Home Actueel Israël Een groot gevaar voor de wereldvrede

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem,

over de zegen van genoeg, zelfs veel regen over het Bijbelse
verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem en Zijn koningschap, over Zijn komst enz

Nu een profetie over een groot gevaar voor de wereldvrede. Een gevaar dat steeds groter en angstiger wordt. Het gaat over onrustbarende toename van het antisemitisme, de haat tegen alles wat Jood en of Israël. Ook het antizionisme hoort daarbij. In Zacharia 2:8 en 9 lezen we: “Op, op! Vlucht uit het Noorderland! Luidt het Woord van de HERE, want naar de vier windstreken van de hemel heb IK u uiteengedreven…. Op, redt u naar Sion…. Want zo zegt de HERE der heerscharen, die u uitgeplunderd hebben – WANT WIE AANRAAKT, RAAKT ZIJN OOGAPPEL AAN - : voorwaar IK beweeg Mijn hand tegen hen…

Even nog vier opmerkingen over deze opvallende profetie:

  1. Israël wordt ernstig te vluchten naar Sion, naar Israël dus. Niet alleen uit Rusland, maar uit heel de wereld. De God van Israël heeft Zijn volk een veilige plek aangeboden: Het volk van Israël, het land van Israël en de God van Israël horen nog steeds onlosmakelijk bij elkaar.
  2. In het laatste boek van Mozes, in Deuteronomium 32 staat een belangrijk, profetisch lied van Mozes. In vers 10 van dat hoofdstuk zegt God over Zijn volk: “Hij beschutte hem, lette op hem (op Israël dus), ALS ZIJN OOGAPPEL”.
  3. Iedereen die aan Israël komt krijgt met de God van Israël te maken. Farao wilde Israël niet laten gaan en ging ten onder. Zo verging het veel van de vijanden, die Israël of het Joodse volk kwaad doen.
  4. Maar Israël, en het Joodse volk, zijn ook de toetssteen van Gods zegen of vloek. Lees maar me in Genesis 12:3, Genesis 27:29 en Numeri 24:9: “IK zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal IK vervloeken”. Deze uitspraak van de HERE wordt driemaal herhaald en opvallend vaak in de geschiedenis bevestigd. In mijn boeken staan voorbeelden van landen en volken die de Joden haatten en vervolgden. Zijn gingen ten onder. Maar landen, vorsten, die Joden welgezind waren kregen Gods ging het wel. Zegen van de Schepper dus!

Interessant is hoe veel Afrikaanse landen, landen ten zuiden van de Sahara, vriendschap het Israël sluiten. Een recent voorbeeld is het islamitische Chad. Zij profiteren van de grote kennis van Israël van het vruchtbaar maken van woeste gronden en woestijnen. Ook de technologische kennis en vaardigheid van Israël komt vooral die landen ten goede.

Een ernstig feit is dat de VN voortdurend duidelijk hun haat tegenover Israël laat blijken. Een van de grootste uitvoerproducten van de VN en de met de VN verbonden organisaties (bv. de UNESCO). Waarschijnlijk speelt hierbij jaloersheid een grote rol. 
Even nog een voorbeeld van de boosaardige vooringenomenheid van de VN tegen Israël.

“Half november 2018 schoot Hamas uit Gaza 460 raketten af op steden en burgerdoelen in Israël. Miljoenen Israëlische burgers moesten in ‘bomvrije’ schuilkelders  het leven redden. Een paar dagen later reageerde de VN. Er werd een resolutie aangenomen met een overweldigende meerderheid. Israël werd krachtige veroordeeld. 152 Landen voor, 14 onthoudingen en twee tegen. De Hamas ging vrijuit. Een paar dagen later werden nog negen veroordelende resolutie tegen Israël aangenomen. Een van de moderne voorbeelden van het Middeleeuwse kwaad over ‘de slechte Joden’. Over deze zaken komt er een oordeel over de VN en de wereld.

Nog één opmerking: Het is een groot wonder dat en bij de vele aanvallen (de messenintifada, de aanvallen van Hezbollah en Hamas de dreigingen van Iran, de zelfmoordaanslagen van misleide jihadisten) nog zo weinig dodelijke ‘ongelukken’ voorkomen!
Dan is er nog de kwestie Jeruzalem. De “eeuwige ongedeelde hoofdstad van Israël”. Hierover en volgende keer.

Shalom

JvB

4 Reactie(s)

 
 
zelfs veel regen over het Bijbelse verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem

antisemitisme, de haat tegen alles wat Jood en of Israël.

Israël wordt ernstig te vluchten naar Sion,

Lees maar me in Genesis 12:3,

Maar landen, vorsten, die Joden welgezind waren kregen Gods ging het wel.

vriendschap het Israël sluiten.

Een van de grootste uitvoerproducte n van de VN en de met de VN verbonden organisaties (bv. de UNESCO).

Een paar dagen later werden nog negen veroordelende resolutie tegen Israël aangenomen.
 
 
Beste Jan, kun je ook de wereldraad van kerken bijzetten. Zij hebben zich kortgeleden gekeerd tegen Israël en de Joden, Gods volk en dat zal
hen aangerekend worden, want daar komt de vloek en de zegen om de hoek kijken. Hoe verwonderd was ik hierover toen ik dit bericht las. wat.
een voorrecht om dit volk te mogen volgen en zegenen op weg naar het beloofde land.
Hartelijke groet en Gods zegen op je werk,
Agatha
 
 
Weer een goed artikel helder en duidelijk in deze chaotische wereld
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Vrijdag, 31 Aug '18

Gevaren voor Israël

We staan weer op een gevaarlijk kruispunt. Een deze dagen zal president …

Naar Boven