Home Artikelen Geestelijk TRUMP op een TWEESPRONG

TRUMP op een TWEESPRONG

Trump thinking Klik voor ware grootte
Trump thinking
We zijn weer eens op een belangrijk moment in de wereldgeschiedenis aangekomen. Een moment dat verschillende profetische aspecten heeft. President Trump staat op een Tweesprong van Gods weg door de geschiedenis naar het Koninkrijk van God. Het gaat om de zogenaamde Twee- Staten-oplossing, de status van Jeruzalem, de brandhaard Midden-Oosten, Trump en de Tempel en om gebeden voor en rondom Trump. Alles gaat zo snel dat ik het risico loop dat bepaalde delen van dit artikel achterhaald zijn voor uw bezoek aan onze site.

Grote wereldmachten en hun leiders spelen, meestal onbewust, een belangrijke rol in Gods handelen in de wereld. Denk aan koning Kores (Cyrus; 559-529 v.Chr.) van het grote Perzische Rijk. Hij gaf Joden toestemming terug te gaan en de tempel te herbouwen. Hij werd gezegend. U leest hierover in het Bijbelboek EZRA. Ook het wereldrijk Assyrië speelt in de geschiedenis van Israël een grote rol. Assur noemt de Bijbel dat rijk. God noemt Assur: “de roede van Mijn hand” (Jes.10:5). Koning Sanherib veroverde in 722 Samaria (zie Jesaja 5:5). Dat was het einde van het tienstammenrijk en het begin van de ballingschap van een tiental stammen van Israël. Het begin van een zwerftocht over de aarde: “Zij zullen dolende zijn onder de volken” (Hosea 9:17). Interessant is dat onlangs weer 102 leden van de stam Manasse zijn teruggekomen naar 27 eeuwen ballingschap. Dan Nebukadnezar, de machtige vorst van Babel die Jeruzalem en de Tempel verwoestte (587 v.Chr) en het tweestammenrijk in ballingschap joeg. Opmerkelijk is dat Assur en Babel door de HERE gestraft werden vanwege hun wreedheid bij het uitvoeren van hun taak. Zelfs keizer Augustus was Gods instrument om Jozef en Maria op tijd in Bethlehem te krijgen. Zo werd Maria in staat gesteld om in de plaats te bevallen die de profeet Micha (5:1) had aangewezen voor de geboorteplaats van de Messias.

Ik noem nog maar een paar wereldleiders in verband met Israël. Een Turkse sultan (kalief) die de eind 50e eeuw uit Spanje en Portugal verjaagde Joden gastvrij opnam. Dit werd het begin van een Turks-Ottomaans rijk in het Midden-Oosten. Oliver Cromwell de Puriteinse leider van Engeland, die Joden weer toeliet in Engeland en grote stappen zette naar het Engelse Imperium. Nu staat Donald Trump op een tweesprong. ‘Rechtsaf’ op de weg van het profetische Woord naar de komst van het Koninkrijk. ‘Linksaf’ op de weg van de wereld (VN, EU, het Vaticaan en van vorige presidenten van de VS) naar chaos die zal uitlopen op het rijk van de antichrist.

Vrienden van Trump

President Donald Trump heeft een aantal opvallende medewerkers benoemd. Allereerst Mike Pence, de vicepresident van de VS. Een belijdend, evangelisch Christen. De gebedsgroep van de messiaanse Joden in Jeruzalem roept op om vooral voor Pence te bidden. Dat hij een goede invloed op Trump mag hebben. Een volgende sleutelfiguur in de regering van de VS is zijn Joods-orthodoxe schoonzoon Jared Kuzner, die getrouwd is met de dochter van Trump, Ivanka. Zij is overgegaan naar het Joodse geloof. Jared is de afgezant van zijn schoonvader in het Midden-Oosten. 
Ten slotte noem ik nog David Friedman, een Amerikaanse orthodoxe Jood. Hij wordt ambassadeur van de VS in Israël. Hij staat bekend om zijn sympathie voor de 420.000 Joodse Israëlis in de zogenaamde betwiste gebieden. In Judea en Samaria dus. Hij wordt met name bestreden door de linkse Joodse lobby groep in de VS, die J.Street genoemd wordt. Aan het einde van dit artikel nog even over de felle haatcampagnes tegen Trump door Democraten en linkse lieden in de VS en de hetze tegen Trump door media ook in ons land. Dat kan ons wat meer inzicht geven op de tweesprong waar Trump nu voor staat.

Trump en de nederzettingen.

Het gaat om de ‘betwiste gebieden”. De VN met resolutie 2334, de EU, en bijna heel te rest van de wereld spreken over “door Israël bezette Palestijnse gebieden”. Een sleutelwoord bij dit probleem is Twee-Staten-oplossing. Verschillende Amerikaanse presidenten hebben geprobeerd deze Twee-Staten-oplossing (naast de Joodse staat een Palestijnse staat) aan Israël en de Palestijnse Autoriteit op te dringen. Na de persconferentie van Trump en Netanyahu werd duidelijk dat de Twee-Staten-formule van tafel is. Zeer tot woede van Mahmoud Abbas en de zijnen. Ineens blijkt Abbas een vurig aanhanger van een Palestijnse Staat te zijn. Tot nu toe heeft hij die oplossing steeds en consequent tegengehouden.  Israëlische ministers Naftali Bennett en Tzipi Hotovely zijn enthousiast. Aan andere plannen om dit gevaarlijke conflict op te lossen wordt gewerkt. Ten eerste: Jordanië, waar 60% van de bevolking Palestijns Arabier is, als thuisland voor Palestijnen. Tweede voorstel: Een-Staat oplossing waar de Israëlische president Reuven Rivlin onlangs mee kwam. De Palestijnen in die staat zouden gelijke rechten als Joden en alle anderen moeten krijgen. Een derde ‘oplossing’, die naar mijn inzicht meer Bijbels is:  Annexeren van gebied A van de Judea en Samaria. Palestijnen die willen blijven wordt Israëlische staatsburgers. Die weg willen kunnen gaan met een flinke premie of vergoeding. Het gaat om het hartland van Israël. Waar de stammen Efraïm, Manasse en Benjamin thuishoren. Het profetische woord is vol van Efraïm in de eindtijd.

Trump en Jeruzalem

En: “…zij zullen u noemen: De stad van de HERE, het Sion van de Heilige van Israël” (Jes.60:14). Maar Jeruzalem is ook de hoofdstad van Israël vanaf de tijd van koning David. De volken horen daar hun ambassade te vestigen als betoon van respect voorde komende Koning, de Messias, de Zoon van David. Daarom is die stap van Trump zo belangrijk. Bovendien zal daar de nieuwe Tempel komen. 
Momenteel lijkt het erop dat Trump wat gas terugneemt met betrekking tot zijn toezeggingen aan Israël. Vooral wat betreft het afwijzen van een “Palestijnse staat”. Het kan ook zijn dat Trump’s opmerking in de richting van Netanyahu om ‘rustig aan te doen met bouwen in ‘de gebieden’ bedoeld is om de woede van Arabische landen bij voorbaat wat in te tomen. Want dat zou de weg naar vrede, volgens zijn inzicht, helemaal blokkeren.  
Een volgende interessante zaak is: Als Trump en Putin nu eens gevolg zouden geven aan het verzoek van het Sanhedrin zich samen in te zetten, zoals Kores, de Perzische vorst, voor de herbouw van de Tempel! Grote stappen op het pad naar het Koninkrijk. Langs dat pad staan borden vol Bijbelse profetieën. In de richting van het komende messiaanse Vrederijk.

Trump en het Midden-Oosten

Samen met Putin zal Trump zich over vrede in Syrië buigen. Ook zijn ze het eens over de strijd tegen de extreem Islamitische terreurgroepen, die niet alleen het Midden-Oosten, maar ook de VS en Europa onveilig gaan maken. Dat is een echt slangennest waarin zij zich begeven. Iedereen vecht tegen iedereen in dat gebied. Allemaal voor het/een kalifaat tot eer van Allah. Erdogan, de ayatollah’s van Iran en nog meer van die machthebbers die op de rug van de Islam de eigen grootheid zoeken. Dan is er nog koning Salman bin Abdulaziz al Saud van Saudi Arabië, die de belangrijkste heiligdommen van de Islam in Mekka en Medina beheert. Die vechten al eeuwen onderling. De situatie in het Midden-Oosten heeft diepe, profetische dimensies. Komende oorlogen, oordelen, strijd tegen Israël, maar ook beloften. Later meer.

Trump en gebed

Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft president Trump veel beloften en toezeggingen gedaan. De vaart die hij aan de uitvoering ervan meteen na zijn inauguratie met een enorme dadendrang oppakte, joeg zijn vijanden schrik aan en vrienden vonden het veelbelovend. Ik beperk met tot Israël en tot onze medegelovigen die vervolgd worden. Ook aan hen zou president Trump de nodige aandacht geven. Trump kondigde heel belangrijke dingen aan. Zaken die, als ze inderdaad aangepakt worden, zegen van de Eeuwige, de HEER van hemel een aarde zullen brengen. Daarom even nog wat aandacht voor het belangrijkste wapen in deze strijd: Gebed.

  1. Een filmproducer bezocht tijdens de verkiezingscampagne in de VS een grote Hispanische kerk. De voorganger vroeg Trump even naar voren te komen. Uit het verslag van de producer citeer ik: “Dat hij geloofde dat God de Republikeinse kandidaat wilde zalven met wijsheid voor de taak die voor hem lag. Als een ingetogen kind had Trump zijn handen geopend, terwijl hij daar stond om Gods gunst te ontvangen”.
  2. De gebedsgroep van messiaanse Joden in Israël, IfI (voorbidders voor Israël vraagt dringend voorbede voor Vice President Mike Pence
  3. Premier Netanyahu is vlak voordat hij naar Washington ging voor de besprekingen met President Trump, naar een Orthodoxe gemeente in Israël gegaan en heeft daar om voorbede gevraagd.

Tweesprong

We, niet alleen Trump en de VS staan voor een belangrijke tweesprong. “Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal IK vervloeken” zegt de HEER tegen ons. Nu begrijpt u de felle, irrationele haat tegen Trump van de Democraten en velen van links in de wereld. In wezen is het vijandschap tegen de God van Israël. Het gaat om zegen of vloek. Nu weet u ook wat u moet bidden voor onze verkiezingen de 15e maart. Moge de HEER ons nog een goede regering geven die achter Israël staat.

13 Reactie(s)

 
 
Ik zou toch zo graag willen weten of we op Trump kunnen vertrouwen en bouwen.. .
Toch ben ik wel van hem onder de indruk.., recht uit het hart en geen zeverige "dubbele tong taal ".
Zo zit ik ook met Assad van Syrië.. iets zegt me dat hij niet slecht is.
Het begint me steeds duidelijker te worden dat de media een duivels rol speelt : overal ..!
Ik bid voor Trump.
We staan voor moeilijke tijden ; ik denk dat het dit jaar al volkomen loos gaat.
Zegen voor iedereen !
Beste Michael S.

Mijn hartelijke dank voor je reactie.
Ik ben de afgelopen weken erg druk geweest.
Vandaar mijn later reactie.

De kunt op niemand vertrouwen.
Alleen de HEER, de God van Israël is trouw.
Wel is get inderdaad goed te bidden voor Trump
Dat hij zich aan zijn beloften aan Israël houdt.
Het is verbazingwekken d hoe men als één man zich op Trump gooit.
In mijn (christelijk) dagblad gaat er geen dag voorbij of ze vinden wel iets lelijks te zeggen over Trump.

Assad heeft onlangs weer herhaald dat hij Israël haat.

Wat die moeilijke tijden betreft vrees ik dat die snel na de verkiezingen al komen.
Nu liegen onze politieke leiders er maar op los, beloven van alles en blazen zich op
als grote leiders. (Er zitten ook nog goede tussen hoor.

Je gebed is erg belangrijk.

Shalom

jvb
 
 
Bedankt voor dit artikel en goede weergave van het wereldgebeuren. Machten, krachten tronen wisselen elkaar af, en worden eenmaal beeindigd met Jezus komst in heerlijkheid, die dan Zijn vrederijk op aarde gaat vestigen. Waarvan gerechtigheid de grondslag zal zijn.
Ook zal een goed gekozen/samengestelde Nederlandse regering op 15 maart a.s. mede door onze gebeden heen, ten goede mogen komen voor het volk. Tot hier toe heeft de Heere ons geholpen gesteund en behoed en bewaard, geprezen zij Zijn machtige naam daarvoor.
 
 
Een uitstekend artikel meneer van Barneveld. Ik zou hierbij graag een suggestie willen doen. Zou het de waarheid niet dienen wanneer wij over
het volk, dat zichzelf de benaming "Palestijnen" heeft gegeven, spreken
daar in het vervolg consequent het woord "zogenaamde" aan toe te voegen? dus niet slechts als de " Palestijnen" aanduiden maar telkens als de "zogenaamde Palestijnen". Want zoals men kan weten zijn de "Palestijnen" gewoon Arabieren van meerdere identiteiten en heeft het volk als zodanig nooit bestaan maar is het in de zestiger jaren kunstmatig gecreëerd om met hun "rechten" Israël uiteindelijk te kunnen laten verdwijnen.
 
 
Excuses meneer van Barneveld.
Wegens gebrek aan ervaring met de procedure op deze site ging het helaas niet allemaal correct.
Ik zou de titel graag door u gewijzigd zien van "Peter" in :
"Zogenaamde Palestijnen" in plaats van "Palestijnen".
Ook is het bericht misschien abusievelijk meer dan 1 keer verstuurd.
Zou u dit voor mij willen corrigeren?
Waarvoor hartelijk dank.

Shalom, Peter.
 
 
shabbat shalom jan
de klokt tikt elke minuut verder naar het zevenjarig vredesverbond met Israël geduldig volharden tot de tijd rijp is de tijd der heidenen is vastgesteld en als het tijd is gaat het snel heel snel we leven nu in een tijd dat een hoogzwangere vrouw met moeite haar water kan ophouden de tijd staat klaar dat de zwangere vrouw haar water gaat breken
laten we vasthouden aan de hoop de opname de gemeente van filadelfia de deur is open :-)
 
 
Op http://www.raptureready.com/2017/02/25/witches-band-worldwide-to-curse-president-trump/ "Witches Band Worldwide To Curse President Trump :: by Geri Ungurean" lees ik dat heksen en satanisten president Trump willen vervloeken om hem kapot te maken.

Laten we dan krachtig bidden tegen deze vervloekingen tegen Trump.Beste Moi,

Mijn dank.
Ik heb dat bericht een paar minuten geleden ook gelezen.
Belangrijk, je oproep om te bidden.
Het is verbijsterend te lezen dat duistere machten, helaas voornamelijk linkse lieden. alles uit de kast halen om Trump ten val te brengen.
Als ik wat meer tijd heb schrijf ik er een artikel over.

Shalom

jvb
 
 
Het is goed om dit artikel te lezen met het oog op Gods werk in de ze wereld. Het laat duidelijk zien in wat voor tijd we leven. Gebed voor ons land in deze tijd van de komende verkiezingen is belangrijk en daarnaast vertrouwen op God dat Hij alles in zijn hand heeft en dat er niets buiten Zijn wil om gebeurt.
 
 
Beste Jan,

Laten we hopen dat u gelijk hebt.
Ik ben zelf steeds meer van mening dat Trump de anti-christ is.
Er staat in de Bijbel dat de anti-christ veel grootspraak heeft....wel, daaraan inderdaad bij Trump geen gebrek.
Ook heeft Trump een leraar van de vrijmetselaars gehad.
Trump is geen echte christen, hij bekend nooit vergeving te hebben gevraagd over zijn zonden.

Groet,
C
Dag C. v/d Bent,

Ik wil kort even reageren op je mail.
1. Trump de antichrist??
Je kunt geen wereldleider noemen of hij wordt voor anti-christ uitgemaakt.
Trump heeft inderdaad een aardig grote mond.
Maar hij is druk bezig uit te voeren wat hij heeft beloofd.
2. Zo lang hij achter Israël staat voert hij de politiek van de anti-christ niet uit!
Hij is ook voorzichtig bezig abortus terug te draaien.
3. Ach…de vrijmetselaars. Zelfs dr.Billy Graham is voor 33e graad vrijmetselaar uitgemaakt.
Toen ik zijn zoon Franklin Graham ernaar vroeg lachte hij en zei: “Mijn vader weet niet eens wat dat is”.
4. Trump geen echte Christen? Laat dat oordeel maar aan de HEER over.
Overigens staat in de Bijbel een machtige koning vermeld, Cyrus of Kores, die door God geprezen wordt:
“He is Mij shepherd and accomplish all that I please” (Isaiah 44:28).
He allowed the Jews to return to Jerusalem and helped the Jews to build the Temple.. Read the Bijbel book EZRA.

So, dear C, Be careful in that you say.

Shalom

Jan van B.
 
 
Ik ben echt geschokt in de linkse hobbies van toverkracht en haatzaaing. Ik heb zelf gister avond de Koningen noch een keer doorgenomen en ik kom tot de conclusie dat trump een logische gevolgtrekking is van de wederopstanding van Salomo. Zijn wijsheden staan gelijk aan trump en ik verwacht niks minder dan ook een gouden eeuw voor de christelijke wereld.

Na de dictatuur van Judas Obama is deze verkiezing een verademing voor ons theïsten. Al zijn de Witches uit Moi zijn reactie vrij verontrustend, zal ik mijn gebeden naar trump richten

Dank voor het artikel Jan
 
 
De vraag of Trump een echte christen is, kan nog zo gerechtvaardigd lijken, maar het gaat ons doodeenvoudig niets aan. Kijk maar in het Oude Testament hoe vaak God wrede heidense vorsten gebruikte om Israël weer naar het rechte pad te leiden. Onze gebeden voor Trump zal dan ook in de eerste plaats dáárop gericht moeten zijn.
 
 
Wil je a.u.b. over het onderwerp van drie verschillende koningen verdiepen? Denk aan de koning van het Noorden, de koning van het Zuiden en de koning van het Oosten. Ik verklap je iets over de koning van het Noorden: Brussel waar een soort 'NAZI-Hitler' zich voortplant. Wie zijn deze twee overige? Jan van Barneveld staat volgens mij met zijn theorie hiernaast.Beste Jo,

Zelfs met Kerst heb ik me nauwelijks in Driekoningen verdiept
Noord: EU, Rusland, Turkije?
Zuid: Egypte, Rusland? Syrië.
Oost: China, India etc.
Je bent gewoon te vaag in je vraagstelling.
Geef gewoon je theorie en dan kan ik pas zinnig reageren.

shalom

jvb
 
 
Beste Jan,

Bedankt voor de reactie.
Ik ben benieuwd naar de toekomst.
Groet,
C
 
 
Een wat late reactie op uw schrijven, maar heel hartelijk dank voor uw heldere uitéénzetting. Ik kan hier alleen maar ja en amen op zeggen. U schrijft onder het kopje "Trump en Gebed", dat Trump daar stond als een ingetogen kind. Dat moment heb ik ook gezien, ik zag hem staan als een jongen, die nederig en klein, een dienaar van de Here God zou zijn...Op dat zelfde moment raakte de Heilige Geest mijn hart aan en ik werd diep ontroerd en moest ook heel erg huilen...Vanaf dat moment kreeg ik een diepe bewogenheid voor Trump en ben ik dagelijks vurig voor hem en zijn team gaan bidden. We zijn nu inmiddels weer een aantal weken verder en Trump heeft ingegrepen in Syrie, en ik vraag mij af of dat nu wel goed is geweest. Hoe denkt u daar over? Met Zegen & Groet, Anne Groeneveld
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven