Home Artikelen Geestelijk WAT KOMT ER OVER DE WERELD?

WAT KOMT ER OVER DE WERELD?

We gaan een paar heel spannende weken tegemoet. Er worden gevaarlijke acties gepland, nieuwe anti-Israël resoluties opgesteld en Israël onder zware druk gezet. 
De wereldvrede wordt in groot gevaar gebracht. In dit artikel worden een paar van die angstig-spannende zaken beschreven.

Ik noem ze kort. Haalt de gekozen president van de VS, Trump, de 20e januari, de dag van zijn inauguratie (1)? Zeventig landen komen de 15e januari naar Parijs. Welke gemene anti-Israël plannen zullen daar worden uitgebroed (2)? Werken de EU en Obama aan een oorlog met Rusland (3)? Verschillende rustige en maar ook wilde actiegroepen bereiden demonstraties voor op de dag van de inauguratie van Donald Trump (4). Waarom al die commotie, weerstand gemenigheden tegen Donald Trump? Wat is er geestelijk aan de hand (5)?

Beslissende dagen

Het is opvallend te zien hoe alles uit de kast wordt gehaald om Donald Trump van het presidentschap van de machtigste natie van de wereld af te houden. Het begon al tijdens de verkiezingscampagnes toen de grote media zich fel tegen Trump keerden. Het was zelfs zo dat een van de grote Amerikaanse dagbladen later excuses maakte, omdat ze geen eerlijk, evenwichtig nieuws hadden gebracht. Na een bijzonder spannende verkiezing en de overwinning van Trump werd het wapen van hertelling in stelling gebracht. Weer was Trump overwinnaar. Inmiddels overspoelt Obama de VS met besluiten, wetten en regels die het Trump als president moeilijk zouden kunnen maken. Tegelijk werd de ‘vijand’ Rusland ten tonele gebracht. Rusland zou e-mails van de campagneleider van Hillary Clinton, John Podesta, en van de Democratische partij gehackt hebben om daarmee Trump te bevoordelen. Julian Assange, de oprichter van Wikkileaks, vindt die beschuldiging onzin, omdat een 14-jarig kind het gedaan kon hebben (dat hacken) en hij ontkende dat het Rusland was. In de internationale politiek schijnt iedereen iedereen te hacken. Daarna ging de ‘eindstrijd’ tegen Trump verder. Obama werkte eraan mee en maakte het mogelijk dat de VN Veiligheidsraad de inmiddels beruchte resolutie 2334 goedkeurde. Nu heeft de VN in 2016 zeker 24 anti-Israël resoluties goedgekeurd. Het ontbreken van een Amerikaans veto heeft 2334 mogelijk gemaakt. Men vermoedt dat Obama nog een anti-Israël resolutie voor de VN in petto heeft. Waarschijnlijk na de 15e januari tijdens de volgende ‘Vredesconferentie’ in Parijs. Dan zal de inmiddels beruchte “Tweestatenoplossing” weer eens uit kast gehaald worden. 
Soms vraag je je af of Trump de 20e januari haalt. Er is ongelooflijk veel tegenstand. Momenteel bereiden verschillende actiegroepen in de VS acties voor tijdens de inauguratie van de nieuwe president. Alles, maar dan ook alles, wordt gedaan om hem uit het Witte Huis te houden. Zelfs de mogelijkheid dat Obama de noodtoestand uitroept waardoor hij voorlopig aan de macht kan blijven. Waarom eigenlijk die ongewone weerstand tegen Trump?

Israël

Trump heeft tijdens de verkiezingscampagne verschillende toezeggingen aan Israël gedaan. De Amerikaanse Ambassade gaat van Tel Aviv naar de Israëlische hoofdstad Jeruzalem. Verschillende presidenten hebben dat beloofd, maar hun beloftes weggeschoven. Het ziet ernaar uit dat Trump die belofte wel zal houden. Tot woede van velen in de Islamitische Arabische wereld. Mahmoed Abbas van de Palestijnse Autoriteit dreigde al met veel bloedvergieten. In een ‘open brief’ aan Trump heeft deze terroristenleider Trump gewaarschuwd. Andere Arabische leiders vrezen voor oorlog. Er is meer. Israël gaat rustig door met bouwen in gebied C, waar veel Joods-Israëlische mensen wonen. Er wordt in Israël serieus gesproken over annexatie. Er staan veel belangrijke beslissingen wat betreft de door de Palestijnse Autoriteit geclaimde gebieden (in feite claimen ze heel Israël) en Jeruzalem. Orthodoxe Joden van bijvoorbeeld het Tempelinstituut hopen dat in 2017 een begin gemaakt kan worden met de herbouw van de Joodse Tempel.

Een interessant historisch precedent

Toen de Babylonische ballingschap van de Joden de profetisch vastgestelde tijd van 70 jaar naderde was Perzië de wereldmacht. 
Perzië had het wereldrijk van de Babyloniërs overgenomen. Koning Cyrus (559-529 V.Chr.), hij wordt Kores in de Bijbel genoemd, nam in het eerste jaar van zijn regering een paar belangrijke besluiten. Hij maakte in het hele rijk bekend dat “de HERE, de God van de hemel… heeft mij opgedragen voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem.” Denk aan de brief die het Sanhedrin onlangs aan Trump en Poetin heeft geschreven. In die brief worden deze wereldleiders verzocht Israël te steunen bij de herbouw van de Tempel. God gebruikt wereldlijke leiders voor Zijn werk! Ook gaf Kores Joodse mensen uit zijn land volle vrijheid terug te keren naar Israël. Velen gingen onder leiding van de Schriftgeleerde Ezra. Deze kreeg van Kores veel tempelschatten mee. In het Bijbelboek Ezra leest u veel details uit deze geschiedenis. Vooral over de tegenstand die Ezra en zijn collega Nehemia ondervonden bij de herbouw van de Tempel en de opbouw van Jeruzalem. Van plaatselijke bewoners en ook van Arabieren. Een stuk geschiedenis herhaalt zich. Onder andere omstandigheden en met andere ‘spelers’. Maar het is wel ‘Bijbelse Geschiedenis’, want een en ander is voorzegd in de Schriften. Voornamelijk in de boeken Ezra en Nehemia.

15 januari ’17

Terug naar het gevaarlijke heden. De 15e januari komen in Parijs 70 wereldleiders, ook Nederland, samen om de “toestand in het Midden Oosten” te bespreken. De Tweestatenoplossing zal weer uit de kast worden gehaald. Die leiders zullen zich niet realiseren dat de formule van “twee staten in één land die in vrede naast elkaar leven’  al 70 jaar lang niet werkt. In 1948 leidde deze visie tot de Onafhankelijkheidsoorlog waarbij vijf zwaar bewapende Arabische Moslim landen de pas opgerichte staat Israël overvielen. Zij verloren, maar Jordanië pikte toen de ‘Westbank’, beter gezegd Judea en Samaria, in. Palestijnen bestonden toen nog niet. Voor 1948 waren de Joodse immigranten, Zionisten, die zich Palestijnen noemden. Ze werden in mei 1948 ineens Israëli’s. Veel Arabieren waren tijdens die oorlog gevlucht en werden in kampen ondergebracht. Het vluchtelingenprobleem was er. Tot op heden weigerden Arabische broederlanden hen te helpen door ze op te nemen. Wel nam Israël ongeveer 800.000 Joodse mensen op. Zij waren uit de Moslim Arabische landen verjaagd en kwamen berooid en bestolen in Israël aan. In 1967 tijdens de beroemde Zesdaagse Oorlog werd die Westbank (Judea en Samaria) en het oostelijke deel van Jeruzalem plus de Oude Stad met de Klaagmuur door Israël op Jordanië veroverd. Daarna vond de vader van het moderne terrorisme, Yasser Arafat, het ‘Palestijnse volk’ uit. Sindsdien is de strijd om die gebieden, die in feite een strijd om Israël is, steeds heviger geworden. De VN smeet resolutie na resolutie naar Israël. Israël bood verschillende keren de ‘Palestijnen’ een staat aan. Vergeefs. Amerikaanse presidenten kwamen, deden bemiddelingspogingen en gingen zonder resultaat. De 15e januari komt er weer een poging. Tenzij de HERE, de God van Israël, de ‘70 van Parijs’ en Obama plus John Kerry ingrijpt en hen in verwarring brengt. Dat is al eeuwen de strijdmethode van de God van Israël als Zijn volk weer eens strijden moet voor hun bestaan. Bidt dat dit nu ook weer gebeurt. Als u belangstelling hebt kunt u mee naar Parijs om daar te demonstreren. “Pillar of Fire” is de organisatie die dat organiseert. Jack v/d Tang is de organisator.

Casus belli

Voor de HERE, de God van Israël is deze zaak aan Casus belli, een oorzaak tot oordeel/oorlog. Immers onder ede heeft de heilige van Israël het hele land aan Israël beloofd. Trump weet dat. Want zijn schoonzoon is orthodoxe Jood en zijn dochter heeft zich tot het Joodse geloof bekeerd. De nieuwe ambassadeur van de VS, David Friedman, is een zionistische orthodoxe Jood en zal een steun zijn voor Israël en voor Trump. Maar de casus belli zal door Moslim landen en door Hamas met de Palestijnse Autoriteit zeker worden opgepikt. Ook zij zullen, zoals zo vaak is gebeurd, in verwarring worden gebracht. Dat is, zoals gezegd, de ‘normale’ strijdmethode van de Eeuwige. Wij, beste bezoeker, hebben ook een strijdmethode: Gebed. Om de vrede van Jeruzalem. Om Palestijnen die zeker een zegen zullen ontvangen als zij de terreur opgeven en zich schikken naar Israël. Dan zullen zij vrede en meer vrijheid dan nu ontvangen. Ook om bescherming voor Israël.

Oorlog

Gevaarlijk zijn ook de spanningen die rond en met Rusland worden opgevoerd. De NAVO, de VS en de EU spelen een gevaarlijk spel met Rusland, met Poetin. Amerikaanse tanks in Duitsland om onze buren ‘te beschermen tegen een invasie van Rusland’. Het schijnt dat in de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) Amerikaanse tanks overgeschilderd zijn in Russische kleuren. Amerika dat al zijn vliegdekschepen heeft teruggeroepen. Obama vergroot sancties tegen Rusland. Alles schept geruchten die bij voorbereidingen van een oorlog horen. En tegelijk voorboden van oorlog zijn. Ook binnenlandse problemen in de VS, bijvoorbeeld de vele aanslagen, de oplopende spanningen en de enorme staatsschuld en zware natuurrampen kunnen een aanleiding voor Obama zijn. Aanleiding voor wat? Het uitroepen van de noodtoestand. Dan gaat de inauguratie van Trump niet door en Obama kan voorlopig aan de macht blijven.

Samenvatting en conclusie

Weer zien we hoe het om Israël draait. Bijbelse patronen worden zichtbaar. De man die gekozen is als president van de VS en achter Israël staat, wordt krachtig tegengewerkt. De achtergrond van dit alles is dat de ‘wereld’, Verenigde Naties, in opstand komen tegen de HEER, de God van Israël en Zijn herstelplan voor zijn volk. Gevaarlijk. 
Uw steun is heel belangrijk. Niet zozeer financieel, maar geestelijk in de vorm van solidariteit aan en gebedssteun voor Israël.

JvB

PS. Als u een exacte beschrijving zoekt van wat er nu gaande is in de heilige Schrift lees dan even Psalm 83:2-5.

16 Reactie(s)

 
 
Geweldig! Niet zozeer het nieuws natuurlijk, maar wel hoe u orde brengt in alle verwarring die er momenteel heerst. De geestelijke strijd is voelbaar en beangstigend. Ik lees altijd uw stukken en uw boeken met
verregaande interesse!
We houden de moed erin, ik zal bidden en bedankt dat ik mede dankzij u grip krijg op hoe de Heere zichtbaar al het voorzegde laat gebeuren.

Vriendelijke Christelijke groet,

Nick Wevers
 
 
Voor de ongelovigen ziet het er inderdaad heel slecht uit, als ik dit artikel goed lees, maar wij christenen weten toch dat de Verlossing middels de Opname der Gemeente nabij is?

Lukas 23:15:
"Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen."
 
 
Jan, Is er iets bekend over de "bloedlijnen" van Trump en mevr.Clinton?
Zijn ze "echte" tegenstanders?
Koning Kores kreeg rechtstreeks opdracht van God, het Sanhedrin zoekt steun. Dat is toch niet hetzelfde.
In de Bijbel wordt gesproken over vreemdelingen. Hoeven palestijnen, als ze vrede zouden sluiten met Israël niet aan Bijbelse voorwaarden hoeven te voldoen.Beste Derk,

Dank voor je reactie,
Ieder die zich verzet tegen Gods herstelplan met zijn volk, gedraagt zich als vijand.
Ieder die meewerkt aan Gods herstelplan doet daar goed aan.

Ik vrees voor de EU en ons land want:
Net als de EU en helaas ook ons land als ze doorgaan met het steunen van de EU in hun Israël pesten.

Kores steunde Gods plan en Trump, als hij zich houdt aan zijn toezeggingen, steunt Gods plan.
Dat is wel hetzelfde.

De omstandigheden zijn anders, maar het doel is hetzelfde: Steun aan Israël en herbouw van de Tempel.

Palestijnen, die vrede willen met Israël, zullen mogen blijven.
Maar zich wel moeten houden aan wet en regels in het land.

Met Bijbelse voorwaarden, zoals besnijdenis, Feesten, rituele reinheid etc., ligt het iets anders

Shalom

jvb
 
 
Goed weergegeven speerpunten broeder Jan van Barneveld. De levende God gaat zich spoedig vertonen. Hij zal de wereld tonen van wie het land is. Hij zal de volkeren massa's naar de bergen Israel's doen optrekken, als een wolk. Dit is meerdere malen door meerdere profeten voorzegd. Na een verschrikkelijk e nederlaag, waar ze totaal niet op willen rekenen, delven ze hun eigen graf cru gezegd. Dan gaan de volkeren pas echt zien wie het in WERKELIJKHEID voor het zeggen heeft. Ezechiel 38 liegt er niet om. AFSCHUWELIJK.Beste Obbe,

Dank voor je mail.

Vergeet niet dat ‘niets gaat zonder gebed.
Ik weet dat die profetie die je noemt ook vervuld gaat worden.
Maar voorlopig nog niet.
Hoogstens een soort ‘voor’vervullin g.
In het programma “Eindtijd en Profetie” dat pas over een paar maanden uitkomt,
komt er een korte studie over Ezechiël 38.

In elk geval wordt je bijdrage geplaatst

Shalom

JvB
 
 
Beste Jan. Zeventig volkeren komen samen op 15 januari en men keert zich tegen Israël. In Genesis zien we Jakob, die (eveneens) met 70 zielen naar Egypte trekt. En wat te denken van "Gog en Magog". Opgeteld hebben die letters (3+6+3 +6 +40+3+6+3) ook de getalswaarde van 70!
Dat kan toch niet toevallig zijn? Shalom, Ron Ezerman.
 
 
Met ingehouden adem heb ik samen met mijn vrouw nog eens gekeken naar de uitzending Eindtijd & Profetie, wat is er aan de hand in deze dagen in Israël. U had het over de aanstaande herbouw van de tempel. We waren diep onder de indruk hoe we ooggetuige zijn van de actuele gebeurtenissen in deze eindtijd en hoe God duidelijk zichtbaar bezig is met de uitwerking van Zijn plannen om het Koninkrijk van Jezus Christus op deze aarde voor te bereiden. De opname van de gemeente van Jezus Christus kan niet ver weg meer zijn. In Joël 3 lees ik dat God de naties zal straffen om wat ze tegen Hem en tegen Israël hebben gedaan. Trump is op de hand van Israël. Hij heeft voor komende week bij zijn inauguratie Joodse kolonisten uitgenodigd. Een voorteken van een radicale koerswijziging ten aanzien van de Verenigde Staten in het Midden Oosten. We leven in adembenemende tijden.
Dag Alfred en echtgenote,

Dank voor jullie mail.
Inderdaad, angstig, spannende tijden.
Wat je op dit moment in Parijs ziet gebeuren kun je in Psalm 83 lezen.
We moeten goed beseffen dat wij, jullie ook, medespelers, medewerkers zijn
in deze gevechten op de aarde, Gods aarde.

Shalom.

jvb
 
 
Heer van Barneveld. Net uw boek gelezen met Israel op weg naar de eindtijd. Fantastisch beschreven. Ieder christen zou dit moeten lezen. Ik ben het eens met een vorige reactie. Uw schrijfstijl, zowel in dit artikel als in dit boek, brengt een bepaalde rust en structuur in de hoeveelheid van visies en meningen.
Wat betreft Trump. Zou hij niet slechts zijn aangesteld van hoger hand vanwege Israel? Moet er niet een tijd 'rust' komen om de tempel te herbouwen (wat uiteraard de nodige reactie onder Moslims met zich mee zal brengen) met ondersteuning van America en mogelijk Rusland, alvorens er nieuwe profetische ontwikkelingen komen?
Wat u zegt het zijn spannende tijden. Mijns inziens kan het nog alle kanten op. Hoewel ik denk dat er eerst nog een tijd komt van (schijn) vrede en rust alvorens de druk op Israel en Jeruzalem toeneemt. Groet Bert Hoogendoorn
 
 
Nog meer leugens vanuit Satans pijlkoker. Nog meer chaos, en ook de opkomst van de valse profeet, met z'n handlangers. Die de
gaan weg voorbereiden voor de algemene grote wereldleider. De roep naar 1 mannetje met of zonder snor is er al. Wanneer het de tijd zal zijn daarvoor? Niets wekt bijna nog meer argwaan, zoals: fraude, en corruptie bendes kunnen niet of nauwelijks worden beteugeld; want,,wie is Heer over ons, of: laat ons 'hun banden(van de gelovigen) van ons scheuren,,.
En of de top die zondag 15-01-2017 is beeindigd met een daverend succes of niet, 'men gaat door met verkeerde praktijken, en bekeren zich (nog) niet. Onze B. Koenders zei dat er in ieder geval een bodem gelegd was in Parijs.

Laten wij als gelovigen maar goed bouwen op onze Rots en kostbare hoeksteen, die door bouwlieden veracht en bespot is/wordt. Maar wel door God Zelf aangewezen is als KOSTBAAR en WAARDEVOL, en wie zijn/haar geloof op Hem bouwt zal GEENSZINS beschaamd uit komen.
 
 
Gisteravond las ik op http://nos.nl/artikel/2153203-oproep-vredesconferent ie-parijs-snel-tweestatenoplos sing.html het volgende:

"Oproep vredesconferent ie Parijs: snel tweestatenoplos sing
De vredesconferent ie van vandaag in Parijs is afgesloten met een oproep voor een tweestatenoplos sing in het Midden-Oosten. In de slotverklaring roepen de ruim zeventig landen en internationale organisaties Israël en de Palestijnen ook op om het vredesoverleg weer snel op gang te brengen."

Nu in de V.S. Trump gaat regeren die pro-Israël is en John Kerry vertrekt, is de kans zeer groot dat een afgezant uit de E.U. deze onderhandelinge n voor de Palestijnse Staat gaat leiden en met Israël op korte termijn een vals vredesverdrag zal sluiten! Dan is de Opname van de gemeente wel heel nabij!
 
 
Zou Trump de antichrist kunnen zijn? Zijn eerste regeerperiode 4 jaar pro Israel met herbouw tempel om er in zijn 2e zelf in te gaan zitten om zich tot god te verheffen?Dag Bert H.,

Dank voor je mail.

Ik ga niet in op je suggestie dat Trump “de antichrist zou kunnen zijn”.
Er lopen minstens tien leiders rond die de kwalijke rol van antichrist is toebedacht.
In het verleden waren het er veel meer.
Maar je hebt gelijk als je wilt zeggen dat we oplettend moeten zijn en mogelijke ‘kandidaten’ naast Bijbels profetische beschrijvingen van die persoon.

Shalom

JvB
 
 
Shalom, Jan. Je noemde Psalm 83. Ik denk dat de profetische reikwijdte van deze psalm, in verband met de "zonen van Lot" (Moab en Ammon), van groot belang is. Bij de "tien" die daar genoemd worden denk ik persoonlijk aan het Beest met de (zeven koppen en) TIEN horens. Bij die zeven koppen veronderstel ik de achtereenvolgen de wereldrijken sedert de grondlegging der wereld (Egypte, Assur, Babylon, Perzie, Griekenland, Rome, en het (laatste) rijk dat nog komen gaat.) Dat laatste is dan "het achtste, dat uit de zeven is", dus m.i. vermoedelijk het Babylon, dat herleven zal). En: in jouw stuk noemde je Estland, Letland en Litouwen. Zouden we daarbij (een beetje speculatief) mogen denken aan de drie ribben in de muil van de GROTE BEER, die veel vlees zal eten? (=slachtoffers zal maken). Zie Daniel 7. Ron Ezerman.
 
 
(vervolg) Bij die leeuw (de "leeuw" onder de volken) van wie de vleugels (strategisch overwicht; satellieten) zijn uitgerukt, denk ik aan Amerika (ik roep maar wat, hoor!). In dat verband, van Daniel 7, staat ook dat aan het luipaard de heerschappij wordt gegeven. Frappant is wel dat we in het Hebreeuwse woord voor "luipaard" (NaMeeR) dezelfde stamletters terugzien van NiMRod, die Babel stichtte, als eerste machthebber op aarde! Gr. Ron
 
 
Vroeger, op school, heb ik dit psalmvers geleerd:

Psalm 87 : 3

De Filistijn, de Tyriër, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren".

Als ik dit nu, in deze tijd, zou moeten uitleggen en toepassen, dan kom ik tot de conclusie, dat Jeruzalem een internationale stad zou moeten worden. Of vergis ik mij?

PietBeste Piet,

Ook ik heb dat psalmvers geleerd.
Mooi!
Ook is het handig de onberijmde, Bijbelse versie aan te halen en de hele Psalm te lezen.
Dan zal men kunnen lezen dat genoemde volken de HERE zullen kennen.
Dan zal de tempel een bedehuis voor alle volken zijn

shalom

JvB
 
 
Beste Jan,
Je hebt gelijk. Suggestie over wie de antichrist zou kunnen verengt de visie en laten geen ruimte voor andere invulling. Helaas lijkt het enigszins menselijk. Zo dacht ik vannacht nog, je moet er niet aan denken dat tijdens de presidentsperio de van Trump Obama op enig moment voorzitter van de VN zou worden.
Gods zegen

Bert H
 
 
Het Romeinse Rijk is het 6e rijk . Her ijk daarna is het be4e beest van Daniel en dat et Islamitische rijk bestaande uit meerdere rijken. Het 8e (voeten van ijzer en klei) is niets ander dan het nu herleefd islamitische Rijk (Turk-Ottomaanse variant). Het beest geneest van zijn dodelijke wond.
 
 
Peter Verschoor, dit kan een interessante uitleg zijn, ware het niet dat in het Katholiek Nieuwsblad in de jaren voor de 2e WO stond vermeldt dat de paus door Mussolini in ere was hersteld. Men schreef toen: "Als van een dodelijke wond genezen". Doelde men op een tekst uit de Bijbel? Of wist men niet wat men publiceerde?
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven