Home Artikelen Geestelijk GROTE en KLEINE SIGNALEN

GROTE en KLEINE SIGNALEN

Regelmatig komen er grote en vaker kleine signalen over de wereld. Tekens die waarschuwen, wijzen op dramatische gebeurtenissen en vooral ook profetische signalen. Gebeurtenissen, rampen of opvallende zaken die vooral in en rond Israël plaatsvinden.

Meestal worden die tekens ook in de Bijbel teruggevonden en vinden zo een duidelijke uitleg. We zullen eerst vier recente “kleine signalen” aan u voorleggen en dan twee “grote tekens”. Met een korte conclusie.

Signaal 1: De rookkolom

Toen het volk Israël, ongeveer 34 eeuwen geleden uit Egypte vluchtte en onder leiding van Mozes op weg ging naar Kanäan, het Beloofde Land, kwam een leger van de Egyptenaren hen achterna. Het Bijbelverhaal vertelt: “De HERE ging voor hen uit. Overdag in een wolkkolom om hen te leiden op de weg en des nachts in een vuurkolom” (Exodus 13:21,22). Waarom? Om hen de weg te wijzen, te beschermen tegen het leger van Farao (Exodus 14:19,20) en als teken van de Aanwezigheid van de HERE, hun God (Exodus 33:9).

Begin december verscheen er een soort wolkkolom aan de grens van Israël. Het gebeurde langs de grens tussen Syrië en Israël in de Golan. De spanning aan die grens was al een paar dagen eerder opgelopen. Vooral toen een groep ISIS-terroristen vanuit Syrië een Israëlische patrouille had beschoten. Opeens verscheen er een dikke, pikzwarte wolk van regen en stof langs de grens. Bij de grens hield die wolk op en bleef daar hangen. Israëlische soldaten stonden niet alleen verbaasd te kijken maar namen ook foto’s. Een video is op Facebook te zien en al meer dan 5 miljoen maal bekeken. Enkele fragmenten uit commentaren: “Een beschermende gebeurtenis van de Hand van de Almachtige.” “Een teken van de HEER, die laat zien dat Hij alles in Zijn hand heeft.” Ik denk dat dit een signaal van de HERE is die laat zien dat de God die 34 eeuwen geleden Israël uit Egypte naar het Beloofde Land bracht Dezelfde is Die in onze tijd het Joodse volk uit alle landen van de wereld terugbrengt naar Zijn land, naar Israël.

Signaal 2: De zoete zoutzee

In de tijd van Abraham en zijn neef Lot was het gebied rond de Dode Zee een vruchtbare vlakte. Lot woonde met zijn gezin in Sodom. Die vlakte was “als de hof van Eden” (Genesis 13:10). Dus als het Paradijs. Om de zware, smerige zonden werden Sodom en Gomorra totaal verwoest. Alleen Lot en zijn dochters werden op het gebed van Abraham op het nippertje gered. Nog steeds is de Dode Zee en het land rond dat meer totaal onvruchtbaar door het zout en de zwavel. Er leeft en groeit niets. Het zoutgehalte van de Zoutzee is tienmaal hoger dan van oceanen. Onlangs zwierf een jonge vrouw uit Jeruzalem over die zout/zwavel vlakte. Tot haar grote verbazing ontdekte zij dat er enkele poelen vol zoet water waren. Er zwommen zelfs vissen in. Tekens van leven! De Ben Gurion Universiteit stuurde een team duikers om een en ander te onderzoeken. Met veel moeite slaagden zij erin de kraters op de bodem van de Zoutzee te bereiken. Zij ontdekten levende organismen aan de wanden van die kraters. Op twee plaatsen in de Bijbel lezen we dat in de “eindtijd” die Zoutzee fris en vol leven zal zijn. Voor geïnteresseerden: Lees Zacharia 14:8 en Ezechiël 47:1-12. De betekenis van dit signaal is duidelijk. De HERE is een Waarmaker van Zijn Woord. Hij zegt van tevoren wat Hij gaat doen en doet precies wat Hij heeft voorzegd. Juist in deze tijd.

Signaal 3: De Triomf van Trump

De plotselinge en totaal onverwachte overwinning van Donald Trump tijdens de Amerikaanse verkiezingen werpt nu al, voordat zijn inauguratie plaatsvindt, interessante vruchten voor Israël op te leveren. De Legalisatiewet, het vaak achteraf legaliseren van de bouw van huizen voor Joodse gezinnen in door Palestijnen bezet gebied, is al voor een groot deel door het Israëlische parlement de Knesset. Het gaat volgens sommige berichten om 7.000 woningen. De druk op de regering om in elk geval gebied C te annexeren neemt sterk toe.

Verder hopen we dat Mr. Trump zich aan zijn toezegging om de ambassade van de VS eindelijk te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem zal waarmaken. Geestelijk zal dat een hommage betekenen aan de HERE God, de God van Israël. Aan “de HERE….die woont op Sion, Mijn heilige berg” (lees Joël 3:17).  Over Trump, Putin en de Tempel een volgende keer. Dit signaal betekent dat de HERE Jeruzalem spoedig tot ‘Heilige Stad’ zal maken. “De stad van de grote Koning” (Matteüs 5:35). Medewerkers van Trump verkondigen nu luid en duidelijk dat de aankomende president vast besloten is de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Een team van Trump zoekt al naar een geschikte plek in de Heilige Stad.

Signaal 4: Ethiopische Joden

De geschiedenis van de Ethiopische Joden, de stam Dan volgens Israëlische Joodse leiders, gaat terug tot koning Salomo. Al die bijna 30 eeuwen hebben zij, vaak onder grote druk, hun Joodse geloof vastgehouden. Onlangs is gebleken dat veel van hun eeuwenoude religieuze rituelen en gewoontes stammen uit de tijd van Christus. Men is tot deze verrassende conclusie gekomen door studie van de Dode Zee rollen die ook uit die tijd stammen. Dit geloof heeft hen bewaard en teruggebracht in Israël. Nu wachten we op andere stammen. Manasse is al onderweg uit N.O.India.

Eerste groot signaal: De vervallen hut van David

David staat voor het koningschap in Israël. De komende Messias is de Zoon van David. Bij een Koning horen een land en een staat. Ongeveer 19 eeuwen was het Joodse volk zonder land en zonder onafhankelijke staat. Dat is op …mei 1948 veranderd. Toen werd door David Ben Gurion de staat Israël uitgeroepen. Een begin van “het weer opbouwen van de vervallen hut van David”. Dat is voorzegd door de profeet Amos:11-15. In dit gedeelte wordt veel van dit herstelproces beschreven. Het herstel van het land en de terugkeer naar het Beloofde land. Deze profetie wordt bevestigd door de apostel Jakobus, de leider van de Eerste gemeente in Jeruzalem, die genoemde tekst uit Amos aanhaalt (Handelingen 15:16,17). Daarover profeteert ook de profeet Zacharia1:14 en 8:2. “IK ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand, in gloeiende ijver ben IK ervoor ontbrand”. Een groot deel van de wereld steunt de strijd en het terrorisme van ‘Palestijnen’ tegen Israël. God is daar erg vertoornd over (Zacharia 1:15). PAS OP NEDERLAND! Dat geldt ook voor de landen die “meehelpen ten kwade”. Bijvoorbeeld door het financieren van de terroristen. Inmiddels gaat de HERE door met Zijn herstelplan voor Zijn land en zijn volk. We zien dat aan de signalen en tekenen die Hij geeft.

Tweede groot signaal: Zesdaagse Oorlog

Direct na het uitroepen van de staat Israël in mei 1948 brak de Onafhankelijkheidsoorlog uit. Vijf omliggende en zwaar bewapende Arabische staten overvielen de jonge staat Israël. Aanvankelijk zag het er niet best uit voor Israël. Uiteindelijk won Israël. Maar de ‘Westbank’, met de oude naam Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem, inclusief de Oude Stad met de tempelberg, waar nu twee Islamitische heiligdommen staan werden door Jordanië veroverd. Maar de Zesdaagse Oorlog in mei 1967 bracht een grote overwinning voor Israël. Jeruzalem en de ‘Westbank’ werden op Jordanië heroverd en de Golan op Syrië. Een grote stap in het herstelplan van de HERE, de God van Israël voor Zijn volk. Over deze gebieden bestaat nu internationaal veel onenigheid. Bijna de hele wereld wil een Palestijnse staat in die gebieden. Gelukkig voor Israël willen zelfs de Palestijnen dat niet eens. Zij willen Jeruzalem en heel Israël.

Conclusie

“Zeg onder de heidenvolken: ‘DE HEERE REGEERT’ (Psalm 96:16). En: “Looft Hem om Zijn machtige daden” (Psalm 150:2). Wat we dan ook doen!

 

Klik op onderstaande link om de reacties te lezen.

http://janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/335grote-en-kleine-signalen

4 Reactie(s)

 
 
Op http://nos.nl/artikel/2145656-kamer-nipt-tegen-erkenning-palestijnse-staat.html "Kamer nipt tegen erkenning Palestijnse staat" lees ik dat een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer tegen de erkenning van de Palestijnse staat stemde. De volgende partijen stemden tegen: VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, Bontes/Van Klaveren (VNL), Houwers, Van Vliet en Monasch.

We mogen de Heere God daar dankbaar voor zijn, had de Tweede Kamer voor de erkenning gestemd, zag het er niet goed uit voor ons land!
 
 
In de bijbel staat dat God 2 getuigen aansteld en aartsengel michael om het joodse volk te bevrijden van de slavernij van afgoden en onreine geesten in hun lichaam van een Amerikaanse president zoals trump die het joodse volk zal bevrijden staat niets geschreven in de bijbel trump als redder is de leer van de nikolaieten of de vrijmetselarij
Beste Ludwig,

Dank voor je snelle reactie. nee, Trump komt niet in de Bijbel voor.
Wel is het duidelijk dat de HERE vaak wereldse machthebbers gebruikt om Zijn doel te bereiken.
Zelfs laat Hij keizer Augustus een volkstelling afkondigen in Israël waardoor Jozef en Maria naar Bethlehem moeten en precies op tijd kwamen om de Verlosser op de wereld te brengen.
Denk ook de Engelse regering die de Balfour-verklaring afkondigde waardoor de Staat Israël tot stand kwam.
Zo zien we hoe de HEER regeert.

Shalom

jvb
 
 
Bedankt Jan van Barneveld dat u deze signalen doorseinde. De leugens over Israel en de onverdeelde hoofdstad Jeruzalem rijzen de pan uit. Maar Gods Woorden omtrent het land, volk en Jeruzalem zijn duidelijk en klaar. En zijn betrouwbaar/waarachtig. Wat Hij beloofd heeft gaat Hij voorzeker doen, en geen enkele (afgod) die dat tegenhoud.
Kort geleden werd volgens bron: JNS.org een bronzen munt gevonden van Antiochus met een kroon op. Deze munten werden in 172-168 geslagen. De archeologische vondst van die opgraving, legt dus 'de tijd' van toen ook maar weer mooi bloot. God's zegen op uw werkzaamheden.
Beste heer Obbe Nauta,

Onze dank voor uw bijbelse aanvulling op de genoemde signalen.
De oude munt is een van de vele archeologische vondsten die de band van het volk Israël met het land Israël bevestigen.
Een Gezegend en Gezond 2017 toegewenst.
shalom

jvb
 
 
Beste Jan, dank voor je nieuwe artikel,ik kijk er elke keer naar uit wat je toe wil lichten met de vizie uit de bijbel. wat betreft de rookkolom in syriéé die ophield bij de Israelische grens is een bevestiging dat de golanhoogte van Israel is, dus geen bezet gebied, wie weet wat die rookkolom bestaande uit regen en stof teweeg heeft gebracht, iedereen die in militaire dienst heeft gezeten weet wat sand en regen schade aan je geweren en kanonnen kunnen aanrichten, de moderne wapens van nu kunnen wel wat hebben, maar tegen een sandstorm van die omvang zijn ze geblokkeerd ofterwel onbruikbaar, richt isis nu zijn pijlen op Israel? nu ze verjaagd zijn uit allepo? , die sandstorm heeft misschien wel een bende begraven met wapens en al, wat heeft god daar aangericht in die sandstorm???. de Triomf van Trump is nu officieel na de hertelling, op I24 is het nieuws dat de amerikaanse ambasade in Jeruzalem al kant en klaar ligt, ze hoeven alleen het bordje van de amerikaanse ambasade er op te schroeven. de zesdaagse oorlog is ook een teken van God, wonderbaar is hij, zes dagen duurde de oorlog en de zevende dag ruste hij, en het was goed, de oorlogen van Israel duren niet lang, géén 4 of 5 jaar net als de eerste of tweede wereldoorlog, en net wat je zegt Jan NEDERLAND speelt met vuur , zij die tegen Israel is, nee hij slaapt niet hij sluimert niet de wachter van Israel is een levende God, Shalom Shalom
Beste Rob,

Hartelijk dank voor je interessante reactie.
Ik hoop dat het lukt deze te plaatsen.
Ik wens jullie een goed en gezegend 2017 toe.

Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven