BERICHTJES

Elke dag komen er berichten die van belang zijn voor ons inzicht op wat er in deze tijd gaande is. Hier en daar geven we ook wat commentaar.

Vooral als er een profetische kant aan het bericht vast zit. Tussen de berichtjes een klein artikel over de eeuwenoude strijd waar we nu middenin zitten. Een bericht waardoor we niet alleen meer begrijpen van wat er nu gaande is maar ook van de tegenstand van Oost-Europese landen tegen het migratiebeleid van het “Beest in Brussel”.

1. De Tempelberg.

Onder het plein voor de MUUR in Jeruzalem zijn ook opgravingen. Regelmatig worden interessante archeologische vondsten gedaan. Vondsten die de band van Israël met de Tempelberg en het bestaan van de Eerste en de Tweede Tempel bewijzen. Dus een stuk Bijbelse geschiedenis bevestigen. Onlangs heeft men een grote pilaar uit de tijd van de Tempel van Salomo opgegraven. Misschien wordt deze archeologische vondst wel gebruikt bij de bouw van Tempel III. Belangrijk is hoe al de Palestijnse onzinverhalen en de dwaze resoluties van de UNESCO door de archeologische wetenschap naar de prullenbak van wetenschappelijke onzin verwezen wordt. Het waarheidsniveau van veel andere zaken van de Palestijnse Autoriteit en de Hamas is heel laag en alleen de aandacht van een schouderophalen waard. Een profetie van Jesaja licht dit Bijbels toe: “Elke tong die zich voor het gericht tegen u keert zult gij in het ongelijk stellen” (Jesaja 54:17). Met de UNESCO resoluties en de persberichten van de Palestijnse Autoriteit gaat het ook die kant op.

2. Rohingy-vluchtelingen

Dramatische beelden van de Rohingy-vluchtelinen uit Birma worden als een etnische schoonmaak van onschuldige, gematigde Moslims doorgegeven. Er is ook een ander plaatje. Dat vertelt het verhaal over radiale extremisten onder de Rohingy’s die met geweren, grote messen en bommen hun eigen mensen de dood in jagen. Wat is waar? We moeten zo oppassen met alle berichten met een politiek kleurtje. Wel waar is het feit dat weer ‘gewone mensen’ slachtoffer zijn.
Bron: Gatestone Instituut.
Hier speelt een groot probleem. Wie is er nog betrouwbaar? De totale onbetrouwbaarheid van de meeste mensen in de eindtijd is al in de Bijbel voorzegd. Let u maar eens op Jeremia 9:4,5 en Micha 7:1,2 of Ps. 5:7,10. Samengevat in Psalm 5: “In hun mond is niets betrouwbaar”.

3. Kankerpatiënt naar de gevangenis?

Hajar Harb is een Palestijns journaliste uit Gaza. Ze heeft kanker en is voor een behandeling naar Jordanië gereisd. Ze vreest terug te gaan naar Gaza, want boven haar hoofd hangt een gevangenisstraf van zes maanden. De beschuldiging luidt: “Ze wekt de indruk dat de gezondheidszorg in Gaza slecht is”. Lacht u maar niet. Het gaat in de westelijke wereld snel eenzelfde kant op. Probeert u maar een iets over de Islam te zeggen wat een plaatselijke imam niet bevalt of wat aan (extreem) linkse landgenoot niet aanstaat. Of iets over migranten wat tegen de heersende mening ingaat. Boosheid van vrienden en je hebt zo een proces aan je broek en een flinke boete berooft je spaarpotje. Pas op wat je zegt of schrijft!

4. De zoon van Hamas

Mosab Hassan Yousef is de zoon van sheik Hassan Youssoef , een van de oprichters van Hamas. Zoon Mosab was een toegewijd Moslim, lid van Hamas en vijand van Israël. In 2005 kwam hij in opspraak door zijn boek “Zoon van Hamas”, uitgegeven bij Kok. Als strijder voor de zaak van de ‘Palestijnen’ werd hij diep getroffen door het vele bloedvergieten. Door Israël gevangen gezet kwam hij met de Shin Bet, de Israëlische veiligheidsdienst, in aanraking en werd ‘verklikker’ van geplande aanslagen. Zijn overeenkomst met Shin Bet was bloedvergieten te voorkomen. Later kwam hij tot geloof in Jezus Messias. Dat leidde tot een breuk met zijn familie. Ontroerend was zijn sterke band met zijn vader, de Hamasleider. Lange tijd heeft hij ergens, verborgen in Californië gewoond. Onlangs was hij weer in het nieuws door een videoboodschap bestemd voor de VN. Daarin legt hij uit wie de echte vijand van het Palestijnse volk zijn, Tijdens de Eerste Intifada (1987-1991) heeft de PLO van Yasser Arafat 942 Palestijnen geëxecuteerd. Dat is meer dan het totale aantal Palestijnen die omgekomen zijn tijdens aanvallen op Israëlische soldaten. Tot op heden gaat het onderdrukken van Palestijnen door hun eigenleiders door. De Palestijnse delegatie naar de UNHCR (Mensenrechtenraad van de VN) was verbijsterd toen ze met deze feiten werden geconfronteerd. Toch gaat de Westerse wereld rustig door de PA te erkennen als enige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk. Tegelijk vloeien er elk maand tientallen miljoenen dollars van de EU, VS en ook van ons naar de Palestijns Autoriteit.

Artikel:

Polen en de Turks-Ottomaanse oorlogen met Oost-Europa.

Een klein berichtje over de Poolse bisschoppen. Het gaat over een belangrijke gebeurtenis aan de grenzen van Polen op de 7e oktober dit jaar.
Geschiedenis.

De strijd om de wereld is begonnen door de profeet van de Islam, door Mohammed. In 622, toen hij uit Media vertrok om Mekka te veroveren, was Mekka niet zijn einddoel. De hele wereld moest desnoods met geweld veroverd worden en aan de sharia onderworpen. Na Mohammeds dood in 632 pakte zijn opvolger Abu Bakr die taak krachtig op en binnen een paar jaar werd het oude Medo-Perzische rijk onder de voet gelopen. Jeruzalem bijvoorbeeld werd al in 638 veroverd. Toen was Europa aan de beurt. Via Spanje trokken de Moslim jihadisten naar het Noorden. Totdat zij in 732 door de grootvader van Karel de Grote, door Karel Martel werden teruggejaagd. Aanvallen via de Oostkust van Italië gingen gewoon door. Want Rome was hun hoofddoel. Wenen werd een paar keer belegerd door Turks-Ottomaanse troepen. In 1529 werden de Turken door een strenge winter verjaagd. Toen, in 1683,  kwam een nieuwe aanval. Wenen was de ‘poort’ naar Rome, symbool voor het christendom. Als Wenen zou vallen, was de triomf van de Islam bijna totaal. Frankrijk, onder de Zonnekoning (Louis XIV) liet Wenen in de steek. De koning van Polen, Jan Sobieski, verjoeg de Turks-Ottomaanse legermacht rond Wenen. Hij berichtte de Paus met de volgende boodschap: “venimus, vidimus, Deus vicit”. (Wij kwamen, wij zagen en God overwon; Giovanni). In datzelfde jaar bevrijdde hij Hongarije van de Turken. U begrijpt nu iets meer van de weerstand van Oost-Europese landen tegen het toelaten van massa’s Moslim migranten, die door president Erdogan van Turkije gezien worden als strijders voor het “Herstelde Turks-Ottomaanse kalifaat”.    
Inmiddels was Constantinopel, nu Istanboel, al in 1453 door de Turken veroverd. De weg naar de wereldmacht voor de Islam, dus naar West-Europa en Rome ging nu via het oostelijke Middellandse zeegebied en Oost-Europa. Eeuwenlang leefden de mensen in Oost-Europese landen onder de druk van het islamitische Turks-Ottomaanse Rijk. WOI maakte daar in 1918 een einde aan.
Maar daaraan zijn heel wat oorlogen en vooral zeeslagen aan vooraf gegaan. Momenteel is Erdogan druk bezig met het herstel van het Turks-Ottomaanse Kalifaat en de Islam is bezig met wat hun profeet Mohammed begonnen is. En wij…wij slapen rustig door.

Een belangrijk wapen

Nog een klein stukje geschiedenis. In de 16 eeuw voeren er in de Middellandse zee heel wat oorlogsschepen en oorlogsvloten. Al begin 8e eeuw verkenden schepen met jihadistische krijgers de Spaanse kust. Zij zochten wegen om Europa te veroveren. In 711 is Spanje veroverd en daarna trokken de Moslims naar het Noorden om in 732 door Karel Martel terug gejaagd te worden. De strijd via de zee ging door. Vooral in het oostelijk deel van de Middellandse zee probeerden de Turken de overmacht te krijgen. Een belangrijke zeeslag was de slag bij Lepanto in de Adriatische zee. De Christelijke vloot had al een paar nederlagen geleden. Nu hadden Christelijke landen weer een grote vloot uitgerust. Zij gingen op weg naar het Oosten en zochten de confrontatie met de Moslimvloot. Vlak voordat een grote zeeslag waar letterlijk honderden schepen bij betrokken waren, zou beginnen, de 7e oktober 1572, besloot de jonge, bescheiden en gelovige admiraal, Don Juan een grote, algemene bidstond te houden. Het ging om de redding van Europa. Vooral Polen was een doelwit van de Turken. De volgende dag vond de zeeslag plaats. Het verhaal is spannend, maar we moeten een lang verhaal kort houden. De Turkse vloot werd verslagen en de Turken verdreven.   
Wat hebben de huidige Poolse bisschoppen hiermee te maken? Zij riepen de gelovigen in Polen op om 7 oktober 2017 langs de grenzen van Polen bidstonden te houden tegen de Moslim invasie die nu plaatsvindt. Ook in de gezinnen, in de kerken werd ook Gods genade en hulp afgesmeekt in verband met de huidige crisis. Een crisis die in Oost-Europa wordt gezien als de laatste, definitieve(?) aanval van de Islam op ons continent. Koning Jan Sobieski en admiraal  Don Juan hebben ervaren dat ‘bidden helpt’. 

Nog een paar berichtjes

5. Een Palestijnse pensioenfonds

Nimer Mahmoud Jamal was een 37-jarige Palestijnse terrorist die 25 september drie Israëli’s in de buurt van Jeruzalem vermoordde. Was hij werkeloos? Nee, hij had een goede baan bij een Israëlisch bedrijf. Hij verdiende een goed salaris, meer dan zijn Palestijnse vrienden. Hij woonde in een mooie woning. Waarom schoot hij dan drie Israëli’s dood. Had hij schulden? De enige reden was haat tegen Israël. De staat Israël, noch Joden horen in het Midden-Oosten. Bovendien, Jamal liet een goed ‘pensioen’ na aan zijn nabestaanden. Een bedrag van $ 1.700 plus maandelijks een toelage van $ 737. Terroristen worden goed betaald door de Palestijnse Autoriteit (PA). Waar haalt de PA het geld vandaan? Bijdragen van de VS, van de EU en van ons. Dikwijls is er bij de PA op aangedrongen deze beloningen voor moord stop te zetten. Mahmoud Abbas voorzitter van de PA weigert dat te doen en wij…wij betalen door en maken ons schuldig aan de terroristische moordaanslagen op Israëli’s.

6. Jammer Engeland, jammer EU.

“Het zal nog maar 30 tot 40 jaar duren voordat de Moslims een meerderheid in Europa zijn”. Dit zegt Charles Gave, een Franse miljonair die de website “Instituut van de Vrijheden” financiert. De vrijheid van meningsuiting zal nog sneller verdwijnen.

In Engeland neemt de onkerkelijkheid in een rap tempo toe. Een kleien 30% heeft nog een binding met een kerk. Maar als het onderzoek wat dieper gaat, als men vragen stelt over regelmatig kerkbezoek, gebed en Bijbellezen blijft er ongeveer 6% over.

We kunnen deze cijfers nog veel aanvullen met gegevens over bijna alle landen van Europa. Dat betekent dat we nauwelijks geestelijke weerstand kunnen bieden tegen de opmars van de Islam.

Dit was in de 16e eeuw anders. De Poolse koning Jan Sobieski gaf God de eer voor zijn overwinningen over de veroveringen van het Turks-Ottomaanse rijk. Admiraal Don Juan, de admiraal van de ‘Christelijke’ vloot, die de Turkse vloot in de Adriatische zee bij Lepanto versloeg en zo een Moslim invasie in Europa verhinderde, begon de slag met en bidstond met zijn matrozen.

Misschien is er ergens in ons land nog een Gideonsbende?

7. Koerden

Eind september hebben de Koerden in Irak door een referendum duidelijk aangegeven dat ze streven naar een onafhankelijk “Kurdistan”. Dit volk woont verspreid in het hele Midden-Oosten. In Syrië streden ze mee met de geallieerden tegen ISIS. In Iran zijn ze vervolgd. In Turkije is, aan de ene kant het Koerdische volk in het parlement vertegenwoordigd maar aan de andere kant weten ze zich ongewenst. De hele wereld heeft dit referendum afgewezen. Alleen premier Netanyahu heeft openlijk zijn steun uitgesproken. Israël zal een onafhankelijk Kurdistan hartelijk verwelkomen. Deze tweede democratische, niet-Arabische staat in het Midden-Oosten zou een steun en bemoediging voor Israël zijn. Behalve Israël is de hele wereld tegen een onafhankelijk Kurdistan. 
De lange geschiedenis van de band tussen de Koerden en volk Israël begint in de 8e eeuw voor Christus. Een deel van de verdreven Tien Stammen is toen in dat gebied in het huidige Irak terecht gekomen. Sindsdien was er een goede band tussen Koerden en Israëlitische ballingen. Na 1960 is de band tussen beide volken weer warmer geworden. Het zijn twee minderheden in een voor hen vijandige wereld. Iets van de sympathie kunnen we zien aan de vele Israëlische vlaggen tijdens Koerdische bijeenkomsten en Erbil (een regionale hoofdstad) en bijvoorbeeld in Europa.

8. Annexeren Israël !?

Nu de ‘vredesbesprekingen’ tussen Israël en ‘Palestijnen’ weer in de politieke mode zijn en vredesplannen naar keuze bij de opsteller te koop zijn, doen ook allerlei geruchten over annexeren van de zgn. Palestijnse gebieden, of van alleen gebied C (waar de meeste Joodse mensen wonen) of alleen van de nederzettingen in gebied C of alleen van Ma’ale Adumim (een grote voorstad ten Oosten van Jeruzalem) de ronde. Momenteel wonen er ruim 150.000 Joodse mensen in de ‘Westbank”. Beter gezegd in Juda en Samaria. De “Groter- Jeruzalem-wet” voegt Ma’ale Adumim bij Jeruzalem. Omdat Israël in 1967 Oost-Jeruzalem  formeel geannexeerd heeft, zien tegenstanders deze wet als een verkapte annexatie. In elk geval een stap in de goede richting. Immers het hele volk van Israël., het hele land van Israël en de God van Israël horen onlosmakelijk bij elkaar.

Het is weer veel stof voor u. Er ook veel gaande.
Er was ook veel in te halen.
Over ruim een week komt de tweede ‘lesbrief’ over Israël.

Shalom

JvB

4 Reactie(s)

 
 
Hier de beelden bij de zoon van Hamas (punt 4):
https://likud.nl/2017/10/zoon-hamas-vertelt-de-vn-hoe-het-zit/Beste Awi Cohen, een hartelijk shalom.
Dank voor je mail met de interessante link over de “zoon van Hamas’.
Ik hoop dat velen die link zullen openen.
Zelf heb ik het boek jaren geleden gelezen en….kwijt.
Waarschijnlijk uitgeleend.
Shalom

jvb
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Graag wil ik U wijze op de website van OpiniZ, waar Frank Berkemeier een reactie geeft, over het nieuwe kabinet, met deelname van de CU. Het regeerakkoord continueert apartheidsbehan deling Israel , dus men laat Israel keihard zakken. Ik hoop dat U dit gaat lezen, want dit hoor je niet in de openbaarheid van onze christelijke politieke partijen.
 
 
Dag Jan,

Ik loop ook achter zeg, maar zo'n berg leesvoer is welkom.

Dank voor je opsommingen, dat is zo lekker handig om uit te delen aan Jan-en-alleman...:).

Toedeloe,
Marinka
 
 
Als eerste bericht is aangekomen, kan dit vervallen... kreeg geen bericht dat reactie is verstuurd. Leeg tekstveld, wel naam en email adres bleef ingevuld...
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven