Home Artikelen Geestelijk Het Begin van het Einde

Het Begin van het Einde

Het is gebeurd zoals Israël verwacht had. President Obama verzuimde waardig afscheid als president van de VS te nemen door op het laatste nippertje Israël en premier Netanyahu een enorme dreun te geven. Velen in en buiten Israël denken dat Obama nog meer klappen zal uitdelen aan de Joodse staat voor de inauguratie van de gekozen-president Donald Trump, de 20ste januari 2017.

Het gaat om het aannemen van resolutie 2334 van de Veiligheidsraad van de VN op vrijdag 23.12.2016. Een resolutie is, volgens het woordenboek, een besluit waarmee “een vergadering hun mening formuleert”. Nu weten we hoe de wereld over Israël en de nederzettingen denkt. Resolutie 2334 beveelt Israël “onmiddellijk te stoppen met alle activiteiten in verband met de nederzettingen in bezet Palestijns gebied, inclusief Oost-Jeruzalem”. Verder verklaart resolutie 2334 “dat de nederzettingen geen legale geldigheid hebben en een schandelijke schennis van internationale wetgeving zijn”. Nog een citaat: “De resolutie benadrukt dat geen enkele verandering van de grenzen van 4 juni 1967 (het begin van de Zesdaagse Oorlog) wordt erkend, behalve die via onderhandelingen door beide zijden erkend worden”. Een bevestiging van de resolutie van de UNESCO. U weet het dus nu goed. De wereld heeft wetenschappelijk en als wereldgemeenschap verklaard dat Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria Palestijns gebied zijn en dat Israël noch het Joodse volk enige historische banden hebben met Jeruzalem en Judea en Samaria. De Joodse nederzettingen in Judea en Samaria en Jeruzalem als ongedeelde en eeuwige hoofdstad van Israël (Jeruzalemwet; 1980), zijn ‘zware misdaden’ volgens resolutie 2334. Besluiten van de Allerhoogste God worden glimlachend terzijde geschoven. Een groot aantal archeologische historische bewijzen van Joodse aanwezigheid in een intensieve betrokkenheid bij Jeruzalem en heel het land Israël worden genegeerd door vertegenwoordigers van heel de wereld. Angstig griezelig is dit tegen de God van Israël, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En tegen de komende Messias. Gevaarlijk, heel gevaarlijk!

Geschiedenis

De Palestijnen juichten en maakten meteen plannen om Israël voor de rechter, het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag te slepen. Obama en zijn team konden opgelucht ademhalen, want bijna had Netanyahu succes gehad met zijn diplomatieke acties tegen resolutie 2334. Hij had contact gezocht met aankomend president Donald Trump en met al-Sisi, de president van Egypte. 
Egypte, als lid van de Veiligheidsraad, had resolutie 2334 ingediend. Maar na telefoontjes van Trump en Netanyahu met al-Sisi besloot Egypte de resolutie in te trekken. Obama en zijn staf lieten het er niet bij zitten. De president van Oekraïne, Petro Poroshenko, is gebeld door Joe Biden, vice-president van de VS. Want de VS was bang dat de Eerste Minister Volodymys Groysman van de Oekraïne, een Joodse vriend van Israël, tegen zou stemmen. Maleisië, Nieuw-Zeeland, Senegal en Venezuela dienden vrijdag de 23ste december de resolutie toch in. Tijdens de stemming keken velen vol spanning toen Samantha Power aan de beurt was om te stemmen voor de VS. Tot nu toe had de VS al die antisemitische resoluties van de VN met een luid en duidelijk VETO tegengehouden. Nu onthield de VS zich van stemmen. Het “alle volken” tegen Israël, tegen de stad van de Grote Koning was een feit. Angstig griezelig! Ik leg u deze enge uitspraak straks uit.

Vervolg

Grote boosheid en teleurstelling in Israël. Netanyahu beloofde die “verachtelijke anti-Israël resolutie” niet te accepteren. Hij beweerde met klem dat er “onweerlegbaar bewijs is dat de VS de resolutie (2334) heeft gebracht”. Donald Trump bemoedigde Israël en zei: “Wees sterk, Israël, de inauguratie komt snel (20.01.2017). We kunnen niet doorgaan met Israël met zoveel gebrek aan respect en verachting te behandelen”. Israël heeft ambassadeurs uit landen die vóór 2334 stemden teruggeroepen. Obama schijnt bezig te zijn met nog meer anti-Israël maatregelen. 
Let op het nieuws. John Kerry heeft ook zijn vriendelijke masker afgegooid en geeft duidelijk Israël, met name de nederzettingen, de schuld van alle problemen. Een reactie ventileert de mening dat Obama door resolutie 2334 een paar spijkers timmert aan de doodskist van het stelsel van internationaal recht. Het einde dus van de VN en het ICC! Begin van wereldwijde chaos? Het einde van de aanvallen op Israël is nog niet in zicht. In januari heeft Frankrijk een nieuwe Topconferentie georganiseerd. Die zullen wel met een nieuwe, zo mogelijk nog fellere anti-Israël resolutie komen. Deze resolutie zal naar de VN Veiligheidsraad worden doorgestuurd. Alle landen en volken tegen Israël. Op grond van pertinente leugens.

De hele wereld

Alle volken zijn nu betrokken in de strijd om Israël en Jeruzalem. Want het is de VeiligheidsRAAD van de VerenigdeNATIES. Waar zijn ze mee bezig? De HEER, de Schepper van hemel en aarde, heeft herhaaldelijk en onder ede het hele land Israël aan het volk van Israël beloofd. Dat is door de Balfour-Verklaring en daarna voor de Volkenbond bevestigd. Dus geen Palestijnse staat of Palestijns land. Zelfs het “weg met de Joden” van Hamas, extreme Islam en zelfs van de Palestijnse Autoriteit wordt nu door de wereld gehonoreerd. Het betalen van Palestijns terrorisme door het Westen is het voorspel van resolutie 2334. De Bijbel zegt: “De HERE verbreekt de RAAD van de volken; Hij verijdelt de gedachten van de NATIES” (Psalm 33:10). We weten ook dat het uiteindelijk gaat om Jeruzalem. Die hele strijd om de nederzettingen gaat ten diepste om de heilige Stad. “De stad van de grote Koning” noemt Jezus Jeruzalem in Mattheüs 5:35. Dus niet van een islamitische kalief of van een machthebber van de VN. De Palestijnen juichen om het succes van resolutie 2334. Obama, Kerry, en veel andere vijanden van Israël lachen in hun vuistje en zinnen op verdere anti-Israël maatregelen. Maar HIJ, die vanuit de hemel troont, lacht ook: “Maar U, HERE, lacht hen uit; U spot met de heidenvolken” (Psalm 59:9). Waarom ligt dat allemaal zo gevoelig? Israël speelt nu eenmaal van oudsher een grote rol in de wereldgeschiedenis.

Israël centraal

  • Aan Israël heeft de HERE zijn ethische codes geopenbaard. De Tien Geboden en wat daarbij hoort. Omdat Israël alleen al door z’n bestaan de wereld herinnert aan Gods geboden is het Joodse volk gehaat. Het moderne herstel van Israël en het feit dat Jeruzalem en op de heilige Berg de tempel herbouwd zal worden is een ergernis voor die wereldmachten. De haat tegen Israël is ten diepste een haat tegen de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. De anti-Israël-resoluties lopen uit op een wereldwijde militaire acties tegen Jeruzalem: “…Ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem…..En alle volken van de aarde zullen zich daarheen verzamelen” (Zacharias 12:2,3 en 14:1-3).
  • Israël profeten waarschuwen ons tegen wat nu gaande is. Zij profeteren ook van genade bij God. Van verlossing en wegen om te ontkomen.
  • Uit Israël is de Messias, is Jezus voortgekomen. Hij die ook de komende Verlosser is en “vrede op aarde” zal brengen.

Vandaar al die commotie en haat tegen Israël en het Joodse volk. We staan nu aan het begin van het einde van niet alleen de VN, maar aan alle vrede op aarde. Maar er wordt ons een weg aangeboden om (voorlopig) te ontkomen.

Genade en Redding

Bij de Almachtige staat de deur van genade altijd nog op een kier. Ik denk dat die deur van onze angstig gevaarlijke tijd Donald Trump heet. Laat ik dit snel uitleggen. Trump heeft tijdens zijn verkiezingscampagne heel wat toezeggingen aan Israël gedaan:

  • De ambassade van de VS terug uit Tel Aviv naar Jeruzalem. Want vanuit die stad zal de Messias heersen over de hele aarde en vrede, recht en gerechtigheid brengen. Daarom horen alle ambassades in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël te zijn.
  • Israël te steunen wat betreft de nederzettingen.
  • Zich te verzetten tegen anti-Israël resoluties in de VN.

Houdt Trump zich aan zijn beloftes, dan zal Genesis 12:3 in werking gebracht worden: “IK zal zegenen wie u zegent”. Zo kan God Trump gebruiken om te laten zien dat Hij een genadige God is. Zoals HIJ in de loop van de geschiedenis dit al zo vaak heeft gedaan. Misschien heeft Donald Trump daarom de verkiezingen gewonnen.

17 Reactie(s)

 
 
Niet alleen Trump veroordeelt deze actie door een regering die vervangen wordt. Ook Rusland heeft het veroordeelt als "Amerikaanse binnenlandse politiek" en het is tevens veroordeeld door de eigen partij van Obama, de Democraten. Het is slechts een kinderachtige wraakactie van Obama.

https://likud.nl/2016/12/de-valse-wraak-van-barack-obama/Beste Awi,

Toda raba voor je reactie.

Was het maar ‘slechts’ een kinderachtige wraakactie.
Kinderachtige reacties van machthebbers zijn heel gevaarlijk.
Vanuit de Torah gezien is het ook gevaarlijk waar de VN, Obama en zijn regering, de EU en Frankrijk mee bezig zijn.
Zij dwarsbomen het werk van de Eeuwige.
Uiteindelijk zal het Israël geen schade berokkenen, maar henzelf en vele anderen wel.

Ook een Gezond en Gezegend 2017 toegewenst.

JvB
 
 
Hoe kan de wereld zo blind zijn, het staat letterlijk in de Bijbel, zie ook de artikelen van Jan van Barneveld.
Laten we met z'n allen terugkeren naar de Bijbel anders wordt het de antichrist.
Beste heer v/d Starre,

Dank voor uw snelle en terechte reactie.
In de eindtijd zal die blindheid nog erger worden leert het boek Openbaring.
Inderdaad, terug naar de waarheden uit de Bijbel.
Het is OPWEKKING of OORDEEL.

O, JA…de beste wensen en zegen in 2017 toegewenst.

jvb
 
 
Jan, mocht Israël na de oorlog in 1967 wel de tempelberg onder beheer vd Waqf stellen? Was dit "landverdelen"?
Beste Derk,

Dank voor je goede vraag.

Israël heeft inderdaad een grote fout begaan in vlak na de Zesdaagse Oorlog.
Toen had de HERE Israël een buitengewone overwinning gegeven en daardoor
heel Jeruzalem en Judea plus Samaria weer bij Israël gevoegd. Een stuk herstel
van Israël was toen compleet geworden. Doordat Israël een vriendelijk en vertrouwenwekke nd gebaar wilde maken tegenover de Moslim Arabieren (Palestijnen bestonden toen nog niet) gaven ze een stuk gezag over de Tempelberg en later een stuk autonomie (Oslo-akkoorden, 1993) over aan de vijand. Het landverdelen was
toen begonnen. nog niet compleet want de HERE heeft tot nu toe de harten van de Palestijnse Autoriteit verhard.
Israëlische gelovigen in Yershua bidden dat de HERE, de God van Israël dat weer zal doen.

Shalom en….Goede wensen voor een gezegend 2017.

jvb
 
 
Op grond van wat er in de Bijbel staat, zal de antichrist die vanuit Europa aan de macht zal komen, een verbond met velen sluiten. Zal hij diegene zijn die dan tijdens de grote top in Parijs aanstaande januari o.a. de Palestijnse Staat zal regelen en dat er dan gezegd zal worden: "Alles is vrede en rust" waarna dan pas het verderf echt keihard toeslaat? Of zal deze top faliekant mislukken, waarna er een grote oorlog in het Midden-Oosten uitbreekt? Op http://appie.abspoel.nl/van-2016-naar-2017/ lees ik dat in september 2017 de sterrenconstell atie van Openbaringen 12 in vervulling zal gaan.Beste Moi,

Allereerst mijn dank voor je vele, trouwe reacties.
Vervolgens wensen we jullie een Gezond, Gezegend en Gelukkig 2017 toe.

Inderdaad, heel wat scenario’s passen in de bijbelse gegevens.
Wij kijken ernstig en biddend toe.
Ook in 2017.

Shalom

jvb
 
 
Heel de linkse kliek, wereldwijd, brulde moord en brand na de verkiezing van Donald Trump.
Als links dat doet, dan kunnen we er gerust op zijn dat veel dingen die links heeft kapot gemaakt weer goed zullen komen!
Beste Gerhard,

Bedankt voor je reactie.
Het is helaas een feit dat veel ‘links’ zich duidelijk tegen Israël opstelt.
Vaak in samenwerking met islamitische krachten.
Overigens is dat ‘goed maken’ in de machtige handen van de Almachtige.
Die in werking komt op grond van onze gebeden.

Met een hartelijk shalom en goede wensen plus zegen voor 2017.

jvb
 
 
Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Zitten alle buitenlandse ambassades dan in Amsterdam? Nee, natuurlijk niet, ze zitten dáár waar de Nederlandse regering zetelt, namelijk in de regio Den Haag. Iedereen vindt dat logisch, en dat is het ook.

De regering van Israël zetelt in Jeruzalem. Dus alle buitenlandse ambassades moeten ook dáár zitten, geheel los van de vraag wat nu wel of niet de "hoofdstad" is.

Dit laat zien dat al dat gedoe over Jeruzalem inderdaad niets anders is dan pesterij en dwarszitterij.

Beste heer Hahn,

volkomen gelijk, als meestal.

We wensen u en de uwen een Gezegend, Gezond en Gelukkig 2017.

JvB
 
 
"John Kerry heeft ook zijn vriendelijke masker afgegooid", welk vriendelijk masker? Ik heb nog nooit een vriendelijk gezicht van deze man gezien, altijd die donkere zwarte gaten waar zijn ogen zitten. Een gladjanus is het, net zoals zijn baas obama.

Mvg. Erik.
Dag Erik,

Allereerst wensen we je een Goed, Gezond en ook gezegend 2017 toe.

Het is inderdaad tragisch hoe al die vijanden van Israël hun vriendelijke maskers afgooien en
leugens, dreigementen en boosaardigheid over Israël uitstorten.
Maar de Almachtige zal Zijn volk niet in de steek laten.

Shalom

jvb
 
 
Beste heer van Barneveld,

Hartelijk dank voor weer een goed artikel en alle andere artikelen die u het afgelopen jaar heeft gepubliceerd. Goed dat er mensen zijn die zich inzetten om de ogen van andere mensen, door bidden, schrijven en verkondiging te openen. Zeer belangrijk, want de tijd tot Jezus wederkomst is kort! Gods zegen voor 2017.

Hartelijke groet,
Louise
 
 
Toen ik in 2008, tijdens de toenmalige verkiezingscamp agne in de VS, voor het eerst die kop van Obama op tv zag, was mijn eerste reactie: "Laat de laatste lettergreep maar weg!" ("Obama" zonder de laatste lettergreep klinkt als "O bah!".)

Ik verbaas me nog steeds over de keer op keer gebleken juistheid van dat "grapje".
 
 
Veel oprechte christenen willen op 15 maart as. op de PVV van Geert Wilders stemmen, omdat Wilders tegen de Islam is en voor Israël zegt te zijn. Maar ik heb sterk het gevoel dat Wilders wel eens de komende antichrist zal zijn die een vals vredesverdrag met Israël zal sluiten. We weten dat de antichrist de wetteloze, de mens der zonde is en doet wat hij maar wil. En dat zien we ook bij Wilders met zijn haatzaaierij naar bepaalde bevolkingsgroep en en grof taalgebruik in de Tweede Kamer. De Islam is overduidelijk antichristelijk , vervolgt Bijbelgetrouwe christenen en veel oprechte christenen waarschuwen daar terecht ook voor, maar terwijl zij ondertussen niet in de gaten hebben dat achter Wilders net zo goed de geest van de antichrist zit, hij is volgens mij ook een vrijmetselaar. In ieder geval is hij veel geraffineerder en veel sluwer dan de Islam. Het verstandigst is om op 15 maart as. alleen maar op de ChristenUnie, SGP of op het CDA te stemmen.
Kom op, Moi, ga nu svp geen onzin verkondigen.
Straks maak je Sven Kramer nog een vermoedelijke antichrist.
Hoeveel staan er nu al in je agenda en hoeveel zijn al passee?
Heb je Trump al gehad?

Je slotadvies deel ik helemaal als je de nadruk legt op de middelste partij.

Shalom.

jvb
 
 
Graag sluit ik mij aan bij Re9 en wens broeder Jan van Barneveld een gezegend 2017.Hartelijk dank hr. Nauta.

Dat doet me goed.

Ook voor u de beste wensen.

De HEER zij met u en zegene u uit Sion.

Jvb
 
 
Beste Jan, bedankt weer voor dit goede artikel. En zo te zien doen de lezersreacties het gelukkig ook weer :).

Obama heeft eindelijk zijn ware gezicht laten zien. Gelukkig gaat de ogen van de Heere heel de wereld over en is voor Hem niets in het verborgene, en is deze schanddaad van Obama blootgesteld. Congressman Joe Welsch twitterde 'Under Obama: Iran gets a deal and Israel gets screwed'.

Toch lijkt er nog hoop en een ommekeer voor de VS. Het team van Trump tegen de PA: ‘There is no Palestine, Jerusalem is not your capital’ https://worldisraelnews.com/trumps-team-to-pa-there-is-no-palestine-jerusalem-is-not-your-capital/

Het is zoals u al eens eerder schreef 'Allen tegen één, en Een tegen allen'. Laten wij eensgezind blijven bidden voor de vrede van Sion.

Shalom,
Jur
Beste Jur,

Ook jij bedankt voor je scherpe, juiste en terechte reactie.
Gebed is het belangrijkste wapen, ook voor premier Netanyahu, die echt van alle kanten belaagd wordt.
Ook vanuit zijn eigen land dat hij met alles wat in hem is verdedigt tegen werelds geboefte.

Shalom

Jvb
 
 
volgens velen is Donald Trump aangesloten bij de Rothschild’s (wereldbank) ? mijn vraag is zou hij achter de nieuwe wereld orde staan? en de Jezuïeten/Chazaren) ,zou dat de reden van Donald Trump zijn dat hij voor israel is? volgens velen is dit een extreme joden groep die niet bijbels is.
 
 
Een ernstige vraag aan jullie allemaal, hebben jullie de Heere Jezus, Gods Eniggeboren Zoon die voor jouw en mij stierf aan het Kruis van Golgotha en op de derde dag de dood overwon, ook als je Redder en Heer van je leven aangenomen? Zo niet, doe het dan nu, want vanavond kan het al voor de eeuwigheid te laat zijn!
 
 
Soms als je berichten leest kan er wel enige angst ontstaan.
In dit geval heb ik dat totaal niet. De hele wereld -Obama voorop kunnen absoluut niets veranderen aan wat God wil. Hoe verschrikkelijk klein zijn we ( wereld inclusief alle machthebbers) vergeleken bij God.? Feitelijk kan/mag ik niet eens zeggen : 'vergeleken bij God' want we kunnen ons absoluut niet vergelijken bij onze Maker. Tijdens de verkiezingen in de US had ik geen goed gevoel bij Clinton en een meer positief gevoel bij Trump. Nu kom ik steeds meer tot de ontdekking dat God ook een toekomstige wereldleider als Trump kan gebruiken. Ik hoop dat hij zijn woorden m.b.t. Israel waarmaakt. Wat zal men , ook in Nederland, fel tegen hem ageren.Maar men zal het moeten afleggen tegen de almacht van onze Heer en God. Laten we gezamenlijk bidden naar onze God voor genade en wijsheid.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven