr gr shalom
 
 
Ik bid voor nederland en Europa dat er meer bidders komen die de ernst van deze tijd mogen zien en verstaan en wij ons verootmoedigen voor de troon van de Heer.
Laat ons gebed zijn Maranatha kom Heer Jezus
Ik groet u met een broederlijke groet en zegen,
Fokko
 
 
We mogen zeker ook Isis niet vergeten die ook aan een atoomwapen kan geraken! En de islamisering van Europa is een feit dankzij de domineesdochter Merkel dit lappen de Duitsers ons nu voor de derde keer. Wel wil ik graag aan de schrijver van dit artikel vragen of hij er van overtuigd is dat gelovigen voor de grote verdrukking worden weggenomen zoals Paulus lijkt te leren ( 1 tess 4-1 1 Kor 15 -52 ) omdat over dat punt in vele kerken discussie is !! Bedankt en Shalom gaat verder met uw goede artikels en boeken!Beste Willy,
Inderdaad, de brandhaarden liggen klaar.
De lontjes kunnen elke dag aangestoken worden.
Troost en bemoediging is dat de Koning komt.
En dat de belofte dat "Ieder die de Naam van de HERE aanroept behouden zal worden" nog
steeds open staat.
En geroepen zal er zeker worden als de brand uitbreekt.
Men weet nu naar Wie we moeten roepen.

shalom

jvb
 
 
Hallo Jan.
Je stipt weer veel dingen aan die zo spelen.
Het doel van profetie is hoop geben vertrouwen bemoedigen of koers wijzigen.
We leren uit Zijn woord dat Hij niet kijkt naar het zooitje om en rond ons heen maar naar ons naar mij.
Hoe kijk ik naar het zootje met Gods ogen die verdrietig zijn en willen herstellen.
Wie is gebroken en heeft een dokter nodig.
Die mag ik wijzen op Mijn heelmeester.

gezonde mensen hebben eigen ideeen en hebben geen dokter nodig.
Tuurlijk hadden Zijn woorden gevolgen ook die van ons,maar alles gebeurde exact op Gods Zijn papa Zijn tijd.

Laten wij ook afstemmen op Zijn wil tijd en woorden die Hij wil spreken door ons heen en zolang Hij wil wordt er echt wel een weg gebaand waar onze voet kan gaan.


We weten dat dingen staan te gebeuren voordat de messias komt.
we worden geschud en van alles gebeurd.
Iets meer afstand maakt het makkelijker:

kijk dat gebeurd nu staat ook al in Gods woord.
God wist het . Dus afvinken en profetieen herhalen soms en worden soms sterker als golven enz.

wees niet bang maar maak je op voor Zijn komst en ondertussen doorgaan met de werken die Hij heeft voorbereid.


Tuurlijk wachters op de toren sla alarm als we processen naar een climax zien gaan is het goed dat iedereen het ziet en zelg kan putten uit de bron voor vrede wijsheid kracht leiding.

bedankt wacbter Jan
 
 
Beste Jan het is zeer indrukwekkend wat je schrijft maar wat moeten we nou hier aan doen jij heb veel verstand van zulke zaken ga is op nos ofzo het merendeel weetdit gewoon weg niet en wat is profetie 97 gaat over de sabbath ook daar moet meer over verteld worden ik word bang in mn hart is er wel een opname of gaan we ook Door de grote verdrukking mij is bange Gods zegen
 
 
(2) Efeziërs 6:13-18 geeft ons een beschrijving van de geestelijke wapenrusting die God ons heeft gegeven. We moeten standvastig zijn met (a) de waarheid als gordel, (b) gerechtigheid als harnas, (c) het evangelie van de vrede als sandalen, (d) het geloof als schild, (e) de helm van de verlossing, (f) het zwaard van de de Geest, en (g) gebed geleid door de Geest. Wat stellen deze onderdelen van de geestelijke wapenrusting voor in onze geestelijke oorlogvoering? We moeten de waarheid spreken om Satans leugens te verslaan. We moeten onze vrede vinden in de wetenschap dat we gerechtvaardigd zijn door de offergave van Christus. We moeten het evangelie verspreiden, ongeacht hoe veel weerstand we daarbij ondervinden. We moeten standvastig zijn in ons geloof, ongeacht hoe krachtig we worden aangevallen. Onze beste verdediging is de zekerheid die wij over onze redding hebben en de wetenschap dat geestelijke machten onze redding niet van ons kunnen afnemen. Het Woord van God, niet onze eigen meningen of gevoelens , moet ons offensieve wapen. We moeten het voorbeeld van Jezus volgen en herkennen dat sommige geestelijke overwinningen alleen in gebed behaald kunnen worden.
 
 
geachte broeder barnveld ik ben ans burghoorn ik heb een vraag maar wordt als je net als ik heel veel van israel houd en pro israel ben zal de heer god van israel je dan ook straffen zal dan ook te onder gaan of zal je gered worden ik hoop dat de almachtige god van israel mij wild redden van de oordelen dit was mij vraag groeten van ans burghoorn
 
 
Een goed artikel maar we vergeten dat in Nederland meer en meer valse leraren opstaan in de charismatische wereld die vele misleiden op dit moment. Ik zie op mijn werk dat er meer moslims openlijk gesluierde op het werk komen en hun Koran openlijk op het bureau leggen. De felle en soms vijandige houding is dan groot. Als enig christen op de werkvloer is het geen pretje. Ik zie ook dat deze groep eerder worden geholpen om door te stromen dan andere, ik heb vragen er over gesteld, maar men is bang voor recht zaken als zij deze groep nt zo behandelen als andere.... Persoonlijk denk ik dat wij als kerk en als volgelingen van Jezus onze zonden moeten beleiden en wij weer de bijbel hanteren als het gezaghebbende en als de waarheid, want er is maar EEN GOD.
 
 
Mooi Jan

Ja laten we bidden dat de plagen voorbijgaan dat er bevrijding komt.
Dat God ons wegen laat zien voor herstel.
Hij is de Heelmeester en Hij kan harten aanraken.
Door gebed kan Hij ons aanraken dingen laten zien om het koninkrijk te laten zien.
We mogen die grachten graven en ja Hij geeft het water.
Laten we bidden dat we horen zien hoe wil als herstellers ingezet mogen worden.
Genoeg mensen die nog geen vrede hebben in hun hart waar de vredkoning nog niet regeert.
Laten we ook voorelkaar bidden en elkaar bemoedigen.
Hij heeft overwonnen en zal uiteindelijk ook overwinnen.

Jan je woorden helpen mij om te bidden en het van Hem te verwachten en mn plaatsje in te nemen. het werk dat Hij heeft voorbereid dat te zien en in te wandelen.

nou dat gaat met vallen en opstaan maar ik geloof dat God met een kromme stok rechte slagen kan doen.
Laat je niet tegenhouden om je over te geven aan Hem en Zijn plannen met jou.
Je bent gemaakt voor deze tijd.
 
 
Hallo meneer Van Barneveld,

Heb zojuist "onze" landelijke afdeling van Unesco geschreven en ik heb zelfs antwoord gekregen...
In de Unesco is een resolutie behandeld (en er is over gestemd) over de naam van de Tempelberg. Volgens de aangenomen resolutie (Nederland stemde gelukkig tegen...) mag de Tempelberg voortaan alleen Haram esh Sharif genoemd worden.
Nog belachelijker: De Klaagmuur is omgedoopt tot "Al Buraq". Buraq is het gevleugelde paard uit de droom van Mohammed, waarmee hij naar
een "ver heiligdom" (Jeruzalem...) vloog. Mohammed heeft in zijn droom Allah ontmoet.. (zegt hij..)
Naar deze droom en het paard met vleugeltjes aan zijn hoeven wordt De Klaagmuur nu vernoemd. Eeuwenoude bewijzen in steen worden vervangen door een sprookjespaard van een "profeet", die nooit een voetstap in Jeruzalem heeft gezet!

Ik vroeg mij af (in een mailtje) of een organisatie zomaar de geschiedenis van een plaats kan wijzigen. En dat, terwijl de Unesco toch een organisatie is van o.a. onderwijs.

De reactie van een woordvoerder van de Unesco was, dat dat totaal niet van belang was! Er was (door een aantal moslimlanden) een resolutie ingediend voor deze naamswijziging. Daarna wordt er gestemd. Als de meerderheid ervoor is, is de naamswijziging een feit.
(In mijn tweede mailtje stuur ik de rest; ik ben weer eens te breedsprakig...)
 
 
Ik vond dit zo schokkend, dat ik mijn reactie niet alleen naar de Unesco heb gestuurd, maar ook naar de meeste politieke partijen.
Niet dat het helpt, hoor!

Toch vind ik dat gelovigen (met een warm hart voor Israël) dit veel vaker moet doen. Laat die mailbox van zulke organisaties maar eens vastlopen. Naar mij wordt er, denk ik, niet meer geluisterd. Misschien moet de slapende reus (de kerk) wakker worden en haar tanden laten zien (of zoiets)!

Wat wel duidelijk is: de naties zijn wel stevig bezig om de Steen Jeruzalem te heffen. Over geschiedkundige - en Bijbelse feiten wordt "heerlijk" heen gegaloppeerd! Nota bene met een gevleugeld paard...

Gelukkig zijn er die geweldige profetieën! Daar knap je van op! Toch?
Bedankt voor uw heldere en bemoedigende schrijven!


En ik blijf organisatie, politieke partijen en nieuwsbrengers lastig vallen met mijn mailtjes!
En van de zomer wandelen mijn vrouw en ik weer door Jeruzalem!

Am Israel chai! Dat het volk Israël leve!

Met vriendelijke groet,
Arie-Leen van der Kevie
 
 
Laten we ook bidden voor onze huidige militairen die al dan wel of niet op missie of op oefening zijn, opdat ook zij de Heere Jezus als hun Heiland, Verlosser en Heer mogen leren kennen en daardoor gered zullen worden voor de eeuwigheid. We leven immers in de eindtijd en elk moment kunnen zij uitgezonden worden en daarbij sneuvelen. Ik ben verder ook bekend met het NCOK de Nederlandse Christenmilitai ren Ontmoetingskrin g "Cornelius". Te vinden op http://ncok.nl/ Zelf bid ik als sympathisant van de Koninklijke Marine veel voor het personeel van de Koninklijke Marine, opdat zij ook de Heere Jezus mogen leren kennen als ook hun Heiland, Verlosser en Heer.


Beste Moi,

veel dank voor je drie mails.
Ik zal later, als ik wat meer tijd heb, ingaan op de driedelige serie over eindtijdangstaa njagers.
Nu even geen tijd om die 17 pagina's door te nemen. .
De conferentie over de Tweestatenoplos sing zal wel weer op een mislukking uitlopen.
Wel zal het brandhout blijken te zijn op de brandstapel die door Gods Toorn wordt aangestoken.
Die brandstapel is al dat antizionistisch e en antisemitische gedoe in onze tijd.
Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven