Home Contact Reageer - Talkback

Reageer - Talkback

U kunt hier een boodschap van algemene aard achterlaten. Uw reacties worden ten zeerste gewaardeerd.

Let wel even op de volgende zaken alvorens u reageert:

  1. Uw email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website,
  2. Uw reactie moet eerst geaccordeerd worden, het kan dus even duren voordat uw reactie zichtbaar is.

Feel free to give your feedback here, we would like to hear from you. Please bear in mind the following:

  1. You must provide your email address is,
  2. Your email address will never be displayed on our website.

ספר אורחים

100 Reactie(s)

 
 
aan jan van barneveld

is het juist om van de hebreeuswe naam jahweh, de naam jehova te maken?

thomas
Dank je, Thomas voor je belangrijke en indringende vraag.

Laat ik proberen een kort antwoord te geven over een Onderwerp, waar veel boeken over zijn geschreven.

1. God heeft veel titels: De Eeuwige, de Almachtige, de God van Israël, de God des hemels, de Schepper, Vader enz.Al deze titels vertellen iets van Zijn wezen.

2. Zijn persoonlijke Naam. In de Bijbel lezen we die als J-H-W-H. Klinkers zijn er dus niet. Die Naam komt in het OT wel 6800 maal voor.

3. Gelovige Joden spreken Zijn Naam niet uit. Want er staat geschreven:
"Gij zult de Naam van de HERE uw God niet ijdel gebruiken.

4. Steeds als de Naam wordt genoemd, bijvoorbeeld in de uitdrukking Here HERE, zeggen de Joden Adonai. Adoni betekent in het Hebreeuws
gewoon 'mijnheer'. Jij zou heten adoni Baars, de heer Baars. Als er JHWH staat, dan heeft de NBG 1951 vertaling geschreven HERE. Engels LORD met vier hoofdletters.

5. Nu JAHWEH of JEHOVAH.
Men weet het niet helemaal. Later, ongeveer 1000 jaar geleden hebben joodse geleerden, rabbijnen, er klinkers tussen gevoegd. De klinkers van Adonai.....Hoe men, met name de Jehovah-getuigen ertoe gekomen zijn om andere klinkers toe te voegen weet ik niet. Wel weet ik dat JAHWEH het meest aanvaarde Naam voor de Eeuwige is.

6. Ten slotte meld ik dat onder Messiaanse Joden, Joden die geloven dat Jezus de gekomen en komende Messias is, er ook zijn die met de Orthodoxe Joden meegaan in het niet uitspreken, uit grote eerbied, van de Naam.

Een hartelijk shalom.

janvanbarneveld
 
 
Vandaag heb ik Uw college over de eindtijd bijgewoond. Vooropgesteld dat ik zelf niet gelovig ben, maar geloof als instituut wel een belangrijke functie vind hebben in de zin van dat het mensen leert en aanspoort zich niet als een stel beesten te gedragen.

Er zijn een aantal dingen die bij mij vraagtekens oproepen. Allereerst zegt U dat de Islam fel anti-semitisch is. Dat ben ik met U eens, evenals het feit dat de Islam vooral aanspoort tot geweld, iets wat niet overeenkomt met de functie die religie moet hebben. Maar hoe kan een geloof als de Islam nou anti-semitisch zijn als ze een moskee openen ter ere van Jezus Christus, de koning der Joden? Hoe kunnen ze dat nou rechtpraten naar hun volgelingen toe. Een andere aanmerking is dat U stelde dat ieder keizerrijk zijn eigen religie nastreefde. Volgens mij was het Napoleon die godsdienst-eenheid (als dat woord bestaat) schiep in Europa en dat de paus als blijk van waardering naar Parijs afreisde om Napoleons heerschappij te zegenen. Het kronen tot keizer deed de kleine man met het grote ego echter zelf..

Hartelijk bedankt voor een leerzame avond.
Dag Roger,

Dank voor je reactie en je vriendelijke woorden.

Je twee opmerkingen:

1.
Inderdaad is er onlangs in een stad 40 km ten Zuiden van Amman een moskee geopend onder de naam:
Isa -al-Masih. In de Islam en in de Koran wordt met veel waardering gesproken over Isa, de arabische naam voor Jezus.
Hij is volgens de Islam een profeet die de komst van mohammed voorspelt en die de islamitsche messias, de Mahdi, zal helpen Jeruzalem en de wereld te veroveren. Hij is niet, zoals de Bijbel leert, de Zoon van God en de Verzoener van onze zonden. Hij is niet de uiteindelijke Vredevorst die wij verwachten. Dus een verkeerd beeld van Jezus Messias wordt ook door die naamgeving van de moskee wordt gebracht.

2.
Religie is de samenbindende kracht van een wereldrijk. Nebukadnezar de stichter van het Babylonische wereldrijk, had zijn beeld, waar iedereen voor moest knielen. Behalve orthodoxe Joden. De romeinse keizers maakten zichzelf tot godheid, die iedereen moest erkennen. Alleen het Joodse geloof was een "wettig toegestane religie". Christenen weigerden. Hitler ging ook die richting op. Het was voor hem "Eerst zaterdag en dan zondag".

Ik denk dat Napoleon niet zover is gekomen om tot een religie te komen. Of het moest de Verlichting zijn... Ni Dieu, ni maitre.
 
 
Ik wou graag het boek "Israel onze oudere broeder onvangen". Kan u mij zeggen waar ik dat boek kan bekomen? 
 
Beste broeder Jan

Regelmatig bezoek ik uw website die zeer boeiend en leerzaam is. Daardoor ben ik ook gaan beseffen hoe belangrijk Israël is en het gebeuren daarrond, vooral in deze tijd. Ik heb het op mijn hart om voor Israël te bidden maar vond het moeilijk om het concreet te verwoorden. Daarom toch even bedanken voor de gebedspunten, vermeld in het artikel "beroemde bidders".

Gods zegen

Hartelijke groeten
Roos
Dag Roos,

Inderdaad is gebed het machtigste wapen in de strijd om Israël en het komende Koninkrijk van God.

Een Joodse vriend belde mij een paar dagen geleden. Hij was diep overtuigd van de ernst van de situatie en suggereerde dat er een wereldwjde gebedsdag voor Israël en ook voor andere nood in de wereld georganiseerd zou moeten worden.

Laten wij er maar mee beginnen en niet maar één dag, maar elke dag bidden ''voor de vrede van Jeruzalem".


 
 
geachte broeder BARNEVELD ik heb de seminars van
U gevolg in pinkster gemeente komen zie nu wilde
ik U vragen hoe over kerstmis vieren denkt want
JEZUS is toch niet geboren in deze tijd en vele
oprechte christenen vinden het ocult en dat het niets met de werkelijke geboorte van JEZUS te maken heeft.
U heeft het ook over dat de derde weer gebouwd
zou worden mijn voorganger DIK VAN STENIS is van
mening dat dit niet gebeurd.
ik wil U bijvoorbaat hartelijk danken voor UW tijd
en reactie.

GODS rijke zegen toegewenst.

mvg.peter v d bosch
 
 
Ik heb uw series over eindtijd en profetie gevolgd maar een vraag blijft nog onbeantwoord
In de eindtijd zal Israel een schuilplaats vinden in de woestijn als het beest hen begint te vervolgen maar waar is onze schuilplaats als gelovige uit de heidenen ?
Zijn we er dan niet meer en gaat het over ongelovige rest van Israel ?
Zouden wij dan ook naar Israel moeten emigreren
wij zijn geen Joden en hebben trouwens geen recht op terugkeer natuurlijk ?
Is onze schuilplaats dan de NAAM VAN DE HEERE ?
groeten
Beste Nadine,

Je stelt me wel een indringende en belangrijke vraag.
Waar kunnen wij, gelovigen-uit-de-volken, schuilen in die vreselijke eindtijdperiode ?
Eerst geef ik wat antwoorden die algemeen worden gegeven.

1. De Here Jezus haalt Zijn gemeente voordat de Grote verdrukking begint. Deze visie wordt door veel van de evangelische gelovigen als de Bijbelse visie aangehangen.

2. De Here Jezus haalt Zijn gemeente op halverwege die zeven jaren van de verdrukking. Ze zullen eerst toch een periode van verdrukking doormaken, zoals veel Christenen nu al zwaar worden verdrukt.

3. De Gemeente zal er , net als Israël en ook met Israël doorheen moeten. Velen van ons zullen, met ook veel gelovige Joden, als martelaar sterven en daarna opstaan uit de doen en met Christus heersen in het Duizendjarig Rijk.
Veel messiaanse Joden zien deze vierde visie als de Bijbelse visie. "Waarom jullie wel opgenomen door de Heer en wij (Israël) niet? " vragen zij dan.

4. De Here Jezus neemt Zijn Gemeente op vlak voordat de Toorn van God over de aarde komt. Dat is niet "de Grote Verdrukking". De Toorn komt pas later, ergens tijdens de laatste helft van de zevenjarige regering van de antichrist. Vlak voor de wederkomst van de Here Jezus in grote glorie en heerlijkheid.

Nu vraag je: Welke van de vier visies is de juiste, Bijbelse visie?

Ik hoop de eerste. Maar ik weet het niet.

Wel weet ik dat ons leven geborgen in de Here Jezus.
Dat we, of we nu leven of sterven, we in Hem en bij Hem zijn en dat alles goed komt.
Niemand kan ons uit de Hand van de Levende God roven.

Wil je nog meer vragen, kom dan gerust terug.


Jan van barneveld
 
 
Geachte br. Barneveld,

Kunt u mij aan het telefoonnummer/adres/website van het IPC helpen?

Bij voorbaat mijn hartelijke dank,

Met vriendelijke groet,

Frans Straube.
Beste Frans,

IPC hoort bij Christenen voor Israël.
Ik zal je de gegevens van CvI geven:

Tel: 033-2458824
Site: http://www.christenenvoorisrael.nl
Mail: info@christenen voorisrael.nl
Postadrs: Postbus 1100, 3860 BC Nijkerk.

Met een hartelijk shalom,

Jan van Barneveld
 
 
Dag Jan,

Allereerst mijn waardering voor deze mooie site. Heel veel informatie, zelfs televisiebeelde n. Prachtig!

Ik wil je - ook via deze weg - deelgenoot maken van mijn ontdekkingsreis in de Bijbel. Meer dan 80 keer staat er in de Bijbel dat Jezus de Zoon des Mensen is. In Johannes 12:34 staat een hele interessante vraag: Wie is deze Zoon des Mensen?

Wat denk jij?

Een hartelijke broedergroet,

Peter Burgers
 
 
Hoi , Graag wil ik even een paar woordjes kwijt , ik heb u al de weken gevolgt op Family7 en wil u bedanken , u heeft mij zoveel geleerd , het rare is dat ik van binnen wist dat het zo was , het is zo jammer dat bijna nooit iets horen over Israel in de kerken, zijn we zo druk bezig met onze eigen sores?? Ik hoop dan ook dat de serie bij Family7 een vervolg krijgt , vole me net een sponsje , en zuig het naar binnen. Ik ben zelf net bezig met het lezen van de boekenn van Mozes, misschien kunt u me daar iets duidelijk in maken, ik worstel met de onrein en reinheids vragen, geldt dit ook voor ons christenen?? Of zijn we in Jezus reeds rein ? Ik hoop dat als ik vragen heb over het oude testament u die mag vragen, en zo onze Vader nog beter kan begrijpen. Nogmaals mijn dank en hoop nog eens een keer een seminar van u te mogen bij wonen,
Vriendelijke groet,
Etty.
Dag Etty,

Hartelijk dank voor je reactie.

Het is net alleen jammer, maar ook schadelijk dat er in veel kerken zo weinig of helamaal niet gesproken wordt over zaken die met Israël verband houden. Terwijl toch zo veel in de Bijbel over Israël gaat. Terwijl de Here Jezus een Joodse rabbijn was en de Koning van de Joden is als als Koning van Israël weer terugkomt. Terwijl Israël Gods uitverkoren volk was, nog steeds is en voorlopig blijft. Tot het einde der tijden.

Nu je belangrijke vraag oer de wetten in het zgn. Oude Testament. Wat wij 'wet' noemen is in het Hebreeuws 'Torah'. Meer 'onderwjs' dan 'wet'. Gods 'inzettingen', waarin god ons vertelt hoe Hij alles 'in elkaar gezet' heeft. Of ook wel 'Gods verordeningen'. Hoe er 'orde'in allerlei zaken kan komen. Daarom is het verstandig om Gods onderwijs te volgen. Maar over het hoe en welke 'wetten', dan kom ik op een moeilijk terrein. Vragen over bv. varkensvlees en paling, over Sabbat en de Feesten. Daar ben ik ook maar voor een heel klein gedeelte uit. Uiteraard en in de eerste plaats 'Reinigt Zijn bloed ons van alle zonden'. Dat is het eerste en belangrijkste. Maar hoe rein te blijven in deze wereld?! 'Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven...' zegt de Here Jezus.

Met een hartelijk shalom.

jvb
 
 
Beste Jan,
Graag wil ik je attent maken op de website van Stichting Centrum voor Bijbelstudie en onderzoek te Jeruzalem. Hier werkt Shlomo Hizak al jaren om het antisemitisme in de kerken te bestrijden. Zij geven ook vier studieboeken uit hoe de Joden het eerste testament lezen. Ik heb daar zelf heel veel van geleerd en ben anders naar zaken gaan kijken. Ik kan het iedereen van harte aanraden.
www.bijbelcentrum.org
met vriendelijke groeten
Hartelijk dank, Ank!
We kennen het werk van Shlomo Hizak al heel wat jaren.
In het verleden hebben we ook met een groot project voor Russische Bijbels mogen helpen.
Een hartelijk shalom,

JvB
 
 
Ik vind het krankzinnig dat u vanuit een religieuze visie het opneemt voor de Israeliers. Op deze manier kunt u onmogelijke op een objectieve wijze dit conflict beschrijven. Schandalig!
Beste Joost,

Bedankt voor je reactie.

Zo krankzinnig is mijn benadering niet.
Eerder realistisch.
Als je even in de krant leest of naar het nieuws kijkt, zie je onmiddellijk dat het MO conclict diepe, religieuze wortels heeft. In elk geval voor de Arabische Moslims. Ze voeren een Jihad, een heilige oorlog tegen Israël en de Joden! Bij elke (zelfmoord) aanslag verheerlijken zij hun godheid. Dan 'mijn kant' van de zaak. Veel van wat er gebeurt in en rond Israël is eeuwen geleden al voorzegd in de Bijbel. De Heilige Schrift voor Joden en Christenen. Oude profetieën zijn letterlijk uitgekomen en komen nog steeds uit. Het gaat om de God van de Bijbel tegen de godheid van de Koran. Zeker, er zijn ook politieke, historische, economische en demografische dimensies in dit menselijkerwijs onoplosbare MO conclict. Er is een enorme propagandoorlog aan de gang tegen Israël. Ook daar heb ik oog voor. Maar ten diepste is het een geestelijke strijd.

Met een vriendelijke groet,

Jan van barneveld
 
 
Ik heb uw nieuwe boek gekocht en in een adem uitgelezen. Een duidelijk en voor iedereen waarschuwend boek over wat er feitelijk gaande is in de wereld en rond Israel. Moge G'd Uw werk zegenen!
Beste Gerard,

Hartelijk dank voor je mail en je vriendelijke en bemoedigende opmerking.
We beseffen nauwelijks hoe gevaarlijk de situatie is.
Ook in ons land.
Pas als het ons persoonlijk overkomt, krijgen we wat meer inzicht.
Bijvoorbeeld als we 'vluchteling in eigen land' worden.
Voor de Gemeente van Christus is het zaak om waakzaam te zijn en op de bres te staan voor Israël, maar ook voor ons eigen land. Zie Ezechiël 13:5.
Met een hartelijk shalom,

jvb
 
 
beste Jan ik ben zeer blij dat jij een website
geopend hebt. niemand van de christenen die ik
ken heeft me er op gewezen.via een link met
het zoeklicht kwam ik er achter.Ga zo door met
je objective kijk op Israel.
Gods zegen en weet dat je gesteund weet door
gebed mijner zijds groeten fokko
Hallo Fokko,

We, de webmaster en ik, doen ons best.
Ik heb nog heel wat onderwerpen waarover ik wil schrijven, maar er staat zoveel op het programma. Eerst de herdruk van het boek "Eindtijd Israël en de Islam". Dan de herdruk en herziene uitgave van "Met Israël op weg naar de eindtijd". Er is zoveel leugen rondom Israël. Ik zou er een dagtaak van kunnen maken om dat alles te werleggen. De Palestijnen weten niet wat ze allemaal moeten verzinnen om Israël zwart te maken. Nu weer het verhaal dat Israël hun "martelaar" Yasser Arafat, de 'vader van het moderne terrorisme, vermoord zou hebben. De pers, ook de zogenaamde christelijke pers neemt die leugens zonder enig commentaar over en weer is een stap gezet in de richting van een oordeel van God dat komt over al dat 'rechtsgeding van Sion', over al die 'rechtszaken die tegen Sion worden aangespannen.
Lees Jesaja 34:8, daar staat het.

Een hartelijk shalom.
 
 
Br.van Barneveld
Ik ben 71 jaar en ben opgegroeit in een baptisten
gezin en de Heer was al heel vroeg tot mijn bewust
zijn door gedrongen.dat het om niemand meer gaat
dan om Hem die hemel en aarde gemaakt heeft.
Ik heb ook heeveel aan bijbelstudie gedaan en nog.
En de boodschap van de wederkomst van Christus is
mij over bekend,
In 1 tess-4:13:17 de gemeente van die tijd leefde
in de verwachting dat zijn komst aanstaande was.
Maar dan gaat paulus hen waarschuwen,den k er om gemeente van tess er staat voor dat Hij terug komt
eerst nog heel wat tegebeuren,de tempel moet herbouwd worden de wetteloze zich openbaren etc etc,ik denk persoonlijk dat men aan iets belangrijks voorbij gaat,dat de boodschap in die tijd zich nog helemaal toespist op het joodse volk
ook het feit dat velen als martelaar zullen sterven,dat zij ook nu nog de gelegenheid krijgen
zich te bekeren.
Waarom spreekt paulus zo weinig over de wederkomst
in de late brieven Ef:Filp:Collz?
Om dat hier het accent komt te liggen de gemeente
het lichaam van Christus waarvan hij het hoofd is
met een hemelse roeping,en bij Israél om een aardse roeping,en dat verklaard voor een belangrijk deel waarom Israél in de schrift zo
nauw betrokken is bij die grote verdrukking.
Als alleen al in het boek openbaring al zo,n ruim
280 maal het oude testament wordt geciteert geeft
dit al aan wat voor belangrijke rol het volk heeft
in dit aards gebeuren,en waar paulus het lichaam
van Christus een geheimenis noemt dat zeer groot is.
Moeten wij de komst van Christus op de olijfberg
zien als zij zullen Hem zien die zij doorstoken
hebben.
En het moment van de wederkomst,daar in ga ik mme
zoals u het hebt verwoord met de vier mogelijkheden,i k vind het daarom welvreemd dat veel gelovigen zo stellig verkondigen,dat de gem:
voor de grote verdr: wordt opgenomen.
Maar het belangrijkste is dat wij Hem verwachten.
Daarom br.van Barneveld mag ik tot u zeggen,tot
ziens bij de Heer,en Gods rijke zegen toegewenst
ook in uw werk.

in de verwachting dat die wederkomst aanstaande was
Geachte broeder Andries Wessels,

Mijn hartelijke dank voor uw reactie.

U haalt heel wat bijbelse onderwerpen aan in uw bericht.

Voor iemand die niet zoveel aan bijbelstudie heeft gedaan als u kan dat wat verwarrend overkomen. Ik kan dus niemand kwalijk nemen als er gezegd wordt: "Ik snap niet wat die man bedoelt".

Ook u neem ik het absoluut niet kwalijk dat u zo kort mogelijk zoveel mogelijk wilt zeggen en vragen. U zult wel begrijpen dat ik niet op alles in kan gaan.

Inderdaad moet er nog heel wat gebeuren voor de "komst van onze Here jezus Christus", als je 2 Tessalonicenzen 2:1-4 leest.

Een paar jaar geleden heb ik in Profetische Perspectief een lang artikel geschreven waarin ik die vier visies op de komst van onze Heer uitleg, zonder dat ik een keuze uit die vier maak.

Wat Gods volk, Israël betreft is de Bijbel duidelijk. Inderdaad is het boek één citaat van oude profetieën die Johannes onder leiding van Gods Geest op een rij zet en zo de eindtijd beschrijft.

Israël zal in benauwdheid komen, maar, zegt de profeet, daaruit zal hij gered worden (Jeremia 30:7) en Daniël 12:1). De wereld zal in zeer grote benauwdheid komen. Mits men zich bekeert, zoals eeuwen geleden de stad Nineveh zich bekeerde. In die eindtijd zullen er onder de mensheid en in de natuur chaotische toestanden ontstaan. Het 'teken van de Zoon des mensen, van de Here jezus, zal 'aan de hemel verschijnen' (Mat.24:30)......Wat er dan allemaal gebeurt....uiteindelijk zal Hij verschijnen op de Olijfberg en in grote majestiet (Openb.19). Hoe die volgorde is, weet ik niet. Wel geldt ook in deze tijd het woord van Johannes de Doper: "Bereidt de weg van de Heer" en "Bekeert u want het Koninkrijk van de hemel is dichtbij gekomen".

Met een hartelijke groet,

Jan van Barneveld

 
 
Br van Barneveld ik heb uw reaktie op mijn schrijven wel begrepen,in mij denken zit veel meer aangaande mijn vizie op de schrift,dan dat je in die paar woorden in zo,n reaktie kunt weer geven,en wie dan niet zo ver gevordert is in de schrift zal dat niet kunnen begrijpen.Nietemin wel bedankt voor uw reaktie,en Gods rijke zegen toe gewenst.
 
 
Goeden avond mijnheer Jan
Ik had vandaag in de kerk een probleem met het heilig avond maal
Ik heb er niet aan deel genomen
Het zit n/l zo ,bij ons is een mevrouw die getrouwd is met een moslim ;zei maakt deel uit van het bestuur.Maar ook gaat ze naast de voorganger stan om voor hem voor de preek te bidden
Nu is mijn vraag is dit wel helemaal goed?
Hopelijk weet u er een antwoord op zodat ik zonder angst in de toekomstaan het Heilig avondmaal kan deelnemen
M vr gr en Gods zegen Joke
Beste Joke,

Je stelt mij een moeilijke vraag.

Eigenlijk is deze site niet voor dergelijke pastorale vragen. Bovendien ken ik de situatie niet voldoende om goed te kunnen reageren. Toch even drie opmerkingen.

In de eerste plaats is het avondmaal bedoeld als een ontmoetng van Gods kinderen met de Heer. Een gedachtenismaal tijd. Zeer belangrijk dus.

Ten tweede: Je kent de anderen niet die ook deelnemen en daar kun je niet overoordelen. Behalve als er duidelijk ongelovigen en mensen die in zonde leven deelnemen. Maar ook dan ligt de eerste verantwoordelij kheid bij de leiding van de gemeente.

Ten derde: Wat heb jij met de Moslim-echtgenoot van de dame die de leiding had te maken? Je weet ook niet hoe die verhouding in het huwelijk ligt tussen de Molsim-man en Christen-vrouw. Zijn ze getrouwd toen hij Moslim was en zij christen? Is hij later Moslim geworden? Is zij later Christen geworden?

Ik denk dat je rustig en ziende op de Here Jezus en zijn volbrachte werk op Golgotha aan het avondmaal kunt deelnemen en je verheugen in Hem, die was en die is en die terugkomt.

Jvb
 
 
Beste meneer Van Barneveld,

Allereerste de beste wensen voor 2010!
Met liefde voor Israël heb ik een israelsite gemaakt mbt israel, jeruzalem, geschiedenis, cultuur, sion, kerk en israel enz.

Misschien wilt u eens een kijkje nemen op:
www.israelbericht.nl

Alvast vriendelijk bedankt,

Johan
 
 
Nog een gezegend 2010 gewenst meneer Barneveld, ik was vergeten te reageren op mijn vorige reactie.


Ik heb iets opmerkelijks ontdekt!

el hassan bin talal kan wel eens de antichrist zijn meneer Barneveld!
Zou u er eens naar willen kijken, het komt overeen met Eintijd, Israel en de Islam:

http://video.yahoo.com/watch/3224498/9104595

De herbouw van de Joodse tempel zou dit jaar wel eens kunnen aanvangen: http://www.youtube.com/watch?v=FP0tcSxi-yg

Kent u de aloude profetie over de Hurva Synagoge?
Wanneer deze voor de 2e keer word herbouwd ( 3e keer opgebouwd ) zou tevens de 3e Joodse tempel herbouwd worden!

Citaat: ” According to a centuries-old rabbinical prophecy that appears to be coming true, on March 16, 2010, Israel will begin construction of the Third Temple in Jerusalem.”

In hoeverre is dit betrouwbaar denkt u?

Maar je moet toch wel heel naif zijn om te denken dat die rabbinale profetie toeval is…..2 keer herbouwd en nu voor de 3e keer opgebouwd….toeval? Dat kon die rabbijn alleen maar weten met behulp van bovennatuurlijk e kennis…daarom is het waarschijnlijk dat de bijbehorende vervulling van de bouw van de 3e joodse tempel ook zal plaatsvinden……

Of het is ” Self forfilling prophecie ” geweest…dat ze dus expres die synagoge 2 keer gesloopt hebben om zo waarheid te willen geven aan wat ze weten wat een leugen is. EN DAT IS ABSURT….NIET JOODS IN IEDER GEVAL….LEUGENAARS WORDEN ONDER DE ZONDAARS GEREKENT!! -Rabbinale profetie-…dat is een profetie van een man die Godvrezend is….niet een profetie van een heiden zoals nostradamus of een of andere new age tovenaar of occultist!! Het is opvallend dat die neppe profetieen eerder worden gelooft door de heidenen dan de profetieen afkomstig van God.

En de wel HEEL erg interressante profetie van de Messiaanse Jood Maurice Sklar over de aanstaande opname van de Gemeente:

http://xandernieuws.punt.nl/?id=510715&r=1&tbl_archief=&

Ik persoonlijk verwacht de opname van de bruid van Christus in 2010, in ieder geval vóór 2012.
We moeten dus wijze maagden en geen dwaze maagden uit de gelijkenis zijn.

Op Family7 hoorde ik u zeggen dat u in een hoekje gaat huilen wanneer de Joodse tempel herbouwd wordt, nou ik huil met u mee!
Zowel van blijdschap als treurigheid vanwege de kwelling van Jakob die aanstaande is.

Spannende tijden!
Dag Tom,

Dank voor je uitvoerige en interessante reactie.

Over de Jordaanse prins Hassan op dit moment niets. Ik heb zijn naam genoemd in een rijtje 'kandidaten' voor de vreselijke positie van antichrist.

Over de profetie van de rabbijn in verband met de Hurva synagoge heb ik in het laatste nummer van het Zoeklicht geschreven. Voor meelezers en incidentele bezoekers kort de info hierover. De Hurva synagoge in Jeruzalem is omstreeks 1700 gebouwd. Maar snel na de opening door Moslims verwoest. Daarna herbouwd en in 1948 door Jordaanse troepen verwoest. Nu is die synagoge weer herbouwd en wordt, naar verwachting in maart dit jaar geopend. De rabbijnse profetie zegt dat op de dag van de derde opening begonnen wordt met de herbouw van de Tempel.

Ook de profetie van Maurice Sklar heb ik gelezen. Mijn commentaar: Het kan best waar zijn. Profetie moet getoetst worden. Ik ben altijd nogal voorzichtig en houd me meestal bij de bijbelse gegevens. Die zijn vast en zeker. Dat neemt niet weg dat er vandaag best ook profeten van God zullen zijn. Maar de Here Jezus waarschuwt dringend voor 'valse profeten'. Vandaar mijn voorzichtigheid .

Met een hartelijk shalom,

Jvb
 
 
Gisteravond was ik in Wijnjewoude waar u een seminar verzorgde. U vroeg mij wat het vierde gebod was en ik gaf u antwoord zoals de Schepper het ons heeft bekend gemaakt in de Wet van Mozes. Maar u deed daar verachtelijk over en stuurde mij weg met; "dat is jou geloof," ik vond dat heel vreemd. Wij werken 6 dagen en de zevende dag is onze rustdag. De zondag is een Heilige dag die wij in ere moeten houden zoals ook de Israëlieten dat deden in de woestijn. Tevens is de zondag de eerste dag van de week waarop wij rusten zoals ook Adam ruste na dat hij Geformeerd was door de Schepper. Wij mogen de week beginnen met een rustdag om vervolgens 6 dagen te werken en dan de 7e dag God te loven en te prijzen en Hem de eer te geven. Graag uw visie want u deed net of ik een derde rangs christen zou zijn. Verklaar u nader, mvg. Berend.
 
 
Dag meneer van Barneveld,

Ik zag zojuist op family7 uw programma, waarin u de Mahdi besprak en de mogelijkheid dat deze de Antichrist zou zijn. Hetgeen natuurlijk bijzonder goed mogelijk is. Maar ik vroeg me af zou het ook niet mogelijk zijn dat de Mahdi de Gog zal blijken te zijn, welbekend van de oorlog van Gog/Magog(Ezekiel 38). Deze profetie spreekt ook over de legers van de vele Islamitische landen, aangevuld met onder andere Rusland ten strijden zullen trekken tegen Jeruzalem. Opvallend hierin is ook dat veel van de landen die genoemd worden in deze profetie verbonden met elkaar gesloten hebben. Graag zou ik uw visie hierop willen weten.

Shalom Aleichem,
Cees
Dag Cees,

Dank voor je reactie.

Er zijn inderdaad heel wat visies en theoriën over de beruchte antichrist.
In de loop van de jaren werden veel namen genoemd.
Recente kandidaten zijn/waren Solana en Obama.
Met enig rekenwerk wurmt men uit die namen het getal 666.
De/een Paus wordt nogal eens genoemd.
De president van de EU staat ook op de lijst.

In mijn boek 'Eindtijd, Israël en de Islam' leg ik uit hoe men komt aan de idee dat het wel eens de (valse) Moslim messias zou kunnen zijn. De Mahdi dus.

Maar, zoals jij suggereert, ook de Gog uit Ezechiël 38 en 39 staat hoog genoteerd. Sommigen zien in hem zelfs de antichrist.
Je ziet, heel wat theoriën en ik maak er geen punt van.
We weten zeker dat er een wereldleider komt uit de koker van het rijk der duisternis. Een figuur door demonen geleid. Zeer intelligent en geslepen die in een snel tempo naar de macht grijpt. Hij lost wereldproblemen op en brengt een (schijn)vrede. De hele wereld loopt hem na. Zijn regering zal uitlopen op een dictatoriaal geregeerd rijk met een wereldgodsdiens t. Al die zaken zijn in de maak. We moeten opletten en waakzaam zijn in deze tijd van valse profeten en valse messiassen. Want de verleidingen en de misleidingen van de boze zijn zeer listig. Hij was in staat volmaakte mensen, zoals Adam en Eva te mislieden en zal ook proberen de ware gelovigen te vangen.
Pas dus op en blijf bij het bijbelse Woord en getuigenis.

Jvb
 
 
Ik heb iets te melden over de wederkomst van Christus. Wanneer we even alle tijdsaanduiding en en tijdseenheden laten varen en alleen kijken naar wat er in 2.Petrus 3:8 staat, dan staat er:"één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Dat betekent dus NU. Die tijd is bij God bekend en geen andere tijd. Elke andere aanduiding is vals en je krijgt er een valse leer door.

Vervolgens zien we in Galaten 4 namelijk iets heel moois staan, namelijk: "heeft God Zijn zoon uitgezonden; geworden uit een vrouw en geboren onder de wet. De wet namelijk was in vervulling gegaan. Komen we dan hierop dan zien we dat we dan ook weer Daniël 9:24 terechtkomen waar een uitwijding in staat. Zeventige weken (70 geeft een volheid aan) lopen ten einde op het moment dat God de Heer Jezus Christus uitsuurde. Dat moet dan toch betekenen dat de Heer bij de dood, waar Hij de Jood in de dood bracht, waar hij Israël in de dood bracht en de heiden ook, dat we nu zien dat er een nieuw Israël in de Hemel zit met een Nieuw Jeruzalem welke ook in de Hemel zit (Sion) en waar de Jood nog steeds in de dood van de Heer Jezus Christus zit, want een bekeerde Jood is een christen, dat bij de opstanding van Christus de laatste bazuin heeft geklonken en dat we in alle vrijmoedigheid op deze wijze in Zijn opstandingsleve n mogen leven. Dus we zien na de komst van Chistus twee andere wederkomsten. Namelijk de letterlijke opstanding van Christus en op jhet moment dat Christus Het Evangelie van He Koninkrijk op aarde, dus in de harten van de gelovigen brengt bij de wedergeboorte en dan heeft voor ons dan ook de laatste bazuin geklonken en dan kunnen we zien dat het werk van Christus volbracht is. Dan zien we dus dat bij de wegrukking vand e Gemeente, die inderdaad nog moet komen, dat alleen de Gemeente worden weggerukt en dat de dwaze maagden en de ongelovigen blijven en er zal dan een drieën half jar zijn van de Grote Verdrukking. Dat zien we dus weer in Opb. 11. Dan zien we dat het oude land Israël is vernieuwd, maar niet door een land, die eveneens door de kern avn de Joden niet erkent worden, waar juist de antichrist in het midden komt zitten. We hoeven alleen maar het Belgisch nieuws aan te zetten en we komen tegen wat we moeten tegenkomen. Nu er komt helemaal geen Israël als land en dit land? Dat is dus fake. Het Israël van nu zijn de ongelovigen en het nieuwe Israël komt uit de Hemel, want dat zien we in Opb. 3:12. Dit kunstmatig Israël is niet door God gemaakt; het wordt ook niet door God erkent en het is ook niet door God erkent. Dan kan het dus niet uit God zijn en dan wie gelooft dat Israël nog Gods volk is in plaats van diegene die in Christus zijn, Jood of Griek (Eph. 2:11-22), dan zien we dus vervolgens dat we nu in een Nieuw Jeruzalem in de Hemel en niet op de aarde (Opb. 21:9-15). het huidig Israël zijn de ongelovigen en Jeruzalem zijn de gelovigen op aarde van nu die in het Nieuwe Jeruzalem zitten en dat kan een bekeerde heiden en een bekeerde Griek (heiden) zijn. Egypte is de wereld. Zo is het nu éénmaal gesteld na de opstanding van Christus.

Dus een eibdtijd verhaal met het kunstmatig Israël en de afgoderij op het kunstmatig Israël is dus niet het Evangelie van Het Koninkrijk. Wel het evangelie wat komt uit het dodenrijk en hiermee is wederom een valse leraar ontmaskert en hij heet Jan van Barneveld.
 
 
Beste Jan Prins,

Proficiat, u heeft wederom een valse leraar ontmaskerd !!!
Ik schat in dat u daarmee nog lang niet klaar bent.
U zult er nog wel een paar honderdduizend stevig moeten aanpakken want die denken er net zo over als Jan van Barneveld.
Ook ik ben het volledig met de visie van Jan van Barneveld eens.
Niet omdat ik zo'n volgzaam type ben maar omdat ik gewoon m'n Bijbeltje lees.
U weet wel, net als die Christenen uit Berea, die onderzochten of de leer die zij hoorden verkondigen, wel alzo was.

Ik raad u aan om dat ook te gaan doen.
Dat Jan van Barneveld niet direkt reageert op uw vreemde leer is heel verstandig van hem want er is geen beginnen aan !!

Bij u is het een beetje een warboel.
Daarom wens ik u van harte beterschap toe.
 
 
Beste heer Barneveld,
Zo vlak voor de verkiezingen wil ik niet beinvloeden, maar wil ik toch graag iets uitspreken. Op de website van de CU is begin deze maand nog snel het standpunt over het Midden-Oosten aangepast. Op zichzelf is daar weinig aan veranderd, echter.. ze hebben de verwijzing naar de Bijbel en Israël als volk van God uit de tekst gehaald, en dit baart mij toch zorgen! Dit wou ik hier toch meegeven, zodat anderen ervan weten en samen met God een wijze beslissing kunnen maken.
Een hartelijke groet en Gods zegen.
Dag Martine,

Dank voor je oplettendheid.
Ik heb geen tijd om dit na te gaan, maar we geven dit toch als
aandachtspunt even door.
Overigens wat Israël betreft zijn de SGP en de PVV zeer ositief in hun stellingname.
Ook ben ik dankbaar voor de rechte rug van minister Verhagen.
In de Mensenrechtenco mmissie van de VN, die onlangs Israël weer eens veroordeelde, waren
32 stemmen voor de veroordeling, 9 onthoudingen en alleen de VS, Italië en Nederland stemden tegen.
Laten we bidden dat we na morgen een regering krijgen die rekening houdt met Gods geboden en die
achter Israël en de waarheid staat.

Jvb
 
 
In het verkiezings programma van de CU stond 5 minuten geleden nog dat iedere christen zich verbonden weet met het joodse volk met een verwijzing naar de Romeinen brief
 
 
Terecht wordt opgemerkt dat het wél geschreven staat wanneer je de lange versie van de standpunten leest.

http://www.christenunie.nl/nl/verkiezingsprogramma#3.2.4

Bij de korte versie, waar het eerst ook stond, is het wel verwijderd.

http://www.christenunie.nl/nl/standpuntentotaal?faqShow_48318=2265#faqItem2265

Mijn excuses voor de snelle conclusie, tegelijk blijf ik het wel zorgelijk vinden.
 
 
Het is niet als kritiek op je bedoeld ,maar ik stel altijd wel meteen de vraag bij de partij zelf. En dan moet ik wel weten waar het staat. Bedankt hoor!
 
 
Geachte angela

Op onze website kunt u ons nieuwste verkiezingsprog ramma (2010-2014) lezen, zoals dat in april door het partijcongres is vastgesteld. In de paragraaf over Israël en de Palestijnen (http://www.christenunie.nl/nl/verkiezingsprog ramma#3.2.4) staat de volgende zin: ‘Op bijbelse gronden weet een christen zich met het Joodse volk verbonden (zie bijvoorbeeld Romeinen 9 t/m 11)’. Er is dus geen sprake van een wijziging van onze partijvisie op Israël.

Ik kan niet nagaan waar u op doelt wanneer u stelt dat de verwijzing naar onze bijbelse verbondenheid met Israël ‘verwijderd’ zou zijn. De beknopte passage op onze standpuntenpagi na over het Midden Oosten (http://www.christenunie.nl/nl/standpuntentotaal?faqShow_48318=2265#faqItem2265) verwijst voor onderbouwing met een link naar de hierboven genoemde, leidende uitspraak uit ons verkiezingsprog ramma.

Ik hoop hiermee uw zorg te hebben weggenomen.

Met hartelijke groet,

Sjirk Kuijper

Hoofd voorlichting/woordvoerder Kamerleden
ChristenUnie Tweede Kamerfractie

Postbus 20018
2500 EA Den Haag
T 070 3183931 | M 06 12477662
sjirk.kuijper@tweedek amer.nl
www.christenunie.nl
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Wanneer u eren oprechte l;eer wilt, leest u dan Lukas 11.

Groet, Jan Prins.
Beste heer Jan Prins,

Dank voor je advies.

Inderdaad staan er in Lucas 11 zeer belangrijke geestelijke waarheden.

Daar is de Bijbel vol van, want de Here Jezus zegt: "Uw Woord is de waarheid" en
Psalm 119 zegt : "Heel uw Woord is de waarheid".

Ten slotte ook een vriendelijk advies voor u.

Waarschijnlijk wel bekend uit uw kinderjaren:

"Lees je Bijbel
Bid elke dag.
Als je groeien wil"

Met een hartelijk shalom,

Jvb
 
 
MOD:

Beste Jan Prins/ Hans van Vliet / bijbelonderzoek @************, uw vervelende berichten gaan ongelezen de prullenbak in.

Ga liever iets nuttigers met uw kostbare tijd doen.


Nog één reactie en dan blokkeer ik u de toegang tot de website. Uw IP adres is bekend.

 
 
Dear Dr.Jan Van Berneveld,

Greetings in His name,Iam a Lutheran Pastor from India I have communicated during 1994 to 1997 in the following address:

Dr.JanVan Ber neveld
President,The De Barmhartige Samaritan,
********,
The Netherlands

You have supported our Pastors with all your prayerful efforts.Now my intension to send this mail is to know are you my Friend JVB or not? Kindly let me know.Pray for us and we pray for you all.Wishes to your family and church members.

Pastor.BenarjiDear dr. Benar,Thank you for your reaction, your inquiry.

During the period you mention I used to be the director of Samaritans Purse in Holland. A friend and co=worker of dr. Franklin Graham.

Maybe we have been in touch in that period and in that capacity. Now I am retired.

As for me, I do not remember, but that will be my fault.

The LORD be with you.Jan van Barneveld
 
 
Dag Jan,

Wij hebben elkaar ontmoet tijdens de Israëlileergang in Zwolle.
Ter herinnering, ik ben degene die tussen Hans van der Zwan en Henk Vliem heb gewoon boven EGM Scheveningen.

Mijn vrouw en ik hebben een vraag die als volgt is ontstaan.

Wij hebben vrienden die actief het evangelie brengen aan het Joodse volk.
Van hen begrijp ik dat Christenen voor Israel hier faliekant op tegen is. Klopt dat? En zo ja, waarom?

Jij kent Christenen voor Israel en neemt over het algemeen geen blad voor de mond als het Woord van God in het geding is.

Kun en wil jij in deze uitleggen wat in jouw visie is op deze kwestie?

Wij willen graag jou om uitleg vragen wat God hier over te zeggen heeft in zijn Woord.

Dank voor je reactie.

Shalom in al haar facetten en Gods rijkelijke zegen!!!

Martin Landsman
 
 
Beste Jan,

Afgelopen week was preekte jij in de EV gemeente te Soest. Ik heb nog nog wat vragen.
1. Wat is volgens jou Gog en Magog in het gehele verhaal? Welke landen zijn dat?

2. En wat is precies het 1000 jarig vrederijk ?
3. Denk jij dat er ooit een Palastijnse staat zal komen ? En wat versta jij onder de 'grote verdrukking' is die voor of na de opname van de gemeente.
4. Na de opname van de gemeente gaat de tijd volgens jou door dan? En wat gebeurd er dan?
5. Wat versta je onder de profetie over de zon en de maan (openbaringen).
6. Denk jij dat de opname gemeente lang nog gaat duren? Waar moeten me nu in het nieuws op letten?
7. Wat moeten wij als Christenen vandaag doen mbt de eind tijd?

Je had een mooie sheet bij je, zou je die mij kunnen mailen?

Ik vond je preek erg indrukwekkend.

Met vr. groet,

Stephan Visser
 
 
Geachte Mijnheer van Barneveld,
Dank voor alle studies, die u hebt gedaan om mij, ons te kunnen voorlichten, waarschuwen, informeren!
Ook het programma op Family7 over de eindtijd, wordt opgenomen en beluisterd. Ik heb me als kind al iets voorgenomen: dat ik nooit mee zou gaan in alles wat anti-joods is. Het woord antisemitisme kende ik toen niet. Ik las boeken over het verzet en begreep niet dat zulke dingen konden gebeuren! Inmiddels weten we wel beter.....
Hartelijk Shalom,

Anna.

Anna, shalom,Dank voor je bemoedigende mail.

Dat geeft ons (onze webmaster en mij) de moed verder te gaan.

We moeten ons niet verbeelden dat het makkelijker gaat worden.

De geestelijke anti-Israël machten werpen zich nu ook op de vrienden van Israël.

Op de christen-zionisten.

Want ze merken onze gebeden werken.

Gebed was, is en blijft het machtigste wapen dat we voor Israël kunnen inzetten.

De Heer zegene je.Jvb

 
 
Jezus Christus woont niet en nooit in een tempel met handen gemaakt, maar in Zijn kinderen(gelovi gen), die het kostbaar Bloed hoogachten, dat Hij gestort heeft op Golgotha tot redding van Jood en heiden.
1 Geest, 1 Here 1 Evangelie voor Jood en heiden, er is daarin geen onderscheid meer van Jood, Griek, Nederlander of Amerikaan enz.
De tempeldienst herstellen is de geest van de Anti-Christ volgen en is nimmer uit God!

Dank, beste Peter, voor je reactie.

Wat moet ik daarvan zeggen? Moelijk hoor, want als ik het waag je tegen te spreken, dan word ik al gauw als ‘ongeestelijk’ beschouwd.

Natuurlijk woont de Heer door Zijn Geest in zijn kinderen, in de Gemeente.

De profeet zegt ook: “”Plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel van het verbond” (Mal. 3:1).

Natuurlijk is er in de gemeente geen onderscheid tussen Jood en Griek, man en vrouw enz.

Maar man blijft man en vrouw blijft vrouw. En er is onderscheid tussen ouderling en diaken, ieder met een specifieke taak en functie.

Zo blijft de roeping van God voor Israël voor een specifieke taak in Gods plan.

En blijven de genadegaven voor Israël, zoals Paulus zegt in verband met de Joden dat “de genadegaven en toeping van God onberouwelijk zijn”.

Houd je alsjeblieft bij de Schrift.

Waarom geen tempeldienst en wel kerkdienst? Waarom geen lofliederen en lofpsalmen vanuit de Tempel en

wel vanuit onze kerkdiensten?

Vr. Gr.Jvb
 
 
Dit zei u:

"Zo blijft de roeping van God voor Israël voor een specifieke taak in Gods plan".

Mijn vraag:

Mag ik vragen waar dat staat in de Bijbel?

Dag Joost,Snel een kort antwoord:

1. Paulus zegt over Israël: De genadegaven en de roeping van god zijn onberouwelijk. (Romeinen 11:29)

2. Die roeping staat op veel plaatsen in de Torah en de profeten. Slechts één belangrijke zaak die ook door Paulus wordt bevestigd:

“De Verlosser zal uit Sion komen” (Romeinen 11:26). Hij is uit Sion gekomen, maar ook Hij “uit Sion komen”. En Sion is niet alleen de berg Sion of Jeruzalem, maar ook land en volk van Israël.

Shalom, beste JoostJvb
 
 
zit net arabische newszender te kijken..in heel het midden oosten, Syrie, jordanie, turkije,saoudie -aranie.palestijnse gebieden echt overal...sneeuw,hagel, storm, wateroverlast zandstormen, soms alles in 1x door elkaar, in Jeruzalem zandstormen en regen tegelijk terwijl het nog "zomer"is.
een waarschuwing van God?


Dag Jacolijn,Dank voor je reactie.

Het is inderdaad belangrijk te letten op de ‘tekenen van de tijd’. Daar waarschuwt de Here Jezus Zelf ons voor in bv. Matteüs 16:3.

Rabbijnen noemen deze tijd “de weeën van de Messias”.

Jezus zegt over bepaalde signalen en omstandigheden: “Dit is het begin van de weeën” (Matteüs 24:8)

Begin van welke weeën?

Zoals rabbijnen al aangaven: De weeën van de komst van de Messias. Maar die komst wordt voorafgegaan door weeën. Die weeën worden door profeten en in het boek Openbaring beschreven.

Men noemt dat de apocalyps. In Openbaring 9:12 staat: “Het eerste wee is voorbijgeaan, nog twee weeën komen”.
Die laatste twee weeën worden in Openbaring de bazuingerichten en de schaalgerichten genoemd.
Dan in Openbaring 19 wordt de komst van de Messias met grote macht en in majesteit beschreven.
Dan komt het Koninkrijk, de komende wereld, het 1000 jarige Vrederijk.

Het begin van de weeën, (en nu kom ik bij jouw opmerking), is bij een zwangerschap de waarschuwing: “Het kindje komt”.

Het begin van de weeën is een waarschuwing: Mensen bekeer je want de Koning komt. Maar ook zware tijden (voor de zwangerschap zijn dat de ontsluitingswee ën en de persweeën) komen eerst.

Dat ‘begin van de weeën”.
Natuurrampen zoals jij ontdekte op de tv. Vooral in het M.O. want daar gaat het gebeuren.
Opstanden: Dat lees je bijna elke dag in de krant. Protesten tegen een verkiezingsuits lag, protesten tegen bezuinigingen, tegen een dictator enz.
Oorlogen en geruchten van oorlogen: Het M.O. en elke dag in elke krant in israël gonst het van geruchten van oorlogen.
Pandemiën: Ziektes, oude die door resistente ziekteverwekker s weer de kop opsteken en nieuwe, tot nu toe onbekende ziektes steken herhaaldelijk te kop op.

Dat is er aan de hand, beste Jacolijn.


Er is nog veel meer te vertellen.

Over hoe het met Israël gaat in die “tijd van benauwdheid” zoals de profeet Jeremia die tijd noemt.
Over wat de gemeente van de Here Jezus te doen staat.

Dat lees je allemaal in de profetieën en in de ‘rede over de eindtijd’ van de Here Jezus. (Zie Jucas 21, Marcus 13 en Matteüs 21)

Als je (iemand) meer wil weten, kom dan terug.JvB
 
 
Beste Jan van Barneveld,
Ruim anderhalf jaar geleden heb ik een serie lezingen van u bijgewoond, in Vaassen, die gingen over 'Israel en de eindtijd'. Sindsdien ben ik veel bezig om me te verdiepen in Israel, de eindtijd en de profetieen. Zo ook enkele van mijn familieleden. Ik vroeg me af waar de nakomelingen van de stammen van Israel zich in de wereld gevestigd hebben door de eeuwen heen en, of ik mogelijk 1 van de 144.000 kan zijn, zoals beschreven in Openbaringen 7. Mijn volgende vraag die hier op aansluit is of de 144.000 genoemd in Openbaringen 7 en die in hoofdstuk 14 dezelfde zijn.
Ik hoop van harte dat u mij verder kan helpen.
Groet,
Benjamin


Dag Benjamin, een hartelijk shalom!


Goed en belangrijk om je te verdiepen in de profetieën.


Maar vergeet twee dingen niet:

1. Er is meer in de Bijbel dan profetie. Ik heb in dat seminar uitgelegd dat de lijn van de Messias en de lijn van de Verzoening ook heel belangrijk zijn. Dat moet je goed vasthouden wil je geestelijk in evenwicht blijven.

2. Profetie is meer dan het voorzeggen van de toekomst. Het is ook vermaan en waarschuwen.


Nu je opmerkingen.

Een belangrijk en zeer interessant boek over de stammen is “In the Footsteps of the Lost Ten Tribes van dr. Avigdor Shachan.

Uitgave Devora Publishing Jerusalem/New York.

ISBN 978 1 932687 97 2

Over het waar en wie van die Lost Tribes is veel verwarring. Maar opvallend is dat de laatste tijd steeds meer aan het licht komt.

Dan die 144.000. Waarom jij? Daar moet je echt niet over peinzen of dromen. Er lopen heel wat lieden rond die beweren dat ze Elia van de eindtijd zijn, of een van de twee getuigen. Onzin. Valse profeten. Zodra iemand beweert dat hij iets bijzonders is, bv. een van de 144.000 dan ben ik er bijna zeker van dat hij dat niet is. Ik zeg niet dat jij dat beweert maar het je afvragen is een eerste stap naar die valkuil van het beweren dat je het bent.
Pas op.
De Here jezus Messias heeft herhaaldelijk, nadrukkelijk en ernstig gewaarschuwd tegen valse messiassen en valse profeten. Die velen zullen verleiden.
Pas dus op. Laat je leiden door het Woord en de Heilige Geest.ShalomJvb
 
 
hoe zat het ook alweer?

Het is eerst de Jood en dan de Griek.
staat het niet ergens in de profetieen dat God pas in de eindtijd de ogen en harten van Zijn volk Israel zal openen, opdat wij ( de grieken) nu nog de kans krijgen om behouden te worden.? als alle Joden nu al Jezus zouden aannemen dan zou geen vlees behouden worden..welk tekstgedeelte in de Bijbel kan ik daar wat over vinden?

alvast hartelijk bedankt
en Gods zegen

Dag Jacolijne,Dank voor je interessante, maar ingewikkelde vraag.

Je hebt de klok goed horen luiden, maar je weet niet waar de Bijbelse klepel hangt.

Ik geef ke een paar teksten uit Gods Woord:

1. ´God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot de dag van heden” (Romeinen 11:8).

Het Joodse volk als natie (behalve dus de 15.000 tot 20.000 messiaanse Joden in Jeruzalem) is dus met de ogen dicht, in een diepe slaap aan Golgotha en de betekenis daarvan voorbij gegaan. Johannes zegt in dit verband: “Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard” (Johannes 12:39,40).

2. Het was dus in Gods plan. Tot de dag van heden!

3. Waarom? “Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen”. En: “Hun tekort is rijkdom voor de heidenen” (Lees Romeinen 11”11 en 12).

4. Voor altijd? Nee, want “Hun aanneming zal leven uit de doden zijn”(Romeinen 11:15). En: “”Betekent nu hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel temeer hun volheid” (Romeien 11:12). Dus er komt een aanneming en een volheid voor het hele Joodse volk. Want: “aldus zal heel Israël behouden worden” (Romeinen 11:25).

5. Wanneer? “....zij zullen Mij aanschouwen die zij doorstoken hebben” staat in een eindtijdprofeti e in Zacharia 12:10-14. Dat zal zijn al Israël en ook de hele wereld het “teken van de Zoon des mensen” aan de hemel ziet verschijnen (Matteüs 24:30). Dit hoofdstuk is de rede van de Here Jezus over de eindtijd. Dus in die eindtijd.

6. Wat is dat teken? Dat zijn de wonden in Zijn handen en voeten. Zo zullen zij en zal de wereld herkennen de heerlijkheid van de Doorstokenen Messias. Die in grote heerlijkheid en met grote macht zal verschijnen om Zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid op aarde te vestigen en zijn volk Israël in ere te herstellen.

Wil je nog meer weten, kom dan na de kerst maar terug.Een gezegend, gezond en goed 2011 toegewenstJvb 
 
In Romeinen 2 wordt gesproken over 'Eerst de Jood en dan de Griek'.
In Jesaja 25 wordt gesproken over een sluier over de volken (volgens mij heel toepasselijk in deze tijd)
Over 'geen vlees behouden worden' staat in o.a. in Mat. 24.
De rest kon ik zo snel niet vinden maar op www.biblija.net is alles te vinden in verschillende vertalingen.
 
 
Jacolijne,

In Romeinen 11 staat ook veel info. Als je op Biblija.net de herziene statenvertaling kiest en dan bijv. Romeinen 11, krijg je door de tekst allemaal pijltjes. Als je daarop klikt, krijg je tekstverwijzing en naar andere plaatsen in de Bijbel met hetzelfde onderwerp.
Veel succes!
 
 
Gelukkig Nieuwjaar alvast !
Vraagje ziet u ook de overgang van "de beker van Gods gramschap" van het Joodse volk naar "ons - Heidenen" ?

Jesaja 51 : 21 Daarom, luister hiernaar, ongelukkige
jij die beschonken bent, maar niet door de wijn
22 Dit zegt je God, de HEER
de God die het opneemt voor zijn volk
Ik neem de bedwelmende beker uit je hand
de kelk, de beker van mijn toorn,
je hoeft er niet meer uit te drinken.
23 Ik geef hem aan hen die jou kwelden,
Zacheria 12
1 Profetie. De woorden van de HEER over Israël.
Zo spreekt de HEER, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde heeft gegrondvest die de mens het leven heeft gegeven: 2 Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt. Als Jeruzalem wordt belegerd zal ook Juda onder de voet gelopen worden.
Is dit niet NU gaande ? SHALOM ! Jerusalem
Florus Bos
 
 
Geachte heer Van Barneveld,
Ik heb zeer genoten van uw boek EINDTIJD Israel en de Islam. Het is duidelijk geschreven en ik kijk nu met meer belangstelling naar wat er in en rondom Israel gebeurt.
Heb u om bepaalde redenen de visie van de orthodoxse joden daarbij niet willen noemen?
Ik las vandaag een artikel in Profetisch Perspectief , themanummer: De Koning komt, van Hubert Luns. U ongetwijfeld bekend.
Dit artikel maakt het niet eenvoudiger voor de leek.
Heeft zijn visie te maken met de visie van de orthodoxse joden?
Met vriendelijke groeten
J.D.Kalf
 
 
Ik heb een mail gestuurd, maar geen antwoord gekregen, het was n.a.v. de avonde in Capelle a/d IJssel.

Komt het denkt u nog, of moet ik mijn vraag opnieuw indienen??

Shalom, Marja
 
 
Hoe meer ik over de problemen rond Israël nadenk, des te meer word ik herinnerd aan het Bijbelboek Richteren. Daarin lezen we steeds weer dat zodra Israël van God afweek, de omringende volkeren de overhand kregen en Israël onderdrukt werd. Bekeerde Israël zich weer tot de Eeuwige, dan kreeg Israël weer de overhand en hadden ze weer jaren "rust". Eigenlijk zag je ook al zoiets bij de strijd tegen de Amalekieten in Exodus 17:8-16.

In het huidige Israël is een meerderheid niet of nauwelijks prakiserend gelovig.

Betekent dit voor ons niet ook dat we effectiever voor Israëls veiligheid zouden kunnen bidden als we in de eerste plaats bidden dat de meerderheid van de Israëliërs zich bekeert tot de dienst aan de Eeuwige?


Beste heer Hahn,


U wijst terecht op de tijd van de Richters over Israël, een kleine 3500 jaar geleden.

Ik geloof dat ook de geschiedenis van Israël profetische aspecten heeft.

Mij vallen diverse overeenkomsten met de tijd van de Richters over Israël op.

Naast uw opmerking is het heel opvallend dat God trouw blijft aan Zijn volk.

Telkens weer zond HIJ een Richter en verlossing. Telkens weer bracht Hij de vijanden van Israël in verwarring en versloeg hen.

Dat doet de HERE ook nu.

HIJ brengt zelfs de computers van de vijand Iran in verwarring door het stuxnetvirus.

Maar nu ook de dictatoriale regeringen van diverse Arabische landen, zoals Tunis en ook in Jordanië zijn tekens van onrust.

De internationale politiek is door WikiLeaks in verwarring waardoor Israël door kan gaan met bouwen in Jeruzalem en bij de Joodse dorpen in Judea en Samaria.We gaan nog een parallen met de tijd van de Richters over Israël trekken:

Tijdens de laatste Richters, Simson, en Samual en tijdens koning Saul was een groot deel van Israël bezet door Filistijnen. Ook nu wordt een deel van Israël bezet door de geestelijke nakomelingen van die Filistijnen, de Palestijnen.

Koning David verlosten Israël en bracht vrede. Moge de HERE God nu weer zo’n bevrijder sturen, goede, godvrezende leiders over Israël.

Na David kwam Salomo, die een beeld is van het komende vrederijk onder de Messias.

Ook in deze zaak is gebed van groot belang.ShalomJvb
 
 
Ik was Jesaja 7 aan het lezen, begrijp het alleen niet zo. in bijzonder vers 20..gehuurd scheermes?..
ook heb ik een vraag over genesis 32 met name vanaf vers 24. worsteld een man worstelde met Jakob? God?....en Hij overmocht hem niet?..geestelijke worsteling?droom?
heeft u voor mij een duidelijke uitleg hierover.

(ik begrijp dat het geen Bijbelkring is op deze site, maar ben genoodzaakt zelfstandig Bijbelstudie te doen, dus lees ik zelf de Bijbel, is best moeilijk lezen de statenvertaling , begrijp niet alles, maar wil wel zo dicht mogelijk bij de Bron blijven.)

Heel hartelijk dank.
sjalom aleichem
Jacolijneheel hartelijk dank!
sjalom aleichem
Dag Jacolijne,Ben je nog verder gekomen met die mand uit Suriname?

Hij is wel bij dhr. Carlo Schuster, de ‘baas’ van Radio Shalom geweest, maar hij kon hem niet verder helpen.Nu je vragen.

De Statenvertaling is vaak heel getrouw in de vertaling, maar vooral voor jonge mensen nauwelijks leesbaar.

Sommigen kunnen het heel goed vinden bij de HSV, de hetziene Statenvertaling .

Het Nederlands is prima leesbaar.

Verder kan ik er nog niet over oordelen.Nu je vragen over Jesaja 7 en Genesis 32.

1. Ik denk dat het scheermes slaat op de koning van Assur. Zoals je weet heeft die in 722 v.Chr. een eind gemaakt aan het Tienstammenrijk door het veroveren van Samaria. Toen is hij verder getrokken naar het Tweestammenrijk , naar Juda. Lang is Jeruzalem belegerd in de tijd van Hizkia en Jesaja. Je leeft het hele verhaal in Jesaja 31 (tegen het vertrouwen op Egypte, zoals nu geprofeteerd zou worden tegen het vertrouwen op de VS en helemaal niet op de EU) en Jesaja 36 t/m 38. Zie ook 2 Kronieken 32.

2. Ja, met wie vocht Jakob eigenlijk?
(zie Genesis 32:22-32 en 35:9,10 en Hosea 12:3-5).
Men denkt dat de engel waarmee hij worstelde de ‘sar’, de geestelijke macht achter Ezau, de vorst van Ezau was. Want daar had hij op dat moment grote angst voor (Lees de rest van Genesis 32). Een strijd die op dit moment ook zeer hevig is.
“Gij hebt met God en mensen gestreden en gij hebt overmocht.... “(32:28).
Hosea zegt: “In zijn mannelijke kracht streed hij met God. Hij streed met een engel en overwon”. (12:4,5).
Dat ‘engel’ wijst weer op die ‘sar’ en engelvorst van ezau die nu weer tegen Jakob strijdt.
Anderen zien hier een geestelijke worsteling met God, zoals gelovigen het wel eens meemaken als zij om bepaalde zaken bidden. Denk aan Mozes die verschillende malen de met God worstelde, bad en vastte, toen Israël gezondigd had (het gouden kalf en hun weigering Kanaän binnen te trekken) en God het volk wilde vernietigen. Mozes ‘overwon’ en de HERE deed het niet.

3. Nu worstelen wij met Israël in de strijd van bijna alle geestelijke machten die zich tegen strijden. Denk aan de ‘sar’ van de Arabieren, die zich nu Allah noemt. Denk aan de geestelijke machten achter de VN, die een nieuw geloof in elkaar zetten en zo streven naar de Nieuwe Wereld Orde (NWO). Denk aan de vorst van de VS en het hele Westen, de sterkt demonische macht die de Here Jezus de Mammon noemt.

Begrijp je het een beetje Jacolijne? Het is een geestelijke strijd waarin we, waarin Israël gewikkeld is. Wilders ziet alleen de politieke uitwerking en niet de geestelijke achtergrond. Die wordt in “Eindtijd, Israël en de Islam” toegelicht.

ShalomJvb
 
 
Geachte heer van Barneveld,

als regelmatige bezoeker van uw site, die ik zeer waardeer, wil ik u graag opmerkzaam maken op een onthutsend document (auteur Paul Wilkinson) dat ik op internet tegenkwam, en waaraan ik een artikel op mijn site heb gewijd. Hieruit blijkt dat het anti-joodse sentiment in de vorm van het Christelijk Palestinianisme binnen het evangelisch christendom een enorme voet aan de grond heeft gekregen.

Ik had een mail willen sturen, maar dat lukte helaas niet (foutmelding).

De link: http://bit.ly/erfmoz

Gods zegen en hartelijke groet,
Jan Langkamp
 
 
Een tijdje terug heb ik uw boek besteld, Eindtijd, Israel en de islam. Het heeft me veel inzicht gegeven in de tijd waarin we leven. Ik ben nu de dingen die gaan gebeuren meer gaan inzien. Wat misschien wel lastig is om de dingen ook daadwerkelijk in te vullen. Gelukkig waarschuwt u daar ook voor. Nu begrijp ik ook beter de organisaties, zoals Never be silent. Het besef mag meer gaan doordringen dat we een tegenstem mogen geven en ons niet stil moeten houden.

Bedankt en vriendelijke groet,
Lammert


Dag Lammert,Veel dank voor je reactie.

Wat mij verbaast is de snelheid waarmee het scenario dat ik voorzichtig in “Eindtijd, Israël en de Islam” voorstel, met zo’n ongelooflijke snelheid realiteit wordt. De opmars van de radicale Islam, en de ‘fusie’ van de EU met de islamaitische wereld. Alles op grond van de islamitische eindtijdleer en hun verwachting van de Mahdi.

Iedereen zou dit boek moeten lezen.

Vooral geestelijke leiders, die tot nog toe weinig belangstelling hebben getoond.

Helaas lopen die ook nu weer achter de feiten aan.

Shalom

Jvb
 
 
Beste Jan,

Namens de Vineyard gemeente te Kollumerzwaag zou ik graag met u in contact komen. We zouden het fijn vinden als u eens bij ons wilde spreken.

Met vriendelijke groet,

Dick van Dijk
 
 
Beste Jan van BarneveldIk heb net uw boek over Eindtijd, Israel en de Islam gelezen. Het kennen van het juiste eindtijdscenari o was toen en is nu van het allergrootste belang.
k heb Wilders nog op u attent gemaakt en hem geschreven dat hij in u een goede gids zou hebben om zicht te krijgen op Jezus en Gods plannen met deze wereld.
Als we het eindtijdscenari o in de tijd van Jezus onder de loep nemen, zien we daar de moeite die het Sanhedrin had om in Johannes Elia te ontdekken. Vooral ook omdat hij zelf ontkende Elia te zijn. Jezus zei dat de discipelen de netten aan de andere kant van de boot moesten gooien toen ze niks vingen. Is het een idee om in ons gesprek met het jodendom het over een andere boeg gooien. Met hen over Johannes gaan praten opdat zij via Johannes alsnog tot erkentenis der waarheid zullen komen?
Shalom


Richard Eek
 
 
Ik wil even tegen u zeggen dat ik u zo goed vind dat klinkt misschien bijzonder maar echt ik heb zo een grote bewondering voor u hoe u de realiteit naast de Bijbel legt en uitlegt ik ben er zo blij mee
Jarenlang begreep ik niks van Israel maar nu ben ik erg leergierig Prijs Adonai en ben zo blij met de eenvoudige manier die u er op nahoudt ook in uw boeken...echt reuze fijn ik wens u alle goeds en zegen toe
Maar ook wijsheid en integriteit toe om met het profetische woord van God goed om te blijven gaan
Lieve groet
Jeanette van ReesDag mevrouw Jeanette,Je maakt me verlegen door je wel heel vriendelijke reactie.

Mijn vrouw zegt wel eens: “Je hoeft niet zo nodig overal heen te gaan om te spreken. De mensen kunnen alles gewoon in je boeken lezen”.

Dat bevestig jij nu ook weer.

Maar nu je de sleutel te pakken hebt waardoor je in de Bijbel Israël en Gods plannen met Zijn volk kunt zien, moet je die zaken ook

regelmatig in de Bijbel bestuderen.

Iemand van wie ik veel geleerd heb zei me eens: “Jan, geloof niet mij, geloof de Bijbel”.

Kijk, het is eigenlijk logisch dat als iemand tot geloof in de Here jezus komt, hij dan ook Israël liefheeft.

Immers Wie komt er dan in zijn leven: De Koning van Israël. Want Hij is heengegaan als “Koning van de Joden”en Hij komt terug als

Koning van Israël.

Waarom zien en ervaren zeer veel oprechte Christenen dat dan niet?

Wel, als er vuur is en er wordt geen hout gegooid op dat vuurtje, dan dooft het.

Als er niet over Israël en de positie van Israël in Gods plan en over de profetieën over Israël wordt gepreekt, dan dooft de belangstelling

en tegelijk de liefde voor Israël. Begrijp je?!

ShalomJvb
 
 
mijn man kwam vandaag met de vraag...waarom moeten de Joden zo lijden al eeuwenlang ,waarom stopt God dit niet?
dat is een brandende vraag denk ik van veel gelovigen maar ik denk dat u dat beter uit kunt leggen dan ik...wilt u mijn vraag es beantwoorden als u tijd hebt

groet Jeanette
Dag Jeanette,

Een goede en belangrijke vraag van je man.

Jaren geleden vroeg een oude vriend aan mij: “Waarom past God niet wat beter op zijn volk?”

Ook de vraag naar het lijden, onschuldig lijden houdt verband met de vraag van je man.

En het lijden van de vervolgde Christenen.

Ik kan alleen maar een paar opmerkingen maken over dit heilige onderwerp.1. Een voorbeeld. Ik was leraar. Aan het begin van elk nieuw schooljaar kozen de klassen een klasseleerling, of klassevertegenw oordiger. Nog vroeger zei men dat de meester een knecht koos. Die knecht had een erebaan, maar moest allerlei karweitjes voor de meester doen. Bord schoonmaken, boeken uitdelen en ophalen, ramen enz. ena. Ook mededelingen van de meester doorgeven, als deze even weg moest. Soms had de klas een hekel aan de meester. De meester durfden ze (vroeger) niets te doen. Hun haat tegen de meester reageerden de leerlingen af op het knechtje van de meester. Ze rosten hem af achter de kastanjeboom op het schoolplein. Dat heet antisemitisme. Haat tegen de Meester van het heelal wordt afgereageerd op Zijn knechtje Israël en op (bijbelgetrouwe ) Christenen. Dit geeft een gedeeltelijk antwoord op de vraag van je man.

2. Nu nog iets over het “onschuldige lijden”. Weer het ‘lerarenvoorbee ld’. Zolang ik een oog op de klas hield was het rustig en was er een goede leersfeer. Moest ik even weg (koffie, contact met een collega, toilet enz.) brak de troep los. De kwaadwillende leerlingen, de rotzoiischopper s grepen hun kans, nu de meester weg was. Het werd een grote troep. Ook de onschuldige, ijverige leerlingen leden onder het geweld van de slechte leerlingen. De goede sfeer en de leersfeer werden verpest. Zodra ik terugkwam moest ik pittig optreden en een paar van die raddraaiers verwijderen of op een andere manier straffen. Zo gaat het op aarde ook. God straft/oordeelt in het begin niet. Hij ‘verwijdert zijn Aangezicht’. Dan krijgen de machten van het kwade, net als in de klas, de gelegenheid en zelfs soms de overhand. Wordt een troep, opstand, oorlog. Zelfs de kwade machten in de natuur krijgen hun kans. Rampen. Daarom bidt men in de Bijbel zo vaak: “Verwijder Uw Aangeaicht niet van mij/ons”.

3. Ook onschuldigen en goede mensen lijden hieronder. Maar God is een God van recht. Al zijn paden en werken zijn en worden gedaan in recht en gerechtigheid. De HERE doet recht aan alle verdrukten. Dat zijnwat citaten uit de Bijbel. We zien dat dit op aarde vaak niet gebeurt. Daarom weten we dat over de dood heen God recht doet. Aan de martelaren, aan de onschuldigen enz. Met de dood is het niet afgelopen. De arme Lazarus in het verhaal van de Here Jezus werd recht gedaan in het Paradijs.

4. Nu weer Israël. Het volk van God lijdt ook als zondebok voor de volken. De Joden krijgen overal de schuld van. Nu voorzichtig een grote stap naar de Here Jezus. Hij was de Zondebok die de zonde van de wereld op Zich heeft genomen. Hij zit nu in heerlijkheid aan de Rechterhand van de Majesteit in de hemel. De Zondebok wordt recht gedaan. Zo leert de Bijbel dat de zondebok Israël ook recht gedaan zal worden. In de laatste hoofdstukken van Jesaja lezen we ook veel over de toekomstige heerlijkheid van Israël Gods volk.

5. GOD IS EEN GOD VAN RECHT.

SHALOM.Jvb
 
 
Geliefde broeder Jan van Barneveld,

Graag wil ik u hierbij laten weten, dat ik zeer gezegend ben door het seminar dat in Heerhugowaard gegeven is. Ik had altijd al wel een liefde voor Israel en die liefde is hierdoor alleen maar toegenomen. In 1990 hebben wij Israel mogen bezoeken en hebben daar toen erg van genoten,maar we waren daar toch toentertijd meer als toerist als Christen.
Wat zou ik graag nog eens Israel willen bezoeken, maar nog mijn gezondheid nog mijn portemonnee laten dat toe.
Daarom ben ik nu zo blij uw site te hebben gevonden, waardoor ik mij steeds op de hoogte kan laten brengen met wat er allemaal speelt in en rond dat prachtige land. U heeft mij ook geleerd wat en hoe te bidden voor Israel en weest u er van overtuigd dat ik dat ook zal doen!

Ik wens u God's zegen toe met uw goede werk!!!!

Hartelijke groeten en SHALOM.

Wessel .Dank je, Wessel.

Welkom op onze site.

Kijk ook eens naar de vele artikelen die onze webmaster erop heeft gezet.

Je zult veel van het seminar daar terugvinden.

Ik, wij, René en ik, vonden het een voorrecht en zegen in de gemeente Shalom dat seminar te mogen geven.

Met een hartelijk shalomJvb


 
 
Beste meneer van Barneveld,

heel erg bedankt voor uw werk bij Family7 en via deze site. In relatief korte tijd heb ik hierdoor veel geleerd over Israël en o.a. het belang van het bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ook ik was behoorlijk onwetend en wil nu alleen maar meer weten!

God zegene u!Dag Carola,Inderdaad, door onwetendheid krijgt de leugen de kans de waarheid te overspoelen en zo z’n vernietigend werk te doen.

Die leugen wordt voortdurend herhaald en zo tot gemeengoed en daarna tot waarheid gekroond.

Neem de uitdrukking ‘bezette gebieden’.

Men, van de ‘gewone man’ tot en met Obama, denkt dan dat Israël de bezetter is.

Op wie heeft Israël dan die gebieden veroverd in 1967?

Palestijnen waren er toen niet.

Inderdaad, op Jordanië,

Als er dan al Palestijnen waren waarom hebben ze Jordanië in de periode dat dit land de zogenaamde westbank van de Jordaan bezette,

nooit aan Jordanië zelfs maar gevraagd om een staat?

Hoe kwam Jordanië dan aan de Westbank.

Inderdaad, veroverd in een oorlog tegen Israël, de Onafhankelijkhe idsoorlog dan 1948 – 1949.

Wie was de baas over dat gebied voor die tijd? De Palestjnen? Nee, Engeland. Na WO I kreeg Engeland het mandaat over dat gebied.

Voordie tijd was het eeuwenlang onder Turkije en maakte het deel uit van het Turkse kalifaat, het Ottomaanse rijk.

Dus weg met de onzin “Bezet Palestijns gebied”.

In feite zijn die Palestijnen bezetters van Judea en Samaria, van de stamgebieden van Efraïm, Manasse en Benjamin!

We zullen wel zien hoe het afloopt.

Als de HERE, de God van Israél het wereldwijde gesjoemel met Zijn land, dat HIJ onder ede aan Israël heeft beloofd, beu is en ingrijpt.

Bidt dan voor de ‘Vrede van jeruzalem’.

Shalom

Jan van Barneveld


 
 
Beste Jan,

Met veel plezier en interesse heb ik uw seminars in PG Heerhugowaard gevolgd. Erg leerzaam! Ik heb nooit zo gerealiseerd de rol van Israel in de bijbel. De liefde voor Israel is behoorlijk gegroeid.

In een van uw seminars vertelde u het verhaal over de man die een Israel boycot actie deed en een christen hem vertelde of hij zijn mobiel weg wilde doen omdat het door Israel is ontwikkeld.

Daarop ben ik eens gaan zoeken naar producten uit Israel en kwam ik dit filmpje tegen:
http://www.youtube.com/watch?v=saeky9I5T9c
Deze Indrukwekkende( !) lijst maar eens uit me hoofd leren :)

Shalom!

Ken
 
 
Hallo Jan,
Vorige week kwam ik een bijzondere tekst tegen die me trof.

Psalm 122:3 New Living Translation: Jerusalem is a well-build city, knit together as a single unit.

Wat een profetie! (Aangezien men het nu heel graag wil verdelen)

Groeten,
Tobias
Dank je Tobias!

Een interessante en actuele vertaling van Psalm 122:3.

Ik heb de NIV erop nageslagen: “Jerusalem is built together like a city that is closely compacted together”

Die twee vertalingen ontlopen elkaar niet zoveel.

Dan de HSV: “Jeruzalem is een stad die hecht samengevoegd is”

De NBG 1951 vertaling zegt: “Wel samengevoegd”.......in elk geval ‘samengevoegd’.

Dan de interlineaire Hebreeuws-Engelse vertaling. Zoals je weet worden in het Hebreeuws veel woorden bijelkaar gevoegd.

Die zet ik met een streepje ertussen.

“Jerusalem the-one-being-built like-city that-she-is-compacted to-her together”

Het komt allemaal uit bij jouw uitleg.

Mooi gedaan....ik neem het mee.

En....politiek, neem het ter harte, want als je aan Jeruzalem komt, kom je aan de ‘Stad van de Grote Koning’.

Om even in Psalm 122 te blijven: “Bidt Jeruzalem vrede toe”

Shalom

Jvb
 
 
Beste meneer van Barneveld,
Allereerst wil ik u erg bedanken voor uw onderwijs dat mij aanmoedigt om door te blijven bidden voor Gods volk. Daarnaast heb ik een vraag. Als ik over Israel begin, juist onder christenen, komt er veel verzet. Zelfs bij mijn man, die toch zeker een bepaalde liefde of zwak heeft voor Israel merk ik dat. Hij en veel anderen beginnen dan over dat Israel toch ook veel fouten maakt en dat God in de Bijbel ook vaak boos was op Zijn volk. We moeten niet alles goed praten wat Israel doet en meer van dit soort uitspraken.
Zelf denk ik dat we alleen maar moeten zegenen zonder Israel te willen verheerlijken. Maar, wat is wijsheid hierin? Hoe moet ik reageren en de mensen op een juiste manier Gods brandende hart voor Israel laten zien?
En, denkt u dat God in deze profetische tijden de rol van Israel aan de gemeente zal openbaren? Of zal de gemeente zelf naar haar Hebreeuwse wortels moeten zoeken?
Ik zie uit naar uw antwoorden.Dag Wendy,Het enige antwoord op je vragen ligt in de Bijbel.

Al die haat en boosheid tegen Israël en al die leugens die over Israël worden uitgegoten en die gretig, ook door overtuigde Christenen, worden geslikt, komen van de tegenstander (‘satan’ betekent tegenstander), van wereldgeesten die bedreven zijn in leugen en bedrog. De Bijbel, de apostel Paulus zegt tegen ons, gelovigen-uit-de-heidenen en tegen de Joden: “Aanvaardt elkaar” (Lees Romeinen 15:7-10). Wat Israël betreft, dat is hun zaak. Wat ons betreft kun je vragen: “Waarom en wat moeten wij van Israël aanvaarden?” Dat is een heel rijtje:

· Dat Israël, dit Israël, nog steeds Gods uitverkoren volk is.

· Dat de HERE, de God van Israël op een bijzondere manier met zijn volk bezig is. Hij herstelde het land, Hij brengt hen terug uit eeuwenoude ballingschap, Hij is bezig met een geestelijk herstel

· Dat het land van Israël, het volk van Israël en de God van Israël onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

· Dat de landbelofte, het hele land Israël, aan Israël gegeven is.

· Dat zij ‘geliefden terwille van de vaderen’ zijn (Rom.11:28)

· Dat de genadegaven en de roeping van God (voor Israël) onberouwelijk zijn (Rom.11:29); God heeft er geen spijt van. Nooit!

· Dat Jeruzalem de ‘stad van de Grote Koning’ is. Dus geen hoofdstad van een Palestijnse staat!

Zo zijn er nog wel tien argumenten aan te voeren.

Waarom zien veel Christenen dat niet? Nu alleen twee redenen:

1. Een verdrietige onkunde van wat de Bijbel, het woord van God, over Israël zegt. Ook van de vervulling van veel proifetieën in deze tijd.

2. Een bewust of vaak onbewust aanhangen van de verderfelijke vervangingsleer . Dat is de visie dat de kerk de rol van Israël in Gods heilshandelen en Gods plannen heeft overgenomen.

Hier valt nog veel over te zeggen, maar dit lijkt me voorlopig genoeg.

ShalomJvb
 
 
Wendy, ik was er moe van al die voor en tegenstanders van Israel met al hun kennis. Tegenwoordig verwijs ik naar Ezechiel 36

22 Zeg daarom tegen het volk van Israël: “Dit zegt God, de HEER: Ik zal ingrijpen, volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent! 23 Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de HEER ben – spreekt God, de HEER. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben; 24 ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren.

Er is dus een proces gaande omwille van Zijn Heilige Naam in het M Oosten. Hij is nog niet klaar met Israel, vandaar de foutjes. Christenen zijn ook nog niet volmaakt nietwaar?
 
 
Jan, die quote van Chaim Weizmann over de Balfour verklaring, werd zoals de ondertekst bij de foto suggereert niet 'tegen' Czernowitz gesproken maar 'in' Czernowitz (ligt in Roemenië).
 
 
Beste Dr. Jan van Barneveld,

Even een vraag,
Moeten of mogen wij de Sabbat als Christenen houden?
Hier kom ik niet uit!
Voor de rest groei ik in het geloof en dan het bijbelvaste met Israël als onze ouder broer(prachtig boek)
Ik houd me aan de voedselwetten, perfect uitgelegd in het boek "moderne wetenschap in de bijbel".
De rk kerkfeesten vier ik niet meer, dit heeft mij doen inzien wat voor belachelijke kerk/heidense feesten het eigenlijk zijn.
Ik geloof niet in een 3 eenheidsvorm zoals de kerk dat promoot. De 3 eenheidsleer dat de Messias Jezus, God zelf is, die uitleg is voor mij heidens, en voor de lezers op deze site, nee ik ben geen Jehova getuige!
Ik zie God als de Almachtige Vader, de God van Abraham, Isaäk en Jacob, en Jezus als de Zoon van God, de Messias, de Hoge Priester, en im zie de Heilige Geest, als de Geest van de Vader zelf!

Hoe denkt u over de Sabbat?

Met vriendelijke groet,

Lourens Post
 
 
Beste J. van Barneveld,

Ik heb een vraag aangaande de komende weken. Veel dingen op internet wijzen op de komst van de Messias. Tijdens Rosh Hasjana zal het sterrenbeeld zoals beschreven staat in Openbaringen 12 aan de hemel staan. Planet/komeet Elenin zal de zon verduisteren (zegt men en velen ook niet).
Is de grote en doorluchte dag van de HERE God echt zo dichtbij? Het beangstigd mij vaak zeker omdat ik ook niet weet of ik gered ben. Ik zit erg veel in twijfel. Ik bid vaak op bevestiging van deze dingen maar dat blijft uit lijkt wel. Ik voel mij alleen staan temidden van kerk, vrienden en familie.
Heeft u een antwoord vanuit het Woord?

Ik was twee weken geleden in Jeruzalem en ontmoette iemand die u kon. Pastor Jospeh Ben Zvi. Wat is de wereld klein!

Dit bericht hoeft niet openbaar, maar een antwoord zou ik zeer waarderen.

Gods zegen toegewenst op uw werk.

Broederlijke groet,
P. Visser
Rotterdam
 
 
Geachte mensen,

Wonderlijk zijn de daden van onze God!
Lees het artikel om te weten dat Hij trouw is aan Zijn volk.

http://www.pillaroffire.nl/index.php?id=79

MVG,
Johan

www.isrealbericht.nl
 
 
Aan dhr. Jan van Barneveld,

afgelopen week zag ik uw gesprek op family 7, ik kan uw email adres niet vinden en stuur U deze documentaire op van Alex Jones :

http://video.google.com/videoplay?docid=2087980834067435162

Gods zegen, B Spaans
 
 
Beste Jan,
zojuist zag ik op fam. 7 de uitzending die onder andere ging over Efraim en de Palestijnen; de Bijbelstudie op deze site. Ik heb er weer van genoten. Langs deze weg wil ik je laten weten dat ik je een zeer warm hart toedraag.
Gods zegen, Dick Visser


Dank je Dick,

Family7 is zeer positief wat Israël en wat het Evangelie betreft. Met Kerst en Oudejaarsavond komen er weer een paar uitzendingen, o.a. met Bart Repko.
Ze verdienen onze steun.
Met een hartelijk shalom.

jvb
 
 
Hallo meneer van Barneveld,

Graag wil ik onder uw en uw lezers aandacht brengen de volgende website. http://israeltoday.nl/ alle nieuws uit Israël vanuit Christelijke hoek bekeken.
Maar vooral deze http://www.weloveisrael.org/, waar wereldwijd christenen die omwille van de Here Jezus van Israël houden, een bemoedigend berichtje kunnen achterlaten voor Israël en de Joden om hen een hart onder de riem te steken en Israëli's te laten zien dat vele christenen voor hen bidden en hen steunen in deze tijd. Een heel mooi gebaar vind ik zelf. Nederland is dan ook al vertegenwoordig d, maar hoe meer hoe liever.
 
 
Beste meneer van Barneveld:

Hebt u hier al kennis van genomen?

http://news.yahoo.com/father-son-ousted-trinity-bible-translations-003300519.html

http://strengholt.blogspot.com/2011/11/vreemde-keuzes-van-silwycliffe.html

Verontrustend, om maar eens een eufemisme te gebruiken!

Met vriendelijke groet,
Gielah.
 
 
Jan, email versturen via je contactpagina schijnt niet te werken.
 
 
Hallo Jan.
Ik weet niet of ik je de onderstaande vraag stel, die je al beantwoord hebt op de site?

Wat me al jaren na m'n bekering bezig houdt is de kinderdoop.

Voor mij is de kinderdoop geen bijbelse doop, en ervaar dat deze kinderdoop vele wedergeborenen als een geestelijke claim tegenhoudt om te groeien naar volwassenheid.
Ik ervaar dat de vervangingstheo logie en de kinderdoop geestelijk/occult aan elkaar zijn verbonden.
Willen we als individu, en als denominatie/gemeente binnen het christendom tot éénheid en volwassenheid komen dan is bevrijding van deze demonische claim nodig! (Houdt ons af van liefde voor Israel, dus de zegen)
Jan, wat is jouw bijbels inzicht hierin?
Shalom, Toda raba.

abe
 
 
Graag geliefde Broeders en Zusters wil ik iedereen oproepen en mischien ook u meneer Barneveld om de petitie op deze site te steunen.
Om te laten zien dat christenen achter Israel staan , ik heb het gepost op facebook en getweet , zodat men weet ze staan niet alleen.

bijvoorbaat dank

Shalom
 
 
Hulp gezocht bij "bestrijden" van vervangingen theologie

Bij deze doe ik een oproep aan een ieder met liefst veel bijbelkennis mij te steunen op een ander forum van bijbelonline.nl
Hier ben ik in discussie met een 2 tal broeders die overduidelijk de vervangingen theologie aanhangen. Zeer leerzaam om deze gedachtengang te volgen, om het uiteindelijk beter te kunnen "bestrijden".

Echter ik heb slechts een thuis bijbelstudie van Derek Prince om op terug te vallen. En uiteraard veel gebed om wijsheid en steun van de Heilige Geest.

Een ieder die wil en kan steunen op het forum is van harte welkom op http://bijbelonline.nl/forum/view/id/479/page/2/d/christus-het-nieuwe-verbond#11713 (Laat svp op forum even de naam Jan van Barneveld vallen ter herkenning.

Alvast dank,
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0wbH5KVPrPo&feature=youtube_gdata_player
 
 
Geachte heer Barneveld,
Beste lezers,

Wellicht weet u dit allang, maar zo niet: bij de bouw van de gebouwen van de Europese Unie zijn bewust en opzettelijk Bijbelse symbolen gebruikt en heeft men opzettelijk Bijbelse gebouwen en beelden nagebouwd. (toren van Babel).

De documentaire van David Hattaway geeft daar een buitengewoon interessant stuk informatie over. De dvd staat op Youtube http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zaR-YiLmgKQ en was voorheen ook te koop met Nederlandse ondertiteling. Ik weet niet meer waar ik hem ook alweer heb gekocht, enkele jaren geleden.

Deze reactie wilde ik per mail toesturen, maar de mailmogelijkhei d op uw website doet het niet meer.

Met vriendelijke groet,
Anja van Aaken
 
 
Hallo meneer van Barneveld,

Mijn vraag aan u gaat over de politiek. Ik geloof dat Gods wil ten aller tijden zal geschieden en dat niemand daar iets tegen kan doen. Dus in die zin maakt het niet veel uit wat ik zou stemmen. Ik bid soms ook voor wijsheid in de politiek. Is er een partij die u kan aanraden voor de komende verkiezingen? De PVV is bijvoorbeeld pro Israel. Zo ook de Christen Unie. Als we willen dat de plannen van God met het volk van Israel worden versneld is het dan goed om op een pro Israel partij te stemmen? Het is toch ook zo dat als we voor iets bidden we er ook zelf verantwoordelij kheid voor moeten nemen? Ik ben niet geheel onbevooroordeel d. Ik ben zelf Joods en mijn vader komt uit Israel.

Alvast bedankt en ga vooral zo door! Mijn complimenten voor uw werk.

Groeten, Shalom en Mazal tov,
Yaniv
 
 
Beste meneer Barneveld.

Vaak kijk ik naar uw studies over de eindtijd.
Wat mij erg beangstigd is het volgende.....als je het merkteken van het beest niet aan neemt, gebeuren er vreselijke dingen....je kunt je huis niet meer betalen, geen eten en drinken kopen, martelingen tot dat je dood bent. Dat is toch een VRESELIJK vooruitzicht!
Bent U daar niet bang voor? Hoeveel gelovigen zullen bezwijken en toch dat merkteken aan nemen....en dan kun je op de Here vertrouwen, maar je moet dat door maken....hoelang duurt die periode van dat teken , 3 jaar? Dan zijn alle gelovigen dood, als het duizendjarigrij k begint, denk ik...
En ik vraag me af, waar blijven de Here Jezus en de gelovigen, als na het duizendjarigrij k de satan weer wordt losgelaten?

Het kan me enorm benauwen!!

Vriendelijke groet Dineke


Dag Dineke,

Veel dank voor je openhartige en daarom moedige mail met vragen. Meestal beantwoord ik persoonlijke vragen niet op de site, maar jouw opmerkingen en vrees zullen bij veel anderen leven. Ik wil kort reageren in een paar punten:
1. De Here Jezus spreekt ook uitvoerig over de eindtijd. Hij kent onze schrik en angsten en bemoedigt ons: "Wanneer deze dingen (eindtijd gebeurtenissen en verschijnselen) beginnen te geschieden, richt u op (dus blijft niet klagen of zuchten of angstig bidden) en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt eraan" (Lucas 21:28).Hij wijst ook een weg om te ontkomen: Waakt te allen tijde en bidt dat jullie in staat mogen zij te ontkomen aan alles wat gaat gebeuren, en gesteld wordt voor het aangezicht van de Zoon des mensen" (Lucas 21:36).
2. Denk eraan dat veel christenen al onder een dergelijke druk leven. denk aan de duizenden gelovigen in de kampen.in Noord Korea, aan de christenen in noord Nigeria en Kenia die als ze naar de kerk gaan elk moment een bom kunnen verwachten. Aan de stille, geheime gelovigen in islamitsiche landen die met gevaar voor hun leven in de Here Jezus geloven.
3. "Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet die het lichaam doden en daarna niets kunnen doen". Er is meer na de dood. Dan ben je vrij bij de Heer.
4. Als iki aan martelingen denk, ben ik ook wel eens bang. Maar we weten dat als het zover is, moge de Heer het tegenhouden en ons daartegen beschermen, zal Hij je de kracht geven, zoals Hij dat aan Stefanus gaf, toen hij gestenigd werd.
5. Hoe lang dat duurt weet ik gelukkig niet. Wel staat er in de bijbel dat de tijd van benauwdheid verkort kan worden. (Mat.24:22). Laten we daar voor bidden. Ook voor Israël, want voor hen is het 'begin van de weeën' al begonnen (Mat.24:8).
6. De periode dat Satan weer wordt losgelaten (lees Openbaring 20:7-10) lijkt mij maar heel kort. De Heer heeft zijn woning in de hemel. Gelovigen blijven gewoon thuis totdat het einde komt. Satan is in die periode te druk om legers tegen Israël te verzamelen.
Laat je niet overweldigen door vrees en angst. "Hij die in ons is, is meer dan hij die in de wereld is". Uiteindelijk maakt de HEER het allemaal goed.

Shalom

jvb

 
 
Beste meneer van Barneveld,
Momenteel ben ik uw boek: Israël, onze oudere broeder aan het lezen.
Een heel mooi boek met een heldere visie. Ik had één vraag: u schrijft dat helaas in de kanttekeningen van de statenvertaling soms de vervangingsleer naar voren komt. Kunt u hier een aantal voorbeelden van geven?

Ik hoor graag van u,

Mvg JanWillem
Dag JanWillem,

Omdat ik momenteel niet 100% gezond ben, kan ik maar kort reageren.
Waar in de profeten gesproken wordt over de heerlijkheid van Jeruzalem, zeggen kanttekeningen: hier wordt bedoeld de toekomstige heerlijkheid van de kerk van Christus. bij bepaalde passages over Israël staat als 'verklaring': Hier wordt de Gemeente van Christus bedoeld.

ik hoop later wat meer tijd te hebben om e.e.a. precies op te zoeken.
shalom

jvb


 
 
LS,

Weet de webmaster dat het e-mail formulier niet goed werkt? Wanneer op 'verstuur e-mail' wordt geklikt, verschijnt de pagina '404 component niet gevonden'.
 
 
geachte heer van barneveld.
ik lees en hoor van u dat er in israel sprake is van het voorbereiden van de derde tempel.
onder andere voorwerpen en zelfs een offer stier.
u spreekt daar heel opgewekt en blij over en doet zo vermoeden dat het de wil van de heer is en dat dit zijn tempel word.
maar is het niet zo dat het offer al gebracht is in christus en dat er geen offers meer nodig zijn .
en dit alleen nog maar geworden is tot een heidens gebruik.
immers zegt god zelf dat hij de diere offers die de mens brengt niet meer aan kan zien.
en waarom dan een stap terug en doen alsof het offer van christus niet genoeg is en dat god nog op een stier zit te wachten en dan naar beneden komt om die tempel te heiligen


Geachte heer van het Hard,

Dank voor uw reactie.
Ik denk dat het wijzer is naar de bijbel te luisteren dan redeneringen op te zetten.

1.
De Bijbel maakt duidelijk dat er een nieuwe tempel in Jeruzalem komt. Lees bijvoorbeeld Ezechiël 40 t/m 43, waar gesproken wordt over de afmetingen van die tempel, over de offerdienst en over de "heerlijkheid van de God van Israël" die het huis van de HERE vervullen gaat.

2.
Paulus verwacht dat in de eindtijd de antichrist zich in de tempel van God zet, "om aan zich te laten zien dat hij een god is" (2 Thess.2:4).

3.
Er zijn nog meer plaatsen in de Schrift die op een nieuwe tempel in Jeruzalem wijzen.

Uw opmerkingen over het offer van de Here Jezus op Golgotha doen mij vermoeden dat er bij u toch enkele misverstanden leven.1.
Ook de offers in het OT brachten op zich geen verzoening. Wij weten dat die offerdienst een profetisch vooruitzien waren op de verzoening van Christus aan het kruis. "Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze maar voor die van de hele wereld" (1Joh.2:2).


2.
Waarom zouden offers in de nieuwe tempel geen herinnering kunnen zijn aan wat christus aan het kruis heeft volbracht? Zoals wij het brood breken en de wijn drinken ter gedachtenis aan wat de Heer voor ons heeft gedaan?

3.
Het is van belang dat wij ons realiseren dat Israël onze Gods wil en volgens Gods plan, nog steeds onder de termen van wat wij noemen het Oude Verbond, leeft.

Met een vriendelijk shalom

jvb
 
 
In het Ned. Dagbl. van 6 september een protestbrief tegen christen-zionisten door Steven Paas, Jos Strengholt en ondertekend door protestants predikant Machiel v.d. Berg, Ned. Ger. predikant Henk de Jong en theoloog Erwin v.d. Meer. Het is schrikbarend wat je leest en je wordt er boos en verietig van. Kun jij op dit stukje reageren naar het ND?
Er moet toch een tegengeluid in de krant komen op dit stukje?

Gods zegen en shalom!
H.D. van der Velde
Dag harry,

Ook ik heb dat stukje in het ND gelezen.
Verdrietig, dat mensen die toch geacht worden de bijbel te kennen, zo
verblind zijn.
Voor een sterke reactie kijk even op CIP.nl

Daar staat momenteel een goede reactie van Feike v.d Velde.
Shalom

jvb
 
 
Turkije en Syrie zijn in onderlinge gevechten verwikkeld en dat dreigt uit te draaien op een groot regionaal conflict. Zoud u hier een artikel over willen wijden?


Dag Moi,

Dank voor je suggestie.
Ik houd het in gedachten.
Maar eerst moet ik de preek van zondag voorbereiden en schrijven om
enkele deadlines te halen.
Het hele Middenoosten is in verwarring.
Dat is altijd gods strijd method: De vijanden in verwarring brengen.
Het "zwaard van de ene tegen de andere" opzetten.
Maar er is ook aan ander aspect.
Overal in het Middenoosten krijgt de Moslimbroedersc hap de overhand.
In Jordanië hebben ze koning Abadullah II al eerder bedreigd en gezeg
dat als hij niet snel, voór half oktober hervormingen doorvoert (dat
wil zeggen de moslimbroedersc hap met de Palestijnen in Jordanië aan de
macht brengt) er rellen zullen komen. daar is Abdullah dus nu aan
bezig. Duidelijk is dat vanuit de verwarring en daardoor een
fundamentalisti sch, islamitisch net rond Israël wordt gespannen. De
Moslimbroedersc hap neemt in z'n kielzog gewelddadige Moslim
terroristen met zich mee.
Het erge is dat deze lieden direct en indirect door de VS van pr.
Obama worden gesteund.
Later meer hierover.
shalom zij over Israël

jvb

 
 
Geachte heer van Barneveld,

met grote interesse volg ik uw site. Een goed jaar geleden zijn 4 broeders en ik begonnen met het organiseren van avonden om het Evangelie duidelijk en Bijbels te onderwijzen en te verspreiden. Wij willen ook graag eens een avond beleggen over de bijzondere positie van Israël en waarom de vervangingsleer onjuist is. Een e-mail sturen lukte mij niet via de site, daarom maar even via deze weg. Voor meer informatie over verwijs ik naar onze site: www.volgmijavonden.nl. Wij organiseren de avonden op elke laatste donderdag van de maand in Hoge Hexel. Zou u ook een indicatie van de kosten kunnen geven?
Ik zie uit naar uw bericht.

Hartelijke groet,
Rene
 
 
Beste Jan,

Je had het over Egypte en zegt (ik citeer): Egypte staat op het punt in te storten. Syrië, Israël’s oude vijand is al ingestort.

Ik ben twee keer in Egypte op vakantie geweest. Dan zeg je "Egypte staat op het punt om on te storten...." Laat ik eerlijk zijn: er is misschien wel geen mooiere beschaving geweest als de Egyptische. Maar wat is daar gruwelijk weinig van over!

Een groot deel van de inwoners vinden 'Mein Kampf' het beste boek wat er geschreven is. Daar zit wat in. Het is het beste boek wat er ooit geschreven is, als je jezelf ten gronde wil richten.

Beste Fred,

Ook ik ben vaak in Egypte geweest.
Een van de oudste beschavingen en een van de eerste grote wereldmachten.
De Bijbel, het vaste en zekere profetische woord, leert dat door een zware crisis heen Egypte tot zegen zal zijn, naast Israël en ook ergens met Syrië voor de wereld. We lezen dat inderdaad in Jesaja 19. Lees het Jesaja 19 scenario maar eens na. in het artikel over Egypte op deze site lees details hiervan.
Verstandig dat je een en ander even 'parkeert'. Parkeren is anders dan verwerpen. Een mens heeft vaak tijd nodig om nieuwe dingen te verwerken of zo mogelijk in te passen in de eigen, oude denkkaders.
Wel staat vast dat het profetische woord uit de Bijbel 100% betrouwbaar is. Het zijn woorden van God.
De menselijke interpretatie veroorzaakt vaak problemen.
Met een hartelijk shalom

jvb
 
 
beste jan


http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/03/Video-Chavez-hoopte-op-komst-Mahdi-en-ultieme-oorlog-tegen-Isral#commentsu moet dit eens bekijken op you tube
de bijbel komt uit!!

Dank je, Coby, dat je ons attent maakt op dit bericht van Xander nieuws.
Meer achtergrond informatie over het geloof van Moslims in de komst van de Mahdi en van de rol van Isa (Jezus in de Koran) en de oorlog tegen Israël vind je uitvoerig in mijn boek "Eindtijd, Israël en de Islam". Vraag wel naar de 5e druk, want die bevat ook een nieuw hoofdstuk over de Arabische lente. Het komt inderdaad allemaal uit. In mijn boek staat ook een kort overzicht van de bijbelse eindtijdleer en het messiaanse vrederijk van de komende Koning, de Here Jezus Messias.Moge HIJ spoedig komen.
shalom
jvb
 
 
Beste meneer van Barneveld.

Vorig jaar tijdens de vakantie ben ik maar eens Ezechiel gaan lezen.

Leek me wel leuk maar het is wel stevige kost!.

Ik stuitte op een tekst in Ezechiel 29: "Daarom keer ik me tegen jou en je waterstromen, en maak ik van Egypte een land van ruïnes, een dorre woestenij, van Migdol tot Syene, tot aan de grens met Nubië. Geen mens of dier zal er nog een voet zetten, en het land zal veertig jaar onbewoond blijven."

Het slaat dus op Egypte en hoe moeten we deze tekst zien in het licht van wat er nu gebeurt in Egypte? Bij mijn weten is dit nog niet gebeurd daar. Zelf ben ik twee keer in Egypte geweest en het was er goed toeven op het strand en met de snorkel op het water. Daarnaast is het een vreselijk gefrustreerd en dom anti-semitisch volk, waar het een grote rotzooi is op straat.

Graag uw antwoord! Volgens mij heeft u niet zoveel op uw website gezegd over Egypte. De arabieren zijn van oorsprong 3/4 Egyptisch en 1/4 joods. Hagar was Egyptisch en Ismael trouwde ook weer met een Egyptische. Genoeg voor voor mijn interesse en misschien kun u me daarbij helpen.

Hartelijke groet en God Bless!

Fred de Vries
Lelystad
 
 
Ik zie nu ineens dat ik al iets eerder over Egypte heb gepost.

Maar dit is wat concreter.
 
 
Beste Jan,broeder,

Eind vorig jaar begonnen mijn vrouw en ik te zoeken naar informatie over de eindtijd. Het eerste boek, dat we aanschaften was "Met Israël op weg naar de eindtijd": een schokkend relaas! Al snel lazen we ook enkele boeken van ds. Glashouwer over de eindtijd. Zojuist heb ik "Eindtijd, Israël en de Islam" uitgelezen, eveneens schokkend, maar we zijn beiden ervan overtuigd, dat je dingen schrijft, die getuigen van de werkelijkheid zoals die zich nu openbaart. Geweldig, dat je de dingen, m.n. over de Islam , bij zijn naam durft te noemen, en dat je alles in een profetisch perspectief zet, voor zover dat mogelijk is.
Eén enkele opmerking over "Eindtijd, Israël en de Islam": op blz. 117 ( 3e druk) staat dat Willem van Oranje gevraagd werd in te grijpen in Engeland: enerzijds is dat correct: het was ene Willem, van Oranje: maar met "Willem van Oranje" wordt meestal de Vader des Vaderlands bedoeld, die in 1584 in Delft is vermoord. Hoe de Willem die bedoeld wordt, genoemd moet worden, weet ik niet ( ik ben geen historicus). Wellicht kun je hier een kleine correctie aanbrengen bij de volgende druk ( ik hoop ,dat er nog meerdere drukken/ updates komen).
De Here zegene je in je dappere arbeid!
Vriendelijke groet,

Ton van der Ven
Dank, beste Ton, voor je vriendelijke mail.
Inderdaad lijkt het me goed om erbij te vermelden welke "Willem van Oranje" laten koning van engeland is geworden.
shalom

jvb
 
 
Goedemorgen,

graag zou ik het volgende opinieartikel onder uw aandacht brengen:
http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/13767#.UiWJTDbDuSp
 
 
Beste Jan, ik geniet van al je boeken en je uitleg, samen met Dolf
sla je op elk gebied de spijkers op de kop en dat zeg ik ; jij kent mij
niet persoonlijk, maar ik heb jou vaker gezien en als vader Jood
mocht ik je graag horen . Jammer dat je 't niet durft te zeggen dat
de opname zal geschieden voor dat 't demonenjong zich aan ons kan
tonen ; de herders die het tegengestelde beweren, kennen de typen
niet dat hun gemeente verleidt, zonder de zichtbare aanwezigheid van
hen is 't al moeilijk genoeg om ongehinderd naast Jesjua te lopen .
Misleiding, schuin marcheren en de kat in het donker knijpen zijn aan
de orde van de dag, hebben zij dan geen onderscheidings vermogen ?
Jammer dat ik zo kort moet zijn, ik wilde je eigenlijk vertellen dat ik
heel wat keren met die krengen te maken heb gehad en ze waren
absoluut heel gewone typen maar zeer gevaarlijk : tot mails Jan Gods
rijke zegen, voelbare nabijheid en leiding bij je werk ; wens ik jou en
je gemeente in 2014 blijf op de buis Jan . Waldimir .
 
 
Geachte heer van Barneveld,
Ik heb uw boek, Eindtijd Israel en de Islam, mogen lezen.
Ik heb veel boeken over dit onderwerp gelezen, toch wil ik graag reageren op de sublieme manier van schrijven, leest vlot en bijzonder integer.
Mijn complimenten, en GODS rijke zegen voor u en uw pleidooi voor Israel.
 
 
Geachte heer Van Barneveld,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor de volgende petitie waarin Israël wordt gesteund wat betreft pensioenfonds ABP.

http://www.petities24.com/abp_stop_israel_boycot#form

(Na ondertekening kan de petitie worden bevestigd via email.)
 
 
10 onderhand.

Ik heb net uw stuk gelezen horende bij de bovenstaande titel .Bedankt, dat dit zomaar gratis te lezen is. Complimenten, ik ben er weer een aardig stukje wijzer van geworden.

Mvg
 
 
Beste Jan,

In uw antwoord op mijn vraag, schrijft u: Ik kan je zeggen dat de 6e druk van "Eindtijd, Israël en de Islam" nu uit is.
De uitgever heeft het iets duurder gemaakt want ik heb het aardig ge-update.

Waar kan ik deze bestellen? Zo dat ik zeker weet dat ik deze uitgave heb. Zelf heb ik de 2e druk al in huis. Neem aan dat het de moeite waard is om de het bij gewerkte boek te bestellen?

Met vriendelijke groet,
Mike
 
 
Beste broeder

In Israël Aktueel las ik uw artikel ‘De wonderlijke waarheid van de profetieën’.
Graag zou ik dat artikel zonder wijziging en met volledige bronvermelding willen overnemen op mijn Christelijke weblog www.appie.abspoel.nl
Mag ik daarvoor uw toestemming ontvangen?
 
 
Aan het eind der tijden zal heel Israël behouden worden.
Hoe moet ik dit verstaan?
Ook de Israëlieten, die absoluut niet geloven in een God of Jezus?
Dag Herbert,
Dank voor je vraag met korte toelichting.
Een kort verhaal. Echt gebeurd.
Tante Rebecca de Graaf was (ze is inmiddels overleden) een Messias-belijdende Jodin.
Ze hield ook lezingen.
Tijdens een van die lezingen viel het volgende vraaggesprek:
"Mevrouw de Graaf, als Paulus zegt dat 'gans Israël behouden zal worden', dan bedoelt hij
toch alleen hen die Jezus als Messias hebben aangenomen?"
Mevrouw de Graaf zei niets maar keek de vraagsteller vrij streng aan.
De mijnheer ging wat aarzelend verder: "Of misschien ook orthodoxe Joden?"
Mevrouw de Graaf bleef hem aankijken.
"Hoe moet ik het dan zien?"
Mevrouw de Graaf antwoordde:
"Als God zegt 'gans Israël' dan bedoelt Hij ook heel Israël".

We lezen dit in Romeinen 11:26.
Lees ook: "Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan" (Jesaja 60:21)
Hoe zal dat gaan?

Laat dat maar aan de HERE over.

Met een hartelijk shalom

jvb
 
 
Dag Jan,
Shalom!

Ik wilde jou graag bedanken voor de inzichten die je in jouw boek "eindtijd Israël en de Islam" met ons hebt gedeeld. Dank je wel voor jouw werk hierin. Door de inzichten in dit boek ben ik zo veel meer gaan zien m.b.t. de hedendaagse ontwikkelingen in de wereld en vooral ook t.a.v. de profetische lijnen en ontwikkelingen waarin we ons nu bevinden.
Ga vooral door met jouw werk.
Zegen van Hem. Peter Pellemans.

Hallo, PP,

Hartelijk dank voor de bijzondere bemoediging.
Dat je even hebt doorgegeven dat je wat geleerd hebt uit het boek "Eindtijd, Israël en de Islam".
Het doet me goed en geet moed verder te gaan.
Dit boek beleeft nu al de 6e druk en is nog steeds actueel.
De zwarte vlaggen van de ISIS staan al vermeld in de eerste druk.
En nog meer details.
Belangrijk is ook de korte uitleg van de Bijbelse eindtijdleer.

De 23e december komt nog een boek uit:
"Het einde van de vervangingsleer "
Christenen voor Israël geeft het uit.
De andere boeken, "Israël onze oudere broeder" (het eerste en nog steeds heel leerzaam),
"Met Israël op weg naar de eindtijd" (Een uitbreiding van de vele seminars die ik heb gegeven) en
"Om Sions wil niet zwijgen" (Een effectief medicijn tegen al de leugens die rond Israël worden geweven)
zijn allemaal bij het Zoeklicht te koop.

Ten slotte wens ik je een Gezond, Gelukkig en vooral Gezegend 2015 toe.

JvB
 
 
Van jongs afaan dacht ik dat ik een joodse oma had, haar nooit gekend en jong mijn ouders verloren, tante die er zo joods uitzag zei wij zijn absoluut niets joods, fotoboek met broer bekeken en toen zei hij oma joods en het kwartje viel.
Pa en ma hadden in de oorlogs tijd een dubbele muur in hun eerste huisje, een x verteld toen ik nog klein was, dus pa ook joods zijn uitspraken zijn handelsgeest, en de joodse talenten in mijn kinderen.
Ooit tijdens de zegen uitspraak in de kerk toen ik jong was en tegelijk jesus beeltenis levensecht voor in de kerk, als ik iets roods zag steeds weer de gedachte Jesus, en al mijn jaren van niet begrijpen hoe ik jesus nu moest zien ik had alleen maar God, en nu trekt het gordijn van verduistering die Joden echt hebben open.
Snap je een kind dat met velen niet weet dat ze joodse wortels hebben, en tegelijk als christen een lange weg gaan om Jesus te leren kennen, zelf bij het volwassen dopen wist ik geen getuigenis te geven want wie was nu Jesus.
De bedekking is iets waar wij gelovigen meer respect voor moeten hebben dat onze joodse broers en zussen hier nog onder leven moet ons nederig maken ten opzichte van hen.
Breng mij maar thuis Vader in dat land waar u me als vrijwilliger,to taal onwetend eens heeft laten werken en genieten, daar voelde ik mij thuis!
 
 
Geachte Heer Van Barneveld,

Via Family7 bekijk ik één van de uitzendingen van uw studies over Eindtijd & Profetie. Prachtig hoe u alles uiteen zet; de tekenen zo duidelijk inderdaad.

U besprak vandaag de benodigde Heiliging die nodig is om mede Here Jezus mee genomen te kunnen worden. Ook Hebreeen 12:14 beschijft dit onomstotelijk.

Nu heb ik kennis mogen maken met het Repentance & Holiness Ministry in Kenia. Aldaar ben ik enorm geconfronteerd met de bekering en heiliging die ik, de Christenen, de Kerk nodig heb om binnen te kunnen gaan.

Tevens vervult de Heer ontzettend veel Profetieën, en vinden er de genezingen van de Heer veelvuldig plaats. En mensen komen bij bosjes tot de Heer.

Op www.repentandpreparetheway.org en www.repentnetherlands.nl vindt u meer informatie.

Hartelijke dank voor uw aandacht,
Julia Falger
 
 
Beste jan

Heb altijd genoten van uw progamma eindtijd en profetie.
miin vraag is of u op de Facebook pagina Bijbel eindtijd groep wilt kijken.
deze gaat grotendeels over de opname. Ze zeggen dat de opname van de gemeente van Jezus gaat plaatsvinden op 23-24 september. Ze onderbouwen dit ook bijbels. Nu is mijn vraag hoe staat u hierin en mogen we hier over speculeren?

Alvast bedankt
 
 
Ik hoor dat u ook niet zulke positieve toekomstbeelden hebt. Ikzelf krijg die indruk ook niet als ik Openbaringen bestudeer. Zelf ben ik betrokken bij de gebedsbeweging in Nederland waar ze erg positief zijn en waar ze op basis van teksten dat 'in het laatste der dagen G.d zijn Geest gaat uitstorten' nog hele mooie tijden worden geproclameerd. Zij verwachten nog een enorme opwekking voordat Jezus komt. Terwijl ik daar zelf niet zo van overtuigd ben aangezien ik die opwekking niet in Openbaringen vermeld zie staan. Regelmatig hoor ik ook dat G.d de rijkdommen van deze wereld nog ter beschikking gaat stellen van de Christenen. (ook binnen gebedskringen) Waar dit Bijbels gezien op gebaseerd wordt weet ik niet. Kent u dit soort gedachten? En hoe staat u hier tegenover?
 
 
Ik hoor van een vriendin dat de fam. Rothschild in wezen alle macht heeft. Ik lees op internet dat zij zo rijk is geworden door oneerlijk gedrag. Wat moet ik nu geloven? Ik ben helemaal geschokt. Ik ben tegen mijn vriendin ingegaan, maar ik ben daarna op internet gaan lezen over de fam. Rotschild en nu lijkt er toch een kern van waarheid in te zitten. Graag uw mening hierover.
 
 
Hallo Jan,
Zijn er vandaag de dag nog Profeten in Israël,zo ja wat zal het
geweldig zijn als de Israëlische
Regering die zou raadplegen.
Met vriendelijke Groet, H.J.KellingBeste heer Hans Kelling,

Dank voor uw reactie.
Een goede vraag...profeten in Israël?
In de eerste plaats hebben ze in de Tenach heel wat profeten die over onze tijd profeteren.
Netanjahu zei (hij leest zelf de voorgeschreven delen uit de Tenach, dit Torah en Haftara) wekelijks)
ziet ook daarin profetie. Een klein voorbeeld: Toen de klaar waren met het boek Deuteronomium merkte hij op:
"Nu volgt Jozua. Dat leert ons dat we moeten strijden voor het Beloofde Land".
Interpreteren van het profetische woord is ook profetie. Maar het is belangrijk om het goed, o.l.v. Gods Geest te doen.
Hierbij kan Jan Willem v/d Hoeven misschien een rol spelen. hij os bevriend met premier Netanjahu.
Shalom

jvb
 
 
Dag, ik heb een korte vraag, mijn zoon van 17 denkt dat het brein achter ISIS Israel is. Ik kan daar veel over vinden op internet.Ik heb tegen hem gezegt dat wij Gods volk moeten blijven zegenen, en dat de grote leugen satan dit in de wereld helpt deze grote leugen.Wat kan ik kort en duidelijk tegen hem zeggen wat de bijbel er over zegt?
Ik ben er verdrietig over dat mijn kind in deze leugen geloofd en israel als een vijand is gaan zien.wilt u mij informatie geven dat ik hem de ogen mag openen, ik bid voor Gods oogappel Israel.
Dag mevr. Jane,

Inderdaad heel verdrietig dat uw zoon die leugens gelooft.
Dat Israël achter ISIS zit was een leugen die ik nog niet heb gehoord.
Wel dat Turkije en de VS achter ISIS zitten.
Er is geenmisdaad waar Joden of Israël niet van worden beschuldigd.
Daar zucht Israël in Psalm 120: HERE, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong.
In vers 1 leest u dat Israël/de joden er bang van worden: "In mijn angst heb ik tot de HERE geroepen".
Het grote probleem is namelijk dat je je niet of nauwelijks tegen de leugen kan verdedigen.
Satan is "de vader van de leugen", zegt de Here Jezus.
Satan wil Israël vernietigen. niets heeft geholpen. Oorlogen hebben de vijanden verloren. Intifada's zijn
de kop ingedrukt. (Zelfmoord)terr orisme is voor een groot deel tegengehouden door de veiligheidsmuur .
Maar leugen, daar kun je niet tegen verdedigen.

Wel het makkelijk aan te tonen hoe bedrieglijk, hoe onlogisch en hoe onzinnig deze leugen is.
Dergelijke leugens kun je het beste weerleggen door vragen te stellen.
1. Bewijs het maar eens?
2. Wie beweren dit en hoe bewijzen zij het?
3. Is er ooit een Jood of Israëli onder de terroristen van ISIS aangetroffen?
4. Waarom zou Israël dat doen?
5. Probeert u eens aan te tonen hoe menslievend Israël optreedt in oorlogen met HAMAS enz.

Maar, mevr. Jane, gebed is de beste bestrijding van leugen. Lees Psalm 120 maar eens.
Het is moeilijk om met argumenten te overwinnen.
Alleen Gods Geest kan doordringen en "overtuigen van waarheid"

Veel wijsheid en sterkte toegewenst.

Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Naar Boven