Home Actueel Herbouw Tempel Verplaatsing Menorah naar de Kotel Plaza

Verplaatsing Menorah naar de Kotel Plaza

De Menorah - hier nog opgesteld in de Cardo. Klik voor ware grootte
De Menorah - hier nog opgesteld in de Cardo.

Een profetische gebeurtenis

Onze tijd is vol van profetische gebeurtenissen. Bewijzen van het feit dat de God van Abraham, Izak en Jakob aan het werk is. Hij zegt van tevoren wat hij gaat doen en Hij doet ook wat Hij voorzegd heeft. Grote gebeurtenissen, zoals de stichting van de staat Israël, op de 14e Mei 1948, de Zesdaagse oorlog. Onlangs vond er weer een boeiende, profetische gebeurtenis plaats die u op video kunt volgen.

Het gebeurde begin december 2007, tijdens het Joodse Chanoekafeest. We geven kort door wat er gebeurde.

Het Tempelinstituut in Jeruzalem houdt zich intensief bezig met het maken van kleding en instrumenten die nodig zijn als er in Jeruzalem op de Tempelberg een nieuwe, Joodse tempel wordt gebouwd. Men had de gouden, zevenarmige kandelaar, de Menorah, al gemaakt. Deze kon bewonderd worden in de Cardo. Dat is een ondergrondse winkelstraat in Oud Jeruzalem, die een pad uit de tijd van Jezus volgt. De Menorah hoort thuis in de afdeling van de tempel, die het Heilige wordt genoemd. Tijdens Chanoeka, begin december 2007, is de Menorah onder trompetgeschal, met veel gejuich en psalmgezang in de richting van het Tempelplein verplaatst. Opvallend veel jeugd vergezelde stralend van vreugde de Menorah. De kandelaar staat nu vlakbij de Westelijke Muur, die vroeger de Klaagmuur genoemd werd. De heiligste plaats voor de Joden, omdat die het dichtst bij de vroegere tempel is. Daar kunnen de Joden niet bidden vanwege de islamitische heiligdommen die er staan. De Menorah staat nu op de trap die voert van het plein voor de Westelijke Muur naar de oude Joodse wijk van Jeruzalem.

Wat is de geestelijke betekenis van deze verplaatsing? De Menorah in de tempel symboliseert de Aanwezigheid van Gods licht in Israël. Steeds dichter komt dat Licht bij de plaats waar het hoort de staan. God is bezig met Zijn volk te herstellen. Ook in geestelijke zin. De verplaatsing van de Menorah is te vergelijken met een gebeurtenis die 3000 jaar geleden plaats vond. Toen werd de ark van het verbond van Silo naar Jeruzalem verplaatst. Daarna bouwde Salomo de tempel en kwam de ark op de plaats waar deze hoorde te staan. Hetzelfde gebeurt nu met de Menorah. Grote profetische gebeurtenissen staat Israël en staan ons binnenkort te wachten.

VIDEO: Verplaatsing Menorah naar de Kotel

Bekijk hier de video van de verplaatsing van de Menorah van de Cardo naar de Kotel.

Lees meer over de verplaatsing van de Menorah op de website van het Tempel Instituut.

/_static/video/moving_menorah.flv
Duur 00:05:28 - Bestandsgrootte 15.941 K - © Temple Institute - @ Universal Torah

6 Reactie(s)

 
 
Mijn vraag:Is de menorah percies gemaakt zoals God Mozes getoond heeft? Zo ook da andere onderdelen die behoort bij de nieuwe tempel?
 
 
...kippevel......geweldig, er staat nog veel te gebeuren op KORTE termijn, de Joden zijn NIET te benijden! Ik bid voor vrede van Jeruzalem en de genade van onze almachtige Gog JAHWEH!!
Dag Thom,

Goed van je te horen.
Hoe gaat het?

Let even op tikfouten......Gog is niet almachtig.....gelukkig maar.

Een tweede opmerking:
Je schrijft: "De Joden zijn niet te benijden". Inderdaad, de Bijbel zegt: "een tijd van benauwdheid is het voor Jakob, MAAR DAARUIT ZAL HIJ GERED WORDEN" (Jer.30:7).

Wij zijn niet te benijden, want er staat geschreven dat "De HERE in grote ijver voor Jeruzalem en Sion is ontbrand, maar IK ben zeer toornig op de overmoedige volken, die, terwijl IK maar een weinig vertoornd was meehielpen ten kwade" (Zach.1:14,15). Toorn van God, ook op het overmoedige Nederland.

Neem dat ook mee in je gebeden Thom!!
Ik doe het voortdurend.

H.Groeten.

Jan van B.

 
 
Geachte heer van Barneveld,
Mag ik van u weten waar en wanneer u bijbelstudies
geeft?
Met belangstelling heb ik korte passages uit
Family 7 aangehoord en dit heeft mij aangegrepen,
met name v.w.b. Israël (op zoek naar wortels?)
Met u ben ik voorts van mening dat wij Nederlan- ders zeer OVERMOEDIG zijn mede t.a.v.Israël.! Wellicht heeft dit te maken met ons landelijke juk van Vrijmetselarij? etc. (ons Koningshuis, de regering, de Rechterlijke macht enz.;als studente rechten word ik hiermee geconfronteerd)
Hopende van u e.e.a. te vernemen
vriendelijke groet,
mw.astrid h. lesman-schuitemaker
Beste mevrouw Lesman, beste Astrid.

Hartelijk dank voor uw reactie.
De hele wereld is overmoedig tegenover Israël.
Brown van Engeland waarschuwt dat de Britten geen bezit moeten kopen in de "bezette gebieden". In Engeland is men bezig met een boycot van goederen uit Judea en Samaria, de gebieden die door terroristen (niet door Israël!) bezet zijn.
Rusland verkoopt zeer geavanceerde wapens aan Syrië en Iran.
Tony Blair en het Internationaal Monetaire Fonds vermanen Israël de druk op de Hamas banken te verminderen.
Om economische redenen, zegt men dan. Maar dan kunnen die terroristen weer verder met hun moordaanslagen op Israël.
De VN commissie voor de mensenrechten bereidt een tweede conferentie (de eerste was in Durban) waar Israël weer op een ouderwetse antisemitische wijze, wordt uitgemaakt voor alles was lelijk en smerig is. Gelukkig heeft onze minister Verhage al aangegeven dat Nederland waarschijnlijk niet zal deelnemen.
In Duitsland, Spanje, Polen en Frankrijk zijn de negatieve gevoelens over Joden (lees: antisemitisme) de laatste jaren explosief toegenomen.
President Bush probeert via de VN nog meer druk op Israël uit te oefenen in een laatste poging om nog een "grote daad" als president van de VS te verrichten.
De haat van de Moslim terroristen en van de omliggende landen kunt u bijna dagelijks uit het nieuws vernemen.
Zo is er nog meer te noemen.

Het is niet alleen overmoedig (een diepe drijfveer van het antisemitisme is hoogmoed) maar rampzalig.
Al dat antisemitisme is niet alleen een groot gevaar voor Israël en het Joodse volk, maar uiteindelijk straft het ook zichzelf op een vreselijke manier. Dat heeft de geschiedenis wel geleerd.

U leest over deze zaken veel meer in de artikelen op onze site en bij de seminars.
Een volgend seminar is in Vaassen, de eerste avond is dinsdag de 13e januari.

Met een vriendelijke groet,

jan van barneveld
 
 
Geachte heer Van Barneveld,
Uw reactie op het schrijven van mw.Lesman..
"Al dat antisemitisme is niet alleen een groot gevaar voor Israël en het Joodse volk,maar uiteindelijk straft het ook zichzelf op een vreselijke manier.Dat heeft de geschiedenis wel geleerd"
Wat JAMMER EN TREURIG dat de wereld NIET leerzaam genoeg is;op dit'front' Eigenlijk enorm HARDLEERS. Ons land heeft een(pers.mening)schizofr ene houding jegens Israël.Evenals andere W-Europese landen. "Nee;van de harde geschiedenisles sen heeft men niets geleerd" Net zo min als van Gods Woord. Bij velen staat de Bijbel verstopt(achter )in de boekenkast,of is allang in de container beland.
Het verhaal over de Menorah geeft weer hoop en meer geloof in het Woord,bij mij persoonlijk. Eigenlijk héél fijn dat er meer en meer profetieën
nu aan het uitkomen zijn.
"Het bollenveld(Isra ël)staat'volop'in bloei;breidt zich uit".
Vriendelijke groet,
mw.F.van der Zalm
Dag mevr. Van de Zalm,

Vriendelijk dank voor uw reactie.

Inderdaad een ontroerende en veelbetekenende video over het verplaatsen van de Menorah. Intussen is ook het koperen wasvat klaar. Het kan zo in de Tempel worden geplaatst. De ontwikkelingen volgens lijnen van de bijbelse profetieën gaat ook door. Straks zullen er nog meer stammen terugkomen tijdens een nieuwe aliya van bijvoorbeeld Efraïm en de stammen die daarbij horen. De haat tegen Israël zal toenemen, hoe Israël ook z'n best doet de dingen goed te doen. In wezen is het haat tegen de God van Israël. Want Israël is ook knecht van de HERE! De wrevel tegen de God van hemel en aarde wordt afgereageerd op het 'knechtje' van die God. Het is inderdaad heel zorgelijk dat veel geestelijke leiders en de meeste politieke leiders hier geen kijk op hebben en daardoor hun volkeren meeslepen in de eindtijdoordele n. Alleen een vernieuwde kerk, een opwekking, die de taak van voorbede serieus neemt, kan nog hoop brengen.

Meteen hartelijk shalom,

jvb
 
 
Meneer van Barneveld,
hoeveel profetieën zijn er al uit gekomen, ik hoord onlangs dat er al meer dan 600 uitgekomen zijn.
Deze verplaatsing van de Menorah is om kippevel van te krijgen, idd. u zegt het al God is bezig om Zijn volk te herstellen en dat is duidelijk.
MVG . Armand
Hallo Armand,

Mijn dank voor je goede vraag.
Het is inderdaad verbazingwekken d hoeveel profetiën er in onze tijd vervuld zijn of op het punt staan vervuld te worden.
Onlangs is men in Israël begonnen om het brandoffer altaar te maken.
Een meer volledig antwoord vraagt een heel boekwerk.
Daarom moet ik je verwijzen naar hoofdstukken uit mijn boeken:
"Israël onze oudere broeder" en
"Met Israël op weg naar de eindtijd".
Het laatste boek is helaas uitverkocht, maar bij Christenen voor Israël zijn nog wel een paar exemplaren te koop.
Shalom.

jvb
 
 
Beste Jan van Barneveld,

uit de Bijbel begrijp ik dat de kandelaren in de tempel werden neergezet, op de plek waar alleen de priesters mochten komen. Waarom wordt deze menorah dan zo tentoongesteld waar iedereen hem kan zien?
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven