Home Artikelen Profetie De Sneltrein naar het Koninkrijk

De Sneltrein naar het Koninkrijk

Voordat ik voor een pittige operatie naar het ziekenhuis moet even nog wat nieuws.

Allereerst bedankt voor jullie geduld en af en toe even op deze site kijkt. Het gaat wel erg snel. Opvallend is dat bij veel gebeurtenissen en ontwikkelingen bepaalde Bijbelse profetieën heel actueel blijken te zijn. Ik denk dat dit feit is een aanwijzing dat ook de woorden waarmee èn Johannes de Doper èn Jezus hun korte prediking begonnen nu wel zeer actueel zijn. Ik citeer: “Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”. Een en ander ontwikkelt zich volgens profetische patronen: De Hand van de HEER!

De volgende onderwerpen volgen:

  1. Trump op weg naar de rol van Cyrus de Grote
  2. 30.000 Arabische mensen nemen deel aan een levensgevaarlijke mars
  3. Kroonprins Mohammed bin-Salman

1. TRUMP op weg naar CYRUS de GROTE

Het was een van de grote verrassingen van 2016 dat Donald Trump de presidentsverkiezing won van Hillary Clinton.Woedend waren de Democraten en vooral de linkse strijders van de Nieuwe Wereld Orde. Zij hebben letterlijk alles ‘uit de kast gehaald’ om het Trump moeilijk te maken en zelfs om hem af te zetten. In Israël is men blij met Trump. Hij wordt zelfs vergeleken met de beroemde Perzische vorst Kores, die herhaaldelijk positief genoemd wordt in de Bijbelboeken Ezra en Jesaja. Tijdens de verkiezingscampagne had hij luid en duidelijk van de podia verkondigd dat hij achter Israël staat en de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem zou verplaatsen. Dus Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkennen.

Wie was die Cyrus de Grote?

Cyrus de Grote (550-529 vChr.) was de stichter van het enorme Perzische wereldrijk.  Hij was een sterke, goede regeerder. In de Bijbel wordt hij Kores genoemd. De profeet Jesaja had ruim zo’n 150 jaar voor zijn regering hem al aangekondigd. Kores wordt door de HEER genoemd: ’Mijn herder’ en ‘Mijn gezalfde’. Kores moedigde in het eerste jaar van zijn regering de Joden, die door Nebukadnezar in ballingschap gevoerd waren, terug te keren en de Tempel te herbouwen. Hij gaf ze door de Babyloniërs geroofde tempelschatten mee (Lees Ezra 1:1-4). Hij financierde ook een deel van de tempeldiensten. Hij was goed voor het Joodse volk en werd dus gezegend. Onder zijn bewind groeide het grote Medo-Perzische rijk. De geschiedenis is mild over hem. Wil Trump zegen ontvangen zal hij de weg van Kores moeten gaan: Zegen Israël. Zijn eerste stap was het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Andere stappen werden en worden in de VN gezet. Trump probeert via zijn vertegenwoordiger bij de VN, Niki Haley een einde te maken aan de onophoudelijke anti-Israël resoluties en veroordelingen van Israël. Een ander positief resultaat is de grote toename van bouwactiviteiten in Judea en Samaria. Waar de zogenaamde Joodse “kolonisten” wonen. Geruchten en voorstellen betreffende annexatieplannen van die zogenaamde “bezette gebieden” krijgen steeds meer de vorm van concrete plannen. Dat zou een zegen kunnen worden, ook voor de Arabieren die daar wonen. Dat is allemaal voorspel van profetische gebeurtenissen. Immers Jeruzalem is de ‘Stad van de grote Koning’ zegt Jezus in de beroemde Bergrede (Mat.5:35). Ook moet de stam Efraïm met de stammen die daarbij horen nog terugkomen. Die gaan zich vestigen in de bergen van Judea, het hartland van Israël. Dat moet dus gewoon bij Israël horen. Volgens de profetieën. In mijn boek “Met Israël op weg naar de eindtijd” worden veel van die profetieën diepgaand behandeld.

2.  Levensgevaarlijke demonstraties

“De Mars van de Terugkeer” noemt Hamas deze ‘vredesmars’ die men beter de ‘Mars van agressie’ had kunnen noemen. Hamas heeft zo’n 30.000 mensen bijeengehaald om hun (Hamas) haat tegen Israël zonder zelf risico te lopen bot te vieren. De eerste explosie, pogingen de veiligheidsmuur omver te halen of/en Israël te penetreren. Naast het leger (IDF) heeft Israël 100 scherpschutters langs de grens gezet. Helaas waren er al 25  doden te betreuren. De VN en veel landen, organisaties en groepen waren er als de kippen bij om door protesten, resoluties, afkeurende verklaringen hun vijandige houding tegenover Israël vorm te geven. Een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN is door een veto van de VS  geblokkeerd. Deze demonstratie zal tot vlak na de Onafhankelijkheidsdag van Israël, tot de 15e  mei, duren. Het is een griezelig angstige zaak, want als Hamas de situatie wil laten escaleren kan dat uitlopen op een groter, gewapend conflict. Dat kan weer uitlopen op een confrontatie tussen plaatselijke grootmachten zoals Turkije, Iran en Saoedi-Arabië. En dan gaan Rusland en de VS zich ermee bemoeien. Hamas wordt door de ayatollas van Iran van wapens, geld en andere steun aangestuurd.    
Het is een buitengewoon gevaarlijke situatie. Veel wijsheid wordt gevraagd van premier Netanyahu, zijn collega’s en de Israëlische legerleiding.
Ook in het Noorden van Israël dreigt de Hezbollah (ook al een ‘voorhoede’  van Iran!) met zijn 150.000+ raketten. Het zou mij niet verbazen als Israël besluit tot preëmptieve aanval op de atoominstallaties van Iran. 
De nederlaag van Iran vinden we terug in de profetie van Jeremia (49:39 ev.). Iran heet in de Bijbel Elam en was het centrum van het oude Perzische wereldrijk.

3. Kroonprins Mohammed bin-Salman (MBS)

De zeer vijandige houding en felle haat tegenover Israël van Saoedi-Arabië was vanaf het begin van de moderne staat Israël een vast gegeven. Saoedi-Arabië was en is het hoofd van de Soennitische Moslims. Zij beheren de heilige plaatsen van de Islam in Mekka en Medina. Zij financierden oorlogen en terrorisme tegen Israël. Toen de agressieve houding van Iran, leider van de Shiïetische Moslims, tegenover Saoedië-Arabië steeds sterker en dreigender werd nam Saoedi-Arabië een wat gematigder houding tegenover Israël aan. Immers het gezegde “de vijand van mijn vijand is mijn vriend”. Voorzichtig zocht Saoedi-Arabië toenadering tot Israël. In de hoop dat als Iran Saoedi-Arabië zou aanvallen zij steun en hulp van Israël zou krijgen. Veel deskundigen keken sceptisch aan tegen deze verandering. “Reken maar”, zeiden of dachten ze, “als de dreiging van Iran over is verdwijnt daarmee de toenadering van Saoedi-Arabië”. Toen kwam de kroonprins, de zoon van de bejaarde koning Salman, vol in de schijnwerpers van de internationale pers en politiek te staan. Mohammed-bin-Salman (MBS wordt hij genoemd) maakte een paar opmerkingen over Israël die een paar jaar geleden als “beledigen van de Koran in een moskee” beschouwd zouden worden. MBS heeft herhaaldelijk en openlijk het bestaansrecht van Israël erkend. “Palestijnen en Israëliërs hebben recht op een eigen staat” heeft hij vaak en openbaar betoogd. Bovendien vindt hij “Zionisme” een legitieme zaak. Saoedi-Arabië is druk en voorzichtig bezig met hervormingen. Ook met normaliseren van de betrekkingen tussen Israël en zijn land. Wat wil MBS? Bedriegt hij Israël en de VS? Of is hij een oprechte vredestichter? Sommigen denken dat hij vrede in het Midden-Oosten zal brengen en zo een weg baant naar meer vrede op aarde. Zij zien in hem een “ruiter op het witte paard”. U vindt dat ‘witte paard’ in Openbaring 6. De verzegelde boekrol waarin de laatste jaren van de eindtijd beschreven wordt, is geopend. Het eerste zegel is geopend en er komt een wit paard. Wit als symbool van vrede. Volgens diverse uitleggers is dat de antichrist die losgelaten wordt en een (valse) vrede op aarde brengt. Mogelijk is dat MBS?. We zullen goed opletten. Wel is duidelijk dat het “Koninkrijk van de hemel” onderweg is:  DE KONING KOMT!

Jan van Barneveld

10 Reactie(s)

 
 
Hoe het ook gaat en wie er ook op het wereld toneel verschijnt, de uitkomst is helder en heel duidelijk!

Het boek Openbaring is geen gemakkelijk boek en sommige bijbeluitlegger s verschillen hierin van standpunten. Jaren geleden hoorde ik in een radiogesprek een predikant zeggen dat hij dacht dat de ruiter op het witte paard de Here Jezus zelf moet zijn, met in zijn kielzog de andere ruiters met hun paarden. Misschien kan iemand daar iets over schrijven?

Ik wens U veel sterkte voor de komende tijd en een goed herstel van uw operatie - de Almachtige is goed en daar mogen we ons aan vast houden!

Groet
 
 
God's zegen voor de operatie Jan, dat het goed mag gaan en dat je Zijn rust mag ervaren in alles.

Bedankt voor je voortdurende inzet om het grote publiek te informeren over wat God's Woord zegt.

Groet,
Kees
 
 
Bedankt voor de inzet in het verleden maar ook voor de toekomst.

Beterschap!

Groet Jan
 
 
Beste Jan, Blij weer van je te horen en wederom een goed en helder stuk. Heel veel sterkte met de operatie. Weet je gedragen in Gods hand. Een goed herstel gewenst.
Shalom Bert Hoogendoorn
 
 
Allereerst nog beterschap gewenst. De zegen van de Heer maakt rijk en Hij voegt er geen smart bij. Spr.10:22
Beste Henk
Alle zegels in Openb.6 beschrijven oordelen, dus ook de ruiter op het witte paard. Hij heeft een boog (dreiging?) en hij verovert.
De ruiters zijn wellicht geen personen maar vertegenwoordig en maatschappelijk e ontwikkelingen. 1.Valse vrede 2.Burgeroorlog 3.Ineenstorting economie 4.Hongerdood 5.Moord op gelovigen 6.Natuurrampen als oordelen van God
Het gebied is ook in zekere zin beperkt, "de aarde". Dat is in de bijbel een aanduiding voor wat in zekere zin in relatie met God geweest is in kerk en politiek, dus het westen.
In Openb.12 komt Israël pas als oordeelsgebied in beeld, hoewel al eerder daarvanuit de 144000 hun profetisch getuigenis zijn begonnen.
Hopelijk helpt deze visie enigszins op weg.
 
 
Beste Dominee Jan
Hoe is het met je na de operatie ? Hoop dat alles goed gegaan is, en wens je God`s zegen toe.
 
 
Geachte heer Barneveld,

Ik hoop dat uw gezondheid zich voorspoedig hersteld. Veel vitaminen zullen u goed doen!

Uw duiding van het wereldnieuws aan de hand van de Bijbel wordt zeer gewaardeerd. Veel dank daarvoor.
Regelmatig bezoek ik uw website op zoek naar nieuwe bijdragen van uw hand.

Groet,
 
 
Hai, fijn dat Vader je werk hier laat doorzetten, ik zou je gemist hebben!

Je hebt het weer mooi omschreven:).

Nog fff volhouden met z'n allen!
 
 
Allereerst hoop ik dat de operatie geslaagd is en wens u van harte herstel toe. Er was niemand in de hemel of oo de aarde die de zegels mocht openen. Ineens zag Johannes een lam als geslacht die waardig was dit wel te doen. De Here Jezus ging naar de hemel om de trooster te zenden. Het eerste zegel is de ruiter op het witte paard met een boog en pijlen en had overwonnen en kreeg een kroon om nog meer overwinningen te behalen. Wie krijgen een kroon? Wie zijn overwinnaars? Wie krijgen een wit paard? En dan ook nog in de hemel?
De zoon van de duivel? Het kan niet het moet de Heilige Geest zijn de Vertrooster. Dat is het eerste wat de Here Jezus zou doen als hij in de hemel kwam.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven