Beroemde Bidders

Haredim in gebed bij de Kotel - foto Bart Repko Klik voor ware grootte
Haredim in gebed bij de Kotel - foto Bart Repko

Beste medewerkers,

Gelukkig zijn er velen die trouw voor Israël bidden. Door hun voortdurend en aanhoudend bidden staan ze in een grote rij van geweldige voorbidders. Mannen en vrouwen van God die ‘op de bres stonden en een muur optrokken rondom het huis van Israël’ zodat ‘Israël kon standhouden in de strijd’ (zie Ezechiël 13:5). Daar bidden zij voor en op hun gebed treedt de God van Israël handelend op. We beseffen nauwelijks hoe belangrijk onze voorbede is. Niet alleen voor Israël maar voor de hele wereld. Enkele voorbeelden:

 • Mozes bad met Aäron en Hur naast hem en de Israëlieten versloegen de woeste bende Amalekieten. Mozes bad en hield tweemaal een vernietigend oordeel over Israël tegen.
 • Samuel vond voorbede zo belangrijk dat hij verzuim als ‘zondigen tegen de HERE’ beschouwde. Hij bleef bidden zelfs terwijl hij wist dat de HERE beloofd had zijn volk niet te verstoten (zie 1 Samuel 12:22,23)
 • David bad psalmen vol voor Israël. Die psalmen bidden de gelovigen in Israël nu nog.
 • Salomo sprak bij de inwijding van de Eerste Tempel een prachtig gebed uit voor Israël.
 • Daniël bad om vervulling van de belofte van terugkeer, zelfs toen de 70 jaren ballingschap voorbij waren (Daniël 9). Ook voor vervulling van Gods beloften en profetieën moet blijkbaar gebeden worden.
 • Jesaja en Jeremia baden intens voor Israël.
 • Amos zag in visioenen sprinkhanen en hongersnood over Israël komen. Op zijn eenvoudige en korte voorbede hielden die oordelen op (Amos 7:1-6).
 • Paulus bad voortdurend en vurig voor zijn volk.

Nu, in deze tijd van groot gevaar, grote nood en benauwdheid van Israël zoekt de HERE bidders, zodat Hij verlossing kan geven. Zoals Hij gedaan heeft in de Onafhankelijkheidsoorlog (1948), de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Yom Kippoer Oorlog (1973). De HERE vindt het zelfs vreselijk als er ‘niemand tussenbeide treedt’ (Jesaja 59:16).

Grote nood

De vijanden van Israël hebben, na vijf smadelijke nederlagen, twee bijna onoverwinnelijke wapens ingezet. Die wapens zijn zo effectief dat Israël de moed dreigt te verliezen. ‘Over acht of negen jaar gaan we weer in ballingschap’ klaagden orthodoxe Joden tegenover een Nederlandse vriend. ‘Over dertig jaar bestaat de staat Israël niet meer’ zuchtte een Israëlische leider. Die vijf oorlogen brachten de Islamitische Arabieren alleen maar een ‘beschaamd gelaat’ (zie Psalm 83:17-19). Twee wrede intifada’s werden de kop ingedrukt. De verraderlijke Oslo-Akkoorden (13-SEP-1993), opgedrongen voor de Amerikaanse President Clinton, brachten geen Palestijnse staat. De Routekaart naar de Vrede (24-JUN-2002), opgedrongen door president Bush jr. en zijn collega’s van de G4, is van de tafel geveegd. Een stroom van anti-Israëlresoluties van de VN zijn als vodjes papier in de prullenbak van de geschiedenis van dit gecorrumpeerde instituut verdwenen. Sinds 1937 is geprobeerd om een Palestijnse staat in Gods land te stichten. Ook dit is steeds mislukt. Anapolis en alle pogingen van president Bush en Condoleeza Rice (ze was 24 maal in Israël om de regering onder druk te zetten) zijn mislukt. Maar de twee dodelijke wapens van de leugen en het (zelfmoord)terrorisme hebben velen in Israël, ook onder de leiders, moedeloos gemaakt. Het veiligheidshek en de terugtrekking uit Gaza zijn tekens van het wanhopige zoeken naar vrede en veiligheid van Israël. Maar de terroristen schieten hun raketten over het hek en kruipen onder het hek door. Gaza wordt geterroriseerd door de Hamas en bendes, die maar één doel gemeenschappelijk hebben:

Het vermoorden van zoveel mogelijk Joden.

Elke week vliegen er ondanks de “wapenstilstand” minstens 20 raketten over de ‘muur’ rond Gaza. De ontwikkeling van de Negev, waar de meeste Kassams en ook Katyusha’s terecht komen, wordt daardoor vertraagd. De geplande ontruiming van 90% van Judea en Samaria door Olmert en zijn eventuele opvolger uit Kadima zal nog ernstiger gevolgen hebben. Het wapen van de leugen verblindt kerk en wereld voor de werkelijkheid en dwingt Israël telkens om concessies te doen aan de terroristen. Krachtige voorbede van gelovigen in Israël samen met onze voorbede is het ‘geheime wapen’ waardoor Israël gered zal worden. De HERE, die groot werk begonnen is door de terugkeer van het Joodse volk en de redding uit verschillende oorlogen, zal Zijn volk niet laten vallen. Want zijn Naam is ermee gemoeid. Maar er moet voor gebeden worden.

Want de Eeuwige wil gebeden zijn!

Zeer belangrijk

Er is een tweede, buitengewoon belangrijke, reden voor onze voorbede voor Israël. Israël is door God uitgekozen om belangrijke taken en functies te vervullen in Gods plan om de wereld in zijn gareel te krijgen. Daarom wordt Israël herhaaldelijk ‘Gods knecht’ genoemd. Ook staan er nog veel geweldige beloften voor Israël open. Dit geeft onze voorbede een diepere, wereldomvattende dimensie. Zes voorbeelden van dat aspect:

 1. Wij bidden: ‘Heer, zegen uw volk Israël’. En: ‘Heer wilt U Israël uw Heil doen zien’. Wat zijn de gevolgen als uw gebed verhoord wordt? ‘Opdat men op aarde uw weg kenne, onder alle volken uw heil… opdat alle einden van de aarde Hem vrezen’ (Psalm 67). Zegen voor Israël betekent opwekking en heil voor de hele wereld!
 2. Wij bidden ‘Jeruzalem vrede toe’ en ‘laten Hem geen rust totdat Hij Jeruzalem grondvest en het tot lof stelt op aarde’ (Psalm 122:6 en Jesaja 62:7). De verhoring van deze gebeden heeft enorme consequenties voor de wereldvrede. ‘Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem’. ‘Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden…’ (Jesaja 2:3,4). Er komt pas vrede op aarde als er vrede is in Jeruzalem.
 3. Wij bidden en vragen de Heer of Hij ‘spoedig tot zijn doel komt met zijn volk’. Dat is terecht en belangrijk voor de hele wereld. Want Paulus zei: ‘Eerst de Jood en ook de Griek’. Pas als de HERE tot zijn doel is gekomen met Israël, zullen ‘tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen, de slip van een Joodse man en zeggen: Wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is’ (Zacharia 8:23).
 4. Wij bidden niet alleen voor Israël maar zegenen Israël ook. Dat is belangrijk, want de HERE zegt: ‘Ik zal zegenen wie u zegent’ (Genesis 12:3).
 5. Wij bidden om de herbouw van de Tempel op de heilige berg, want die tempel zal een ‘bedehuis zijn voor alle volken’ (Marcus 11:17 en Jesaja 56:7).
 6. Wij bidden dat Israël een regering krijgt die God vreest. Mannen en vrouwen “naar Gods hart”. Die niet naar de gebroken rietstaf VS opziet of steun op het gevaarlijk en verraderlijke Europese Unie.
 7. Wij bidden om een spoedige komst van de Messias, want Hij en Hij alleen is het die ‘alle dingen wel zal maken’ (Marcus 7:37).

Kom aan, “beroemde bidders” in Nederland. Later we de Heer geen rust gunnen totdat Hij Jeruzalem grondvest en het tot lof stelt op aarde. In deze tijd van benauwdheid heeft Israël onze voorbede hard nodig. Tegen de dodelijke wapens van leugen en zelfmoordterrorisme kan niemand op. De wereld financiert (wij financieren) het terrorisme en bindt Israël aan handen en voeten door elke vorm en actie van zelfverdediging met luide protesten af te keuren. Demonische machten in hemelse gewesten en hun politieke zetbazen in de wereld zijn uit op de vernietiging van Israël. Onze gebeden zijn als een muur rondom Gods volk. Maar die gebeden zijn ook een toepassing van een bede uit het gebed dat Jezus ons leerde:

“UW KONINKRIJK KOME”.

Dit artikel verscheen eerder in het Zoeklicht.

4 Reactie(s)

 
 
Wij bidden niet alleen voor Israël maar zegenen Israël ook. Dat is belangrijk, want de HERE zegt: ‘Ik zal zegenen wie u zegent’ (Genesis 12:3).

Verstaat u hieronder letterlijk zegenen?.
Ik versta onder deze tekst dat ik volkomen achter Israël sta en voor hen bid.

Wij bidden om de herbouw van de Tempel op de heilige berg, want die tempel zal een ‘bedehuis zijn voor alle volken’

Bidden wij dan niet voor de tempel waarin de valse profeet het voor het zeggen krijgt?.
Als ik het goed begrepen heb, komen er nog 2 tempels. De eerst volgende voor de valse profeet en daarna de tempel voor de Here Jezus (1000 jarig vrederijk)
Beste Jan Willem,

Hartelijk dank voor je goede, heldere en fijne reactie.

Zegenen is breder dan alleen bidden.
Gebed voor Israël. zoals jij dat stelt en voor de onderwerpen die je noemt, is al een zegen.
Immers gebed brengt de Hand van God in beweging.
Maar ook hartelijkheid tonen door vriendschap en begrip is een zegen.
En een project steunen.
Maar ook zegenen, zoals priesters doen en vaders voor hun gezin.
Dus een zegen uitspreken, zoals in Numeri 6.

Met een hartelijk shalom,
 
 
voorzeker zal ik ook meebidden voor Israel en het land zegen in Naam van de God van Abraham Isaak en Jacob
 
 
Geachte br. van Barneveld,

heel mooi. Nog enkele spellingssugges ties:

De verraderlijke Oslo-Akkoorden (13-SEP-1993), opgedrongen voor [[.lijke] en verraderlijke Europese Unie.

 
 
Wij smeken.
de Heer van Abraham en Isaak en Jacob. voor de vrijlating van Shalit. denk ook aan Jonathan Pollard.en Immers gebed brengt de hand van God een Beweging.Gezegend zij die Achter Israel staan. Vertrouw op de Heer voor regen.Het wordt verhoord;door een gezamelijk Gebed.Amen
Beste fam. Van Laeken,

Gebed is de beste zegen die we Israël kunnen brengen.
Bidden ook voor een voortgaande aliya op grond van Ezechiël 36:37 en 38: "Ook dit zal IK Mij door het huis van Israël laten AFSMEKEN om hun te doen: Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als een kudde schapen...." Bid ook voor de teruigkeer van de stam van Manasse die in Noord Oost India zitten te wachten tot ze toestemming krijgen om naar Israël te gaan.
Ook voor de bevrijding van de 'bergen van Israël. Dat zijn Judea en Samaria, waar men nu een Palestijnse staat wio vestigen en waar men alle Joden uit wil verdrijven. Op grond van Ezechiël 36:8. "Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen VOOR MIJN VOLK ISRAEL, want nabij is zijn komst". En op grond van Jeremia 31:5: "Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria, en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten". Op beperkte schaal doen de Israëlische mensen in Judea en Samaria dat. De wijn die ze produceren is van de beste kwaliteit. Wordt geboycot in Engeland en andere landen omdat ze uit 'bezet Palestijns gebied' komen. Terwijl het in feite (bijbels en historisch) bezet Israëlisch gebied is. Dus reden genoeg en onderwerpen genoeg om voor te bidden.
Een hartelijk shalom, en bedankt voor jullie bemoedigende reactie.
Jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven