Home Artikelen Geestelijk Een profetische reis

Een profetische reis

Amerikaanse President Donald Trump ontmoet de President van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas in het Witte Huis, op 3 mei 2017. Klik voor ware grootte
Donald Trump & Mahmoud Abbas
Amerikaanse President Donald Trump ontmoet de President van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas in het Witte Huis, op 3 mei 2017.
Waarom zoveel aanhalingen in onze artikelen uit de profetische boeken van de Bijbel? Voor iedereen die de Bijbel een beetje kent is het duidelijk dat in onze tijd veel door profeten voorzegde patronen zichtbaar worden.

Daar willen wij u op attent maken. Niet om te voorspellen, maar omdat op deze wijze de Hand van de Schepper in onze geschiedenis en vooral aan Israël zichtbaar wordt. Vrijdag 19/5/’17 vertrekt president Trump voor zijn eerste buitenlandse reis. Eerst naar Saudi-Arabië, daarna Israël en de Palestijnse Autoriteit en op de terugweg naar de Paus. Deze reis is van zeer groot belang. Niet alleen voor Israël en de VS, maar voor heel de wereld.

Hete hangijzers.

  • In Saudi-Arabië spreekt Pr.Trump met koning Salman en andere  Arabische leiders. Een belangrijk onderwerp is een gemeenschappelijke aanpak van de strijd tegen de islamitische terreurgroep ISIS.
  • In 1995 werd in de VS de Jeruzalemwet aangenomen. De volgende punten in die wet zijn belangrijk:

- Jeruzalem moet een ongedeelde stad zijn waarin de rechten van elke etnische en religieuze groep beschermd worden.
- Jeruzalem moet worden erkend als hoofdstad van de staat Israël
- De ambassade van de VS in Israël moet gevestigd zijn in Jeruzalem.

Waarom is die wet nog niet uitgevoerd? Alle presidenten (Clinton en Obama) hebben van hun recht gebruikt om deze wet voor een half jaar uit te stellen. Het laatste uitstel van Obama verloopt 1 juni a.s. Dan is Trump ‘aan zet’.  Nu verwacht/hoopt men op grond van Trump’s toezeggingen tijdens de verkiezingscampagne dat de ambassade van de VS nu van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst wordt. 
Waarom is dit geestelijk van belang? Jeruzalem is “de stad van de grote Koning” (Psalm 48:3 en Matteüs 5:35). Vanuit Jeruzalem zal de wereld worden geregeerd op grond van Bijbelse principes en wetten (zie Jesaja 2:3). In het zogenaamde Messiaanse Vrederijk. Een tweede belangrijk punt is dat het een bewijs van respect is dat landen hun ambassade in de verschillende hoofdsteden vestigen. In Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, heeft geen enkel land de ambassade. Er zijn wel ambassades, maar dan voor een niet bestaande staat, voor de Palestijnse Autoriteit (PA). 
Dat Jeruzalem ongedeelde moet zijn lezen we in Psalm 122:3. “Jeruzalem is een stad die wel samengevoegd is”. Dus niet gedeeld.

Trump en de Palestijnen

Pr. Trump heeft de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, de 3e mei jl. in het Witte Huis ontvangen. Abbas was enthousiast en gaf de indruk dat dat voor hem de “buit binnen” was. De buit is Oost Jeruzalem inclusief de Oude stad en de Muur als hoofdstad van een Palestijnse staat. De Tempelberg in handen van de PA. Veel politieke en geestelijke waarnemers in Israël vrezen dat Trump de vele leugens van Abbas zal slikken en zal aandringen tot het weer oppakken van de zgn. Vredesbesprekingen. Een pad dat al door veel Amerikaanse presidenten is platgetreden. Ze zijn allemaal op dat pad verdwaald. 
President Truman was in 1948 de eerste die de staat Israël erkende. Een klein kwartier na de proclamatie van de eerste president van Israël, David ben Goerion. Een andere, belangrijke vraag is of er dan twee Palestijnse staten op Israëls grondgebied moeten komen: Een voor de PA en een voor Hamas. De vraag wat er dan gebeuren moet met de ruim 140.000 Joodse Israëli’s die in de gebieden wonen wordt een struikelblok voor de Tweestatenoplossing. Abbas heeft herhaaldelijk en nadrukkelijk gezegd dat hij de gebieden “Judenfrei” wil krijgen. Van Israëlische kanten klinkt steeds duidelijker en uit steeds meer kringen de eis dat Israël die gebieden, Judea en Samaria, annexeert. In elk geval gebied C, waar de meeste Joodse nederzettingen zijn. Israël heeft de Golan en met Oost Jeruzalem al geannexeerd. 
Trump staat voor twee mogelijkheden. De ambassade van de VS naar Jeruzalem verplaatsen en steun aan de visie dat “de Westbank” zoals de PA en de rest van de wereld Judea en Samaria noemen, bij Israël hoort. Deze keus zal veel geroep, geschreeuw en geweld oproepen. Als hij de “Palestijnen” steunt zal dit het einde van de VS betekenen. En ellende over heel de wereld. Dit laatste licht ik nu toe:

Machtige koningen en Israël

Alle wereldrijken uit de geschiedenis hebben met Israël en/of het Joodse volk te maken gehad. Israël was en is de toetssteen voor Gods zegen of vloek. “Gezegend die u zegenen en die u vervloeken, vervloekt!” Ik noem ze heel kort. We beginnen met Egypte dat ten onder ging tijdens de Uittocht ongeveer 33 eeuwen geleden. Het Assyrische rijk dat in 722 v.Chr. Samaria verwoestte en de tien stammen in ballingschap joeg. De machtige Babylonische koning Nebukadnessar verwoestte in 578 v.Chr. Jeruzalem en de Tempel van Salomo. Hij voerde de Joden in de Babylonische ballingschap. Toen kwam het Perzische wereldrijk dat de Joden aanvankelijk zeer goed gezind was. Daarna maakte Alexander de Grote het Griekse rijk groot. Zij werden opgevolgd door de Romeinen, die in de jaren 70 en 135 na Chr. Jeruzalem en de tweede Tempel verwoestten. Daarna kwam de Islam opzetten en het Turks-Ottomaanse sultanaat heerste ongeveer 500 jaar, tot 1918 over het hele Midden-Oosten, Noord-Afrika en een groot deel van Oost-Europa. Intussen was Engeland vanaf Cromwell machtig geworden. Halverwege de vorige eeuw nam de VS de rol van wereldmacht van Engeland over. Obama heeft die wereldmacht van de VS wat laten versloffen. President Trump probeert “Amerika weer groot” te maken. Nu zijn we terug bij de reis van Trump. Al die eens machtige rijken hebben met Israël te maken gehad. In Israël en het Joodse volk komen wereldgeschiedenis en Bijbelse geschiedenis bij elkaar en wordt de machtige Hand van de HERE, de God van Israël, zichtbaar.

Cyrus en Darius

De Perzische vorst Cyrus (559-529 v.Chr.) wordt in onze Bijbel Kores genoemd. Hij wordt in vijf Bijbelboeken genoemd. In totaal 25 keer. Lees zijn proclamatie:

  • “Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HERE, de God van de hemel mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder tot enig deel van Zijn volk hoort – zijn God zij met hem en hij trekke op naar Jeruzalem in Juda en bouwe het huis van de HERE, de God van Israël, dat is de God die in Jeruzalem woont.” (Ezra 1:2,3).

Kores gaf de Joden toestemming terug te keren naar hun oude vaderland. En daar de Tempel te herbouwen. Hij gaf de vertrekkende Joden een enorme tempelschat mee: 5.400 voorwerpen van goud en zilver, zie Ezra 1:11. Opvallend is dat de profeet Jesaja al 150-160 jaar eerder voorzegd had dat deze Kores (of Cyrus) zou optreden en wat hij doen zou (Lees Jesaja 44:28 en 45:1, 13). 
Andere Perzische (van de Meden) vorsten, Darius (bekend van ‘Daniël in de leeuwenkuil’) en Ahasveros steunden ook de herbouw van de Tempel.

Cyrus en Trump

Vrijdag gaat Trump op reis. Hij heeft een paar brieven van het Sanhedrin (de religieuze raad van het Joodse geloof in Israël) in zijn dossier. In de eerste brief vraagt het Sanhedrin zijn steun bij de herbouw van de Tempel). In de andere, recente brief, wordt hem gevraagd om op het tempelplein (waar de Islamitische Rotskoepel op de plaats van de Tempel staat) te bidden. Of bij de Muur, waar Joden (een niet-Joden) bidden. Vanuit de kringen van zijn adviseurs heeft hij een aantal uiteenlopende, ja tegenstrijdige adviezen gekregen.
In Bethlehem ontmoet hij Mahmoud Abbas die hem de 3e mei in Washington al overspoeld heeft met een lading leugens waar de “vader van de leugen” trots op zou zijn. Veel hangt af van wat Trump gaat zeggen. Houdt hij zich aan de toezeggingen en beloften tijdens zijn verkiezingscampagne en waarop hij gekozen is? Of volgt hij het doodlopende pad van zijn voorgangers? Het vredesproces waarbij de PA het spel verder zal spelen en Israël onder druk wordt gezet? Gaat hij de weg van Kores (Cyrus) die door God ‘Mijn gezalfde’ genoemd werd en hem een ‘erenaam’ heeft gegeven (Jesaja 45:1,13). Zoals bij Kores zal deze weg leiden naar een snelle vervulling van Bijbelse profetieën en de komst van de lang verwachte Messias. De andere weg, die van Clinton en Obama, opent de deur naar oordelen over de VS en de rest van de wereld. Als Trump door zijn steun aan Israël zegen van de Allerhoogste afroept, zal die zegen over een groot deel van de wereld merkbaar worden. Dat kan zelfs uitlopen op eindtijdrampen. Ik hoop en bid dat Trump de goede keuzes maakt.

Als wij een regering krijgen
die achter Israël staat zal er
voor ons land nog een zegen 
komen.

 

jvb

 

 

18 Reactie(s)

 
 
dag jan velen kijken uit naar de toespraak van trump in Israel maar het resultaat kan ook saai zijn , trump start vredesgesprekke n op die al op voorhand gedoemd zijn te mislukken , de geschiedenis Arafat en abbas woonden eerst in egypte en wouden daar een opstand creëren egypte zette hun buiten en ze gingen naar syrie waar hetzelfde gebeurde dan naar libanon en dan naar jordanie in elk land werden ze buitengezet en toen verhuisden ze naar judea en samaria en zeiden plots dat dit hun land was , Israël hoopt dat de palestijnen aanvallen want bij elke oorlog wint Israël land , er staat immers geschreven dat esau een eeuwigdurende haat heeft tegen jacob , shalom
 
 
Nadat Israël haar Messias gekruisigd heeft, verandert de invloed van dit volk op de wereldgeschiede nis van een zegen in een vloek. De godsdienst van de Israëlieten wordt gekaapt door de rabbijnen en veranderd in een onoverzichtelij ke brei van regels. De Israëlieten worden tot Joden.
In 1917 kwam de Balfourt-verklaring, die in 1948 leidde tot de oprichting van de staat Israël. Sindsdien is het bijna constant oorlog in het Midden-Oosten. Jan, zeg me, waar ik de zegenende invloed van Israël moet ontwaren in deze wereld?Beste Jan,

Mijn dank voor je korte reactie.

Ik kan het niet laten een paar puntjes toe te voegen. ook kort:

1. Israël heeft ‘haar Messias’ niet gekruisigd.
Jaloerse Joodse leiders hebben Hem aan Romeinen overgeleverd om gekruisigd te worden.
Een overgrote meerderheid van het Joodse volk had niet te maken met de kruisiging van Yeshua.
Die wisten er niet eens van.
2. Waar staat in de bijbel dat Genesis 12:3 en Numeri 24:9 veranderd zou zijn? Overal waar Joden goed werden ontvangen kwam zegen. Polen in de eeuw van Copernicus, Engeland na Cromwell die Joden weer toeliet, zelfs Turkije dat Joden, verjaagd uit Spanje in het Turks-Ottomaanse rijk gastvrijheid bood, enz.
3. De Balfour-verklaring werd de formele acceptatie van een staat voor het Joodse volk. Veel van die oorlogen in het Midden-Oosten waren tegen Israël gericht of voortkomend uit de haat tussen Soennieten en Shiïeten,
4. Ga de geschiedenis maar na. Bijvoorbeeld in mijn boeken staan veel voorbeelden.
5. “Gods genadegaven en roeping zijn onberouwelijk” zegt Paulus in verband met Israël

Shalom
 
 
Beste meneer van Barneveld

U schrijft: Als pres. Trump door zijn steun aan Israël zegen van de Allerhoogste afroept, zal die zegen over een groot deel van de wereld merkbaar worden. Dat kan zelfs uitlopen op eindtijdrampen. Ik hoop en bid dat Trump de goede keuzes maakt.


Ik begrijp dat wat minder goed; is uw veronderstellin g dat als Trum PRO Palestijnen beslist dat de boel dan doorsuddert ? Dus dat er niet zoveel gebeurt ?

Vriendelijke groet,

PatrickBeste Patrick,

Dank voor je reactie
Als je meer kennis hebt van het eindtijd scenario uit de Bijbel wordt alles wel duidelijk.
De HEER, de God van Israël heeft dat volk bestemd als toetssteen voor zegen of vloek.
Op verschillende plaatsen in de Bijbel staat: Gezegend wie u (Israël) zegenen en
vervloekte die u vervloeken. dat blijkt inderdaad zo te werken. een soort geestelijke
wetmatigheid.
De VS is de belangrijkste grootmacht van de wereld. Als die het goed doet is dat een zegen voor de wereld.

Als Trump pro-Palestijnen kiest, dat het op de Obama manier doorsudderen en zal er waarschuwende ramp op ramp over de VS en de wereld komen. Immers de wereld, de VN, is fel anti-Israël. Denk maar eens aantal die UNESCO anti-Israël resoluties. Ook veel landen van de wereldstellen zich helaas anti-Israël op. Dat brengt narigheid.

Shalom

jvb
 
 
Het zal mij niet verbazen dat dit bezoek van Trump aan Israël profetische ontwikkelingen in gang zet dan wel doet versnellen. Temeer omdat Israël ook volgend jaar haar 70e verjaardag zal vieren en op 23 september as. het Openbaringen 12-teken aan de hemel zal verschijnen. Trump ligt nu onder vuur in de V.S. en dreigt te worden afgezet, zal dit er toe leiden dat de wereldmacht naar de E.U. zal verschuiven?
 
 
Over die ambassades het volgende. Als er één land is dat toont dat ambassades niet noodzakelijkerw ijs in de hoofdstad hoeven te zitten, is dat toch Nederland. Alle ambassades zitten hier in of rond Den Haag, waar onze regering zit! Terwijl Amsterdam volgens de grondwet de hoofdstad is, maar dáár zitten juist géén ambassades.

Ook in Israël moeten de ambassades dáár zitten waar de regering zit, dus inderdaad in Jeruzalem. Ik weet niet waar de Israëlische functionarissen eventuele bezoeken van buitenlandse ambassadeurs ontvangen, maar dat zouden ze uitsluitend in Jeruzalem moeten doen! Waar die ambassades zelf dan zitten, is minder belangrijk. (Hoe verder van Jeruzalem, des te meer Israëlische(!) benzine ze verrijden!)
 
 
Jan, wanneer Trump, een gewiekste en rijke zakenman maar politiek een leek, zich in het wespennest wat M-O heet gaat begeven kan er plots een vervelende situatie ontstaan waarbij zijn tamelijk onbehouwen manier van optreden wel een een vuurtje vlak bij de kruittoren kan doen ontbranden. Er zijn al veel sluwe en doortrapte politici over gestruikeld. Dat het hier over de "Stad van God" gaat, en mogelijk het grote eindoordeel van de wereld, lijkt hem niet te deren. Hij lijkt met de botte bijl orde op zaken te gaan stellen. Mogelijk voert hij daarmee wel de voorspelling van onder meer Daniël, Ezechiël en Openbaring uit en is hij een gereedschap in Gods hand. Trump: trumpet?
 
 
De klaagmuur te Jeruzalem
Een treffende tekening op papier
van Ephraim Moses Lilien (1874-1925) Te zien via:
http://www.bijbelknopendoos.nl/
Knoop 20: Gaat over Jeruzalem
Er is onder christenen veel discussie over de vraag of Jeruzalem al of niet moet worden beschouwd als de ondeelbare hoofdstad van het huidige Israel in het Midden Oosten. Uit de heftigheid waarmee die discussie soms wordt gevoerd zou men kunnen concluderen dat bovenstaande vraag een onontwarbare knoop is. Natuurlijk is Jeruzalem te beschouwen als Israels ondeelbare hoofdstad. Israel is immers Gods volk.
Galaten. 4 gaat over Jeruzalem.
Als het bezoek van pres. Trump (miz), maar niet tot een compromis gaat leiden. Zodat men de 3de Tempel zal mogen bouwen, en daarvoor een 'vals verdrag' moet gaan ondertekenen.
We wachten de ontwikkelingen maar (rustig???) af, spannend wordt het wel, want er moet iets 'gebaard/geboren' worden.
 
 
Hr. Van Barneveld, fijn weer eens wat van u te horen.
Die president Trump is toch wel een wonderlijke kerel.
Maar nu lijkt de Amerikaanse bureaucratie zich tegen hem te keren, inclusief de pers, de geheime diensten en de financiële wereld.
Uitgerekend vanuit die wereld verwachten wij de antichrist. Wat zal het lot zijn van president Trump in deze machtsstrijd?
Centraal in deze gebeurtenissen staat Openbaring 5, als het Lam wordt waardig bevonden om een boekrol te openen, omdat Hij, de Leeuw van Juda, de Enige rechtmatige Koning der koningen is; verschrikkelijk e oorlogen volgen.
U vroeg de vorige keer of ik iets "van de kerken" verwachtte? Met verdriet in het hart? Nee, de Leeuw van Juda en Zijn strijdkrachten.
 
 
Heb de reactie al doorgegeven. Kreeg ook, daarvan een bevestiging, het is nu ter beoordeling?

Vriendelijke groet,
Obbe
 
 
"Kores" Trump is zijn rondreis begonnen in Saudi-Arabië. En met veel trots wordt door Trump verteld wat voor geweldige miljarden contracten worden afgesloten. Trots, dat wel. Was er in het verleden ook niet een heerser die trotse dingen verkondigde?
Gods genadegaven en roeping en voorwaarden zijn onberouwelijk.
 
 
Gods genadegaven en roeping en voorwaarden zijn onberouwelijk. Dat zeker.
 
 
Een ander scenario van Gods hand is mogelijk namelijk dat Trump, met de huidige toestanden binnen het Witte Huis, toch af gezet gaat worden en dat de huidige vice president Mike Pence hem dan opvolgt. Een zeer gelovig Godvrezend persoon. Ook dit kan allerlei profetiën ( Israël) versneld in vervulling doen gaan.
 
 
Op http://www.raptureready.com/2017/05/21/numbers-that-are-getting-my-attention/ "Numbers That Are Getting My Attention :: By Daymond Duck" het volgende:

"In summary, I don’t know what to think of some of this, but in light of the talk of moving the U.S. embassy to Jerusalem, the talk of a peace treaty this 2017, it being 50 years since 1967, it being 70 years since 1947, the upcoming total eclipse of the sun, the Revelation 12 sign on Rosh Hashanah, etc. These amazing numbers are getting my attention."

Maranatha!
 
 
Beste Hr. van Barneveld,

Op 1 juni 2017 tijdens Sjavoeot is het 21 jaar 7 maanden en 7 dagen geleden dat de wet in het Amerikaanse congres werd aangenomen.
Aangezien Trump op de 1e dag van zijn presidentschap 70 jaar 7 maanden en 7 dagen oud was, kijk ik met blijde verwachting uit naar de komende dagen.

Gr. Jeffrey
 
 
Op http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/74419/kan_europa_zich_redden_zonder_de_amerikanen_ "Kan Europa zich redden zonder de Amerikanen?" dit:

"De Europeanen moeten het heft weer in eigen handen nemen. Deze stevige boodschap verkondigde Angela Merkel het afgelopen weekend nadat ze een paar dagen aan de onderhandelings tafel had gezeten met president Trump tijdens de G7-top op Sicilië. Maar kan Europa wel haar eigen broek ophouden?"

Europa heeft 70 jaar lang op de Amerikanen geleund. Nu deze weg aan het vallen is, zien we dat de wereldmacht steeds meer naar de Europese Unie aan het verschuiven is en ook een steeds grotere rol in het Midden-Oosten aan het krijgen is.
 
 
Na alles wat ik van Donald Trump gehoord en gezien heb, vind ik het moeilijk om te golven dat hij het beste met Israël voor heeft. Hij komt bij mij niet altijd over als een verstandige en zelfverzekerde leider. Maar ik kan mezelf natuurlijk vergissen, maar wat voor plannen er ook gesmeed worden,het zal niets veranderen aan de plannen die de God van Israël met zijn volk heeft. De mens wikt de God van Israël beschikt.
 
 
Beste Jan,

1917 was een jubeljaar, met grote zegeningen voor Israel
1967 was een jubeljaar, met grote zegeningen voor Israel
2017-weer 50jaar verder! weer met grote zegeningen voor Israel!
Wat gaat er gebeuren dit jaar?

groet

JB
 
 
Beste Jan,
Het eerste jaar van Jezus' bediening (sept/okt 27 tot sept/okt 28) was een Jubeljaar en had het eerste jaar van het Koninkrijk kunnen zijn.
Het eerstvolgend Jubeljaar begint dus sept/okt 2027 en is dan tevens het eerst jaar van het Koninkrijk.
De jaarweek eindigt dus eveneens sep/okt 2027.
Precies 6000 jaren na de zondeval.

Shalom!
Cees.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven