Vrees niet land!

De Zionpoort in de oude stad van Jeruzalem. Op de poort zijn de kogelgaten (overblijfsel van de 'De Zesdaagse Oorlog') goed zichtbaar. Klik voor ware grootte
De Zionpoort in de oude stad van Jeruzalem. Op de poort zijn de kogelgaten (overblijfsel van de 'De Zesdaagse Oorlog') goed zichtbaar.

Vrees niet land!

Joël 2:21 - Dreigend doemt van alle kanten het gevaar voor Israël op. In het Noorden bralt Nashrallah, als een moderne Hitler, dat Hezbollah klaar is voor een volgende ronde…

Syrië heeft z’n Russische raketten op Israël gericht. Chemische en biologisch ladingen liggen ernaast. In het Zuiden heeft Hamas  een leger getraind en van  moderne wapens voorzien. De wereld kijkt vijandig toe. De oorlog tegen Israël wordt op drie fronten gevoerd. Tegen het volk: Het angstig snel en wereldwijd toenemende antisemitisme. Voornamelijk door de moderne giftige tak die ‘antizionisme’ heet. Tegen het land: Over de strijd om het land gaat dit artikel. In dat land koos de HERE een stad. De ‘stad van de Grote Koning’, Jeruzalem. De eindtijdoorlogen zullen om Jeruzalem gevoerd worden …

Bijzonder land

Wat is er toch aan de hand met dat kleine stukje land langs de oostkust van de Middellandse Zee? Waarom ijvert de hele wereld voor een Palestijnse staat op de zogenaamde Westbank? Waarom zijn de afgelopen 60 jaar al vijf of zes pogingen om die Palestijnse staat te stichten mislukt? Geschiedenis is vervalst. Mythes van een Palestijns volk, Palestijns land, Palestijnse geschiedenis zijn leugens gefabriceerd om een Palestijnse staat te legitimeren. Waarom? Er zijn verschillende redenen. De Islam wil de wereld overheersen en moet bij Israël beginnen. De westerse landen zijn afhankelijk van Arabische olie. Bovendien zijn ze bang dat het kankergezwel van het islamitisch, palestijns terrorisme openbarst en uitzaait naar onze landen. Dat gezwel kan beter binnen Israël’s grenzen blijven! Dat kost ons heel wat belastinggeld. De belangrijkste reden is geestelijk. Dit land is in heel speciale zin Gods land. ‘De aarde en haar volheid is van de Here’ (Psalm 24:1). Alleen van Israël zegt de Here: ‘MIJN LAND’.

‘Het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van MIJ’

Leviticus 25:23

Niet verkocht of verruild. Ook niet voor een (valse) vrede. De formule ‘land voor vrede’ is mislukt. Denk aan de ontruiming van Gaza. Israël heeft alleen maar ellende en raketten terug gekregen. Dit stukje land heeft God onder ede beloofd aan Abraham, Izak, Jakob en hun nakomelingen, die Hij eerst uit Egypte en later uit Babel en in onze tijd uit alle volken juist naar dat land heeft gebracht. God heeft grote plannen met Zijn volk in Zijn land. 

Want op mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, luidt het woord van de Here HERE, daar zal het ganse huis van Israël in zijn geheel Mij in het land dienen.

Ezechiël 20:40

Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst

Ezechiël 36:8

Het land is bestemd voor Israël. Israël zal de God van Israël dienen in het land Israël. De ‘bergen van Israël’ vormen het gebied dat de wereld voor een Palestijnse staat bestemt. Niet alleen de zogenaamde ‘kolonisten’ maar veel meer Joodse mensen zullen daar weer wonen en vruchten verbouwen:

Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten.

Jeremia 31:5

Die ongeveer 260.000 Joodse mensen in de zogenaamde nederzettingen doen dit al. Ze worden dan ook veracht en gehaat door de wereld en helaas ook door veel landgenoten. Maar God zegt: ‘ Ik heb u niet versmaad ’ (Jesaja 41:8).

De toorn van de Almachtige

De strijd gaat om het hart van het Beloofde Land. De zogenaamde ‘bezette gebieden’. Bezet niet door de Joodse bewoners, maar door de zogenaamde Palestijnen die de geest van vijandschap en haat van de oude Filistijnen hebben geërfd. Uiteraard, goede Arabieren, die in vrede met en onder Israël willen leven, niet te na gesproken. Het land waarvan de Schrift zegt:

‘De HERE zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen’

Zacharia 2:12

Gods heilige bodem, waarvan de VS, VN, EU en zelfs de huidige regering van Israël een woest terroristennest willen maken. Maar de HERE zegt:

Dan zal de HERE ijveren voor zijn land… Vrees niet, o, land…

Joël 2:18 en 21

‘IK ben voor Jeruzalem en Sion in grote ijver ontbrand, maar Ik ben zeer toornig op de  overmoedige volken, die, terwijl Ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade’

Zacharia 1:14

Daar is men nu mee bezig… meehelpen ten kwade. Daar komt de toorn van de HERE over. Waarschuwende oordelen jagen nu al over de wereld. En oordeel komt, want God zegt: ‘ Ik zal daar met hen (de volken) in het gericht treden… terwijl zij mijn land verdeelden ’ (Joël 3:2). Dat verdelen van het land krijgt de volgende maand een climax. President Bush wil voor zijn vertrek als president nog een succes boeken. Dat succes is een Palestijnse staat op Gods land. Bush merkte op dat de toekomst van de Palestijnen ligt op de Westbank en dat Israël’s toekomst in Galilea en de Negev ligt. Hij verwijst Israël dus naar de woestijn, waardoor hij een woestenij afroept over zijn eigen volk, over de VS. Want Paulus zegt: ‘ Wie onrecht doet zal zijn onrecht terugontvangen ’ (Kolossenzen 3:25). Een ramp die vreselijke echo’s over de hele wereld zal veroorzaken.

Hoop

Toch is er nu nog hoop. Tegen Israël zegt de HERE: ‘Vrees niet, o land’. Voor de VS en voor ons is er hoop na bekering en door extra steun en gebed voor Israël. Vooral voor de Joodse mensen die gehoorzaam aan Gods gebod zich in Judea en Samaria hebben gevestigd.

2 Reactie(s)

 
 
Geachte heer Van Barneveld,

Steeds wanneer de woorden van Christus, "En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn." wordt er door predikers gezegd dat we haast moeten maken om het evangelie te verkondigen omdat Christus niet eerder terug kan/zal komen. Ook in uw geschriften komt deze gedachte naar voren. De betekenis van deze uitleg is ver strekkend; het zal namelijk nooit lukken het evangelie aan iedereen te brengen - Christus zou daarom nooit terug kunnen komen... - Onzin natuurlijk!
Miljoenen hebben nog nooit van Christus gehoord doordat Bijbels verboden zijn, evangelisten niet worden toegelaten, ze geïndoctrineerd werden met het heidens geloof van hun ouders, etc. Tegen de tijd dat zij, indien in de toekomst mogelijk, toch bereikt zouden worden zijn er op andere plaatsen weer miljoenen die, doordat de ouders afweken nooit van Christus hebben kunnen horen.
In Jesaja 66:19 zien we dat het evangelie pas tijdens het duizendjarig Vrederijk met kracht door de wereld zal gaan: "Ik zal onder hen een teken doen en Ik zal uit hen de ontkomenen zenden naar de volken – naar Tarsis, Pul en Lud, die de boog spannen, naar Tubal en Jawan, de verre kustlanden, die de tijding aangaande Mij niet hebben gehoord noch mijn heerlijkheid hebben gezien – opdat zij mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen." - Niet in onze tijd dus, maar pas wanneer Christus gereerd vanuit Jeruzalem. Daatna zal het einde (der tijden) aanbreken.

Bert Evenboer
Molenkreek 19
8032JJ Zwolle
038-4524166
Dag Bert,

Dank voor je interessante reactie en je bescheiden herinnering van vanochtend.

Je komt met een interessant argument. Ik heb inderdaad ook zelf de uitleg aan Matteüs 24:14 gegeven,
die jij als onzin, beter gezegd als onmogelijk ziet. Even wil ik opmerken dat het hier om volken en niet om individuën gaat. Ook is het een verheuged feit dat momenteel het Woord van God zeer snel over de aarde gaat. Radion en tv beteiken verre, onbereikte volken. Blote-voeten-evangelisten bereiken in verre streken de meest afgelegen dorpen. Dus het is toch niet zo onmogelijk als je denkt. Als je uitleg van Jesaja 66:19 juist is en je visie dat alle volken pas gereikt zullen worden aan het einde van het 1000j. vrederijk, dan komt er heel wat uitleg over de eindtijd op losse schroeven te staan.Op zich is dat niet zo erg, maar een en ander moet dan wel bijbels goed worden onderbouwd. Lees in dat licht nog eens Matteüs 24. Bv. vers 15: "Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting....op de heilige plaats ziet staan...."Dus dat gebeurt dan aan het eind en niet vlak voor het begin van het vrederijk. Dan pas zou de antichrist in de Tempel gaan zitten. Maar dat lijkt me moeilijk als hij nog opgesloten zit in de afgrond, zoals je leest in Openb. 20:1. Weet je wat? Ik ben een ouderwetse schoolmeester en zou je een opdrachtje willen geven. Zoek eens uit hoe jou visie past in Mat.24 en wat voor consequensties het heeft in de leer dat 'binnenkort' de laatste zeven jaren van de antichrist aanbreken, die halverwege die zeven jaren in de Tempel gaat zitten om'aan zich te laten zien dat hij een god is'.
Lijkt me een boeiende studie.
Bert, nogmaals bedankt.

Jvb
 
 
Geachte heer Van Barneveld,

Ik heb u gisteren een berichtje gestuurd via uw website over het onderwerp evangelisatie over de ganse aarde.

Ik heb dit niet bedoeld als kritiek. Ik acht u vele malen wijzer dan ik ben. Als ik uw boeken lees en uw uitleg op Family-7 hoor, sta ik versteld van uw kennis - heel bijzonder. Mijn opmerking was enkel bedoeld ter informatie en geeft hopelijk nieuwe gedachten over dit onderwerp.

Met hartelijke groet,
Bert Evenboer
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven