Geestelijk
vrijdag, 01 juli 2011

Verdriet: “De landbelofte geldt niet meer” kopt het Nederlands Dagblad op 1 Juli '11

Vervangingsleer Juist in deze tijd nu de HERE, de Schepper van hemel en aarde, zo scherp duidelijk maakt dat het land Israël nog steeds Gods land is en dat het volk Israël nog steeds Gos volk is halen verschillende theologen de verfoeilijke vervangingsleer weer uit …
Lees meer... 32 Reactie(s)
maandag, 28 maart 2011

Het Beest is onderweg

HET BEEST KOMT ERAAN Vuistregels Het is van belangrijk om gebeurtenissen die dit jaar als een tsunami over ons heen jagen, Bijbels te duiden. Want de profetieën uit de Bijbel zijn 100% betrouwbaar gebleken. Voor het analyseren en toepassen van het grote aantal profetieën die op onze …
Lees meer... 18 Reactie(s)
maandag, 31 januari 2011

Gevaarlijk Thuis?

Profetische wonderen De terugkeer van Israël naar het Beloofde Land en het herstel van het land is één van de grootste wonderen van God in onze tijd. Het is een profetisch gebeuren: “IK zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en …
Lees meer... 12 Reactie(s)
donderdag, 11 november 2010

Angstige Actualiteit

Wij Nederlanders klagen graag. Wees gerust, want dit artikel is geen klaaglied over de toestand in ons land. Het gaat over de ongewone, opvallende actualiteit van de Bijbelse profetie. Veel Christenen hebben geen zicht op Gods machtige daden in deze tijd. De Bijbel zegt: “Groot …
Lees meer... 13 Reactie(s)
maandag, 27 september 2010

Israëlzondag ?!

Twee recente publicaties In de Jerusalem Post van 18 augustus 2010 stond een artikel dat mij diep heeft getroffen. Het gaat over het antisemitisme dat in ons land wild en woest om zich heengrijpt. Ook in Israël valt het op! Het antisemitisme is nu erger dan …
Lees meer... 7 Reactie(s)
zondag, 12 september 2010

O, HERE, vergeef... treed handelend op!

Terugkeer van een oude geschiedenis Als een held werd premier Neville Chamberlain op 30 september 1938 Engeland binnengehaald. Hij kwam uit München, waar wereldleiders vrede met Hitler hadden gesloten... dachten ze. Zijn enthousiaste uitspraak “vrede in onze tijd” is een gevleugelde historische miskleun geworden. Tsjecho-Slowakije …
Lees meer... 9 Reactie(s)
woensdag, 30 juni 2010

Een laatste kans?

Opwekking? Al meer dan veertig jaar wordt erover gesproken. Wordt er geroepen: “Hier of daar is het”. Sommige trouwe bidders bidden er al jaren voor. Beroemde, meest buitenlandse, predikers profeteerden van gouden geestelijke bergen voor Nederland. Intussen zijn we dichter bij “de nacht waarin niemand …
Lees meer... 8 Reactie(s)
maandag, 10 mei 2010

Tien redenen waarom ik Christenzionist ben

Gevaarlijke secte? Nu keert ook de regering van de VS zich tegen Israël. Grof werd premier Netanjahu door president Obama behandeld. De VS ziet Israël als een soort vazalstaatje. Veel Europese landen zijn vergeven door antizionismeen zelfs antisemitisme. De enige vrienden die Israël heeft vindt men …
Lees meer... 10 Reactie(s)
maandag, 19 april 2010

Onverwachts Onheil

Opvallend Onze tijd is vol onverwachtse en plotselinge gebeurtenissen en ontwikkelingen. De uitbarsting van de Eyjafjallajökull op IJsland heeft het luchtverkeer in een heel werelddeel platgelegd. Zou deze opvallende gebeurtenis naast economische en sociale consequenties ook een geestelijke betekenis hebben? Als we uitgaan van de stelling …
Lees meer... 19 Reactie(s)
zaterdag, 10 april 2010

De reus EU en de kleine David

Waar blijft uw geld? In maart heeft de Europese Unie $ 28,1 miljoen overgemaakt aan de Palestijnse Autoriteit. Totaal pompt de EU jaarlijks ongeveer $ 750 miljoen in de PA. Ook de VS doet elk jaar een aardige belastingduit in het corrupte Palestijnse zakje. Terwijl …
Lees meer... 21 Reactie(s)
donderdag, 18 maart 2010

De weeën van de Messias

Jezus en rabbijnen We leven in een bijzonder spannende tijd. Grote gevaren bedreigen de mensenheid. Bijna dagelijks leest of hoort u ‘geruchten van oorlogen’. Voor Israël is het echt een benauwde tijd. Omringd door tienduizenden raketten van Hezbollah en Hamas. Syrië dat bezig is zijn troepen naar de …
Lees meer... 8 Reactie(s)
donderdag, 25 februari 2010

Medicijn tegen een kwaadaardig virus

Het grote kwaad De atoombom van Ahmadinejad is een groot gevaar dat Israël en ook de hele wereld bedreigt. De geruchten dat Israël het nodig vindt binnenkort de atoomfabrieken van Iran te vernietigen voordat het te laat is, worden met de dag sterker. De regio gaat …
Lees meer... 6 Reactie(s)
dinsdag, 09 februari 2010

Spannend

Een wonder Momenteel zijn er veel ontwikkelingen gaande, die op korte termijn kunnen uitlopen op situaties die in de Bijbel voorzegd zijn. We leven in een tijd waarin profetieën vervuld worden. Een zeer recent voorbeeld is de terugkeer van de stam Manasse. De Bnei Manasseh wonen …
Lees meer... 4 Reactie(s)
maandag, 01 februari 2010

De onzalige vervangingstheologie

Door Ludwig Schneider - Israel Today. De filosoof Jean-Jacques Rousseau heef ooit gezegd: ‘Voor alles is er een vervanging.’ Dat is niet juist, want voor het leven is geen vervanging. Daarom blijf vervanging altijd surrogaat. En namaak kan nooit het echte vervangen. Zo kan ook het volk …
Lees meer... 3 Reactie(s)
donderdag, 24 december 2009

Vrede op aarde? Bekering!

Sommige mensen hebben het moeilijk als tijdens de kerstnachtdienst krachtig en enthousiast het “vrede op aarde” klinkt. Al 2000 jaar wordt dit lied gezongen. Al 3000 jaar wordt Jeruzalem vrede toegebeden (Psalm 122:6). De stad van de Vredevorst is eeuwenlang een stad van oorlog. Opstanden, …
Lees meer... 2 Reactie(s)
woensdag, 09 december 2009

Opletten - De Koning komt!

De Koning komt! “Let op de profetieën” adviseert Gods Geest ons (2 Petrus 1:19). Profetieën zijn als een lamp die schijnt op een duistere plaats”. Ze geven ons inzicht over wat God aan het doen is. Het zijn waarschuwingen over wat komen gaat. Het is gevaarlijk …
Lees meer... 15 Reactie(s)
zondag, 06 december 2009

Weeën van de Eindtijd

Wereldeinde De discipelen vroegen Jezus naar het einde van de wereld (Mattheus 24:3). In onze tijd vragen gelovige en niet-gelovige mensen zich serieus en ook ongerust af of het jaar 2010 de gevreesde eindtijd zal inluiden. Er zijn heel wat redenen om je ongerust te maken. Ahmadinejad …
Lees meer... 9 Reactie(s)
maandag, 23 november 2009

Aanvaardt elkander

"En die kwestie van de Messias,
   als Hij komt zien we wel Wie Hij is"
Opvallende teksten In de brief aan de Romeinen besteedt Paulus veel aandacht aan Israël. Aan de toekomst van Israël, aan het grote geheim van de ‘gedeeltelijke verharding van Israël, aan de …
Lees meer... 2 Reactie(s)
maandag, 09 november 2009

De Strijd om het Koninkrijk

Wij beseffen nauwelijks wat er allemaal boven onze hoofden gebeurt. Job wist niet dat achter de rampen en het verdriet die over hem kwamen, een smerige streek van Satan zat. De profeet Daniël werd uitgelegd, waarom het drie weken duurde voordat hij antwoord kreeg op zijn …
Lees meer... 11 Reactie(s)
maandag, 02 november 2009

Uw Heil komt

Prognoses Alles in en rond Israël gaat zo snel, dat wat vandaag in de krant staat morgen achterhaald is. Wie het profetische Woord uit de Bijbel kent, ziet duidelijke, herkenbare patronen in die hectiek van berichten, commentaren, ontwikkelingen, dreigingen en spanningen. Sinds de ontruiming van Gaza, 15/08/2005, …
Lees meer... 7 Reactie(s)

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Naar Boven