Home Actueel Israël Gevaarlijke Dwaasheden

Gevaarlijke Dwaasheden

Direct rocket hit on Ashkelon mall injures scores - web.israelinsider.com/ Articles/Security/ 12847.htm Klik voor ware grootte
Direct rocket hit on Ashkelon mall injures scores - web.israelinsider.com/ Articles/Security/ 12847.htm

Almog

De kibboets Almog ligt 4 km van de Jordaanse grens en 4 km ten Zuiden van Jericho. Dus vlak naast het noordelijke puntje van de Dode Zee. Daar begonnen in 1979 vijf Israëlische jongelui in de hitte en in het zoute zand een kibboets. Nu is het een grote, welvarende plaats, die iedereen verbaast vanwege hun 10.000 palmbomen vlakbij de Dode Zee.

Plattegrond Almog Klik voor ware grootte
Plattegrond Almog

Een paar jaar geleden kreeg ook Almog bericht van de Israëlische regering dat hun nederzetting ontruimd moest worden en aan de Palestijnen gegeven. Regeringsambtenaren onderhandelen momenteel over financiële compensaties. Dat Almog nog bestaat is te danken aan de Jordaanse koning Abdullah II. Hij wil beslist geen Palestijns terroristennest zo dicht bij de Jordaanse grens. Intussen klagen de bewoners van Almog: ‘Wat ik niet geroofd heb moet ik toch teruggeven’ (Psalm 69:5). De links-seculiere regering van Israël blijft vasthouden aan de illusie ‘land-voor-vrede’. Een gevaarlijke illusie omdat het terugtrekken van Israël uit Gaza en uit Libanon bewezen heeft dat deze formule niet werkt. Illusie omdat God zegt: ‘Het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij’ (Leviticus 25:23). Niet verkocht, ook niet voor een (valse) vrede. De profeet zegt dan ook: ‘Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen door te zeggen: Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is’ (Jeremia 6:14 & Jeremia 8:11).

De Jordaanvallei

In de Jordaanvallei liggen veel Israëlische nederzettingen. Ook die moeten worden ontruimd en ‘naar de Filistijnen gaan’. Maar niet naar de Palestijnse Autoriteit. Israëlische legereenheden worden er gelegerd. Waarom? Omdat Jordanië geen Palestijnse staat aan haar grenzen wil. Het Israëlische leger moet Jordanië af(be)schermen tegen hun Palestijnse, terroristische broeders. Een dwaze situatie, zoals nog nooit in de geschiedenis is voorgekomen. Israël wordt gedwongen om vijanden die dagelijks proberen Joden te vermoorden en gezworen hebben Is raël te vernietigen, een staat te geven binnen de door God bepaalde en ook gegeven grenzen. Verder moet Israël de grotendeels Palestijnse buren (Jordanië) tegen het te creëren terroristen nest beschermen. Zo ontstaat niet alleen voor Israël maar ook voor de wereld een zeer gevaarlijke, explosieve situatie.

Palestijnse staat

De hele wereld eist een Palestijnse staat in Gods land. Al jaren. Besprekingen tussen Israël’s premier Ehud Olmert en de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit (PA) Mahmoud Abbas, zijn een politieke schijnvertoning. Echte voorbereidingen zijn al volop bezig. Controleposten zijn omgebouwd tot echte grenskantoren. Ze hoeven alleen nog maar bemand te worden. Israëlische ambtenaren proberen Joodse bewoners van Judea en Samaria over te halen te vertrekken.

“We zullen bidden dat de ontruiming niet doorgaat” zei een christenzionist tegen iemand uit Almog. “Dat hebben we ook voor Gaza gedaan” reageerde hij met een diepe zucht.

Zo werken de VS en de Israëlische regering aan de oplossing van het Midden Oosten probleem. Een Palestijnse staat, die een enclave (beter: een reservaat) wordt vol bloeddorstige terroristen, die vanaf de kleuterschool hebben geleerd Israël te haten en dat het vermoorden van Joden hen een mooie plek in het moslimparadijs oplevert. Israël krijgt de taak opgedrongen dat terroristennest te bewaken en van hun basisbehoeften te voorzien. Overdreven? Israël stuurt elke dag ongeveer honderd trucks met hulpgoederen naar Gaza en krijgt raketten terug. Israël verzorgt in Ashkelon Palestijnse zieken en Gaza-terroristen bombarderen het zieken huis. Israël levert elektriciteit en Hamas beschiet de centrale van Ashkelon. Natuurlijk, er zijn goede, vredelievende Palestijnen. Misschien wel 20% - 30%. Zo weinig? Onlangs heeft het Palestijnse Centrum voor Beleid en Onderzoek een enquête gehouden. Van de geënquêteerde Palestijnen stond 84% achter de moord op de acht Joodse bijbelschoolstudenten (16–24 jaar). Driekwart van de ondervraagden wil dat de ‘vredesbesprekingen’ worden afgebroken en 69% staat achter de beschietingen vanuit Gaza. Dagelijks wordt een groot aantal (zelfmoord)aanslagen verijdeld. De ‘terreur van de dood’ jaagt nog steeds over Israël. Met een Palestijnse staat zal het veel erger worden. ‘Verschrikkingen (‘Terreur’ vertaalt de NIV) van de dood zijn op mij gevallen’ (Psalm 55:5).

“Wanneer komt er een einde aan die ellende?” vroeg een Israëlreiziger. Een lerares van een orthodoxe school in Samaria antwoordde: “Als de Messias komt”.

Benauwd herstel

Door alle benauwdheden heen gaat God door met het herstel van Israël. Wie door de Negev reist ziet hier en daar visvijvers. Vooral in de noordelijke Negev zijn hele stukken woestijn in cultuur gebracht. In Jesaja 41 sprak de HERE al over ‘waterplassen in de woestijn’ en bossen in de wildernis. Jeremia 30 gaat over het herstel van Israël. Tegelijk is er terreur en benauwdheid. Eerst spreekt de profeet over de terugkeer van het Joodse volk naar het land (Jeremia 30:4) ‘zo dat zij het zullen bezitten’ (dus geen terroristenstaat). In één adem lezen we over ‘angstgeschrei’, ‘terreur’ (schrik) en benauwdheid. ‘Maar daaruit zal hij gered worden’ (Jeremia 30:7). Het is zwaar voor Israël, maar God ziet het en weet het en zal uitkomst geven.

Links-rechts

Waarom gaat Israëls linkse, seculiere regering tegen beter weten in door met dwaze, gevaarlijke schijnoplossingen zoals ‘land voor vrede’ en de ‘tweestatenoplossing’?

Allereerst is er de druk van de wereld. Momenteel vooral van de VS. De wereld en de VS zullen het wel merken! Waarschuwingen van de HERE jagen fel over Amerika. Let alleen maar eens op de ‘vrije val’ van de dollar. Een jaar geleden kreeg men in Israël 4,30 shekels voor een dollar. Nu is het $ 1 = ₪ 3,39. Een val van ruim 21%.

“Israëli’s die hun spaargeld in dollars hadden belegd, vroegen de tsaddiks (wijzen) om raad. Moeten we onze dollars bewaren tot betere tijden of verkopen? De wijzen waren niet eensluidend in hun advies. Dus bleef alleen over om te bidden om raad van God. De wijzen adviseerden te bidden dat God een oplossing geeft die ons nader tot Hem brengt en ons leert Hem met heel ons hart te dienen. Immers dollars kunnen we niet meenemen, maar onze relatie met Hem is blijvend”.

Mijn excuses, ik kon u dit bericht uit de Israëlische pers niet onthouden.

Een tweede reden voor het gevaarlijke en ook dwaze gedrag van de linkse regering van Israël is het feit dat men geen andere oplossing ziet. De oplossing naar Boven kennen ze helaas niet.

De derde oorzaak is de filosofie van seculier, links Israël. Die gaat uit van de veronderstelling dat Israël meer acceptabel voor de Arabieren (en voor de rest van de wereld) zal zijn als de Joodse staat ‘ontjoodsd’ zou worden. ‘Dan worden we’, denkt men, ‘niet meer zo gehaat en vervolgd omdat we Jood zijn’. Om dit te bereiken wil links Israël de Arabieren zoveel mogelijk toegeven. Dus weggeven van land en zelfs opgeven van de eigen identiteit. Hier vinden zij orthodoxe Joden tegenover zich. Zij weten dat het land, het hele land Kanaän, een geschenk van de Heilige Israëls is. Het is de taak van Israël dit land in bezit te nemen en te ontwikkelen. Deze kloof tussen de heersende links-seculiere klasse en gelovige Joden is zeer diep en spitst zich de laatste jaren steeds meer toe. God zegt over die assimilatiepogingen van Olmert en de zijnen:

“En wat u in de zin gekomen is, zal geenszins geschieden, namelijk dat gij zegt: wij willen aan de volken gelijk worden, gelijk aan de geslachten van de landen, door hout en steen te dienen”

Ezechiël 20:32

En voor ons, wachters op de muren van Jeruzalem, wordt Gods opdracht steeds dringender:

BIDT JERUZALEM VREDE TOE.

Dit artikel verscheen eerder in 'het Zoeklicht', # 11 2008.

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven