Geestelijk
maandag, 03 oktober 2016

Allen tegen één; Eén tegen allen

We gaan spannende maanden tegemoet. Gaat president Obama de noodtoestand afkondigen als Trump inderdaad op het punt staat te winnen? Maakt  Hezbollah het dreigement waar 1.500 raketten per dag te lanceren op Israël? Hoe reageert de wereld als Israël inwoners van Zuid Libanon evacueert om …
Lees meer... 12 Reactie(s)
zaterdag, 10 september 2016

TWEE SPOREN. WAARHEEN?

Het artikel “Opdat U Begrijpt…” verscheen de 12e juli jl. op deze site. Met als doel u sleutels te geven waardoor u veel van het wereldgebeuren begrijpt en inziet waar het om gaat en heen gaat. In een paar zinnen samengevat is dit mijn uitgangspunt: …
Lees meer... 13 Reactie(s)
zaterdag, 06 augustus 2016

Met TURKIJE naar het EINDE?

Het is tijd om even stil te staan bij de recente ontwikkelingen in en rond Turkije ende EU. De nep-coup van de 15 juli 2016 heeft een nieuw hoofdstuk over de weg van Erdogan naar een vernieuwd of hersteld Turks-Ottomaans rijk geopend. Of het inderdaad …
Lees meer... 21 Reactie(s)
dinsdag, 12 juli 2016

OPDAT U BEGRIJPT ...


Veel mensen lezen geen krant meer. Misschien alleen het sportnieuws. Dat kun je tenminste begrijpen. Nieuws en politiek worden met een simpele klik weggezapt. Om politiek hangt de stank van onbetrouwbaarheid en leugen. De begrippen waarheid en recht zijn vervuild door richting-afhankelijke, politiek correcte ideeën …
Lees meer... 10 Reactie(s)
vrijdag, 13 maart 2015

Voortgaande vervullingen

1947-heden Op 29 november 1947 nam de VN resolutie 181 aan. Met 33 stemmen vóór, 13 tegen en 10 onthoudingen werd het zogenaamde Verdelingsplan aanvaard. De moderne staat Israël was geboren. Een duidelijk profetisch signaal. Omringende moslimstaten probeerden de jonge staat Israël met veel oorlogsgeweld in …
Lees meer... 9 Reactie(s)
vrijdag, 02 januari 2015

GOG Wat? Wie? Waar? Wanneer?

Hoe krijgen we wat meer zicht op het turbulente wereldgebeuren? Wat wil Vladimir Poetin? Het herstel van de oude USSR? Loopt de venijnige strijd met de EU, de VS en de NAVO om de macht in Oosteuropa uit op WO III? De theorie dat Rusland …
Lees meer... 13 Reactie(s)
maandag, 25 augustus 2014

Drie actuele bijbelse stellingen

Veel mensen zappen vrolijk schouderophalend verder als ze het woordje “Bijbel” lezen. Als ze even de moeite en tien minuten de tijd nemen zullen ze ontdekken hoe bovennatuurlijk actueel die Bijbel is. In dit artikel pakken we drie stellingen uit de Bijbel en tonen de …
Lees meer... 10 Reactie(s)
maandag, 12 mei 2014

Gods geheime leger

De strijd om het komende Koninkrijk van God nadert een nieuwe climax.
Want God herstelt Israël.
Dat herstel is een nodige voorbereiding voor de komst van de koning-Messias. Gods vijand, de duivel ziet de machtige daden van God en vreest dat hij niet …
Lees meer... 5 Reactie(s)
donderdag, 14 november 2013

Acht argumenten voor u

Dit is een artikel vol Bijbelse argumenten. De Bijbel wordt met de dag actueler. Leest u maar rustig door. En lees de Bijbel. In dat Boek spreekt God tot u. De ouderwetse geest van het antisemitisme heeft zich nu vermomd in het gewaad van antizionisme …
Lees meer... 6 Reactie(s)
dinsdag, 06 augustus 2013

Gods machtige Hand

Het is verbazingwekkend en verbijsterend te zien hoe een groot deel van de wereld meewerkt aan het beschadigen van Israël. Met als einddoel de vernietiging van Israël. Het is een machtige teken van hoop te zien hoe de Almachtige, de God van Israël, de wereld …
Lees meer... 20 Reactie(s)
donderdag, 27 juni 2013

Dankbaar

Dankbaarheid wordt zelden geoogst. "Wees dankbaar" zegt de Bijbel. Waarom zouden we juist het Joodse volk dankbaar zijn? Waarom dankbaarheid bewijzen aan Israël?
Waarom deed de apostel Paulus zijn best om geld te collecteren voor "de armen onder de heiligen in Jeruzalem"? (Romeinen 15:25-27). …
Lees meer... 10 Reactie(s)
vrijdag, 12 april 2013

Paulus en het herstel van Israël

Israël smacht al 65 jaar naar vrede. Al vanaf de Onafhankelijkheidsoorlog (1948) tot vandaag is de islamitische, Arabische wereld bezig aan een meedogenloze vernietigingsoorlog tegen Israël.
Tot nu toe is alles mislukt. Vier oorlogen, gruwelijk terrorisme, intifada’s, boycotacties, internationaal isoleren van Israël en nog …
Lees meer... 9 Reactie(s)
zaterdag, 02 maart 2013

Voortgaande Vervullingen

1948-2013 - Israel 65 jaar Op 29 november 1947 nam de VN resolutie 181 aan. Met 33 stemmen vóór, 13 tegen en 10 onthoudingen werd het zogenaamde Verdelingsplan aanvaard. De moderne staat Israël was geboren. In mei viert Israël de 65e verjaardag. 65 jaren vol profetische …
Lees meer... 10 Reactie(s)
vrijdag, 26 oktober 2012

Zevenmaal “Waarom?” en Eén Antwoord

Waarom is mevrouw Ashton van de EU zo kwaad als Israël 800 woningen gaat bouwen in de wijk Gilo van Jeruzalem? Waarom maakt de wereld, de VN, zich zo dik over die paar huizen? Waar Israël ook bouwt in het hen rechtens toekomende gebied, …
Lees meer... 15 Reactie(s)
dinsdag, 05 juni 2012

Het BEEST in BRUSSEL

Dwaasheid? Veel Nederlanders zijn terecht ongerust over de toekomst. Ons gezin gaat er in 2013 minstens 3,25% op achteruit. Het einde van de recessie is nog lang niet in zicht. Iets minder Nederlanders, maar toch nog veel, kijken verbaasd naar ons parlement dat volgend jaar 4,7 …
Lees meer... 34 Reactie(s)
vrijdag, 04 mei 2012

Gods gerechtigheid contra vroom gif

Op alle fronten wordt koortsachtig gewerkt aan de vernietiging van Israël. De geest van het antisemitisme heeft al gauw gemerkt dat zijn machtigste wapen, de leugen, het meest efficiente wapen is tegen Israël. Hij is immers “de vader van de leugen”. Het strijdprogramma van de …
Lees meer... 13 Reactie(s)
dinsdag, 28 februari 2012

Zeven Profetische Wortels

Paulus baseert zijn evangelieverkondiging duidelijk op de profeten. Hij brengt “het Evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften” (Romeinen 1:2). Opvallend vaak citeert hij de Tora, Psalmen, profeten en andere bijbelboeken om te ‘bewijzen’ dat zijn verkondiging …
Lees meer... 11 Reactie(s)
woensdag, 21 december 2011

Kerstgroet

Wij wensen de trouwe bezoekers en iedereen die “even langs komt” op deze site van harte goede, ontspannen en ook gezegende kerstdagen toe. Sommigen van jullie zullen nu wel roepen: “Kom nou, jullie zullen toch ook wel weten dat Kerstmis een heidense achtergrond heeft. Dat …
Lees meer... 14 Reactie(s)
woensdag, 14 december 2011

Gods grote Daden

Het is moeilijk, volgens historici onmogelijk, om Gods hand in de geschiedenis te herkennen. Toch geeft de Bijbel voorbeelden van Gods machtige daden. Niet alleen in Israël maar ook in geschiedenissen van veel volken. Een belangrijke vuistregel om iets van Gods handelen te kunnen herkennen …
Lees meer... 8 Reactie(s)
maandag, 07 november 2011

Verkorten van de Eindtijd?!

Weeën Iedereen die profetieën uit de Bijbel kent en om zich heen kijkt, weet dat de weeën van de eindtijd al begonnen zijn. Rabbijnen noemen onze tijd dan ook “de weeën van de Messias”. De Here Jezus spreekt over “het begin van de weeën”. Weeën komen …
Lees meer... 9 Reactie(s)

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Naar Boven