Home Artikelen Jeruzalem Jeruzalem en het signaal van veertig

Jeruzalem en het signaal van veertig

Vorig jaar (2007) was het veertig jaar geleden dat Oost Jeruzalem op Jordanië werd veroverd. Overal in Israël werd dit feit gevierd. Hier een foto van het officiële logo van de festiviteiten bij de Jaffa Poort. Klik voor ware grootte
Vorig jaar (2007) was het veertig jaar geleden dat Oost Jeruzalem op Jordanië werd veroverd. Overal in Israël werd dit feit gevierd. Hier een foto van het officiële logo van de festiviteiten bij de Jaffa Poort.

Geestelijke rekenwonders

Alles in Gods Woord heeft betekenis. Niets is onbelangrijk. Dus ook getallen in de Bijbel zijn belangrijk. Tien tot twintig jaar geleden was er een hausse in ‘bijbels rekenwerk’. De computer werd losgelaten op de oorspronkelijke tekst van het OT. Men vond ‘verborgen codes’ waarmee bijvoorbeeld de moord op premier Yitschak Rabin, de Gog-oorlog (Ezechiël 38 en 39) en veel andere actuele en bijbelse zaken zichtbaar werden gemaakt.

De ‘bijbelcode’ leek een instrument te worden waarmee men allerlei geheimen kon ontsluieren. Daarnaast was de chronoprofetie die zich bezighield met het berekenen van tijden en zelfs jaartallen, waarop door bijbelse profeten voorzegde gebeurtenissen plaats zouden kunnen vinden.

Kortom een ingewikkeld rekenwerk met getallen en cijferreeksen uit de Schrift vaak gekoppeld aan wat vage jaartallen. Bijna elk jaar tussen 1990 en 2010 werd wel door iemand genoemd als het jaar van de opname van de Gemeente, van de Wederkomst van de Here Jezus of van het einde van de tijden-der-heidenen. De laatste jaren horen we niet zoveel van de liefhebbers van de Bijbels rekenenwerk. Waarschijnlijk omdat de meeste berekeningen inmiddels door de tijd zijn achterhaald. Momenteel is er een kleine opleving op het gebied van het ‘bijbel-rekenen’. Immers op 21 mei 2007 herdacht Israël dat Jeruzalem 40 jaar geleden werd bevrijd en 14 mei 2008 wordt de zestigste verjaardag van Israël gevierd. Nu is het getal 40 inderdaad een belangrijk getal in de Bijbel. Het getal 60 komt minder vaak voor.

Wat nu?

Veel berekeningen met getallen en cijferreeksen uit de Bijbel, hoe ingenieus ook, bleken achteraf fout te zijn. Zou de Here Jezus hierop doelen, toen Hij waarschuwde: ‘Het Koninkrijk van God komt niet zó dat het te berekenen is’ (Lucas 17:20). Of wil Hij hier alleen de nadruk leggen op het feit dat het Koninkrijk van God slechts in Hem te vinden is? Maar de andere kant van de zaak is dat getallen in de Bijbel niet voor niets zijn gegeven. Daniël hield serieus rekening met de letterlijke betekenis van het getal 70 dat de profeet Jeremia noemde in verband met de Babylonische ballingschap (Daniël 9:2). Wie wijs is mag rekenen aan het getal 666 van het beruchte Beest (Openbaring 13:18). Maar die berekeningen hebben al heel wat ‘beesten’, van Nero tot de Paus, opgeleverd. En toch….de Heer verwacht van ons dat wij aan de hand van zijn Woord ‘zijn grote werken naspeuren’. (Psalm 111:2-4). ‘Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar de eer van de koningen een zaak uit te vorsen’ (Spreuken 25:2). De oude profeten hebben ook ijverig gespeurd en nagedacht over de tijd waarop hun profetieën sloegen (1 Petrus 1:11). De getallen 12, 7 en 70 hebben een bijzondere betekenis in de Schrift. Wat zou de betekenis zijn van de 153 vissen die Petrus aan land sleepte (Johannes 21:11)? Waarom zijn zij zalig die in de eindtijd 1.335 dagen blijven verwachten (Daniël 12:12)? Bovendien ook het Woord van God is een schepping van de Almachtige. Zoals Hij in de natuur meetkundige figuren (kristallen, sneeuwvlokjes) en wiskundige formules heeft gelegd, kunnen we ook prachtige structuren in de Schrift ontdekken. Dus toch maar vorsen en speuren naar de betekenis van 40 in verband met Jeruzalem?

Veel veertigers

 • Tijdens de zondvloed stortregende het 40 etmalen (Genesis 7:4,12).
 • Israël zwierf 40 jaar door de woestijn als oordeel over hun weigering Kanaän binnen te gaan.
 • Ezechiël lag 40 dagen op zijn rechtzij om de ongerechtigheid van Juda te dragen (Ezechiël 4:6)
 • De reus Goliath bedreigde het leger van Israël 40 dagen (1 Samuël 17:16)

Dit zijn vier voorbeelden van een verband tussen het getal 40 en oordeel. Nu volgen een aantal ‘veertigers’ die verband houden met een geweldige zegen van God.

 • Na 40 dagen kwam er weer licht in de ark doordat Noach het venster opende (Genesis 8:6)
 • Na 40 etmalen op de Sinaï kreeg Mozes de geweldige openbaring van de HERE, de Tien Woorden (Exodus 24:18)
 • Na 40 etmalen in de woestijn behaalde de Here Jezus een geweldige overwinning op Satan (Matteüs 4:2)
 • Na 40 dagen was er een grote opluchting in Nineveh. De stad werd niet verwoest (Jona 3:4)
 • Na een reis van 40 etmalen kreeg Elia die diepe en heilige ervaring met de HERE op Horeb (1 Koningen 19:8)

Dan nog een paar ‘veertigers’:

 • Het leven van Mozes is opgedeeld in drie periodes van 40 jaar, 40 jaar Egypte, 40 jaar als schaapherder en 40 jaar al leider van Israël en Godsman.
 • De koningen David en Saul regeerden elk 40 jaar.

Die periode van 40 jaar of 40 dagen gaat bijna altijd om een tijd van voorbereiding op een belangrijke gebeurtenis of verandering.

Stemmen uit Israël

Op 7 juni 1967 veroverden Israëlische troepen de Muur en het Tempelplein op het Jordaanse leger. De Israëlische vlag wapperde boven de Rotskoepel. Rabbi Goren, de opperrabbijn van het leger, suggereerde de moskeeën onmiddellijk af te breken en te beginnen met de herbouw van de Tempel. Helaas besloot de regering van Israël het dagelijks bestuur over het Tempelplein als een gebaar van goede wil aan een Islamitische beheersraad Waqf over te dragen. Een gebaar waardoor mijns inziens het plan van God vertraging heeft opgelopen.

Een Joods historicus, Israël Eldad schreef op 30 juni 1967 in Time Magazine:

‘Wij zijn in de fase waarin David zich bevond toen hij Jeruzalem bevrijdde. Van dat moment tot de constructie van de Tempel door Salomo verliep slechts één generatie. Zo zal het met ons ook gaan’.

Should the Temple Be Rebuilt? - Time Magazine - Friday, Jun. 30, 1967

"We are at the stage where David was when he liberated Jerusalem. From that time until the construction of the Temple by Solomon, only one generation passed. So will it be with us." And what about that Moslem shrine? Answers Eldad: "It is of course an open question. Who knows? Perhaps there will be an earthquake."

Welnu, 40 jaar… één generatie. Nu, 40 jaar later, gaf onze Israëlische gids ons zijn visie: ‘Na de Uittocht uit Egypte waren we trots en dat kostte ons 40 jaren oordeel in de woestijn. Na de Zesdaagse Oorlog waren we trots. Dat heeft ons nu 40 jaar narigheid in en om Jeruzalem gekost’. Israël heeft toen inderdaad een grote kans gemist. Wat nu, na die 40 jaar strijd om Jeruzalem? Wordt de Tempel herbouwd? Het Tempelinstituut in Jeruzalem heeft al heel wat voorwerpen voor de nieuwe tempel vervaardigd. De ‘Beweging voor de Joodse Tempel’ heeft rond Pesach (het Joods Paasfeest) 2008 een schaap geslacht als oefening voor het bijbelse Paasoffer in de Tempel. Een zwakke aardbeving begin dit jaar heeft een gat het plein van de Tempelberg veroorzaakt. Allemaal kleine tekens dat er beweging in de zaak van de Tempel zit.

Het Signaal van 40.

Volgens de profetieën gaan er inderdaad wereldschokkende gebeurtenissen in en rond de Heilige Stad plaatsvinden. De Tempel zal worden herbouwd, er zullen oorlogen om Jeruzalem gevoerd worden, de Grote Koning zal met grote macht en majesteit naar Zijn stad terugkomen en Jeruzalem zal de hoofdstad van de wereld worden. We hebben het getal 40 niet nodig om te weten dat deze dingen gaan gebeuren. Wel weten we dat ook de periode van 40 jaar belangrijk is voor de HERE. Dit feit, het profetische Woord en de strijd om Jeruzalem die nu al op het politieke vlak gaande is, wijzen erop dat de wereld, waarschijnlijk nog dit jaar, verbaasd zal staan over de machtige daden van de God van Israël met betrekking tot Jeruzalem. Daniël wist dat de ‘bestemde tijd’ was gekomen. Hij bad:

‘Neig, mijn God, uw oor en hoor; open uw ogen en zie… treed handelend op, toef niet om uwszelfswil, mijn God, want uw Naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk’.

Daniël 9:19

De HERE handelde op het gebed van Daniël.

God is niet veranderd. Hij zal handelen op onze gebeden.

5 Reactie(s)

 
 
Het is duidelijk de profetieën zullen spoedig vervuld worden, Jezus komst is zeer dicht nabij.
Het is alleen jammer dat de meeste christenen aan de geheime opname voor de verdrukking vast houden en zo veel van de vervulling van de profetieën gaan missen! luister maar eens naar de seminars van David Pawson, vooral no 8 over de rapture.

zie www.sermonindex.net/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=528

Gods zegen

 
 
is er ook meer uitleg over getal 40
eventuele andere getallen die in de
bijbel staan? is er naslagwerk?
ben zeer tevreden met deze uitleg.
Fokko,

Ik heb die gegevens niet.
Wel is er de gematria, de leer over de getallen in de Bijbel. Maar veel in die gematria vind ik erg speculatief.
Hoewel ik geloof dat er inderdaad mathematische structuren in de Bijbel verborgen kunnen zijn. Want die liggen er ook in de schepping en de Bijbel is ook een schepping van God.

Ik zelf heb natuurkunde en wiskunde gestudeerd maar met de gematria ben ik zeer vorozichtig en ik zou je raden je hier niet teveel in te verdiepen.

Shalom
 
 
Ik hoor steeds meer om mij heen dat broeders de 'leerstellighede n'van david pawson met betrekking tot de opname aanhangen. Volgens een van mijn broeders gaat de gemeente eerst door de verdrukking om vervolgens aan het eind daarvan door de wederkomst van de Heer opgenomen te worden en vervolgens onmiddelijk weer terug op aarde te komen om hier dan onze eeuwigheid door te brengen. Er is dus volgens hem en geen 'geheime opname'en geen hemels verblijf voor de gemeente. Ik hoor hier niets over, lees niets op het net, ik bedoel enig tegengas tegen deze (valse?) lering. Of moet ik mijn bijbel opnieuw grondig lezen met de boeken van Pawson ernaast om te constateren dat al die grotew namen het altijd bij het verkeerde eind hebben gehad en de bijbel ook?
graag uw reactie

mvrgr
Beste Bob,

Dank voor je reactie.

Ik ben gisteravond teruggekomen uit Israël en begin nu net aan het afhandelen van ruim 300 mails.

Jij bent de eerste met je vraag over de opnamen van de Gemeente. Er zijn vier gedachten over de opaname van de gemeente.

1. Vóór het begin van de zeven jaren van de antichrist. De visie die het meest verbreid is en die vooral bij het Zoeklicht wordt aangehangen

2. Halverwege die periode. Als de antichrist zich in de Tempel van God zet.

3. Pas als de Here Jezus met grote macht en majesteit terugkomt op de Olijfberg gaat we Hem tegemoet. De visie van David Pawson

4. Ergens tijdens de laatste helft van de periode van de antichrist.

Ik ga er hier nier verder op in. Wel heb ik een tijdje geleden een atikel geschreven waarin deze visies beschreven worden. Ik zal nze webmaster vragen of hij het zinvol vindt dit artikel eens te plaatsen op de site. Als je meer wilt weten. Kom dan terug.

Jvb.
 
 
Beste Jan, bedankt voor het doorgeven van je visie op de bijbelse profetieën.
Maar, wat betreft het aanbreken van Gods tijd:
In 2007, 40 jaar na de bevrijding van de Tempelberg, zijn er nog geen bijzondere profetieën vervuld, en dus laat de heerschappij van de Messias vanuit Jeruzalem nog op zich wachten, en ook is er nog geen opname van de gemeente geweest, anders zat ik hier niet achter mijn computer... waar zou Jesjoea nog op wachten?
Misschien moet de exodus van Joden uit alle landen nog voltooid worden? Misschien is de Gemeente van Jezus Christus nog niet bereid...(!) Misschien moet er nog een derde wereldoorlog komen, te beginnen vanuit het Midden-Oosten...
Ik wil, als dat mag, even wijzen op een nieuwe berekening van de datum van de Opname, zie de website Eindtijdinbeeld .nl.
Maar, het blijkt telkens, dat de Eeuwige God anders rekent dan wij, Hij weegt gebeurtenissen mee, en stelt uit, zodat er aan de ene kant nog mensen tot bekering komen, en aan de andere kant de wereld zich nog meer rijp maakt voor het oordeel. Maar, houd moed, het kan niet lang meer duren! Alle tekenen wijzen erop.
Dag Bert,

Dank, ook voor deze reactie.

Kort wil ik er op ingaan.

Inderdaad wijzen de tekenen op komende oordelen en op de komst van de Messias en Zijn vrederijk. Als je die tekenen ziet, hoe kun je dat zonder op profetieën te letten.
Vervulling van profetieën horen bij die tekenen.

Je hebt gelijk dat er nog veel moet en gaat gebeuren. Efraïm en die stammen die erbij horen komt nog terug.
Manasse is onderweg.

Er gaat nog heel wat in en rond Jeruzalem gebeuren. Alles gaat nu wel razend snel.

God heeft haast, zoals in Jesaja 60:22 staat.

Een hartelijke groet

Jvb
 
 
Beste JvB,
hartelijk dank voor je al je mooie artikelen. Ik heb ook een stukje gelezen over Juda Ben Samuel, uit 1200, en die voorspelde de bezetting door de Ottomanen (400 jaar lang) en de herovering van Israel. Hij rekent in 9 jubeljaren van ieder 50 jaar, dan kom je uit op 2017, dus over 7 jaar, de geboorte van een nieuw tijdperk? De wederkomst van Jezus? Ik weet t niet. Maar dat is heel snel. Uit katholieke bronnen heb iig vernomen dat wij het gaan meemaken. God zegen deze wereld, bekeer u toch, net als Ninive!!! Het is nog niet te laat! BML-H
Mijn dank, beste bml,

Inderdaad heeft het Turks-Ottomaanse rijk geregeerd van 1517 to 1917 over het hele Midden Oosten, over Noord Afrika en over een groot deel van Oost Europa. Er is heel wat gerekend met die jubeljaren. Iemand kwam ook op 2010 als een eindpunt en toen kwam Obama aan de macht. Met die zeven jaren van de antichrist kwam hij ook op 2017. Ik, als iemand die wiskunde heeft gestudeerd, houd me niet op met veel berekeningen. De Here jezus heeft gezegd dat we moeten werken zolang het dag is, want er komt een nacht waarin niemand werken kan. (Johannes 9:4). We zien de nacht snel aankomen. Dus niet teveel rekenen, maar werken. Steun evangelieverkon diging, steun Israël is de zware strijd tegen bijna heel de wereld, sta op voor de armen en verdrukten. Dat zijn prioriteiten die het rekenen over de wederkomst van de Here Jezus niet uitsluiten, maar wel veel belangrijker zijn. Zorg in de tijd dat het dag is ook dat je bijbelkennis op pijl is, want in de nacht kun je alleen veilig voortgaan als je een lamp voor je voet hebt, en "uw Woord is een lamp voor mijn voet", en de Here Jezus is 'het licht van de wereld'.

Denk ermom, we kunnen alleen staande blijven door het Woord.

H.Gr.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven