Home Artikelen Geestelijk VAN 14.9 – HET MESSIAANSE VREDERIJK

VAN 14.9 – HET MESSIAANSE VREDERIJK

Allereerst moet ik mijn excuses aanbieden voor de lange stilte op deze site. Ik was enorm

druk met de voorbereidingen van 11e serie van tien uitzendingen van “EINDTIJD EN PROFETIE” van Family7. Deze serie komt in oktober op de buis. Zondagavond om halfacht. 
Ik ben daarna vrij lang ziek geweest, maar Goddank knap ik weer wat op. Intussen moest ik werken aan de herdruk van twee van mijn boeken. “Het Einde van de Vervangingsleer”, de 2e druk, komt hopelijk in december van de pers. Een belangrijk boek omdat de houding van de kerken tegenover Israël steeds belangrijker wordt. Niet alleen voor Israël maar vooral voor die kerken zelf: Geen opwekking zonder Israël!
Het dikke, informatieve boek “Om Sions wil niet Zwijgen” verwacht de uitgever, het Zoeklicht, ergens in november van de drukker op de boekentafels en bij u te brengen. Beide boeken zijn bijgewerkt tot augustus 2017. Helaas door omstandigheden bij het Zoeklicht hebben beide herdrukken vertraging opgelopen.

Een nieuwe serie

We hebben nu voor deze site een nieuwe serie gepland. Opzet en doel van deze serie is dat u (wij) enig inzicht krijgen van wat er momenteel in de wereld gaande is. Waar al die enorme spanningen op uitlopen. Ook onze belangrijke rol en de rol van de kerken en van bepaalde politieke leiders in de chaotische strijd die gaande is. Als u deze serie gaat volgen zult u inzien waarom ik de Bijbel en vooral profetieën volg in mijn uitleg. U zult met mij tot de conclusie komen dat profetie na profetie uitkomen. Dat grote, profetische lijnen zichtbaar worden. Vanwege de actualiteit gaan we in dit artikel in op de gebeurtenissen van de 14e juli 2017. Volgende artikelen zullen gaan over

  • De keuze van de Almachtige voor Israël.
  • Daarna een hoofdstuk over Israël als “knecht van God”.
  • Het profetische Woord uit de Bijbel
  • Het herstel van Israël
  • Enkele geestelijke wetmatigheden die nu zichtbaar worden.
  • Profetische scenario’s

Dit is een voorlopige opgave. U ziet wel wat er komt. Deze serie wordt geschreven opdat u inderdaad ‘ziet’ en begrijpt wat er gaande is en wat er gaat komen. Nu eerst iets over de 14e juli. Dit is tegelijk het eerste artikel van deze serie.

Van de 14 september tot het Messiaanse Vrederijk.

De 14e september 2017 hebben Palestijnse terroristen twee Israëlische politieagenten op het Tempelplein in Jeruzalem doodgeschoten. De terroristen werden ook neergeschoten. Vermoedelijk zijn die wapens via een van de poorten rond het Tempelplein naar de al-Aksa moskee gesmokkeld. Israël vond het nodig detectiepoortjes voor die poorten te plaatsen. Zoals u die tegenkomt bij de vliegvelden en ook in Mekka, rond de Ka’aba, het belangrijkste Islamitische heiligdom geplaatst zijn. Maar nu vond de Islamitische leiding het nodig weer eens een enorme rel (intiada) te organiseren. De Waqf, de Moslim beheersorganisatie over het Tempelplein was zo verontwaardigd dat ze hun werk over het Tempelplein boycotten en ‘in staking’ gingen. Dus ook de Moslim bewakers, die moesten opletten dat niemand, geen Jood en geen Christen, ging bidden of andere godsdienstige dingen deed.  Onmiddellijk stroomden de Joodse (en ook Christelijke) bidders het Tempelplein op. Eindelijk, na zo’n 2000 jaar, konden de vrome Joden bidden op de voor hen zo heilige plek. Ze zagen het als een stap naar de herbouw van de Tempel.  De plek waar vroeger de Tempel van Salomo (die door de Babylonische vorst Nebukadnezer in 578 v.Chr. verwoest werd) daarna de tweede Tempel, (die onder leiding van Ezra en Nehemia herbouwd en door de Romeinen verwoest is in het jaar 70 v.Chr.) stonden. Zo’n 19 eeuwen lang hebben vrome Joden gebeden voor herstel van die Tempel. Zij verwachten op die plaats de Messias want de profeet Maleachi (3:1) zegt: “Plotseling zal tot Zijn Tempel komen de Here die gij zoekt, namelijk de Engel van het verbond die gij begeert”. Volgens de Islam kan/mag dat niet want volgens een islamitische eindtijdleer in een hadith, zal het een Moslim messias zijn die regeert vanuit Jeruzalem. Bovendien is het Tempelplein tot de derde heilige plaats voor de Moslims. Als Israël bijvoorbeeld de eerste steen voor de derde Tempel legt zal dat een wereldomvattende intifada veroorzaken een veel bloedvergieten veroorzaken. Intussen, na felle rellen en terroristische aanslagen heeft Netanjahu de detectiepoortjes laten weghalen. Israëlische politieke leiders zeggen dus: “Het is nog niet de tijd om de Tempel te herbouwen” (zie Haggaï 1:2). Godsdienstige leiders zeggen op hun beurt: “Als de HERE, onze God een opening geeft dan moeten wij bouwen”. Eenzelfde situatie deed zich voor in 1967 toen Israël Oost-Jeruzalem en dus ook de Tempelberg op Jordanië heroverde. Opperrabbijn Goren blies op de sjofar bij de Muur. Hij drong bij de regering aan de islamitische heiligdommen op de Tempelberg, de Rotskoepel en de al-Aksa moskee op te blazen en direct te beginnen met de bouw van Tempel III. Mosje Dajan was tegen en Israël gaf het beheer over het Tempelplein de Jordaans-islamitische Waqf als gebaar van goede wil tegenover de Islam. Hetzelfde gebeurde ook nu en de oude situatie is weer terug, Geen Joodse of christelijke gebeden op het Tempelplein. En geen godsdienstige ceremonies. Ik mocht zelfs mijn Bijbel niet meenemen toen wij, bij uitzondering toestemming kregen de Heilige Berg te bezoeken. Een stap terug dus en een terugdeinzen voor islamitische dreigementen en geweld. Van de Joodse Israëli’s was 77% het niets eens met het besluit van premier Netanjahu.

Oorlogen

Jeruzalem is het hart van Israël en het centrum voor de volken. Want de profeet Ezechiël zegt: “Zo zegt de Here HERE: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb IK het gesteld, met landen eromheen”. Het hart van Jeruzalem is de Berg Sion, waar het Tempelplein ligt en waar Tempel III gebouwd gaat worden. Zoals gezegd, de Islam wil het Tempelplein voor hun Mahdi. De Paus wil een substantiële inbreng in Jeruzalem en ook de VN doet mee aan de diplomatieke strijd om de Heilige Stad. Er zijn in de loop van de geschiedenis veel oorlogen om Jeruzalem geweest. De vier of vijf oorlogen van de eindtijd zullen ook om Jeruzalem gaan. We zien nu al hoe het net om Jeruzalem gespannen wordt. Als president Trump de moed heeft om de ambassade van de VS van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen, om zijn verkiezingsbeloften waar te maken, om te doen waarvoor hij op tegen ieders verwachtingen in gekozen is, u zult zien wat een tumult dat over heel de wereld zal veroorzaken. Zouden de ongewoon zware en verwoestende orkanen die Caraïbische eilanden en het Zuiden van de VS geteisterd hebben iets mee te maken hebben? In een volgend artikel meer hierover. Trump heeft nog een kans tot eind november om  met de weigering van Trump zijn belofte waar te maken? Het gaat om een wet uit 1995, die de president opdraagt de ambassade naar de hoofdstad van Israël te brengen, uit te voeren. Elk half jaar hebben de presidenten Bush, Clinton en Obama de uitvoering voor een half jaar uit te stellen. Dus 30 november krijgt Trump een herkansing!

Antichrist

De antichrist zal in de eindtijd naar Jeruzalem gaan om daar het heiligdom, de Tempel binnen te gaan om zich als een godheid, ja zelfs als god aan de wereld te vertonen. De apostel Paulus wist dit al. Aan de gemeente in Thessalonica legt hij uit wat er gebeuren gaat voordat Jezus terugkomt. Hij zegt dat voordat een vreselijke serie oorlogen en rampen over de wereld komt “de mens der wetteloosheid zich zal openbaren, de ‘zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de Tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij een god is”. (2Thess.2:3,4). Zoals u waarschijnlijk weet betekent satan tegenstander. Voortdurend blijkt dat de strijd in het Midden-Oosten gaat om Jeruzalem. Daar zullen de laatste oorlogen van de eindtijd ook om gaan. Het gaat om het Koninkrijk van God. De Islam verwacht en strijd de jihad om het koninkrijk van de Mahdi, waarbij iedereen leeft onder de sharia. De VN werkt aan het ‘koninkrijk van de wereld’ onder het gezag van de NWO, de Nieuwe Wereldorde, Het Vaticaan werkt daar ijverig aan mee.

De Koning komt!!

11 Reactie(s)

 
 
Lieve Mijnheer van Barneveld,
Wat fijn dat u er weer bent. We hebben u gemist!
Sterkte met uw gezondheid gewenst.
Zondagavond bij family 7 19.30 was interresant en leerzaam.
De God van Abram, Isaac en Jacob zegene u en behoede u.
Shalom voor u en uw vrouw.
Lieve groet
Teun en Marjolein Vos
 
 
Beste heer van Barneveld zou het ook kunnen dat de derde tempel er nu al staat (de rotskoepel) en dat de islam daar regeert? Groeten ErikBeste Eric,

Dank voor je reactie.
Ik denk het niet, hoewel het idee wel interessant is.
Maar de Derde Tempel is veel veel interessanter omdat het
gaat om een strijd van Satan tegen de God van Israël. De Rotskoepel is
als een islamitisch heiligdom.
shalom

JVB
 
 
Broeder Jan.

Fijn om weer van je te horen en wij wensen jou Zijn Shalom toe, vrede, financiële zegen, gezondheid, ja compleetheid. Ook wensen wij jou Vaders wijsheid toe in een wereld waar valse leraren en profeten hun gif spuien. Blijf roepen in de woestijn de waarheid maakt vrij. En ja, Hij komt spoedig... Maranata Heer Jezus kom. Bedankt voor je artikelen en studies
 
 
Interesante studie in deze, over waar de tempel heeft gestaan, is de tempelberg wel de tempelberg?

https://www.youtube.com/watch?v=kJpuw5-33y0&feature=share
 
 
Geachte Heer Van Barneveld,

Met belangstelling lees ik hetgeen U doorgeeft vanuit De Heilige Schrift
over de gebeurtenissen die er gaande zijn.
Dank U wel.

Met vriendelijke groeten,

W. Raadsheer
 
 
Geachte Heer Van Barneveld,

Welk een Zegen om te mogen lezen hetgeen U kan doorgeven omtrent de gebeurtenissen in de wereld vanuit De Heilige Schrift.

Daarmee kunnen we dankbaar zijn.

Met vriendelijke groeten,

W. RaadsheerBeste Wim,

Mijn vriendelijke dank voor de twee mails met de informatie.
Ik kon niet eerder reageren omdat mijn pc. helaas maar half werkt

Met een welgemeend shalom.

jvb
 
 
geachte broeder v Barneveld naar aanleiding van de tekst die u gebruikt uit Gods woord; > de mens der wetteloosheid zich zal openbaren, de ‘zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de Tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij een god is”. (2Thess.2:3,4). ar een gedachte graag uw visie in deze.
vriedelijke groet, Simon.Beste Simon, dank voor je twee reacties. Allebei over de Tempel.
Twee vragen:
1. Inderdaad denk ik, met de meeste archeologen en bijbelkenners, dat de
huidige Tempelberg echt de Tempel van Salomo en die door Ezra , Josia en
Serubbabel is gebouwd.
2. Inderdaad wordt de Gemeente ook Tempel van God genoemd.Ik denk dat het
niet of is maar en.

Met een hartelijk shalom

jvb
 
 
Erg mooi en goed stuk. Ben zeer benieuwd naar het vervolg en de uitzendingen op family7. Beterschap.
Vriendelijke groet, Bert Hoogendoorn
 
 
geachte broeder van Barneveld, ik heb begrepen dat de video waar over ik vertelde er niet meer op staat bij deze een link met tekeningen en uitlegvan de Hope of Israel Ministries
http://www.hope-of-israel.org/realsite.html
vriendelijke groet, Simon
 
 
Gods werk gaat (ondanks welke tegenstand dan ook) altijd door.
Zijn plannen falen niet. Dat alles uit Liefde voor Hem gedaan zal worden. En daardoor ook, onderling horizontaal, als wel verticaal verbinding en aansluiting met elkander hebben gekregen.
Jeruzalem krijgt zodoende ook wachters op de muren, die zichzelf e God geen rust gunnen. Totdat Hij Jeruzalem heeft gegrondvest heeft, en tot een lof op aarde heeft gesteld/gaat stellen (Jesaja. 62:6 en 7).
 
 
Fijn dat jouw herstel ook in gang is gezet door Vader, Jan!

Ik heb je gemist en toen je er weer was, was ik druk met wereldse zaken.

Dank voor je artikel! Top, zoals altijd!

Toedeloe,
Marinka
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven