Home Actueel Overig BERICHTJES 2. (Eind oktober 2017)

BERICHTJES 2. (Eind oktober 2017)

Klik voor ware grootte
Eind oktober 2017
Er komt regelmatig veel nieuws op u af. Het meeste nieuws kunt u rustig in de vergeethoek van uw geheugen stoppen.

Toch zijn er in verband met Israël belangrijke ontwikkelingen. We zullen proberen u goed op de hoogte te houden. Vooral als het berichten betreft die verband houden met de profetieën uit de Bijbel. Dit keer komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Bezette gebieden?
  2. Belangrijke wetten
  3. Verzoening?
  4. Het falen van president Trump
  5. Een oude, wijze rabbijn.

1. Bezette gebieden?

De vijanden van Israël halen alles uit de kast om Israël te beschadigen. Oorlogen, (zelfmoord)terrorisme, politieke strijd, economische aanvallen, juridische oorlogvoering, isoleren, dreigementen, vernielingen etc. Het machtigste wapen dat tegen Israël ingezet wordt is de leugen. De profeet Jesaja zegt namens de Almachtige: “Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd zal niets uitrichten” (Jesaja 54:17). Specifieke doelen van hun strijd tegen Israël en het Joodse volk zijn (1) het land Israël, waarover al verschillende oorlogen zijn gevoerd, (2) het Joodse volk en (3) de stad Jeruzalem die het doel van verschillende eindtijdoorlogen zal zijn. Hun drijvende kracht en ideologie bestaat uit varianten van het oeroude antisemitisme en de Koran.

Momenteel is er veel gaande in verband met de “Palestijnse Gebieden”, beter gezegd “Judea en Samaria”. Gebieden die ‘Palestijnen’ naar hun zeggen claimen voor een eigen staat. Voor het gemak en om niet lastiggevallen te worden, spreekt ‘de wereld’ het liefst over de Westbank. 
In de Oslo-Akkoorden van 1995, een overeenkomst tussen de Palestijnse leider, de ‘vader van het moderne terrorisme’ Yasser Arafat en de vermoorde Israëlische premier Rabin, is dat ‘betwiste gebied’ in drieën opgesplitst. Gebied A waar de Palestijnen autonomie hebben, gebied B waar Israël en de Palestijnse Autoriteit samen ‘regeren’ en gebied C waar Israël over de veiligheid waakt. In gebied C zijn verreweg de meeste Joodse nederzettingen. Veel ‘Palestijnen’ verdienen daar een goed loon. Veel beter dan onder de Palestijnse Autoriteit in de gebieden A en B.  Een groot probleem voor Israël is dat het bouwen in en rond de nederzettingen of het stichten van nieuwe nederzettingen in “de gebieden” tot voor kort onmogelijk was. Palestijnen maakten veel kabaal, processen werden gevoerd, de wereld (VN, VS, EU) bemoeiden zich ermee, nederzettingen werden ontruimd en huizen afgebroken. Iedereen was bang om de woede van de Palestijnen en de Arabische moslimwereld op te wekken. De VS was bang om het ‘Vredesproces’ te beschadigen en de “tweestatenoplossing” ten grave te dragen. De Amerikaanse presidenten Carter, Bush Sr., Clinton, Bush Jr. en Obama zijn stuk gelopen op dat ‘Vredesproces’. Toen begin dit jaar Trump in het Witte Huis trok, was bijna iedereen overtuigd dat de “tweestatenoplossing” onhaalbaar, dus dood was. Israël maakte graag gebruik van de sympathie van president Trump en het bouwen begon opnieuw. Nieuwe wetten maakten het bouwen mogelijk en ijverige Israëli’s gingen aan de slag. De Jeruzalemwet verruimde de grenzen van Jeruzalem en o.a. een grote voorstad, Ma’ale Adumim (in “Palestijnse” gebied), zou zo binnen de stadsgrenzen komen te liggen. Oost-Jeruzalem dat van 1948-1967 door Jordanië bezet was (is nooit ‘Palestijns’ geweest) zou dan ook binnen Israël vallen. Annexatie dus. Heel Jeruzalem was in 1980 bij wet tot “eeuwige, ongedeelde hoofdstad van Israël” verklaard. Ook werd de in 1967 op Syrië veroverde Golan geannexeerd. Naftali Bennet, Minister van Onderwijs, ziet het aannemen van een wet over nederzettingen als een eerste stap naar annexatie van Judea en Samaria. Eigenlijk klopt de laatste zin niet. Lees maar wat Mozes namens de Eeuwige tegen Israël zegt als ze op het punt staan, nu meer dan 4000 jaar geleden, het Beloofde Land binnen te trekken: “Zie, Ik heb dit land tot uw beschikking gesteld. Trekt erbinnen en neemt bezit (annexeer) van het land waarvan de HERE aan uw vaders, Abraham, Izak en Jakob gezworen heeft dat Hij het hun en hun nakomelingen geven zou” (Deuteronomium 1:8). Herhaaldelijk spreekt God in de Bijbel over het land als “Mijn land”. Het gaat om Gods land dat Hij voor Israël bestemd heeft. Geen ‘bezet gebied’ dus. Of misschien toch wel: Bezet door Palestijnen (Filistijnen) zoals in de tijd van Samuel. Hamas in Gaza en de Palestijnse Autoriteit (PA) zijn in dit beeld de moderne bezetters. “Het land is van Mij” zegt God nadrukkelijk in Leviticus 25:23. “Het hele land Kanaän tot een altijddurend bezit” belooft de God van Israël aan Abraham en zijn nakomelingen (Genesis 17:8). Zeg nu niet: Dat is eeuwen geleden; de Bijbel is een oud boek. Want God is een “eeuwige God” en Zijn woord is eeuwig geldig. U zult het zien.

2. Belangrijke wetten

Momenteel wordt in Israël in de snel tempo gewerkt aan een aantal belangrijke wetten. Die wetten, zoals genoemde minister Naftali Bennett hoopt/verwacht, zullen uitlopen op annexatie van de Westbank. De eerste wet wordt ook wel de “Groter Jeruzalem’ wet genoemd. Jeruzalem telt momenteel bijna 900.000 inwoners, waarvan 540.000 Joden en 330.000 Arabieren. Van de Joodse inwoners is 36% ultra Orthodox (Haredi). De Jeruzalemwet zal een aantal buitenwijken van de Heilige Stad binnen de stadsgrenzen van Jeruzalem trekken. Eén ervan, Ma’ala Adumim is een grote, mooie buitenwijk van de Heilige Stad. Het Joodse aandeel van de inwoners van Jeruzalem zal door deze wetten van 61% stijgen naar 67%. Opvallend is dat de ultra-orthodoxe “United Torah Judaisme” partij tegen deze wet zal stemmen. Zij zijn bang dat ze een meerderheid aan stemmen gaan verliezen. Dat kan de val van de regering van president Netanyahu betekenen. “Vreemde jongens” toch die politici.
Een tweede wet noemt men de Amonawet. Deze wet is genoemd omdat het aanvankelijk ging om de nederzetting Amona. Het Hooggerechtshof had geoordeeld dat deze nederzetting gebouwd was op grond van een Palestijn en moest afgebroken worden. Dat is 6 februari 2017 inderdaad gebeurd. De Israëlische regering heeft de inwoners een andere plek beloofd. Nu is die wet uitgebreid en omvat de legalisering van andere nederzettingen. Uiteraard zijn de VN en de EU tegen. Het oude argument dat het ‘vredesproces’ in gevaar komt, wordt weer uit de sloot gehaald. Maar ook president Trump, die de enorme bouw-explosie van Israël geen strobreed in de weg had gelegd, heeft nu Israël gewaarschuwd. Hoe dan ook, Israël is druk aan het bouwen in Jeruzalem en in de nederzettingen in gebied C van Judea en Samaria. Psalm 147:2 zegt dan ook: “De HERE bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt Israëls verdrevenen”. Over “Israëls verdrevenen” Een volgende keer meer. Immers de “Verloren Tien Stammen” zijn nog niet helemaal terug. De profeet Jeremia zegt: “Hij die Israël verstrooide zal het verzamelen en behoeden” (31:10). Overal onder de volken komen volksgroep die die zeggen dat zij bij een van die “verloren stammen” horen. Zij komen soms met sterke bewijzen. Israël werkt nu aan genetische bewijzen om die claims te onderzoeken. In Judea en Samaria is nog plaats voor 1 tot 2 miljoen oliem (immigranten).

  • Toen ik dit bericht bijna klaar had kwam het nieuws dat ”onder druk van de VS   Israël de “Groter Jeruzalem Wet” heeft uitgesteld. Dus de uitbreiding van Jeruzalem voorlopig moet afblazen. Lijkt Obama, Clinton en Bush wel. Al deze presidenten eisten tegelijk het bevriezen van bouwactiviteiten. Trump is iets vriendelijker en vraagt alleen Israël ‘kalm aan” te doen en de wet op te schorten. Hoe lang??

3. Verzoening?

Hamas en de Palestijnse Autoriteit (PA) hebben zich verzoend. Voor de vierde keer. Drie keer was die verzoening snel afgelopen. Een voor hen en hun strijd tegen Israël de veelbelovende afspraak dat de PA de civiele zaken in Gaza zou beheren zodat Hamas zich zou kunnen concentreren op de voorbereidingen voor de volgende oorlog met Israël. Hamas is druk bezig met het weer opbouwen van een goede relatie met Iran. Dat was nodig om hun wapenvoorraad uit te breiden en om een financiële aanvulling op de ruimhartige hulpgelden uit het Westen. Geld, vooral voor wapens en tunnels, want Israël is druk bezig met een veiligheidsmuur rond Gaza en langs de Sinaï die diep onder de grond gaat. Tegelijk infiltreert Hamas in het gebied van Mahmoud Abbas, de PA dus. Men verwacht dat Hamas binnenkort de Westbank zal overnemen. Hetzij door verkiezingen die de PA al jaren geleden had moeten houden of door geweld, zoals in 2006 toen de PA met grof geweld door Hamas uit Gaza werd verjaagd. Intussen zijn de eerste scheuren al zichtbaar in het broze akkoord tussen beide door de VS, de EU en ook door ons land gefinancierde terroristenorganisaties, Hamas en de PA. Toen president Trump draadje van het vredesoverleg weer oppakte verklaarde Hamas bijna onmiddellijk: “Niet praten maar Israël moet vernietigd worden”. Mahmoud Abbas verklaarde later dat zij het met Hamas eens zijn. Ook deze ‘verzoening’ zal snel vergeten worden. Wat zal president Trump nu gaan doen?

4. Het falen van president Trump

De Perzische (Iran, Elam) koning Cyrus (Kores) komt in Bijbel heel positief over. Hij stond de Joden toe uit de ballingschap terug te keren naar hun land. Hij gaf ze de tempelschatten mee met de opdracht de Tempel te herbouwen. Velen hoopten dat Trump de “Kores van deze eeuw” zou zijn. Volgens de “Jeruzalemwet” van 1995 zou de VS hun ambassade moeten verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Vijf voorgaande presidenten hebben de uitvoering van deze “Jeruzalemwet” telkens een half jaar uitgesteld. Dat heeft Trump ook gedaan. Tot grote teleurstelling van velen in Israël. Men vraagt zich af: “Zou Trump nu ook de weg van de vorige presidenten opgaan?” Onbetrouwbaar?! Zoals de vorige presidenten? Nu ook nog die druk vanuit Washington in verband met de “Groter Jeruzalem Wet” en het bouwen? 
Trump is gewaarschuwd. Zoals zijn voorgangers voortdurend gewaarschuwd zijn toen zij Israël zwaar onder druk zetten om gevaarlijke concessies te doen aan de ‘Palestijnen’. Nu wordt de VS geteisterd door orkanen zoals Harvey en Irma, gruwelijke moordanslagen, droogte en branden teisteren de VS. Trump wordt als geen president voor hem zeer grof gepest door Amerikaanse linkse activisten, boze Democraten een schandalen. De VS verliest de greep op de wereldmacht. Het zijn alleen nog maar waarschuwingen van “the LORD our God”. Wee de VS, maar ook wee de wereld als de HEER zijn aangezicht van de VS afwendt.

5. Een oude, wijze rabbijn

Toen begin 2017 Israël gespannen toekeek naar wat de toenmalige president Obama zou doen als de Veiligheidsraad van de VN weer eens een eenzijdige en leugenachtige anti-Israël resolutie (2334) besprak keek Israël en ook de wereld gespannen uit of de VS ook deze resolutie, zoals de VS gewoonlijk deed, zou blokkeren door een veto, een krachtig NEE!!. De VS deed het niet. Onthield zich van stemmen. Een laatste volgens veel Israëliërs verraderlijke daad van president Obama. De Sefardische opperrabbijn Itzhak Josef sprak toen de volgende wijze woorden terwijl hij bij de Kotel (Muur) stond: “Soms moeten we eraan herinnerd worden dat we op niemand anders vertrouwen kunnen dan op onze Heilige Vader in de hemel”. Wijze woorden die ook vandaag en ook voor ons gelden.

1 Reactie(s)

 
 
Beste Jan
Aangezien de laatste ontwikkelingen in het midden oosten zie ik met verbazing over de kroonprins Bin Salman, hij die het het land wil omvormen (vrouwen krijgen meer rechten of privileges) maar het allerbelangrijk ste is dat vijand nummer één van Israel iran nu ook zijn vijand is, of vergis ik mij dat?

Shalom
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven