Home Artikelen Geestelijk WELKE BOM BARST HET EERST?

WELKE BOM BARST HET EERST?

 

Waarschuwen

Waarschuwen is een belangrijke taak voor ouders, leraren, godsdienstige leiders en de overheid. Ook de Almachtige waarschuwt. 
Vlak voordat de zondvloed de goddeloze mensheid (op acht na) van de aarde spoelde, vlak voordat Sodom en Gomorra door vuur werden verwoest en vlak voordat Israël in ballingschap moest, werden zij herhaaldelijk door profeten van God gewaarschuwd.

Zo worden wij al jaren gewaarschuwd voor wat nu dreigt over ons te komen. Gods Boek, de Bijbel staat ook vol met ernstige waarschuwingen aan Israël en aan de mensheid. Soms worden er speciale wachters aangesteld om het volk voor komende rampen te waarschuwen. Bijvoorbeeld de profeet Ezechiël is een wachter voor Israël en de volken. De duidelijke bedoeling van waarschuwingen is dat men luistert en zo een aanstormend gevaar/oordeel ontloopt. Dat geldt juist nu voor ons. Wat staat ons te wachten? Welke rampen staan voor de deur? Zijn er wegen om te ontkomen? Speelt Israël een rol? Meestal staat Israël centraal in Gods handelen met de wereld. We noemen een zestal gevaarlijke ontwikkelingen die elk moment op een catastrofe kunnen uitlopen:

  1. Wereldoorlog III.
  2. De islamitische invasie in Europa.
  3. Oorlogen in het Midden-Oosten
  4. Burgeroorlog, rellen, opstanden en natuurrampen in de VS en de EU
  5. Toenemend antisemitisme en antizionisme
  6. Een zware economische/financiële crisis (beknopt)

Ten slotte zullen we wijzen op Gods open deuren in deze gevaarlijke tijd.

1. WO III

Poetin heeft het Westen (EU, NATO en VS) herhaaldelijk gewaarschuwd. Onlangs nog, de 17e juni 2016 tijdens een internationaal congres over de economie, wees hij op de agressieve houding van het Westen tegenover Rusland. “Ik weet niet meer wat ik zeggen moet om het tot jullie te laten doordringen”, zuchtte hij tegenover een groep journalisten. “Als jullie zo doorgaan is WO III onvermijdelijk”, was zijn duidelijke waarschuwing. Ook Gorbachev zei onlangs: “Ik geloof dat de wereld op een kritiek punt is aangekomen.” Joe Biden, de vice-president van de VS, dreigde Rusland met een cyberaanval waardoor alle elektronische verkeer stil komt te liggen. De Russische tv waarschuwde de mensen de gasmaskers te controleren en schuilkelders te bouwen. De Russisch ambassadeur in de VS, Churkin, merkte op dat de relatie tussen beide grootmachten in de laatste 40 jaar niet zo slecht zijn geweest. Een klein incident kan deze bom tot ontploffing brengen. Poetin-pesten schijnt een internationale sport bij Westerse media en de top van de EU te zijn. Dit ‘pesten’ tekent een gevaarlijke uiting van de agressieve houding van het Westen tegenover Rusland. De EU is nu bezig (21.10.2016) nieuwe sancties tegen Rusland voor te bereiden. Sancties die niet alleen Rusland (een beetje) schade bezorgen, de eigen EU bedrijven benadelen en niets uitrichten.

De NATO dringt dreigend op in oostelijke richting. De Baltische staten zijn, tegen de afspraken met Rusland in, door de EU ‘binnengehaald’. De Oekraïne had een gekozen pro-Russische regering. Toen kwam er een opstand met als uiteindelijk doel de Oekraïne in te lijven bij de EU. De EU zet door en dat doen dus ook de tegenstanders, de pro-Russische rebellen in de Oekraïne. Totdat de spanningen in en rondom dat land ontaarden in een conflict tussen Rusland en het Westen.

Er wordt gevaarlijk geprotesteerd, gepubliceerd en heen en weer gemopperd over atoomraketten. Bijvoorbeeld over Amerikaanse atoomkoppen die op verschillende plaatsen klaarliggen. En over de Iskander raketten die een lading atoombommen kunnen vervoeren. Rusland heeft die gestationeerd in Kalingrad, het vroegere Koningsberg. Kalingrad is een Russische enclave aan de Oostzee tussen de twee NATO-leden Polen en Litouwen. Rusland klaagt van zijn kant over de honderden militaire bases van de NATO die Rusland als het ware omsingelen. Een dergelijke situatie vraagt om escalaties die in Syrië al bijna tot uitbarsting komen. In dat arme land (en in Irak) vechten regionale en mondiale grootmachten hun onderlinge vijandschap uit. Rusland dreigt Amerikaanse gevechtsvliegtuigen neer te schieten en Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een Russische stelling gebombardeerd. 
Weer de vraag: Wanneer barst deze bom? Ook over onze hoofden?! Hoe lang zal de tijd van Gods genade dat we hier in het Westen in vrede leven nog duren? Al ruim 70 jaar was er geen oorlog in West Europa.

2. De islamitische invasie in Europa

Zoals u wel weet wachten 235.000 meest Moslim migranten in Libië op de “oversteek” naar Zuid-Italië. Op weg naar Rome. De Islam ziet Rome als “hoofdstad” van de “Kruisvaarders” zoals zij het Westen noemen. Dus van het Christendom. Sinds Mohammed is dat het doel van grote jihadistische veroveringsoorlogen. Ook Frankrijk dreigt onder de voet gelopen te worden door militante Moslims. Onthutsend is de duidelijke oorlogsverklaring van de inmiddels beruchte Turkse premier, Recep Tayyip Erdogan:

“De moskeeën zijn onze barakken, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de getrouwen onze soldaten.
De term gematigde Islam is lelijk en beledigend. Er is geen gematigde Islam. Islam is Islam”.

Nu hoort u het ook eens van een ander. Door heel Europa heen ervaren de autochtone burgers wel iets van het vaak brutale optreden van Moslims. Er groeien ongerustheid, gevoelens van onveiligheid en wrevel onder de mensen. In ons Nederland was het schofterige gedrag van de volksvertegenwoordiger Kuzu van de partij DENK tegenover een gast van onze regering, een teken aan de wand en een voorbeeld van wat ons te wachten staat. Hij weigerde de uitgestoken hand van premier Netanyahu van Israël te schudden. Een vijand van Israël, de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, had nog meer fatsoen dan deze Turkse Nederlander. Abbas gaf Netanjahu tenminste nog een hand.

Veel autochtone burgers van de EU ergeren zich aan de brutaliteit van autoritair optredende moslims. In AZC’s, met name in Duitsland worden Christen-vluchtelingen regelmatig bedreigd, aangevallen en aangerand. Open Doors bracht een verslag over 743 Christen-vluchtelingen die door moslim medevluchtelingen werden aangevallen. Autochtonen ergeren zich steeds  meer aan de vele verhalen over aanrandingen en verkrachtingen die ons, veelal via internet, bereiken. Dit gaat onherroepelijk uitlopen op opstanden, rellen, vernielingen, zelfs doodslag. In bijvoorbeeld Frankrijk en Zweden is men al een heel eind op weg naar rellen die uitlopen op chaos. President Hollande heeft een boek geschreven over “Dingen die een president niet zou moeten zeggen”. Eén zin tekent zijn complete overgave van Frankrijk aan de Islam. Hij schrijft dat “Gesluierde vrouwen zullen in de toekomst de Marianne van Frankrijk zijn.” Marianne is het symbool van Frankrijk. Een dergelijke overgave zien we ook in de houding van de top van de EU in Brussel en bij kanselier mevrouw Merkel in Berlijn. De EU landen groeien snel in de richting van een wingewest van Moslimlanden rond de Middellandse Zee. Als het ook met de economie mis gaat (zie 6), zijn opstanden en rellen onvermijdelijk. We zijn hard op weg naar Eurabïe. Dhimmitude is ons lot.

3. Oorlogen in het Midden-Oosten

Het Midden-Oosten blijft het meest explosieve gebied in de wereld. In Syrië staan Rusland en de VS op voet van oorlog. We noemden dit explosieve gebied al onder punt 1. De bombardementen van Saoedi Arabië op het door Sjiietische rebellen bezette deel van Jemen vergroten de diepe vijandschap en haat tussen die landen. Die haat zal makkelijk escaleren naar oorlog waarbij naast Rusland, de VS en de NATO (wij) snel bij betrokken zullen raken. Ook Turkije en Egypte staan op gespannen voet. Een NATO-lid, Turkije, tegen een regionale grootmacht, Egypte. Het hele Midden-Oosten is vol grote en kleine brandhaarden Dan zijn er nog een variëteit aan gruwelijke moslimterroristen groepen die om de beurt door de VS of door Rusland worden voorzien van dodelijke wapens en politieke steun. Zodra grootmachten zich met deze onontwarbare kluwen gaan bemoeien wordt het gevaarlijk voor heel de wereld. Het ‘rossige paard’ dat Johannes in zijn apocalyptisch visioen ziet (Openbaring 6:3,4) komt “de vrede van de aarde wegnemen”.

Wonderlijk en verrassend voor iedereen die de Bijbelse profetieën niet kent is het feit dat Israël het enige land in het Midden-Oosten is waar het betrekkelijk rustig is en waarheen Joodse mensen een veilig heenkomen kunnen vinden. Hoe zou dat komen? De Almachtige God, die tegelijk de God van Israël is, heeft Zijn hand beschermend over Zijn volk Israël uitgestrekt. HIJ gaat rustig verder met het terugbrengen van Joden uit verre landen. Momenteel is Venezuela aan de beurt. Manasse uit Noord Oost India is onderweg naar het land dat Hij eeuwen geleden aan Abraham heeft beloofd. Alles als voorbereiding en voorboden van de Grote Dag van de komst van de Messias. Tegen Hem zullen de Joden zeggen: “Gezegend Hij die komt in de Naam van de HERE, wij zegenen U uit het Huis van de HERE”. (Psalm 118:26 en Mattheüs 21:9). Hij zal echte “vrede op aarde” brengen. Eindelijk!

Van belang is om ook Iran in de gaten te houden. Op het moment dat de ayatollah’s in Teheran vinden dat de tijd geschikt is, zullen ze niet aarzelen de “bom voor Allah”  te gebruiken om zo de komst van hun messias, de Mahdi, nabij te brengen. De Israëlische veiligheidsdienst, de Mossad, zal daar vrijwel zeker achter komen en Israël zal niet aarzelen een preventieve aanval uit te voeren. Dat kan het slaghoedje zijn dat de bom van WO III doet exploderen.

4. Rellen, burgeroorlog opstanden en natuurrampen in de EU en de VS

De wrevel van de mensen in Europa tegen de islamisering van de samenleving wordt snel groter. Partijen en hun leiders die een stem willen geven aan de ongerustheid die onder de mensen leeft, worden genegeerd of weggehoond. Elke dag verschijnen er mails over wreedheden door moslimextremisten begaan. Over no-go gebieden in veel Europese steden. Over rellen door mensen ‘die het niet langer pikken’. In Zijn redevoeringen over de eindtijd noemt Jezus veel verschijnselen die het begin van de zo gevreesde eindtijd aankondigen. Actuele voorbeelden: opstanden (volk tegen volk), oorlogen (koninkrijk tegen koninkrijk), aardbevingen, hongersnoden en pandemieën (pestziekten) en allerlei ‘tekenen aan de hemel’. We zien dit gebeuren. In een versnellend tempo. En ze worden heftiger. Zo gaat het met weeën. Vandaar dat Jezus spreekt over “het begin van de weeën”. We zijn gewaarschuwd. En die oorlogen. In Syrië, Irak, Oekraïne, stamoorlogen in Afrika en wat er de komende maanden weer zal losbarsten. Tot de eindtijdoorlogen, met als vreselijk slot de oorlog van Harmageddon (Openb.16:16).

5. Toenemend antisemitisme en antizionisme

Hierover wil ik kort zijn. Ik citeer een stukje uit mijn boek: “Israël onze oudere broeder”. Met hier en daar een korte toevoeging:

“Het antisemitisme is een hoogst merkwaardige, bijna onverklaarbare en zeer kwaadaardige ondeugd, die de mensheid sedert het bestaan van Israël teistert. Het Joodse volk wordt tot zondebok gemaakt en wordt tegelijk het slachtoffer. Hetzelfde gebeurt met de staat Israël. Hier is antizionisme de vermomming waaronder antisemitisme schuilt. Uiteindelijk lijdt de hele mensheid onder dit kwaad. In de loop van de geschiedenis is immers gebleken dat dit kwaad zevenvoudig op de bedrijvers neerdaalt. Bijbelse profetieën maken duidelijk dat in de eindtijd het grootste deel van de mensheid aan dit kwaadaardige, bijna onuitroeibare virus te gronde zal gaan. Immers er staat geschreven: “Beschaamd zullen terugdeinzen allen die Sion haten; zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort, voordat men het uitrukt” (Psalm 129:5,6). Er blijft niets over van antisemieten, antizionisten hoe men allerlei varianten van dit virus wil noemen”.

Het grote probleem voor de vijanden van het Joodse volk is dat Israël nu een land en een leger heeft: De Joden zich kunnen verdedigen. Het toenemende antisemitisme en de nog meer toenemende haat tegen de Joodse staat (antizionisme) zijn door het feit dat Joden zich kunnen verdedigen, een casus belli, een aanleiding tot oorlog. De profeet Zacharia voorzegt inderdaad dat een oorlog van “alle volken rond Israël” zal uitlopen op een oorlog van “alle naties tegen Jeruzalem” (Zie Zacharia 12:2,3).

De andere kant van deze gevaarlijke ontwikkeling is dat de belofte “IK zal zegenen wie u zegenen” blijft staan. God zal Israëls vrienden zegenen. Een oud Bijbels voorbeeld is de grote oorlog van Jozua tegen vijf machtige vorsten uit het Kanaän. Volken, die Jozua moest verdrijven. Dat grote leger wilde eerst de stad Gibeon straffen omdat zij een verbond met Israël gesloten hadden. Wel, die vijf koningen werden vernietigend verslagen en Gibeon werd gered. U leest dit verhaal in Jozua 10:1-15. Zo zal het ook nu gaan. We leven in een zeer gevaarlijke tijd. En God, de God van Israël verandert niet. Het antisemitisme is nog steeds het grootste gevaar voor de wereldvrede.

6. Een zware economische/financiële crisis?

Enkele koppen: “Experts verwachten een wereldwijde crash.” “De Europese Centrale Bank berooft Europeanen van hun recht op spaargeld.” ”Bankenunie alleen mogelijk met Duits en Nederlands geld”. “Afspraken in Brussel zijn van nul en generlei waarde.” “Nog dit jaar historische wereldwijde crash.” “Dow Jones zal komende jaren 90% verliezen?” Nu hebt u het wel weer gehad. Bovenstaand las u een paar onrustbarende koppen van mailberichten uit 2015 en de eerste helft van 2016. Toch is er geen opvallende crash geweest. Maar in 2008 was er een pittige economische crisis. Die is voor ons, gewone burgers voorbij. Staat er nu weer een, nog ergere crisis te wachten?

Veel, serieuze deskundigen verwachten inderdaad dat er onverwachts weer een bankcrisis komt. De EU is echt een wankel Beest dat op te grote voeten leeft. In het blad Zoeklicht van 29.09.2016 staat een belangrijk artikel van de deskundigen Arno Lamm en Emile Vanbeckevoort met als titel “Deze crisis is anders.” De wereldwijde schuld is ruim 180.000 miljard euro. Dus $ 30.000 per aardbewoner. Regeringen en banken, voorop de VS, gaan vrolijk door met miljarden dollars en euro’s te drukken en de schulden groter te maken. Wie moet dat dekken? Onze regeringen. Zodra de mensen vertrouwen in hun regering kwijt zijn, zakt de economie in elkaar. Dat geldt in grote mate voor het vertrouwen in de EU. Hoe dat afloopt zullen we zien na diverse verkiezingen. Want in elk land zijn er partijen die dit wantrouwen vormgeven? Krachten zoals inflatie (alles wordt duurder) en deflatie (alles wordt goedkoper) werken allebei naar het moment dat “dit wankelende Babylonische systeem in elkaar stort.”

Als er inderdaad een crisis komt gaan veel hekken van de dam. Welke hekken van welke dam? Die dam is duidelijk: De rustige en nog tamelijk welvarende samenleving die we kennen. Zoals wij geneigd zijn te denken: We hebben nog genoeg en goed te eten, we kunnen onze huur, hypotheek, verzekeringen, vakantie en zelfs belasting nog betalen. We zien verder wel. Maar als we het niet meer zien komen er rellen, opstanden, protestmarsen en veel geweld. Dan zien we dat de profetie van Jezus, “volk zal opstaan tegen volk” een dramatische realiteit wordt. Ook deze economische bom kan elk moment exploderen.

Lamm en Vanbeckevoort zien in deze situatie een regelrechte weg naar een hyperinflatie die in Openbaring 6:6 beschreven wordt. Daar wordt de geldontwaarding beschreven waardoor bijvoorbeeld in Venezuela een brood in plaats van 3 euro 45 euro wordt. Het geld is dan niets meer waard. We gaan een angstige tijd tegemoet.

Wat kunnen we doen?

Als de Bijbel rampen, oordelen en crises voorzegt laat de God altijd de deur van redding op een kier staan. Zelfs toen het vuuroordeel over Sodom en Gomorra op het punt stond los te barsten, moest Lot de mensen nog waarschuwen. De twee engelen die Lot en zijn gezin gingen halen zeiden: “Wie heb je hier nog meer? Schoonzoons, of uw zonen, uw dochters of wie u maar hebt in deze stad, voer ze uit deze plaats, want wij gaan deze plaats verwoesten…” (Genesis 19:12). Ze lachten Lot uit en kwamen om. En wij?

 

  • Aan slot van Zijn profetie over de eindtijd zegt Jezus tegen zijn discipelen en dus ook tegen ons: “Wanneer nu deze dingen beginnen te gebeuren, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is” (Lucas 21:28). Er is hoop en we kunnen wat doen:
  • “Wees dan altijd waakzaam en bidt dat u waardig geacht mag worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:36). Let op, de verlossing is er alleen door Jezus, de Zoon van God.
  • In zijn toespraak op Pinksteren, vlak na de uitstorting van de Heilige Geest, gaat Petrus in op de eindtijd. Hij zegt: “En het zal zijn dat ieder die de Naam van de Here zal aanroepen, behouden zal worden” (Handelingen 2:21). Dus roepen en bidden. Net als Jezus Zelf adviseert in Zijn eindtijdrede.

JvB

 

13 Reactie(s)

 
 
Kijk goed naar het Midden-Oosten daar loopt alles op uit.Turkije stelde vandaag als oud Ottomaans Rijk dat de koerden en niet Soennieten Mosul niet mogen innemen want dan zullen de Turken militair ingrijpen! Denk aan de strijd om Jeruzalem waarvan men een internationale stad wil maken vervreemd van het Jodendom.En de derde wereldoorlog zal plaatsvinden in en rond het kleine Israel! En de invasie van moslims in Europa is een feit dankzij de Duitsers en kan tot burgeroorlog leiden ! Goed artikel .Shalom
 
 
Met wat je in dit artikel schrijft, zijn gebeurtenissen die in de Grote Verdrukking zullen gebeuren wanneer de antichrist als leider van de Nieuwe Wereld Orde aan de macht is. De Ruiterstoet uit Openbaringen 6 zijn vreselijke oordelen die plaats zullen vinden nadat de antichrist het valse vredesverdrag met Israël heeft gesloten en men dan zal zeggen dat er vrede en rust is en dat dan het verderf losbarst waaruit niemand zal ontkomen. “Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen.” (1 Tess. 5:3).

Voordat het oordeel over deze wereld komt, zullen wij christenen worden opgenomen en van deze planeet geëvacueerd worden. Net als Lot en zijn familie uit Sodom en Gomorra geëvacueerd werden voordat deze steden werden geoordeeld. En wat Lukas 21:36 zegt over het ontkomen aan hetgeen staat te geschieden, wijst ook op de Opname voor het oordeel. Want wij zijn niet gesteld tot toorn, 1 Thes. 5:9.

Op https://biflatie.nl/artikelen/banken-artikelen/wordt-deutsche-bank-trigger/ lees ik dat een faillissement van de Deutsche Bank de trigger zal zijn van de complete verwoesting van het huidige financiële en monetaire systeem.

Beste Moi,

Dank voor je reactie.
Over je opmerking dat de Gemeente wordt opgenomen voordat de Grote Verdrukking begint en zelfs over die Verdrukking bestaat zeer veel verschil van mening bij grote en kleine kenners van het profetische woord.

Met een hartelijk shalom


jvb
 
 
Bedankt Jan
Ergens moet ik denken aan de kruiken van Gideon .
Daarin zaten de fakkels met vuur.
Toen de kruiken stuk werden geslagen kwam het vuur tevoorschijn.
We hebben het loofhuttenfeest gehad dat we reizigers zijn.
Onderweg en de dag dat Jezus sprak stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien.
Daarna simcha thora. ,de blijdschap om Gods woord.

Wat komt tevoorschijn als zekerheden of ons vat breekt of bom barst.?

Licht?
Levend water?
Zijn beloftes?
Dank vertrouwen?
Vertrouwen in de IkBen?

Al dat levend water dat tevoorschijn komt met het Licht en bidden om regen.

Dat wordt een feestje!Dank je beste Anja,

Mijn dank voor je interessante, belangrijke doorkijk in de Bijbel. Je haalt heel wat uit de schrift naar voren.
De HEEr zij met je.

shalom

jvb
 
 
Hoi Jan. in de bijbel staat dat men met de hand kan betalen dat zou kunnen betekenen (RFID chip) een financiele crisis die zn weerga niet kent. met dat chipje kun je betalen maar ook kunnen ze je in de gaten houden wat je doet en ik heb het ook het idee dat ze ook je gedachten kunnen lezen want zoveel info word ons nog niet voor gehouden erover wel staat in de bijbel duidelijk aangegeven dat wanneer de chip stopt gezwellen op de huid kan ontstaan. dus mensen als u dit leest neem nooit de chip aan of wel het merk van het beest het enige is wel je word aangezien als vijand van de staat ofwel terrorist.! maar zoals u zegt Jan en ook in de bijbel staat bidt tot de HEREN en u zal Gezegend worden en dat houdt ik ook sterk in mijn hoofd en dat ik nooit het merk of chip zal aannemen omdat ik dan de deur naar god dichtgooi.

ik weet niet of ik een linkje mag plaatsen of het (RFID chip) maar ik doe het toch om te waarschuwen. mensen kijk het filmpje een gewaarschuwd mens telt voor 2

https://www.youtube.com/watch?v=aFS8Sd6HFYk
Beste Marco,

We zijn net terug van een paar dagen vakantie.
Ik ben druk bezig met het bekijken en beantwoorden van de mails.
In Openbaring 13 lees je over het Beest en het Beeld van het Beest. Het Beest staat voor de politieke en religieuze wereldmacht in de eindtijd.In de verder 16,17 en 18 gaat hij met het teken werken. Aan de hand of op het voorhoofd. Wie het niet heeft staat buiten de samenleving. Wie het Beeld van het Beest niet aanbidt wordt gedood.
In Openbaring 19:20 lees je hoe het met het Beest afloopt.

Overigens, God ‘gooit de deur nooit helemaal dicht’. Hij is zeer barmhartig en vol van genade.
Er staat ook geschreven dat “Iedereen die de Naam van de HERE aanroept behouden zal worden.

Je plaatst maar want de mensen kunnen not genoeg gewaarschuwd worden.

Shalom

jvb
 
 
Dat hoor ik vaak ouders tegen kinderen zeggen,intussen tikt gods klok voort,zijn genade gaat heel ver,al 2016 jaar lang,maar kennelijk wil de mensheid niet luisteren.JvB heeft een zestal gevaarlijke ontwikkelingen genoemt die elk moment kunnen gebeuren.zet God nu alles in de hoogste versnelling?,af en toe flitsen de gebeurtenissen aan je voorbij.vadaag ,woensdag 28 oktober zijn mij ook gebeurtenissen de revue gepasserd,ik ga hier niet uitgebreid op in,maar toch,waar gaat dit naar toe leiden.1:het debat over leven en dood (voltooid) 2:de belasting deal met het koninklijk huis.(wat ze verdienen of krijgen gaat mij niets aan)als ik maar op de drempel van zijn huis mag staan,dat is mijn doel.3:het verdrag TTIP en CETA,?4:Erdogan:istan bul moet centrum van de VN worden '(dat wordt veel handenschudden in Istanbul)5:WNF: de populatie-omvang van dieren is met 58 procent gedaald (ivoorhandel,mi llieu)6:kort na 19:00 uur is centraal-Italie getroffen door een aardbeving,gelu kkig geen slachtoffers,in Rome werd de aardbeving ook gevoeld,zou de paus dit ook gevoeld hebben?.en dit alles op 28 oktober 2016.intussen draaid de aarde 24uur om zijn as en in een jaar om de zon.ook hij laat zijn zon schijnen en regenen voor goede en slechte mensen.zijn genade is groot,maar hoe Lang nog?de wereld draaid doorrrrrrrrrrrr rrr nee niet van Jeroen Pauw ,maar van de levende de enige en de almachtige van Israel.hij Laat niet varen van wat zijn hand begon.
Shalom Shalom
Rob
 
 
Openbaring 14: 9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,
10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.
11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.

Voor hen die het merkteken aannemen is de weg naar Gods genade definitief gesloten!!! God is liefdevol, genadig en geduldig, maar Zijn waarschuwingen zijn menens. De twee zonen van Aaron, Ananias en zijn vrouw, de man die Gods ark aanraakte werden ogenblikkelijk gedood. Mozes legde zijn broer uit dat dit is wat bedoeld werd met "God is Heilig".
Hij knijpt niet even een oogje dicht. De mens kan lichaam verderven, doden, maar God kan zowel lichaam als ziel verderven in eeuwigheid. Beter na een marteldood de eeuwige Feest des Heeren in te mogen gaan, dan denken je vege lijf te redden door de antichrist te gehoorzamen en als straf voor eeuwig gepijnigd te worden, eigenlijk eeuwig sterven in de godverlatenheid .

Er zijn 2 dingen die NIET vergeven zullen worden: het lasteren van de Heilige Geest en het aannemen van de antichrist en zijn merkteken !!!
 
 
U Kent dat wel,die drie beeldjes die overall te koop zijn,Horen,zien en zwijgen dat is de wereld die niet in God wil geloven,net als in de tijd van Noach,etende,dr inkende, u Kent dat wel ofterwel ze letten niet op wat er op de wereld gebeurd.hun wereldje is Klein,terwijl er van alles om ons heen gebeurd vooral in het midden oosten.intussen rommeld het overal.zondag 6/11/2016 midden Italie werd getroffen door een tornado,Turkije ,PKK en IS,wie moet wie nou hebben,in Indonesie is een demonstratie tegen de gouverneur Ahok uitgelopen in ongeregeldheden door radicale moslims,chinese statistieken deugen niet,de chinese economie goeide in het eerste,tweede en derde kwartaal met 6,7%,onwaarschijnli jk volgens ROBECO,Japanse economie komt nauwelijks van de grond,dinsdag 8/11/2016 is het D day in Amerika,Trump of Hillary?,Premie Netanyahu is het afgelopen jaar al vier keer bij Poetin op bezoek geweest,de regering van de VS heeft het palestijnse leiderschap verteld dat men moet wachten tot na de presidentsverki ezingen van 8 november met het voorleggen van een-voor Israel gevaarlijke-ontwerpresoluti e aan de veiligheidsraad van de verinigde naties.dit zal gaan over de nederzettingen in Juda en Samaria.we gaan een spannende tijd tegemoet,wie is aan zet?wie durft de volgende zet te doen ?,wij hoeven niet bang te zijn,want God heeft ons geen geest van angst gegeven,al vallen er duizenden links of rechts,voor en achter, vrees niet en wees stil.
Shalom.
 
 
Leuk dat plaatje DD
soms schiet de oplossing ineens in je hoofd.
Er gaat een lichtje branden.
Vast een christelijk spreekwoord.

Er komen vast nog heel veel van die
momenten want God laat aan Zijn volk
Zijn heilsgeheimen weten.
Het staat er al zo lang maar twas verzegeld
voor deze tijd.

De HG. Brengt het ons te binnen wat we moeten doen
of zeggen.

We leven best in een mooie en bijzondere tijd
en Hij bekwaamt ons voo het werk waar je in mag wankelen
 
 
De Opperherder brengt Zijn verstrooide schapen weer naar het land der belofte. Een rechtvaardige spruit die zal Koning zijn (Jer.23:5). In Zijne dagen zal Juda verlost worden, en Israel zeker wonen; en dit zal Zijn Naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: de HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.

Gods volk zal voorzeker geplant worden. Omdat Gods plannen nooit kunnen teniet gedaan kunnen worden. De HEERE faalt nooit en te nimmer.
 
 
Wat voor gevolgen zal het voor ons wel hebben nu Donald Trump de verkiezingen in de V.S. heeft gewonnen en Hilary Clinton heeft verloren? Van Hilary was bekend dat zij banden had met occultisten van de Illuminatie en dat zij pro-arbortus, tegen Israël en antichristelijk was.
Beste Moi,

Ja, een goede vraag.
Het was, zoals een Amerikaanse vriend stelde, ‘voor ons een keuze uit twee slechten’
Trump was tegen abortus en pro-Israël. Dat heeft m.i. voor veel Christenen in de VS de doorslag gegeven ivm hun keuze.
Gevolgen? Dat hangt ten dele af of Trump zijn beloften gaat houden.
Uiteraard is alles in de handen van de HEER en weten we de uiteindelijke afloop.

shalom

jvb
 
 
Veel Christenen denken dat openbaringen aan de deut staat om te beginnen (hoofdstuk1) maar het is allang bezig!
We bevinden ons al in openbaringen 14/15 dus het eind is in zicht hebben wij dat wel echt door?
Hij komt als een dief in de nacht en zijn wij/bent u klaar en aangekleed (rein) om mee te gaan?Beste Johan,

We hebben je reactie ontvangen.
Er zijn wat problemen met het plaatsen.
Maar we doen ons best.

Jij denkt dus dat de vier ‘paarden’ uit Openbaring 6 al voorbij zijn en ook die zware, wereldwijde, ontzagwekkende aardbeving aan het einde van dat hoofdstuk.En dat ze zogenaamde bazuingerichten uit Openbaring 8 en 9 al geweest zijn. Ik vrees dat ze nog moeten komen. Het advies dat Jezus Zelf ons in dit verband geeft is dat we bidden dat de HEER die vreselijke, benauwde tijden zal inkorten.

Met een hartelijk shalom

jvb
 
 
bij alle conflicten van vroeger en nu maak ik me steeds de bedenking : wat zou het advies van Jezus zijn aan de protagonisten van het conflict ? of nog ... wat moet een overheid doen als die wordt geconfronteerd met geweld ? Met vermanende vinger zeggen " wie het zwaard hanteert zal door het zwaard ten onder gaan" en een bemiddelende rol opnemen ? Wanneer mensen uit bvb Aleppo ons noodkreten toesturen " help ons " hoort een Christen dan te zeggen " we veroordelen het geweld met grote klem en zullen voor u en uw vijanden bidden : hou moed " ? Mijn geweten worstelt hiermee. Ik moet dan altijd denken aan wat onze ( groot)ouders hadden moeten doen in het licht van de nazi-dreiging ? Oudstrijders appelleren aan ons geweten als ze ons zeggen dat onze huidige vrijheden aan hun gewapend verzet is te danken.

Dag Martin,

Dank voor je reactie.

Inderdaad een zeer moeilijk dilemma.
Vooral als je in een pacifistische sfeer bent opgegroeid.
Maar wat te denken van de medechristenen in de ISIS gebieden die de wapens opnemen om hun gezinnen te beschermen tegen het geweld dat hen bedreigt. Het probleem wordt groot als het om onze gezinnen gaat. En als een overheid niet
in staat is of onwillige is de taak om het zwaard te hanteren tegen de bozen die hun burgers bedreigen. Alleen maar zeurt kalm te blijven en te verzoenen. Moeilijk, heel moeilijk.
Ik denk dat we er rustig met elkaar over van gedachten moeten wisselen. Juist als het gevaar heel dichtbij komt.

Op dit moment weet ik het niet, Martin. Als jij een antwoord hebt hoor ik het graag. Israël verdedigt zich krachtig, kundig en met steun van de Almachtige, en ook volgens de normen van de Torah.

Ik hoor nog wel van je Martin

Shalom

jvb
 
 
Conseiller seo, spécialiste en s.e.o. naturel
et informaticien web de talent, nicolas sotton optimise vos sites internet et prend à sa charge le référencement en mode
black ou white en fonction de vos moyens financiers.
Consultez le page internet de ce consultant seo: https://www.nicolas-sotton.ch/ : https://www.nicolas-sotton.ch/consultant-seo/
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven