Home Artikelen Geestelijk ONDERWEG … maar WAARHEEN?

ONDERWEG … maar WAARHEEN?

Palestijnse arbeiders werken op een bouwplaats in een nieuwbouwproject in de Israëlische nederzetting Maale Adumim, in de buurt van Jeruzalem Klik voor ware grootte
Nieuwbouwproject
Palestijnse arbeiders werken op een bouwplaats in een nieuwbouwproject in de Israëlische nederzetting Maale Adumim, in de buurt van Jeruzalem
We krijgen een nieuwe regering. Die gaat met nieuwe moed en een nieuw programma op weg. Waarheen? Premier Rutte zal lachend zeggen: “Naar een goede toekomst.” Thiery Baudet zal met een vriendelijke, gulle lach en een vraag reageren: “Of naar Brussel?

Er is niets veranderd in ons land, totdat na Berlijn, Parijs, Brussel en Londen het Binnenhof in Den Haag of de Dam in Amsterdam aan de beurt is. Totdat we door harde eisen van extremistische Moslims (via DENK??) keihard met onze neuzen op de feiten gedrukt worden. Dan is het te laat.

Wie en Waarheen?

De Islam weet goed waarheen hun geloof hen stuurt. ISLAM betekent immers onderwerping. Islamiseren van een samenleving betekent stappen zetten op de weg naar een land en uiteindelijk heel de wereld die aan Allah en zijn sharia onderworpen zijn. Europa, zeg de EU, wordt dan een Eurokalifaat of, anders gezegd Eurabië. Een groot probleem voor Moslims die op deze weg strijden (men noemt dat jihadisten) is de onderlinge rivaliteit, verdeeldheid of zelfs haat. In zijn intense haat tegen het Westen heeft premier Erdogan onthuld waar hij mee bezig is: Het herstel van het oude Turks-Ottomaanse wereldrijk. Met sultan Erdogan die, gewapend met nieuwe macht, die een nieuwe Turkse grondwet hem zal geven, de islamitische scepter zwaait. Israël is onderweg naar dit doel, de grote sta-in-de-weg. Dus Israël moet weg. Ook dat steekt Erdogan niet onder stoelen of banken. 

De VN en het “linkse volk” weten ook wel waar ze voor leven en naar streven. Allereerst gaat het bij zo goed als alle machthebbers om zelfverrijking over de ruggen van hun idealen en de gewone burgers. Nu even over de Nieuwe Wereld Orde. De NWO met als een soort religie of bindende kracht het milieu. Een moderne vorm van een ouderwetse natuurgodsdienst dus. Al Gore is een van hun ‘profeten’. Dat was de weg die Obama en Clinton voor zich zagen. Dit verklaart voor een groot deel waarom zij in en ook velen buiten de VS zo fel en zo haatdragend tegen president Trump zijn en hem op alle fronten keihard tegenwerken. Ook Israël is een doelwit van de One-World-beweging. Immers Israël (en wij) zien uit naar “Een wereld” onder één Koning, die vrede en gerechtigheid zal brengen op aarde. Dat is de in de Bijbel voorzegde Messias. JEZUS, de komende Koning.  

Het “Beest in Brussel”, de EU is momenteel bang dat hun doel, een Europese superstaat, hen dreigt te ontglippen. De EU probeert dit doel te bereiken langs de weg van het verdwijnen van de natiestaten van Europa. Tegelijk moet de meeste macht naar “Brussel” gaan. Zo proberen de ongekozen bureaucraten in Brussel een machtsblok te worden dat meespeelt met “de grote jongens”. De grote verdeeldheid binnen de EU, Brexit, de economische crisis, en andere “Exits” dwingen de machthebbers in Brussel om te werken aan een Europese legermacht en te morrelen aan onze spaargelden en pensioenen. Maar vooral  door de griezelige anti-Israël houding van het “Beest in Brussel” en het toenemende antisemitisme is de EU gedoemd om ten onder te gaan.

Er zijn nog andere machtscentra die meespelen. Denk aan Rusland, de vorsten van het Oosten, het Vaticaan die ook hun rol krachtig meespelen. We zullen even verder zien dat die rol vaak heel gevaarlijk is.

Trump

De strijd om de wereldmacht is nog steeds keihard aan de gang. Ieder vanuit het eigen machtsgebied met een eigen ideologie. De Koran, het milieu, Europese eenheid of de NWR, de Nieuwe Wereld Religie. Met ex-president Obama hadden de jihadisten, de NWO-lieden of de EU geen probleem. Hij deed hartelijk mee. Met president Trump is het tot nu toe een andere zaak. Afdelingen van de VN, zoals organisaties voor mensenrechten en UNESCO, die zich specialiseerden in felle, vaak leugenachtige anti-Israël resoluties, dreigen hun steun te verliezen en mogen bij de bijstand in Iran of Saoedi Arabië gaan aankloppen om “steun”. 
Israël maakte gretig gebruik van de opening die president Trump hen gaf (momenteel volgens Trump te hard) met het bouwen in de nederzettingen in Judea en Samaria. Velen in Israël zijn bang dat president Trump, na zijn contacten met de meester-dief en meester-leugenaar in Ramallah van gedachten is veranderd. Dat hij (Pr.Trump) op de doodlopende weg van minstens drie van zijn president-voorgangers zichzelf en de VS zal stuklopen. Er staat veel op het spel, niet alleen voor de VS, maar ook voor heel de wereld. Als president Trump inderdaad zijn beloften tijdens de verkiezingscampagne niet nakomt zal dit een ramp voor de VS en dus ook voor veel landen in de wereld betekenen. In Israël zijn het gebedsgroepen van de Voorbidders voor Israël (IfI) die intensief voor hem bidden.

Israël

De tweede, maar wel de belangrijkste tegenstander tegen al die machten op  weg naar meer macht, is Israël. Voor de Islam gaat het om Jeruzalem (Al Quds) en de Tempelberg. Immers volgens de Islamitische eindtijdvisie zal hun Messias, de Mahdi, regeren vanuit Jeruzalem. Voor het Vaticaan geldt een dergelijk argument.  Maar ook de NWO heeft een oogje op Jeruzalem. In de Bijbel wordt Jeruzalem “de stad van de Grote koning” genoemd (Psalm 48:3 en Matteüs 5:35). Een groot deel van de wereld staat grimmig tegenover Israël. Maar de HERE, die God van Israël lacht om al die dreigementen (Psalm 2:4 en 59:9).

Premier Netanyahu heeft net een paar succesvolle reizen naar Afrikaanse landen en de laatste naar het Verre Oosten achter de rug. Met de Chinese premier Xi Jinping zijn er voor beide landen belangrijke (economische) contacten gelegd. Veel heeft hij voor Israël kunnen bereiken. Maar als hij thuiskomt is er voor hem weinig reden om te lachen. Politiek zijn er een paar zaken die “de natie splijten”. De zaak van Elor Azaria. Hij is medisch militair die een collega te hulp kwam na een terroristische overval. De terrorist, al-Sharif, lag zwaargewond op de grond. Toen deze zich bewoog, schoot Arzaria hem door het hoofd. De minister van Defensie. Moshe Ya’alon reageerde furieus. Hij sprak over ethiek voor het leger (“zuiverheid van wapens”) en beschuldigde Azaria van doodslag op een vijand die al uitgeschakeld was. De verdediging van Azaria sprak van gerechtvaardigde zelfverdediging. Het schot dat Azaria afvuurde ging als een splijtzwam door de hele Israëlische samenleving. Azaria werd veroordeeld tot 18 maanden. De woede van vooral de achterban van de regering richtte zich vooral tegen Netanyahu en president Rivlin. Zij hadden Azaria uit solidariteit met het leger gratie moeten verlenen. 
Er zijn nog meer problemen voor Netanyahu, zoals een paar aanklachten wegens corruptie. Maar andere zaken vragen eerst onze aandacht.

Rusland

Onderweg naar Gods doel staan niet alleen de VS, de Islam, de NWO, het Vaticaan, maar ook Rusland en Turkije. Toen Obama zei” “Good-bye Middle East” en zich terugtrok uit de burgeroorlog in Syrië, nam Rusland z’n kans waar. Allereerst was het de Oekraïne waar de voormalige USSR probeerde iets van de oude macht te herwinnen. Nu is het Midden-Oosten waar Rusland zich doet gelden. De steun aan het regiem van Bashar Assad in Syrië  wordt door Rusland overeind gehouden. De Hezbollah en Iran steunen Assad ook. Hier liggen problemen voor Israël. Iran is de grote vijand van Israël. Samen met Hezbollah en Assad. Israël bombardeert regelmatig wapentransporten van Hezobollah naar Zuid Libanon en valt soms strijders van Iran aan. Dat zint Rusland niet. Het kost Netanyahu en Avigdor Liberman, de Israëlische minister van Defensie, veel tijd en moeite om Rusland te vriend te houden. Toen onlangs weer een lading Russische wapens voor Hezbollah werden vernietigd en was Rusland echt kwaad. Het woord “tactische kernwapens” schijnt zelfs te zijn gevallen.

Meer gevaren

Tussen de Sjiïeten van Iran en de Soennieten van Saoedi Arabië is er al eeuwen oorlog. Ook daar spelen atoomwapens een rol. Maar ook Erdogan van Turkije zoekt wegen om atoomwapens te pakken te krijgen. Rookzuilen stijgen op in het Midden-Oosten.

We zien de hele wereld in opstand tegen de Schepper, die bezig is met zijn herstelplan voor Israël, dit ter voorbereiding van de komst van de Messias en zijn vrederijk dat vanuit Jeruzalem (Sion) gerechtigheid en vrede op aarde zal brengen. Elk machtsgebied jaagt naar een eigen koninkrijk en zoekt confrontaties langs grensgebieden. In deze chaos leven wij. Iedereen is op weg naar meer macht. Onderweg naar hun doel creëren ze ellende en narigheid. Maar de Koning komt. Met Hem “ Vrede op Aarde.” 
Een volgende keer meer over Jeruzalem.

Shalom over u allen.

JvB

9 Reactie(s)

 
 
We krijgen nog wel het een en ander mee te maken.
Werkelijk er is veel opstandigheid/beroering onder de volkeren, want ze zinnen op ijdelheid en hun leiders willen de MACHT naar zich toetrekken, heersen soms met ijzeren hand. Door gebrek aan kennis gaat een volk verloren. Niemand weet de toekomst.
God heeft wel reeds het grote wereld gebeuren door Daniel en andere profeten bekend willen maken. Ook in het boek Openbaringen lezen we hoe er maar EEN waardig is, die de verzegelde (met 7 zegels) te kunnen verbreken, te openen, (Openb.5).
daarom is het goed te weten dat het Lam, gaat regeren. Koning Jezus krijgt alle macht in 't duizend jarig Vrederijk.
Let op! voor de valse profeet, het beest uit de volkerenzee, en het beest dat uit de aarde dat opkomt. Wordt niet machteloos worden, door de liefde tot de waarheid te verwerpen. (2Thesl.2:15).
 
 
Op http://www.erikagrey.com/ kun je wat meer lezen over de profetische rol die voor de E.U. is weggelegd, namelijk het rijk van de antichrist. Artikelen op deze site zijn in het Engels.

Zo werd er gesproken tijdens de viering van het 60-jarige Verdrag van Rome op 25 maart jl. over het vormen van kopgroepen in de E.U. waarbij een kleiner aantal landen meer gaan samenwerken op bijv. het gebied van de veiligheid en defensie. Op die manier kan heel snel de 10-statenfederatie ontstaan met de antichrist aan het hoofd. Zeker wanneer er in het Midden-Oosten een grote oorlog uitbreekt en de E.U. daardoor hard geraakt wordt, niet alleen maar op economisch gebied, maar ook te maken krijgt met een golf van terroristische aanslagen en ander islamitisch geweld!
 
 
onze wereldleiders proberen een utopia te creeeren wat voor hun de perfecte wereld moet zijn john more schreef een boek over utopia ook plato had het over atlantis men wil de wereld van voor de vloed laten herrijzen in een nieuwe wereld orde met 10 koningen het utopia van de anticrist , de bijbel heeft het over een ander utopia het 1000 jarig vrede rijk en laat dat onze hoop zijn uitkijken naar de wederkomst van Jezus De Zoon Van God
 
 
Op een collega pagina vond ik de volgende video. Deze video deed mijn brein doen koken van de onthulling die ik hoorde hoe alles met elkaar verweven is. In dit geval de kwantum computer, chemtrails en het aankomende G5 smartphone netwerk. Maar ook hoe het beeld dat aanbeden gaat worden tot stand gaat komen. Maar ook hoe de formule van einstein uit 1905 E=mc2 betekent dat je energie in materie kan omzetten. Kijk, luister en zet eventueel de ondertiteling aan.
Wetenschapper-schrijver Anthony Patch volgt CERN al tientallen jaren. Hij spreekt over de rol van CERN in de eindtijd, het weer tot leven wekken van Nimrod, het merkteken van het Beest en het gebruik van quantum computers. De techniek is klaar voor het Beestsysteem, het wachten is op de opname! https://www.youtube.com/watch?v=QKVS34PpP1o&feature=share
 
 
Op http://nos.nl/artikel/2166309-trump-desnoods-treedt-vs-in-z-n-eentje-op-tegen-n-korea.html "Trump: desnoods treedt VS in z'n eentje op tegen N-Korea" het volgende:

"Als China niet meedoet, maakt de VS in zijn eentje korte metten met het nucleaire programma van Noord-Korea, zegt president Trump in een vraaggesprek met de Financial Times. Trump daagt met deze uitspraak China uit, drie dagen voor zijn eerste ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping."

Wat voor gevolgen zal dat wel hebben voor het gehele Midden-Oosten en Europa wanneer de V.S. zal besluiten om Noord-Korea militair aan te vallen?
 
 
Ha Jan,

Ik reageer geregeld, maar het wordt nooit geplaatst, voldoet geheel aan je criteria...

Ik begin me af te vragen of het aan mijn tablet ligt.

Toedeloe,
Marinka
 
 
Reactie op de schrijvers hier: Let op!
De Antichrist komt NIET van buiten het Midden Oosten.
De Bijbel is een Joods boek en schrijft over Israel zelf en haar (directe) omgeving (=MO). Daar komt dus de Antichrist vandaan. Andere namen voor antichrist: Gog, koning van het Noorden, de kleine
hoorn, de Assyrier, de wetteloze/ de man van zonde.
Allemaal gesitueerd ten noorden van Israel.

Daniel en Jezus hebben het prototype van de Antichrist (=Antiochus Epiphanes) reeds in detail omschreven.
Deze koning kwam ook weer uit het noorden (Seleuciden rijk voorheen Griekse rijk, weer de regio Turkije,Syrie, Irak etc ligt)
Je kunt hem dus herkennen als hij komt. Duidelijker kan het niet!
 
 
Beste Jan,wederom en stuk met een goede richting. vroeg me alleen af wie bedoel je met, meester-dief en meester-leugenaar in Ramallah.
Hoor gaarne,
Groet Bert Hoogendoorn
 
 
Allen gezegende paasdagen, we blijven biddende en wakende.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven