Home Actueel Israël Dingen die gaan gebeuren (2)

Dingen die gaan gebeuren (2)

Foto: Reuters Klik voor ware grootte
Foto: Reuters

Het eerste artikel onder bovenstaande titel verscheen in september 2015 op deze site. Zaken die toen erg urgent en in elk geval actueel waren, komen nu nauwelijks meer in de media voor. Het ging om het kernwapenverdrag met Iran (JCPOA) en Netanyahu die snel zou moeten optreden tegen Iran. Over Turkije dat hoog spel speelde. Nu speelt dit land alleen nog maar gemeen spel. Over “onheilspellende vergaderingen” van de VN en de WCC. Over de Beer van Moskou die zachtjes begon te brommen en over het “Beest met de grote bek” in Brussel. Opvallend is dat prioriteiten en aandachtspunten van toen en nu, negen maanden later, heel anders liggen. Die mijns inziens toen toch geopolitieke betekenis hadden en nu nog steeds hebben. Nu nog meer wereldpolitiek met o.a. Poetin die naar Netanyahu knipoogt.

Eerst een klein stukje geschiedenis

De wereldgeschiedenis wordt vaak opgedeeld in verschillende periodes. Denk bijvoorbeeld aan: “Oudheid, Middeleeuwen, Industriële tijdperk, Moderne tijd” met allerlei onderverdelingen.

Ik zou onze tijd, vanaf het eind van de 19e eeuw tot het wereldrijk van de gevreesde antichrist willen karakteriseren door de naam: “Tijd van het Herstel van Israël”. Dit is de tijd die vanaf omstreeks 1890 dwars door de vreselijke Holocaust, dwars door onze tijd heen doorloopt tot het Messiaanse Vrederijk, waar Joden en Christenen op hopen. Gedurende heel die “Tijd  van het Herstel van Israël” ging het herstel van Israël (de Terugkeer van het Joodse volk (Aliya) en het herstel van het verwoeste land) duidelijk voor iedereen zichtbaar door. Ook in deze periode waren en zijn er groepen van mensen die de vernietiging van Israël het Joodse volk op het oog hebben. Dit gaat om het onuitroeibare kwaad van het antisemitisme met sinds 1948 een virulente tak, het antizionisme. In mijn boeken “Om Sions wil niet zwijgen” en “Met Israël op weg naar de eindtijd” kunt u veel meer over deze periode uit de geschiedenis lezen. Deze boeken zijn ook een getuigenis en een hulpmiddel tegen het vuilnisvat vol leugens dat momenteel vanuit Palestijnse bronnen en de VN door media over Israël gegoten wordt. Ook in dit artikel probeer ik heel voorzichtig een paar lijnen naar de toekomst te trekken. Kort en voorzichtig, want alle toekomst is en blijft in de hand van de HERE, de God van Israël.

Een verrassende quote

We beginnen met een citaat van Geert Wilders. Sommigen van u zal onderstaand citaat bijna profetisch in de oren klinken. Ik vertaal uit het Engels:

“Als de Joden het recht om in vrijheid en vrede te leven wordt ontzegd, zal dit recht spoedig aan ons allen worden ontzegd. Als het licht van Israël wordt gedoofd, zullen wij met duisternis worden geconfronteerd. Als Israël valt, zal het Westen vallen.”

Ik weersta de verleiding om dit citaat te ‘exegetiseren’. Een kleine tip wil ik u niet onthouden. Denk aan onze vrijheid en vrede die op het spel staan. Denk aan de spirituele duisternis die over Europa komt. Denk aan Brexit en de val van het Westen.

Vriendelijk gromt de Beer naar Israël

Opvallend is dat premier Netanyahu de laatste tijd vaker, zeker vier keer, in Rusland is geweest dan in de VS. Dit intensieve contact en nauwe banden krijgen interessante gevolgen. Deze zomer zullen Rusland hun eerste gezamenlijke vloot- en luchtmachtoefeningen houden. Uniek in de 68 jaar van het bestaan van Israël. Met name om het grote Israëlische gasveld Leviatan in de Middellandse Zee te beschermen. Het grote Russische bedrijf Gazprom krijgt rechten om mee te doen aan de exploitatie van dat gasveld. Dan is er een belangrijke politieke zaak. Israël vreest dat president Obama de veto’s van VS in de Veiligheidsraad van de VN over anti-Israël resoluties zal stoppen. Premier Poetin heeft te verstaan gegeven dat Rusland het vetorecht zal gaan gebruiken als de VS stopt. Israël verwacht dat een goede verhouding met Rusland de toegang van Israël tot China, India en Japan zal bevorderen. Een belangrijke reden van het vriendelijk grommen naar Israël van de Russische Beer is het feit dat Israël niet heeft meegedaan met de sancties van de VS en de EU tegen Rusland na de annexatie van de Krim. Rusland verwacht dat Israël de soevereiniteit van Rusland over de Krim zal erkennen. Als tegenprestatie zou Rusland het recht van Israël om het gezag over de “Palestijnse Gebieden” te houden, steunen. Russische en Israëlische militairen in het Middenoosten hebben regelmatig contact over de situatie in Syrië. Russische staat Israël oogluikend toe om over Syrisch grondgebied te vliegen. Wat moet Israël daar? Wapenzendingen voor Hezbollah lokaliseren en onderscheppen. Ook verkenningsvluchten zijn belangrijk voor Israëls veiligheid met al die fel hatende islamitische terreurgroepen in de buurt. Aan de andere kant vliegen Russische vliegtuigen over Israëlisch gebied in de Golan. Een Russisch-Israëlische as zou op langere termijn de nieuwe kaart van het Middenoosten kunnen tekenen. President Erdogan kijkt grimmig toe. Want hij wil die kaart tekenen. Maar Erdogan heeft nauwelijks vrienden meer en is zelfs bereid om de betrekkingen met Israël te normaliseren. Eind juni ’16 is de verwachte datum voor dit onverwachtse en twijfelachtige verstandshuwelijk.

Deze ontwikkeling heeft niet alleen geopolitieke betekenis maar er is ook een diepe geestelijke achtergrond. We zien de EU wankelend verder sjokken. We zien hoe de functie van de VS als wereldmacht steeds meer afbrokkelt. Poetin ziet dat ook…hij is niet blind! Hij maakt daar voorzichtig en handig gebruik van. Hij ziet ook hoe Israël een sleutelmacht in het Middenoosten is.

Tot zover de politiek. Geestelijk staan er ook belangrijke zaken op het spel. Vaak citeerde ik Genesis 12:3. “IK zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal IK vervloeken.” Dit is een wetmatigheid die al meer dan 3.000 jaar geldig is gebleken. Kort de geschiedenis: De Russische Joden konden tot het einde van Sovjet Rusland het land niet verlaten. De Nederlandse ambassade heeft toen een bijzonder goede rol gespeeld door veel Joden aan een visum te helpen. Tot op heden heeft Rusland meestal met de Israël-vijandige Arabische landen meegestemd en meegewerkt. Nu is het al sinds Israël bestaat een van de taken grote wereldmachten Israël en het Joodse volk te beschermen. Engeland bijvoorbeeld door de Balfour-verklaring van 1918. De VS, die Israël decennialang heeft gesteund. Nu is Rusland aan de beurt en wordt door de Almachtige getoetst. Het is zegen of vloek. Israël is de toetssteen. Rusland krijgt nu een kans om Gods zegen te ervaren - in economisch en in geestelijk opzicht. China krijgt ook nog een beurt van de HERE. Het Westen en in het bijzonder de EU hebben afgedaan.

EU, VS en NATO

Het “vredesplan” van Frankrijk heeft een interessant record geboekt. Nooit is een “vredesplan” voor het Middenoosten zo snel in de prullenbak terecht gekomen als het plan van Hollande. Het diende de vrede niet eens. Het was alleen maar een poging van Frankrijk (en de EU) om het politieke vacuüm in het Middenoosten door het wegvallen van de VS op te vullen. De Jerusalem Post reageerde laconiek op deze situatie: “Adieu Frankrijk, geen probleem. Goedendag China! Welkom Rusland!” Israël keert de EU de rug toe en wendt zich naar het Oosten en Noorden. Israël en Joden weg, dus zegen weg. Synagogen en kerken gesloten, moskeeën open.

De EU en de NAVO, aangevoerd en aangestuurd door de VS houden niet op met Rusland te irriteren en zelfs uit te dagen. De NAVO en het Beest  in Brussel brengen ons, aangestuurd door de VS,  aan de rand van een oorlog met Rusland. Maar de ongekozen bureaucraten in Brussel gaan gewoon door met het beroven van de nationale identiteit van lidstaten. Met hun streven naar een Europese superstaat. Koste wat kost: aan geld, vrijheden, cultuur enz. Ze trekken steeds meer nationale verantwoordelijkheden weg uit de 28 lidstaten en halen die naar Brussel. Tot grote ergernis van Grieken, Polen, Zweden, Hongaren en zelfs Fransen. De mensen zijn zeer ongelukkig over de manier waarop de EU de migrantencrisis aanpakt. Er zijn twee mogelijkheden die voor de VS en voor de EU even actueel zijn: De elites die aan de macht zijn grijpen naar de absolute macht van een dictatoriaal machtsblok of ze storten in elkaar. Als de Britten ‘ja’ zeggen tegen Brexit kan dit een dominostenen effect hebben. Zeggen ze ‘nee’ zal het iets langer duren. Of we vervallen tot Eurabië waarin wij een dhimmi status krijgen.

Rome

In Israël is de strijd om de “zaal van het Laatste Avondmaal” op de berg Sion, even buiten de Oude Stad, weer in volle gang. De Islam wil de hele Tempelberg. De Palestijnse Autoriteit wil heel Oost Jeruzalem als hoofdstad. En dan “Judenrein”, dus verboden voor Joden en Christenen. Bidden of de Schrift citeren mag op het tempelplein al helemaal niet. Uiteindelijk wil de hele Islam Jeruzalem voor hun eigen Messias, de Mahdi.

“Rome” wil al eeuwen Jeruzalem. Rome oorlog voerde om Jeruzalem tijdens de wrede kruistochten enkele eeuwen oorlog met de Islam. Nu probeert Paus Franciscus de ‘zaal van het Laatste Avondmaal’ onder gezag van de Franciscanen te krijgen. Men vreest dat Netanyahu geneigd is toe te geven.

Er is nog meer aan de hand. De bekende Italiaanse journalist Giulio Meotti schrijft in Il Foglio een belangrijk artikel onder de titel: “Heeft de Paus Europa prijsgegeven aan de Islam?” Hij wijst erop dat deze reislustige Paus al minstens 12 landen bezocht heeft maar Europa schijnbaar links laat liggen. Wel bezocht hij migranteneilanden zoals Lesbos (Griekenland) en Lampedusa (Griekenland). Hij hekelde Europa over het migrantenbeleid en pleit voor een ruime opvang. Dit gevoegd bij zijn voor een Paus twijfelachtige opmerkingen over de Islam.  Bijvoorbeeld dat de godheid van de Islam dezelfde zou zijn als de God van de Bijbel. En zijn sprekend zwijgen over de aanhoudende Christenvervolgingen in het Middenoosten. Hij negeert het feit dat golven islamitische migranten de weg plaveien voor een islamitische staat. Mijn vraag aan een trouwe RK vriend of deze Paus Chrislam propageert of aanhangt antwoordde hij met een beslist ‘jazeker’. Chrislam is een vermenging tussen Islam en Christendom. Zo groeien wij met de EU in een snel tempo naar een Israël-vijandig kalifaat. De houding van de Paus maakt duidelijk dat hij Europa in feite heeft opgegeven. Europa dat snel een nihilistisch heidendom aan het worden is. Het ontstane geestelijke  vacuüm wordt opgevangen door de Islam, waar de sharia de moderne heidenen onder een wrede duim moet houden.

Israël en Efraïm

Tenslotte nog drie korte items over Israël. Over (1) de nederzettingen, (2) een veiligheidsmuur en (3) een Efraïm Conferentie.

Belangrijk voor de vele nederzettingen in Judea en Samaria is de $ 21 miljoen die de regering van Israël heeft bestemd voor hun veiligheid, voor de opzet van kleine bedrijven, toerisme en nog veel meer. In feite een kleine erkenning voor wat de wereld verachtelijk noemt, “de kolonisten”. Echte erkenning is er pas als de Israëlische regering de moed heeft te besluiten in elk geval gebied C van de “bestwiste gebieden”, waar weinig Palestijnen en voor Joodse Israëli’s wonen, te annexeren. Dat tot grote woede van de Palestijnse Autoriteit en bijna de hele wereld, die de Joodse nederzettingen “onwettig” noemt. Het zal niet lang meer duren voordat de hele ‘Westbank’ weer volledig gebied van Israël zal worden.

Israël gaat krachtig verder met het bouwen van een veiligheidsmuur. Allereerst zal er een muur, beter gezegd een hek rond Gaza gebouwd worden. Om de voortdurende agressie van Hamas in toom te houden. Maar de bedoeling is, volgens Netanyahu, om terroristen buiten Israël te houden. Dat hek (muur) zal tot 10 meter onder de grond gaan om tunnels tegen te gaan. Want Hamas gaat gewoon door met het graven van tunnels om de weg te banen voor (zelfmoord)terroristen. Israël wordt steeds meer een fort tegen het beangstigende terrorisme dat over heel de wereld schijnt te komen. Wel een tragische illustratie van de stelling “Eerst de Jood” die ik al eerder heb gelanceerd. Die stelling houdt o.a. in dat “Wat de Joden overkomt komt ook over ons”. Die stelling is gebaseerd op een woord van Paulus in Romeinen 1:16 en 2:9-11. Zoek het maar na. Het staat allemaal in de Heilig Schrift.

Van 13-15 juni vond in Jeruzalem de tweede Internationale Conferentie voor Verzoening plaats. Verzoening tussen Joden en Efraïm. Een profetische conferentie. De profeten Jesaja en Ezechiël spreken hierover. Ik citeer verkort uit Jesaja 11:11-14: “En het zal te dien dagen geschieden dat de Here wederom zijn hand zal opheffen om los te kopen de rest van Zijn volk….Efraïm zal niet afgunstig zijn op Juda (Juden) en Juda zal Efraïm niet benauwen.” In Ezechiël 37:16 lezen we dat de profeet twee stukken hout moet nemen.  Op het ene stuk moet hij schrijven “Voor Juda en de stammen die daarbij horen”. Op het andere: “Voor Jozef (Efraïm) en de stammen die daarbij horen”. Ezechiël moet die twee stukken hout samenvoegen zodat ze één worden in Gods hand. Dus Efraïm komt terug. Duidelijk zichtbaar! Het is momenteel buitengewoon moeilijk Efraïm te lokaliseren. Al sinds de regering van koning Salomo hebben Efraïm en enkele andere stammen van Israël (handels)nederzettingen over heel de toenmalige wereld gevestigd. Nu steken overal groepen de kop op die zeggen tot “de verloren tien stammen te horen”. De profeet Hosea maakt duidelijk wat er aan de hand is.  Een kort ciaat uit zijn profetie: “Efraïm vermengt zich met de volken” (Hosea 7:8). Dat is precies wat in de loop van de eeuwen is gebeurd. Kellen Davison, een van de initiatiefnemers van genoemde verzoeningsconferentie en oprichters van de organisatie “Gemenebest van Israël” ziet de opkomst van al die groepjes ‘Israëlieten” een begin van de vervulling van Ezechiël 37:3. De profeet ziet een immens groot dal vol knekels en skeletten. De HERE vraagt hem: “Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven?” “U weet het” antwoordde de profeet. En dan komen die beenderen tot leven. Dat gaat nu gebeuren.  Daar wil “Gemenebest van Israël” aan meewerken. De gemeenschappelijke basis wordt gevormd door de volgende basisprincipes:

  • Liefde voor en dienen van de God van Israël
  • Liefde en respect voor de natie Israël inclusief het “Verloren Huis van Israël”. Hierbij hoort de wens om heel Israël te zegenen
  • Accepteren van de volgende principes uit de Torah:  Sabbat, de Feesten in je persoonlijke leven
  • Liefde voor het land van Israël
  • Het recht van Joden in het land Israël te leven en verder anti-Israël propaganda en leugens te bestrijden.

Interessant allemaal. Er gaat binnenkort weer heel wat gebeuren. De HERE, de God van Israël, werkt. Wie zal het tegenhouden?  Volken die Israël zegenen, worden gezegend. Landen en machthebbers, die hun handen en grote mond tegen Israël tekeer gaan, gaan te gronde. God gaat door met Zijn volk Israël. Efraïm komt terug. De bergen van Israël worden bevrijd. De Grote Naam van de Heilige van Israël zal vanaf de berg Sion vereerd worden.

 

11 Reactie(s)

 
 
Vanochtend de dag na het Brexit-referendum las ik op het nieuws dat de Brexit een feit is. Aandelenbeurzen zullen gigantisch verliezen. Is de Brexit een trigger voor een nieuwe financiële crisis die nog vele malen ernstiger zal zijn dan die van 2008? Ook leidt een Brexit er toe dat de E.U. in zijn huidige vorm snel uit elkaar zal vallen. Uit deze brokstukken zal dan een nieuwe unie ontstaan, namelijk de Mediterrane Unie met de antichrist aan het hoofd. Die zal bestaan uit de Romaanstalige E.U.-landen en een aantal landen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Op http://www.bnr.nl/opinie/hahn/10306318/een-hete-zomer-voor-europa lees ik dat een Brexit Europa ook militair verzwakt, waardoor Rusland de kans ziet om met de NAVO de confrontatie aan te gaan.Beste Moi,

Je was weer de eerste (na Wilders?) die reageerde op Brexit.
Je bent meteen weer bezig met allerlei voorspellingen van hoe het verder zal gaan.
Wees toch voorzichtig en dus niet te gedetailleerd want dan loop je het minste risico de eschatologische
plank mis te slaan. Waarom zou het met de rest van de EU niet naar Eurabië gaan?
Dan heb je de Meditarrane Unie er meteen bij.
Dat er een antichrist komt staat vast. Maar nu al?
Aan de andere kant is het goed voortdurend te proberen Bijbels te denken.
Daar ben je mee bezig en daar heb ik respect voor.
De HERE zij ons en vooral onze kinderen genadig.

Shalom

jvb
 
 
Shalom,Ja ik wil iets kort zeggen naar dit schrijven,ben niet zo,n schrijfster moet u weten,....wat ik zelf erg merk om mij heen ,haat tegen Israel [wij staan achter Israel]het doet mij veel verdriet hoe en wat men zegt en doet tegen Gods volk,er was een poosje geleden een joods gezinnetje die hun zoon een diploma had gehaald ,zo trots als die vader was,om effe de joodse vlag buiten te hangen,gelijk boze reaktie,s,het zal erger worden ik weet het ,net als uw schrijven dat zegt,ik houd mijn hart vast.Moge de Here ons bekrachtigen met Zijn kracht en Wijsheid vervullen.wens ik U alle G,ds onmisbare zegen toe,Hilda
Dank je Hilda voor je snelle reactie.

Het is inderdaad verdrietig dat er zo'n haat tegen Israël onder de mensen leeft.
In veel gevallen is het een wrevel tegen dat vreemde Joodse volk, dat midden onder de volken leeft
en gewoon Sabbath houdt, Joodse feesten viert en toch zich goed aanpast aan het gastland.
De mensen begrijpen het Joodse volk niet.
Dat levert ondergrondse wrevel op.
Dan komen daarbij smerige leugens over Israël en de Joden.
Dat levert een stuk haat op.
Die haat zal de Joden niet verteren maar verteert de mensen uiteindelijk ook.
Erg is dat toch.

Maar de Almachtige zal tot Zijn doel komen met Zijn volk.
Onze gebeden voor Israël en vriendelijke, hartelijke steun aan de staat Israël werken daar
heel sterk aan mee. Onthoud goed: Gebed is ons sterkste wapen.

Shalom

jvb
 
 
Bedankt voor dit schrijven, zoals U dit verwoord, daar kan ik mij geheel in vinden, bedankt
 
 
Geachte heer Van Barneveld.

Ongeacht of mensen nu nog wel of niet meer geloven in directe actuele profetiëen in de naam van de HERE, wil ik toch even deze profetie van 16.02.2016 onder uw aandacht brengen. Paulus zegt de profetiëen niet te verachten, maar te toetsen... en het beste te bewaren. 1 Thess. 5 ; 18-21.

Hier dan de profetie die ik van de Here persoonlijk ontving door de macht van de heilige Geest : https://t.co/qRdff3IM1y

God's rijke zegen over U en allen die U dierbaar zijn... en over het Israël van GOD YHWH, de Allerhoogste, de Almachtige, De Koning en Heerser der eeuwen/tijdperken. Amen. Hallelu-YHWH. Amen.Beste Jean,

Mijn dank voor het sturen van je profetie en je site.
Ik heb meestal meer dan genoeg aan de profetieën in de Bijbel en de Psalmen.
Maar ik trof veel goeds aan op je site.
Vooral de steun aan gods volk, aan Israël deed me goed.
Dat woord was duidelijk aan Israël gericht.
Shalom

jvb
 
 
hoi Jan
weer een goed artikel :-)
de profetie van het stuk hout dat bijeengevoegd word mooi he
er staan mooie beloftes voor Israel in de nabije toekomst
in ezechiel 38-39 staat dat het land Israel zonder muren is voordat het word aangevallen door gog en magog
rusland word aangetrokken door de rijkdom van Israel en beloofd Israel te beschermen maar als we de bijbel lezen zien we dat Israel alleen gaat komen te staan dus ook zonder de steun van rusland en china
het wereld nieuws is een groot rookgordijn om de profetieën te verbergen die weldra zullen plaatsvinden
tussen al dat slecht nieuws lees ik over de hoop in de Here
ben ook begonnen met de psalmen te lezen gelijk dhr.jan mij dit aanraadde
shabbat shalom
ludwig
Dag Ludwig,

Goed van je te horen.
Nu via de site.
Volgens mij heb ik al eens een artikel geschreven op de site over Ezechiël 38 en 39.
Maar als je het niet kunt vinden zal over een paar weken nog eens zoeken.

Je dat is goed geestelijk voedsel, de Psalmen.
Met Ps 119 ben je wel een paar dagen bezig!
De HEER zij met je
shalom

jvb
 
 
We weten dat de laatste en beslissende strijd zich in het kleine Israel en Jeruzalem zal afspelen. En de EU is in een diepe crisis aangekomen waarbij vele landen vragen hebben zo ook over hun massa -Immigratie de EU is een dictatuur die hun wil aan de lidstaten wil opleggen . De toekomst lijkt onzeker we leven in onrustige tijden ik persoonlijk denk dat Jezus wederkomst nabij is en dan denk ik in vrij korte tijd want we leven in profetische tijden misschien zijn wij wel de generatie die dat gaan meemaken goed artikel ! ShalomDag Willy,

Mijn dank voor je reactie.
Veel mensen zijn het met je eens dat de bureaucraten in Brussel zich van de mening van
gewone burgers niets aantrekken. Democratie is voor hen alleen belangrijk als het om hun mening
en visie gaat.
Nexit en misschien is het wel beter, terug naar 1973, naar de oude EEG (Europese Economische
Gemeenschap) lijkt mij een goede weg. Dat krijgen wij en anderen ook de mogelijkheid om achter Israël
te gaan staan. Nu zijn we wat buitenlandse politiek betreft helemaal van 'Brussel' afhankelijk.

De Heer zegene je.

jvb
 
 
De Brexit doet denken aan het beeld van Daniël dat wankelt, of zie ik dat verkeerd?

ShalomBeste Louise,

Dank voor je reactie.
Inderdaad. vooral als het inderdaad zo is dat de EU het
Herstelde Romeinse rijk voorstelt. dan heb je helemaal gelijk.
Maar vergeet niet dat wij er middenin zitten en dat is geen leuke plek.
Jezus zegt in dit verband: Wees waakzaam en bidt dat jullie zult ontkomen
aan alles wat gaat gebeuren. misschien help Nexit bij dat 'ontkomen'.
Shalom

jvb
 
 
Haat tegen Israël en Gods oogappel het Joodse volk, is ten diepste haat tegen God van Abraham, Isaac en Jacob!Beste Arien,

Inderdaad is antisemitisme en de moderne vorm ervan, antizionisme, het kwaad
dat de beker van Gods toorn zal doen overlopen.
Israël is altijd al de 'toetssteen van Gods zegen of vloek geweest
Shalom

jvb
 
 
Ik denk dat de komst van de antichrist veel dichterbij is dan wij nu zouden denken. Een catastrofale crisis waarbij de mensheid zal schreeuwen om een 'redder' is al voldoende. Temeer omdat in 2018 Israël 70 jaar zal bestaan.

Grote kans dat in 2018 de tempel herbouwd zal worden als onderdeel van dat valse vredesakkoord met velen tussen de antichrist en Israël.

We moeten echt waakzaam zijn, opdat wij mogen ontkomen aan wat zal gaan gebeuren in de (nabije?) toekomst!
Dag Moi,

We zullen zien.
Laten we heel voorzichtig blijven letten op de tekenen van de tijd.
We mogen er gelukkig ook rekening mee houden dat de HEER, zeer
geduldig en genadig is en altijd nog uitstel kan geven.

shalom

jvb
 
 
Hoi JvB,

Ik ben heeeeeeel erg opgelucht door de Brexit !!
Nu maar hopen en bidden dat het snel tot een Nexit mag komen !!

Peter
 
 
Beste heer Barneveld. Heerlijk zoals u de bijbelse waarheid als het ware spiegelt naar onze tijd. Weer zoveel bewijzen erbij naast al die andere bewijzen dat de Here God bestaat. Hoe triest het ook is gesteld met onze wereld, het laat wel zien dat onze Vader alles onder controle heeft. Geen punt geen komma, nee niets zal veranderen aan Zijn woord en dat is wat we gewoon kunnen zien. Het staat zo vast als het maar kan. Wat een zekerheid mogen wij hieruit putten dat straks alles goed komt. Want Hij is DE Vader en houd van ons en heeft de belofte gedaan dat alles goed komt. Hij is de enige die wij kunnen vertrouwen. Israel wordt weer compleet als teken voor de mensheid ja zelfs Efraïm komt weer thuis. Wat de wereld ook in petto heeft voor Zijn volk, het zal keihard falen. Hoe verblind kun je zijn om al deze tekenen te negeren. Laten we blijven bidden voor Israel en de wereld en laten we blijven vertrouwen in Zijn onfeilbare woord. In de tussen tijd mogen we genieten van de liefde die Hij in Zijn schepping heeft gelegd. Hoe slecht de wereld ook is, Zijn liefde is nog zo aanwezig in alles. Voorspellen is een te glad pad om je op te begeven. Maar èèn voorspelling durf ik wel aan. Alles komt goed dankzij Zijn liefde voor ons. Dank u wel voor uw tijd en inzet voor onze Vader. Het sterkt mij en velen anderen om te blijven volharden in Zijn liefde. Ik wens u en alle lezers Zijn onmisbare zegen toe. Sjalom.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven