Home Artikelen Geestelijk Grote toorn en kleine toorn

Grote toorn en kleine toorn

We leven in een bijzondere tijd. De Here God is "voor Jeruzalem en Sion in grote ijver ontbrand" (Zacharia 1:14 en Zacharia 8:2). Iedereen die aandachtig "let op de daden van de HERE" (Psalm 28:5) ziet hoe de God van Israël zijn land, "het hele land Kanaän" (Genesis 17:8), en ook zijn volk Israël herstelt. Nog steeds wordt woestijn vruchtbaar gemaakt en komen Joodse mensen terug.

In een Israëlisch tijdschrift, "The Jerusalem Report" van half september 2008 stond een paginagrote advertentie van de Ben Goerionuniversiteit in de Negev woestijn. Een kort citaat uit die advertentie met daaronder een citaat uit de Bijbel.

"Vandaag kweken boeren grote zeebaarzen, tilapia’s en siervissen middenin de woestijn. Land dat vroeger woest en droog was is omgevormd tot overvloedige boomgaarden en kwekerijen. Als we de woestijn tot bloei kunnen brengen, kunnen we ook fris en helder water brengen aan een uitgedroogde, dorstige wereld".

De Bijbel zegt:

Ik zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen. Ik zal in de woestijn ceder, acacia, mirt en olijfwilg zetten… - Jesaja 41:18,10
In de komende dagen zal Jakob wortel schieten, Israël bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen. - Jesaja 27:6

Aan de hand van de Bijbel kunnen we de "grote werken van de HERE" volgen. Want Hij heeft voor zijn "wonderen een gedachtenis (de Bijbel) gesticht" (Psalm 111:2,4). Heden, verleden en toekomst zijn in het Woord. Nu zien we gebeuren wat God eeuwen geleden al heeft voorzegd.

Het is angstig tragisch te zien hoe zo goed als heel de wereld en ook een deel van Israël zich verzetten tegen Gods plannen. Moslim Palestijnse terroristen, Hezbollah, Syrië en Iran zijn de speerpunten van de wrevel en zelfs haat die volken koesteren tegen de God van Israël.

In 1948 gaf God het Joodse volk weer een staat. In 1967 kreeg Israël Judea, Samaria, Gilead en Gaza, belangrijke delen van het Beloofde Land weer onder controle. En Jeruzalem, de stad van de grote Koning! De machthebbers van de wereld zijn bezig, soms onbewust, Gods werk te ondermijnen door een Palestijnse terroristenstaat in Gods land te vestigen. Ook veel kerken en de huidige leiding van Israël worden meegesleept in een stroomversnelling die uitloopt op grote toorn en oordelen van God. Want "de HERE verbreekt de raad van de volken en verijdelt de gedachten van de naties" (Psalm 33:10). Ook de raad van de VN, de VS, de EU en de Arabische Liga. God is zelfs "zeer toornig" op die volken.

"Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, die terwijl Ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade"

Zacharia 1:15

De Here is zeker niet gelukkig met de koers die Israël op dit moment vaart. Vandaar de benauwde situatie waarin Israël zich nu bevindt. De Here is "een weinig vertoornd" op zijn volk. Maar moslimterroristen en volken rond Israël maken misbruik van de situatie en "helpen mee ten kwade". Ook de rest van de wereld helpt een handje mee. Vandaar dat de Here zeer toornig is. Een angstige situatie, ook voor ons land. We zien al hoe "Zijn oordelen gaan over de ganse aarde" (Psalm 105:7).

Waarschuwing aan leiders

Ook veel Christen leiders, vooral in de Westelijke wereld, oefenen druk uit op Israël. Samen met de wereld! Zij gieten er alleen een vroom sausje overheen. Zij zeuren over gerechtigheid en verzoening. Ze roepen plechtige vergaderingen bijeen, waaruit regelmatig schijnheilig vermaan naar Israël klinkt en indirecte steun aan Palestijnse terroristen wordt gegeven. Aandacht voor de "tekenen der tijden" en voor Gods verbonden en beloften aan Israël is er meestal niet bij. De Bijbel zegt over hen:

"Omdat zij niet letten op de daden van de HERE, noch op de werken van zijn handen, zal Hij hen afbreken en niet opbouwen"

Psalm 28:5

Vandaar de afbraak van veel kerken. Deze leiders weigeren in te zien, laat staan te erkennen, dat de Here op weg is naar Sion. Want: "Zo zegt de HERE, Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem" (Zacharia 8:3). Wie niet letten op Gods grote daden voor Zijn volk Israël zullen worden afgebroken. Kerken worden omgebouwd tot moskeeën. In plaats van een kruis of een haan komt er op kerktorens een halve maan. Geen geestelijke groei, geen kennis en inzicht in Gods woord en geen nieuwe gelovigen. Zo is het ruim dertien eeuwen geleden in Noord Afrika gebeurd. De kerkelijke leiding in die tijd hield zich steeds meer bezig met theologische disputen en onderlinge ruzies. De theologie werd bevuild door anti-Joodse elementen en zelfs antisemitische uitspraken. Vandaar dat in de tweede helft van de zevende eeuw de eens bloeiende kerk van Noord Afrika volkomen werd weggevaagd door de Islam. We zijn gewaarschuwd! Tenzij… tenzij er een opwekking komt.

Antizionisten

Vroeger was het antisemitisme. Antisemitisme is nu, behalve in de meeste Moslim Arabische landen, uit de mode. Nu is het antizionisme. Vroeger werden Joden een gevaar voor de mensheid genoemd. Nu is Israël het gevaar voor de wereldvrede. Vroeger waren boosaardige leugens over het Joodse volk, die de mensen rijp maakten voor moordaanslagen op de Joden. Nu zijn het leugens over Israël die de wereld rijp maken voor een aanslag op Israël. In plaats van de "kerkelijke leugens" over godsmoord en klachten over de zogenaamde ongelovige Joden, wordt nu Israël beschuldigd van racisme, onderdrukking, genocide en nog veel meer van dergelijke moderne zonden. Antizionisme is in. Ook dit heeft de Schrift voorzien. Leest u maar mee:

"Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten; zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort, voordat men het uittrekt… …zodat wie voorbijgaan niet zeggen: de zegen van de HERE zij met u, wij zegenen u in de naam van de HERE."

Psalm 129:5,6,8

Wat gebeurt er met de antizionisten? Geen zegen. Ze verdorren. Dat betreft kerken. We zien het gebeuren! Het gaat ook om landen en naties. Zij zullen uitgetrokken worden van het dak en weggegooid. Oordelen dus. Hetzelfde geldt voor individuen. We zijn gewaarschuwd. Er is "kleine toorn" over Israël. Er gaat en komt meer grote toorn over "allen die Sion haten". Ook over ons land. Tenzij de Heer nog een opwekking geeft. Tenzij er in een geest van nederigheid schuld wordt beleden en er geroepen wordt naar de Here God. We zijn gewaarschuwd!

Dit artikel verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- Juli/Augustus 2008

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven