Home Artikelen Geestelijk Met TURKIJE naar het EINDE?

Met TURKIJE naar het EINDE?

Miljoenen turken demonstreren Klik voor ware grootte
Miljoenen turken demonstreren
Het is tijd om even stil te staan bij de recente ontwikkelingen in en rond Turkije ende EU. De nep-coup van de 15 juli 2016 heeft een nieuw hoofdstuk over de weg van Erdogan naar een vernieuwd of hersteld Turks-Ottomaans rijk geopend. Of het inderdaad een nep-coup of een echte opstand was, is wat betreft de uitkomst van deze “opstand” een onbelangrijk discussiepunt.

De vraag is nu: Gaat Erdogan nu dezelfde weg als Hitler na de Rijksdagbrand in 1933 of als Khomeini van Iran in 1979 na het verjagen van de Shah? Joodse mensen in Turkije en ook in veel EU-landen lopen gevaar. Zou ook hier de uitspraak van Paulus: “Eerst de Jood en ook de Griek” (Romeinen 2:8:12) geldig zijn? Gaat Erdogan de prille “vriendschap” met Israël opzeggen en wordt dan het gezegde “Eerst zaterdag dan zondag” een tragische realiteit?

Tegen de EU heeft Erdogan sterke wapens. Hij eist dat de EU voor oktober van dit jaar de visumplicht voor Turkse staatsburgers opheft.  Als dat doorgaat komen er in  Europa naast de 55 miljoen moslims of Turken binnen de EU grenzen er nog een paar miljoen bij. Zegt de EU NEE, dan zegt Erdogan het vluchtelingenakkoord op. De hekken van de overvolle kampen in Turkije gaan open. Een nieuwe stroom vluchtelingen en andere migranten komt dan over ons.  De rode vlaggen met halve maan zijn daarna niet uit de lucht. Voor de EU is het een no-win-situatie.

Een derde heikelpunt is het beleg van de US/NATO basis in Incirlik in Zuid-Turkije. Die basis wordt nu omsingeld door 7.000 zwaar bewapende Turkse politiemannen. Daar liggen, volgens Freedom Outpost en Walid Shoebat 50-80 atoomwapens van de VS. Die Amerikaanse militairen zitten opgesloten in de luchtmachtbasis. De VS zal een aanval op deze basis met 1500 Amerikaanse militairen als een oorlogsdaad moeten opvatten. Dat met die atoombommen voor het grijpen! Een uiterst gevaarlijke situatie.

Een grote vraag die ik graag wil bespreken is: Hoe en wanneer is het zover gekomen? Is er een weg terug? Speelt de “vrouw uit Openbaring 12” hier een rol? Als er tijd en ruimte genoeg is! Wat aarzelend suggereer ik u even tijd te nemen het hele artikel te lezen. Ik hoor nog van u.

Met Turkije naar het Einde?

Twee lessen en de coup van 15.07.2016

Les 1:
We gaan even terug in de geschiedenis. Eerst naar februari 1933. De NSDAP, de Nazi-partij van Hitler, was net aan de macht gekomen. Maar er was nog heel wat tegenstand van communisten en andere kleine partijen. De 22e februari 1933 werd het Rijksdaggebouw in Berlijn in brand gestoken. De zondebok werd al gauw gevonden: Marinus v/d Putte die veel sympathie had voor het communisme, kreeg de schuld. Marinus werd ter dood veroordeeld. Massaal werden communisten en andere tegenstanders van Hitler gearresteerd om “de orde te herstellen.” Zo kreeg Hitler met zijn Nazipartij de absolute macht met alle vreselijke gevolgen. Vooral voor het Joodse volk: De Holocaust. Het bleek al gauw dat Marinus en de communisten niets met de brand te maken hadden. De brand was aangestoken door Hitlers makkers. De valse beschuldiging was een sterke aanleiding voor Hitler om tegenstanders weg te werken.  Al gauw bleek dat Hitler met zijn racistische en antisemitische opvattingen meer op het oog had dan Duitsland alleen. Een groot Duits “Duizendjarig Rijk” en het uitroeien van Joden in heel Europa waren zijn voornaamste programmapunten. Slappe Europese regeringen van voornamelijk Engeland en Frankrijk  sloten een overeenkomst met Hitler. “Peace in our time” juichte de Engelse minister Chamberlain, zwaaiend met het verdrag. Een paar maanden later brak WOII uit. Een oorlog met voor de Nazi’s als eerste doel het uitroeien van het  Joodse volk.

Les 2:
Deze les speelt in 1979, in Perzië/Iran. De shah, Mohammed Reza Pahlavi, voerde een politiek van liberalisatie en modernisering. Met een open oog naar het Westen, vooral naar de VS. Maar onder het volk bleef veel ontevredenheid en de moslim geestelijkheid wilde uiteraard meer sharia-Islam in het land. De 19e augustus 1979 werd de bioscoop Rex in brand gestoken, waarbij 422 bezoekers levend verbrandden. De shah kreeg de schuld, maar later bleek dat Islamitische militanten het hadden gedaan. Dat konden de ayatollah’s goed gebruiken. De 4e september 1979 was er een demonstratie die in een bloedbad eindigde. Ayatollah Khomeini verklaarde dat er 4.000 mensen door zionisten waren gedood.  De onrust liep uit op een grote opstand en in december 1979 moest de shah “op vakantie”, dus vluchten. Zo kwamen vanuit de chaos de ayatollah’s aan de macht. Zij creëerden een Leiderschap van Moslim Juristen. Dit Leiderschap te volgen was volgens hen belangrijker dan vasten en gebed - twee van de vijf pijlers van de Islam. Een diepe haat tegen Israël werd snel gekweekt. Ook streefde Iran naar een dominante positie als Sjiieten in de wereld van de Islam. De komst van de Islamitische Messias, de Mahdi, stond en staat hoog op hun agenda.  Iran ging en kwam een heel eind op weg naar het produceren van hun “bom voor Allah”. Het Westen, de Vijf+1 (vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad + Duitsland) sloten na lang onderhandelen een overeenkomst met Iran. Felle protesten van Israël. Maar Iran kon, in een rustiger tempo, doorgaan. Nu is het zover dat op 23 mei 2016 de legercommandant van Iran enthousiast riep: “Wij kunnen Israël in acht minuten vernietigen.” En het Westen?  Het Westen zwijgt. Israël overweegt serieus of en wanneer er moet worden ingegrepen.

De coup in Turkije.
Er was een staatsgreep. Toen, de 15e juli 2016, kon Erdogan zijn kans grijpen. Een ‘staatsgreep’, zo knullig opgezet, dat het wel moest mislukken. Een zondebok was snel gevonden. De orthodoxe moslim geestelijke Güllen, die voor zijn ‘vriend’ Erdogan naar de VS was gevlucht. Massale arrestaties en ontslagen van ambtenaren, militairen, onderwijzend personeel  en nu wetenschappers schoonden het land voor Erdogan. Meer dan 1000 privéscholen, meer dan 1200 NGO’s, 19 vakverenigingen, 15 universiteiten en ziekenhuizen werden gesloten. Nu is hij alleenheerser, sultan Erdogan. De schrik zit er bij de Turkse Turken goed in. Zijn steunen dus “enthousiast” Erdogan, zoals veel Duitsers Hitler steunden en veel mensen in Iran de ayatollah’s steunen en enthousiast en massaal schreeuwen: Dood aan Amerika, dood aan Israël”. Erdogan heeft de macht dus zal hij de teugels wel een beetje vieren. Hij weet zich zo sterk dat hij zijn eis dat Turkse staatburgers visumvrij door Europa kunnen reizen weer met een pittig dreigement op tafel kan leggen. Hij houdt immers meer dan een miljoen vluchtelingen in gijzeling. Dat  hij zijn verdrag met Israël gaat opzeggen (verraden) is geen vraag. De echte vraag is: Wanneer? Hij daagt het Westen uit door de belegering van de NATO basis in Incirlik. Zie in de inleiding op dit artikel. Dit kan een casus belli, een aanleiding tot oorlog worden.

Dhimmitude

We zagen drie opstanden, driemaal een noodtoestand, het ontstaan van drie totalitaire regimes die in wezen grote vijanden zijn van Israël en ook van een Bijbelgetrouw Christendom. Let op Israël en zie hoe de God van Israël doorgaat met het herstel van Zijn land en volk en Israël beschermt tegen de vijanden. Maar hoever zijn wij? Opvallend was hoe snel vanuit Brussel en door ‘onze’ minister Koenders nederig onze gelukwensen en sympathie naar Erdogan stuurden nadat ‘de coup’ mislukt bleek. Hoe zwak de protesten zijn nu de Turken hun burgerlijke vrijheden worden ontnomen.

In mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam” kunt u lezen hoe de strijd om de wereldmacht al meteen na de dood van Mohammed in 632 werd opgepakt. Hoe de strijd om West Europa twee keer is mislukt. Bij Poitiers (722) in Frankrijk en bij Wenen (1683), nog maar ruim 3 eeuwen  geleden. Nu maken we de derde overval van de Islam mee. Overval op overval. Terreur en dreiging van terreur. Eis op eis van onze Islamitische minderheid. Doorgaande Islamisering van onze samenlevingen. Een aanval op onze vrijheden, onze welvaart en op het Christendom. Als de Islam ergens de macht heeft gegrepen, moeten ‘ongelovigen’, bijvoorbeeld Joden of Christenen, een dhimmiverdrag tekenen. De dhimmi krijgt een minderwaardige positie binnen de Moslimsamenleving. Hij moet meestal een pittige belasting betalen, de djizja, die Moslims niet hoeven te betalen. Als het ware koopt de dhimmi het recht om in leven te blijven in zijn door de Islam gedomineerd land. Verder wordt de dhimmi diep vernederd. Iets van die minderwaardige positie van de dhimmi zien we terug bij Moslim jongeren. Hoe zij zich gedragen tegenover niet-Moslim vrouwen en tegenover onze eigendommen. Zij zijn moslims, het is dus van hen! We zien het ook terug in de wijken van grote steden zoals in Parijs, het Zweedse Malmö enz. U zult misschien een beetje meesmuilend lachen als ik beweer wat we nu al dhimmibelasting betalen. Wat denkt u van de meer dan een miljard euro die Erdogan eist voor het tegenhouden van de vluchtelingen/potentiële migranten in Turkije? En van het geld dat al betaald is? En voor de kosten voor al die voornamelijk mannelijke Moslim ‘vluchtelingen’ die door u betaald worden? Het is al erger dan u denkt.

Hoe is dat gekomen?

Hoe komt het dat Europa zo diep is gezonken?  De narigheid is begonnen in Frankrijk, met de Franse Revolutie. Toen klonk het “Ni dieu, ni Maitre” (geen God, geen Meester). “Vrijheid, gelijkheid en broederschap” werd de ‘geloofbelijdenis’ van de westerse mens.  Dat was de zogenaamde “Verlichting”. De mens wilde niet meer afhankelijk zijn en nog minder gehoorzamen aan de Levende God van de Bijbel en aan Zijn Torah. “Weg met de Bijbel! Adieu God! Wij zoeken het zelf wel uit”, riep en roept de moderne autonome mens. We hebben God de deur gewezen. Het hoogtepunt en eindpunt van dit proces naar God-loosheid vond plaats in december 2007. Het slot van eindeloze discussies binnen de EU over een “grondwet”. Toen werd God definitief vaarwel gezegd door het leiderschap van Europa. Het “Verdrag van Lissabon” trad 1.12.2009 in werking na de ratificatie door 27 landen van de EU. De naam “Verdrag van Lissabon” werd gekozen omdat veel landen bezwaar maakten tegen de titel grondwet. Polen en Tsjechië waren de laatste landen die tekenden, respectievelijk op 10 oktober en 3 november 2009. Het kernpunt is dat in deze Europese “grondwet” geen enkele verwijzing naar God en ook niet naar de Joods-Christelijke tradities en grondvesten van onze Europese cultuur. “Ni Dieu” dus.  De EU zonder God neemt afscheid van de Joods-christelijke grondslagen van onze cultuur. Dus God heeft ons verlaten. Hiervan zijn heel wat voorbeelden. Tegen de Joodse koning Asa zei de God van Israël, die ook de Schepper van hemel en aarde is, via een profeet: “als jullie Hem verlaten zal Hij ook u verlaten.” Koning Asa heeft het gemerkt. Koning Joas kreeg te horen: “Omdat u de HERE verlaten hebt heeft Hij u verlaten” (Zie 2 Kronieken 12:5, 15:2 en 24:20).

Tegen ons

Ook tegen ons zegt de profeet Jesaja: “Jullie hebt de HERE verlaten…waar willen jullie nog meer geslagen worden dat jullie verder gaan met afwijken?” Daarbij komt nog het feit dat de EU zich voortdurend opstelt als een vijand van Israël. Dat haalt de vloek van Genesis 12:3 over ons. We zien het rondom ons en onder ons gebeuren.  Wat gebeurt er dan en waar gaat het heen? Als we de Schepper de deur wijzen, dan gaat Hij. Hij trekt Zijn beschermende hand over ons terug. Wat komt ervoor in de plaats? Bij Hitler waren het duistere Germaanse machten. In Iran heerst een tirannieke versie van de Islam en de ayatolla’s zullen niet aarzelen Iran in een oorlog te storten als dat in hun eschatologie (eindtijdleer) past. Dat wil zeggen: de komst van de Mahdi, hun Messias bevordert. Over het Westen trekken nu donkere wolken van de Islam. Met gruwelijke (zelfmoord)overvallen als bliksemschichten en donderslagen. Door de Islamisering van de samenleving. Door het “Beest in Brussel” dat ons van onze vrijheden, onze nationale identiteit en ons spaargeld berooft. En de EU wordt geplaagd door onenigheden en een grote chaos.

Hoop

Er is zeker nog hoop. Dit alles overkomt ons juist met het doel dat wij niet ten onder gaan. Als waarschuwingen van de HERE, die, van een afstandje het echt wel ziet. Wat zou er moeten gebeuren? In al mijn boeken vindt u de kreet: “HET IS OPWEKKING OF OORDEEL.” Elke kerkelijke gemeente en elke evangeliegemeente zou tijdens elke eredienst en op elke bidstond God moeten smeken om een opwekking. Met de gevaarlijke bede: “Begin bij mij!” En tegelijk gebed voor Israël niet vergeten. Want het gaat ook nu om Israël. Dat was het geval bij Hitler, dat is het geval bij de ayatollah’s van Iran en ook bij de Islam van Erdogan. Israël staat op de bres voor wat er over is van het “vrije Westen”. Israël strijdt onze strijd. En, allereerst, zegt Paulus: “De Verlosser zal uit Sion komen.” Dan nog politiek. Bidt dat we een regering krijgen die achter Israël staat; die een politieke dijk opwerpt tegen de vijandigheid tegen Israël die van Brussel uitgaat.

Deze twee woorden vormen de sleutel tot redding van ons land: OPWEKKING en ISRAEL.

Jan van Barneveld

21 Reactie(s)

 
 
Voor mij is Erdogan een dictator die alle vrijheden in het land beknot hij is een radicale islamiet en dat is niet goed en laat niets goed zien.Hij is ook een onbetrouwbare persoon en het volk athans zijn supporters steunen hem! ik denk dat Turkije wel eens een cruciale rol gaat spelen voor Jezus tweede wederkomst en verder heb je een goed overzicht gegeven over de derde overval van de islam! shalomBeste Willy,

Dank voor je bemoedigende reactie.
Een ex-moslim weet zelfs Bijbels te "bewijzen dat Erdogan de antichrist zal worden.
Ik geloof het niet maar het lijkt er echt veel op.
De Heer zij ons en ons volk genadig.

shalom

jvb
 
 
Dit artikel heeft inhoudelijk een bevestiging van gedachten die ik ook heb.Alleen wat betreft een "opwekking" denk ik dat alle dingen ook zonder een opwekking hun beslag zullen krijgen. Diegenen die Jezus in hun hart hebben, hebben niets te vrezen. Maar ook tijdens de "grote verdrukking" is er nog gelegenheid om zich te bekeren, zij het dat men dan als martelaar sterft. Één ding is zeker: Jezus komt spoedig terug!
 
 
hoi jan
heel goede uiteenzetting van jou
zeer vergelijkbaar met de geschiedenis

ludwig
 
 
Bedankt Jan,
De spijker op de kop. We bevinden ons in een geestelijke strijd, dat is duidelijk. Gelukkig weten we wie de uiteindelijke overwinnaar is en dat is niet Erdogan!
Gods zegen, je oud-leerling, vanuit Jeruzalem!Beste Simon, (of moet ik Shimon schrijven),

En toch, en toch denk ik soms met plezier terug aan de tijd dat ik jullie las heb gegeven aan het Nifterlake College.
Ik zal Rivkah en Deborah de groeten van je doen.
Zullen ze leuk vinden.

Als je in Israël wat informatie met een profetische dimensie, houd ik met aanbevolen.

De Heer zij met jullie en je goede werk in en voor Israël.

Dat je toch zo goed terecht gekomen bent......PtL

Shalom

jvb
 
 
Door de gevaarlijke toestanden t.g.v. de gebeurtenissen in Turkije, IS en de vluchtelingenst room, ontstaat er een minstens net zo gevaarlijke tegenbeweging. Namelijk extreemrechts met o.a. neonazi's, Soldiers of Odin, Pegida, Le Pen en de PVV. Die partijen zoeken zondebokken, teren op onverdraagzaamh eid in de samenleving naar vluchtelingen, zaaien haat en verdeeldheid in de samenleving, met als gevolg dat de samenleving nog verder verhardt en er zelfs een burgeroorlog kan ontstaan tussen aanhangers van extreemrechts en moslims, of tussen aanhangers van extreemrechts en andere burgers. Wanneer extreemrechts gaat regeren, zal het ook gedaan zijn met onze vrijheden en ontstaat er een dictatuur!

Verder denk ik dat Turkije de banden met o.a. Rusland en Iran aan zal halen en met die landen Israël zal proberen binnen te vallen, namelijk de Gog-Magog oorlog.
Beste Moi,

Goed van je te horen.
Meestal ben ik het met je eens.

Maar het gaat mij te ver om al die terecht ongeruste Medelanders weg te schrijven onder de
term extreem rechts. Niet doen.

Shalom

jvb
 
 
Ha Jan,

Ik had het zelf niet duidelijker kunnen zeggen. De chaos is compleet, het wegkijken, het pamperen van jonge mannelijke 'vluchtelingen' lees: deserteurs, het is te gek voor te stellen, maar het gebeurd allemaal in rap tempo.

Laatst had ik goed gesprek met een christen op de sportschool. Lang verhaal kort. Ja, natuurlijk God is liefde, Jezus naastenliefde, etc.
Dus zeg ik: 'ho, ho, de bijbel, in het Tweede Testament leert ons ook duidelijk om vreemden die een andere leer komen brengen, daar niet mee aan tafel te gaan. Open monden van verbazing...

Alsof God zou willen dat wij met onnozelheid de vijand binnenhalen en naïef ons moeten laten verkrachten en vermoorden... ik blijf het met verbazing aanzien... ze vergeten helemaal dat dat gedrag van deze vreemden geen 'liefde' is en dus niet van God kan zijn.

Maar we raken niet ontmoedigd, hé Jan! Gewoon doorgaan met ademen:)...

Shalom,
Marinka
Beste Marinka,

Dank voor je bijna aanstekelijk optimisme.
Ik weet best waar je dat baseert.
Maar ik kan niet het sterke gevoel loslaten dat we in een gevaarlijke tijd leven.
Vergeet niet dat het nu OPWEKKING of OORDEEL is.
En de oordelen zijn al begonnen.

shalom

jvb
 
 
...opmerkelijk detail, het is precies 70 jaar vrede geweest in Europa....in 2016 werd voor het eerst sinds het einde van WO2 door de minister president gezegd dat we in oorlog zijn....waar staat dit getal toch voor...
Moge de Eeuwige ons nog genadig zijn...Jaren geleden heeft de Joodse filosoof Noam Chomsky al gezegd dat de vakantie in Europa voorbij is....hij wordt beschouwd als de intelligenste man van de wereld, maar niemand wil het geloven...ondanks alles...
Beste heer H,Heijs,

Mijn hartelijke dank voor uw goede reactie.
Inderdaad 70 jaar vrede, 70 jaar kansen te over om recht te doen aan de armen van deze wereld, 70 jaar vele kansen om het evangelie bekend te maken over heel de wereld en 68 jaar om Israël te steunen.
Dus 70 jaar van gods groet genade.
En nu...wat hebben we ervan terecht gebracht?

Met een welgemeend shalom

jvb
 
 
Dank u wel voor de duidelijke uiteenzetting van de stand van zaken. Christenen zijn als het goed is, niet van deze wereld. Wel zijn we kinderen van de Here God. Nu leven wij nog onder het juk van de zonde, op een wereld die onder de heerschappij is van de boze. Een mislukt schepsel? Nee hoor. Ook hij mocht/kon net als ieder schepsel een keuze maken en hij koos. Helaas verruilde hij de liefde voor jaloersheid met alle gevolgen van dien. Als we de bijbel lezen dan zien wij een ongelooflijk machtige maar vooral liefdevolle Schepper die zelfs bereid is te luisteren naar zijn kinderen. Neem bijvoorbeeld Abraham of Mozes ja zelfs de boze hoorde Hij aan. Zij discussieerde met onze liefdevolle Vader over een beslissing die Hij had genomen. Waarom? Omdat een liefdevolle Vader respectvol (hoe ongelooflijk mooi is dat) met ons om wil gaan en daarom ook bereid is te luisteren naar tegen argumenten. Hij is bereid te luisteren naar Zijn kinderen. Dat is de Vader die wij moeten willen in ons leven. Dat is de Vader die ons een belofte heeft gedaan waar geen kwaad tegenop kan. Eerst de Jood, omdat zij de leidraad zijn in Zijn plan opdat wij mogen zien dat alles wat Hij zegt, waarheid is. Kijk maar naar de terugkeer van het volk. Ook al is Zijn volk, voor een deel nu nog blind, wij mogen zien. Hij beloofd ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die belofte gaat Hij ook 100% waar maken. Daar moeten wij voor gaan. Zijn wereld staat open voor ons. Deze wereld? Nee daar zijn wij niet van.

Beste Peter,

Mijn dank voor je mooie preek.
Inderdaad, christenen zijn niet 'van deze wereld'.
Zij bedienen zich niet van wereldse methodes, zoals leugen, diefstal en geweld.
Zij bemoeien zich niet met wereldse conflicten en werelds streven.
Het grote probleem is echter dat die wereld zich wel met ons bemoeit.
Een heilige uitdaging is dat Jezus heeft gezegd: "Jullie zijn het licht van de wereld".
Hij gebruikt ons als licht, als getuigen van het Licht door ons leven en getuigenis.
Als voorbidders.
Dit niet te doen maakt de situatie alleen maar erger.
Shalom

Jvb
 
 
Wij hebben het zelf over ons afgeroepen, wij zijn degenen die verkeerde leiders hebben gekozen!
Wij zijn ook mensen die als het goed gaat God vergeten, maar als het slecht gaat God gaan smeken!
Onze overheid denken niet aan de Nederlanders die in nood zitten maar, alleen maar hoe zij hun portomonee kunnen vullen mey onze centen.
Er is geen een in Den Haag die denkt aan de arme medemens.
Waarom gaan zij ook niet voor God op de knieen, maar verafgoden zij het geld?
Ik zou mijn medemens niet laten zitten, maar een opvang boerderij voor de daklozen op willen zetten!
In de naam van Jezus die op is gestaan uit de dood wil ik afsluiten dat wij de herders zijn die de schapen aan de wolven over leveren!
Beste Eduard,
Helaas heb je gelijk.
Als je iets goeds wil doen, en hulp voor daklozen is goed,
begin dan ergens mee.
Alle goed en zelfs groot werk begint klein.
De HEER zegene je.

Shalom

jvb
 
 
Bravo, Jan! Het is echt wel moedig om de actuele ontwikkelingen zomaar in een Bijbels perspectief te plaatsen. Knap dat u dat kan. Er is echter m.i. wel een groot verschil tussen de eerste twee voorbeelden die u geeft (de Rijksdagbrand, Khomeini) en dan nu de spanningen rond Turkije.
Waarom ik dit schrijf. Noch Wilhelmina, in 'Eenzaam maar niet alleen', noch Corrie ten Boom in al haar boeken, hebben ooit getuigd van de komst des Heeren alsof deze plaatsvond, bezig was te gebeuren.
Daar was duidelijk geen visie voor, geen toerusting, niets.
Maar tegenwoordig is die toerusting er wel. En de getuigenissen zijn er ook. Dit Bijbelse perspectief mag ons ten diepste zeer bemoedigen.
Beste Peter,

ik stuur van mijn antwoord een kopie naar de webmaster omdat er een probleem met de site is.

Veel dank voor uw constructieve en duidelijke reactie.
Inderdaad zijn er verschillen.
Maar in de drie genoemde voorvallen zijn opmerkelijke overeenkomsten.
1. alle drie veroorzaakt door partijen die de absolute macht nastreven.
2. Alle drie veroorzaken een ramp (Brand, opstand) met een nodige zondebok om
hun doel na te streven.
3. De drie zoeken absolute macht.
4. Zoeken mondiale macht en overheersing.
5. Zijn buitengewoon Israël-vijandig en haters van Joden.

Inderdaad zien we uit naar de komst van de Heer en bidden: Here Jezus, kom toch spoedig.
Maar veel kerken zijn doof en verwachten HEM niet.
Als de laatste bazuin schalt en de synode is bijeen, denken ze vast dat de plaatselijke fanfare langs komt.

Shalom

jvb
 
 
Geachte heer van Barneveld,

Allereerst compliment voor uw artikel.

Bovenstaande naam is niet correct, het moet zijn:

Marinus van der Lubbe.


Met vriendelijke groet,

Wim Jens
 
 
Mooi artikel ,ik raak niet in paniek door al deze gebeurtenissen, ik lees mijn bijbel en kom uit bij openbaringen en daar word ons kant en klaar uitgelegd wat er staat te gebeuren, dus bereid je voor op een vrezelijke tijd, ik ben al op leeftijd maar mijn kinderen en kleinkinderen daar maak ik me zorgen om, en de verloedering op geestelijk vlak in nederland slappe kerkgang,zelfs die ons voor moeten gaan maken er een potje van, lege kerken en ambsdragers die een keer naar d e kerk genoeg vinden, hele gezinnen die thuis blijven onze Hemelse vader gaat door met zijn werk hier op aarde zijn kerk word klijn maar zal de strijd uiteindelijk winnen,en die Hem volgen zullen met Hem de nieuwe aarde beerven.ik zie er naar uit,de duivels van nu hebben straks heel wat uit te leggen, gelukkig dat er een laatste oordeel komt, ook voor Poetin en Erdogan, dan zal als ze zich niet bekeren tot Hem de grote lijder het oordeel hard aankomen,gelukk ig heeft GOD het laatste woord
 
 
Beste Jan,

Het is niet Marinus van der Putte, maar Marinus van der Lubbe. Sommige historici gaan ervan uit dat Marinus van der Lubbe inderdaad de Rijksdag in brand heeft gestoken. Hitler kon aan de macht komen op 30 januari 1933 dankzij het feit dat communisten (KPD) en de socialisten (SPD) geen meerderheid konden vormen, vanwege het verbod van Stalin om met de socialisten samen te werken. De Rijksdagbrand kwam voor Hitler als een geschenk uit de hemel.
Op 7 maart 1936 hadden Engeland en Frankrijk moeten ingrijpen in het Rijnland dat door Hitlers troepen werd bezet. Het bezetten van het Rijnland was in strijd met het verdrag van Versailles (1919) en het verdrag van Lucarno (1925). Hadden de Engelsen en de Fransen destijds militair ingegrepen dan hadden zij wellicht Hitlers troepen kunnen verdrijven en betekende dat het einde van Hitler. Helaas was dat niet gebeurd.
Ook verbazingwekken d dat Engeland en Frankrijk niets deden, toen Tsjechoslowakij e in maart 1939 door de Duitse troepen werd bezet, wat in strijd was met het verdrag (verraad) van München in september 1938.
Alle internationale verdragen werden door Hitler geschonden.
 
 
Kan het kloppen dat er nog geen reactie op de site staan?
ik zie dat er 11 zijn maar staan er niet op namelijk.
Beste Jennie,

Ja, heel vervelend. Ik heb die 11 reactie ergens in mijn mailbox.
Het lukt ons niet die te publiceren.
Ze verdwijnen 'onderweg' en dus krijgen we het nog niet voor elkaar.
De man die de site ontworpen heeft is niet te bereiken.
Er rest mij voorlopig om de mails, de reacties persoonlijk te beantwoorden.
Jammer want het is vaak boeiend de reacties en antwoorden te lezen.
Mijn excuses.

Shalom

jvb
 
 
Hallo Jan,
Meestal lees ik de diverse reactie na, deze verschijnen echter niet op de site.
Wellicht is dit de bedoeling, anders gaat er iets mis.

Groetjes Jan
 
 
Redactie,
Helaas krijg ik bij de laatste onderwerpen van Jan van Barneveld geen reacties meer te zijn.
Kunt u er voor zorgen dat ik ze wel weer erbij krijg?
Bij voorbaat bedankt, en vriendelijke groet,

O.Nauta
Beste heer Obbe Naute,

Dank voor uw mail.
Helaas krijg ik meer reacties als die van u.
Jammer van al die reacties.
Er is inderdaad iets mis met de site.
Reacties verschijnen niet onder het artikel, zoals vroeger.
Komen wel op mijn mail adres, zoals u ziet.
Ook niet als ik 'publiceren' klik. Heb ik met uw reactie ook gedaan.
Hebben we uitgeprobeerd.
Het is helaas nog niet gelukt de fout te achterhalen en repareren.
De specialist, die de site ontworpen heeft en jarenlang heeft bijgehouden, kunnen we niet bereiken.
De man die nu de site prima bijhoudt heeft van alles geprobeerd, maar kan de fout niet vinden.
Evenmin als een computerdeskund ige die een avond heeft gezocht.
We zoeken verder.

Shalom

jvb
 
 
Geachte heer J. van Barneveld.

Zijn de reacties uitgezet?. Ik zie geen enkele reactie, terwijl er staat 14 reacties. Br. gr. J.W. van Es.Beste fam.van Es,

Dank voor uw vraag!
Vervelend maar inderdaad is er iets mis met het plaatsen van de reacties.
Zo komen wel binnen op mijn mail adres, maar we kunnen ze niet terug krijgen onder het
betreffende artikel. We kunnen de bouwer van onze site niet bereiken. Zelfs niet via mails.
De gewaardeerde medewerker, die de artikelen plaatst, heeft zijn uiterste best gedaan, maar kan de fout niet vinden. Een andere specialist is het tot nu toe niet gelukt.
Heel vervelend.
Ik zal proberen reacties voorlopig persoonlijk te beantwoorden, zoals ik nu doe.

shalom

jvb
 
 
Beste Jan,

Een paar kleine correcties/aanvullingen:

- De Nederlander die er van beschuldigd werd het Rijksdaggebouw in brand te hebben gestoken heette Marinus van der Lubbe.
- De data uit Iran kloppen niet helemaal: 1978 was een roerig jaar in Iran, de rellen waren in 1978, de sjah ging weg ("op vakantie") in het najaar van 1978. Belangrijke dag in dit verband is ook: 1 februari 1979. Toen kwam de ayatollah Khomeini terug uit zijn verbanningsoord (Parijs) en landde in Teheran waar hij werd verwelkomd door een uitzinnige menigte.
Verder vind ik je vergelijking tussen de ontwikkelingen in de jaren 30 in Duitsland én de huidige ontwikkelingen in Turkije absoluut op zijn plaats.
 
 
Turkije is het gebied waar de troon van Satan zich bevind zoals Jezus ook zegt in de openbaring brief aan Pergamum. Dus dan denk ik ook wel dat Turkije een cruciale rol gaat spelen en zeker betreffende Ezechiel 38.
Ook heeft Erdogan als doel om rond 2023 het sterkste leger te hebben en ook daar zal die wel een doel voor hebben.
Openbaring 13 spreekt over een gewond dier dat weer genas en het Ottomaanse rijk heeft 400 jaar Jeruzalem geheerst dus al met al zal Turkije Israel willen aanvallen.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven