Home Artikelen Geestelijk Allen tegen één; Eén tegen allen

Allen tegen één; Eén tegen allen

Klik voor ware grootte
Allen tegen 1
We gaan spannende maanden tegemoet. Gaat president Obama de noodtoestand afkondigen als Trump inderdaad op het punt staat te winnen? Maakt  Hezbollah het dreigement waar 1.500 raketten per dag te lanceren op Israël? Hoe reageert de wereld als Israël inwoners van Zuid Libanon evacueert om zich te kunnen verdedigen tegen de verwachte rakettenregen zodat niet veel Libanese burgers de dupe zijn? Wat gaat Israël doen tegen de toenemende dreiging van Iran met hun “bom voor Allah?”. Wat gaan de EU en individuele Europese staten doen als 235.000 aspirant migranten in Libië oversteken naar Zuid Italië? Wat gaan de de regeringen van de EU doen als er meer rellen uitbreken tussen Marokkaanse jongeren zoals in Maassluis samen met ontevreden Moslim migranten en autochtone Nederlanders? Het wereldwijde antisemitisme groeit gevaarlijk snel. Er zullen zeker uitbarstingen komen. Gaan in dat geval de meeste Joodse mensen uit EU landen een veilig heenkomen in Israël zoeken? Velen voelen zich nu al niet veilig in Europa.

Het is duidelijk zichtbaar dat het wat Israël en Joodse mensen vaak gaat om “allen tegen een”. De wereld tegen Israël. Als dat gebeurt zal blijken dat die “allen” botsen tegen EEN. Tegen de Almachtige, die de God van Israël is. Een veelheid van signalen die betrekking hebben op deze onderwerpen komt op ons af. Ik zal proberen een paar van die signalen kort weer te geven. Voor veel van onze gewaardeerde bezoekers wil ik een Bijbelse indicatie toevoegen. Dat kan en mag ik niet laten. Niet alleen omdat de Bijbel het boek van Israël is, maar ook vanwege de profetieën uit die Bijbel, die duidelijk van toepassing blijken te zijn op gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze tijd.

Forum

De ambassadeur van Israël bij de VN, Danny Danon, waarschuwde de wereld luid en duidelijk. Dat gebeurde tijdens een Forum over antisemitisme en het demoniseren van de staat Israël. Dat Forum vond plaats op het hoofdkwartier van de VN in New York. Danon zei dat de Jodenhaat en het demoniseren van Israël op het hoogste niveau is gekomen. Meer dan 1/3 van de Europese Joden is bang in het openbaar een Davidsster of een keppeltje te dragen. Meer dan de helft van de Franse Joden overweegt ernstig om te emigreren. Ze voelen zich niet meer veilig in Frankrijk. De VN en de EU zijn broedplaatsen en centra voor het demoniseren van Israël. Leugenachtige en vooral eenzijdige resoluties, rapporten en verklaringen van hoge functionarissen vormen een voedingsbodem en een voedingsbron voor ouderwets antisemitisme. Dit gevaarlijke gif is dodelijk gebleken, niet alleen voor het Joodse volk en voor hele samenlevingen, maar ook voor de verspreiders ervan. Duitsland is er in 1945 aan ten gronde gegaan. Dat dreigt nu weer te gebeuren! Antisemitisme is een kwaad dat zichzelf straft.

Ban Ki-moon en Mark Rutte

Een van de vermommingen van antisemitisme is het feit dat het vaak zo dubbel en daarom dubbel leugenachtig is als het om Israël of Joodse mensen gaat. Is het angst om tegen een meerderheid (van Jodenhaters) in te gaan? Policor (politiek correct) noemt men die houding tegenwoordig. Of is het een vorm van gewoon antisemitisme? Even een paar voorbeelden van dat dubbele gedoe. De Algemeen Secretaris van de VN, Ban Ki-moon zei in een video boodschap tegen de deelnemers aan genoemd Forum dat “antisemitisme een van de oudste en dodelijkste vormen van haat is.” Hij heeft gelijk. Maar hij heeft geen gelijk als hij op een ander moment zegt: “Nederzettingen zijn onwettig onder internationale wet.” En de Israëlische aanwezigheid in Judea en Samaria “verstikkend en onderdrukkend” noemt. Ook spreekt hij over “een onderdrukking die beëindigd moet worden”. Koren op de antisemitische molen van Mahmoud Abbas en de zijnen in Ramallah. Abbas wil immers Judea en Samaria “judenfrei” opgeleverd krijgen als er een “Palestijnse staat” komt. Als Netanyahu dat “etnisch zuiveren” noemt, krijgt hij van bijna heel de wereld de wind van voren.

Abbas sprak het Europese Parlement doe. Twee van zijn beweringen: 1. Als de Israëlische bezetting ophoudt komt er ook een einde aan het terrorisme. Dus zijn volgens Abbas de Joden de schuld van het gruwelijke terrorisme. Weer de beschuldiging waarbij Joden tot zondebok worden gemaakt. In de loop van de geschiedenis hebben dergelijke leugens veel Joden het leven gekost. 2. Israël zou Palestijnse bronnen vergiftigen. Weer zo’n middeleeuwse antisemitische kreet. Niemand liep weg. Niemand protesteerde. Abbas kreeg een daverend applaus. Bewijs We weten nu waar de EU voor staat wat Israël betreft. Europa: “Allen tegen een”.

Ook onze regering praat ook zo dubbel. Aan de ene kant zegt premier Rutte tegen premier Netanyahu dat hij de betrekkingen met Israël wil verbeteren. Zou hij wel eens tegen het “Beest in Brussel” hebben gezegd dat ze de betrekkingen met Israël moeten verbeteren? En ophouden met dat Israël-pesten? Of zijn het woorden in plaats van daden? Die daden spreken een duidelijke taal: Onze regering financiert voor miljoenen euro’s de beruchte antisemitische activiteiten van de BDS beweging en geeft Palestijnse terroristen gelegenheid om hun moordend werk te doen door ruime financiële bijdragen waarmee die terroristen en hun families worden betaald. Terrorisme is een goed betaalde baan in de Palestijnse gebieden.

De Bijbel zegt: ''De HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding” (Jesaja 34:8). Tegen alle antizionisten zegt God: “beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten; zij zullen zijn als gras op de daken dat verdort voordat men het uittrekt” (Psalm 129:5,6). Van al dat antisemitisme met de verschillende verschijningsvormen en vermommingen komt enkel narigheid. Farao verdronk met zijn leger in de Rode Zee. De Perzische machthebber Haman (de Jodenhater) en Eichmann werden opgehangen. Wereldrijken “verdorden” en gingen ten onder vanwege hun slechte houding tegenover het Joodse volk. Het Engelse wereldrijk ging ten onder toen Engeland koos voor Arabische olie in plaats van hun plicht te doen tegenover Israël. De Amerikaanse superioriteit en heerschappij kalft af vanwege de nare toon en de oneerlijke druk die de regering Obama vaak over Israël giet. Het griezelige is dat het nu om zo goed als heel de wereld gaat. Een angstig vooruitzicht. Het is diep tragisch en een heel droevige zaak dat ook ons land meegesleept wordt door de anti-Israël houding van het Beest in Brussel. De door islamitische landen en hun bondgenoten gedomineerde VN lijkt tot hoofdtaak te hebben Israël te veroordelen.  Weer:  “Allen tegen een!”. Dat loopt uit op EEN tegen allen: “Zijn oordelen gaan over de hele aarde” (Psalm105:7). Die oordelen zijn signalen van de ENE, de Heilige van Israël. Waarschuwingen gaan al over heel de wereld.

Grote gevaren en grote maatregelen

Netanyahu is van plan om heel Israël te beschermen door een hoge veiligheidsmuur. Gaza krijgt ook een “muur” tot vele meters in de grond om al die tunnels af te stoppen. Het Israëlische leger (IDF) houdt regelmatig grote oefeningen. Opvallend was de recente oefening van het Thuis Front Commando in het Noorden van Israël. “Op Veilige Afstand” werd deze oefening genoemd. Doel was te testen of in geval van een grote noodsituatie het thuisfront klaar was eventueel grote groepen burgers tijdelijk naar veiliger plaatsen te brengen. Weg uit het Noorden, omdat Hezbollah blijft dreigen. Hun leider, Hassan Nashrallah, zei onlangs dat “een paar raketten op Haifa, afgevuurd vanuit Zuid Libanon, eenzelfde effect zou hebben als een atoombom”. Vandaar ook dat het IDF plannen klaar heeft om ook Libanese burgers uit Zuid Libanon te evacueren naar kampen in Israël. Dan heeft het IDF de gelegenheid om raketten die tussen en onder die burgers opgeslagen liggen en de lanceerinstallaties van Hezbollah onschadelijk te maken zonder burgers te treffen. Het IDF bereidt zich voor op een scenario dat Hezbollah 1500 raketten op een dag afvuurt. Ze hebben er genoeg voor meer dan twee maanden. Tegelijk treft Israël voorbereidingen in geval van een aanval van Hamas in het Zuiden. Intussen blijven  kleine groepen en organisaties in Israël werken aan een samenleving waarin Israëli’s in  vrede leven en werken met Palestijnen.

Hoop voor Nederland

Intussen heeft de Turks-Nederlandse heer Kuzu in ons Nederlandse parlement duidelijk laten zien dat hij in elk geval geen vrede met Israël en geen  aanpassing aan onze tradities, omgangsvormen en cultuur wil.  Nederlands-Turkse imams zijn in feite Turkse ambtenaren, die door het ministerie van godsdienst in Turkije worden betaald. Wij hebben geen enkele greep op wat er in moskeeën wordt geleerd. Dit in tegenstelling tot Israël die een leger van geheime ‘verklikkers’ heeft die de Israëlische geheime dienst op de hoogte houden van wat er in de Moslim samenleving in Israël en in de gebieden gaande is. Het is alleen maar een kwestie van tijd dat de Europa wordt overgenomen. O, zeker, er zullen ook Nederlanders zitten in een door de Islam overheerste regering. Er zullen ook Nederlandse politiemannen op straat lopen. Zo was het onder de Duitsers ook tijdens de bezetting in WOII. Dan is de EU opgegaan en ten onder gegaan in Eurabië. Europa is dan klaar met islamitische landen (“volken in het rond” van Israël) oorlog te voeren tegen de Joodse staat. Een profeet zegt: “Zie, IK maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem” (Zacharia 12:2). Let op het “volken in het rond”. Weer “Allen tegen een”. Maar de HEER zegt: In die tijd zal IK zoeken te vernietigen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken” (Zacharia 12:9). Een somber scenario? Inderdaad, maar er is hoop. Want er staat “zoeken te vernietigen”. Dat zal gebeuren in een laatste fase van de oorlogen van “Allen tegen een”. Als alle volken tegen Jeruzalem gaan strijden.

Geert Wilders waarschuwde ons tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer:

“We raken ons land kwijt….. De open grenzen en de onwil om de identiteit van ons land te verdedigen hebben Nederland ziek gemaakt. Doodziek….We hebben honderdduizenden mensen ons land binnengelaten zonder hen (duidelijk) te vertellen dat het ons land is….. Een deel van hen gedraagt zich niet als Nederlanders. …Ze gedragen zich steeds vaker als overheersers, criminelen, profiteurs…..tarten ons gezag….kijken op ons neer en trekken zich nergens iets van aan…. Ze zijn geen Nederlander.”

Kerken van elke denominatie verzaken hun plicht. Welke plicht? Ze weigeren te accepteren dat het gaat om OPWEKKING OF OORDEEL. Als de kerk geen levend, en krachtig getuigenis geeft van het feit dat Jezus Heer is en de enige Redder, is er geen hoop meer. Als de kerk niet erkent dat Israël onze oudere broer is en dat de God die wij aanbidden en dienen niet de godheid van de Islam is maar de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, dus de God van Israël en dat de Here Jezus de komende Koning is, is de zaak verloren.

Op weg naar Rome

De strijd gaat door. In Libië wachten 235.000 migranten op mogelijkheden om de oversteek naar Zuid Italië te maken. Op weg naar Rome. Sinds de profeet Mohammed, het begin van de Islam, is het hoofddoel van de Islam: Rome. In 1683, toen een Turkse legermacht Wenen belegerde beefde de Paus op zijn troon in het Vaticaan. Tot de Poolse koning Wenen te hulp kwam en de Turken verjoeg. De overval van de Islam die momenteel een kleine dertig jaren aan de gang is, heeft tot nu toe veel succes. De islamitische burgemeester van Londen roept Moslim migranten een hartelijk welkom toe. De Zweedse politie heeft toegegeven dat er 55 no-go gebieden zijn in Zweedse steden, waar de politie geen controle meer over heeft. Dan zijn er de gruwelijke wandaden van Moslim extremisten die dagelijks via onze mailboxen ons schrik aanjagen.  Soera 8:60 zegt: “En maakt voorbereiding tegen hen….om daarmee te verschrikken Allah’s vijand…”. Dat hoort tot de strijdmethodes van de Islam: Schrik aanjagen. Ook dat is hen aardig gelukt. Profeten zeggen namens de God van Israël en Zijn Messias: “Uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3 en Micha 4:3). Zo zal het gaan.

http://janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/323-2016-10-03-17-28-48comments

12 Reactie(s)

 
 
Bedankt Jan. Rechtvaardighei d verheft een volk, zonde maakt het te schande.
 
 
Bedankt Jan van Barneveld voor de Bijbels-onderbouwde uiteenzetting. Hier in de buurt is een sticker plakker actief, die waarschuwt TEGEN het antisemitisme, dus worden mensen op het gevaar gewezen. Een spannende tijd waar we in leven, maar ook tegelijk een interessante tijd. Wanneer God aan onze zijde is wankelen wij niet.

Met Hem mogen we kloeke daden doen, wetend dat wij van onszelf uitgaande angsthazen zijn. Leven in geloof en gehoorzaamheid mogen we de vreugde die voor ons ligt, ook nu reeds ervaren.

Laten wij Zijn volk Israel, ook met het oog op de vele aanstaande feest en gedenkdagen gedenken in onze gebeden. Want de vijand is gemeen en lafhartig, om de aanval te openen, dat hebben we ookal eens eerer gezien en meegemaakt.

Laten we,(een ieder) op onze post blijven staan, en wandelen in de werken die Hij van tevoren reeds voor ons klaar heeft gelegd.
 
 
Spreuken 14: 34 Rechtvaardighei d verheft een volk, zonde maakt het te schande.
 
 
Mijn vermoeden is dat in de komende twee jaar de antichrist op het toneel zal verschijnen, dat hij met Israël een vals vredesverdrag zal tekenen en dat de Derde Tempel herbouwd en ingewijd zal worden. Temeer omdat Israël in 2018 70 jaar zal bestaan en het getal 70 is namelijk het getal van de voleinding. De hogepriester van de tempel is al aangesteld en hij heet Baruch Kahane.
Mijn dank voor je reactie, Moi.
Er is een schier onoplosbaar probleem met de site.
De reacties komen wel naar mijn mailbox, maar als ik
ze wil 'publiceren' komen ze niet onder het betreffende artikel terecht.
Heel vervelend want er zijn vrij veel lezenswaardige reacties.
Daarom reageer ik persoonlijk

Ook ik denk dat de antichrist snel kan komen.
Het witte paard uit Openbaring 6, die een valse vrede brengt.

Voor zover ik weet heeft rabbi Baruch Kahane de 'benoeming' niet geaccepteerd.
Hij, weer voor zover ik weet, durfde de functie (nog?) niet aan vanwege de grote zwaarte ervan.

Shalom

jvb
 
 
Ik heb dit al jaren geleden zien aankomen,maar de mensen deden het met een schouderophalin g af.maar nu zien ze de gevolgen.en nog geloven ze niet dat dit een invasie is..
 
 
Hoi Jan mooi stuk weer om te lezen en te gelijk ook wel angstig voor m'n gevoel dat er straks wel moslimpolitie rond loopt ik zal maar SSérs noemen die ons verraden en naar de brandstapel lijden of ik begrijp hem verkeerd als dat zo is. wilt u mij er dan op wijzen. misschien mag ik het wel niet zeggen ik ben een Wilders stemmer en word nogal vaak lacherig over gedaan of word uitgemaakt voor racist door je raad het al (islamfoben) je bent net als de joden nergens meer veilig hier in je eigen land. waar honderden jaren geleden voor werd gestreden door onze voorvaderen zoals Johan de Witt citteerd we zijn een land waar GOD op ieder zn eigen manier wil dienen voor Christenen en Joden. en dat word zomaar overboord gegooit alsof het nooit gebeurd is. zal ook straks dan onze bijbel en statenbijbel ook illegaal worden verklaart en wee die bid tot GOD gedood worden ? of ga ik te ver ? of is het niet slim om alsiel in Israel aan te vragen om daar gelukkig te mogen leven zonder elke dag over je schouder heen te kijken dat er geen verrader rondloopt om je spreekwoordelij k op te hangen. Stel dat Israel het goed zou keuren worden uitkeringen dan stop gezet je opgebouwde pensioen te niet verklaard omdat je in Israel wilt wonen omdat dat het beloofde land is en de antichrist dat niet wilt omdat hij iedereen onder controle wilt houden ? misschien draaf ik door Jan maar misschien ook niet.
Shalom Jan en dat onze God die van ons en Israel ons mogen zegenen Amen.
 
 
Inderdaad beste Jan,de wereld is in beroering,de islam krijg steeds meer grip in de eu net als een wurgslang,dat zie je al in nederland gebeuren.
We hebben al een kamervoorzitter Khadija Arib,de nederturkse partij Denk ,met Kuzu en Ozturk (Jannes en jambres) het suikerfeest van de Islam willen ze comercieel gaan maken,en zo word nederland en de rest van de wereld op een dwaalspoor gezet door satan.laats las ik een artikel dat ze een predikant zoeken voor de miljoenen inwoners op Mars ,notabene door een predikant geschreven,want zij hij,er staat toch nergens in de bijbel dat de mensheid iets nieuws mag beginnen?,de mensheid wil deze wereld ontvluchten,maa r is daar het gras groener?.
Rtl Z gaat de hele dag over geld,de banken ,de beurzen en en zelf de mensen om mij heen zijn stompzinnig geworden,het is net als het liedje van Dolly parton ,nine to vijf .verder dan dat bestaat Hun wereldje niet.
Het is net als in de tijd van Noach,huwende,f eestend, werken tot dat je er bij neervalt,enzovo ort.maar zij die in de levende God van Israel geloven,wij die geent zijn in zijn kinderen weten dat hij de overwinaar is.Joel2:1-32,de overwinning staat al vast,want God zegt,zie ik maak alles nieuw,want wat geen oog heeft gezien.............dat heeft hij voorbereid voor zijn kinderen, Amen
Groetjes,Shalom Shalom
Rob Kramer
 
 
Jan ik voel me bedroefd verslagen door je schrijven.
Hoe vaak prik ik in Zijn oog door dingen die ik niet doe
die Jesjoea wel zou doen.
Hoevaak doe ik dingen die Jesjoea niet zou doen?

Raakt het me wel dat Zn oogappel geraakt wordt?

Ik ben niet bewogen zodat er actie volgt.
Ja iets schrijven gaat misschien nog net.
Gewoon moe van het strijden.
Er is zoveel waar licht herstel nodig is.

Dat is niets in Zijn ogen en geen reden om te ontlopen
om Hem recht
in de ogen te kijken en op zoek te gaan naar
Zijn hart bewogenenheid.

Ja een tijd om eerlijk te Zijn te worden op naar grote verzoendag .
Ik heb steeds weer onze Verzoener Verlosser nodig.

Raakt het onze papa niet het meest dat wij die Hem kennen juist wij Hem in Zn hart ogen en oogappel prikken?

Moed zelfverloocheni ng voor de waarheid staan
de Heilige Geest bewerkt ook willen en werken maar is
meer stuurbekrachtig ing in de richting die wij sturen.

Er zijn momenten van vuur maar ik heb ook gebroeders zusters zo nodig
om vol te houden eerlijk te blijven en niet rond.
te worden.
(onverschillig onbewogen. Trots lauw geen vertrouwen moe ontmoedigd)

Ze wijzen naar de Bron

bedankt zo kan ik verder en jij?
 
 
Jan moedig van je dat je politiek niet correct durft te zijn. Ik denk dat je heel veel tegengas uit de kerken en gemeentes krijgt, zwicht niet want je bent één van de zeer weinige roepende in de woestijn. Het doet zo fijn geestelijk aan om alleen maar zalvend te (s)preken maar men vergeet gemakshalve dat onze lieve Heer Jezus de volkeren eens zal regeren in gerechtigheid maar ook als de Ben David met een IJZEREN KNOET. Ra, ra waarom zal dat toch nodig zijn en om welke lieverdjes zal dat dan gaan. Groet Jacob
 
 
1 Jesjoea gestorven uit liefde voor allen.
En allen zullen hun knie buigen en met tong belijden dat
Jesjoea Hij is Heer/de Baas

Nog zovelen hebben geen idee wat het werkelijk betekent
als je bevrijdt wordt van zonden schaamte en geheeld in wonden
je geliefd aanvaard mag weten ,dat er Iemand is die voor je zorgt die je troost kracht en leiding geeft.

Wauw wat een Heer is Hij
Here der Heren
koning van alle koningen
U wil ik eren
U wil ik lozingen
rots aller eeuwen
U bent mijn vaste burcht
op wie ik bouw

niet op Obama niet op Clinton niet op Erdogan niet op Rutte
niet op de paus.
Niet met dreigingen in de luchtvan atoomoorlogen.

Liever Iemand die blijft staan voor Zijn woord.
 
 
Beste broeder Jan,
Sinds vanmorgen weten we dat dhr Trump de nieuw president van Amerika is geworden. Hoe ziet u deze ontwikkeling in het profetisch licht van de Bijbel?
Kennelijk leeft bij de mensen zoveel ongeniegen dat men tor deze keuze gekomen is. Niet ontdenkbaar dat dit tot onwenselijke politieke keuzes in Nederland / West Europa (extreem rechts) kan leiden.
Met dit dit soort ontwikkelingen lijkt het ontrollen van eindtijdscenari os niet ver weg meer te zijn.
Hoe duidt u dit en wat betekent dit voor de kerk/gemeente en voor ons als christenen?
Beste heer Jan Houtman,

U stelt precies de vragen waar ik momenteel mee bezig ben.
Ik zoek nog in het profetisch Woord.
Wat betreft het ongenoegen en de wrevel van de mensen over de heersende elite en hun spreekbuizen, de media, denk ik dat ze de keuze van Trump als een bemoediging ervaren.
“Het kan dus toch”!
Voor de gemeente geldt nog steeds het steeds maar door mij herhaalde:
Het is opwekking of oordeel.
Dit is alleen maar nog urgenter geworden.

Shalom

jvb
 
 
Dank u wel voor de laatste berichten....
Een goede waarschuwing....Ik word zelf al een tijd bepaald bij de ernst
van deze tijd...
En stof voor gebed!
Shalom!Beste Ida Eekhof,

Dank voor uw mail.
Inderdaad de tijd is zeer ernstig.
Het is een wonder van genade dat we in 2016 (nog) niet getroffen zijn door een Syrië-ramp.
Ik schreef het al eerder: Het is OPWEKKING OF OORDEEL.
Ook kan er nog genade komen als de na de verkiezingen in maart een regering krijgen die achter Israël staat.
Het is voor heel de wereld belangrijk dat Trump zich aan zijn toezeggingen wat betreft Israël houdt.
Allemaal gebedspunten.

Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven