Home Actueel Israël GEVAARLIJKE WERELDEN

GEVAARLIJKE WERELDEN

Klik voor ware grootte
GEVAARLIJKE WERELD
Hamas roept hard dat zeer binnenkort een aanval van Israël verwacht wordt. Het Arabische nieuwsblad in Londen, Al Hayat, noemt zelfs een kans van 95% dat het binnen enkele dagen

tot een uitbarsting komt. Premier Netanyahu merkte kort en nuchter op dat Israël niet in oorlog geïnteresseerd is maar zichzelf wel zal verdedigen. 
Nep nieuws? Om interne spanningen te verbergen? Om escalatie op te voeren? Israël blijft waakzaam. Moet zich op vijf fronten verdedigen. Opvallend is dat de geheime dienst in Israël veel terreuraanslagen weet te verhinderen. Zelfs in Europa worden geheime diensten regelmatig door de Israëli’s, de Shin Beth gewaarschuwd.

Annexatie?

Minister Zeev Elkin verwijt premier Netanyahu dat hij de uitvoering van de onlangs aangenomen wet over de soevereiniteit over Judea en Samaria opzettelijk vertraagt. Hij hoopt Netanyahu te kunnen overtuigen dat hij de VS moet overtuigen (die wet niet tegen te houden). Het gaat dus over het annexeren van de nederzettingen in Judea en Samaria.Het Centrale Comité van de regerende Likud partij heeft zich al unaniem achter deze wet opgesteld. De VS schijnt “rustig aan, Israël” gezegd te hebben.

Aandacht

De aandacht van de wereld wordt steeds meer op Israël gericht. Dit geldt op veel gebieden. Economisch is Israël een grootmacht. Jammer dat zoveel geld in defensie moet worden gestoken waardoor bijvoorbeeld armoedebestrijding niet de aandacht krijgt die het, ook vanuit de Bijbel gezien, nodig is. Het leger van Israël, IDF, is sterk en gevreesd door vijanden. De raketafweersystemen (De IJzeren koepel en Davids Slinger) zijn niet alleen bekend, maar ook gewild door veel Ministeries van Defensie.
Spanningen met Iran en ook met Turkije naderen een kookpunt. Deze landen werken hard en hardvochtig om vaste grond in Syrië te krijgen. Israël waakt erover dat zij niet te dichtbij hun grens komen. 
Allemaal uiterst gevaarlijke zaken. Niet alleen voor het Midden-Oosten, maar omdat Rusland en de VS erbij betrokken zijn voor heel de wereld. Het dreigende woordje WO III valt steeds meer.

De ongebonden landen

Interessant is de diplomatieke winst van Israël in Afrika beneden de Sahara. Premier Netanyahu heeft met veel Afrikaanse landen goede betrekkingen aangeknoopt. Belangrijk is de hulp die Israël die landen biedt op landbouwkundig gebied, op het vruchtbaar maken van grote ‘woeste’ gebieden en op het gebied van toepasbare technische innovaties. Ook grote landen, zoals India en China, zoeken toenadering tot Israël. 
Israël vraagt wel wat terug: Diplomatieke steun. Dat het blok “ongebonden landen” niet meer als één het grote blok Moslimlanden steunt, maar gewoon, redelijk en vrij stemt in de reusachtige, internationale koepelorganisaties waardoor elke anti-Israël resolutie, hoe dwaas ook, automatische een enorme meerderheid krijgt. Er komt een tijd dat de volgende profetie werkelijkheid wordt:
“Zoals jullie onder de volken een vloek bent geweest, o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie doordat IK u heil schenk, een zegen worden” (Zacharia 8:13). 
Die handreikingen van Israël naar de ‘ongebonden landen’ zijn een soort voorvervulling deze profetie van Zacharia. Veel andere profetieën zijn al uitgekomen. Profetie is echt geen nep-nieuws.
De diplomatieke oorlog tegen Israël is minder fel geworden; de activiteiten van de Palestijnen halen weinig uit.

Jeruzalem en de Gebieden

Israël bouwt ‘naar hartenlust’ in en rond de nederzettingen in Judea en Samaria. Dat was ook hard nodig. Jarenlang werd bouwen in “de gebieden” door de internationale gemeenschap en ook door de VS, onmogelijk gemaakt. De VN had het echt druk om anti-Israël resoluties samen te stellen en aan te nemen. Nu maakt Israël voorzichtig plannen om bijvoorbeeld gebied C van wat men tot het Palestijnse gebied rekent en waar verreweg de meeste Joodse mensen wonen te annexeren (zie het stuk Annexatie? In dit artikel. Dat is een goede zaak. Judea en Samaria, ook wel de “Bergen van Israël genoemd, hoort bij het gebied dat volgens de Balfour verklaring en volgend de Bijbel bij Israël zou horen. Jordanië was en is voor hen die zich nu “Palestijnen” noemen.
Rondom en in Jeruzalem gebeurt er van alles. Veel landen zijn van plan hun ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Jeruzalem blijkt ook nu weer heel belangrijk te zijn en nog belangrijker te worden.

We bespreken kort een zeer interessante ontwikkeling. Pr. Erdogan van Turkije en Paus Franciscus van Rome zijn ‘van nature’ vijanden. Rome en de Islam strijden al sinds het overlijden van Mohammed (632 na Chr.) om de wereldmacht. Dus al bijna 14 eeuwen. 
Wij maken nu de derde overval van de Islam op Europa mee. De eerste overval werd door Karel Martel (de kleinzoon van Karel de Grote) in 722 bij Poitiers (Frankrijk) afgeslagen. De tweede aanval kwam vanuit Turkije, van het Turks-Ottomaanse Kalifaat. Dit grote leger Islamieten belegerde in 1683 Wenen. Heel dichtbij dus! Dat was de toegangspoort tot Rome. Frankrijk was te beroerd Wenen te ontzetten. Dat deed de Poolse vorst Jan Sobieski. Zo werden we gered voor de tweede keer van het juk van een Moslim overheersing. Een groot deel van Oost-Europa zuchtte al eeuwen onder dat juk. Ik geef u heel kort een stuk geschiedenis opdat u begrijpt waar het vandaag om gaat. Nu de derde overval van de Islam. Die begon in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Met de massale immigratie van Islamitische gastarbeiders. Al gauw zagen imams, maar ook islamitische politieke leiders hier een gouden kans om de oude opdracht van Mohammed te gehoorzamen. Een Moslim jurist merkte toen op dat “De bezetting van het Westen zal zonder oorlog, maar rustig door infiltratie en onderwerping plaatsvinden”. Erdogan zag al snel mogelijkheden en beschouwde de gastarbeiders en hun gezinnen als een ondergronds leger dat Europa zou veroveren.

De olie bleek in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ook een machtig wapen voor de Islamitische olielanden. In ruil voor olie zou de EEG (voorloper van de EU) de steun aan Israël verminderen en de Arabische Liga invloed geven op politieke zaken in EU landen. Om het verhaal niet te lang te maken wijs ik alleen nog op de verregaande islamisering van de westerse samenlevingen.          
Nu even aandacht voor de Paus die de ‘Plaatsvervanger van Christus’ wordt genoemd en de Islam die de wereld in de ban van de Sharia, dus onder de Islam, wil brengen. Deze twee belangrijke vertegenwoordigers, de Paus van de Christenheid en Erdogan van de Islam, hebben een kleine 14 eeuwen strijd voorlopig afgesloten. Jeruzalem brengt deze religieuze en politieke grootmachten bij elkaar. De 4e februari was Erdogan op bezoek in het Vaticaan. De vlaggen van Turkije en van het Vaticaan wapperden boven het Vaticaan terwijl deze heren werkten aan een agenda over de maatregelen die de RK kerk en de Islam tegen het besluit van Pr. Trump Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen samen kunnen nemen. Erdogan had al eerder het OIC (Organisatie van Islamitische Landen) bijeengeroepen om deze toestand te bespreken. De OIC heeft Jeruzalem al verklaard dat Oost-Jeruzalem “de hoofdstad van de Staat Palestina” is. We zien hier een stuk opstand tegen de Almachtige, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob (Israël). Jeruzalem is inderdaad “een steen die alle naties moeten heffen” (Zacharia 12:3). Alle volken worden nu met Jeruzalem en Israël geconfronteerd. Nog een profetie kan elk moment vervuld worden:
“Op die dag zal het gebeuren dat IK alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen“ (Zacharia 12:9)   
We leven in een ‘Gevaarlijke Wereld’! Met deze regering loopt het helaas ook met ons land verkeerd af.

Nederland in de EU

De derde overval van de Islam heeft het Westen, hebben wij, al verloren. De EU is vastbesloten nog meer migranten toe te laten. Op enkele moedige Oost-Europese EU-landen na, gaan al de regeringen met ‘Brussel’ mee. De regerende elites van Europa hebben ons aan de Islam overgeleverd. Berichten over problemen met migranten en  tegenstand en zelfs weerzin van de bevolking tegen nog meer migranten worden door de autoriteiten genegeerd. De burger krijgt alleen vlak voor verkiezingen aandacht. Intussen dringt de Islam steeds verder op. Ook het vacuüm door het falen van ons, christenen, wordt gretig door de Islam opgevuld. Ook deze overval van de Islam maakt ons land een gevaarlijk land. 
Ik een volgend artikel hoop ik hierop in te gaan. Want er is hoop.

6 Reactie(s)

 
 
Beste Jan, broeder in de Heere Jezus Christus,
Je besloot je zeer lezenswaardig artikel met: "Want er is hoop". En dat is o zo waar!
Titus 2:13 'Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;'
Dit moeten we vasthouden. Wat er ook allemaal op ons af komt en gaat komen.
Omvolking, georkestreerd vanuit een democratische dictatuur. Men mag stemmen en daarna, 'laadkleppen dicht!'.
En dat mede gesteund door het humanistisch gristendom!
Misleid door de Satan werkt men mee zijn plannen te verwezenlijken.
Immers, geregeerd vanuit Brussel zullen de landen van Europa geen spaak (stok) in het wiel meer kunnen steken.
Blij weer wat van je hand te kunnen lezen!
 
 
Karel Martel wordt hier ten onrechte de kleinzoon van Karel de Grote genoemd. Het is juist andersom: Karel de Grote was de kleinzoon van Karel Martel. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_GroteMIJN DANK VOOR DE TERECHTE CORRECTIE”

shalom

jvb
 
 
Mooi dat dit op het net verschijnt. Zo belangrijk om dit nieuws en het profetisch Woord naast elkaar te houden. En elkaar ermee te confronteren. Juda en efraim zullen worden samengevoegd. Juda bijna geheel het joodse volk zijn oogappel, efraim joden en gelovigen uit de heiden volken. Wordt samen 1volk Gods volk. Dat is Zijn plan vanaf het begin. Daarom moeten de gelovigen uit de heiden volken uittrekken en opgaan naar Jeruzalem om te vieren het feest der loofhutten (zach 14 graag zelf onderzoek) met ziel en lichaam gaat Hij ons uit dit babylon halen. Daarom is kennis hebben van de toekomst zeer belangrijk broeders. Met dank jvb.

Grootste dank aan de God van Israël Zijn Yeshua en de Geest die in ons woont en regeert
 
 
....het is precies 40 jaar na de dood van Golda Meir, deze moedige vrouw, die heel haar leven wijdde aan het voortbestaan van haar volk in eigen land, dat Jeruzalem als hoofdstad wordt erkend door de V.S. Dit jaar bestaat de Joodse staat 70 jaar...dit is precies 1948 jaar na de vernietiging van de tempel in het jaar 70 na Chr.....
 
 
Deze periode van 70 jaar na het ontstaan van Israël in 1948 is een aanloopperiode geweest, die gekenmerkt wordt door een enorme welvaart, opkomst van verzorgingsstat en, enorme technologische ontwikkelingen op allerlei gebied, afval van het geloof, toenemende goddeloosheid, wetteloosheid, enz. 70 jaar is namelijk een profetische periode van vervulling.

Wanneer Israël haar 70e verjaardag zal vieren, wordt deze periode afgesloten. Met wat, dat weten wij nog niet. Bijv. Opname van de Gemeente, oorlog tussen Israël en haar omringende landen, totale instorting van het huidige financiële en monetaire systeem, opkomst antichrist en sluiten vals vredesverdrag?
 
 
Beste Jan,

ik zat in het archief van Eindtijd en Profetie te kijken en daar hoorde ik je zeggen dat de naam van Jezus je verloste van je angstaanvallen.

Ik wil je zeggen dat ik precies hetzelfde heb meegemaakt en ik nu door God's onuitputtelijke Genade vanuit de duisternis in Zijn wonderbaar Licht ben gezet.

Amen!

God's zegen,
Kees
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven