Home Artikelen Antisemitisme Wortels van het antisemitisme

Wortels van het antisemitisme

Gustav Jaeger: (1808 Leipzig - 1871 Leipzig): Bileam und der Engel (4. Mose = Numeri 22-24), 1836 Klik voor ware grootte
Gustav Jaeger: (1808 Leipzig - 1871 Leipzig): Bileam und der Engel (4. Mose = Numeri 22-24), 1836

Een raadsel

Het verschijnsel antisemitisme is zo oud als het volk Israël. Jodenvervolging begint altijd met leugens en eindigt met moord. Farao beweerde al: ‘Zie het volk van de Israëlieten is groter en talrijker dan wij’, en ‘opdat zij niet tegen ons strijden’ (Exodus 1:8-10). Eerst leugens en verdachtmakingen, vervolgens onderdrukking en ten slotte het vermoorden van Joodse jongetjes. Het liep slecht af voor Farao en zijn volk.

De Nazi’s in Duitsland pakten oude, antisemitische leugens weer op en verkondigden dat de Joden een minderwaardig ras waren, vervolgens werden de Joden gediscrimineerd en verdrukt en ten slotte de vreselijke Holocaust. Het liep slecht af voor de Nazi’s. De christelijke kerk begon ook met leugens over het Joodse volk en geloof en eindigde met brandstapels en de hel van de Middeleeuwen voor de Joden. Het oordeel over het ‘huis van God’ (de kerk van het Westen) is al begonnen! Nu zijn het weer anti-Israël leugens waardoor de wereld vervuld wordt met haat en boosheid tegen het Joodse volk. Waar komt toch die voortdurende, onuitroeibare haat vandaan? Hoe komt de historicus Jules Isaac in zijn boek ‘Katechese der verguizing’ ertoe te zeggen: ‘Er is altijd een christelijk antisemitisme. Altijd actief en kwaadaardig. Bewust of onbewust’. Uitspraken als: ‘Een zielsziekte” (Freud); ‘Het raadsel in de Westerse cultuurgeschiedenis’; ‘Een geestelijke afwijking’; ‘Instinctieve kwaadwilligheid’; wijzen op het vreemde, unieke en bijna onverklaarbare karakter van het antisemitisme.

Een definitie

De bekende theoloog Karl Barth beschouwde het antisemitisme als zonde tegen de Heilige Geest. De Bijbel zegt dat ‘de lastering tegen de Geest niet zal worden vergeven’ (zie Marcus 3:29 en 30). Iemand lastert tegen de Heilige Geest als hij de Heilige Geest uitmaakt voor een onreine geest. Als Barth gelijk zou hebben zouden bekering en schuldbelijdenis voor antisemieten onmogelijk zijn. ‘Opwekking’ konden we dan helemaal vergeten. Voor de Arabieren zou er dan geen hoop zijn. Maar de God van Israël wil die bekering graag. Want in Psalm 83 bidt Israël: ‘Overdek hun aangezicht (van de vijanden van Israël) met schande’. Waarom? ‘Opdat zij Uw naam zoeken, o HERE ….opdat zij weten dat alleen Uw naam is: HERE, de Allerhoogste over de ganse aarde’ (zie Psalm 83:17-19). Maar antisemitisme blijft een hardnekkig en vreselijk kwaad. Een opmerking van drs. H.van Praag maakt duidelijk waarom het antisemitisme zo’n bijna onuitroeibaar kwaad is: ‘Alle verzet tegen de God van Israël, richt zich tegen Zijn volk’. De antisemiet bevecht de intenties van JHWH’. Hier wordt al een groot deel van de wortels van het antisemitisme zichtbaar: Verzet en opstand tegen de Allerhoogste. Een iets uitvoeriger definitie is: Onder antisemitisme verstaat men alle activiteiten in woord of daad, die zich, bewust of onbewust, keren tegen Israël, het Joodse volk of tegen Gods plannen met Israël’. In Israël, Gods knecht, wil de zondige mens, vaak onbewust God treffen. Het is haat en opstand tegen JHWH, de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde.

Het voorbeeld van Bileam

Een van de eerste antisemieten was Bileam. Hij was een bekend en machtig bezweerder uit de tijd van de Uittocht van Israël uit Egypte. Hij werd door koning Balak van de Ammonieten ingehuurd om Israël te vervloeken. Maar hij moest Israël zegenen en haalde een vloek over zich en over het volk van Balak. Het merkwaardige is dat Bileam de Here God op een heel persoonlijke manier kende. Hij verstond Zijn Stem! Opvallend is dat hij 29 verzen vol machtige zegeningen over Israël uitsprak. Hij zag zelfs ver in de toekomst de Messias en de leidende rol van Israël in de wereld. Hij zag Gods beschermende hand over Israël. Het is een raadsel waarom Bileam uiteindelijk tegen Israël koos. Geloofde hij zijn eigen profetieën niet? Waarom is Bileam toch een vijand van Israël geworden? Bileam was blind aan een oog. Immers er staat geschreven: ‘De spreuk van de man met het geopende oog’ (Numeri 24:3 en 15). Let op het enkelvoud ‘oog’. Zijn andere, geestelijke oog zat blijkbaar dicht. Het is een medisch feit dat je met één oog geen diepte kunt zien. Met het ene oog zag Bileam de uitverkoren positie en de heerlijke toekomst van Israël. Maar zijn andere oog was verblind door zucht naar geld en macht. Daardoor was hij blind voor de diepte van de relatie van HERE met Israël. Dat maakte hem tot een antisemiet. Het werd zijn ondergang en de ondergang van het volk van koning Balak. Op eenzelfde manier zijn alle antisemieten blind aan een oog.

Enkele wortels van het kwaad

Aan de hand van genoemde definitie en van het blinde oog van Bileam zullen we enkele wortels van het antisemitisme, een kwaad bijna even onuitroeibaar als de zonde zelf, nalopen.

  • Jaloersheid is een gevaarlijke en verwoestende kracht. Niet alleen degene waarop men jaloers is wordt slachtoffer, maar jaloezie leidt ook tot zelfvernietiging. Haman, de jodenhater was handelde uit nijd en angst tegenover Mordechai en het Joodse volk. In de Middeleeuwen was vaak naijver op de bekwaamheden van de Joden een aanleiding tot Jodenhaat. De Christenheid is jaloers op het feit dat Israël nog steeds Gods uitverkoren volk is. Zegeningen wekken bijna automatisch jaloezie op. Deze jaloersheid maakt de mensen blind aan een oog. Hun oog is gesloten voor het geestelijke feit dat de zegen van Israël ook voor hen is als zij Israël zegenen. Immers ‘Ik zal zegenen wie u zegenen’ en ‘Met u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden’. Jaloersheid ziet wel dat het Joodse volk wordt gezegend, maar is blind en ziet de weg niet die ook hen een zegen brengt.
  • Israël als zondebok. Ieder mens en elk volk heeft de natuurlijke neiging z’n falen op een ander af te schuiven. We zoeken een zondebok. Dat is al bij Adam en Eva begonnen. Israël dient als zondebok voor de volken. In de middeleeuwen kregen de Joden de schuld van rampen, zoals de pest en vergiftigde bronnen. De Christenheid beschuldigde het Joodse volk van godsmoord. In onze tijd krijgt Israël de schuld van het leed van veel Palestijnen en van de spanningen in het Midden-Oosten. Straks staat er wereldleider op, die als eertijds Kajafas, zegt: ‘Het is beter dat een volk (Israël) ten gronde gaat dan dat de hele wereld in een derde wereldoorlog ondergaat’. Dan trekken ‘alle volken’(een strafexpeditie van de VN?) naar Jeruzalem en dat betekent het einde! Ook hier is men blind aan een oog. Men ziet de nood en de spanningen. Maar men is blind voor de waarheid en voor de beste keus voor de volken in het algemeen en voor de Palestijnen in het bijzonder.
  • De geestelijke strijd. De aarde is het toneel van een opstand van satan tegen de Hoogheilige God. Israël staat in de frontlijn van de strijd om het komende Koninkrijk van de Messias Yeshua, de Zoon van de levende God. De god van de Islam wil de wereld aan zich onderwerpen en maakt de Islamitische Arabieren blind van haat tegen Israël. Ook het grootste deel van de Christenheid ‘ziet’ Israël niet. Die blindheid gaat dieper dan de vervangingsleer. Het is hoogmoed die dat ene, geestelijke oog van veel kerken, blind heeft gemaakt. Men ziet wel dat God zijn volk herstelt, maar men is helaas blind voor Gods handelen met Zijn volk in onze dagen.
  • Een broederstrijd. De eeuwenoude vraag wie nu het uitverkoren volk van God is ligt ten grondslag aan de broederstrijd tussen het Joodse volk en de Christenheid en die tussen de Arabieren en Israël. Het is de strijd tussen Ismael/Ezau tegen Izaak/Jakob.
  • Het eindpunt van het kwaad. Antisemitisme is een groot gevaar voor de mensheid. Want wie Gods volk aanraakt, komt aan de Almachtige. ‘Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan’. Niet alleen de oogappel van de HERE, maar ook de eigen oogappel, waardoor men zelf blind wordt aan een oog. Dit geldt speciaal voor de Christenheid. Als wij ons niet bekeren van alle uitingen van antisemitisme zal er geen opwekking komen. De Bijbel zegt: ‘Omdat zij niet letten op de daden van de HERE…zal Hij hen afbreken en hen niet opbouwen’ (Psalm 28:5). Als men blind blijft voor Gods plannen met, beloften voor en Zijn grote daden voor Zijn volk Israël is er geen toekomst voor die kerk.

Dit artikel verscheen eerder in 'De Oogst'

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven