Home Artikelen Geestelijk TIJD voor de TEMPEL?

TIJD voor de TEMPEL?

Klik voor ware grootte
Sanhedrin Asks Putin and Trump to Build Third Temple in Jerusalem
Het kan niet ontkend worden dat we momenteel één van de veldslagen van een godsdienstoorlog die al bijna 14 eeuwen aan de gang is, meemaken.

Of je nu gelovig bent of agnost, Christen of Moslim, Bijbels-evangelisch of vanuit humanistisch-verlichting denkend of helemaal niks, we zien allemaal duidelijke, overheersende religieuze signalen vanuit de Islam in deze laatste jihadistische overval op Europa. Luister alleen maar naar muezzin die vanaf minaretten over ons worden uitgestort. Vijfmaal per dag. Israël wil deze islamitische “oproepen tot gebed” verbieden. Met de luidsprekers op volle sterkte wordt de godheid van de Islam geproclameerd als groter dan de God van Israël De God die Joden en Christenen dienen. Het formele argument van Israël luidt dat de geluidsoverlast storend is voor anders gelovende burgers.

Er is meer. Vanaf de dood van Mohammed hadden de eerste jihadisten Rome en de RK kerk in het vizier. Nog steeds zien Moslims wat wij terrorisme noemen als hun legitieme strijd tegen “kruisvaarders”. Ook klinkt bij elke (zelf)moordaanslag altijd het “Allah Akhbar”. Allah is groter. Echt een godsdienstoorlog dus.

Niet alleen de Islam, maar heel de wereld is op weg naar Jeruzalem. De nieuwe Wereld Orde (NWO) en het Vaticaan willen Jeruzalem. De NWO via de VN en het Vaticaan via de grote numerieke macht van de RK kerk. Het is dus belangrijk wat Trump over Israël en Jeruzalem gezegd heeft en het ook doet. Speciaal over de derde Tempel, over de ambassade van de US in Jeruzalem en over de nederzettingen.

Trump, Kores en Jeruzalem

Trump heeft tijdens de verkiezingscampagne heel wat radicale dingen gezegd. We beperken ons nu tot opmerkingen over de ambassade van de VS naar Jeruzalem en over de Tempel op de Heilige Berg in Jeruzalem. De nederzettingen een volgende keer. Politiek en religieus zeer gevoelige zaken. Voor Joodse gelovigen, Moslims en Christenen.

Het is in de geschiedenis een heel normale zaak dat leiders van grote wereldmachten zich met Israël, Jeruzalem en de Tempel bemoeien.
Denk nu eens (niet alleen met Kerst) aan keizer Augustus. Net op het moment dat Maria hoogzwanger was, “ging er een bevel uit van keizer Augustus dat het hele rijk moest worden ingeschreven” (Lucas 2:1). Zo kwamen Jozef en Maria in Bethlehem terecht. Daar moest Jezus Messias volgens de profetie geboren worden. 
Denk aan de Engelse regering die in 1917 de beroemde Balfour-verklaring uitvaardigde. Deze verklaring werd de internationale juridische grondslag voor de moderne Joodse staat. 
Denk aan de Turkse sultan Bayezik II die de in 1492 uit Spanje verjaagde Joden gastvrij in het Turks-Ottomaanse rijk ontving. Erdogan is nu druk bezig om Turkije te maken tot het centrum van een hersteld Turks-Ottomaans rijk. Ruim 400 jaar eerder is dat wereldrijk begonnen. Het regeerde over het hele Midden-Oosten, over een groot deel van Oost-Europa en over Noord-Afrika.

Cyrus = Kores

Zo zijn er veel voorbeelden van wereldleiders die zich in positieve maar vaker in negatieve zin met het Joodse volk bezig hielden. Een van hen was de Perzische (Iran!) vorst Cyrus (559-529 v.Chr.) die in de Bijbel Kores wordt genoemd. Ruim 150 jaar voordat Kores aan de macht kwam had de profeet Jesaja al een profetie over deze Kores uitgesproken: “Ter wille van mijn knecht Jacob en van Israël, mijn uitverkorene, riep IK u bij uw naam en gaf IK u een erenaam, hoewel u Mij niet kende” (Jesaja 45:4). Wat heeft die Cyrus gedaan? Zijn proclamatie luidde:

“Zo zegt Kores (Cyrus), de koning van Perzië: alle koninkrijk van de aarde heeft de HERE, de God van de hemel mij gegeven en  heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem. In Juda. Wie nu onder u tot enig deel van Zijn volk hoort – zijn God zij met hem, hij trekke op naar Jeruzalem in Juda en bouwe het huis van de HERE, de God van Israël. Dat is de God die in Jeruzalem woont”. (Ezra 1:2,3 en 2 Kronieken 36:23).

Let even op de volgende punten: 1. Kores kreeg een opdracht van de HERE. 2. Hij wist dus van de God van Israël, die ‘in Jeruzalem woont’. 3. Kores steunt de bouw van de tweede tempel en gaf de tempelschatten mee met de terugkerende Joden. 4. Verder in de profetie geeft hij Joden toestemming om terug te gaan. 5. In het vervolg van het boek Ezra staat hoe hij zich aan zijn belofte heeft gehouden. 
Rabbijnen hebben tijdens de verkiezingscampagne van Trump geopperd dat de HERE Trump wel eens zou kunnen gebruiken voor de herbouw van de derde Tempel. Zij zien Trump als leider van de moderne wereldmacht en als “opvolger van Kores”. Jan Willem van der Hoeven was een van de eersten die deze gedachte/hoop overgebracht heeft op de Christenen die visie hebben op het huidige herstel van Israël.

Nu is er onlangs iets buitengewoon belangrijks gebeurd. Het Sanhedrin, een college van 70 Joodse godsdienstige leiders  
(het Sanhedrin is bekend uit het Nieuwe Testament en nu weer actief in Israël) heeft een brief geschreven aan Trump en aan Putin. In die brief krijgen de wereldleiders van deze tijd het verzoek om samen te helpen bij de herbouw van de Tempel. Als dit echt gebeurt zou het een grote stap zijn in het proces van het ‘herstel van Israël’. De nieuwe Tempel is een belangrijk onderdeel van de Bijbelse profetie. Als Trump en Putin positief ingaan op het verzoek van het Sanhedrin zal dit voor beide landen een zegen betekenen.

De stad van de Grote Koning

Een tweede, heel belangrijke zaak waarover Trump zich duidelijk heeft uitgesproken betreft Jeruzalem. Kort een herhaling: In 1948 tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog heeft Jordanië Oost Jeruzalem veroverd. Dus ook de Oude Stad met de Tempelberg en de (Klaag)Muur. In 1967 veroverde Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog heel Jeruzalem. Op Jordanië.  Zo kwamen de Muur (restant van de in 70 n. Chr. door de Romeinen verwoeste Tweede Tempel) en de Tempelberg weer onder Israël. In 1980 nam de Knesset (Parlement van Israël) de Jeruzalemwet aan. Jeruzalem werd verklaard de “eeuwige, ongedeelde hoofdstad van Israël” te zijn. Woede van de wereld was het gevolg en de meeste landen verplaatsten hun ambassades naar Tel Aviv. Op o.a. Costa Rica en El Salvador na. Onder druk van Arabische staten trokken ook zij zich veel later terug. Het Amerikaanse Congres besloot ergens in de jaren negentig van de vorige eeuw de Ambassade weer naar Jeruzalem te verplaatsen. Ondanks toezeggingen tijdens hun verkiezingscampagnes hebben de presidenten Bush, Clinton, Bush en Obama het besluit van het Congress niet uitgevoerd.

Nu Trump. Al in maart 2016 heeft hij gezegd dat hij de Ambassade van de US weer naar Jeruzalem zal brengen. Momenteel zegt de komende buitenlandadviseur van Trump dat hij “voor het verplaatsen van de Ambassade thuis overeenstemming zal creëren”. Diepe zucht….van mij…

Groot politiek en geestelijk belang

Waarom is het zo belangrijk dat een ambassade ook in de hoofdstad van een land gevestigd is? Waarom is dat vooral met Jeruzalem het geval? 
Een hoofdstad stad voor het land. De buitenlandse ambassades in Meppel of Mijdrecht is dat niet respectvol tegenover het gastland. Al die landen die hun ambassades uit Jeruzalem terugtrokken tonen geen respect voor de hoofdstad van Israël, de stad van de Grote Koning. De stad die de hoofdstad van de wereld zal worden. Jezus noemt Jeruzalem “de stad van de Grote Koning” (Mattheüs 5:35 en Psalm 84:3). Van de Koning-Messias die komt. Respect voor de komende Koning en Zijn volk en land.

Trump staat voor ongelooflijk belangrijke beslissingen. Een rabbijn heeft al geconcludeerd dat Trumps kans verkeken is. “He blew it” schreef deze rabbijn onlangs. Waarom? Omdat hij de Heilige van Israël niet openbaar gedankt heeft voor zijn onverwachtse verkiezingsoverwinning. Ik denk dat als hij met Putin meewerkt aan de bouw van de Tempel en de Ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst dat de aanstaande president van de VS “gunst in de ogen van de HERE” zal krijngen. Zoals Kores in Jesaja 45. Dat geldt ook voor Putin. Het is een hommage (eerbetoon) van de Koning en Zijn Messias! Misschien gaan ze dan samen aan wat meer vrede werken. Eerst voor Syrië en dan verder. Zo niet dan glijdt de wereld verder af van chaos naar eindtijdcatastrofes en zo naar de eindtijd. 
Er is voor gelovigen weer veel om voor te bidden. We staan voor grote en kritieke beslissingen.

JvB

 

*Reacties lezen klik op link hieronder.

http://janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/334-tijd-voor-de-tempelcomments

 

 

5 Reactie(s)

 
 
In Jesaja 66:1-3 wordt ondubbelzinnig vooruitgewezen naar een nog op te richten tempel, de Derde, maar het profetisch Woord geeft bij voorbaat te kennen dat die onderneming niet overeenkomstig Gods wil zal zijn!
Integendeel, de context toont dat het de afvalligen onder het volk zullen zijn die tot bouwen zullen overgaan, namelijk de Joden die hun Messias Jezus tot het einde toe zullen afwijzen en niets liever willen dan een Derde tempel laten verrijzen waarin de oude offercultus hervat kan worden:

1 Aldus spreekt YHWH: De hemel is mijn troon, en de aarde de voetbank voor mijn voeten. Waar zou dan het Huis zijn, dat jullie voor mij willen bouwen, en waar de plaats waar ik zou moeten rusten?

YHWH God heeft duidelijk geen Huis van de afvalligen nodig. Hijzelf verbindt in eigen Persoon hemel en aarde. Zijn gunst rust daarom absoluut niet op die weerspannige bouwers en hun inspanningen, maar veeleer op een andere groep Joden die in hun benarde situatie naar Hem opzien en acht slaan op wat hij in zijn Woord heeft te zeggen:

2 Al deze dingen heeft mijn hand gemaakt en daarom is dit alles ontstaan, luidt de uitspraak van YHWH. Op deze zie ik neer, op de ellendige en de verslagene van geest en op hem die voor mijn Woord beeft.

Zie voor verdere details de studie: De Staat Israël in gevaar?
Link:
http://schriftstudies.tk/?page=view&thema=08_Afzonderlijke+onderwerpen&studie=01_De+Staat+Isra%C3%ABl+in+gevaar.htm
 
 
.obama heeft juist een wet gestemd dat de ambassade 6 maanden in tel aviv moet blijven als trump president is ook heeft de un gestemd dat de golanhoogte van Syrië is de derde tempel zal er komen maar eerst chaos de profetieën zijn duidelijk en vol hoopDag Ludwig,

Weer mijn dank voor de informatie die ik net opende.
Trump als President kan veel van Obama besluit ongedaan maken.
De VN stemt wel meer. Is een anti-Israël/antisemitisch instituut geworden.
We moeten ons daar snel van distantiëren. En nog sneller een Nedex realiseren.
En jullie een Belex!
Wat de Golan betreft is onlangs een rookkolom langs de grens mer Syrië verschenen.
De HEER regeert.

Shalom

jvb
 
 
Een (flink?) aantal jaren geleden hoorden we nog wel eens verhalen dat de moslims probeerden om d.m.v. allerlei opgravingen onder(!) de Tempelberg eventuele verdere archeologische bewijzen van het bestaan van de historische Joodse Tempel uit te wissen. Volgens mij horen waar daar nu veel minder over.
Klopten die berichten, of waren het speculaties of zo?

Het zou mooi zijn als ze met die "opgravingen" de fundamenten van de al aqsa zodanig beschadigen dat dat hele gebouw in elkaar stort. at zou de Israëlische tempelbouwers straks een hoop werk schelen!
Beste heer Hahn,

Dank voor uw interessante reactie.
Een paar jaar geleden werd de bus met ons gezelschap een heuvel bij Jeruzalem opgereden.
We werden ontvangen in een grote tent door een archeoloog.
Hij vertelde dat we die ochtend zouden meewerken aan het onderzoeken van het puin dat ‘Palestijnen’ hadden
opgegraven onder het Tempelplein om ruimte te maken voor moskeeën. Dat puin bevatte veel archeologische
overblijfsels uit voorgaande eeuwen. Dat interesseerde die Palestijnen niets. ze dumpten het puin ergens in het
Kidrondal. Israëlische archeologen haalden het puin op, gooiden het in grote zeven, sproeiden het zand eruit en
wij moesten scherven, soms munten etc. eruit halen. Was een leuke ervaring. En beantwoordt uw vraag.

Even iets anders. Van een bezoeker van onze site kreeg ik een waarschuwing dat er een of ander virus mijn
pc vervuilde. Ik weet niet van bestanden, virussen ets. Wat hun u mij aanraden?

Met een zegenwens.

jvb
 
 
Op http://raptureready.com/featured/duck/dd256.html kun je lezen dat de E.U. een sterk leger wil. Vooral nu Trump wil dat de Europese NAVO-landen minder op Amerika leunen en meer hun eigen broek moeten ophouden op militair gebied. Zie http://www.volkskrant.nl/buitenland/brussel-wil-miljarden-voor-europese-wapens~a4424792/ "Brussel wil miljarden voor Europese wapens
Commissie onderstreept ambitie van EU als supermacht".

Zal het vormen van één Europees Leger voor de zo lang gehoopte economische groei zorgen?
Beste Moi,

Ik stel het op rijs dat je mij op de hoogte houdt van gebeurtenissen en zaken als de stemming tegen de zogenaamde Palestijnse staat.
Misschien geeft de HEER ons landje nog een kans, zoals HIJ dat doet met de VS ‘van’ Trump.
Tenminste als Trump zich aan zijn toezeggingen wat betreft Israël houdt.
Met een hartelijk shalom

jvb
 
 
de Joden in de tijd van Jezus begrepen het Koningschap van Jezus niet. zij droomden zich een Koning die hen zou bevrijden van hun vijanden. Jezus kwam niet om hen te bevrijden van hun vijanden, maar van hun zonden. De zonden van de Joden hadden tot gevolg dat God hen kastijdde door de overheersing van de Romeinen. De zonde was en is het grote probleem, niet de vijanden.
Toen Jezus (en Johannes de Doper) bekering van de zonde preekten, was dat niet de boodschap die de (meeste) Joden wilden horen. Hij voldeed niet aan hun ijdele verwachtingen. En zo brachten ze Hem uiteindelijk ter dood.
De oude dwaling van de Joden is weer nieuw leven ingeblazen. Velen verwachten dat Jezus als Koning (terug) komt om van vijanden te bevrijden. Maar onze zonden zijn het probleem. In Nederland, Amerika, Israël, of welk land ook.
Jezus preekte de Liefde. Tot God en de naasten. De liefde herstelt en geneest. De liefde verbreekt vijandschappen. De liefde maakt ons weer gelijk aan God, Die Liefde is. Wie bemint, is kind van God. Wie haat, ongeacht wie, is kind van Satan. Jezus is de Koning van hen die weten te beminnen; satan is de koning van hen die haten.
De eersten komen in Gods Rijk de Hemel. de anderen in satans rijk, de hel. Door lief te hebben is het Rijk Gods nu al in ons hart. Door te haten is het rijk van satan in ons hart. Maar bekering is in de tijd nog mogelijk. voor Nederlander, Jood en Amerikaan.
De vrede van Christus van harte toegewenst.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven