Home Artikelen Geestelijk De Triomf van Trump. Wat nu?

De Triomf van Trump. Wat nu?

Trump met Netanyahu Klik voor ware grootte
Trump met Netanyahu
U wist het al: Donald Trump wordt president van het machtigste land van de wereld. Wat straks, na zijn inauguratie, de 20ste januari 2017?

Hij heeft een bord vol: binnen- en buitenlandse problemen, Israël, abortus, werkloosheid, armoede etc. Over al die zaken heeft Trump een stortbui van hoopvolle, losse, verassende en wilde kreten losgelaten. Honderd dagen na zijn aantreden zullen pers, politieke analisten en “gewone” doelgroepen volgens een Amerikaanse traditie nagaan wat hun president er tot dan toe van terecht gebracht heeft. Veel zal afhangen van de vraag of president-in-wording, Donald J. Trump, goede, eerlijke en deskundige medewerkers kiest. En…of hij luisteren wil naar feiten en argumenten. Voordat we een paar van die Trump-plannen aan u voorleggen, vertaal ik het eerste publieke gebed dat voor de Amerikaanse president-in-wording is uitgesproken. Dit indrukwekkende gebed is uitgesproken door rabbijn Tuly Weisz van de organisatie Israël365 direct nadat de winst van Donald J. Trump bekend werd.

Gebed van rabbi Weisz

Op woensdag 11.11.2016 bad tijdens een solidariteitsbijeenkomst voor Israël van de organisatie Bruggen voor Vrede, een organisatie van merendeels Christenen, die zich actief inzetten voor Israël, het volgende gebed. Voor uw informatie: in grote lijnen kunt u dit gebed terugvinden in het Joodse gebedenboek, de Siddoer op blz. 148 onder de titel: “Gebed voor de Regering”.
Moge HIJ, die koningen hulp verleent en regeringsbevoegdheid aan vorsten,
Wiens Koninkrijk een eeuwig Koninkrijk is;
die Zijn dienaar David van het boosaardige zwaard bevrijdde
Die een weg in de zee en een pad in onstuimig water baande,
zegenen, behoeden en bewaren, groot en verheven doen zijn de gekozen
president Donald Trump en de vice-president Mike Pence en alle beambten
van de Verenigde Staten van Amerika.
Moge de verheven Koning van alle koningen in Zijn barmhartigheid hem en
zijn adviseurs en beambten in hun harten leggen goed en vriendelijk te
handelen met ons en met heel Israël.
Moge in zijn dagen en in zijn tijd Juda gered worden en Israël veilig wonen.
Moge de Verlosser tot Sion komen.
Moge dit Zijn wil zijn. En laat ons zeggen: AMEN!

Een zwaar pakket

Er ligt een enorme lijst van ijkpunten en activiteiten voor president-in-wording, Donald Trump, te wachten. Een lijst die hij eigenlijk zelf heeft opgesteld. In feite onhaalbaar voor iedere president. Ik noem er een paar en heb ze verdeeld onder de volgende categorieën. Deze lijst is onvolledig.

 1. Binnenland
 2. Gezin en abortus
 3. Buitenland
 4. Israël

1. Binnenlandse zaken

 • Allereerst moet gewerkt worden aan het herstel van enige eenheid onder het Amerikaanse volk. Er is teveel verdeeldheid. President Obama en mw. Hillary Clinton pleitten ook om deze prioriteit, taak voor een president, snel en goed aan te pakken.
 • Beperking van de immigratie, met name van Moslims. Uitzetten van illegalen. Een hoge en diepe muur tussen Mexico en de VS. Niet alleen Mexicanen, maar ook jihadisten proberen via die grens de VS binnen te komen.
 • Meer conservatieve rechters in het Hooggerechtshof te benoemen.
 • Enkele decreten van president Obama (besluiten zonder de goedkeuring van de Senaat of het Huis van Afgevaardigden) te herroepen.
 • Meer luisteren naar en invloed voor de ‘gewone man’ in de VS. Dat betekent minder macht voor de “elite in Washington”.
 • Meer werk, meer banen en de economie en de VS weer sterk maken.

2. Gezin en abortus

Zal het Trump-bewind positieve invloed uitoefenen op opvattingen over het gezin? Gaat hij bijvoorbeeld iets doen tegen internetporno? Dat hij een ‘family-man’ is konden we wel zien op het podium toen hij de ‘de oorlog’ over het presidentschap had gewonnen. Trump heeft zich duidelijk uitgesproken voor het man/vrouw huwelijk. Hoe zal hij omgaan met de vrij agressieve propaganda van de homobeweging (LGBT)?
Vragen vol hoop die door pro-life mensen gesteld worden zijn:

 • Gaat Trump ook pro-life rechters benoemen in het Hooggerechtshof?
 • Gaat hij de abortuspraktijk beperken?
 • Wordt de subsidie aan de Planned Parenthood organisatie, die abortus bevordert, ingetrokken of verminderd?
 • Zal hij bereid en in staat zijn om de schade aan gezinswaarden en aan het gezin te beperken?
 • Hij wilde Obamacare, het “Algemeen Ziekenfonds” in de VS, afschaffen.

Ik zei het al, het is teveel voor een mens. Maar er komt nog meer.

3. Buitenland

“We zullen Amerika weer groot maken” was één van Trump’s strijdkreten. Dat was wel nodig ook. Maar Ann Graham Lotz, dochter van dr. Billy Graham, corrigeerde deze uitspraak en leest: “Wij moeten God weer groot maken in Amerika.”

 • Hij wil bepaalde ‘besluiten’ over de klimaatverandering ongedaan maken wat de VS betreft.
 • Hij wil voor de VS onvoordelige handelsovereenkomsten ongedaan maken en de positie van de VS op de wereldhandelsmarkt verbeteren.
 • Het aanzien van de VS in de wereld verbeteren.
 • Het is te hopen dat Trump de uitgestoken hand van Poetin accepteert en dat ze samen met een goed plan voor Syrië zullen komen. Het is een God-geklaagd schandaal dat Irak en Syrië steeds meer het slagveld worden waarop de grote (VS en Rusland) en de kleine plaatselijke (Turkije, Iran) wereldmachten hun onderlinge rivaliteit en vijandschap over de hoofden en levens van de burgers uitvechten.
 • Hoe lost hij de toenemende spanningen in het Verre Oosten op?
 • Hoe staat hij tegenover de VN waar de besluitvorming door het grote blok van bijna 60 islamitische landen plus de zogenaamde ongebonden landen overheerst wordt waardoor men tot de meest dwaze besluiten komt en in feite machteloos is geworden?
 • Hoe staat hij tegenover de “het Beest in Brussel” dat innerlijk verdeeld waggelend door de geschiedenis hobbelt. Wat doet hij met de NATO, die griezelig bezig is Rusland uit te dagen.

4. Israël

De bekende Jan Willem v/d Hoeven, directeur van de International Christian Zionist Center in Jerusalem, kwam met de volgende interessante gedachten over de mogelijke rol van Trump met betrekking tot Israël: in de tijd van Ezra en Nehemia in Israël, nu ongeveer 25 eeuwen, kwam in Perzië koning Kores (Cyrus) aan de macht. Een van zijn eerste regeringsdaden was het Joodse volk, dat toen in ballingschap was, toestemming te geven terug te keren naar Israël, voornamelijk naar Jeruzalem. Ook toestemming om de Tempel, te herbouwen. U leest dit verhaal in 2Kronieken 36:22 en 23. Die tempel werd ruim vijf eeuwen later door de Romeinen verwoest. V/d Hoeven hoopt/verwacht dat Trump in deze tijd eenzelfde rol kan vervullen. Dat zal een enorme stap in het profetische scenario van de Bijbel kunnen worden. Maar ook een grote beroering in het wereldgebeuren. Overigens, Trump’s zoon, die ijverig meewerkte in de verkiezingscampagne van zijn schoonvader, is Jood. Wat zou er kunnen gebeuren?

 • Volgend jaar, juni 2017, viert Israël het 50-jarig. feest van de bevrijding van Jeruzalem. De heilige stad werd in 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, heroverd op Jordanië. Een paar jaar later werd Jeruzalem tot ‘eeuwige, ongedeelde hoofdstad’ van Israël verklaard door de Israëlische regering. De meeste landen hebben toen hun ambassades uit Jeruzalem naar Tel Aviv verhuisd. Tijdens hun verkiezingscampagnes hebben diverse Amerikaanse presidentskandidaten beloofd hun ambassade weer naar Jeruzalem te verplaatsen. En…dit niet gedaan. Van Trump wordt verwacht/gehoopt zijn belofte te houden. Dat zal aan de ene kant andere landen bemoedigen dit ook te doen. Aan de andere kant zal ook deze stap politiek veel rumoer veroorzaken. In geestelijk opzicht is die stap een eerbetoon aan de God van Israël. Immers, Zijn Messias zal vanuit Jeruzalem de wereld regeren.
 • Trump ziet de zogenaamde nederzettingen in Judea en Samaria, waar ongeveer 130.000 Joods-Israëlische mensen wonen, niet als een obstakel voor vrede. De hele discussie over de zogenaamde Palestijnse staat zal onder zijn bewind in een heel ander licht komen te staan.
 • Trump wil zoals andere presidenten gedaan hebben, Israël niet onder druk zetten om een of ander ‘vredesplan’ te aanvaarden.
 • J.W. v/d Hoeven ziet Trump als de Kores van deze tijd. Interessant vanuit historisch oogpunt is dat de God van Israël vaak wereldleiders gebruikt voor Zijn plannen met Israël, Zijn volk. Denk aan Engeland met de Balfourverklaring, aan Karel de Grote, die een vriend van de Joden was, aan een Turkse sultan die ruim 500 jaar geleden uit Spanje verdreven Joden gastvrij ontving. Wie Israël zegent wordt gezegend. We hopen en bidden dat Trump zo tot zegen zal zijn. Niet alleen voor de VS, maar ook voor heel de wereld.

Zo hopen we dat de triomf van Trump een zegen voor Israël, voor de VS en voor heel de wereld mag worden.

Voor het lezen va de reacties klik hieronder:

http://janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/333de-triomf-van-trump-wat-nu#comment-4225

 

 

13 Reactie(s)

 
 
Het zal moeilijk worden voor hem er zijn nu al veel protesten. Ook zit er een antijoods geurtje aan de dochter van trump bekeerde zich tot het jodendom! En verder heeft zoals je terecht schrijft trump joodse familie dus en volgens mij speelt deze haat ook mee. De mens los van God wil een humanisme los van God. De verkiezing van Trump heeft ook te maken dat de Westerse mens zijn roots aan het verliezen is en andere culturen hun wil komen opleggen zoals het pietendebat. Dus een deel van de Westerse bevolking wil zijn roots terug een deel is wereldburger en deze poralisatie zal blijven duren ! Shalom
Dag Willy,

Mijn dank voor je reactie.
Ik zal het modereren door op de link ‘publiceren' te drukken.
Dan moet je de reactie terugvinden.
Ik ben daar niet zo handig in.

Ik begrijp niet goed waar je dat ‘anti-joods geurtje vandaan haalt.
Trumps dochter heeft zich inderdaad tot het Joodse geloof bekeerd.
Ze is getrouwd met een Joodse man die een van de campagneleiders van ‘schoonvader’ Trump was.

Inderdaad heeft de westerse mens, en vooral de politieke leiding God, de God van Abraham, Izak en Israël vaarwel gezegd. Dan gaat Hij ook weg en daarom zitten we in een door-God-verlaten wereldje.
Heel tragisch. Vooral voor onze kinderen en kleinkinderen.

Misschien wil God Trump gebruiken hier verandering in te brengen.
Hij is geen opwekkingspredi ker, helemaal niet. Franklin Graham is daar meer geschikt voor.
Maar Trump kan wel een klimaat scheppen om zegen van de Heilige van Israël te krijgen.
Immers er staat herhaaldelijk in de Schrift: “Ik zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie u vervloeken”.
Dit is een geestelijke wet die al ongeveer 45 eeuwen geldig is.
Bid maar dat Trump zijn belofte over Jeruzalem nakomt en achter Israël gaat staan. bijvoorbeeld in de VN.

Shalom,
De HEER zij met je.

jvb
 
 
Een historische overwinning. Wat dit voor Israel betekent als Trump zijn verkiezingsbelo ften nakomt:

https://likud.nl/2016/11/het-beleid-van-president-trump-inzake-israel/
 
 
Bij God zijn alle dingen mogelijk, ook dat D.Trump een schakeltje gaat worden in het wereld-gebeuren. In Brussel zijn de B.Z. kopstukken al bijeen geroepen, erg voorbarig wie zal het zeggen? Als kinderen Gods worden wij opgeroepen om God altijd te gehoorzamen, en geen vrees voor mensen te hebben. En in Zijn dichte nabijheid en gemeenschap door te brengen. Zodat de zorgen des levens, voor of tegenspoed, ja niets ons enig kwaad zal kunnen doen. Want Hij regeert, zodat wij, in Hem, rust en vrede mogen uitstralen in alle omstandigheden.
Beste heer Obbe Nauta,

Dank voor je reactie.
Inderdaad het “Beest in Brussel” beeft.
Het is waar en correct wat u zegt.

Maar we hebben ook de plicht te bidden voor overheden.
Dus ook voor de gekozen president Trump.
juist dat hij zijn beloften met betrekking tot Israël houdt.
Dat zal tot zegen zijn, niet alleen voor de VS, maar ook voor de wereld.

Ik zal uw reactie modereren, dwz publiceren in de hoop dat het nu lukt.
Het moet ergens op de site staan.

Shalom
De Heer zij met u en de uwen.

JvB
 
 
Beste Jan,we mogen het hopen dat Trump zijn beloften waar maakt,Dan zal niet alleen de politieke wereld op zijn kop staan maar ook de economische en alles wat er mee gekoppeld is.vanuit nederland is er al veel kritiek geuit,vooral van ene meneer Pechtold (D66) wijlen minister Borst over de abortus wet(het is volbracht) ook D66.wat je zegt is waar beste Jan dat momenteel de VS,Rusland,Turk ije,Iran Hun revaliteit uitvechten over de hoofden van vele duizenden burgers in Irak en Syrie.zelfs de christenen in Irak worden stelselmatig uitgemoord.sinds Sadam hussein dood is er geen steen opgebouwd,hetze lfde geldt voor Syrie,één grote ruine door de vele bombardementen en het ergste zijn de Bomvaten van gloor en fosfor,het is mensonterend. laten wij bidden en hopen dat Trump de nieuwe Kores is.ik moet er altijd aan je bekende uitspraak van jou denken Jan,dat God met preciesie zijn plan uitvoerd.zijn plan met Israel gaat gewoon door wat er ook gebeurd.ik heb het ook maar gelezen op Google dat dit de enige tekst is dat in de bijbel staat, Jeremia29:11. Mijn plan met jullie staat vast-spreek de Heer.ik heb jullie geluk voor ogen,niet jullie ongeluk,ik zal je een hoopvolle toekomst geven.....
Beste Rob,

Mijn dank voor je rustige en neutrale reactie.
Opvallend hoe bijna iedereen tegen Trump tekeer gaat.
Dat schijnt momenteel in de mode te zijn, toe te voegen aan je eigen ‘erbij horen’.

Ik zal je reactie modereren zodat die ergens op de site moet staan. Zie startpagina.
Shalom.

jvb
 
 
hoi jan

binnen een half jaar is Jerusalem 50 jaar bevrijd :-)
na 2000 jaar vervangingstheo logie kunnen vele kerken nog altijd niet aanvaarden dat Israel een staat is, de leer van luther en calvijn is nog steeds de geloofsbelijden is in vele kerken , de wetteloosheid maakt zich meester in deze tijd van benauwdheid de hoop in de beloften is de sleutel tot volharding dat de Genade van God op allen moge valen die Hem ernstig zoeken
Beste Ludwig,

Mijn dank voor je mailbericht.
Inderdaad, ik schreef het al in mijn artikel dat het zo bijzonder is dat juist in dit jaar dat het 50 jaar geleden is dat tijdens de Zesdaags Oorlog Jeruzalem op Jordanië werd veroverd Trump beloofde de VS ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen.
Als hij maar niet doet zoals een aantal presidenten voor hem: Beloven en onder het voorwendsel van een smoes niet doen. Ook interessant is dat het sanhedrin Putin en Trump heeft gevraagd te helpen zodat de Tempel herbouwd kan worden.

Shalom

jvb
 
 
Wat ik tot nu toe mis in de bespreking hier van de Amerikaanse verkiezingsuits lag is de benoeming van Mike Pence als vice-president.
Hij zal het volgens deskundigen zijn die de bestuurlijke kar gaat trekken
en een grote invloed hebben zal op het te voeren regeringsbeleid . Volgens sommigen zal hij de werkelijke president zijn. Streng gelovig, met een indrukwekkende staat van dienst voor het land achter zich. God de lofprijzing toekennen in zijn eerste reactie na de overwinning zegt genoeg over zijn persoonlijkheid . Iets wat we nog maar zelden horen van regeringsleider s. Verder noemt hij zijn nieuwe positie en de overwinning van de republikeinen 'Gods amazing grace'.
En inderdaad moeten we deze nieuwe situatie van Amerika misschien ook bezien van een op tijd afwenden van Gods toorn i.v.m. Israël en het afkalven van christelijke waarden en versneld afglijden in immoraliteit en goddeloosheid van dit land. Maar gelukkig zijn er ook nog veel gelovigen in Amerika die God ook hoort en op wie hij mede zijn bescherming en plannen voor deze wereld richt.
Ik zie daarom uiteindelijk toch mèèr Gods keuze en hand in de rechtvaardige man Mike Pence dan in de persoon(lijkhei d) Donald Trump.
Tekenend en hoopvol verder vanuit de Godvrezendheid van Pence is zijn uitspraak dat hij 'een Christen, conservatief en Republikein is en wel in die volgorde.' Kortom, een man naar Gods hart.
Beste Raymond,

Ook ik heb goede berichten over mr. mike Pence gelezen.
Ook over zijn nauwe banden met Israël.
We hopen en bidden dat Trump zijn toezeggingen wat Israël en abortus waar kan maken.
Dat zal heel wat strijd op nationaal en internationaal vlak kosten.

Shalom

jvb
 
 
Bedankt Jan,

Het voelt als stilte voor de storm.
Psalm 91 een aanrader voor u en mij.

Ja trompetgeschal gisteren weer te horen in Israel.
De storm strijd neemt toe.
Gods woord ons zwaard.

Trump wat wil hij ? doet hij?
R.K man ook chrislamman?

Wil geen oorlog zoals Clinton maar wat wel?
Vrede waarop gebaseerd?

Media elite zijn furieus en komt er een noodverordening ?

Erdogan op naar 2023 ottomaanserijk en anti christen propaganda.

KZal. Psalm 91 wat vaker lezen . u ook?
Dag Anja,

Een hartelijk shalom.

Ik denk dat Trump de Amerikaanse suprematie op politiek, militair en economisch gebied wil herstellen.
Daarbij heeft hij gekozen voor oude Jood-christelijke normen.
Normen die vooral door zijn vice president worden gedeeld.
Normen die krachtig door de Democraten, door links worden bestreden.
Links ziet die normen voortkomen uit de autonome mens, die over alles, zelfs dood en leven, zelf beslist.
Niet van Torah en NT normen wil weten.
Hij staat achter Israël niet alleen omdat zijn familie sterk tegen Israël aanleunt maar
ook omdat hij een nuchtere zakenman is, die verder kijkt dan zijn dollarneus lang is.
Laten we hopen en bidden dat hij zijn toezeggingen wat betreft Israël en wat betreft abortus nakomt.
Dat zal niet alleen Israël en de VS goed doen. want de almachtige heeft gezegd: “Gezegend zij, die u zegenen .

Shalom

jvb
 
 
God koos Simson uit om Israel te bevrijden van de Filistijnen. God koos Trump uit om Israel te bevrijden van de Palestijnen. Trump wordt de Simson van Amerika.
Beste Martin,

Dit had ik nog niet gehoord.
Wel wordt Trump vergeleken met koning Cyrus (Kores) die in het boek Ezra wordt genoemd en die Israël zeer goed gezind was.
We zullen zien en bidden dat Trump zich aan zijn toezeggingen houdt.
Dat zal hij zijn slogan: “W’ll America great again” waar kunnen maken en de vrede en komst van de Messias dichterbij brengen.

Shalom.

jvb
 
 
Er komt iemand die de joden goed gezind zal zijn en zich later openbaart als het beest.
We leven in de eindtijd en zullen onze antennes aan moeten zetten voor de antichrist.

Minachting voor vrouwen had hij al.Beste Jacob,

"Kort en krachtig” zul je wel denken toen je deze reactie op de verkiezing van Trump schreef.
Ik denk toch wel ‘kort door de bocht’.
Voorlopig is er een grote kans dat de goede, positieve gezindheid van Trump tegenover Israël en het
Joodse volk een positieve uitwerking zal hebben op het profetische proces van het herstel van Israël in onze tijd.
Om hem nu al af te schrijven als een kandidaat voor antichrist zet jou in de lange rij van lieden die Kissinger, Obama, de Paus
en Sarkozy + 100 anderen zagen als de voorzegde antichrist.
Wees voorzichtig en bid dat Trump zich houdt aan zijn toezeggingen over Israël.

Shalom.

jvb
 
 
De gedachte dat Trump als een soort „tweede Kores” Israël wel eens de nodige ruimte zou kunnen geven, was ook al bij mij opgekomen.

Ook zou het me niet verbazen als de moslimlanden heel fel gaan reageren -- of zich juist uit angst koest gaan houden? -- als Trump dingen doet die sterk in het voordeel van Israël en/of in het nadeel van de moslimlanden zijn. Ik ben heel benieuwd welke Bijbelse zegeningen Trump hierdoor zal krijgen.
Beste heer Hahn,

Dank voor uw reactie.
Het waren rabbijnen in Israël, die met de gedachte dat Trump wel eens de Kores (Cyrus) van deze tijd zou zijn.
Jan Willem van der Hoeven kwam er ook mee.
Ik ven er het boek Ezra weer eens op aan het nalezen.
Hoe na de steun en ook tegenstand van opvolgende Perzische koningen de tempel toch tot stand kwam.
Met de tegenstand van plaatselijke niet-Joden.
Heel boeiend, maar ook spannend in verband met de eschatologische (eindtijd)aspec ten van deze mogelijke ontwikkelingen.
Ik overweeg er iets over te schrijven op de site.

Nogmaals dank voor uw positief-kritische volgen van onze site en van mijn denken.

Shalom

jvb
 
 
Beste Jan,

Nog een puntje: dochter Ivanka is bekeerd tot het Jodendom. Ik las dat zij first Lady gaat worden. Schoonzoon is Joods. Trump is al vanaf het begin heel trots op haar geweest dat zij deze keuze heeft gemaakt. Ik kan het alleen maar beamen want de Thora heeft mij ook echt het licht gegeven....
 
 
Beste Jan er zijn nog steeds geen reactie te zien op uw website ? Groetjes Willy
 
 
dit is juist wat sommige mensen willen he chaos want waar chaos heerst kan lucifer zn gang gaan waar rust en orde heerst kan hij dat niet en misschien wil Trump wel de rust terug brengen dat hoop ik in iedergeval en de linkse geo politiek tjsaa het blijft toch apart dat hun niet willen inzien dat hun beleidt ons de afgrond in helpt maar misschien is dat wel de politiek van de duivel ik weet dat niet precies maar het heeft in mijn ogen schijn van dat mensen zoals Trump Wilders enz enz worden afgschilderd als nazi's puur alleen omdat hun politieke ambitie's samen met Israel optrekken is en voor onze cultuur geloof opkomen en niet de kant van de moslims kiezen wat links maar toch al te graag wilt ik kom dan wel uit een dorpje (Katwijk aan zee) misschien wel u bekent Jan zie je ook steeds meer tegenstand tegen het geloof en ik heb altijd het gevoel dat het door de moslims komt misschien klinkt het heel rasistische hoor maar dat is mijn gevoel.net zoals koop zondagen ook zo overbodig maar goed ik dwaal denk van het punt af laten we hopen dat misschien mensen hun oogjes open gaan doen en gaan inzien dat het goed is om te geloven god aannemen en overal de rust terug keert. ik vind het soms moeilijk om dingen aan te nemen en om over geloof te praten omdat ik vreemd word aan gekeken of uitgelachen :(
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven