Bidden verboden

Tekening Tempelplein - http://de.wikipedia.org /wiki/Tempelberg Klik voor ware grootte
Tekening Tempelplein - http://de.wikipedia.org /wiki/Tempelberg

Een kleine groep Joodse Israëli’s wilde op het feest "Vreugde van de Wet" bidden op de heiligste plaats in het joodse geloof, op de Tempelberg.

De politie wilde het verbieden, maar de rechter was van mening dat het een recht is voor Joden om op die Plaats te bidden. Toen ze gingen werd de groep geconfronteerd met een demonstratie van dreigende Arabische Moslims, die schreeuwden: Allah Akbar, Allah is groter.

In plaats van die groep te beschermen en hen in staat te stellen hun religieuze plicht te vervullen, werden zij door de politie van de Tempelberg verwijderd. Men vreesde voor een gewelddadige uitbarsting van de Moslims. Het wordt tijd dat de Islamitische (on)heiligdommen van de Tempelberg worden verwijderd en dat de Tempel wordt herbouwd.

8 Reactie(s)

 
 
Het wordt tijd dat de islamitische onheiligdommen op de Tempelberg verdwijnen. Hiermee ben ik het helemaal eens.
Dit zal echter op God's Tijd gebeuren. Dan zal God weer aan de wereld laten zien dat HIJ de HEERE is niemand meer!
 
 
De afbeelding is fout !! --- want die toont de romeinse burcht Antonia, en dus niet de Tempel ....

[ zie > http://www.askelm.com/

Maar, de #3e Tempel, komt weer op de plek waar vroeger de #1e stond, dus buiten de oude stad --- de fundamenten van die #1e Tempel (van Salomo), bevinden zich #500 meter vanaf de vroegere Schervenpoort ....

NB > de herbouw van deze #3e Tempel, wordt het grootste drama uit de geschiedenis van onze joods'christelijke religie ....
Dag Hero de Jong,

Dank voor je reactie.
Er is onder Israëlische en andere geleerden, waaronder archeologen, heel wat discussie over de plaats waar de Tempels stonden en vooral waar het Heilige der Heiligen was.
Vandaar dat vooral orthodoxe Joden veel aarzeling hebben en voor sommigen het zelfs verboden is, om het Tempelplein te betreden. Ze lopen dan het risco om de plaats waar de Hogepreister slechts één keer per jaar mocht komen. Op Yom Kippoer.

Wel is men het algemeen eens over het feit dat de Tempel stond in de buurt waar nu de Rotskoepel is.

Ik ben het met je eens dat in de Tempel die straks gebouwd gaat worden de vijand van de Eeuwige, plaats zal nemen om aan zich te laten zien dat hij een god is. Dat zal mijns inziens de Toorn van de Heilige, de God van Israël ontketenen. Daarna komt de Messias, Jesjoea van Nazerteh, en Hij zal die Tempel vernieuwen. Dan zal God gediend worden in een gereinigde Tempel, die door de profeet Ezechiël omschreven wordt.

Een hartelijk shalom van

jan van barneveld
 
 
Op basis van het feit dat de agenten de joodse gelovigen van de tempelberg afwijzen moet nu de rotskoepel vernietigd worden.

Dit lijkt mij een erg argressieve, onchristelijke manier van denken. Ik begrijp de angst t.o.v. de Islam niet. Als je echt gelooft dat jij gelijk hebt heb je niets te vrezen immers als god het wil wordt iedereen christen.
Beste heer de Vries,Mijn dank voor uw reactie.

U maakt wel een flinke sprong van agenten die Joodse gelovigen verhinderen te bidden op het Tempelplein en het vernietigen van de Rotskoepel. Israël beschermt die islamitische heiligdommen op het oude Tempelplein want Israël weet hoe gevoelig dat ligt bij de Moslims. Wel is het een bijbels feit dat op den duur op die plek een nieuwe Tempel zal komen. Hoe dat zal gaan weet ik niet. Misschien via een aardbeving of door een oorlog dat de Rotskoepel en de Al Akas moskee verdwijnen.

Ach, angst voor de Islam...... Het lijkt mij alleen niet zo leuk in een land te wonen waar de Islam en de sharia het voor het zeggen hebben. Vooral niet voor vrouwen. Christenen en Joden zijn dan volgens de Koran tweederangs burgers.

Inderdaad zal in het komende Koninkrijk van Jezus Christus iedereen aan Gods wetten gehoorzamen en er vrede en gerechtigheid op aarde zijn. Daar zien we naar uit.

H.Gr.Jan van Barneveld

 
 
Die Koepel zal wel verdwijnen.
Ik bedacht mij ineens dat het niet eens onmogelijk is dat de vijanden van Israël dat zelf doen. Er hoeft maar 1 raket verkeerd te vallen
Beste Hans,

Dank voor je reactie.
Inderdaad zullen de islamitische tempels moeten verdwijnen en plaats maken voor de tempel van de levende God van Israël. Een aardbeving? Een afgedwaalde raket van Hamas of Hezbollah? De oorlog van Gog, zoals die in Ezechiël 38 is voorzegd en beschreven? Israël zelf zal wel uitkijken, want hoe het ook gebeurt, Israël zal de schuld krijgen en bijna de hele wereld zal dat geloven. Dus de regering van Israël waakt zorgvuldig over de Rotskoepel en de al-Aksa moskee. Maar de Almachtige zal doorgaan met het werk dat Hij in en aan zijn volk Israël is begonnen.
H.Gr.

jvb
 
 
Met tranen in m'n ogen lees ik vanavond voor het eerst hier op deze site met name over Israël en de Tempel. Wat is God sterk en ondoorgrondelij k zoals Hij, en Hij alleen, ALLES in Zijn sterke armen neemt!

Zelf heb ik trouwens het "gerucht" gehoord dat er door diverse aardbevingen een soort breuklijn/scheurlijn loopt, precies onder de rotskoepel, dusdanig dat deze elk moment in twee-en kan vallen, en in de aarde terecht zal komen. Een "bewijs" of bron weet ik niet, maar wellicht heeft u iets aan deze gegevens voor verder onderzoek.

In een andere reactie schreef u over de 2e druk van uw boek en een eventuele toevoeging van reacties. Toen dacht ik, zou het voor u een idee zijn om vragen van lezers te beantwoorden, omdat andere lezers wellicht ook met dezelfde vragen zitten? Deze gedachte wou ik u niet onthouden, vandaar dat ik deze toch opschrijf in deze reactie.

Hartelijk dank voor deze site!

Shalom,
Lotte
Dag Lotte,

In boeken over de geologie kun je lezen en zien dat er een enorme verzakking van de aardkorst loopt vanaf Kenia/Tanzania tot Turkije. Die verzakking loopt via de Rode Zee, de Arava (de woestijnvlakte in de Negev langs de grens tussen Jordanië en Israël) vanaf Eilat tot de Dode Zee. De Dode Zee is het dieptepunt, het diepste punt op aarde.dan gaat het verder door de Jordaanvallei en eindigt in Turkije. Natuurlijk zijn er aan beide kanten van ie verzakking grote scheuren in de aardkorst en komen er in dat gebied aardbevingen voor. Als je op die geologische kaart kijkt, kun je zien dat er zo'n (zij)scheur loopt vanaf Jericho naar Jeruzalem en die eindigt onder de Tempelberg. Al vele malen zijn daar kleine bevingen geweest. Of het zo zal gaan als jij beschrijft, dat weet ik niet. Wel lees ik in het boek Openbaring dat er in de eindtijd grote aardbevingen zullen plaatsvinden, ook in Jeruzalem. Lees bijvoorbeeld hoofdstuk 13:1-13. Daar lees je over dingen die in de eindtijd in Jeruzalem zullen gebeuren. Ja, wel leven in een bijzondere tijd. God herstelt zijn volk Israël. Eerst een natuurlijk herstel en dan volgt ook een geestelijk herstel. Daarna volgt de verlossing voor de wereld. Moge de Verlosser spoedig komen.

jvb
 
 
Lieve broeder;
Enkele weken geleden was ik bij de fam. Oosterom in Lelystad, alwaar mevr./zusje Elizabeth Sirè een spreekbeurt deed.
Zij vertelde over de Olijberg,dat daar op de top al een lange scheur zichtbaar is.
Natuurlijk gonst het van geruchten.Maar mensen mogen worden vertrouwd.
Shalom
Beste broeder Pieter Meijer,

Dank voor je interessante reactie.

Je weet natuurlijk wel dat er vanaf Tanzania tot Turkije, via de Rode Zee, de Arava, de Dode Zee, de Jordaanvlakte tot Turkije een verzakking van de aardkost is. In die gebieden komen ook regelmatig aardbevingen voor. Geologen verwachten ook binnen niet te lange tijd een aardbeving in Israël. Die verzakking heeft aan beide kanten dus een grote scheur in de aardkorst. Vanuit die verzakking lopen er ook kleinere scheuren naar beide kanten. Vanaf Jericho loopt er een van die scheuren onder de Olijfberg door en eindigt ergens bij de Tempelberg. Dat kan je zien op kaarten over die streek in geologieboeken.Het betreft ditmaal dus geen geruchten maar gewoon natuurkundige feiten.Dit kan allemaal uitlopen op grote aardbevingen zoals die voorzegd zijn in de boeken Openbaring, in Joël en in Ezechiël.En op de Olijfberg, die tijdens de komst van de Messias middendoor zal splijten.Zoe Zacharia 14:4, waar staat dat de Olijrberg middendoor zal splijten.

Het is belangrijk dat we het profetische woord goed kennen, zodat we het handelen van God kunnen herkennen als het gebeurt.

H.Gr.
Jvb
 
 
Hallo Heer Jan van Barneveld,
Ten eerste wil ik u zeggen dat wij (mijn vrouw en ik),ten goede verslaafd zijn aan uw bijbeluitleg op Family7.
Ten tweede,ik probeer via google earth te ontdekken waar die breuklijnen vanaf zee landinwaarts gaat,alleen is dat niet te ontdekken,en u heeft het over geologische boeken waar het in zou staan,kunt u me een hint geven welke boeken,of is dat te omvangrijk.
En,door omstandigheden ben ik arbeidsongeschi kt geraakt,maar die tijd gebruik ik nuttig door de bijbel en aanverwante artikelen te lezen en te onderzoeken,wat mij een schat aan informatie oplevert.
Nu hebben mijn vrouw en ik een,voor ons belangrijke vraag,wij zijn in aanraking gekomen met een messiaanse gemeente.
Niks mis mee,zou je op het eerste gezicht zeggen,maar na enkele maanden viel het ons op dat er enkel in het oude testament gelezen word,en dat men,als je het over de opname hebt,dat men er niet van wil weten.
En als je begon over b.v. Openbaringen,da n kijkt men vreemd op.
Is dit normaal in dit soort kringen?
En als dit zo is,denken we,dat dit wel erg kort door de bocht is.
Wij zijn geleerd om de bijbel van kaft tot kaft te lezen en te bestuderen,wat dan ook gebeurt,dat is dus het oude en nieuwe testament en de canonieke boeken,en wat er door anderen over gezegt word,en wat er op b.v. family7,op de Bijbelstudies gezegt word,dat is voor ons van grote waarde.

Met vriendelijke groet,

Familie Imthorn.
 
 
Hallo Jan,
Ik heb je al eens geschreven, maar reageer toch nog es op de bouw van de derde Tempel!
Omdat je zegt tegen iemand die er ook over twijfelt dat, dat nou eenmaal moet gebeuren zoals beschreven staat in Zacharia.
Dan nog zouden we moeten waarschuwen?!
de stichting christenen voor Israël, en christen organisaties die de beweging van de Tempelbouw in Jeruzalem financieren, doen dus mee aan de voorwaarden die nodig zijn om de antichrist te vereren.
en om Jeruzalem en het Joodse volk te vernietigen.
Precies zoals in Zacharia beschreven staat.
Met andere woorden leven we vandaag de dag nog steeds in de tijd dat de Bijbel, de tijden der heidenen noemt.
Een periode die in feite ingegaan is bij de eerste Babylonische ballingschap 586 voor Chr omdat op dat moment Israël het niet voor het zeggen had in het OT, en verder.
Graag zou ik verwijzen naar de Bijbelstudie, BIJBEL EN GELOOF van Arjan Huurnink, dan kun je intikken links bovenin,
de 70ste jaarweek! daar staat het perfect beschreven!
we willen het allemaal zo graag goed doen in deze duistere wereld.
hartelijke groeten
Gods Zegen
Betty Prins
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven