Home Artikelen Geestelijk ONDERWEG….WAARHEEN?

ONDERWEG….WAARHEEN?

Eind maart schreven we een artikel over hetzelfde onderwerp.

Klik voor ware grootte
ONDERWEG….WAARHEEN?
Er is in een korte periode weer zoveel gebeurd en er is zoveel gaande dat het nodig is u nogmaals attent te maken op de urgentie van dit onderwerp.

Als we iets willen begrijpen van de vaak verwarrend vreemde ontwikkelingen, de wisselende standpunten en de lading nepnieuws dat op ons afkomt (CNN) moeten we even iets verder kijken dan onze geestelijke neus lang is. Heel kort door de bocht kunnen we zeggen: Alles gaat om het komende Koninkrijk.

Iedereen is onderweg. De Islam, de RK kerk, de VN, de VS, de EU, machten in het Verre Oosten en Israël. Allemaal onderweg. Maar waarheen? Elke groep zoekt een eigen koninkrijk(je). Elke groep streeft naar meer macht. Langs welke wegen proberen zij hun doel te bereiken? Waar loopt het op uit? Hoever zijn zij (wij)? Zullen ze samen op weg gaan? 
Ingaan op al deze vragen vraagt op een dik boek. Maar als zo’n “onthullend boek” verschijnt is de situatie al weer veranderd en vaak zelfs achterhaald. Dan zijn er nieuwe ontwikkelingen, politieke spelletjes om de macht, ‘vredesplannen’, nieuwe bondgenootschappen, berichten van aanslagen, bombardementen en burgers als eeuwige slachtoffers.

Israël, land, volk en Jeruzalem spelen momenteel op de achtergrond, een sleutelrol. De meeste Israëli’s zijn zich hier niet van bewust. Ze zijn te druk met te leven en overleven in een wereld die duidelijk onderweg is van antizionisme naar antisemitisme.

Wie zijn momenteel belangrijke spelers in deze gevaarlijke strijd om de macht en zelfs om de wereldmacht? Kort noemen we een aantal “spelers”. Dezelfde ‘club’ als in het vorige artikel maar nu kijken we vanuit de verwachting van het komende Koninkrijk. We bespreken kort:

 1. De Globalisten met als “religie” het klimaat op “onze aarde”.
 2. De Moslims met hun religie, de Islam met bijbehorend wereldkalifaat
 3. De VN met als ‘religie’ de Nieuwe Wereld Religie (NWR) en de Nieuwe Wereld Orde (NWO).
 4. Het Westen, het “Beest in Brussel” dat zonder religie, zonder normen of waarden een EU probeert te omvormen tot een “Hersteld Romeins Rijk”.
 5. Israël, dat verbaasd zal constateren hoe na een periode met een   dramatisch, apocalyptisch scenario vol oorlogen en geruchten van oorlogen toch “de wet zal uitgaan van Sion en het Woord van de HERE uit Jeruzalem” en “eindeloos de vrede op de troon van David” zal zijn (Jesaja 2:3 en 9:6). Met als centrum en in een hoofdrol Israël.
 6. Machtige spelers langs de zijlijn zijn Rusland, het Vaticaan en China. Deze spelers zijn niet zo duidelijk uit op de wereldmacht als bijvoorbeeld de eerste vier.

Voordat we deze “spelers” en hun strijd voor hun “heilige doelen” kort noemen nog twee opmerkingen: Het is opvallend te zien hoe president Trump en Israël bij de meeste spelers regelmatig voorkomen. Een tweede opmerking betreft onze ‘geestelijke neus’ die ik in de inleiding noemde. In de nacht van 21-22 juni hebben ruim 10.000 heksen zich verenigd om samen een vloek uit te spreken over pr. Trump. Dit benadrukt het geestelijk belang van wat de Almachtige beoogt met Donald Trump. Wat zijn taak is in dat wereldwijd politieke spel. Het “rijk van de duisternis” vindt het blijkbaar belangrijk dat Trump wordt tegengehouden. Tegengehouden in verband met Israël. Bijvoorbeeld het verhuizen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria en het bouwen van woningen in die gebieden. Maar ook ivm de ‘vredesbesprekingen’. En ook in verband met het feit dat pr. Trump door zijn optreden het streven van de links-radicale Globalisten naar de wereldmacht en de VN in verband met de NWO en de systematische, voortdurende anti-Israël politiek tegenwerkt. Zie verder de onderstaande punten 1 en 3.

1. Woedende Globalisten

De woede waarmee Democraten die de race om het Witte Huis hebben verloren, tegen ‘hun president’ tekeer gaan en de gretigheid waarmee ze alles aangrijpen om ‘hun‘ president lastig te vallen is alleen te begrijpen als je de mondiale contekst ziet. Radicaal linkse lieden, vaak financieel gesteund door de extreem linkse miljardair Soros samen met veel Democraten streven naar één wereld. Met een van de belangrijkste doelen ‘de wereld te redden’ van de ondergang: De klimaatcrisis. Zij zijn woedend omdat Trump roet in hun One-World visie heeft gegooid. Immers hij heeft de VS teruggetrokken uit het “Klimaatakkoord van Parijs” (2015). Aarzelend en voorzichtig komen er steeds meer wetenschappers die de conclusies van Al Gore, de ‘profeet’ van de milieu-beweging (wiens boek “An inconvenient truth”) door Soros gefinancierd en gepromoot wordt) op. Met ongewone felheid worden de tegenstanders bestreden. Gesprekken over de ‘klimaatcrisis’ en de opwarming van de aarde zijn steeds vaker zeer fel en dreigen in een politieke links-rechts controverse te ontaarden. Griezelig is ook hoe de One-World beweging de klimaatcrisis gebruikt als steun voor hun uiteindelijke doel, een wereldregering. Zeker, er zijn problemen door vervuilingen, rampen door het klimaat zoals droge periodes, overstromingen etc. Conferenties hierover, wetenschappelijke rapporten, gesprekken moeten zoveel mogelijk buiten de politieke controverses en links-rechts scheidslijnen gehouden worden. Vooral de religieuze aspecten bij de Globalisten (moeder Aarde, Gaia) moeten met de nodige achterdocht afgewezen worden.

Wel is Bijbelse omgang met de natuur een plicht voor Christenen.
In Israël bestaat dit probleem minder. Het overgrote deel van het water wordt hergebruikt en gebruikt voor bevloeiingen. Verantwoorde landbouw staat op een zeer hoog niveau. Nieuwe hoge-opbrengst methoden krijgen in ontwikkelingslanden veel aandacht en steun van Israël. Ik denk dat na de apocalyptische rampen van de eindtijd de aarde hersteld zal worden en Israël daarbij een leidende rol gaat spelen.

2. Een voorspoedige Jihad?

 • ISIS dreigt de oorlog om Mosul (het Bijbelse Nineveh) te verliezen maar maakt in Manchester snelle vorderingen.
 • Het Turks-Ottomaanse Kalifaat onder Erdogan groeit en wordt sterker.  De EU, het ‘Herstelde Romeinse rijk’ waggelt van het ene naar het andere probleem verder en wankelt verder zonder op te schieten op hun weg naar een wereldmacht.
 • De islamisering in veel Europese steden en zelfs landen gaat krachtig door. Het Beest in Brussel is van plan nog meer migranten binnen te laten. In veel islamitische landen mag geen kerk worden gebouwd en worden Christenen vervolgd. Moskeeën rijzen in Europa als paddenstoelen uit de grond.
 • De EU is aardig op weg naar Eurabië, een Europees Kalifaat, maar de Islam is niet bereid ook maar iets over te nemen van de Joods-Christelijk normen en waarden waardoor wij groot zijn geworden.
 • Veel van onze geestelijke en politieke leiders propageren de visie dat de Islam een “godsdienst van de vrede is”. Ze denken terecht dat de imams het menen als ze dit beweren. Maar onze leiders beseffen niet dat “vrede” voor de Islam iets heel anders betekent als voor ons. Voor Moslims geldt dat “Vrede onderwerpen aan de sharia betekent”.
 • We zien met onze eigen ogen dat de no-go gebieden in Europese steden toenemen en dat de islamisering van onze samenlevingen toeneemt. Het komt zelfs hier en daarvoor dat kleuters op scholen islamitische gebeden leren opzeggen.
 • De bedoelingen van Recep Tayyip Erdogan tekenen zich ook steeds duidelijker af. Niet alleen doordat Turkije druk bezig is de oude glorie van het Turks-Ottomaanse wereldrijk te herstellen. Ankara steekt miljoenen dollars in het oostelijk deel van Jeruzalem. Niet alleen in Islamitische propagandaprojecten en anti-Israël reclame, maar ook neemt Turkije steeds meer de rol van Jordanië over.

Een geestelijke opwekking in onze kerken en gemeentes en een gezamenlijk  roepen naar de HERE is een laatste uitweg voor ons land.

3. De Verenigde Naties

Al heel wat jaren werkt de VN aan de Nieuwe Wereld Orde (NWO), een Nieuwe Wereld Religie (NWR) en een Nieuwe Wereld Economie (NWE). Al jaren werkt de VN aan een wereldregering en wereldreligie. Gesteund door het Vaticaan. Regelmatig wordt gesuggereerd dat de antichrist uit die hoek zal komen. De bevooroordeeldheid van de VN met betrekking tot Israël is een ergernis is ook een ergernis voor de VS. Zelfs onder pr. Obama, die door zijn veto veel anti-Israël moties heeft tegengehouden. Mevr. Kiki Haley, de huidige ambassadeur van de VS bij de VN heeft al verschillende keren gedreigd dat als de VN zich wat Israël betreft niet matigt de VS zich zal terugtrekken uit ‘afdelingen’ van de VN, zoals de UNESCO. Het is bekend dat de VS het grootste deel van het jaarlijkse budget van de VN betaalt!

4. De Europese Unie.

De problemen van het ‘Beest in Brussel’ maken het de ongekozen, ondemocratische machthebbers in Brussel moeilijk. Nu moet gezegd worden dat de EU de Europese staten veel goeds heeft gebracht. Maar dan 70 jaar geen oorlog. Een economische groei en zelfs bloei. Maar sinds de EU steeds meer politieke aspiraties kreeg en steeds meer macht van de lidstaten naar Brussel ging trekken, werd de wrevel tegen ‘Brussel’ van veel burgers steeds groter. De ‘open-deur-politiek’ van Brussel voor de migranten waarvan volgens een onderzoek slechts een laag percentage echte vluchtelingen zijn heeft ‘Brussel’ niet populair gemaakt bij de burgers. Daarbij komen Brexit, de ‘opstandige’ houding van Oost-Europese lidstaten, de kritische houding van pr. Trump en van veel burgers van voornamelijk westelijks lidstaten maken van de EU nog lang geen wereldmacht.

Maar goed ook. Dit kan echter van de ene dag op de andere veranderen. De EU was onderweg naar een door de profeet Daniël voorzegde wereldmacht. Zou Turkije die rol overnemen? Beide opties, het Herstelde Romeinse Rijk in Brussel en het Herstelde Turks-Ottomaanse Rijk vanuit Ankara zijn mogelijk. Krijgen we dan toch Eurabië als wereldrijk van de eindtijd? 
De duidelijke anti-Israël houding van ‘Brussel’ jaagt Israël en de Joden weg uit Europa. Israël wendt dan ook zich naar Afrika en het Verre-Oosten. Jammer. Denk in dit verband aan het gezegde: Joden weg, zegen weg.

5. Israël

Intussen is er een nieuwe fase van het onmogelijke ‘vredesproces’ begonnen. Een proces dat voor de start al tot mislukken gedoemd was. Jared Kushner, de schoonzoon van pr. Trump, is even in Israël geweest en heeft met wat Palestijnse (terroristen)leiders en met premier Netanjahu gepraat.  Mahmoud Abbas gaat vriendelijk glimlachend door met het financieel honoreren van gevangen terroristen en nabestaanden van die terroristen. De haat tegen alles wat Joods of Israël is die dagelijks bij Palestijnse kinderen ingestampt wordt is het struikelblok voor echte vredesbesprekingen.
Intussen gaat Israël door met ervaren van en werken aan profetische scenario’s. Denk aan de toenemende aliya, de terugkeer van Joodse mensen naar het Beloofde Land. Denk aan de beloften van herstel van het verwoeste en woeste land. Ook dat gaat door. Denk aan de voorzeggingen dat Israël tot een zegen zal zijn middenin de volken. Een proces dat nu al op gang komt. 
Op weg naar het Koninkrijk!
Als pr. Trump zijn taak vervult, zaken die hij tijdens de verkiezingsstrijd in de VS heeft beloofd, zal dat het profetische proces, dat de komst van de Messias dichterbij brengt, echt wel versnellen. Vandaar dus de strijd tegen Trump.

6. Spelers (schijnbaar) aan de zijlijn.

We vergeten Rusland niet. Dat zijn grenzen tegen de opdringende EU en NATO verdedigt. Meer hierover later.
Achter de schermen speelt de Paus in Rome zijn rol. Hij denkt ongetwijfeld aan het Heilige Roomse rijk dat in de Middeleeuwen in Europa aan de macht was. China dat in het Verre Oosten de grote macht is en dat zich ook in andere gebieden van de wereld krachtig doet kennen. Later ook meer hierover.

We mogen niet vergeten dat achter al dat machtsvertoon, bewapeningen, dreigementen, er geestelijke machten spelen. Dat was in de oudheid zo en is nu niet anders. Daar zitten verschillende zogenaamde engelvorsten achter. In het boek Daniël worden genoemd: De vorst van Griekenland, de vorst van Perzië en de engelvorst Michael, die Israël steunt. Achter de aardse strijd en oorlogen is ook een geestelijk strijd, een strijd tussen geestelijke machten gaande. 
Vandaar dat gebed zo belangrijk is.

15 Reactie(s)

 
 
Hallo Jan this altijd weer fijn om je stukjes weer te lezen al mag je van mij elke dag wel een stukje neer zetten.
maar even over eurabie zijn er geen vluchtwegen dan ?
moeten we dan verhuizen omdat we anders onze hoofden worden afgehakt.? mogen wij dan ook veilig naar Israël toe ?
om veilig in Gods land te mogen leven of zouden ze onze toestroom niet aankunnen ?Beste Marco.

Ik begrijp je reactie heel goed. Israël lijkt ook mij het veiligst omdat dit “Volk van God”
onder Gods bescherming staat. Maar we krijgen alleen onder strikte voorwaarden een
vast verblijfsvergun ning. Volgens mij moeten mensen die voor hulporganisatie s werken elke zes maanden hun verblijfsvergun ning vernieuwen. Voor ons houd ik mij aan het advies van Jezus over de eindtijd in Lucas 21:36. Waakt altijd en bidt dat jullie zult ontkomen aan alles wat gaat komen”. En dan maar vertrouwen dat de Heer Zijn Woord waarmaakt.

Shalom.

JvB
 
 
hoi jan , we zien veel op het nieuws waardoor we het gras door de bomen niet meer zien al dat fake nieuws die het nieuws brengen met een liegende tong , als ik de bijbel lees stel ik vast dat er plots de laatste 3 maanden wetteloosheid in Europa en andere landen opduikt verkrachting-moord-terreur-graaicultuur in de politiek-gay parades enz...eerst komt de wetteloosheid alvorens de politieke anticrist zich voor de camera's bekendmaakt maar al bij velen goed gekend is en die dan een zevenjarig verbond met Israël tekent met alle natiën in de wereld vrede en veiligheid, in leuven is er een vrijmetselaarsl oge en die noemt de discipelen van salomo dus de vrijmetselarij is betrokken in de toekomstige bouw van de derde tempel in Jerusalem voor de anticrist , persoonlijk leef ik volgens de 10 geboden en kijk vol hoop uit naar het Koninkrijk Gods na de voleinding der heidenen
shalom
Beste Ludwig.

Goed van je te horen.

Maar ik heb een vraagje: Hoe kom jij aan die drie maanden van de antichrist? Die tijd zal toch verkort worden?

Shalom.

JvB
 
 
Geachte meneer Van Barneveld,
Bidden is noodzakelijk. U noemt in uw artikel niet de misdaad.
Heroïne, handel in kinderen, de meest smerige zonden zijn tegenwoordig "Het Nieuwe Normaal".
Als de Here Jezus spreekt over de bouw van een Huis - dan noemt Hij ook altijd de mogelijkheid dat het huis kan worden weggevaagd (door een storm en de golven).
De Heer spreekt over een dorsvloer die Hij reinigt. Begrijpen wij voldoende dat de Here als Koning der koningen ook oorlog voert en een rechtsgeding? En dat het Criterium in deze rechtsgedingen zal zijn het door Jezus vergoten bloed aan het kruis?
Beste Peter S.

Jij vindt dat ik ook andere ongerechtighede n en misdaad had moeten noemen.
Inderdaad, dat had gekund. Maar het artikel was al zo lang.

Shalom.

JvB
 
 
Beste Jan,

Fijn dat je ons scherp houdt met je uitleg van het Profetisch Woord.
Je mag dit al heel lang doen en de Heere God geve je de kracht om dat in wijsheid te blijven doen tot de 'dag van Christus' !! (die, zoals Paulus ons leert, aanvangt met 'de opname').

We lezen het Profetisch Woord en letten daarbij op het wereldgebeuren en verstaan daaruit dat ons verblijf hier op aarde, nog maar kort kan duren.

'Israel is de wijzer op Gods klok', heb ik van je geleerd.
En dat is o zo waar.

Graag wil ik daarom het volgende met je delen aangaande de 'Dome of the Rock', in de Bijbel genoemd 'de Gruwel der Verwoesting' (staande op de heilige plaats).

De 'Dome of the Rock' op het Tempelplein te Jeruzalem, werd een feit, 7x 666 jaren, gerekend vanaf de zondeval (het beginpunt van de '6000 jaren').
Dat het een veelvoud van 666 jaren betreft zal ons in het geheel niet verbazen..
...........(zie vervolg)
 
 
...........(vervolg)
Echter, vanaf de schepping gerekend stond dat gebouw er na 7x 666 + 30 = 4692 jaren (het jaar 689 van onze kalender)
4692 = 204x 23 en het getal 23 blijkt in Gods Woord verbonden te zijn met 'oordeel':
- Zondvloed (72x 23 jaren na de schepping)
- Kruisdood van Jezus (na 7+62 weken = 69 weken. 69= 3x 23)
enz.

Dat de 'Dome of the Rock' op de heilige plaats van de verwoeste 2e tempel kon worden opgericht, kunnen we wellicht ook zien als een oordeel.
De verbondenheid met het getal 23 lijkt dit te onderstrepen.
............(zie vervolg)
 
 
...........(vervolg)
Maar ..... tijdens het toekomstig Joodse jaar dat loopt van sept/okt 2020 tot sept/okt 2021 (het 1e jaar van Daniels 70e jaarweek) staat dat bouwsel er een periode, gelijk aan 2x 666 jaren.
Na de zondeval gerekend komen we dan uit op een punt in de tijd gelijk aan 7x 666 + 2x 666 = 9x 666 jaren.
Dan is het naar mijn idee over en uit met die 'Gruwel der Verwoesting' en kan de 3e tempel gebouwd worden.

Het getal 9 staat namelijk symbolisch voor: final (Eng.), einde, zo is het, schluss (D).
- de getalswaarde van 'Amen' aan het slot van een gebed, ook wel vertaald met 'voorwaar' (Ik zeg u), is 99.
- Jezus stierf in de 9e ure. Het was volbracht, final (Eng.)
enz.

Het zou best zo kunnen zijn dat het verbond dat de antichrist zal sluiten met Israel, te maken zal hebben met een reeds verwoeste of nog af te breken 'Dome of the Rock' en de bouw van de 3e tempel.

met een hartelijk Shalom!
Cees.Beste Cees,

Dank voor je uitvoerige studies. Eigenlijk is onze site daar niet voor. We hebben het
toch maar geplaatst, maar ik denk dat onze webmaster een volgende keer wat strenger zal zijn.

Bovendien over jouw studies is echt wel wat de zeggen.

Shalom.

JvB
 
 
Wat nog vele malen belangrijker is dan over de eindtijd en Israël te hebben, is of wij de Heere Jezus als onze Redder, Verlosser en Heer hebben aangenomen! Wijs je Hem af, dan val je onder het eeuwige oordeel. Op https://appie.abspoel.nl/gods-liefde-verhindert-dat-mensen-verloren-gaan/ "Gods liefde verhindert dat mensen verloren gaan" darover het volgende:

"Buitenstaanders binnen de Gemeente

Er zullen dus mensen zijn die alleen in naam Jezus volgden (‘ik ben lid van die of die gemeente’, of ‘ik geloof wel dat God bestaat ja’: zomaar enkele voorbeelden) Maar zij zijn niet wederomgeboren. Zij namen het grote offer van de Heer Jezus niet aan. En de Heer Jezus stuurt hen weg.

Voor eeuwig!

Ik hoop dat ik een beetje heb kunnen verhelderen waarom ik geloof dat aannemen van de genadegift de enige voorwaarde is om behouden te worden en -dus- dat zij die die enorme gift afwijzen, hun behoudenis voor eeuwig afwijzen."
Beste Moi,

Jij doet een oproep om ons te bekeren. Verder spreek je een nogal hard oordeel uit over wat je noemt ’naam christenen”.
Een niet-wedergeboren Christenen- Ik ben daar niet gelukkig mee. alleen de HEER kent de harten. Wij kunnen en mogen niet oordelen over andere Christenen. Bovendien, we zijn geen evangelisatie site. Een dergelijke reactie, van wie dan ook, zal onze webmaster niet plaatsen. Ik reken op je begrip.

Shalom.

JvB
 
 
Beste Jan, ik ga dikwijls op YouTube zoeken achter video's als ik iets nieuw wil uitproberen met één van m'n hobby's en dan zie je video's die aan de zijkant zichtbaar zijn en niks met je hobby te maken hebben.

Nu stond daar toch wel iets dat m'n aandacht trok, Turkije die mee de 3de tempel wil bouwen... de video begint met iemand van een ministry maar op 1:11min. tot 8:43 zie je een interview op een tv zender met 2 Turkse dr., die het daar over hebben, héél interessant denk ik. Ik heb die 2 dokters gecheckt via google en het zijn idd. dokters die ook in de politiek zitten en vredesactiviste n, de joods orthodoxe man in de auto is idd van de Likud partij waar Netanyahu bij is.
Ben benieuwd wat je ervan vindt.
groetjes,
Chrisje
https://www.youtube.com/watch?v=PbU6pjNOsVMBeste Chrisje,

Dank voor je bijdrage over de Tempel. Je weet waarschijnlijk niet dat het Sanhedrin in gesprek ik met een vooraanstaande en zeer geleerde Turkse islamitische geleerd. Hij is bevriend met leden van het sanhedrin en staat heel positief tegenover de herbouw van de Temple.

Shalom.

JvB
 
 
Het vertrouwde "broeder Darby/Scofield" concept blijven volgen zal resulteren in de bouw van "een" tempel te Jeruzalem. Als die tempel niet gebouwd gaat worden dan klopt het verhaal niet meer. Dus...
 
 
In feite is het opkomende klimaatglobalis me m.i. niets anders dan een terugkeer van de ouderwetse natuurgodsdiens ten, vorm gegeven in een modern semi wetenschappelij k jasje, waarmee de huidige moderne mens zich tevreden en "veilig" voelt. De natuur is maakbaar in hun ogen en moeder aarde kan haar kinderen in leven houden, met een beetje hulp van haar menselijke priesters.
Ieder heeft recht op een eigen geloof. En dat geldt ook voor onze natuuraanbidder s. Alleen het fanatisme bij deze groepering is vaak beangstigend. Ik zou dat de klimatologische djihad willen noemen. Een aantal fanatiekelingen schroomt er dan ook niet voor om geweld voor hun doel te gebruiken. Maar ook dat kwam voor bij de oude natuurgodsdiens ten, denk maar aan kinderoffers en vele andere menselijke offers om de natuur ter wille te zijn.
Zoals het was in de dagen van Noach ...

Jan, een hartelijke groet,
HansBeste Hans V.

Dank voor je bijdrage. Je wijst op het klimaatglobalis me dat een voortzetting is van oeroude natuurgodsdiens ten waarbij het soms heel fanatiek toegaat. Net als nu.

Shalom.

JvB
 
 
Wordt de huidige zich voortzettende opwarming nu echt door menselijke CO2-uitstoot veroorzaakt, zoals milieufanaten dat beweren? Of is dat een ingreep van de Heere God zelf om alvast de condities te scheppen voor het aangename klimaat tijdens het Duizendjarige Vrederijk dat na de Wederkomst opgericht zal worden?Dank voor deze bijdrage waarin je veronderstelt dat de opwarming van het klimaat van de HEER kan zijn en wel om een aangenaam klimaat te scheppen voor de tijd van het komende 1000j. Rijk.

Misschien…kan best waar zijn.

Shalom.

JvB
 
 
Shalom Jan, een geestelijke opwekking zou alleen zin hebben als deze bestaat uit het herkennen en erkennen van de enige en juiste heilige dag van de week, de Sabbat. Dat is wat Hij erg belangrijk vind en ook beloont! Zowel in positieve als in negatieve zin.

Jesaja schrijft er over in hoofdstuk 56 vers 6 en 7. Er staat ook geschreven dat de Sabbat een teken zal zijn tussen Hem en zijn volk waar wij als vreemdelingen gevoegd mogen weten.

Op naar reformatie 2.0 zou ik zeggen.

Jan
Beste Jan de Boer.

Dank voor je reactie. Je stelt las eis voor een opwekking het houden van de Sabbat als de door God geschapen rustdag.

Nu wil ik eerst opmerken dat deze site niet is om te discussiëren over zaken als de Sabbat, de doop, bekering etc.

Verder ben ik niet zo gelukkig over de felle, oordelende toon van je reactie. Over Gods positieve en negatieve loon.
Gelukkig maar dat jij niet zit op Gods oordeelstroon. Bovendien spelen bij ‘opwekking’ nog veel andere zaken dan Sabbat een rol. Gebed, verootmoediging , Israël etc.

Shalom.

JvB
 
 
Beste Jan, weer een heel goed en leerzaam artikel. Het motiveert mij om te blijven waken, en daarbij de bijbel te raadplegen, tevens bemoedigt het mij om voor Israël te bidden. Ik heb ook je boek gelezen, met Israël op weg naar de eindtijd, een goed omschreven en leerzaam boek, ik kan het iedereen aanbevelen. Het inspireert mij om nog meerdere van je boeken te gaan lezen, ik zie uit naar het volgende artikel! Shalom.
 
 
(Een geestelijke opwekking in onze kerken en gemeentes en een gezamenlijk  roepen naar de HERE is een laatste uitweg voor ons land.) JvB

Geachte heer Van Barneveld, uw samenvatting (no. 3) is niet helemaal correct.
U heeft waarachtig wel genoeg ongerechtighede n opgesomd in uw artikel. Wat ik echter zeggen wilde:
Het is alsof de HERE steeds minder door de vingers ziet, alsof Zijn vermogen om te straffen is toegenomen.
Dat is niet leuk voor de kerken en de gemeentes. Maar zo gaat het, volgens mij.
 
 
'k Luisterde/keek gisteren naar de 3e studie over 'eindtijd en profetie'die uitgezonden wordt via Family 7 (uitzending gemist) en ik hoorde dat u zei dat er niet echt een reden aangewezen kan worden waarom het het zuidelijke rijd 70 jaren in ballingsschap waren. Ik had eerder gehoord dat het land Israël 70 jaren rust kreeg omdat ze gedurende 490 jaar niet de sabbaths rust geheiligd hadden voor het land iedere 7 jaar, wat dus 70 jaren van sabbaths rust inhield. Ook voorzegt door Mozes in Lev. 26:34, 35 en 43.
'k Hoor graag uw mening hier over.
In Christus verbonden. Jan Groenveld
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven